Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 3HU ISSN 1419-1652

<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS>

<IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK>
<NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK>

Gondolatok egy eddig elfeledett szaktanácsi modulról

(Pitlik László, GATE)

Kiindulási tétel:

Az informatikának három - tárgyiasult - erõforrása van:
Hipotézis:
Az EU-hoz való csatlakozás kapcsán célszerû lenne ismerni az ott használt
Teendõk:
Ehhez alapvetõen arra van szükség, hogy az EU adatkínálatát, (s itt különösen az internetes, jól strukturált, távoli elérést biztosító adatbázisokra kell gondolni, pl. ZADI, KTBL, stb.) ismertté, hozzáférhetõvé kell tenni a magyar szaktanácsadók, gazdálkodók részére. Ez nem jelent mást, mint a jogosultságok tisztázását, ill. a magyar nyelvû lekérdezés biztosítását.
Indoklás:
A 2. számban bemutatott Gazdainfo koncepciójából kiindulva, s a jelenleg futó IKTA-projektek és internetes szolgáltatók stratégiáit figyelve, nem kell nagy bátorság annak kijelentéséhez, hogy szükség van egy, az internetes információkínálatot és -keresletet feltértképezõ, a hiányok és források összehangolását végzõ koordinatív szervezõdésre, mely egyben az relatíve nagy volumenû, s egységes terminológiát igénylõ fordítási munkálatokat is elvégezhetné. Azaz szükség van egy magyar agrárdokumentációs és információs KÖZPONTRA, mely helyett jelenleg több kisebb-nagyobb lehetõségi körrel rendelkezõ, informálisan egymáshoz illeszkedõ szervezõdés mûködik.
Elvárható hasznosság:
Magától értetõdõnek látszik, hogy a mindig szûkös erõforrások felhasználásának koordinálása csökkenti a helytelen (többszörös vagy elmaradó) erõforrás allokációból adódó információhiányos állapotokat, melyek a helytelen döntések alapjaként értelmezhetõk. Igaz az is, hogy egy rossz koordniációnál jobb az evolúció és a szelekció, mely azonban hatékonyságát tekintve biztosan elmarad egy jól koordinált rendszerétõl.


Az utolsó módosítás: 2005.05.29.
© miau