Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 3HU ISSN 1419-1652

<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS>

<IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK>
<NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK>

Internet használat a mezõgazdasági szaktanácsadásban

– felhasználható adatbázisok és információforrások –

Bevezetés

Magyarországon az elmult pár évben az Internet használók és alakalmazók köre ugrásszerûen bõvült. Ennek okai a következõkben fogalmazhatók meg:

A mezõgazdasági szaktanácsadók számára a következõ elõnyöket biztosíthatja az Internet:

A Világháló

A nemzetközi számítógépes hálózat (Internet) szinonímájaként használják gyakran, az annak valójában csak egy részét jelentõ multimédiás (szöveget, képet, hangot tartalmazó) World Wide Web (rövidítésben WWW, vagy Web) szolgáltatást. Kétség kívül leglátványosabb, és leginkább “felhasználóbarát” része ez a hálózatnak, hiszen az alkalmazó a Web oldalak (home page, honlap, vagy ottlap, hálószem) lényegét jelentõ hipertext indikálta kereszthivatkozások (linkek) segítségével gyorsan és könnyedén “szörfözhet” az õt érdeklõ témák között, gyakran nem is tudva, hogy a világ mely részén “jár”, hol helyezkedik el a gazdaszámítógép, amelyrõl az anyag származik.

A hálózat kialakulásának lényegébõl következik, hogy a legnehezebb feladat elé a számára fontos anyagok lelõhelyének felkutatásakor áll a felhasználó. Néhány illozórikus elképzelés született ugyan a tematikus szerverek (illetve tematikus hálózatok) létrehozássáról, de ezek a mai napig nem valósultak meg. Két megoldás kínálkozik azonban a problémára, a különbözõ szak-címjegyzékek (linkgyûjtemények), valamin a keresõgépek használata.

Keresés a Weben

Rengeteg cég mûködtet keresõ szolgáltatást, ezek közül néhány fontosabb magyar nyelvû keresõrendszerrel ismerkedjünk meg.

A keresõknek alapvetõen két fajtája létezik, az “õsibb” a címjegyzékekbõl kiindulva jött létre, a honlapok elérési útját a lap tartalma szerint kategorizálják. Nagyobb kategóriák egyre szûkülve adhatnak eligazítást. Elõnye a viszonylag gyors keresés, hátránya, hogy gyakran nehézkes kiigazodni a fa-struktúrájú kategória erdõben. Ennek megkönnyítésésre, gyakran az indexált keresõkkel kombinálják a kategorizáltat. Magyar példája a HuDir (http://www.hudir.hu).

Az indexált keresõk mûködését keresõprogramok (robotok, pókok) segítik, melyek végiglátogatják a (regisztrált) hálószemeket, begyûjtik az oldalakon tatálható anyagokat, melyek a gazdaszámítógéphez visszatérve regisztrálásra és indexálásra kerülnek. Az így létrejövõ adatbázisban lehet keresni, általában a teljes anyag szavaira és kifejezéseire, néha csak az oldalak fejléc-részében tároltakra. Az indexált keresõk találati aránya általában különbözõ az egyes szavakra és kifejezésekre, melynek oka, hogy robotjaik más-más hálózat-szegmenseket látogatnak meg, illetve különbözõ gyakorisággal frissítik az adatbázisokat. Ezen keresõk nepszerûségét befolyásolja a tárolt adatok mennyiségén és frissességén kívül a gép és elérésének gyorsasága, valamint a keresés kombinálhatósága, azaz, hogy például a Boole algebra szerint, illetve más logikai rendszerrel szûkíthetõek-e kellõképpen a találatok. Magyar szerverek közül a legrégebbi a Heuréka (http://www.heureka.hu), a legújabb, a népszerû nemzetközi keresõ, az AltaVista (http://www.altavista.com) magyar változata az AltaVizsla (http://www.altavizsla.matav.hu).

Címjegyzékek

MAIN_FOKA: Magyar Agrár INformáció FOrrások KAtalógusa

A MAIN_FOKA (https://miau.my-x.hu/szr/szr/szradat.html) fejlesztéséhez az Internet terjedésével rohamosan bõvülõ információkínálatban való eligazodás igénye adta az ötletet. A fejlesztéshez kézzel fogható példaként szolgált a DAINET, vagyis a német agrárinformációs hálózat korábbi kialakítása. A szolgáltatás tartalma leginkább pl. a telefontársaságok Sárga Oldalaihoz ill. a Tudakozóhoz, vagy pl. az önkormányzatok által összeállított Vállalkozók Katalógusához hasonlítható, azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy ezen jelenleg általában papíralapú katalógusokban nehézkesen lehet keresni, szemben a MAIN_FOKA internetes felületével.

A katalógus jelen pillanatban 2 oszlopból áll, melyben ABC sorrendbe foglalva megtalálhatók a legfontosabb magyar agrárjellegû adatbázisok internetes elérését biztosító címek, ill. bizonyos agrárgazdasági témakörökben döntéstámogató tanulmányok (ill. szakirodalmi hivatkozások) rövidített vagy teljes szövegû változatának internetes címei.

A nonprofit szolgáltatás célcsoportjai:

A MAIN_FOKA használat rendkívül egyszerû, nem kell mást tenni, mint az érdekesnek tûnõ témakörökre rákattintani, s a vonalsebességtõl függõen "máris" ott láthatja maga elõt a felhasználó az információt magát, ill. az információt kínáló szervezet belsõ katalógusát. A katalógus jelenleg két változatban érhetõ el.

A szolgáltatás alternatívájaként az ismert keresõgépekkel való kapcsolat felvételt és a megfelelõ logikai kifejezések többszöri megadását lehet megnevezni. Aki már próbált olyan ismert tartalmú internetoldalt megtalálni az említett eszközökkel, melynek címét, elérési útvonalát elfelejtette, nem kell magyarázni azt, mennyire fáradságos és hosszú út vezet általában az egyáltalán nem biztos siker felé. A MAIN_FOKA éppen ezt a költséges és idõrabló munkát próbálja levenni a felhasználók válláról.

Mezõgazdasági regionális üzleti és szaktanácsadási információs rendszer

Az agrár-ágazat információs hiányának csökkentésére olyan regionális információs bázisok kiépítésre is szükség van, amely képes a termelõkkel és az ágazat többi szereplõjével történõ közvetlen kapcsolattartásra és emellett rendelkezik az információk gyûjtéshez, feldolgozáshoz, elemzéséhez és továbbításához szükséges szakmai, személyi és informatikai háttérrel.

A projekt célja egy három megyére kiterjedõ regionális agrár üzleti és szaktanácsadási információs rendszer kifejlesztése, mely az agrárgazdaság különbözõ szereplõinek együttmûködésére épül. A Debreceni Agrártudományi Egyetem informatikai infrastruktúrájával, az intézmény szaktanácsadásban és a régióban betöltött szerepénél fogva alkalmas ismeretközpont mûködtetésére. A rendszerben (http://ikta.date.hu/)a közvetlen napi gyakorlati kapcsolatokkal rendelkezõ agrárkamarák, közhasznú társaságok, gazdasági társaságok és kistermelõk alkotják azt konzorciumi és felhasználói kört, melyben minden szereplõ érdeke egy jól mûködõ közcélú információszolgáltató rendszer létrehozása, mely segíti a régió gazdasági szereplõit a hazai és külföldi piaci információk megszerzésében, a partnerek tájékoztatásában.

A projekt által létrehozandó termékek és szolgáltatások a következõk:

AGRINET - Magyar Agrárkereskedelmi Központ

A Központ honlapján (http://www.agrinet.hu/index_magyar.htm) kilenc kategóriába sorolva találhatóak meg a mezõgazdasági termeléssel és termékkel kapcsolatos fontos címek:

AGROSERVICE

A http://www.agroservice.hu/ címen több címjegyzék, illetve szolgáltatás érhetõ el.

Keres-kínál

Autoifo Hungary

A http://www.autoinfo.hu címen elérhetõ szolgáltatásban az "Agrár" rovatban mezõgazdasági gépek és termékek adásvételét elõsegítõ naprakész adatokhoz juthatunk, valamint hírdethetni is lehet.

Irányár

A papíralapú újság megjelenésével egy idõben az Interneten is közzétett lapban magánszemélyként ingyenesen lehet hirdetni (akár e-mailban is feladható). Több mezõgazdasági vonatkozású rovata van, például haszonállat, haszonnövény, mezõgazdasági cikk, eszköz, és mezõgazdasági haszongép menüpontok alatt.

Olvasnivaló

Végezetül olyan hasznos elektronikus olvasnivalókat kínálunk, mely minden bizonnyal megkönnyíti a mezõgazdasági szaktanácsadásban végzett napi munkájukat.

Mezõgazdasági Hírdetõ

Hirdetési és agrárinformációs lap (http://www.kecskemet.com/tiberias/), 1998-tól Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyében jelenik meg, havonta 12.000 példányban. Minden lapszám anyaga – beleértve a hirdetések tartalmát, valamint partnercégeink "névjegyét" is – megjelenik az Interneten, lehetõvé téve az elérhetôségét, akár nemzetközi viszonylatban is. A lapunkban 1998-tól újabb rovatokat indítanak, átfogva a növénytermesztés, növényvédelem, állattenyésztés, takarmányozás, feldolgozás, mûszaki technika, stb. témaköreit.

MIAU

Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság: https://miau.my-x.hu/miau

Szívesen fórumot biztosítunk néhány újból aktuálissá vált gondolatnak, miszerint:


Az utolsó módosítás: 2018.10.27.
© miau