Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 3HU ISSN 1419-1652

<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS>

<IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK>
<NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK>

MSZR-projekt szervezeti kérdései

(Ónodi Bertalan, Piltik László)

1998. november 27-én (pénteken) 10.00 órakor kerül sor a GATE-n Ónodi Bertalan PhD-hallgató szigorlatára, melynek témája "A magyarországi agrárinformációs rendszer különös tekintettel az EU-ra". A felkészülés során világosan fogalmazódott meg a kérdés, mi lenne az ideális állapot a MSZR-projekt jövõjét illetõen.

A kérdés megválaszolásához elõször érdemes röviden áttekinteni a projekt jelenlegi magyar szereplõit, egyelõre ABC sorrendben: AKII, FVM, GATE, KSH, PM.

Funkcionális vizsgálva a szereplõket, jól látható, hogy ma az FVM megbízására az AKII közvetlen koordinálásában mûködtetett munkacsoporton belül fejti ki minden érintett aktivitását. A munkamegosztás szerint a KSH továbbra is végzi törvényi kötelezettségébõl adódó feladatait és az e során keletkezõ adatok felhasználását vitatja meg a MSZR-munkacsoporttal. A munkacsoport végzi a korábbi évek hiánypótló, idõsorteremtõ feldolgozását, a nem KSH adatok (AKII, FVM, szakértõi vélemények, tõbbek között PM) integrálását, az adatok közötti inkonzisztenciák feltárását, ill. a folyó év GDP-jének operatív elõrejelzését. A munkacsoport fejlesztési, kutatási jellegû feladatai nagy része a GATE Gazdasági Informatika Tanszékéhez kötõdik.

A jelenlegi helyzetbõl kiindulva, ill. a MIMIR és a Konzisztencia Projekt koncepciója alapján ideálisnak tûnne, ha az alábbi hárompólusú munkamegosztás érvényesülne a jövõben:

Az ismétlések elkerülése érdekében itt már csak utalásszerûen érdemes megemlíteni a feszes szervezeti, felelõsségi és határidõrendszert, mely egy megfelelõ infrastruktúrára ráépülve garantálhatná a MIMIR-ben részletesebben is vázolt elõnyök (hiteles adatbázis, kockázatmentesebb döntéselõkészítés) realizálását.

A kérdéskör interdiszciplináris és erõsen innovatív jellegére gondolva, nem látszik célszerûnek egyetlen szervezethez kötni a feladatot, hiszen a napi rutinfeladatok, az operatív elemzések, az utólagos elszámolások és a folytonos fejlesztés kényszere úgy idõdimenzió szerint, mint karakterükben jelentõsen különböznek egymástól.

Itt kell megemlíteni az új MSZR-kézikönyv és az eddig alkalmazott módszertan különbségeinek kezelésébõl adódó, ismétcsak innovatív - vagyis egy önálló fejlesztõi csoport létét indokló - feladatokat, valamint a regionalizálás hivatalosan is jelentkezõ elvárásait.
 


Az utolsó módosítás: 2005.05.29.
© miau