Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 3HU ISSN 1419-1652

<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS>

<IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK>
<NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK>

SZAKLAPOK, KÖNYVTÁRAK
az interneten

SZAKLAPOK, FOLYÓIRATOK

Számítástechnikai szaklapok
Belföldi újságok. Byte Magazin Chip Computer Panoráma PC Guru PC-X Magazin Számítástechnika Új Alaplap VGA Monitor.
http://computer.inext.hu/sajto.htm

Computer Technika
1998. április 28. TerrorNet. Az internet szörföseinek talán mondanom sem kell, a világhálón
manapság mindent megtalálhatunk, csak idõ és fáradság függvénye az egész.
http://www.comptech.hu/V14/hatter.htm

Magyarországi folyóiratok
http://www.arrabonet.gyor.hu/ujsag

Folyóiratok Tartalomjegyzéke
BKE Központi Könyvtár folyóirat-tartalomjegyzék szolgáltatása: Központi Könyvtárunk kísérleti jelleggel új szolgálatást vezet be.
http://http://www.lib.bke.hu/tartalom.html

JGYTF Folyóiratok (Tanszékenként)
Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskola
Folyóiratok. Tanszékenkénti adatbázis. A keresõrendszer helye!
http://aida.lib.jgytf.u-szeged.hu/alknyelv/folytans.htm

Külföldi folyóiratok lelõhelyjegyzéke
Az agrárágazati könyvtárak külföldi folyóiratainak lelõhelyjegyzéke. 1994 - 1995 - 1996 - 1997.
http://www.omgk.hu/folyole.html

Kurrens folyóiratok T-U
A BKE Központi Könyvtárának kurrens folyóiratai. ADATBÁZIS. ONLINE. TALLÓZÓ. http://serv1.bke.hu/folyir/firatt-u.html

Közlönyök. 2000. Irodalmi és társadalmi havi lap. Bojtár Endre, Horváth Iván, Kovács János
Mátyás Margócsy István (felelõs szerkesztõ), Szilágyi Ákos http://www.btk.elte.hu/irolap/folyo/index.html

Magyar e-folyóiratok
Magyar e-folyóiratok. Magyar gazdasági elektronikus sajtó és
-folyóiratok a MEK-ben. Internet Hungary Újságosstand
E-folyóiratgyûjtemény a JATE-n
http://puli.bke.hu/virtual/huefoly.htm

Folyóiratok
A könyvtárba járó folyóiratok listája. Acta Ethnographica. Acta Historica. Acta Oeconomica. Acta.
http://www.dti.rkk.hu/library/folyoirat.html

Folyóiratok
Acta Botanica Hungarica. - Acta Agronomica Hungarica. - Botanikai
Közlemények. - Élet és Tudomány. - Magyar Tudomány. -
Természetbúvár. - Természet Világa.
http://genetics.bdtf.hu/Htmls/Journals/Journals.html

Tanszéki folyóiratok 1998
A Tanszékekre 1998-ban járó folyóiratok listája Felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy a
tanszékek nem õrzik meg és nem köttetik folyóirataikat. http://www.tfk.elte.hu/konyvtar/folyoiratok/tan...anszekek98.html

EU-gyûjtemény ismertetõ
Ismertetõ az Országos Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ. Európai Unió Különgyûjteményérõl. Az OMgKDK EU Gyûjteménye
http://www.omgk.hu/eugyujt.html

Könyvtári és Információs Szolgálat
http://www.lfk.neti.hu/konyvtar.htm

Német-magyar csereprogram. Munkatársunk német tanulmányútja 2. rész. A Mezõgazdasági Dokumentációs és Információs Központ (Bonn-Bad Godesberg) http://www.omgk.hu/AH9502/nemagy.html
 

KÖNYVTÁRAK

Apáczai Nevelési Központ Könyvtára. 7632. Pécs,
Apáczai Csere János körtér Tel.: 72/441-539. Baranya Megyei
Könyvtár. 7624 Pécs, Apáca u. 8
http://www.pecs.hu/konyvtar.html

Hazai könyvtárak
Soproni Egyetem Földmérési és Földrendezõi Fõiskolai Kar Hazai könyvtárak.
Soproni Egyetem Központi Könyvtár Országos Széchényi Könyvtár
http://geo.cslm.hu/konyvtar/konyv-el.html

Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár (OMIKK) Országos
Mezõgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ (OMGK) Magyar Elektronikus...
http://www.lib.klte.hu/start/education/libraries

Elektronikus könyvtárak
Eddig a következõ elektronikus könyvtárakat találtam a Neten: Project Guttenberg. Ez pedig egy szép, hosszú, angol nyelvû címlista.
http://dragon.klte.hu/~pirosa/ikt/ek.html

Könyvtárak
Magyar Elektronikus Könyvtár. Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár. MTA Könyvtár. MTA RKK Könyvtár. MTA GGKI Könyvtár. OMIKK. Országgyûlési Könyvtár.
http://pc1.hansagi-szeged.sulinet.hu/KONYVTAR.HTM

Az ágazati könyvtárak Az ágazati könyvtárak informatikai szolgáltatásai. /1995/ Az Országos Mezõgazdasági Könyvtár
és Dokumentációs Központ 1995-ben kérdõíves felmérést végzett.
http://www.omgk.hu/AH9601/agi.html

Az Erdészeti és Faipari Egyetem Központi Könyvtára
Tompa Zsoltné könyvtáros: A könyvtá új szolgáltatásai.
http://sun30.efe.hu/~muhely/5_szam/konyvtar.htm

A Könnyûipari és Mûszaki Fõiskola Központi Könyvtára. A Könyvtárat 1972-ben a Fõiskolával egyidõben alapították.
http://www.kmf.hu/foiskola/konyv/tudni.html

Külkereskedelmi Fõiskola Könyvtára
Katalóguson kívül. Nyitvatartási idõ Tájékoztató pult Könyvtári katalógus Katalóguson kívül Közhasznú helyek Pályázatok. 1165 Budapest Diósy L. u. 22-24
http://kkf-web.kkf.hu/ktweb/katalogu.htm

Bonn, Központi Mezõgazdasági Könyvtár
Látogatás a Központi Mezõgazdasági Könyvtárban, Bonnban
(Zentralbibliothek der Landbauwissenschaft, Bonn)
http://www.omgk.hu/AH9501/bokpmgkv.htm

GATE Központi Könyvtára
A Könyvtár 1945-ben az önálló Agrártudományi Egyetemmel egyidõben kezdte meg mûködését.
http://www.omgk.hu/AH9501/gatekpkv.html

Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár
A hálózati tagkönyvtárak legfontosabb adatai. Száma. Könyvtár címe. Nyitvatartás. Tel / Fax. Szolgáltatások. I/1. I. Krisztina krt. 87-89. H,Sz,P: 14-19 http://www.fph.hu/bphome/dbp/konyvtar/fszek/fszekhp2.html
 
 


Az utolsó módosítás: 2005.05.29.
© miau