Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 3HU ISSN 1419-1652

<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS>

<IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK>
<NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK>

ISMERTETÕ

a Giessen (Németország) - Gödöllõ egyetemi partnerkapcsolatról
 

Rövid történeti áttekintés

A partnerkapcsolat a 80-as évek elejére nyúlik vissza, s a Német Akadémiai Csereszolgálat (DAAD) támogatásával azóta is lendületesen folyik. Az ötéves évfordulós ünnepségek Giessenben, míg a tízéves Gödöllõn zajlottak. Most folyik az ezredvégi ünnepség elõkészítése, merlynek helyszíne ismét Giessen lesz.

Együttmûködési formák

A program keretében alapvetõen kutatók, kutatócsoportok 1-2 hetes cseréje zajlik. Emellett lehetõség van nyári termelési gyakorlatokon (Giessen környékén, Józsefmajorban), nyelvi táborokban (Giessenben) való részvételére, ill. 1-2 féléven keresztül vendéghallgatóként (Giessenben) való kinnt tartózkodásra, valamint PhD-tanulmányok folytatására a giesseni Justus Liebig Egyetemen.

Jelenleg közösen kutatott témák:

ökológia
talajtan
növénynemesítés
növénytermesztés
növényvédelem
mikrobiológia
gépészet
üzemtan
számvitel
szaktanácsadás
informatika


 
Az utolsó módosítás: 2005.05.29.
© miau