Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 3HU ISSN 1419-1652

<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS>

<IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK>
<NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK>

Az elvárásrendszerrel, a monitoringgal, és az információáramlással kapcsolatban megfogalmazható követelmények a másodlagos nyersanyagok környezetkímélõ hasznosítása terén

(Christian Noell nyomán, 1998. GIL-Tagung, Halle)

1. A mezõgazdaság szerepe az anyag- energia és információáramlás körfolyamataiban

Miután Németországban – az eddigi számos kapcsolódórendelet és törvény mellett - hatályba lépett az új törvényi szabályozás a recycling-gazdaságról, a hulladékokról, s különösen a kommunális szemétrõl, valamint a trágyázásról ill. a közeljövõben várhatóan a trágyázó anyagokról, vagyis kialakulni látszik ahulladékgazdálkodás új rendje, ezért a német mezõgazdaságnak is jelentõs változásokkal kell számolnia a jövõben. Ezen változások egyike, hogy a deponálással szemben az újrahasznosítás minden hulladék esetében elõnyt élvez. A kommunális hulladékok szervesanaygtartalmú részei pedig 2005 után egyáltalán nem deponálhatók. Ebbõl következõen újra kell gondolni a komposztálás, erjesztés, égetés, takarmányozás, ill. a mezõgazdasági területekre való kijuttatás lehetõségeit. Ezáltal a jövõ egyik fontos versenyelõnytbiztosító tényezõje a földterület lesz. A becslések szerint az említett módozatok segítségével ártalmatlanított hulladék érteke potenciálisan 2-15 mrd/év német márkára rúghat. Természetesen számolni kell eközben bizonyos restrikciókkal, célkonfliktusokkalés kockázatokkal. Egy példa a szennyvíziszap-kezelés módozatainak költségeirõl:

Szennyvíziszap-kezelés módozatainak költségei

 • Egyedi égetés: 900-2000 DM/szárazanyag tonna (szat)
 • Vegyes égetés barnaszénre alapozott erõmûben: 650-820 DM/szat
 • Víztelenített szennyvíziszap deponálása: 500-1500 DM/szat
 • Mezõgazdasági hasznosítás: 220-700/szat

 

Jelenlegi arányok:

 • 50% deponálás,
 • 33% mezõgazdaság,
 • 11% égetés,
 • 4 % komposztálás,
 • 2% egyéb

Várakozások szerint a hulladékok mezõgazdasági hasznosításának mennyiségi és minõségi szerkezete a következõ 3-5 évben jelentõs változáson megz majd keresztül. A recycling-gazdaság és a mezõgazdaság tradicionálisan is meglévõ kapcsolata így új megvilágításba kerül, s jelentõs potenciálnövekedésnek néz elébe (WERNER 1997, NOEL 97/98, POLETSCHNZ 1996). A jövõbeli történések egyik mozgatórugója a deponálási tilalom alá esõ anyagok megjelenése a recycling-gazdaságban. (OSWALD 1997, SCHULZE-WESLARN 1996, BUNDESREGIERUNG 1995, ROCKHOLZ 1995).

2. A mezõgazdaság recycling-poteciálja

A mezõgazdaság tipikus újrahasznosítási tevékenységei körébe általában a talajba-talajra (ki)juttatás egyedi üzemi ill. kooperációs formái, ezen belül a gyûjtés és szállítás, a komposztálás, erjesztés és égetés, ill. a másodlagos (ipari vagy egyéb forrásból származó) nyersanyagok kijuttatása és értékesítése tartozik. (SCHNUBER 1996, KEHRES 1995) Ehhez adottak az adminisztratív keretfeltételek, valamint technikai vonatkozásban a komposztáló, biogáz- és égetõberendezések.Növekvõ tendecia mellett már jelenleg is több, mint 500-féle anyag hasznosítása biztosított. Külön kiemelendõ a szennyvíziszap, a komposzt és a hígtrágya szerepe, ill. az élelmiszeripari hulladékok, a hamu és a gipsz. Kisebb volumennel bír, pl. a csontliszt és az algaliszt. Fontos kiemelni, hogy a mezõgazdaságon belül keletkezõ trágyaféleségek, hulladékok hasznos0tása valódi konkurenciát jelent a nem-mezõgazdasági hulladékok újrafelhasználásával szemben. (FRICKE 1991)

Másodlagos nyersanyagok értékesülése, értékesíthetõsége
(n = 83)

Élelmiszer termelés

Megújuló energia- források termelése

Erdõ- és mezõgazdasági hasznosítás

Rekultiváció

Mélyépítés

Komposzt

++

+++

+

++

 

Szennyvíziszap

+

++

 

++

 

Fahulladék

+

++

++

 

 

Élelmiszeripari hulladék

+

+

o

 

 

Ásványi iszapok

+

++

o

+

o

Hamu, salak, por

 

+

 

+

++

Papír- és cellulózgyártás hulladékai

 

+

 

+

 

Dekarbonizációs iszapok

 

o

 

++

 

Építési hulladék

 

 

 

+

+++

Vegyipari hulladékok

 

 

 

 

 

A mezõgazdaságra jellemzõ extenzív hasznosítási módozatok versenyképessége a koncentrált jellegû deponálás térbeli korlátai miatt jelentõs, ill. a jövõben még markánsabb elõnyökre lehet számítani a költségarányok eltolódása miatt (SEVERIN 1996), hiszen egyedül a mezõgazdaság rendelkezik az extenzív technológiákhoz nélkülözhetetlen területmennyiséggel.

A mezõgazdaság egyre nagyobb volumenû megjelenése a recycling-folyamatokban tehát magától értetõdik. Egyedül a szennyvíziszap-hasznosítás során, éves szinten mintegy 300-600 millió DM jövedelemtöbblettel lehet számolni, ami megflel 4-5 mrd DM forgalomnövekedésnek. Az erre alkalmas üzemek esetében a fedezeti hozzájárulás 10-20%-os növekedése várható, még akkor is, ha leszámítjuk a max. 20%-nyi értékesítési nehézségekre visszavezethetõ veszteségeket. (NOELL, 1997/1998)

3. A másodlagos nyersanyagok hasznosításának korlátai

A mezõgazdasági és mezõgazdaságon kívüli korlátozó tényezõk két karakterisztikus, egymással is átfedéseket mutató (ökológiai, közgazdasági), hatásmechanizmushoz tartoznak. A másodlagos nyersanyagok hasznosításának tehát az alábbi tényezõk szabnak határt:

A felsorolt tényezõk (HEISSENHUBER 1997, NOELL 1997, SCHURER 1996, KLUGE 1995) alapján egyben beazonosíthatók a potenciális célkonfliktusok is (PADBERG 1995): pl. talajvédelem, anyagok újrahasznosítása, mezõgazdaság jövedelmezõségének biztosítása, káros anyagoktól mentes termõhely és élettér, életminõség, élelmiszerek minõsége, stb.

Szennyvíziszapok nehézfémterhelése az NSZK átlagában (zárójelben az 1992-es határértékek láthatók):

Sztochasztikus kockázatok és esélyek az újrahasznosítással kapcsolatban:

Kockázatok

 • káros anyagok megjelenése és akkumulációja az élelmiszerláncban,
 • egészségkárosodás (környezeti terhelés, élelmiszerfogyasztás révén),
 • tartós talaj és környezetterhelés,
 • elõre nem látható veszélyek.

Esélyek

 • erõforrások megtakarítása,
 • mezõgazdaság kiegészítõ jövedelem forrása,
 • a környezetvédelmi tevékenység jövedelmei,
 • a deponált mennyiség és a költségek csökkentése,
 • környezetvédelmi bírságok, díjak elkerülése.

 

Folyamatábra

 

Másodlagos nyersanyag talajon keresztüli hasznosításának elfogadottsága szakértõi vélemények és érdekcsoportok szerint

Érdekcsoportok véleménye Szakértõi elvárások szerint
Környezetvédelmi vállalkozások (92%) Jó elfogadottság
Ipari vállalkozások (73%)
Önkormányzatok (66%)
Mezõgazdák (53%)
Közepes elfogadottság
Parasztszövetség (39%)
Egyházak (33%)
Fogyasztók (29%)
Élelmiszeripar (29%)
B.U.N.D. (27%)
Greenpeace (27%)
Alacsony elfogadottság
AGÖL (24%) Minimális elfogadottság

Másodlagos nyersanyagok talajon keresztüli értékesülése

Mezõgazdák által vizsgált hipotézisek

Egyetértés mértéke %-ban
(n=48)

 • Elvetendõ
 • A meglévõ mértéken túl nem kellene terjeszteni

13
13

 • Továbbtámogatandó Magában rejti a termelési költségek csökkentését

23
25

 • Ökológiai szempontból kérdéses
 • Negatívan hat az élelmiszertermelés image-ére

33
42

 • Hulladékok környezetbarát elhelyezésének lehetõsége
 • A tápanyagok biológiai körforgásba való visszavezetése üdvözlendõ
 • Természeti erõforrások kímélését segíti elõ

54
58
77

 

 

Hipotézisek és megítéslésük a mezõgazdaság környezetvédelmi szerepével kapcsolatosan

Szakértõk
(n=10)

Környezetvédelmi vállalkozások
(n=26)

A másodlagos nyersanyagok mezõgazdasági hasznosítása negatívan befolyásolja a termékek értékesíthetõségét

2.7

2.0

Kiemelkedõ minéségû mg-i termékek elõállítása a másodlagos nyersanyagok felhasználása mellett is elképzelhetõ

2.4

3.3

Az élelmiszertermelés és a másodlagos nyersanyagok hasznosítása koordinálható

2.6

3.1

Az ökológiai szemléletû termelés és a másodalagos nyersanyagok hasznosítása összeegyeztethetõ

2.3

2.8

A mezõgazdaság, mint végfelhasználó szerves beépülése a környezetvédelmi folyamatokba (tervekbe) reális

2.9

3.2

A mezõgazdaság, mint technológia üzemeltetõ szerves beépülése a környezetvédelmi folyamatokba (tervekbe) reális

2.1

2.3

Kockázati alapok szervezése alkalmas eszköz a mezõgazdasági termelés biztosítására

1.8

2.2

A mezõgazdaság bevonásának a környezetvédelmi folyamatokba feltétele egy intenzív felvilágosító tevékenység

2.6

3.0

2.0 = részlegesen helyes; 3.0 = helyes

 

NSZK tartományai
városállamok nélkül
1995/96

Szántó
1000 ha

Szennyvíziszap

Komposzt

Mennyiség
1000 t/év

Alkalmas
terület
1000 ha

Nem alkalmas
terület
1000 ha

Mennyiség
1000 t/év

Alkalmas
terület
1000 ha

Nem alkalmas
terület
1000 ha

Baden-Württemberg

839

267

129

710

522

243

596

Bayern

2.145

306

33

2.112

587

433

171

Brandenburg

1.038

40

88

950

175

256

782

Hessen

503

195

56

447

169

105

398

Mecklenburg-Vorpommern

1.060

207

238

822

11

409

651

Niedersachsen

1.771

290

355

1.420

245

608

1163

Nordrhein-Westfalen

1.098

580

146

952

620

328

770

Rheinland-Pfalz

400

148

66

334

177

96

304

Saarland

39

7

1

38

20

6

33

Sachsen

714

84

73

641

76

152

562

Sachsen-Anhalt

991

55

330

661

169

415

576

Schleswig-Holstein

582

116

67

515

107

149

433

Thüringen

626

246

144

482

86

204

422

 

NSZK tartományai
városállamok nélkül
1995/1996

Szennyvíziszap-potenciál

Komposzt-potenciál

Alkalmas szántó
%

Rendeletileg max. iszap- mennyiség
millió DM/év

Alkalmas területen befogadható iszap- mennyiség
millió DM/év

Alkalmas szántó
%

Rendeletileg max.
komposzt- mennyiség
millió DM/év

Alkalmas területen befogadható komposzt- mennyiség
millió DM/év

Baden-Württemberg

15,4

29,0

23,4

29,0

9,8

21,4

Bayern

1,5

33,3

5,9

20,2

11,0

75,1

Brandenburg

8,5

4,4

16,0

24,7

3,3

31,5

Hessen

11,0

21,2

10,1

20,8

3,2

9,2

Mecklenburg-Vorpommern

22,5

22,5

43,2

38,6

0,2

32,0

Niedersachsen

20,0

31,6

64,3

34,3

4,6

47,3

Nordrhein-Westfalen

13,3

63,1

26,5

29,9

11,6

34,1

Rheinland-Pfalz

16,4

16,0

11,9

23,9

3,3

5,6

Saarland

2,8

0,8

0,2

15,1

0,4

0,9

Sachsen

10,2

9,2

13,2

21,4

1,4

14,9

Sachsen-Anhalt

33,3

6,0

59,8

41,8

3,2

15,9

Schleswig-Holstein

11,5

12,6

12,1

25,5

2,0

15,3

Thüringen

23,1

26,7

26,2

32,6

1,6

11,2

Az újrahasznosítás gazdaságossága:

I. szcenárió: változó prémiumrendszer

Szennyvíziszap/ Komposzt
Prémium DM/szat

- 50 / - 30

100 / 0

100 / 10

Másodlagos nyersanyagok használata nélkül Õszi búza, õszi árpa, burgonya, nem étkezési repce (11 ha)

220 ha

0 ha

0 ha

Másodlagos nyersanyagok használata mellett Õszi búza, õszi árpa, burgonya, nem étkezési repce (11 ha)

0 ha

220 ha

220 ha

Felhasznált Szennyvíziszap

0 szat

358 szat

0 szat

Felhasznált Komposzt

0 szat

0 szat

2102 szat

Sertéstrágya értékesítés

0 m3

704 m3

704 m3

N hatóanyag beszerzés

33522 kg

36834 kg

14629 kg

P2O5 hatóanyag beszerzés

15057 kg

4410 kg

2458 kg

K2O hatóanyag beszerzés

37627 kg

38266 kg

18723 kg

MgO hatóanyag beszerzés

9436 kg

6775 kg

10140 kg

CaO hatóanyag beszerzés

19886 kg

4473 kg

21998 kg

Fedezeti hozzájárulás összesen

545831 DM

598305 DM

616276 DM

Másodlagos nyersanyagok N-tartalmának értéke

0 DM

16801 DM

49502 DM

Összes prémium

0 DM

35800 DM

21020 DM

Értékesített szervestrágya

0 DM

5632 DM

5632 DM

Tápanyagarányok kiegyenlítésének jérulékos költségei

0 DM

- 8279 DM

- 8279 DM

Munkadíj, szállítási költség megtakarítás

0 DM

2520 DM

2570 DM

Relatív Fedezeti hozzájárulás

S

190

16

16

16

16

16

17

21

25

28

32

36

40

44

48

Z

180

15

15

15

15

15

17

21

25

28

32

36

40

44

48

E

170

14

14

14

14

14

17

21

25

28

32

36

40

44

48

N

160

14

14

14

14

14

17

21

25

28

32

36

40

44

48

N

150

13

13

13

13

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

Y

140

12

12

12

12

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

V

130

12

12

12

12

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

Í

120

11

11

11

11

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

Z

110

10

10

10

10

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

I

100

10

10

10

10

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

S

90

9

9

9

9

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

Z

80

8

8

8

9

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

A

70

8

8

8

9

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

P

60

7

7

7

9

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

P

50

6

6

6

9

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

R

40

6

6

6

9

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

É

30

5

5

5

9

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

M.

20

4

4

5

9

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

 

10

4

4

5

9

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

D

0

3

3

5

9

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

M

-10

2

2

5

9

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

/

-20

2

2

5

9

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

s

-30

1

1

5

9

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

z

-40

0,5

1

5

9

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

a

-50

0

1

5

9

13

17

21

25

28

32

36

40

44

48

t

 

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Komposztprémium DM/szat

II. Szcenárió: értékesítési nehézségek

Értékesítési veszteségek
az értékesítési ár %-ában
(Bázisszenárió: "100/0")

 

0 %

 

10 %

 

20 %

Õszi búza

Másodlagos nyersanyagok felhasználása nélkül

0 ha

0 ha

69,66 ha

Õszi árpa

0 ha

0 ha

43,27 ha

Burgonya

0 ha

69,66 ha

69,66 ha

Nem étkezési repce

0 ha

0 ha

0 ha

Õszi búza

Másodlagos nyersanyagok felhasználása mellett

69,66 ha

69,66 ha

0,00 ha

Õszi árpa

69,66 ha

69,66 ha

26,29 ha

Burgonya

69,66 ha

0,00 ha

0,00 ha

Nem étkezési repce

11,00 ha

11,00 ha

11,00 ha

Felhasznált Szennyvíziszap

358 szat

237 szat

47 szat

Felhasznált Komposzt

0 szat

12 szat

0 szat

Fedezeti hozzájárulás összesen

598305 DM

561042 DM

552737 DM

FH-különbség értékesítési veszteség esetén

0 %

- 6,2 %

- 7,6 %

FH-különbség másodlagos nyersanyagok felhasználása nélkül

+ 9,6 %

+ 2,8 %

+ 1,3 %

III. Szcenárió: Szennyvíziszap-komposzt keverék

Kijuttatási forma
(Bázisszenárió "100/0")

Szennyvíziszap
vagy
komposzt

Szennyvíziszap
és komposzt
keverék

Õszi búza másodlagos nyersanyagok felhasználása mellett

69,66 ha

69,66 ha

Õszi árpa másodlagos nyersanyagok felhasználása mellett

69,66 ha

69,66 ha

Burgonya másodlagos nyersanyagok felhasználása mellett

69,66 ha

69,66 ha

Nem étkezési repce másodlagos nyersanyagok felhasználása mellett

11,00 ha

11,00 ha

Felhasznált szennyvíziszap

358 szat

358 szat

Felhasznált komposzt

0 szat

630 szat

N hatóanyag vásárlás

36834 kg

29904 kg

P2O5 hatóanyag vásárlás

4410 kg

0 kg

K2O hatóanyag vásárlás

38266 kg

31966 kg

MgO hatóanyag vásárlás

6775 kg

6775 kg

CaO hatóanyag vásárlás

4473 kg

4473 kg

Fedezeti hozzájárulás összesen

598305 DM

613143 DM

FH-különbség

0 %

+2,5 %

4. A koordináció, az ellenõrzés és az információáramlás javítását célzó javaslatok-tervek:

 

Irodalomjegyzék

 

scan


Az utolsó módosítás: 2005.05.29.
© miau