GÖDÖLLõI AGRÁRTUDOMÁNYI EGYETEM

AZ INTERNET ÉS A MARKETING

GAZDASÁGI INFORMATIKA HÁZIDOLGOZAT
BALOGH ATTILA
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar IV. évf.

Az oldal tartalmi alapját képezõ Web-oldal Viczián Gergely: Különleges WWW technológiák reklámhatékonyság növelõ hatásának vizsgálata az Interneten címû diplomamunkája.

Az Internet története a nyolcvanas évek második felétõl robbanásszerû elterjedéssel jellemezhetõ. Az elektronikus levelezés és a hagyományos levelezõ listák mellett megjelennek a hírcsoportok (newsgroups), tömeges és általános-célú alkalmazása pedig a gopher megjelenésével lehetséges. A gopher menürendszerének használatához gyakorlatilag semmilyen informatikai elõképzettség nem volt szükséges Az Internet története a nyolcvanas évek második felétõl robbanásszerû elterjedéssel jellemezhetõ. Az elektronikus levelezés és a hagyományos levelezõ listák mellett megjelennek a hírcsoportok (newsgroups), tömeges és általános-célú alkalmazása pedig a gopher megjelenésével lehetséges. A gopher menürendszerének használatához gyakorlatilag semmilyen informatikai elõképzettség nem volt szükséges. A kilencvenes évek végén odáig jutott már az általánosan elérhetõ technika, hogy néhány száz-ezer forintért vásárolható szervernek gépek alkalmasak önálló Internet csomópont szerep betöltésére, a legkisebb cégek számára is az Internetes jelenlét elhatározás és nem elsõsorban pénzügyi kérdés. Bizonyos termékek esetén a Internetes reklám fokozatosan elengedhetetlenné válik.

Internetbe kapcsolt számítógépek számának növekedése
Dátum Hostok Hálózatok Domainek
69. dec.  Nincs adat 
89. jan.  80.000 
89. júl.  130.000  700  3,900 
91. júl.  535.000  3.086  16.000 
93. júl.  1.776.000  13.767  26.000 
95. júl.  6.642.000  61.538  120.000 
96. jan.  9.472.000  93.671  240.000 

Az alábbi táblázat csak néhány kiemelt adatot közöl


 


Az Internet a kilencvenes évek elejére már rendkívül változatos alkalmazásokkal rendelkezett, üzleti-célú alkalmazása azonban a World Wide Web megjelenésével válhatott csak univerzálissá. A World Wide Web, vagy népszerû rövidítése szerint a WWW (vagy Web) alapja a hypertext. A hagyományos írásmód lineárisnak tekinthetõ, amit az elejétõl a végéig folyamatosan elõrehaladva lehet elolvasni. A hiper-szöveg ezzel szemben olyan szöveg, mely hivatkozásokon keresztül további dimenziót kap. Bizonyos elágazási pontokon az olvasóra van bízva, hogy az olvasást hol folytatja, illetve mikor tér vissza egy elágazáshoz, hogy onnan folytassa az olvasást. Matematikai tételgyûjtemények, de egyéb tudományos munkák, lexikonok felépítése hagyományosan ilyen, bár ezeket sosem nevezték hypertextnek. A hypertext gondolata 1945-re vezethetõ vissza, számítógépes alkalmazása azonban az utolsó évtized folyamán teljesedhetett ki a World Wide Web formájában. 1987-ben egy Jeff Conklin nevû kutató 18 hypertextes megvalósítást hasonlított össze egy IEEE munkában. A 18 közül mindössze nyolc tette lehetõvé az adatbázishoz való konkurens hozzáférést, tehát azt, hogy párhuzamosan több felhasználó olvashasson egy hypertextes adatbázist. Meglepõ, hogy bár addigra a szövegszerkesztõ és kiadványszerkesztõ programok rendelkeztek már bizonyos szintû grafikai képességekkel, a 8 több felhasználó által párhuzamos olvasást lehetõvé tevõ hypertextes megjelenítõ közül mindössze 4 volt képes valamilyen szintû ábra-kezelésre is. Egyik sem közelítette meg az alig 4 évvel ezeket követõ Web böngészõk képességeit. Egyéb, a témához kapcsolódó hasznos linkek:
  • www.dfmk.hu/~gomi/internet_marketing/index.html 
  • www.mad.hu/comp/netguide/market.html
  • www.dbassoc.hu/DAT/dat98/intmark.htm
  • www.iif.hu/dokumentumok/kalauz
  • Vissza az oldal tetejére