Az Európai Unió Közös Agrárpolitikája

A Közös Agrárpolitika (CAP)
Támogatási formák
Felhasznált irodalom

1. A Közös Agrárpolitika (CAP)

   A Közös Agrárpolitika biztosítja az EU-ban a világpiaci ár feletti mezõgazdasági árszínvonalat. Ennek forrásait a közösségi költségvetés és a fogyasztók biztosítják.
Az egy lakosra jutó agrártámogatás az Európai Unióban
 
 Évek   Támogatás (ECU/fõ) 
 1992  94,7 
 1995  101,7 
 1996  115,0

2. Támogatási formák

   A támogatások nagyrészének jellege az ártámogatásról a termeléstõl független jövedelemtámogatásra változik a nemzetközi egyezmények miatt.
    A támogatási formák a következõek:
  1. Termelési támogatás: Néhány termék esetén fellépõ normatív támogatás. Területi és mennyiségi korlátokhoz kötik.
  2. Exporttámogatás: Az EU exportjának 8,7%-a agrártermék. Ezen termékek világpiaci értékesítését szubvencionálja.
  3. Intervenciós kiadások: A termelés visszafogását és a felesleg levezetését célzó intézkedések finanszírozására. Ez a támogatásforma nem ada közvetlen többletjövedelmet, mivel az árumennyiség vagy a termõkapacitás csökkentéséhez kapcsolódik.
  4. Kompenzációs prémium: A közvetlen jövedelemtámogatás megvalósulása.

3. Felhasznált irodalom

A magyar mezõgazdaság és az Európai Unió