AZ ÖKOBROJLER TARTÁS JELENE ÉS JÖVÕJE MAGYARORSZÁGON

The analysis of the production of organic chicken


Készítette: VÁRADI KATALIN GTK IV.

Témavezetõ: Dr. Takácsné dr. György Katalin Üzemtani tanszék Egyetemi docens


Dolgozatomban az ökológiai állattenyésztés adta lehetõségekrõl szeretnék beszámolni leszûkítve a vágócsirke tartásának, értékesítésének szabályozására. Elsõdlegesen a brojler csirke ökológiai tartásával foglalkozom, mert ez az a tevékenység, amelynek kialakítása még várat magára. Ugyanakkor ez az az ágazat, amely a jövõbeli Európai Uniós tagságunk esetén viszonylag korlátlan lehetõséget biztosít kis-, közép és nagyvállalatok számára egyaránt.

Áttekintem a vágócsirke ökológiai felnevelésének törvénybe iktatott szabályozása, EU -s követelmények és az ágazat számára elérhetõ Uniós támogatásokat. Rávilágítok az ágazat jelenlegi helyzetére Magyarországon, feltérképezve azon cégeket, amelyek hosszútávon szeretnénk foglalkozni ökominõsítésû vágócsirke tartással.

Az értekezésben jelentõs részt szentelek annak a vizsgálatára, hogy a ma hagyományos brojler nevelõk milyen feltételek, szabályok, átalakítások, beruházások, állandó és változó költségek mellett térhetnének át ökotartásra és lehetnének önálló termelõk vagy egy nagy szervezet beszállítói. Az értékesítési feltételrendszer vizsgálata során foglalkozok az ágazat vertikális és horizontális integrációjának szükségességével. Valamint megvizsgálom, hogy ezen átalakításnak ma Magyarországon van-e reális esélye a termelõk körében.

Végül megfogalmazom következtetéseimet annál, hogy melyik szférának milyen intézkedéseket kell még meghozni, annak érdekében, hogy ezt a jelenleg még gyerekcipõben járó ágazatot sikerre vezessük.