A SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSERŐSÍTŐ PROGRAMJÁNAK BEMUTATÁSA A 2001. ÉVI NYERTES PÁLYÁZATOK TÜKRÉBEN


The Presentation of The Széchenyi Plan’s Enterprise Strengthening Program on The Basis of The 2001. Annual Winning Applications


Készítette: Kratancsik Melinda, GTK. V. évfolyam

Témavezető: Urbánné Malomsoki Mónika, Regionális Gazdaságtani Tanszék, egyetemi tanársegéd

A gazdasági- és politikai rendszerváltás következtében hazánk gazdasági helyzete időlegesen romlott. Az elmúlt évtizedben ezért különböző gazdaságfejlesztő programokat indítottak. A ’90-es évek végétől kezdve azonban a gazdaság folyamatos növekedést produkál, amit a GDP növekvő értéke is bizonyítja. (2000-ben: 5,3%, 2001. I. felében: 4,4%).

A különböző programok közül a legátfogóbbnak a Széchenyi Terv bizonyult, amelyet Magyarország középtávú gazdaságfejlesztési programjaként 2000-ben indított útjára az akkori Gazdasági Minisztérium. A Terv alapvető feladata hogy segítse a különböző formában működő vállalkozások fejlődését és részt vállaljon ezeknek a fejlesztésükből. Egy másik gazdaságélénkítő program is indult Széchenyi Plusz néven a 2001-2002. időszakra.

A vállalkozásoknak és az egyéni vállalkozóknak tavaly volt először lehetőségük arra, hogy pályázatot nyújtsanak be valamely meghirdetett támogatásra.

A Terv 7 programcsomagból áll, amelyek közül dolgozatomban a Vállalkozáserősítő programmal foglalkoztam részletesen. 2001-ben ez a program 18 alprogramot foglalt magába, amit ebben az évben további kettővel egészítettek ki.

Munkám során a 2001. évi nyertes pályázatok értékelésével foglalkoztam. Ehhez 2523 darab nyertes pályázatot vizsgáltam, amelyek keretében 31 milliárd forint került kiosztásra. Az összes alprogram közül a legtöbb nyertes pályázat a „Minőség- és környezetirányítási rendszerek bevezetése és tanúsítása” c. alprogram esetében volt.

Véleményem szerint a Vállalkozáserősítő program lehetőséget nyújt a vállalkozásoknak arra, hogy versenyképességüket javítsák és a szükséges beruházásaikat megvalósítsák.