Felszámolási hitel és kamattámogatás


 

Cél

  A kis- és középvállalkozások beruházásainak ösztönzése és a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek eszközeinek értékesítésének elősegítése kamattámogatás útján.
 

Feltételek

  A kamattámogatás akkor kapható, ha a felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodók eszközeit hitel segítségével kívánják megvásárolni belföldi magánszemélyek, magánszemélyek vagy MRP szervezet többségi tulajdonában lévő belföldi társaságok, illetve szövetkezetek.

A támogatás akkor igényelhető, ha egy bank hajlandó meghitelezni az eszközvásárlást, továbbá az igényelt hitel összege nem haladja meg a 100 millió Ft-ot, a hitelfelvevő 300 főnél nem foglalkoztat több alkalmazottat. A támogatás csak abban az esetben folyósítható, ha a hitelfelvevőnek nincsen adó-, társadalombiztosítási- vagy vámtartozása.

 

Paraméterek

  A hitel maximális összege 100 millió Ft lehet.

A hitelfelvevő saját pénzforrása az igényelt hitel legalább 15%-át el kell, hogy érje.

A hitelhez nem kapcsolódhat más forrásból további kamattámogatás vagy kedvezményes kamatot biztosító egyéb támogatás.

A hitel ingatlanok, műszaki berendezések, gépek, járművek (kivéve személygépkocsi), egyéb berendezések, felszerelések, beruházások és készletek megvásárlását biztosíthatja.

A kamattámogatás mértéke az első évben a kérelem benyújtásakor érvényes MNB alapkamat 70 %-a. Az ezután következő 4 évben a támogatás mértéke évente arányosan csökken, az ötödik év végén megszűnik. A vállalkozónak a bank által felszámított kamat és a kamattámogatás különbözetét kell megfizetnie.

A kamattámogatás csak forintban nyújtott hitelhez kapcsolódhat.

 

Futamidő

  A hitel futamideje legfeljebb 15 év lehet, amelyből a tőketörlesztés megkezdéséhez legfeljebb 3 év lehet a türelmi idő. A kamattámogatás a hitel futamidejére, de legfeljebb 5 évig jár.
 

Elbírálás

  A támogatás iránti igényt a vállalkozónak a hitelt nyújtó kereskedelmi banknál kell jeleznie. A támogatás iránti kérelmet - a hitelfelvevő kérésére - a hitelintézet nyújtja be a Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezethez, ahol - tárcaközi bizottság javaslata alapján - 30 napon belül kell dönteni.
 

Közreműködő hitelintézetek

 
Általános Értékforgalmi Bank       Magyar Hitel Bank
Budapest Bank Magyar Külkereskedelmi Bank
CIB Hungária Bank Magyarországi Volksbank
Creditanstalt Rt. Budapest Magyar Takarékszövetkezeti Bank
Európai Kereskedelmi Bank Mezőbank
Eximbank Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank
Hanwha Bank Pénzintézeti Központ
Hypo-Bank Hungária Polgári Bank
ING Bank Porsche Bank Hungária
Inter-Európa Bank Postabank és Takarékpénztár
Kereskedelmi és Hitelbank Rákóczi Regionális Fejlesztési Bank
Konzumbank Realbank
Kvantumbank Unicbank
Magyar Fejlesztési Bank takarékszövetkezetek
 

Információ

 
  • A felszámolási eljárás alatt lévő vállalkozások vagyonának megvásárlását elősegítő támogatásról szóló 48/1994. (IV. 1.) Korm. rendelet, illetve az azt módosító 16/1996. (I. 31.) Korm. rendelet és 24/1997. (II. 13.) Korm. rendelet.

  • A programban közreműködő kereskedelmi bankok.

  • Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet,
    1051 Bp. Roosevelt tér 7-8. Telefon: (1) 332-6940.

 

Magyarországon jelentős értékű vagyon van felszámolási eljárás alatt lévő gazdálkodó szervezeteknél, amelynek hasznosulása - más vállalkozásokban történő működtetése - a fizetőképes kereslet hiányában komoly nehézségekbe ütközik. A Kormány ezért döntött a kis- és középvállalkozások által igénybevehető kedvezményes kamatú hitelek körét bővítő konstrukcióról, amely ennek a problémának a megoldásához nyújt segítséget, ösztönzést.

A konstrukció alapeleme egy kamattámogatás, amelyhez abban az esetben lehet hozzájutni, ha a felszámolási eljárás alatt álló gazdálkodók eszközeit hitel segítségével kívánják megvásárolni belföldi magánszemélyek, magánszemélyek többségi tulajdonában lévő belföldi társaságok, illetve szövetkezetek. A hitelt a kereskedelmi bank nyújtja, azonban a hitelintézet által nyújtott hitel kamatának egy részét nem kell a hitelt felvevőnek kifizetnie, arra az állam támogatást biztosít.

Támogatás akkor adható, ha az igényelt hitel összege nem haladja meg a 100 millió Ft-ot, a hitelfelvevő 300 főnél nem foglalkoztat több alkalmazottat és a hitelfelvevőnek nincsen adó-, társadalombiztosítási- vagy vámtartozása.

A támogatás mértéke a kérelem benyújtásakor érvényes jegybanki alapkamat mértékéhez (annak 70 %-ához) igazodik. A támogatás 5 évre szól, de évente egyre csökkenő mértékű. A Magyar Nemzeti Bank 25 %-os mértékű refinanszírozást nyújt a hitelintézetek által folyósított ilyen célú hitelek után.

A támogatás iránti kérelmet - a hitelfelvevő kérésére - a hitelintézet nyújtja be a Kezelő Szervezethez, ahol 30 napon belül kell dönteni. A támogatás folyósítása, elszámolása a Kezelő Szervezet és hitelintézet között bonyolódik le.

A Kezelő Szervezet csak akkor folyósítja a támogatást, a kamat-kiegészítést, ha a vállalkozó is megfizette - a tárgyidőszakot megelőző negyedévben - az esedékes, őt terhelő (a támogatással csökkentett mértékű nettó) kamatot.

Ha a vállalkozó fizetésképtelenné válik, nem képes a hitel kamataiból az őt terhelő részt sem kifizetni, és emiatt a hitelintézet felmondja a kölcsönszerződésüket, akkor nem kell visszafizetni már folyósított támogatásokat, de a kamat-kiegészítés megszűnik, és a hitelintézet ezt követően már a teljes összegű, piaci szintű (bruttó) kamatot követelheti a vállalkozótól. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban már nincs szó támogatott hitelről.

A kis- és középvállalkozások egyik lényeges problémája, hogy a megvásárolt vagyontárgyak folyamatos működtetéséhez, a kapcsolódó fejlesztésekhez nem, vagy nehezen jutnak hitelhez. Ennek legtöbbször az az oka, hogy a beruházáshoz a vállalkozás felhasználja az összes forrását (saját pénzét, illetve hitellehetőségét), továbbá nem marad a vállalkozásnak olyan terheletlen vagyontárgya, (pld. jelzáloggal nem terhelt ingatlana), amely hitelfedezetül szolgálhatna a folyamatos működést elősegítő hitelekhez. Ezért a felszámolás alatt lévő gazdálkodó szervezettől megvásárolt berendezések működtetését elősegítő, illetve azokhoz közvetlenül kapcsolódó, azt kiegészítő fejlesztési hitelekhez is nyújtható indokolt esetben a támogatás, amennyiben ezek aránya a 20 %-ot nem haladja meg a teljes projekt hiteligényéből.