+ Ötletistálló +

Erre igazán büszkék vagyunk! close

+ MY-X DVD +

2017.IX.
A MY-X team (fiatal tagjaival közösen) sikeresen vett részt a szarvasi konferencián!

2017.VII.
A MY-X team (fiatal tagjaival közösen) sikeresen vett részt az Enyedi Emlékkonferencián!

2017.VI.
A MY-X team egy tagja elnyerte a Bárdy Péter Természettudományi Díjat többek között kiemelkedő innovativitása okán!

2017.V.
A MY-X team egy tagjának a Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj pályázatra benyújtott dolgozatát a Zsűri véleménye alapján az Alapítvány kuratóriuma matematikai különdíjban részesítette, ill. a kutatócsoport tagjának további tanulmányait egyszeri ösztöndíjjal segíti!

2017.IV.
Különdíjat kapott a MY-X team egyik tagja a minszki nemzetközi esszéíró versenyen a jövő iskolájában várható IKT használatról szóló tanulmányáért!

2017.IV.
III. helyezés a Hlavay Diákkonferencián!

2017.III.
Az NTP-NFTÖ támogatásával beszerzésre került egy prémium kategóriás laptop!

2017.II.
A TUDOK (nyíregyházi) országos döntőjéből sikeres továbbjutás a (székesfehérvári) Kárpát-medencei döntőbe!Utolsó módosítás: 2015.VII.19.14:08 - MIAÚ-RSS
A MIAÚ immár 20­+ éve áll a Köz szolgálatára!

E-Vezércikk-sorozat (avagy: Torz a sor. Ez vérciK-e?! - szemléletformáló gondolatkísérletek mindenkinek)

2019
2019.II.hamarosan
2019.I.Útminőség-index és futóműállapot-index generálása egymás függvényében
2018
2018.XII.Attitűd-kockázatfeltáró robot
2018.XI.Valós és szimulált adatvagyonok egyenszilárdságának vizsgálata
2018.X.Önvezető autók, mint a közlekedési rendszer minőségbiztosításának letéteményesei
2018.IX.Univerzális mesterséges intelligencia-motor anti-diszkriminatív modellképzési alapon
2018.VIII.Lámpa-terhelésindex számítása lámpaprogram-sorrendek becslése érdekében
2018.VII.Konzisztencia-orientált modell-hibridizáció látszólag triviális műszaki jelenségek kezelésére
2018.VI.A kiemelt figyelmet elváró jelenségek feltárásának modellezése
2018.V.Projektkönyvtár, tudástár – avagy a best-of meghaladásának kísérlete
2018.IV.Kompetencia-alapú tartalom-ajánlási modell
2018.III.Tartalomajánlás felhasználói profilok alapján – automatizáltan
2018.II.OLAP-kihívások és hermeneutikai lehetőségek a személyes adatok anonim kezelésében
2018.I.Tanulók tevékenységének nyomon követése e-learning keretrendszerben
2017
2017.XII.Dashboards és OLAP szolgáltatások az életen át tartó tanulási folyamatokban
2017.XI.Pár-összehasonlítások Likert-skálás és/vagy idősoros adatok alapján - az ember-központú tudományról a mesterséges intelligenciák és az értékkutatás szemszögéből
2017.X.Helyzet-szimulációs tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata
2017.IX.Az Ipar 4.0. – avagy a tudásmenedzsment legújabb kihívásai az oktatásban (esettanulmány az oktatásról a 'Jó' fogalmának tudományos értelmezése kapcsán)
2017.VIII.Robotszem II.
2017.VII.Sport-pszichológiai tesztek adatvagyona és értelmezési potenciálja
2017.VI.Projektmenedzsment szoftver-fejlesztés kockázatelemzési fókusszal?!
2017.V.Rosling-vizualizációk multikulturális jelenségek esetén
2017.IV.Vízgazdálkodási adatok szemléletformáló adat-vizualizációja az optimumtól való eltérés alapján
2017.III.Az IKT jövője az iskolákban
2017.II.Hasonlóságelemzés a szummatív értékelésben
2017.I.Wikipedia - avagy a szerkesztés operatív tapasztalatai
2016
2016.XII.A fogalom-alkotás emberi képessége az automatizált tudásmenedzsment alapja
2016.XI.Start-up vállalkozások kommunikációjának sikertényezői és kockázatos elemei a vállalkozások alapításának és indulásának fázisában
2016.X.Tanácsadási tapasztalatok felsőoktatási és magán know-how startup-okban való hasznosítási lehetőségei kapcsán
2016.IX.MIAÚ, a nagykorúvá vált médium, avagy távol a kánontól, s mégis az élbolyban?!
2016.VIII.Intuitív és rendszerszintű erőtér-felismerés mibenléte a mobilitás racionális mozgatórugóinak feltárására – avagy a szocio-fizika fogalmának megalapozása
2016.VII.Események időbeliségének mintázatai, avagy hol húzódnak a határok a hit, az asztrológia és a tudomány fogalmai kapcsán?
2016.VI.Milyen kulturális tényezők lehetnek hatással az USA tagállamainak mozgástudatosságára? - 2. rész
2016.V.Milyen kulturális tényezők lehetnek hatással az USA tagállamainak mozgástudatosságára? - 1. rész
2016.IV.Országok korfájának és a Facebook iránti érdeklődés-buborékok méretének kapcsolata Google Trends adatok alapján
2016.III.Rejtett összefüggések feltárása a CEEIRT adatbázisból, avagy a nemzetközi vállalati tudásmenedzsment adaptív természete
2016.II.Az MTMT adatbázis, mint big-data értelmezési kísérletei
2016.I.Robot-Szem, avagy az ideális klaszterszám felismerése hasonlóságelemzések keretében
2015
2015.XII.Vitairat a tudománymetria potenciális anomáliái kapcsán
2015.XI.M-AI-SIC tool, avagy zeneoktatás mesterséges intelligencia-alapú szimulátorokkal
2015.X.A fenntarthatóság fogalmának operacionalizálhatósága matematikai kérdés
2015.IX.Robotizált kockázatmenedzsment a közlekedésbiztonsági tervezésben
2015.VIII.Integrált rendszerek a tanítás-tanulás szolgálatában A li-T-le Team tudásmenedzsment-fejlesztése
2015.VII.Gondolatok az intuíció-generálásról és az ideál fogalmáról, avagy a robotszemélyiség alapjai
2015.VI.Benchmark-definíciók előrejelző modellek fejlesztői számára, avagy adalékok a Sokal-affér értelmezéséhez
2015.V.A multikulturalitás matematikája - előadássorozat
2015.IV.Ellentmondások gyanúi az OTDK elvei és gyakorlata között (diagnózis és terápiás javaslatok)
2015.III.Eretnektár, avagy e-learning oktatási reformkoncepció mashup-alapokon
2015.II.MIAU-RSS
2015.I.Oktatásdidaktikai paradigmaváltás lehetőségei és szükségszerűsége, avagy pályamű az MTA szakmódszertani pályázatára
2014
2014.XII.My-X - az ötletistálló
2014.XI.Fogalom-alkotó mesterséges intelligenciák az ukrán történelem példáján (német nyelven)
(Originaltitel: Begriff-bildende KI-Verfahren am Beispiel der ukrainischen Geschichte)
2014.X.Data-driven policy making, avagy adatbányászat a KFI területén
2014.IX.Vigyázat: 'emberkísérletek'! - avagy az intuíciós potenciál újszerű értelmezési lehetőségei
2014.VIII.A naiv Idő, mint konzisztencia-alakzat, avagy heterózis-hatás a didaktikában?!
2014.VII.Sabbath-ságon, avagy angol és német innovatív regionális környezet szubjektív felmérése
2014.VI.A múlt áramlása, avagy a JOKER-től a hasonlóságelemzésen át úton Kazonhinia felé
Emlékezés a 2014. májusában elhunyt Dobó Andor matematikusra, a JOKER döntéstámogató szoftver alkotójára
2014.V.A hasonlóságelemzés alapjai
2014.IV.Online elemző szolgáltatások kialakításának és működésének tapasztalatai
2014.III.Occam hermeneutikája
2014.II.Janus-arcú kérdőívek
2014.I.Occam borotvája - finomhangolva
2013
2013.XII.Karácsonyi beszélgetés Prof. Dr. Dr.h.c. Zilahy Miklóssal
2013.XI.Az ETDK értékelési rendszerének átvilágítása
2013.X.Robotlektor
2013.IX.Hasonlóságelemzések az egészségügyben
2013.VIII.Mesterséges intelligenciák a plágiumkeresésben
2013.VII.Rendhagyó vezércikk: egy kerekasztalbeszélgetés az IKT és a társadalom kölcsönhatásáról
2013.VI.innoSWOTion
2013.V.A védjegyek, a származásigazolás és a minőségtanúsítás országonkénti fontossága/hatása Európában
2013.IV.A lovasturizmus fejlesztésének stratégiai kérdései a DIPO területén
2013.III.A mezőgazdaság társadalmi szerepe a magyar vidék fejlesztésében
2013.II.A dimenzióanalízisről hasonlóságelemzési szemmel
2013.I.Faktoranalízis - hasonlóságelemzési alapon, avagy hatástanulmány-gyártás felsőfokon
2012
2012.XII.Az üzleti tervezés módszertanának megújítása
2012.XI.A relativitás abszolutizmusa, avagy a szavak káosza...
2012.X.Robottanár II
2012.IX.Robottanár
2012.VIII.Robotpolgár III.
2012.VII.Robotszakértő: a Bologna-folyamat értékelése
2012.VI.Robotpolgár II.
2012.V.Robotpolgár I.
2012.IV.Ország-benchmarking - más szemmel
2012.III.Piaci árérzet, avagy az előrejelzési módszertan megújítása
2012.II.Módszertani összehasonlító elemzés a gyanúgenerálás témakörében
2012.I.TDM_IR
2011
2011.XII.COCO-ZOOM
2011.XI.Tudás - szinte(k)
2011.X.Hazudj, ha tudsz, avagy a gyanúgenerálás robotizálása
2011.IX.Fu-TOUR-e
2011.VIII.Közös felelősségünk?!
2011.VII.A Jászság bolyongása a statisztikák birodalmában (avagy miként lehet és miért kell az átlagszemlélettől elmozdulni a relatív igazságok irányába)
2011.VI.Hazai és nemzetközi vállalkozások innovációs potenciáljának számítása hasonlóságelemzéssel
2011.V.Szemléletformáló oktatás tapasztalatai, avagy felkészülés a minőségbiztosítási elvek terjesztésére
2011.IV.Data-driven decision/policy making, avagy a vezetői információs rendszerek új generációja a kibernetikus szervezeti kultúráért
2011.III.Nem minden arany, ami fénylik, avagy az ideális objektumok bináris paramétereinek nyomában...
2011.II.WizWhy vs. MY-X/COCO
2011.I.Pillantás a jövőbe II.: magolás helyett...
2010
2010.XII.Pillantás a jövőbe: egy CSR-mozgalom zászlóbontása
2010.XI.Az ideális oktatás: piaci és kísérleti szempontok szintézise
2010.X.Diszkrét és folytonos lépcsők az exploratív modellezés számára
2010.IX.Egyetemi innovációk lehetőségei és buktatói
2010.VIII.Környezettudatosság új aspektusai
2010.VII.Parlamenti választások után, önkormányzati választások előtt...
2010.VI.Irány a TEDx!?
2010.V.Hasonlóságelemzéssel a quasi élelmiszerek terjedése ellen
2010.IV.Szövegbányászati és hasonlóságelemzési modulok összekapcsolása
2010.III.COCO-RISK: kockázatkezelés hasonlóságelemzések kapcsán
2010.II.Egyetemi hallgatók e-portfóliójának jogi és informatikai problémái
2010.I.A Videó-Híd projekt - avagy egy speciális keretrendszer a vidékfejlesztés stratégiai tervezésének kontrolling szemléletű támogatására
2009
2009.XII.Co-opy Right vs. Kópé Right, avagy gondolatok a jogszolgáltatás és az innováció-orientált oktatás-kutatás kapcsolatáról
2009.XI.Meta-elmélet? Hasonlóságelemzés a vidékfejlesztésben, avagy kísérlet a buddhizmus és a kommunizmus közös keretrendszerben történő értelmezésére
2009.X.Gondolatok a vélhetően legemberibb tanulási módról...
2009.IX.Rekviem vagy örömóda?
2009.VIII.Bioetika és hasonlóságelemzés
2009.VII.Minden jelző/ige egy modell!?
2009.VI.Gondolatkísérlet II.
2009.V.Gondolatkísérlet I.

Témajavaslatait érdeklődéssel várjuk email-címünkre!

((Vissza))
miau.my-x.hu
myxfree.tool
rss.services