+ Szabadalom +

+ Ötletistálló +

Erre igazán büszkék vagyunk! close

+ MY-X DVD +

2021.XII.
Sikeres PhD-védés a My-X team támogatásával!

2021.XI.
A MY-X team-et is képviselve ETDK-szekciógyőzelem a KJE-n! Irány az OTDK!

2020.XI.
A MY-X team-et is képviselve BME ETDK-szekciógyőzelem! Irány az OTDK!

2020.XI.
A MY-X team új tagjai (a BPROF-képzés I. éves Hallgatói) ETDK-I. és II. helyezést, ill. 2 OTDK-továbbjutást értek el!

2020.III-VI.
Angolul oktató avatárok a QuILT-ben!

2020.VI.
Már angolul is gyűlnek az egyre minőségibb publikációk a nemzetközi képzések keretében!

2019.IX.
A Liebig-elv felfedezése a közlekedésben!

2018.IX.
Sikeres részvétel a III. Gazdálkodás és menedzsment tudományos konferencián, avagy versenyképesség és innováció, mint kulcsszavak és a 2DM-játék!

2018.VI.
Díjak az MMO 2018 konferenciáról (a szekció legjobb előadása a 2DM-ről, a szekció legjobb publikációja a Rosling-animációkról)!Last modified: 2015.VII.19.14:08 - MIAÚ-RSS
A MIAÚ immár 20­+ éve áll a Köz szolgálatára!
MATARKA-nézet

Üzenet az Olvasóhoz:
a MIAÚ virtuális hasábjain található gondolatokat
pl. Ramanudzsan feljegyzéseihez hasonlóan illik értelmezni (akarni):
a gondolatoknak a minősége/potenciálja az értékképző,
s nem az, hol jelennek meg ezek a gondolatok...MIAU No. = rss *** Év/Year = *** Hónap/Month =

RSS
(MIAÚ):
Ez is hasonlóságelemzési és robotizálási kérdés... (+)
RSS
(MIAÚ):
Ez is hasonlóságelemzési és robotizálási kérdés... (+)
RSS
(MIAÚ):
Ez is hasonlóságelemzési és robotizálási kérdés... (+)
RSS
(MIAÚ):
Ez is hasonlóságelemzési és robotizálási kérdés... (+)
RSS
(MIAÚ):
Ez is hasonlóságelemzési és robotizálási kérdés... (+)
RSS
(MIAÚ):
Ez is hasonlóságelemzési és robotizálási kérdés... (+)
RSS
(MIAÚ):
Ez is hasonlóságelemzési és robotizálási kérdés... (+)
RSS
(MIAÚ):
Ez is hasonlóságelemzési és robotizálási kérdés... (+)
RSS
(MIAÚ):
Ez is hasonlóságelemzési és robotizálási kérdés... (+)
RSS
(MIAÚ):
Ez is hasonlóságelemzési és robotizálási kérdés... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az innovatív HR-modulok olyan, ma még sokak szemében eretnek gondolatok gyűjteménye, melyek az aurafényképezésre bizonyítottan nem feltétlenül képes, de emberi megérzéseihez ragaszkodó humánszakértők erőtereit haladják meg... (+)
RSS
(MIAÚ):
A Dalai Láma kiválasztásának robotizálás és a vezetői utánpótlásnevelés egy és ugyanazon kérdés, ha csak tudományos és nem ezoterikus módon állunk hozzá... (+)
RSS
(MIAÚ):
A munkavállalói elkötelezettség speciális aspektusa a túlórával szembeni normaszerű viselkedés meghatározni tudása és ennek dolgozói oldalról való átlépése... (+)
RSS
(MIAÚ):
A pálya-alkalmassági vizsgálat speciális esete, ha az adott tevékenység kapcsán vélelmezett tulajdonságrészletek ideális együttállását kérik számon matematikai modellek az érintetteken... (+)
RSS
(MIAÚ):
A prima primissa jellegű díjak (pl. az év dolgozója cím) odaítélése akkor igazán racionális, ha a versenyzőkről ismert tények alapján a győztes személye minden kétséget kizáróan és objektíven megállapítható... (+)
RSS
(MIAÚ):
A szociálpolitikák esetén fontos kérdés a politikai csatározások racionális rétegeiben, hogy vajon melyik ország mutat rá jobb és melyik gyengébb országértékelésekre? (+)
RSS
(MIAÚ):
Önkormányzatok felügyelete alatt álló intézmények munkaerő-gazdálkodásának optimalizálására lehetőség van, amennyiben a létszámot befolyásoló tényezők és a létszám között termelési függvényt állítunk fel... (+)
RSS
(MIAÚ):
A vállalati belső szabályozás annál hatékonyabban és objektívebben alkalmazható, minél normatívabb, azaz minél inkább átírható a szöveges szabályozás szakértői rendszerré... (+)
RSS
(MIAÚ):
A jogszabályokat a normál folyószöveges alapforma mellett minden olyan esetben szakértői rendszerként is fel kellene kínálni, amikor egy szabályozás beláthatóan zárt kapszulaként értelmezhető: (+)
RSS
(MIAÚ):
A deklaratív jogállami szabályozás lényegben félmegoldás: az előre megadott küszöbértékek figyelmen kívül hagyják az egyediséget: pl. a nyugdíjazás esetében. (+)
RSS
(MIAÚ):
Az MTMT feltöltésekor a feltöltő személynek magának kell figyelnie arra, hogy a többarcú művek, (melyek egyszerre több típusba is besorolhatók), a statisztikák maximalizálásának figyelembe vételével kerüljenek tipizálásra... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az MTMT-ben a disszertáció és ennek magyar nyelvű tézise, sőt a tézis angol nyelvű fordítása is egyetlen egy aggregált műnek számít. Noha ennél lényegeseb kisebb teljesítmények önálló műként számolhatók el... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az MTMT esetén a HIRSCH-index maximalizálása tervezhető: olyan citációs ajánlások vezethetők le a mindenkori statisztikák alapján, melyek megadják, mely művek milyen darabszámú említése vezet az index egységnyi növeléséhez... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az MTMT-ben egyes alapművek és idézőművek tudományosságának meghatározása jelenleg érdemben nem támogatott önkény-gyanús besorolást tesz lehetővé... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az MTMT esetén a HIRSCH-index számításakor az A-típusú (kiemelt) értékű és az egyéb idézők megkülönböztetése nélküli, azaz az összes mű összes idézője alapján számolt index is értékes információ lehet... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az MTMT keretében a HIRSCH-index számításakor a szerkesztett művek is szerepet játszanak, sőt: vélelmezhetően egy nagyobb tartalom szerkesztőjeként egyszerűbb hivatkozásokat gyűjteni, mint egy adott cikk tartalmára... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az MTMT feltöltése kapcsán elvégzendő információbrókeri feladatok eredményei között akár definitív plágiumok is fellelhetők... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az MTMT feltöltése kapcsán kérdéses, vajon az alkotások idézői miként hatnak például a Hirsch-indexre és ezek vajon A-kategóriásnak számítanak-e? (+)
RSS
(MIAÚ):
Az MTMT általános táblázatának egyes mutatói alapján vélelmezhető, hogy vannak A-kategóriás közlemények és idézők, s vannak másodosztályú közlemények és idézők... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az MTMT feltöltése kapcsán érdemes tudni, egy-egy közlemény vagy idézés milyen jellegű besorolása milyen módon hat az általános táblázat mutatóira? (+)
RSS
(MIAÚ):
A munkaköri leírások optimalizálásakor az egyes részfeladatokat ahhoz kell rendelni, aki a leginkább ideálisnak tűnik az adott feladat kapcsán. Ha azonban ez ugyanaz a személy, akkor már előre tudható, mindent nem fog tudni egyedül elvégezni... (+)
RSS
(MIAÚ):
A létszámleépítés látszólag nehéz döntés. Ha összekeverednek a gazdasági és az etikai kérdések, akkor főleg problémásnak tűnhet... (+)
RSS
(MIAÚ):
A premizálás csak egy látszólag egyszerű szabályozási kérdés. Lehet deklaratív szabályokat hozni ösztönösen, szinte bármilyen formában, de ezek hatásával előre nem foglalkozni - nem felelős magatartás... (+)
RSS
(MIAÚ):
Adott területen a legjobb szakértő megtalálása lehet roppant leegyszerűsített helyzetértelmezésre támaszkodó ál-elemzés: pl. az a legjobb értékesítő, aki a legnagyobb árbevételt érte el... (+)
RSS
(MIAÚ):
A többlépcsős kiválasztás kapcsán elvileg HR-szakértői munkát takarítunk meg - ennek minden előnyével és kockázatával. A robotszakértők a teljes objektumtömeggel képesek dolgozni mindvégig... (+)
RSS
(MIAÚ):
Ha én egyszer kinyitom a számat - tartja a mondás, akkor nem kerülök el vidékre... Intrikák helyett azonban a potenciálisan szóba jövő dolgozók egymással való objektív és transzparens versenyeztetésekor mindenki számára belátható, (+)
RSS
(MIAÚ):
A céges továbbképzés kapcsán az ideális konstelláció az, amikor a kiképzendő, a témakör és a kiképzés feltételrendszer szervesen kapcsolódik egymáshoz... (+)
RSS
(MIAÚ):
A profilírozás a Lie-to-me film szintje alatt akár hakninak is nevezhető. A hazudj-ha-tudsz logikájának középpontjában az emberi szakértő áll... (+)
RSS
(MIAÚ):
A kilépési adatok elemzése minden magára valamit is adó cég esetén egy fajta lelkiismeret-vizsgálatként értelmezhető... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az idénymunka lehetősége és gazdasági kondíciói ad hoc módon, vagy kiszámítható időszakonként jelentős zavaró tényezőként hatnak az évközben kialakulni látszó munkaügyi folyamatokra... (+)
RSS
(MIAÚ):
A vállalatoktól való kilépés az egyensúlyvesztések egyik leginkább triviális jele. A mögöttes okok felismerése a szakértői intuíció mellett a robotszakértők által is lehetséges... (+)
RSS
(MIAÚ):
A vezető a tömegek szolgálója még akkor is, ha becstelen/ügyetlen. A katonai vezetők kiválasztásakor a szakasz katonáinak élete közvetlenül függ a vezető rátermettségétől... (+)
RSS
(MIAÚ):
A munkára szocializálás a racionális teljesítményértékelésen keresztül (is) történik. Azok, akik belátják, hogy a szerencsejátékon túl nincsenek legitim társadalmi utak a hirtelen gazdagsághoz, (+)
RSS
(MIAÚ):
Közösségi célok legitim levezetéséhez első lépésként merni kell átgondolni, milyen hatásai lehetnek az egyes részérdekek által preferált projekteknek... (+)
RSS
(MIAÚ):
Adott munkakörre való megfelelőség, vagyis az ideálkeresés, az ideálhoz való közelség objektív mérni tudása kiegészítheti a szubjektív módon (pl. aura-fénykép alapján) dolgozó HR-szakértőket... (+)
RSS
(MIAÚ):
A teljesítményértékelés során a családbarát munkahelyek egyik specialitása lehet a munkavállalók teljesítményét meghatározó speciális (családi) szempontok figyelni akarása és ezek objektív értelmezése... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az alvállalkozók kiválasztása kapcsán a piac tisztulásához vezetne, ha mindenki a többi ajánlattevő anonimitása mellett láthatná, mennyit is ér az ő profilja a megrendelő szemében objektíven? (+)
RSS
(MIAÚ):
A selejt fogalma kapcsán lehet abszolút és lehet relatív normát is meghatározni. Az abszolút norma az átlagemberre illik, hogy vonatkozzon. Éppen ezért a hátrányos helyzetűek kapcsán kényszerűen embertelen... (+)
RSS
(MIAÚ):
Amennyiben szakszervezeteknek, munkahelyi kollektíváknak legalább véleményezési jogai vannak, akkor érdekes lehet a potenciális vezetőjelölteket objektíven is értékelni, értékeltetni... (+)
RSS
(MIAÚ):
Munkaügyi központok által kiadhatók lennének becslések a várható munkába állást illetően... (+)
RSS
(MIAÚ):
Adott céges rendezvényhez legjobb ár/teljesítmény viszonnyal rendelkező helyszín kiválasztása a KO-feltételeket teljesítő helyszínek közül már matematikai kérdés... (+)
RSS
(MIAÚ):
A leginkább ideális munkavállalók előszűrése automatizálható, de ehhez nem önkényesen deklaratív scoring megoldásokat, hanem a relatív versenyt lehetővé tevőket illik preferálni... (+)
RSS
(MIAÚ):
Rendszerszintű munkaügyi kérdésekben a hatástanulmány-készítési kötelezettségnek a statisztikai adatok alapján eleget kell és lehet tenni... (+)
RSS
(MIAÚ):
A partnerségek esetén éppen úgy létezik az ideál definíciója, mint a munkavállalók, munkahelyek esetében... (+)
RSS
(MIAÚ):
A munkaügyi kockázatok becslése a munkáltatók feladata. Hasonlóképpen a pszichoszociális kockázatok kezelése is. Ha a kockázatkezelés léte/hiánya inputja lehet a betegnapok modelljeinek, (+)
RSS
(MIAÚ):
A munkaügyi adatokkal szolgáló portálok alapján és némi elemzési kultúrát felcsipegetve, mindenki képes lehet a tisztánlátásra... (+)
RSS
(MIAÚ):
A helyes bérezés az összes értékelési szempont alapján normaszerűen képzett bérek rendszere, melyben ember-mivoltunkból kiindulva a mindenki másként egyformán hasznos elvből illik elindulni... (+)
RSS
(MIAÚ):
A gyakornokok (közmunkások) közül vajon ki érdemli meg relatíve leginkább azt, hogy normál munkavállalóvá válhasson? (+)
RSS
(MIAÚ):
A munkavállalók ideáltipikus konstellációtól való objektív távolsága alapján a leépítések sorrendje senkit nem érhet váratlanul... (+)
RSS
(MIAÚ):
A HR döntések, a létszám-leépítés objektivizálása alapfeltétele a fenntartható személyzeti politikának... (+)
RSS
(MIAÚ):
Adott munkakörre vonatkozóan az ideális állapot megfogalmazása mérhető jellemzőkre visszavezetve egy többszempontú értékelés formájában realizálható... (+)
RSS
(MIAÚ):
A szakértői rendszerekre alapozó online szolgáltatások olyan kérdőívek, melyekben a feltett kérdésekre adott személyre szabott válaszok nyomán a jogszabályok kitöltőre vonatkozó értelmezése azonnal kinyerhető... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az emberi intuíciók alapja a talán nem is tudatosodó részletek megfigyelésének többszempontú értékelése, s így van ez a reális bérszint becslése során is... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az egyes termelési/szolgáltatási folyamatok (pl. akár a gyógyító tevékenység) várható terhelési szintjeinek becslése lehetséges megfelelő OAM-ok kialakítása mellett... (+)
RSS
(MIAÚ):
Hogyan lehet várakozásokat és/vagy utólagos legitimációt levezetni csúcsvezetők várható életpályájáról? (+)
RSS
(MIAÚ):
Az alvállalkozók kiválasztása olyan vállalaton belüli döntési helyzet, mely a közbeszerzések analógiájára modellezhető. Mivel minden szempont nem feltétlenül forintosítható egyszerűen, így a többtényezős értékelés lehet a megoldás... (+)
RSS
(MIAÚ):
A lojalitás modellezése nem csak emberi ráérzéssel lehetséges. A lojalitás jelenségét értelmező szimulációs rendszerek képesek tetszőleges input-konstellációk várható következményét levezetni... (+)
RSS
(MIAÚ):
A munkahelyi fluktuáció esetleges okainak feltárására ugyanolyan termelési függvények kialakítása szükséges, mint a mezőgazdasági termelés szimulációja esetében... (+)
RSS
(MIAÚ):
Telefonos ügyfélszolgálati ügyintézők teljesítményének személyre bontott értékelése nem csak közgazdasági aspektusok alapján lehetséges, hanem az ideális munkavállaló szempontjából is... (+)
RSS
(MIAÚ):
A bér/teljesítmény-elemzés keretében vállalaton/cégen/intézményen belül és ezeken túlnyúlóan lehetséges az összehasonításra rendelkezésre álló szempontok alapján ellentmondások gyanúi után keresgélni... (+)
RSS
(MIAÚ):
Sportrendezvények elérhető/elérendő eredmények becslése, avagy a szabályrendszerek és a matematikai idealitás egymástól való elszakadásának kockázatai... (+)
RSS
(MIAÚ):
Sportegyesületek (pl. labdarúgócsapatok) pénzügyi nehézségei esetén az adott poszton rendelkezésre álló párhuzamos kapacitások leépítését megalapozó döntések tény-alapú levezetése... (+)
RSS
(MIAÚ):
Melyik sportolónak (pl. labdarúgónak) mennyi a marketingértéke? (+)
RSS
(MIAÚ):
Sporteszközök, azaz futócipők ár/teljesítményének levezetése a rendelkezésre álló műszaki adatok alapján... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az NFL irányítók többletérték-termelő képességének elemzése keretében egyben potenciális stratégiai variánsok feltárására is lehetőség kínálkozik... (+)
RSS
(MIAÚ):
Sport (közlekedési) eszközök ár/teljesítményének értékelése hasonlóságelemzéssel... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az NBA-csapatok versenyében a klasszikus (marketing-orientált) pontrendszer mellett melyik csapat érdemelné meg a prima primissima díjat minden sport-statisztika figyelembe vételével? (+)
RSS
(MIAÚ):
NBA-játékosok érték-realitásának vizsgálata sport-statisztikák alapján hasonlóságelemzéssel... (+)
RSS
(MIAÚ):
Hátszél vs. ellenszél a sportban, avagy mely NBA-játékosok teljesítenek a pályán töltött időhöz képest a legjobban, ill. kiket lehetne/kellene/illene többet játszatni? (+)
RSS
(MIAÚ):
Röplabda-játékosok igazolásának előkészítése a potenciális játékosok ár/teljesítmény elemzése által, avagy közbeszerzés a sport területén? (+)
RSS
(MIAÚ):
Adott ország adott statisztikai mutatójának (jelen esetben a csecsemőhalandóságnak) szintjét a környezeti változók függvényében elemezve objektivizáló módon megállapítható, hogy hazánk normaszerű volt 2010-ben! (+)
RSS
(MIAÚ):
Az olcsóbb (generikus) gyógyszerek elterjedésének és a megyei életformastatisztikáknak kapcsolata feltárható hasonlóságelemzésekkel... (+)
RSS
(MIAÚ):
A multivitaminok ár/teljesítmény viszonyainak elemzése új fogyasztói tudatossági szintet jelenthet egyre nagyobb tömegek számára - hiszen az alapadatok ismertek... (+)
RSS
(MIAÚ):
A környezeti adatok hatása betegségek fellépésének gyakoriságára értelmezhető hasonlóságelemzésekkel is... (+)
RSS
(MIAÚ):
A manuális vezérlés mellett kialakított szakértői rendszerek és az induktív szakértői rendszerek egymástól eltérő következményei potenciális kockázatokra hívják fel a figyelmet... (II) (+)
RSS
(MIAÚ):
A manuális vezérlés mellett kialakított szakértői rendszerek és az induktív szakértői rendszerek egymástól eltérő következményei potenciális kockázatokra hívják fel a figyelmet... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az ion-minimalizált ásványvizek ár-becslését segíti a genetikai potenciál logikája, vagyis a még soha nem tapasztalt szélsőhelyzetekre vonatkozó szimulátor-eredmények... (+)
RSS
(MIAÚ):
A gyógyszerek ár/kockázat-elemzésének egyik mellékterméke annak felismerése, hogy a gyógyszerkompendiumban szereplő mellékhatás adatok nem feltétlenül standardizáltak... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az elvileg hatásos gyógyszerek ár/teljesítmény viszonyainak elemzésével megtudható, vajon többet ér-e a drágább gyógyszer? (+)
RSS
(MIAÚ):
Vajon az egyes országok és időszakok GDP-alakulása és a bűnözési statisztikák között milyen összefüggés van? (+)
RSS
(MIAÚ):
Az egyik hazai egyetem kutatási-fejlesztési tevékenységének monitorizása kapcsán meghívásos pályázat keretében ajánlatot kért egy, a My-X kutatócsoporthoz kapcsolódó cégtől is... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az egyetemek belső fejlesztési folyamatai (pl. intranetes adatbázisok kialakítása) az adott szakterületen oktatók ötletversenyének eredményeként illene, hogy előálljon... (+)
RSS
(MIAÚ):
Feloldhatatlannak tűnő antagonizmus feszül a cégek által titkosításra javasolt hallgatói dolgozatok kapcsán a cégek érdeke és a társadalmi hasznosságok között... (+)
RSS
(MIAÚ):
A meteorológiai becslések beválását egyelőre csak civil kurázsi keretében képernyőképekről gyűjtött tényszerű és becsült/előrejelzett adatok összevetésén keresztül lehet értelmezni... (+)
RSS
(MIAÚ):
A szakértői vélemények piacán a legfontosabb értékmérő a kockázatok világos értelmezése... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az innovatív ötletek menedzselése során minden becslést a lehető legnagyobb részletgazdagsággal illik elvégezni... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az innovációs erőterek nem ismernek kegyelmet! Aki diszlexiásként felmentést kap a nyelvvizsga-kötelezettségek alól, az sajnos még nem fog tudni angol nyelven pályázni és kommunikálni... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az egyetemi hallgatók megélhetési gondjai innovatív felvetésekhez vezethetnek, melyek mentori támogatást igényelnek... (+)
RSS
(MIAÚ):
Szemléletformáló pályamű a climate-launch-pad verseny keretében... (+)
RSS
(MIAÚ):
Új mérési skála került kialakításra a hasonlóságok mérésére... (+)
RSS
(MIAÚ):
Miért használja a közlekedési szakértők egy része a megfordulás/visszafordulás kifejezést akkor is, amikor a klasszikus alakzat (vagyis az ugyanazon útra való visszakanyarodás esete) nem áll fenn? (+)
RSS
(MIAÚ):
A hatásosság és a hatékonyság minden jelenség kapcsán minél egzaktabb módon definiálandó szavak... (+)
RSS
(MIAÚ):
Absztrakt jelenségek kérdőívekkel, interjúkkal való értelmezése az emberi intuíciót kétségtelenül támogathatja, de ez a folyamat nem azonos az emberi tudás forráskódba való átírásának képességével... (+)
RSS
(MIAÚ):
A nemek, korok, csoportlétszámok és tudásformák szerinti heterogenitás és a csoportok csoportmunkára való alkalmassága között nincs érdemi összefüggés az első kísérletek alapján... (+)
RSS
(MIAÚ):
A kompetenciák létének szakértői intuícióra támaszkodó megítélése bár lehet helyes, de ezek ettől még nem bizonyított vélelmek... (+)
RSS
(MIAÚ):
A szakértői intuíciók egyes szavak mögötti jelenségek kockázati aspektusainak egymással való összevetését illetően bár lehetnek helyesek, bizonyítani ezeket azonban tranzakciós adatok alapján kellene... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az EU tagországokban a közgyűjteményi honlapok nyelvhasználati jellemzői alapján az etnikai és a turisztikai sokszínűség nem modellezhető... (+)
RSS
(MIAÚ):
Ha egy kifejezés nem építhető fel tranzakciós szintű tényekből, akkor az nem is létezik a robotizálható emberi tudásmenedzsment számára... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az EU tagországok kapcsán az elmúlt 30+ évről szóló, véletlenszerűen választott statisztikai mutatók alapján nem mutatható ki az integrálódás jelenléte - vagyis minden év másként egyforma... (+)
RSS
(MIAÚ):
A multikulturalitás egy olyan absztrakcióra utaló kifejezés, melyet jelenleg elsődlegesen csak a "szómágia" eszközeivel lehet értelmezni... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az, milyen tudások mikor kinek mennyire szükségesek, jelentősen különbözhetnek az oktatók és a kiképzendők magukról és a másik félről kialakított véleményei alapján... (+)
RSS
(MIAÚ):
A kiképzendők véleményének értelmezhetősége az oktatókról számos tényező függvénye: aki nem jár órára és nem volt képes megtanulni az anyagot, annak értékítélete kevésbé releváns, mint azoké, akik képesek voltak tanulási sikerre... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az oktatóknak elsőként magukat kell tudniuk eladni a vállalkozások irányába, s csak ez után lehetséges az, hogy a vállalkozások igényeit érdemben és hitelessen tudják képviselni a kiképzendők felé... (+)
RSS
(MIAÚ):
Minden jelenséget elemi/tranzakciós szinten kell megragadni az oktatában annak érdekében, hogy minimalizáljuk a szubjektív helyzetértelmezések torzító hatásait... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az egyetemre kerüléshez illene feltárnia tudnia a jelöltnek a még nem robotizált tudásrétegeket, s a diploma érdekében a még meg nem oldott feladatok legalább egyikére megoldást kellene tudni szállítani... (+)
RSS
(MIAÚ):
A kérdőívezés és az interjú nehezen fogadható el az oktatási siker mérését megalapozó adattömegnek, hiszen egy tréner munkáját a sportoló az alapozó edzés alatt elátkozza, míg aranyérremmel a nyakában felmagasztalja... (+)
RSS
(MIAÚ):
Olyat nem illik senkitől kérdezni vizsga helyzetben, amit puskára felírva meg lehet válaszolni... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az ideális oktatás alkotás-orientált, s nem igyekszik kényszeríteni senkit a raktárra-tanulásra... (+)
RSS
(MIAÚ):
Minden tanárnak kötelessége lenne minden feladat kapcsán ennek gyakorlati kötődését tételesen definiálni... (+)
RSS
(MIAÚ):
A duális képzés sikere elsődlegesen nem a szervezeten, nem a szerevezettségen, hanem az oktatók személyes hozzáállásán múlik... (+)
RSS
(MIAÚ):
A matematikai orientáció melletti problémamegoldás szélsőérték keresési feladatokban felveti a hasonlóságelemzés rutinszerű genetikai potenciál-számítási képességének hasznosságát... (+)
RSS
(MIAÚ):
A PhD-kutatások piacképességének egyik mércéje a rutinszerű riportálásra (cikkírásra) való képesség kialakítása... (+)
RSS
(MIAÚ):
A közvetlen EU-pályázatokba a felsőoktatási intézményekhez is köthető kompetenciák/kutatási eredmények elsődlegesen a céges kapcsolatokon keresztül hasznosulnak... (+)
RSS
(MIAÚ):
Nemzetközi cégek hazai terjeszkedésekor a felsőoktatási intézmények intézményként nem képesek olyan profilt felmutatni, mely céges szempontból releváns... (+)
RSS
(MIAÚ):
A külkapcsolatok erősségének záloga a személyes kötődés és a forrás-keresés sikerének egyidejű fennállása... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az egyetemi szféra nem feltétlenül képes olyan pályázatok kezelésére, melyek kapcsán felmerül a gyanú, hogy pályázati díjat kellhet fizetni... (+)
RSS
(MIAÚ):
A tanítás/tanulás értékelése során fel lehet állítani termelési függvényeket, melyek megadják, milyen keretfeltételek mellett milyen siker várható... (+)
RSS
(MIAÚ):
A tanóraértékelés elvei szerint több alternatív út is létezhet optimális (ideális) konstellációk kialakítására... (+)
RSS
(MIAÚ):
A PhD-Hallgatók számára a PLA-alapú kreditszerzés talán még formálisan sem adott, mert már az sem triviális, hogy egy adott intézményi (nem beszélve a teljes országos) tantárgyi adatbázis elérhető lenne... (+)
RSS
(MIAÚ):
A felsőoktatásban rendelkezésre álló források elköltésének adminisztrációs igénye a közbeszerzés által elvárt egyeztetési lépések mellett irracionálissá teszi a forrásfelhasználást... (+)
RSS
(MIAÚ):
A tanulási/tanítási folyamatok monitorozása, értékelése az e-learning keretrendszerekben nem igényel érdemi befektetést... (+)
RSS
(MIAÚ):
A tanulási szakaszok robotizált felismerése a robottanár kialakításának egyik fontos komponense... (+)
RSS
(MIAÚ):
A mashup-alapú információ-értelmezés felel meg leginkább az Internetes világ áltak kialakított erőtereknek... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az e-learning tananyagok rádió-adásként való felkínálása monitormentes befogadást tesz lehetővé... (+)
RSS
(MIAÚ):
Információ megosztható kérdések formájában is. A tanító jellegű öntesztek egyrészt arra hívják fel a figyelmet, hogyan illik kérdez, másrészt arra, milyen félreérthető válaszopciók létezhetnek... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az e-learning jellegű tananyag fejlesztés során nem illik újra és újra megírni mindazt, ami már sok verzióban amúgy is publikusan készen van és rendelkezésre áll... (+)
RSS
(MIAÚ):
A képregény-alapú e-learning betétek a vizuális kultúrát preferálók számára nyújthat újabb fogódzókat... (+)
RSS
(MIAÚ):
Megszületett az első hangjáték-alapú e-learning kurzus... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az egyetemeken bevezetett BA/BSC rendszer lehetett volna a duális képzés őse, ha az egyetemet, mint tanműhelyt akarta volna értelmezni minden érintett... (+)
RSS
(MIAÚ):
Ugyanazon módszertan az OTDK-n egyszer helyezést ér, egyszer bemutatásra való alkalmasságot sem... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az OTDK bírálatokat akkor lehet objektivizálni, ha tranzakciós szinten fogalmazódnak meg az értékelés elemi szálai... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az OTDK bírálóinak "joga" van stigmatizálni, s nem kell konkrét példákon keresztül bizonyító erővel érvelni... (+)
RSS
(MIAÚ):
Ha egy növény nem kap vizet, akkor hiába van körülötte tápanyagban gazdag talaj és hiába süt rá a nap, nem fog teremni/élni. Ha egy OTDK-dolgozatnak nincs üzenete, hiába van szépen megformázva... (+)
RSS
(MIAÚ):
Vajon mi az útja egy rendszer megújulásának, ha például az összeférhetetlenség tételes kimutatása évtizedek óta nem vezet a rendszer megváltozásához? (+)
RSS
(MIAÚ):
Vajon egy plágium-gyanú alapján való eltiltás az OTDK-n visszahat-e az ETDK eredményekre? (+)
RSS
(MIAÚ):
Az OTDK-ra bejutó hallgatók saját bevallásuk szerint nem szembesülnek azzal a kihívással, hogy olyan elemi témát (problémát/feladatot) lenne érdemes választani, mely tételesen megoldva üzleti értékkel is bírhat... (+)
RSS
(MIAÚ):
Ha valaki egy teljes OTDK tagozatot egyedül végigbírál, ez nem érték a bírálati rendszerben, mert a harmadik bíráló szerepe és a két hasonlóbb pontszám elve azt a bírálót teljesen kizárhatja, aki minden teljesítményt egységes szemüvegen át vizsgált... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az OTDK-n ugyanazon módszertannal helyezést lehet elérni, vagy még a szóbeli bemutatkozásik sem lehet eljutni... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az OTDK-n előállhat, hogy szubjektív értékelési rendszer miatt, hogy olyan versenyző, aki sosem hozott létre modelleket, beszélhet a modellezésről, míg az, aki modelleket alkot, nem mutathatja be modelljét... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az OTDK-n előállhat, hogy a pontozási rendszer furcsaságai miatt utolsó lesz egy csoportban, aki egyedül volt képes a tudományosságot, a módszerességet legalább közelíteni... (+)
RSS
(MIAÚ):
A lázgörbék, tőzsdei árfolyam-görbék, bármilyen idősoros adatok szakaszokra bontását immár mesterséges intelligenciák is képesek racionálisan elvégezni... (+)
RSS
(MIAÚ):
Minden könyv legyen e-book-ként is elérhető, s minden e-book mögött legyenek speciális lexikonok, melyek adott szempontból segítik értelmezi a könyvek által érintett témák hátterét... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az emberi nyelv túl sok kifejezést használ: az ellentéteket kifejező jelzők, a szinonímák sörétes puskalövések egy golyós puska célzott lövésével szemben... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az EU-t alkotó tagországok véletlenszerűen vett statisztikai mutatói az elmúlt 30 év alatt semmilyen közeledést nem mutattak évente... (+)
RSS
(MIAÚ):
A hasonlóságelemzés immár közvetlenül az EU-hoz benyújtott pályázatok alapgondolatává vált... (+)
RSS
(MIAÚ):
A hasonlóságelemzés immár közvetlenül az EU-hoz benyújtott pályázatok szerves részévé vált... (+)
RSS
(MIAÚ):
A felnőttképzésben a mobitormentes tanulást, vagyis a főzés, takarítás, futás, gyermekfelügyelet, kerti munka alatti tananyagbefogadást az e-learning rádiózás támogatja... (+)
RSS
(MIAÚ):
A hangjáték-alapú tanulás szövegkönyve e-book-ként kiadva a megfelelő lexikon-jellegű háttérrel a tudományos ismeretterjesztés és a tanulás fogalmát összeolvadni engedi... (+)
RSS
(MIAÚ):
Elkészült az első hangjáték-alapú informatika oktatóanyag! (+)
RSS
(MIAÚ):
Hulladákadatból érdemi döntés: milyen bevételre számíthat egy adott tevékenységi körre tervezett bolt a céginformációs adatbázisok adatai alapján? (+)
RSS
(MIAÚ):
Az E/O-TDK dolgozatok innovációs potenciáljának érdemi becsléséhez elegendő lehet már a kivonatok részletes értelmezése is... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az OTDK-ra tömegesen jutnak interjúkra és kérdőívekre támaszkodó dolgozatok... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az online kollaboratív munka certifikálásra alkalmas digitális lábnyomokat hagy hátra a csoportmunkára való készség/alkalmasság és a multikulturalitás tekintetében... (+)
RSS
(MIAÚ):
Nem jár eltiltás az OTDK-n, ha valaki úgy takar ki anonimizálási céllal intézményi utalásokat egy PDF-ben, hogy az intézmények nevére keresve a kitakarás alatt a karakterek felismerhetők... (+)
RSS
(MIAÚ):
Eltiltás jár az OTDK-n plágium-gyanú esetén... De akkor hogyan jutott valaki tovább az ETDK-ról az OTDK-ra? (+)
RSS
(MIAÚ):
Eltiltás jár az OTDK-n, ha valaki nem anonimizál az előírások szerint... (+)
RSS
(MIAÚ):
Vajon kellően kiforott-e az OTDK bírálati rendszere? Hogyan illik a 3. bírálatot értelmezni? Miért pontoz a 3. bíráló és miért nem az előző két bírálat megállapításai mellett vagy ellen érvel? (+)
RSS
(MIAÚ):
Mi számít vajon hivatkozásnak? Számít-e, ki és hol demonstrálja a másokkal való együttgondolkodást? (+)
RSS
(MIAÚ):
A Google Webmestereszközök szolgáltatása támogathatja a citációkeresést! (+)
RSS
(MIAÚ):
Megszűnt a "hazai_nem_tudomanyos_folyoiratok.pdf" nevű állomány 2015.04.01-vel! (+)
RSS
(MIAÚ):
Azok a szakértői vélemények, melyek nem írhatók át forráskódba, fontos emberi képességek, de a közösség számára csak korlátozottan értékesek... (+)
RSS
(MIAÚ):
Szakértői rendszer készíteni nem ördöngösség, de a sok apró szabály azért illik betartani... (+)
RSS
(MIAÚ):
Vajon akarja-e a társadalom tudni, milyen mértékig egyenszilárdak a szakértői vélemények? (+)
RSS
(MIAÚ):
Ahhoz, hogy hatékonyan lehessen elemezni, olyan adatszolgáltatások kellenek, melyekből az érdeklődők pontosan azt kérdezhetik le, amire szükségük van... (+)
RSS
(MIAÚ):
Milyen modellek milyen mértékben támasztják vajon alá például a sóprevenciós állami kampányok létjogosultságát? (+)
RSS
(MIAÚ):
Robothírekkel immár bármilyen szakterület szaklapja és képzési programja is feltölthető: az élelmiszerek piacán is sok a nyitott kérdés... (+)
RSS
(MIAÚ):
Minden, nagy sorozatban kitöltött kérdőív magában horda a hazugságteszt lehetőségét. Minden válaszunk árulkodik gondolkodásunk konzisztenciájáról... (+)
RSS
(MIAÚ):
A sport-statisztikák alapján a robothírügynökség akár már ma is képes lenne sport-szaklapot írni... (+)
RSS
(MIAÚ):
Híreket nem csak ember képes írni, hanem immár robotok is. A robothírügynökség lényege, hogy a big data egyes szeletei alapján minden egyensúlytalanság hírértékű, minél nagyobb és minél tartósabb, annál inkább... (+)
RSS
(MIAÚ):
Aki tényleg ért valamihez, az képes kihagyás- és átfedés-mentes élethelyzetekhez illő következményeket szakértői rendszer formájában is megfogalmazni... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az innováció folyamatai akkor válnak érdemi erőtérré, ha minden érintett érti és teszi a dolgát... (+)
RSS
(MIAÚ):
Csapatépítés nélkül nem megy az innováció szekere sem - azonban nem szégyen néha ezen szekér előtt is lovakat váltani... (+)
RSS
(MIAÚ):
Elemezni már pedig szükséges - avagy a tények nem beszédesek, s tények ki(n)vallatásához egyre brutálisabb eszközök/módszerek állnak rendelkezésre... (+)
RSS
(MIAÚ):
A szakmai alapon szerveződő együtt-gondolkodáshoz a civil kurázsi nem mindig elégséges, de mindenképpen szükséges feltétel... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az akkreditáció olyan folyamat, melyben tudásunk legjavát illene adni - de vajon mi állhat ennek útjában? (+)
RSS
(MIAÚ):
Funkcionális controlling - lassan érik meg még a kontrolling algoritmikus világa is a paradigmaváltásra... (+)
RSS
(MIAÚ):
Robotokkal a vezetésben - avagy az ember-gép szimbiózisra törekvés immár nem csak a sakkban érhető tetten... (+)
RSS
(MIAÚ):
A virtuális robot farmer (VRF) nem kaszál, nem szánt, nem fej, hanem együtt-gondolkodik a gazdálkodóval a rendelkezésre álló Big Data alapján... (+)
RSS
(MIAÚ):
Dönteni és robotizálni - már pedig szükséges (+)
RSS
(MIAÚ):
Bizonyítvány adható a jövőben az egyetemi Hallgatóknak arról, milyen csoportmunka kompetenciákkal bírnak egymáshoz képest... (+)
RSS
(MIAÚ):
Megyei Területfejlesztési Program - kommentárokkal (+)
RSS
(MIAÚ):
Vidéken élni lehetőség és ne kényszer legyen! Avagy stratégiaalkotás újszerű alapjainak lerakása a fenntarthatóságról való (kistérségi) gondolkodás kapcsán (+)
RSS
(MIAÚ):
Vidéken élni lehetőség és ne kényszer legyen! Avagy stratégiaalkotás újszerű alapjainak lerakása a Nógrádi Várról való (kistérségi) gondolkodás kapcsán (+)
RSS
(MIAÚ):
Vidéken élni lehetőség és ne kényszer legyen! Avagy stratégiaalkotás újszerű alapjainak lerakása a kézművességről való (kistérségi) gondolkodás kapcsán (+)
RSS
(MIAÚ):
Vidéken élni lehetőség és ne kényszer legyen! Avagy stratégiaalkotás újszerű alapjainak lerakása a helyi termékekről való (kistérségi) gondolkodás kapcsán (+)
RSS
(MIAÚ):
Vidéken élni lehetőség és ne kényszer legyen! Avagy stratégiaalkotás újszerű alapjainak lerakása a vendéglátásról való (kistérségi) gondolkodás kapcsán (+)
RSS
(MIAÚ):
Vidéken élni lehetőség és ne kényszer legyen! Avagy stratégiaalkotás újszerű alapjainak lerakása a horgászturizmusról való (kistérségi) gondolkodás kapcsán (+)
RSS
(MIAÚ):
Vidéken élni lehetőség és ne kényszer legyen! Avagy stratégiaalkotás újszerű alapjainak lerakása a lovasturizmusról való (kistérségi) gondolkodás kapcsán (+)
RSS
(MIAÚ):
Vidéken élni lehetőség és ne kényszer legyen! Avagy stratégiaalkotás újszerű alapjainak lerakása a mezőgazdasági alapanyag-termelésről való (kistérségi) gondolkodás kapcsán (+)
RSS
(MIAÚ):
Az automatizáció mindenütt és állandóan jelen van. Manapság a terület fellendülése figyelhető meg. Emberi kontrollerek mellett ROBOT-kontrollerek is szükségeltetnek - és már fejlesztés alatt is állnak. (+)
RSS
(MIAÚ):
Vidéken élni lehetőség és ne kényszer legyen! Avagy stratégiaalkotás újszerű alapjainak lerakása Felsőpetény-Nőtincs-Ősagárd esetében (+)
RSS
(MIAÚ):
Vidéken élni lehetőség és ne kényszer legyen! Avagy stratégiaalkotás újszerű alapjainak lerakása a helyi termékekről való (kistérségi) gondolkodás kapcsán (+)
RSS
(MIAÚ):
Vidéken élni lehetőség és ne kényszer legyen! Avagy stratégiaalkotás újszerű alapjainak lerakása a (kistérségi) turisztikáról való gondolkodás kapcsán (+)
RSS
(MIAÚ):
Vidéken élni lehetőség és ne kényszer legyen! Avagy stratégiaalkotás újszerű alapjainak lerakása Keszeg-Legénd-Nézsa-Nógrádsáp esetében (+)
RSS
(MIAÚ):
Vidéken élni lehetőség és ne kényszer legyen! Avagy stratégiaalkotás újszerű alapjainak lerakása Berkenye-Diósjenő-Nógrád-Szendehely esetében (+)
RSS
(MIAÚ):
Vidéken élni lehetőség és ne kényszer legyen! Avagy stratégiaalkotás újszerű alapjainak lerakása Kosd-Penc-Rád esetében (+)
RSS
(MIAÚ):
Vidéken élni lehetőség és ne kényszer legyen! Avagy stratégiaalkotás újszerű alapjainak lerakása Bánk-Borsosberény-Tereske-Rétság-Tolmács esetében (+)
RSS
(MIAÚ):
"Szíves levelére válaszul jelzem, hogy a ... Újság tudományos tartalmának megítélése nem szakmai kompetenciája az MTMT-nek. Úgy véljük, a döntés mindenképpen szakmai fórum hatáskörébe tartozik. Kérnénk, kérésével keresse fel az MTA ... Osztályát." (+)
RSS
(MIAÚ):
Gimnazisták felvetésére megkezdődött egy botanikai adatbázis fejlesztése, mely sorai a növények, oszlopai az összes létező növényrendszertani, élettani attribútum (pl. egyszikű/kétszikű, egyivarú/kétivarú, egylaki/kétlaki, stb.). (+)
RSS
(MIAÚ):
Adatbányászat I. és II. PhD-kurzusok résztvevői számára, amennyiben a modellek a multikulturalitás témakörében készülnek el és az írott anyag a szekción belül megvitatásra is kerül, nem csak a jegy (kredit) jár, hanem az ingyenes publikáció joga is! (+)
RSS
(MIAÚ):
A digitális nyomelemzés, a gyanúgenerálás nem deklaratív szabályok mentén innovációs díjra érdemes termékekben is testet öltött már! (+)
RSS
(MIAÚ):
Az email-ezés a lélektükre, avagy az elektronikus levelezési szokások sok mindent elárulnak rólunk... (+)
RSS
(MIAÚ):
Az adatbázisok is tartalmazhatnak direkt (oktatás)-politikai üzeneteket! (+)
RSS
(MIAÚ):
Lexikont írni a XXI. században már nem illik önkényes deklarációk mentén - ami nem konzisztens, az nincs is! (+)
RSS
(MIAÚ):
A politikusi beszédek és kölcsönhatásaik komplex elemzése alapján beszédírói stratégiák alakíthatók ki (+)
RSS
(MIAÚ):
A tudomány a tudományról csak tudományosan illene, hogy beszéljen - avagy a TDK-mozgalom korszerű monitoringja is komoly kutatási kíhívás! (+)
RSS
(MIAÚ):
Veszélytelen emberkísérletek keretében derült fény többek között arra is, hogy közismert statisztikai eljárások inkább összezavarják, mint segítik a tisztánlátást (+)
RSS
(MIAÚ):
Innovatív Hallgatók számára ma már minden esély adott arra, hogy nemzetközi innovációs versenyekre juthassanak el (+)
RSS
(MIAÚ):
Büntetés-végrahajtás adatvagyonát értelmező szakértői tudás robotizálása (+)
RSS
(MIAÚ):
Mezőgazdasági szaktanácsadás online támogatással (+)
RSS
(MIAÚ):
Hogyan állítható meg az "olyan, mintha" élelmiszerek áradata, avagy jól járhatunk-e, ha a helyi termék és a matematika egymásra talál? (+)
RSS
(MIAÚ):
A környezeti tudatosság (még mindig) újszerű aspektusai (+)
RSS
(MIAÚ):
A hasonlóságelemzésnek köszönhetően a várossá nyilvánítás következetessége immár átvilágítható (+)
RSS
(MIAÚ):
Az üzleti tervezés új korszaka köszöntött be a hasonlóságelemzésnek köszönhetően (+)
RSS
(MIAÚ):
A stratégiai tervezés és az operatív menedzsment támogatása a vállalkozásokban (avagy hasonlóságelemzésre alapozott benchmarking) (+)
RSS
(MIAÚ):
A stratégiai tervezés és az operatív menedzsment támogatása a felsőoktatásban (avagy hasonlóságelemzésre alapozott kontrolling) (+)
RSS
(MIAÚ):
Lesz-e vajon valaha is próbaper a tudományos kánon mibenlétének értelmezéséről, avagy magyarországi szaklapok tudományosságáról egy fájlnév dönt? (+)
RSS
(MIAÚ):
Az ÁFA-csalások ellen ÁFA-alszámla - az ötlet önkéntes kezelhetőségére a kamarai regisztráció fejében ígért tanácsadási rendszer azonban hallgatásba burkolózott (+)
RSS
(MIAÚ):
Borjadzik a tudománymetria jéghegye, avagy potenciális anomáliák és ezek kezelésének lehetőségei?! (+)
RSS
(MIAÚ):
A minőségi szövegalkotásra törvény kötelez! Vajon a tudományos közéletben mennyire ismertek ezen elvárások, vagy éppen az academic writing skill szabályai? (+)
RSS
(MIAÚ):
A vidékfejlesztés, ezen belül a vendéglátás kapcsán először azzal illene tisztába kerülni, mi hiányzik, s miből van sok? (+)
RSS
(MIAÚ):
A vidékfejlesztés komplex kérdéseit furcsa módon a Google Trends adatvagyona képes talán a leghatásosabban és legracionálisabban támogatni (+)
RSS
(MIAÚ):
Kazohinia nem utópia - a Szathmári Sándor által mintegy 75 éve megrajzolt világ mára már forráskódba forgatható! (+)
RSS
(MIAÚ):
A legideálisabb templom, avagy egy virtuális tenderértélése Ayn Rand és Howard Roark ajánlásával (+)
RSS
(MIAÚ):
A Nógrádi Várról más szemmel - avagy melyik is a legvárabb vár hazánkban? (+)
RSS
(MIAÚ):
A Big Data koncepciók kooperatív szellemi műhelyekben születnek (+)
RSS
(MIAÚ):
Operatív tanácsok a Google Maps alaptérképeire épülő közhasznú online tematikus térképi szolgáltatások kialakításához (+)
RSS
(MIAÚ):
Az online műszaki tanácsadás megreformálása, avagy minőségtudatosság szakértői rendszerei (+)
RSS
(MIAÚ):
My-X, avagy egy innovatív ötlet-istálló az oktatás, a kutatás és a piac háromszögében (+)
RSS
(MIAÚ):
Oktatásdidaktikai paradigmaváltás lehetőségei és szükségszerűsége, avagy egy publikus pályamű az MTA szakmódszertani pályázatára (+)
RSS
(MIAÚ):
KFI-dashboard, avagy az objektív értékelés lehetőségei az OECD országok innovációs statisztikái alapján (+)
RSS
(MIAÚ):
Az IT cégek összehasonlító elemzése (gyorsjelentés) (+)
RSS
(MIAÚ):
Objektíven az innovációról (+)
RSS
(MIAÚ):
A magyar gyógyszeriparról - innovatív elemzői szemmel (+)
RSS
(MIAÚ):
A magyar gyógyszeriparról - hagyományos elemzői szemmel (+)
RSS
(MIAÚ):
A japán és a magyar társadalomfejlődésről a gyomor perspektíváján keresztül (+)
RSS
(MIAÚ):
Reform-javaslat a globális ország-kockázatelemzés objektivizálására és automatizálására (+)
RSS
(MIAÚ):
A napló-állományokra alapozó stressz-menedzsment lehet a következő évek hazai start-up aktivitásainak egyik zászlóshajója... (+)
RSS
(MIAÚ):
Hasonlóságelemzéssel a Hévízi Tó Világörökségi címének elnyeréséért... (+)
RSS
(MIAÚ):
A MIAÚ RSS Szemle megkezdte működését... (+)

MIAU No. = -1 ... (MIAU No. = rss) ... MIAU No. = 1

miau.my-x.hu
myxfree.tool
rss.services