Hír / ContentURL
Kommentárok az INSPIRE (EU direktíva) magyarországi bevezetése kapcsán (1996 LXXVI trv. mód. kormányelőterjesztés): Az INSPIRE irányelv kiterjesztése mindennemű (közpénzből gyűjtött) statisztikai adatvagyonra, lévén minden mérés, megfigyelés csak térben és időben valahol történhet univerzális jellegűvé tenné a térinformációs infrastruktúrát. A kialakuló új helyzetben bármely EU-állampolgár információs technológiai szempontból megfelelően támogatott választ kell, hogy tudjon kapni azon kérdésére: milyen térbeli folthoz, ki, mikor, milyen adatokat gyűjtött, ill. ezek hogyan, milyen gazdasági és technikai feltételek mellett férhetők hozzá. Az egyéb statisztikai adatok meta-adatainak előállítása kinek lesz a feladata? Mikorra várható szemmel látható áttörés? vö. http://miau.my-x.hu/lps/olap2/olap_m.php3 (egy OLAP szolgáltatás darab-nézete nem más, mint az igényelt meta-adatvagyon), mely technológiailag könnyedén és félreértések nélkül kikínálható tömeges felhasználásra úgy, hogy a darabszámok mögötti üzleti érdekek nem sérülnek, sőt ezzel nőhet a strukturált adatvásárlások volumene. Talán nem túl technokrata megközelítés, ha nevesítésre kerül, hogy minden térbeli objektumról minden publikus attribútum mentén meg kell adni, létezik-e, s ha igen, hol, milyen forrásokból információ.NO
IT Business 2007.09.09. 22. oldal (közepén): "A direktíva előírja, hogy térinformatikai metaadatokat kötelezően és INGYEN elérhetővé kell tenni, vagyis legalább azt lehetne tudni, hogy hol, milyen térképi adatgyűjtenek és kezelnek." Megj.: Az INSPIRE kezdeményezést a MIAÚ is támogatta (2003 - l. URL-ek), s azóta is igyekszünk minden hallgató számára nyilvánvalóvá tenni, mi is a XXI. század technológiai, jogi, gazdasági alapkövetelménye az adatvagyon-gazdálkodás terén (vö. OLAP)... Milyen "jó" lenne, mindenhez "csak" 4-5 év kellene, ami még nincs megoldva...?!NO