Timestamps: close

Önkéntes munkanapló: terv/tény adatokkal - Frissítve: 2017.01.30 * 09:32

Utolsó hír (MYX kutatócsoport naplója: publikus): 2021-12-14 20:34

Utolsó hír (ITT-napló: intranet): 2010-01-19 09:57

Text-sablonok MIAU_2009: 2021.12.10 * 15:40

Text-sablonok: (MYX-FREE): 2018.10.28 * 11:43

Utolsó hír (GTK levelező/távoktatás): 2012-10-12 18:44

Utolsó hír (TIR): 2015-03-21 19:06

Utolsó hír (GTK nappalos oktatás): 2015-03-21 19:06

Utolsó hír (OSIRIS): 2015-03-21 19:06
NAPLÓ / HÍREK
MY-X kutatócsoport: 2277 hír áll rendelkezésre

HírURLDátum
A Közgyűlés-típusú érv-halmazokban hogyan lehet nagyobb konzisztenciát elérni? (https://www.youtube.com/watch?v=zZmvm3aEqSI, https://www.youtube.com/watch?v=QFTFI95j9Ig): lehetséges-e a csehovi párbeszédek helyett a gondolati építkezés? Ha minden gondolatfragmentum lehet önmagában (részben) igaz, akkor ezen fragmentumok milyen elegye vezet el jobbnál jobb rendszerekhez? Hogyan mérhető a rendszer-variánsk idealitása egymáshoz képest?URL2021-12-14 20:34
Csányi Vilmos: a bölcsész-gondolkodásmód és a (természet)-tudományos gondolkodásmód közötti különbségről (kb. 15 perctől) - pl. a bölcsész számára a sok ezer éves bölcselet (pl. Arisztotelész) lehet egyenértékű (nem avuló) vagy akár jobb is, mint a mai (vö. Marx), míg a (természet)-tudós számára Newton (bármilyen nagy elme is volt) biztosan! kevésbé komplexen látta a fizikát, mint pl. Einstein... (ha még sem, akkor a tudomány zsákutcába jutott:-). Akinek a múltban egyszer igaza volt, annak ma is igaza kell, hogy legyen, vagy akkor sem volt igaza, s azóta volt esély feltárni egy-egy komplexebb megközelítést...URL2021-12-14 20:25
Egy komplex/absztrakt fogalom (intelligencia) hermeneutikai tere, avagy szómágikus és kísérleti megalapozása a mesterséges intelligencia-alapú fogalom-alkotásnak...URL2021-12-04 06:55
Hasonlóságelemzési kísérlet: vegyünk egy fizika összefüggést (5 változóval), gyártsunk pl. 20 esetet (objektumot), ahol az 5 esetparaméter megfelel a fizikai összefüggésnek pontosan, ill. +/- epszilon távolságon belül, ill. részlegesen (azaz 20-ból 19-18-17-...3-2-1-0), ahol a nulla megfelel 20*5 RND számot jelent. Kérdések: igaz-e, hogy a 20 esetes teljes megfelelésre igaz a minden-eset-másként-egyforma elv? Igaz-e, hogy a +/- epszilonon belüli eltérések esetén, ha epszilon kellően kicsi igaz lesz a minden-eset-másként-egyforma-elv? Igaz-e, hogy amennyiben rel. pl. 18 eset követi a fizikai összefüggés egyenletét és 1 eset irracionális és egy eset szuboptimális eredményt ad, akkor ez az antagonista esetpár feltárható, ill. az egyik antagonista kizárása után a másik szuboptimalitása feltárható? Vajon mennyi esetnek kell követnie a fizikai összefüggést, hogy legyen értelme még az esetek hasonlóságát úgy vizsgálni, mintha az összefüggést az értékelő is ismerné, ill. mi van akkor, ha az értékelő nem ismeri az összefüggést? Felismerhető-e egy összefüggés eseteiből? A teljesen véletlen adatokat tartalmazó 20 eset értelmezése lehetséges-e racionálisan? Meddig racionális az részlegesen rnd-esetek értelmezése?n.a.2021-11-30 21:36
GIKOF-alapító tagokURL2021-11-26 14:58
Sikeres TDK-szereplés (megosztott első hely és OTDK-ajánlás). (részletek: https://miau.my-x.hu/miau/279/onsorsrontas.*)URL2021-11-26 14:33
Sikeres PhD-védés (2021.11.23. - Barta Gergő) - MESTERSÉGES INTELLIGENCIA MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA AZ INFORMATIKAI RENDSZEREK BIZTONSÁGI AUDITJÁBANURL2021-11-24 11:05
A JOKER alap-problémája értelmében, ha egy mátrix egy sora és egy oszlopa kitöltésre kerül és minden más hiányzik, a mátrix üres celláira vonatkozóan lehet becsléseket adni (vélelmezhetően egyes cellákra, minden cellára többfélét is). A probléma általánosabban is megfogalmazható (vö. SUDOKU, aknakereső): milyen mennyiségű és mintázatú kitöltöttség esetén lehet az egy-sor-egy-oszlop mintázatra visszavezetni az eredetileg egy-sor-egy-oszlop kitöltöttséget nem tartalmazó kiindulási mátrixot? Más szavakkal: pl. ha az egy-sor-egy-oszlop mintázatból éppen a metszéspont hiányzik, de a metszéspontot körbe vevő tovább 8 cella minden adata adott, akkor a metszéspont értéke becsülhető kell, hogy legyen?!n.a.2021-11-08 08:59
Vagyis, ha? esetleg bármikor bárki által érdemi hiba/hibák kerülnének is feltárásra az URL mögött pl. a végtelen értelmezéseiről bemutatott gondolatmenetekben, az, amit felkínál a Szerző a világ számára itt és most, mindenképpen hasznos: pl. ennél nem illene, hogy rosszabb legyen bármely PhD-disszertáció érvelési, bizonyítási, konzisztencia-teremtési komplexitása, ill. ez példát kellene, hogy mutasson szakdolgozatok, diplomamunkák, TDK-dolgozatok szerzői számára is, miként kell integrálni a saját gondolatokba a mindenkori szakirodalmat, valamint ha lennének benne hibák, akkor kiváló tesztfeladat lenne egy-egy hiba feltárása is...URL2021-11-06 08:00
Wahrheit oder Fiktion? Im Film gibt es eine Szene, in der Daniel Brühl als Niki Lauda sinngemäß sagt, Gott hat mir zwar einen Verstand gegeben, aber das Auto verstehe ich mit meinem Arsch. / Heute ist es ja so: Es gibt einen ganzen Wald voller Daten, den die Ingenieure verwenden. Damals gab es nur mich, der den Ingenieuren sagen musste, was das Auto tut. Und mein Hintern war die kürzeste Verbindung zwischen Wagen und Kopf. Wenn ich nur irgendetwas daherschwafele über das Detail, die Kurve oder Über- und Untersteuern und Federn und sie nicht führe mit meinen Informationen, damit die mir dann das Richtige machen, dann können die das Auto auch nicht neu einstellen. Das war der springende Punkt und genau das war damals meine Stärke.URL2021-11-05 13:05
Irrigation system controller procedure with artificial intelligence based optimization / Abstract: The below described solution estimates prospective environmental outlooks that stochastically influence irrigation system controls through artificial intelligence optimization of inter competitive mathematical models. Synchronic consideration of multiple evaluation aspects allows to control sluices, pumps and other field elements of irrigation systems along the best optimal estimations and water demand. Estimations are calculated on the basis of own sensor data of the control system. Actively controllable system elements are set up on the basis of the balance of expected water wastage and proposed water usage. Each and every mathematical model variant competing with each other for control authorization, that are involved in the optimization of control system, is calculated in every case. Numerous model indicators are calculated based on certain model variant estimations and exposed data. Along the every model is uniform in different ways analogy (vö. Pitlik, 2006-2009, My-X projekt, INNOCSEKK-program) the most sustainable model will be the basis of calculations in an actual control decision. The above described ideal-based control after adequate amount of experience switches to function-optimization learning process, confronting model attributes with experimental results in a case of optional number of model variants, from which authorisation will be given according to the above described analogy, where the ideal-searcher model itself stays active among competitor models.URL2021-11-04 17:30
Szociológia, történelem, politika, stb. helyett pl. SZOCIO-FIZIKA (akkor is, ha a bennszülött kutatók nem akarnak kooperálni feltétlenül:-)URL2021-10-20 18:11
Adattudomány helyett ADATómia! Például a kérdőívezés ADATómiája... (ahol a szakértő nem náthás:-)n.a.2021-10-20 18:06
Neurális hálót (modellt) alkotni lehet programozási ismeretek nélkül is! A tudás-reprezentáció ugyanis filozófiai és nem technokrata kérdés elsődlegesen. Az, hogy pl. az EXCEL-SOLVER milyen gyors, milyen méretkorlátokkal rendelkezik, stb. nem szerves része a modellezésnek, a modellek megértésének, az egyre jobb és jobb eredmények elérésének... Véletlenszámokkal és/vagy speciális tanulási mintákkal kis méretű problémákból is sokat lehet tanulni...URL2021-10-06 10:57
Ha valaki azt kiáltja: pl. lapos a Föld, de e=m*c^2, akkor az illető neve mellé két bejegyzés kerül a log-állományba: egy rossz mondást jelző kód és egy jó mondást jelző kód. A jó mondás nem lesz értéktelenebb attól, hogy rossz mondást jelző kódok is léteznek adott név mellett és fordítva. Vagyis attól még, hogy valaki rosszat mond, nem vitatható el a jog tőle, hogy jót is mondjon, s aki elvitatja azt, az maga is pont olyan "buta", mint az, aki "butaságokat" beszél (vö. pl. AfD felhajtóerők mértéke és forrása)n.a.2021-10-02 18:12
Autokratává (mindenben döntést felvállalóvá) nem csak azok a vezetők válnak, akik vakon hisznek magukban és csak magukban, hanem parciálisan azok is, akik munkatársai azt magyarázzák meg minden célkitűzés kapcsán elsőre és hosszasan: mit miért nem lehet!n.a.2021-10-02 18:09
Az emberi viselkedés alapvetően kiszámíthatatlan: vö. pl. egy profi sportoló mikor tud élni a kínálkozó lehetőséggel és mikor nem, ill. egy profi bérgyilkosban mikor támad fel a lelkiismeret, stb. A mesterséges intelligenciák mintázat-feltáró képessége és a húsvér-emberek mintázat-feltáró képessége egy tőről fakad és ez a mintázat-alapúság a felelőse annak, hogy látszólag kiszámíthatatlannak tűnő reakciók alakulhatnak ki, melyek azonban a számítógép esetén erős matematikai alapokkal rendelkező (adott pillanatban a legjobbnak tűnő) mintázatok, s a valódi emberek esetén is a látszólagos pálfordulás/nem várt összeomlás/fellángolás mögött az emberi működés rendszerszintű terméke, vagyis egy fajta humán-mintázat-generálás áll... Konklúzió: az MI nagyon is emberi, s az Ember nagyon is matematikus...n.a.2021-10-02 14:00
Az oktatásmódszertan számára két kihívás van: mit kezdjen azokkal, akik akarnak tanulni és azokkal, akik nem? Mottó: a kötelet nem lehet tolni!? (Kassai Lajos)n.a.2021-09-21 17:01
2021.09.24. / 20.00-20.45 Solver-alapú problémamegoldás, avagy ami a matematikai oktatásból kimaradt... A sok-sok (matematika tudást a résztvevőktől nem igénylő) példát bemutató előadás igyekszik felhívni a figyelmet arra, miért is jó cyborg-nak lenni... A téma sokrétűségéhez képest rövidke időben remélhetőleg mindenki átérezheti majd, hogy ő maga mennyire kedveli még a hagyományos gondolkodásmódokat, pl. a poroszos tanulást annak fényében, hogy párhuzamosan letapogathatja azt is, milyen az affinitása ahhoz az új világhoz, ahol már nem megtanulni kell valamit, ahogy eddig, hanem úm. lefordítani olyan nyelvre, amit más, már a problémamegoldás érdekében kifejlesztett ágensek azonnal (pl. érdemi emberi matematika tudás nélkül is) fel tudnak dolgozni... Így az ember-gép.szimbiózis üzletileg is értelmezhető magas szintre emelkedik - szemben a "eddigi bölcsek" gyakori szakmai etikátlanságával: http://vicclap.hu/vicc/11224/Rabbi_es_a_libak.htmlURL2021-09-16 17:26
Bröcker érti pl. az AfD keletkezése, revitalizálódása mögötti erőtereket, s tanulságos, hogy Özdemir mennyire nem érti, mit jelent a kérdésekre nem válaszolni = pl. AfD-erőtereket építeni másodpercről másodpercre ott, ahol előtte mondták ki, hogy éppen ezt nem lenne szabad... S a zárókő a ma is tetten érhetősége annak az egyre erősödő irracionalitásnak, ami a Holocausthoz vezetett anno - s kérdés: hová vezet manapság... Egy talkshow-ban min. egy évszázad történelmének esszenciája... Elborzasztóan drámai...URL2021-09-14 21:46
A clapping-music esetén az objektumok máris adottak, már "csak" az attribútumokat keressük, hogy demonstrálni lehessen a szépség matematikai fogalmát a talán legegyszerűbb zenei világban, a ritmusok világában... / Ha minden (rövid) objektum másként egyformán szép lenne (hipotézis), akkor vajon igaz-e, hogy a rövid objektumokból alkotott művek (az adott URL egy mű, ahol a rövid objektumok sorrendje logikusan adott), tetszőleges más sorrendek esetén is ugyanazt a szépségélményt adja?URL2021-09-14 08:29
A MUSIKALISCHES WÜRFELSPIEL, vagyis a kombinatorikai alapú zeneszerzés elemi példája: CLAPPING MUSIK VARIATIONS / Vajon melyik objektum (két shift közötti időtartamban megszólaló ritmusképlet) tekintendő a legszebbnek zeneileg, vagy minden objektum másként formán szép?URL2021-09-14 08:21
Felhívás pl. neurális háló szakértők számára! Hogyan lehet anti-diszkriminatív modelleket előállítani neurális hálókkal (vagy bármilyen más matematikai apparátussal)?URL2021-09-12 07:31
Satoshi-Nakamoto-effektus: nem az a lényeg, ki mondja, nem az a lényeg, hol jelenik meg, hanem az, hogy JÓ-e az, amit bárki (ismeretlen) mondott! EZ a jelenség az élő bizonyítéka az impact-faktoros kánon masszív irracionalitásának...URL2021-09-10 16:25
A szómágia létének "bizonyítéka" - avagy nem lesz ugyan hitelesebb a szómágia léte attól, hogy más is mondja, de legalább más is mondja...URL2021-09-07 17:13
Potenciális PHD-téma: Ha a szingularitás egy fajta speciális másság, akkor a lehet-e másként egyforma elv (COCO-Y0) és a szingularitás között mi a kapcsolat? Tekinthető-e az optimalizált objektumrangsor és a naiv rangsor közötti eltérések "tere" úgy, hogy abban egy fajta szingularitás érhető tetten?n.a.2021-08-07 09:09
MACSKAFO(R)GÓ: a tárgyat ősi civilizációk is felismerték intuitív/véletlenszerű módon, de elvileg elméleti levezetés eredményeként is előállítható illene, hogy legyen (vö. gömböc levezetése genetikai potenciál-elvű kereséssel)... Az intuíció tehát hatalmas potenciál szinte tetszőleges komplexitások kezelésére, így az intuíció-generálás (pl. konzisztencia-alapú, genetikai potenciál-alapú hasonlóságelemzés-láncok) formájában illene, hogy a mesterséges intelligencia részévé váljon lépésről lépésre...URL2021-07-06 10:51
Lehetséges-e sok véletlenszerű test adatainak alapján a gömböc index megalkotása és ennek mentén a genetikai potenciál-alapú paraméter-finomhangolás maga? Ha igen, minek minősül bizonyítás-módszertanilag a konstruktív módon történő bizonyításhoz képest egy ilyen eljárással felismert gömböc?URL2021-07-06 10:44
Angol nyelvű publikációk értékelése kiadás előtt a konferenciák/szaklapok bizottságainak felkérése alapján pl. az alábbi témakörökben (data stealing in federated learning, hybrid summary generators, evaluation of software testing strategies, blockchain applications in education)URL2021-07-06 10:31
PhD-téma hasonlóságelemzőknek: hasonlóságelemzési alapon szavak, mondatok kivonatba tartozásának esélyét optimalizáló modellek/modell-láncok levezetése tanulási minta nélkül, önmagában a mindenkori szövegből táplálkozva az optimalizáció kereteinek kialakítása érdekében...URL2021-07-03 17:03
Speciális PhD-téma hasonlóságelemzőknek: képzeljük el, hogy a hasonlóságelemzés érdekében nem növeljük az egy gépen feldolgozható OAM méretét, hanem sok gépet kapcsolunk össze heterogén OAM-ok részeredményeinek aggregálása érdekében - ahol az aggregált modell is több körben finomhangolható - s tesszük mindezt a Federated Learning logikáját követve (ami nem klasszikus párhuzamosítás)...URL2021-07-03 16:59
Oktatás/tanulás-módszertani adaptációk/reformok szükségszerűségéről - röviden:URL2021-07-02 14:59
Tételezzük fel, hogy mi vagyunk a gmail.com maga és látjuk a sok-sok-sok BEÉRKEZŐ email forrás-adatait, vagyis azt, hogy milyen szervereken mikor áramlott keresztül egy-egy üzenet. Ezen logadatok alapján lehet és kell OAM-ot (OAM-okat) alkotni, melyek pl. olyan kérdésekre keresik a választ: minden címzett egyformán (másként egyformán) ártalmatlan felhasználó-e a neki írt levelek rendszeren belüli áramlási adatai alapján? S persze vélhetően sok más hasonló kérdés is megválaszolható illene, hogy legyen a log/OAM-ok alapján, mint ITB-innováció...n.a.2021-06-28 14:51
Ha minden nyelv lehet másként egyformán "komplex", akkor az alábbi demo lehetne egy attribútum, mely mentén a nyelvek rangsorolhatók lennének: mely nyelven mennyi az ilyen típusú poénok száma (amihez az anagramma-géphez hasonló automatizmusok kifejlesztése lenne szükséges)... S nem biztos, hogy amennyiben minden nyelv javasolhatna egy/több attribútumok, akkor minden nyelv másként egyformának minősülne?!URL2021-06-28 08:41
Tudományos szövegalkotásról szóló kérdőív kitöltése - kooperáció felajánlása - anonimitás feloldásaURL2021-06-24 23:23
A dashboarding a bölcs rabbi, akinek mennyi ötlete lett volna még, hiszen a konklúziót átadja a megtekintő/döntéshozó embernek... A knuth-i elvárás az, hogy a dashboard alapján automatikusan jöjjön létre a döntés...URL2021-06-13 20:57
Vajon igaz-e, hogy az élmény-alapú tanulás/tanítás alapvetően konfliktusmentes személyiségfejlődés, ahol nincs visszalépés/pofon, csak lassú totyogás egy lokális maximum felé, szemben pl. a gépi tanulással, ahol egy/több kisebb/nagyobb visszalépés után lehet az egyik lokális optimumról egy másik/magasabb csúcsra eljutni? Ha igaz, akkor a visszalépés-mentes életvezetés nem vezet-e evolúciós zsákutcákba vagy éppen, hogy ez lesz a fenntarthatóbb társadalmi/egyéni stratégia?n.a.2021-06-05 22:29
A modellezés vízválasztóján innen és túl: az innenső oldal pl. kérdőívez = nem mér és pl. átlagot számol, míg a túlparton (a mesterséges intelligenciák és a big data világában) mérések (pl. EEG és log-ok - pl. https://myaccount.google.com/dashboard) adják az alapot a bemeneti és a kimeneti jelek közötti mintázatok feltárásához, megértéséhez - az objektivizáláshoz, optimalizáláshoz, norma-képzéshez...URL2021-05-30 14:11
A genetikai potenciál-vezérelt tanulás-optimalizálás a back-propagation egy speciális értelmezése (vagy fordítva), hiszen a genetikai potenciál alapján vélelmezni lehet, hogy van-e még további fejlődésre lehetőség a tanulási célokhoz képest, s ezt mely attribútum milyen mértékben képes támogatni...URL2021-05-29 11:00
A Google Scholar önállóan felfedezettnek tekintett miau-s (my-x.hu-s) cikket - a mikrobiológia és a hasonlóság metszeteként létrejött témakörben...URL2021-05-22 08:47
ORCID megerősítveURL2021-05-10 13:08
"Vorstand bedeutet Vorbild für Anstand."URL2021-05-09 21:20
Deklarációk <> bizonyításokURL2021-05-08 11:20
A homeopátia hatásmechanizmusát elvileg bizonyító BPA-kutatások? (kb. 48:30)URL2021-05-08 11:17
Robotizálható lesz-e valaha az agilis működés jelenleg ismert logikája? (vö. KNUTH: tudás az, ami forráskódba átírható...)n.a.2021-05-04 09:19
Egy nem katonai célú JOKER-alkalmazás: az ember képes tudatosan értelmezni a kérdést, észlelt-e vajon valami valamilyen körülmények között - s az ember az egyetlen olyan faj, mely ennek deklarálására (egy másik ember felé) félreérthetetlenül képes. Ezt az adatot más fajok elvileg nem szállítják. A JOKER alapján: minden más faj kapcsán, melyről és az emberről tudunk sok-sok mindent ezek biológiai (szenzoros, idegi) működéséről, az egyetlen emberi benchmark alapján az észlelés minőségéről/mennyiségéről racionálisan becsléseket kell tudni levezetni (pl. a hiúz 6-szor jobban lát)...n.a.2021-05-03 18:43
Egy torta-diagram esetén a körcikkek területe valóban az, ami számként ezekre kerül - igaz, nehéz megbecsülni a területarányokat, de egy fánkdiagram esetén a tortának a kitakart közepe okán a fánk színes foltjaira írt számok vajon megfelelnek a színes foltok méretarányainak?URL2021-05-03 13:32
Látszat-korrelációkURL2021-05-03 13:04
A vonnegutizmus-ok üzenete (vagyis a sejtés és az ezoterikus önkény, a belemagyarázás határvonala) akkor is létezőnek tűnik, ha egy számpélda kicsit kozmetikázott: URL2021-04-29 11:25
Knuth-i (automatizálási) elvek és gyakorlatok a művészetben...URL2021-04-28 15:25
Csernobil - a bizonyítások bizonyítása, a levezetések levezetése, a vizualitás zseniális szintje...URL2021-04-27 20:24
A vita-kultúra (bizonyítás-kultúra) ideális szintje?URL2021-04-20 11:14
Aki százalékot használ mértékegységként, annak mindenkor a 100%-ot is definiálnia kell: pl. Magyaroszágon 3 millió oltott személy alapján 30%-os az átoltottság + pl. Az EU tervei szerint min. 70%-os átoltottság kell a nyájimmunitás kialakulásához + pl. Az EU a nyájimmunitást csak a felnőtt lakosság (pl. a populáció 75%-a) kapcsán értelmezi. <--ezen részletek alapján a százalékok így együtt még semmit nem jelentenek, mert nem azonos a 100% fogalma... (Minimum ilyen következetességgel kell a bizonyítást/értelmezést elvégezni minden esetben...vö. URL) URL2021-04-15 09:00
Szómágia (vicc?): Hogyan hívják azt az angol kémet, aki WILLIAM-ként mutatkozik be - egyetlen egy betű, s ezek sorrendje tekintetében sem hazudik, de a személyi okmányaiban még sem a WILLIAM név szerepel?n.a.2021-03-31 11:11
A bizonyítás ereje, szépsége, kihívása - kicsit más szemmel... (ezt elkerülendő, hogy motivációs erőterek mentén az egyik álláspont bizonyítottnak tűnjön a másik vizsgálata nélkül - előre kell tisztázni, mikor tekintünk egy folyamatot bizonyítási szempontból lezártnak)... ​URL2021-03-30 14:17
35. OTDK - Informatika szekció II.URL2021-03-28 11:59
35. OTDK - Informatika szekció I.URL2021-03-28 11:58
TDK/PhD-alapelvek: - ha egy disszertáció már tartalmilag értékes, akkortól számít, hogy formailag is legyen szabványos, hiszen fordítva nem keletkezik érték => szabványos semmi < önkényes valami, s ez igaz a szakirodalomra is => jó szakirodalom + semmi érdemi saját munka < semmi szakirodalom + kiváló saját munkan.a.2021-03-21 12:28
Schulzmedizin vs. Osteophatie - avagy mit tekint(het)ünk bizonyítottnak? Az egykor ezoterikus jelenségek mérhetővé tétele átvezet ezek tudományos értelmezésébe? Mi a placebo az oszteopátia esetén? EEG-alapú terápiák vs. oszteopátia...URL2021-03-18 11:32
...egy területen tűnik feleslegesen robotizálni az emberi képességet: s ez nem más, mint a szómágia! Az emberi agy számára az információátviteli torzulások lehetősége az innováció lehetősége. A robot számára az adatvezéreltség, a konzisztencia-maximalizálás az, ami hasznosan képes az emberi intuíciót támogatni. Az embernél emberibb robotra nincs szükség vélhetően...n.a.2021-03-01 18:43
Az oktatásról végre racionálisan (II)!URL2021-03-01 10:31
Amikor a kognitív disszonancia bármilyen elképzelhető formájának értéke nulla (tartósan/fenntarthatóan nulla), akkor beszélhetünk KAZOHINIÁ-ról!URL2021-02-25 16:45
A "Sprachlogik", vagyis a filozófia tudományosságát erősítő szándékok felfoghatók vajon úgy, mint a szómágia nem kívánatos hatásainak minimalizálására tett törekvések?!URL2021-02-24 12:37
Az oktatásról végre racionálisan! URL2021-02-24 11:22
A tudás filozófiai aspektusai + A nyelvvizsga során használt hanganyagok csak olyanok illene, hogy lehessenek, melyeket előtte legalább 3 egymástól független automatizmus hibátlanul képes volt szöveggé alakítani. Amit nem lehet egy robottól elvárni, azt nem illik egy tanulótól sem! Hosszabb távon a robot szövegfelismerési képességeit természetesen vizsgaszintre korlátozni kell, mert végső soron dialektus-felismerő robot is alkotható, mely szint nem a normál nyelvvizsgák szintje...URL2021-02-23 12:40
Tervezett tudományos ismeretterjesztő előadások online (2021. I. félév): A digitalizáció szerepe a megváltozott kutatási környezetben / Automatizáció a banki és biztosítási piacon / Automatizáció a mikro- és KKV szektorban n.a.2021-02-17 11:32
Szakdolgozati felkérés konzulensnek az alábbi téma kapcsán: Vállalati információs rendszerek bevezetésének előkészítése - különös tekintettel az SAP-ran.a.2021-02-17 11:17
Szakdolgozati felkérés konzulensnek az alábbi téma kapcsán: A mesterséges intelligencia és az ember kapcsolatan.a.2021-02-17 11:16
Szakdolgozati felkérés konzulensnek az alábbi téma kapcsán: Digitalizáció és robotizáció a vállalati információs rendszer, ill. a számvitel bonyolítása kapcsánn.a.2021-02-17 11:15
Szakdolgozati felkérés konzulensnek az alábbi téma kapcsán: A gyanúgenerálási módszertan megújítása egy hatóságnáln.a.2021-02-17 11:13
Szakdolgozati felkérés konzulensnek az alábbi téma kapcsán: Egy termelő vállalat számviteli elemzésen.a.2021-02-17 11:12
Szakdolgozati felkérés konzulensnek az alábbi téma kapcsán: Szoftvertervezés, -fejlesztés, -végrehajtás gazdasági mutatóinak elemzésen.a.2021-02-17 11:11
Szakdolgozati felkérés konzulensnek az alábbi téma kapcsán: Online szakértői rendszerek fejlesztése a kockázatmenedzsmentbenn.a.2021-02-17 11:10
World Englishes - OTKA-pályázat - avagy hogyan lehet egy új MSC-t oktatásmódszertani szempontból kutatásokra támaszkodva előkészíteni az MTA szakmódszertani pályázatainak logikáját követve interdiszciplináris (inkl. informatikai, nyelvészeti, kulturális keretek között)?!n.a.2021-02-15 16:07
Turing-teszt (megfilmesítve)URL2021-02-06 22:54
A távolodás az ezotériától és a közeledés a knuth-i univerzumhoz, ill. a célirányos mozgás a knuth-i univerzumban (ahol tudás az, ami forráskódba átírható, mint más emberi aktivitás művészet/ezotéria) nem más, mint a személyiségfejlődés egy új megfogalmazása, ahol az ezoterikus világok nem mérnek, csak remélik, hogy az emberi szintézis megtörténhet, a knuth-i világok, ha nem is a tökéletes aletiométert, de a mérés lehetőségét kínálják fel...URL2021-01-29 08:55
Az ezotéria az, ami még nem mérhető - közvetlen vagy közvetett módon: pl. a "gyána" lehetne operacionalizáltabban a szómágia-mentességre törekvés, de legalább a minél helyesebb szómágia, mint lépés az (így még ezoterikus) úton... vagyis azt mondani, amit tényleg akar valaki... azt látni, amit el lehet mondani... A szómágus olyan szavakat használ, melyek absztrakciós foka magas, a lényeglátó olyanokat, aminek az absztrakciós foka alacsony (ilyenek általában a jó példabeszédek - vö. https://miau.my-x.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=20q - a szómágia nehezen fordítható robotokkal körkörösen, a jó szöveg hibátlanul - s így már a mérhetőség egészen kézzel foghatóvá válik)... URL2021-01-29 08:46
A nem-tudás kultúrájának alapjai (KAP - Kovács András Péter)URL2021-01-10 13:36
Az adat a Por (Dust), a sötét anyag... Az aletiométer lehet pl. a hasonlóságelemzés-láncok sora...n.a.2021-01-04 21:14
https://en.wikipedia.org/wiki/Universal_grammar Már folynak a kísérletek a robot-nyelv kialakítását illetően, amikor is az a helyes nyelvi változat, mely több nyelvre fordító roboton keresztül kergetve quasi vissza képes adni a kiindulási nyelvi értelmet (pl. EN->DE-->FR--->IT---->DK----->EN). A Chomsky-elvet bemutató kapcsolódó link némi túlzással keretet ad(hatna) ennek a körbe-fordítós önkorlátozásnak - tehát egyfajta valóságát jelent(het)ik az univerzális alapnyelvnek...?!URL2020-12-22 20:22
A közlekedés önszabályozásának két szintje alakul ki, ha az útvonaltervező rendszerekbe addicionálisan betáplált jelzések pl. a tanulóvezetők jelenlétéről az elsődleges útvonaltervezési preferenciák kapcsán tömegesen a kezdők által érintett útvonalak kerülése irányába terelik a forgalmat, majd azt is tudva, hogy milyen arányban vették alapul ezt az elkerülő preferenciát a sofőrök, más sofőrök már arra szavaznak, hogy ők inkább a tanulóvezetők által generált rel. forgalomhiányos buborékokra tesznek és ellentett preferenciával becsültetik a várhatóan legjobb útvonalakat... n.a.2020-12-21 14:37
Az egyetemen megszerzett tudás 2-4 százalékát hasznosítják a végzettek az iparban???URL2020-12-03 22:24
Alkotás-orientált oktatás!URL2020-12-02 21:05
Nem elegendő, és soha nem is volt elegendő elvileg, hogy csak a szakdolgozatok, diplomamunkák (PDF-állományai) kerüljenek archiválásra...Ez egyre nyilvánvalóbbá válik, minél kevésbé PDF lesz a végtermék (pl. televíziós szakemberek, informatikusok képzése esetén)... A minőségmenedzsment minimuma kellene, hogy legyen a Sokal-effektus kerülését támogató reprodukálhatósági elv napi gyakorlatának (f)elismerése...URL2020-12-01 15:51
Hasonlóságelemzés-láncok a BME-ETDK-n - 1. helyezéssel díjazva! URL2020-11-16 17:16
Fontos módszertani kérdés összehasonlító elemzések értékelésekor, értelmezésekor: nem mindegy, hogy amikor valakinek/valaminek a jóságát számolja egy eljárás, akkor kell-e, hogy létezzen adat egyáltalán a konkurens objektumokról? Vagyis valódi összehasonlító elemzés születik-e, vagy egymástól független számítási eredmények összehasonlítása történik-e utólag? (vö. naiv vs. modellezett objektum rangsorok, ahol a sorszámok/jegyek átlaga akkor is létezik, ha egy halmaz egy-elemű, két-elemű - s egy új elem léte nem hat vissza a korábbi átlagok létére, értékére)... A hasonlóságelemzés és pl. az ELO-pontok nem ilyen számítások!URL2020-11-13 09:59
A BME adataiból világosan látszik, hogy a távoktatás és a táv-számonkérés keretei között a Hallgatók teljesítménye (szignifikánsan) javult, melynek okai közül kiemelendő a prompt/fejből/határidőre való kényszerített tudás-prezentáció negatív hatásának kiesése és az elég-hogy-tudjam-hol-kell-keresni (gazdasági életben is triviálisan ható) elv pozitív hatásának megjelenése... Nem kell azon vitatkozni, hogy a "poroszos" sikanírozást túlélni képesek jobbak-e, mert vélhetően jobbak, de nem okként jobbak, hiszen nem a poroszos rendszertől válnak jobbá, hanem ab ovo jók voltak, csak így is vizualizálható vált ez a JÓSÁG... URL2020-11-12 12:14
Személyek és intézmények/szervezeti egységek publikációs aktivitásainak kapcsolata (MTMT)URL2020-11-09 16:55
Mit kezd az emberi agy a számokkal tudatosan? Semmit?!URL2020-11-06 16:31
Kitöltve: "A Pannon Egyetem GTK "GNH - Szervezeti Boldogság Kutatócsoportja" által indított kérdőíves kutatás támogatására szeretném felhívni a figyelmeteket. Jó lenne, ha egyetemünk véleményét is beépítenék a kutatás eredményébe. Kérem, aki teheti, töltse ki a kérdőívet, mely a következő linket érhető el: "URL2020-11-06 12:02
A KNUTH-i elv a zenében - Musical dice game - Musikalisches WürfelspielURL2020-10-25 11:17
Fizika: IQ-tesztURL2020-10-22 19:39
Ezen gondolatkör a konzisztencia egy fajta újrafogalmazása!? URL2020-10-21 19:16
Az alábbi felmérés (tudományos publikációk anomáliáinak értelmezését feszegető kérdőív) támogatása kitöltőként...URL2020-10-21 15:29
Grafikus szakértői rendszerURL2020-10-19 20:17
Ugye immár világos miért kell egy ROBOT-történész és mit várunk el egy robot-történésztől?! A robot-történész a mindenkori adatok alapján kikövetkezteti, mit illik konklúzióként racionálisnak tartani... hol kell rendszerszintű nem-tudom-választ fenntartani még/már... Vagyis nem számít ki mondja, csak az számít, amit mond... így nincs laikus, csak mondás, így nincs csak a konzisztencia-maximalizálás létezik, szekértáborosdi nem... Az ún. kiképzett történészek dolga a robot-történész fejlesztése a KNUTH-i elv alapján: tudás az, ami forráskódba átírható... (vö. https://miau.my-x.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=szocio) - akkor is, ha végtelen sokan tagadják, nem akarják - az igazság, az a KNUTH-i igazság, mert objektívebb, mint a szubjektív intuíciók igazsága... Addig senki nem elég képzett egyetlen egy szakterületen sem, amíg létre nem hozta első robotját, saját tudása kihelyezésével... S a valódi verseny csak ezután kezdődik: a valódi verseny a robot közötti verseny!URL2020-10-13 15:59
Hasonlóságelemzés = statisztikus tanulás?! (2) - vö. Fischer József gondolataiURL2020-10-09 20:35
Hasonlóságelemzés = statisztikus tanulás?! (1)URL2020-10-09 20:34
A statisztikai tanulás, ahol elvileg lényegtelen jelenségek arányai/gyakoriságai/statisztikái hogyan hatnak emberek (állatok: méhek) viselkedésére, nem más, mint az intuíció-generálás folyamata, mely azért hatja át az élőlényeket, mert alapja a biokémiai intuíció (vö. amőba-tanmese)...URL2020-10-09 15:25
+ Babits!URL2020-10-07 22:51
Edmund Burke (https://www.citatum.hu/idezet/14504) + Albert Einstein (http://www.poeteus.de/zitat/Die-Welt-wird-nicht-bedroht-von-den-Menschen-die-b%C3%B6se-sind-sondern-von-denen-die-das-B%C3%B6se-zulassen/12) + Billy Graham (https://miau.my-x.hu/myx-free/index.php3?x=i0) => a személyes felelősség nem kerülhető meg?!n.a.2020-10-07 11:36
A hagyományos (látszólag átfogó tudást kínálni akaró oktatással szemben, melyből semmi érdemi tudás nem marad meg a diákokban) érdemes lenne a HOW-IT-S-MADE logikáját követve anyagismereti és gyártástechnológiai páldákon keresztül beszélni pl. a kémiáról (pl. egyenletrendezések helyett)?! URL2020-10-04 18:37
Lenne miről vitatkozni!URL2020-09-26 23:04
Kompetencia-alapúság vizsgahelyzetekben (B) - 2009-benURL2020-09-23 15:14
Kompetencia-alapúság vizsgahelyzetekben (A) - 2009-benURL2020-09-23 15:14
Hány nyelven lehetséges még vajon ez a mennyiség?URL2020-09-20 17:06
Tanmese: A külső szakértőkkel való együttműködés oktatási területen olyan, mint az ékszerkészítés. A külső szakértőket tekinthetjük az ékköveknek, melyek nem képesek önmagukban koronát (tantervet/kurzusokat/akkreditálható valóságot) alkotni. Az ékköveket arany/ezüst foglalatokba kell tenni - s ez az aranyművesség nem más, mint az ékkövek köré szőtt valóságélmény - térfogatában nagyobb, mint az ékkövek térfogata. Sajnos az aranyművességnek vannak lego-verziói is, amikor meglévő lego-elemek (máshol, más célra, vagy csak úgy céltalanul, de létező tantárgyak közé szorítjuk a gyémántokat... Ez persze csak jó addig, amíg meg lesz az akkreditáció mindenre, ami kell (pl. matematikai oktatás, programozás oktatás, stb.). Az ideális aranyművesség azonban a lego-elemekből kiragadja a lényeget, optimalizálja ezeket, ezek kapcsolatát egymáshoz és főleg a gyémántokhoz... vagyis ez a munka vár mindenkire valójában, aki az elitképzés, s a kiváló oktatás létrejöttét célozza meg. Néhány impulzus az optimalizálási kísérletek kapcsán: https://miau.my-x.hu/bprof/kongruencia_demo.xlsx / https://miau.my-x.hu/bprof/autodidakta_kritikus_tanulas_mintazatai.docx / https://miau.my-x.hu/bprof/autodidakta_kritikus_tanulas_mintazatai_p2.docx / https://miau.my-x.hu/bprof/autodidakta_kritikus_tanulas_mintazatai_p3.docx / Vagyis nem akármi illik egy gyönyörű gyermek-király-koronába: pl. nem lehet nehéz (csak olyan komplexitást szabad kezelni, amire fel van készülve a befogadó), ill. nem lehet nagy (csak annyi tananyag legyen benne, amennyi racionális - vö. just-in-time-knowledge-management?), sőt nem lehet aránytalan súlyeloszlású, mert leesik a kiskirályfi fejéről (vö. mindenkinek másra van szükséges korábbi PLA teljesítményei tükrében - vagyis személyre szabott oktatás kell)... A kiskirályfi legyen a BPROFn.a.2020-09-11 22:52
Sustainability from Philosophical and Mathematical Standpoint: Butterfly-Effects in Similarity Analyses of Time Series / László Pitlik,1 Marcell Pitlik,1 Mátyás Pitlik,1 László Pitlik Jr.1, Roland Dávid­2,3*, László Lovass­2, Krisztina Tamás­2, Norbert Mórucz­2 / 1MY-X Team, INNORIA Research and Development Ltd., 4025 Debrecen, Hungary / 2Team Flow Team, INNORIA Research and Development Ltd., 4025 Debrecen, Hungary / 3Service and Knowledge Economy Research and Development Institute / Kodolányi János University, 8000 Székesfehérvár, Hungary / Accepted and peer reviewed article. Content is being uploadedURL2020-06-15 13:22
"Good as a noun rather than an adjective is all the Metaphysics of Quality is about. Of course, the ultimate Quality is not a noun or an adjective or anything else definable, but if you had to reduce the whole Metaphysics of Quality to a single sentence, that would be it." (Pirsig: Lila) <-- A mesterséges intelligencia-alapú fogalom-alkotás lényege - amellett, hogy ez immár egy automatikus folyamat, hogy minden FŐNÉV egyben önmaga mellékneve is (vö. Platói idea - a legasztalabb asztal)...URL2020-06-02 15:17
szülőnek lenni = ? = a vágyott hatalomért elviselt szolgálat vagy a vágyott szolgálattal együtt járó hatalom?URL2020-06-02 14:45
A sportszerűtlenségek kapcsán már régóta ismert a kérdés: mikor számít egy-egy szabálytalanság szerencsétlen véletlennek és mikor számít szándékosnak? A távoktatás kapcsán egyre inkább felmerül quasi ugyanez a kérdés: Mikor számít egy tanulói magatartás tudatosan destruktívnak (rosszindulatúnak), s mikor tekinthetünk valamilyen képtelenségre, mint egyszerű butaság/nem-tudás/értetlenség/meg-nem-értés? A szándék feltárásának matematikája pl. EEG-jelek alapján illene, hogy létezzen. Elvárható vajon, hogy pl. online vizsgahelyzetekben a vizsgázó EEG-fejpántot viseljen?n.a.2020-05-30 17:25
Hungarikum = National PROUDUCTn.a.2020-05-30 08:54
All life has parallelism built into it. Cells work in parallel. Most body organs work in parallel: eyes, brains, lungs. Species operate in parallel, democracies operate in parallel; even science seems to operate best when it is organized through the parallelism of the scientific societies. It is ironic that although the philosophy of science leaves no room for any undefined Dynamic activity, it is science s unique organization for the handling of the Dynamic that gives it its superiority. Science superseded old religious forms, not because what it says is more true in any absolute sense (whatever that is), but because what it says is more Dynamic. If scientists had simply said Copernicus was right and Ptolemy was wrong without any willingness to further investigate the subject, then science would have simply become another minor religious creed. But scientific truth has always contained an overwhelming difference from theological truth: it is provisional. Science always contains an eraser, a mechanism whereby new Dynamic insight could wipe out old static patterns without destroying science itself. Thus science, unlike orthodox theology, has been capable of continuous, evolutionary growth. As Phaedrus had written on one of his slips, The pencil is mightier than the pen. (Pirsig: Lila- vö. MYX-news 2020.02.20)URL2020-05-25 09:24
Vajon van-e esélye az alábbi, ideális duális (e-duális) képzési formának Magyarország egyetemei számára? Eddig a duális képzés kapcsán a Hallgató jelentkezett az Egyetemre, ahol az Egyetem igyekezett meggyőzni Cégeket arról, hogy ez nekik is jó - de ez nem igazán sikerült a négy szem közt gyakran kimondott tapasztalatok szerint - eddig legalább is. Fordítsuk meg a motivációs és az értékteremtési láncot: - Cégek kössenek egy HÁTTÉR-TANÁCSADÓI megállapodást az Egyetemekkel - mely keretében az Egyetemek valódi, a Cégek számára releváns problémákat oldanak meg határidőre, piaci minőségben, - ezeket a problémamegoldási folyamatokat (táv)oktatják az Egyetemek - a Cégek azon dolgozóinak, akiket a Cég - egy TANULMÁNYI SZERZŐDÉS keretében beirat a duális képzés(ek)be - - ahol minél nagyobb a Cég és minél több dolgozóját íratja be, annál hatékonyabb a rendszer az Egyetemnek, mert egy probléma-megoldást több Hallgatónak is meg tud tanítani - a Hallgató tényleg megtanulja a szuverenitást jelentő megoldásokat, ha a Cég kikényszeríti belőle a megoldásmeneteket - vagyis a Cég és a Hallgató szuverenitása nő és a Hallgató=Dolgozó eleve a céghez van kötve tanulmányi szerződéssel - vagyis a Hallgató=Dolgozó egyben akár részben fedezetet is ad a Cégnek a befektetett/kiadott tanácsadói díjakra - ha elmegy a Hallgató diploma nélkül, akkor visszafizetési kötelezettsége lép fel, - bár a Cég megkapta a tanácsadói teljesítést, amit ki is fizetett, de ennek a pénznek egy része visszajöhet, ha a távozó Dolgozó-Hallgató nem akarja a szerepét végig játszani - a Cég profitál kezdettől, mert éles tanácsadási szolgáltatást kap, - a Hallgató-Dolgozó végre csak olyat tanul, aminek a Cégén keresztül belátható gazdasági haszna van, - a dokumentációt, pl. minden tárgy elégséges szintű teszt-dokumentációját a tűzvédelmi képzések analógiájára meg lehet oldani (=csak ki kell tudni keresni TÁVOKTATÁSI formában a szinte szó szerinti válaszokat a tananyagból a szinte szó szerinti tananyag-kérdésekre - s ha ez elég jó az életvédelem érdekében, akkor elég jó bárhol), - a feltétele a fenti konstrukciónak: az Egyetemi Oktatók legyenek képesek a fizetésükért piaci alapon tanácsadóként működni (színvonal, határidő, stb.) - az Egyetemi Szakértők számára ÚJ piacok nyílnak ezzel, mert akárhová akárki úgy sem tudna bekerülni tanácsadóként, - a Hallgatók egy része új cégekhez vándorolva előbb-utóbb terjeszti a modellt = a bizalmi tőkét - ha tényleg jól sikerült együttműködni az Egyetemmel és a Céggel a i-duális képzés alatt... - akkreditálni pedig előbb-utóbb a többletérték-termelő potenciált kellene, nem látszat-feltételek látszat-meglétét...n.a.2020-05-16 08:05
Az érvelés-kultúrának, a logikai láncok használatának, a konzisztencia-orientált bizonyításnak a minimuma! (mindegy, ki mondja, az a lényeg, mit mond) II URL2020-05-13 12:12
Az érvelés-kultúrának, a logikai láncok használatának, a konzisztencia-orientált bizonyításnak a minimuma! (mindegy, ki mondja, az a lényeg, mit mond) I URL2020-05-13 12:12
Adatvizualizáció - klímaváltozás országonkénti extremitásainak idősora animációkéntURL2020-04-07 13:01
Kazohinia és ismét csak KazohiniaURL2020-03-22 12:01
A mindenki másként egyforma elv megcsúfolása: https://www.youtube.com/watch?v=WLvgFNHIv8s&t=300 Akinek igénye van ideálokra (ünnepekre), annak kényszerűen kedve támad az ellenpontozásra is?! (vö. Kazohinia - ünnep <--korábbi hír)URL2020-03-16 19:35
Mindenki hozzájárulása alapján - mindenki szükségletei szerint (vö. mindenki képességei szerint, mindenkinek szükségletei szerint): ezek az antagonisztikus elvtöredékek nem kerültek operacionalizálásra még a történelem során - de a hasonlóságelemzés megteremtette ennek lehetőségét.URL2020-03-12 10:01
From each according to his ability, to each according to his needs, vagyis a marxi mondás nagyon hasonlít a kazohin elvekhez, de mindkettő naiv elgondolás mindaddig, amíg a KNUTH-i elvárás nem teljesül, vagyis nem válik forráskóddá az, amiről azt gondoljuk, hogy már tudjuk. A hasonlóságelemzés azonban megfelel a KNUTH-i elveknek és egyben operacionalizálja a kazohin és/vagy a marx-i gondolatot is...URL2020-03-12 09:58
Vélelmezhetően teologikus/vallásos/ezoterikus okfejtések sorozata jut arra a következtetésre, hogy a világ történései azért vannak úgy, mert ezeknek így kell lennie. Furcsa?!, hogy a tudományos világkép is pont ugyanezt kell, hogy állítsa. A különbség a tudományos és a nem tudományos világértelmezések között azonban abban tételesen tetten érhető, hogy a nem tudományos megközelítések olyan esetekkel foglalkoznak csak és zömmel szimulációs jelleggel, ahol bizonyításnak/ vissza-ellenőrzésnek esélye sincs (pl. pokol, mennyország), míg a tudományos szimuláció a mindennapok ellenőrizhető jelenségei körében akarja előrejelezni, mi lesz, akkor ha... A nem tudományos nézetek tehát következetesen járnak el, amikor hitkérdéssé teszik a szimuláció-jellegű értelmezéseiket, míg a tudományos gondolkodásmód is következetes, mert versenyt generál az előrejelzési pontosság körül. S végül: a tudományos megközelítés követi el a legnagyobb hibát akkor, amikor a bizonyítás fogalmát nem igyekszik (eléggé) automatizálni, s mindenkor inkább kánonok kezébe adja annak eldöntését, mely bizonyítási kísérlet jobb, mint egy másik - ill. jobb-e egyáltalán valamely bizonyítás, azaz létezhetnek-e adott pillanatban alternatív igazságok...n.a.2020-02-20 20:36
PhD-kutatás támogatásaURL2020-02-17 18:05
Ha a gonoszság néha szünetel is, az ostobaság soha! (Földi Pál, 2014), ill. Hose Ortage Y Gasset (https://atyafipeca.wordpress.com/2015/06/19/jose-ortega-y-gasset-la-rebelion-de-las-masas/): "Ezért mondja Anatole France, hogy a butaság szomorúbb, mint a gonoszság. Mert a gonoszság néha szünetel, a butaság soha." <-- avagy gondolatok a becstelen butaság és/vagy a buta becstelenség dinamikájáról...URL2020-02-15 09:22
Felkérés szerkesztő bizottsági tagságraURL2020-02-13 14:05
Egyre öregebbé váló Reichstag = Greis-Tagn.a.2020-02-01 11:18
Der aus dem Weg veRReinigter Königreich = UK = Egybesült Királyság (2020.I.31.)n.a.2020-02-01 09:23
KNUTH-interjú - avagy éljen a geek-izmus!?URL2020-01-30 15:57
Knuth szerint: tudás az, ami forráskódba átírható, minden más emberi aktivitás művészet - s ezt az értékteremtési többletértéket immár a piac el is ismeri - spontán, hiszen az informatikusok fizetése sokkal magasabb, mint minden más munkaköré, ahol a műszaki tudás szintén "forráskódot", azaz megtestesült tudást gyárt (vö. kerék, csavar, stb.). URL2020-01-30 15:56
A Karacuba-probléma alkalmas lehet a Danning-Kruger hatás feltárására, amennyiben valakinek a programozásban jártasságát azzal mérjük fel, hogy mit gondol a nagy egész számok összszorzásának megoldásáról, mások kódjának értékéről, mások kódjában való hibák felismeréséről, saját hibáinak felismeréséről, stb.URL2020-01-28 18:19
A PLA vizsgálatok egyik alapja/komponense lehetne egy, a Dunning-Kruger-hatást személyre szabottan felmérő teszt?! URL2020-01-28 13:13
A "tudományos" kommunikáció etikátlansági potenciáljának tettenérése (25:42) - Lényegében senki nem tudja, mit jelent az eső-valószínűség (Regenwahrscheinlichkeit) értéke az online időjárási portálokon. S nem az a probléma, hogy nem tudják ezt az emberek, hanem az, hogy ez a fogalom lényegében kevés/semmi információval nem bír a felhasználó számára?! Akkor vajon miért használja a "szakma"?URL2020-01-15 10:01
A szómágia megfogalmazódása egy elméleti fizikus - Niels Bohr gondolataiban: "What is it that we human beings ultimately depend on? We depend on our words. We are suspended in language. Our task is to communicate experience and ideas to others." Quoted in Aage Petersen, The Philosophy of Niels Bohr, in Bulletin of the Atomic Scientists 1963, XIX, 7, p.10 - Cited by Pirsig in Lila: "There is no direct scientific connection between mind and matter. As the atomic physicist, Niels Bohr, said, We are suspended in language. Our intellectual description of nature is always culturally derived." https://terebess.hu/zen/mesterek/Robert_Pirsig-Lila.rtf URL2019-12-23 20:02
Az aranymetszés (arány-metszés) által adott állandó (fí=1.618) lehet alapja az EEG-alapú (ill. tetszőleges egyéb biometriai adatvagyonra támaszkodó (pl. szemmozgás, arcmimika, billentyű/egér-használat, testhőtérkép, hang, testenergia, stb. alapú) modellezéseknek, ahol az univerzális állandótól való távolságok egy speciális, n-rétegű benchmarking-karakterisztika (leíró attribútum-készlet) megalkotását alapozza meg pl. hasonlóságelemzési célokra.URL2019-12-17 12:16
EEGriculture, avagy az EEG-alapú adatbányászat és a precíziós mezőgazdálkodás rokon területek módszertani szempontból!n.a.2019-12-17 12:11
A 20q.net mellett egy másik barkochba-szerű játék nyelvtanulásra és/vagy a szómágia elleni küzdelemben robot-társként (AKINATOR)...URL2019-12-10 15:21
Kérdőív kitöltés: Elvehetik-e a robotok az igazságszolgáltatásban dolgozó bírók munkáját? Kozma Réka vagyok, az ELTE - PPK Emberi erőforrás tanácsadó mesterszakos hallgatója. A kitöltéssel hozzájárul a kutatásom sikeres teljesítéséhez. URL2019-12-03 21:33
A pillangószárny-effektus élő, valós számpéldáját sikerült beazonosítani EEG-idősorok töredék-másodperccel eltérő mintázataiban (immár a közlekedési rendszer Liebeg-féle minimumelvének felismerése mellett)...n.a.2019-12-03 20:57
Hipotézis: tegyük fel, hogy az emberi agy adott vészhelyzet értékelése érdekében nem akar/képes/tud minden agyban tárolt, elvileg elérhető adatot felhasználni, mert nincs rá sem ideje, sem energiája. Így a legjobb működési állapotú (pl. energiatartalékú, pillanatnyilag alacsony érzékenységi küszöbű) sejtek küldenek egy nem is feltétlenül reprezentatív adathullámot útjára. Ha azonban ezek energiatartaléka és/vagy érzékenysége változik, akkor mások lépnek a helyükbe részben/egészben. Így azon személyiségek, akik valamit egyszer/néhányszor jól tudnak, kifáradási tüneteket mutatnak azért, mert ú.m. másodosztályú/alacsonyabb osztályú beszállítók kezdenek egyre nagyobb arányban hatni az agyi intuíciós folyamatok inputoldalán. S ekkor még magáról az elemzésről, mint agyi folyamatról nem beszéltünk - azt konstansnak véltük...n.a.2019-11-28 13:52
Szathmári Sándor Kazohinia című műve az ÜNNEP-ről és Keresztury Dezső utószavának részletei a Kazohinia lényegéről: Szathmári Sándor: Kazohinia - 6. fejezet Az egész műben az ÜNNEP szó egyetlen egyszer fordul elő (*"szerk"): "Kétségbeesve láttam, mint múlik el egyik nap a másik után, tékozolva a rövid emberi életet. A napok vigasztalanul egybefolytak, nem tudtam, két hónap vagy két esztendő telt-e el, hiszen naptáruk sem volt a mi értelmünkben, nem volt vasárnap, ünnep, évforduló, esemény, mulatság, csapás, egyik nap tűnt a másik után üresen, nem volt határkő, miben a lélek megkapaszkodhatott volna." Utószó a Kazohiniához (Keresztury Dezső) "A regény egy modern Gulliver utazásáról szól. Az angol hajóorvos ismeretlen szigetre vetődik, olyan országba, amely elérte a technikai civilizáció teljes diadalát. Lakói, a hinek, tökéletes rendben élnek, érzések, vágyak, művészet, politika s a közönséges ember hasonló mozgatói nélkül. Gulliver hamarosan boldogtalanná lesz e számára sivatagi lét tökéletességében, s bekéredzkedik a behinek, a még emberi atavizmusokkal élő, lelkes lények zárt telepére. Ott rá kell jönnie, hogy a lélek nélküli rend számára légüres teréből egy rögeszmékkel zsúfolt pokol fullasztó füstjébe került, olyan őrültek közé, akik életük elpusztítására alkotnak maguknak isteneket, törvényeket, szabályokat. Mikor megszabadul a behin telepről, megszökik a szigetről, és visszatér otthonába. Ez a történet." "Szathmári szerint az ember mai életformáiban eltorzult lény. Kiszakadt a lét személytelen, ezért igaz, változatlan és örök egyensúlyt tartó törvényeiből. "Lelkes lénnyé" vált, aki a maga képére, vágyai, igényei s főleg rögeszméi szerint akarja megváltoztatni a lét tiszta valóságát. Életének eltorzítója, létének megkeserítője tehát a lélek. A lélek hozza létre a műveltséget, fűti a határtalan, tehát kielégíthetetlen igényeket, s teszi szerencsétlenné az embert." URL2019-11-28 08:12
Szathmári Sándor Kazohinia című műve újra elérhető és kereshető (kulcsszó_1 kulcsszó(i), ... site:evia.ucoz.hu/konyvek/kazohinia/) magyarul...URL2019-11-28 08:10
A MIAU aktivitások hatása hazai PhD-értekezésekreURL2019-11-26 16:14
Az EUR-LEX mellett a MIAU-t már az MTMT is hivatkozza saját tanulmányában (az MTMT2-es rendszer specifikációjában): https://miau.my-x.hu/miau/159/tdk/ai_S%e1pi_Andr%e1s.pdf - Adattárház-alapú vezetői információs rendszer a Szent István Egyetem program-akkreditációja kapcsán, különös tekintettel az Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szakra (Sápi András / TDK)URL2019-11-26 16:14
Excel-alapú (felnőtt és iskolai) képzések potenciális tananyagaiURL2019-11-18 16:06
A HPC-kihívás további kombinatorikai rétegei: minden egyes modell minden egyes attribútuma (n db) kapcsán legyen létrehozva minden irány-variáció (2^n db modell), melyek mindegyik kapcsán minden egyes egyedi teszteset (tesztobjektum) önmagában is 2^n becslést generál. Emellett adott adatmennyiség kapcsán a tanulási adatok halmaza és tesztadatok halmaza legyen létrehozva minden lehetséges módon két felé (vö. pl. n alatt a k), ill. többfelé (vö. tesztláncok, tanulási alternatívák).n.a.2019-11-15 08:37
Időközben lendületesen halad a szuper-számítógépek leterhelését is biztosító megoldások előkészítése, melyek lényege a konzisztencia-adatok technikai garantálása. Képzeljük el, hogy - van egy modell, amit lehet tükrözni (többféleképpen is, de minimum 1 validációs tükörképpel, ahol a tagadás tagadása kerül ellenőrzésre: vagyis egy becslés két inverz nézetből nem lehet a ténytől azonos irányban) - ami egy adott tanulási és/vagy esetet képes az n-db attribútum kapcsán 2^n sörétes becsléssel körbe lőni - ami képes a tanulási adatok feldolgozási pontosságát tetszőlegesen változtatni (ami önmagában is több paramétert és ezek kombinációját jelenti: min. az egy adatponttá sűrűsítendő alapadatok számát és az így nyert adatpontokból alkotott csoportok számát, ahol a csoport-alkotás is alternatívákat enged meg) - az alternatív modellek egy része képezhető úgy is, hogy a nominális nyers adatokhoz képest ezek távolságai adhatnak új modellt (mint ahogy ez már eddig is napirenden volt pl. a tőzsde kapcsán: két időpont közötti változás alapján is lehet becsülni, nem csak a két időpont leírása alapján, s a két időpont abszolút leírása alapján is lehet abszolút jövőt és jövőbeli változást levezetni és az input-oldali változások alapján is lehet a jövőre nézve abszolút és relatív értékeket levezetni) - sőt a változás tetszőleges benchmarkok-hoz képest is növeli a lehetőségi teret - ami képes legalább egy racionális modell-alternatívát is garantálni, ahol az alap-modellparaméterek közül csak néhány változik (vagyis ez nem tükörkép-modell - hanem egy ún. kaleidoszkóp-hatás), - s erre az alternatív modellre (vagy több ilyenre) a fenti összes becslés-sokszorozó eljárás igaz... Egy ilyen sok nagyságrenddel megnövelt modell-becslésmennyiség esetén: - a konzisztencia technikai fogalma levezethető az eddigi érzékenységvizsgálatok - és/vagy a becslések által adott eloszlásokra vonatkozó, - stb. általános törvényszerűségeiből... A fenti feladatok: - magas fokon párhuzamosíthatók - univerzálisan (context-free módon) felhasználhatók (lévén most is ez folyik sok párhuzamos helyen)... Ebben a keretrendszerben kell a egy-egy PhD-t elhelyezni tudni...n.a.2019-11-12 15:27
Az MNB és a BME közösen kiírt pályázatán díjat nyert a My-X team nevében beadott pályamű 2019-ben a pénz jövője és a mesterséges intelligenciák kapcsolata témakörben.URL2019-11-08 19:34
Vajon mi számít bizonyításnak (pl. a nyelvészetben), azaz alkotható-e egy robotnyelvész, ahol a robot feladata "csak" az lenne, hogy megítélje, számos magyarázat közül melyik a legjobb, ill. a legjobb megfelel-e már a bizonyítottság szintjének?!URL2019-11-02 15:06
A MRK kutatási és innovációs bizottsága elé került - egyelőre informálisan - a TDK mellett (ennek keretein belül) az IDK = Innovációs Diákkör megalapításának kezdeményezése, támogatása, működésének esetleges irányítása, mint a Bizottság egy lehetséges, konkrét, már a fiatalok helyes irányba állítását támogató akció.n.a.2019-11-02 15:05
Robert M. Pirsig: LILA - Vizsgálódás az erkölcsről (avagy a Minőség Metafizikája): A fizika egyik alapelve, hogy ha egy dolgot nem lehet megkülönböztetni semmi mástól, akkor nem létezik. Ezt a Minőség Metafizikája egy másik alapelvvel egészíti ki, mely szerint, ha egy dolognak nincsen értéke, akkor semmi mástól nem különbözik. Ha a két állítást összevonjuk, azt kapjuk: amely dolognak nincs értéke, az nem létezik." - mondja Pirsig a 135. oldalon 1991-ben (1 évvel Knuth előtt). A két tétel összevonása lehet más is: ÉRTÉK A MÁSSÁG! - "There is a principle in physics that if a thing ca not be distinguished from anything else it does not exist. To this the Metaphysics of Quality adds a second principle: if a thing has no value it is not distinguished from anything else. Then, putting the two together, a thing that has no value does not exist."URL2019-10-14 09:52
"The only thing necessary for the triumph of evil is that good men do nothing." Edmund Burke, 1729. január 12. — 1797. július 9. / ír származású angol író, politikus, filozófusURL2019-08-02 20:53
Quality—you know what it is, yet you don’t know what it is. But that’s self-contradictory. But some things are better than others, that is, they have more quality. But when you try to say what the quality is, apart from the things that have it, it all goes poof! There’s nothing to talk about. But if you can’t say what Quality is, how do you know what it is, or how do you know that it even exists? If no one knows what it is, then for all practical purposes it doesn’t exist at all. But for all practical purposes it really does exist. What else are the grades based on? Why else would people pay fortunes for some things and throw others in the trash pile? Obviously some things are better than others—but what’s the "betterness"? -- So round and round you go, spinning mental wheels and nowhere finding anyplace to get traction. What the hell is Quality? What is it? (Robert M. Pirsig - Zen and the art of motorcycle maintenance) URL2019-07-16 17:25
"Ha annak alapján ítélsz meg egy halat, hogy hogyan tud fára mászni, egész életében hülyének fogja hinni magát." (Einstein) <- ezért fontos a személyre szabott képzésURL2019-06-18 10:56
Bánki Közlemények (Bánki Reports): "Ergonomics and Similarity Analysis in Highlight of Biometric System Users" is accepted.n.a.2019-06-12 20:13
Ezoterikus az a szöveg/magyarázat/értelmezés, melyben az intuitív alapötletet tudatosan vagy képességek hiányában nem sikerült kellően konzisztensen illeszteni a már létező horgonypontokhoz...n.a.2019-05-27 13:01
A MIAÚ 1998 óta azt teszi, amit az EU 2020-ra ígér: "2020. január 1-től számos Európai Uniós országban bevezetik a közpénzből finanszírozott kutatások eredményeinek internetes, díjmentes hozzáférhetőségét."URL2019-05-23 11:36
Az őslakó (The Man from Earth) - egy film, mely a bizonyítás kultúrájának fokozásához ad érdemi segítséget...URL2019-05-19 23:01
Ha valaki érdeklődik, miként kezdjen el foglalkozni adatbányászattal, big-data-val, gépi tanulással, mesterséges intelligenciákkal... akkor talán érdemes innen indulni: Kedves …! Köszönöm az érdeklődő email-t. Mindig jó érzés látni, hogy vannak, akik szeretnék érteni a XXI. századot... Én (sajnos?) nem vagyok nagy híve a szakirodalom-alapú raktárra tanulásnak és a módszerek konkrét problémáktól való elszakításának. Így (bár fogok adni érdemi ajánlásokat is:-), de a helyesebb útnak az alkotást, a trial&error útját tartom. Mottó: https://www.goodreads.com/quotes/26035-science-is-what-we-understand-well-enough-to-explain-to (Tudás az, ami forráskódba átírható - minden más emberi aktivitás = művészet...) S a mottó csak a belépő egy olyan világba, ahol a jót a jobbtól és a legjobbtól algoritmusokkal kell tudni megkülönböztetni... Különben: nincs tanulás... A szómágia világa kerülendő, vagyis nem érdekes, mit is mondanánk emberi nyelveken valamiről, ha nem vagyunk képesek forráskódokat keletkeztetni a jelenség értelmezéseiről... Javasolnám, hogy üljünk le, s beszélgessünk egyet arról, - milyen problémákra keres egyáltalán válaszokat? - milyen válaszokat (módszereket) szeretne milyen sorrendben kipróbálni? - vagyis írjunk közösen egy/több cikket arról, amit közösen csinálunk... - ha jól értjük egymást, akkor az első cikk az első beszélgetés végére illik, hogy nagyjából készen is legyen... - (ugyanis a big-data és az AI/ML egyben az automatizációt is jelenti, vagyis olyan hatékonyságot, ami általában véve nem ismert a hétköznapokban - s csak akkor lesz hiteles valakinek, ha benne él az ember az elemzői valóságban). Worth reading/seeing: - Szatmári Sándor: Kazohinia (1940) = filozófiai alapozás regényes köntösben - Hans Rosling: https://www.youtube.com/watch?v=jbkSRLYSojo = az adatvizualizáció (immár) minimuma - MY-X team: https://miau.my-x.hu/myx-free/index.php3?x=iq = speciális IQ-teszt / Természetesen nem szeretnék tolakodó lenni, vagyis mindenkinek joga van saját útját járnia... n.a.2019-04-29 13:52
Ezt a munkát hivatalból OH-s, minisztériumi és/vagy ügyészségi szakértőknek kellene végzeni minden hasonlóan értelmezhető statisztikai jelenség kapcsán a teljes magyar létezést tekintve - nem magányos szakértőknek/oknyomozó riportereknek... Mottó: ahol van oknyomozó riport, ott a kibernetikus jogállam még nem valósult meg... (minél több az oknyomozó riport, annál kevésbé létezik a kibernetikus jogállam)... AZ lenne tehát a kibernetikus jogállam, ahol a jogász végzettséget elváró/preferáló munkakörök nem jelentéktelen része nem azt keresi "fáradhatatlanul", miért nem kell valamivel foglalkoznia, hanem azt keresi, hol lenne feladata, hol vannak már csak kicsit is gyanús dolgok...URL2019-04-21 08:05
OTDK III. helyezés MY-X támogatással: Nők a startup vállalkozások világában - Kézai Petra Kinga (https://ktkotdk.pte.hu/ sites/otdk.ktk.pte.hu/files/images/ OTDK/OTDK%20programf%C3%BCzet_web0412.pdf)URL2019-04-19 23:19
CLAAS-verseny: részletes eredményekURL2019-04-13 20:33
A CLAAS UNITECH COMPETITION 2019 győztes csapata MY-X támogatással készült fel a megmérettetésre...URL2019-04-13 13:19
TeamFlowURL2019-03-19 14:12
A lánc-fordítások alapján több nyelven is stabilizált szövegek alkalmasak lehetnek egy nemzetközi vállalat belső és/vagy ügyfél-orientált szabályzatainak minőségbiztosítására, ha az a cél, hogy jól érthető anyagok szülessenek. A jogászképzésben lehetne fakultatív tárgy a láncfordítások alapján stabilizált jelentés-tartalmú szövegek kialakítására való felkészítés (vö. Academic Writing Skills).n.a.2019-03-15 06:44
Amerikai-magyar konferencia (KJU): Responsibility - The bridge between the robot-cars & the criminal justiceURL2019-03-12 12:56
A BPROF-párjaként egy FOKSZ-képzés előkészítése (gazdaságinformatikus)URL2019-03-12 12:54
Vitakultúra, amitől még sem függ semmi: vannak, akik hörögve gyűlölködnek vagy csendesen utálkoznak azokon kapcsán, akik ki mernek lépni a kánon által előírt szűkebb fogalomkörökből, míg mások automatikusan egymáshoz rendelik mindazt, amiről úgy érzik, azok összekapcsolhatók valamilyen szinten... SAJNOS egyik megközelítés sem jobb, mint a másik, hiszen: - vannak asszociációk, áthallások, intuíciók, stb. melyek adott helyzetben tényleg csak a felületesség jegyei - s vannak olyan helyzetek, amikor éppen a hasonlóságok világába való átmerészkedés vezet új megoldásokhoz, vagyis a fókuszáltság és az innovativitás függetlenek egymástól, mind a 4 negyed létezik (szűk fókuszáltság, kevés siker, tág fókusz, kevés siker, szűk fókusz sok siker, tág fókusz sok siker)... A lényeg tehát valahol máshol van - kár azzal foglalkozni, ki mondja, amit mond, csak az a lénye, mit mond az, aki mondja --- s főleg, miként dönthető el, jó-e, jobb-e az, ami kimondásra került?!n.a.2019-02-28 14:06
A SpeedBid projektötlet sikertörténete, avagy a G-LAW-GLE cég első lépései a GLH2019 keretében... n.a.2019-02-25 11:15
Jobb agyféltekés rajztanfolyam hatásainak elemzése - avagy miként lehet nem klasszikus kísérleti körülmények között mért EEG-jelekből bizonyítékokat levezetni egyes kezelések komplex hatásának létére?n.a.2019-02-20 08:33
Felkérés társszerzőnek a pécsi interdiszciplináris PhD-konferencia kapcsánURL2019-02-20 08:32
Felkészülés a Global Legal Hackathon-ra!URL2019-02-16 16:48
A teológusok, a Szent Iratok interpretálására felkent személyek voltak talán az elsők, akiket illene TUDÁSMÉRNÖKNEK nevezni mai szóhasználattal, mert ők alkották meg az első végrehajtási utasításokat (szakértői rendszereket) a szómágikus (a fundamentalisták által "eredeti" formájukban védendőnek ítélt) szövegek mellé... n.a.2019-02-15 10:46
Rendészettudomány Doktori Iskola felkérése vizsgabizottsági tagságra...n.a.2019-02-05 12:50
Informatikai aspektusok a nem közvetlenül informatikai képzésekben, avagy a QuILT rendszer filozófiája: a tartalom mindenkor röptében illik, hogy keletkezzen! A deklarációk kora már vélhetően régen lejárt. A szómágikus agónia minden nap, mindenhol tetten érhető... A big-data-alapú világban BÁRKIT képessé lehet tenni, min. annyi deklaráció gyors felismerésére, amit eddig az "ige"-hirdetés keretében (talán nem is olyan néha ráadásul még nem is ritkán tévesen) hirdettek az arra felkentek. A konduktorok világa a big-data erőterekben a képessé válás elősegítése a szuverenitásra. A tudás immár nem a deklaráció képessége, hanem a deklarációk levezetésének képessége és a deklarációk egyedi visszaellenőrzésének, együttes konzisztenciájának levezetése. A fentiek/alábbiak hathatnak deklarációknak - de nem azok - "csak" vélelmek, melyek közös bizonyításra várnak, mely vagy megerősítő vagy elvető eredményre vezet - de a lényeg a bizonyítással töltött idő és a megtett út. A deklarációk elfogadása a hit világa. A knuth-i világ az, ahol tudásnak csak az számít, ami forráskódba át lehet írni. A bizonyítás folyamata már ma is forráskód, mely üzemanyaga az adat... Az oktatás során adatokat kell előállítani, feltárni és egyedül/közösen értelmezni. Bármilyen szómágikus deklarációt meg kell kísérelni bizonyítani - s közben persze el is lehet hinni, vagy éppen elvetni - szubjektíven, de a végső = objektív eredmény és az oda vezető út a lényeg. Akinek adatai vannak, az mindenhez ért, akinek deklarációi vannak, az néhány prófétán túl, folyamatos és súlyos hitelesség vesztések kockázatával áll szemben... Még a mindig részleges adatok alapján is fennáll a hitelességvesztés látszólagos veszélye, de ott, ahol az adatok alapján sem végleges, csak temporális deklarációk születnek, ott a módosítás szükségszerűségének felismerése nem vezet arcvesztéshez, hanem a személyiségfejlődés szerves része minden változás...URL2019-02-02 17:25
Riport az EEG-kutatásokrólURL2019-02-02 09:33
Best Junior Paper / Barta Gergő (MY-X team): Artificial Intelligence: blessing or curse?URL2019-01-20 22:06
Szemléletformáló oktatások tematikái, feladataiURL2019-01-17 08:30
Szemere Bertalan az intuíció értékéről: "E napokban a mezőre sétálék egy német tudóssal. Ez növényeket, csigákat, ásványokat izzadva gyűjtögetett. Különös! A csigákat s fényes kavicsokat utunkról felszedjük, a lepéket szorgalmasan gyűjtögetjük, hervadó növényeket gonddal rakunk tárba, jövedelmünkről, ha fillérekbül állnak is könyvet viszünk: de gondolatainkat, mikben talán egy jövendő szendereg, elhullni engedjük, mint őszi falevelet, mit lekap a szél s örökre elvisz. Pedig embernek nincs drágább kincse gondolatainál s ötleteinél. De ezek véletlen virradoznak elő a lélekben, s ha meg nem tartóztatjuk, sorban mint jöttek mind eltűnnek. És nem ily véletlen érkezett gondolatok szülötti-e a legjelesb találmányok? E parányi ötlet nem ér-e, mi forrásra vezet? Ama durva gondolat nem kő-e, mi gyémántot rejt? Azon sok eszmék, mik napközben mintegy általutazzák elménket, nem volnának-e méltók egy pillanatnyi munkára, egy darabka papírra, mi rongybul készül, és nem érdemelnék-e, hogy számukra egy táblát tartsunk emlékezetünkben? Az a pillanat, miben születik a gondolat, kifejtésre is legkedvezőbb; a melegség, mi vele jő, mintegy ki is költi. Sokszor történik, hogy később igyekszünk felkeresni s kibontani, de úgy járunk, mint ki szép álmaibul fölébredt - másszor azt nem folytathatja; mint a bányász ki arany érre akadt, de nem fog bele rögtön, hanem hollétét lombbal jegyzi meg - a szél elkapja onnét s többé meg nem leli; mint a vándor kinek tetszik egy színes csillag, de haladni akarván siet, majd később gyönyörködik benne, - de a föld fordult s eltakarta örökre. Napján szakítsd a virágot, mert más nap elhervadand; akkor nyisd ki vitorláidat, midőn a szél fúv; akkor menj az istenek templomába, midőn nyitva találod. A gondolat s a kedv gondolkodni nem csiga, mit házábul akármikor kiénekelhetsz, nem növény, mit leszakíthatsz, nem kövecs, mit fölvehetsz minden pillanatban. Zárkodik s nyílik a lélek titkos törvények szerint, s mint a napnak, hogy megvirradjon s a villámnak, hogy kilövelljen nem parancsolhatsz, úgy nem parancsolhatsz ennek sem. És nem vagy méltó rá, ha elszalasztasz csak egy alkalmat is tündérországába bepillantani, mert a legkisebb gondolat drágább a legnagyobb gyémántnál, mivel az nő, kinő egy világgá, ez fogy s végre hamuba röppen el."URL2019-01-17 08:29
Solver-alapú oktatás stabilan képzett munkavállalóknakn.a.2019-01-15 22:27
Solver-alapú oktatás diákoknakn.a.2019-01-15 22:27
Solver-alapú oktatás hátrányos helyzetűeknekn.a.2019-01-15 22:27
Elégedettség vizsgálatok értékelése ismétlődő módon n.a.2019-01-15 22:26
A Rosling-dimenziók meghaladása EEG-adatok alapján, amennyiben az ábrázolt objektumokat szimbolizáló alakzat a versengő karakterisztikák (alpha-theta-beta-stb.) közül a legjellemzőbb szerinti alakot/formát veszi fel...n.a.2019-01-15 22:25
Új tárgyak kialakítása (angolul - jam session keretek között) BSC és MSC szinten...URL2019-01-15 22:23
Új tárgyak kialakítása (magyarul): Szervezetfejlesztés Vállalati döntéstámogató rendszerek, Értékelemzés, Adattudomány alapú kockázatmenedzsment (2 félév, távoktatás, 2*10 óra)n.a.2019-01-15 22:22
Mobil applikáció fejlesztése: az Ország-Város-játék reformja (játékosok által definiált objektumok és kérdések OAM-jának kitöltését szociológiai alapon is értékelő keretrendszer)n.a.2019-01-15 15:53
Kutatási feladat: véletlenszám-generátorok minősítése COCO MCM alaponn.a.2019-01-15 15:52
A Tavaszi Szél konferenciasorozat 2018-as kötetének támogatása lektorként...URL2018-12-30 15:33
UNKP-s támogatás MY-X-es támogatólevél nyománn.a.2018-12-26 08:09
Kutatási terv: ha ennek az oldalnak az olvasását kényszeríti ki egy agy magából, vajon milyen jeleket lehet ott mérni EEG-vel és miért (a normál oldalképhez képest)? Lehetne ez egy fajta kreativitás-teszt a személyiség leírására - figyelve a hangos FELolvasás gyorsaságát, hibamentességét, stb., mint teljesítményt és keresve a kapcsolatot a teljesítmény és az agyi aktivitások mintázatai között?URL2018-12-21 16:24
Az EEG-adatok elemzése lényegében immár kikényszeríti az eddig csak elvi szinten fontosságot kapó konzisztens értelmezések elvét...URL2018-12-06 14:13
Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet!URL2018-12-05 10:17
Rosling-animációk a konzisztencia igényével...URL2018-12-01 18:53
Sikeres mentorálás a MY-X team tagjai esetébenURL2018-11-20 21:18
Részvétel a SZEBIT-en a BProf-képzés stratégiai kontúrjainak feltárása érdekébenn.a.2018-11-20 21:15
Részvétel munkaügyi (szakképzési) kompetenciafejlesztés monitoring rendszerének fejlesztésében piaci partner felkéréséren.a.2018-11-20 21:15
Részvétel a VIII. (Jubileumi) Jövőkutatási Konferencián a jövőkutató robot koncepciójának bevezetése érdekébenn.a.2018-11-20 21:14
Részvétel a Kriminal-Expo-n az önvezető járműveket érintő jogi és mesterséges intelligencia-fejlesztési kérdések ütköztetése témakörébenn.a.2018-11-20 21:13
Deperszonalizált egészségügyi adatok rendszerének optimalizálása piaci partnerek felkéréséren.a.2018-11-20 21:12
Meteorológiai előrejelzések automatizált levezetésének tervezése és rapid projektek előkészítése a turisztikai biztosítási szakterület számára piaci partnerek felvetéséren.a.2018-11-20 21:11
Közlekedés-optimalizálás szimulációs láncainak kialakítása piaci partnerekkel való együttműködésbenn.a.2018-11-20 21:11
Többrétegű EEG-elemzések piaci fejlesztések számáran.a.2018-11-20 21:10
BProf-képzés akkreditációjának előkészítésen.a.2018-11-20 21:09
Angol nyelvű tanagyagfejlesztés - a QuILT = Quasi Interactive Learning Theater módszertani alapjainak lerakása mellettn.a.2018-11-20 21:09
Hallgató felkészítése a 2018-as TDK-ra az URL-shortening marketing vonatkozásai témakörébenn.a.2018-11-20 21:08
Felkérés lektorálásra a Tavaszi Szél konferencia kapcsán könyvtár-informatika témakörbenn.a.2018-11-20 21:07
Sikeres befektetői egyeztetés EEG-hullámokat feldolgozó hasonlóságelemzéseket is tartalmazó projekt kapcsán.n.a.2018-10-30 14:31
Jelentkezés az MTU-2018 rendezvénysorozatáraURL2018-09-25 08:26
Kutatási részeredmény: A Rosling-animációk nem képesek az időtengelyt változóként, azaz nem azonos léptékű inputként értelmezni direkt módon, így két időegység között nem tud eltérő időtartam eltelni az animáció során, hacsak az időt nem a legkisebb tényleges időmúlás egységében határozzuk meg manuálisan az input-mátrix feltöltésekor, így adva módot annak, hogy az idő múlását a megfelelő adatsorok ismétlésével kényszerítsük ki...n.a.2018-09-25 08:25
Sikeres adatvizualizációs megoldásURL2018-09-25 08:22
MMO 2018 - bizonylat a díjak odaítéléséről II.URL2018-09-19 16:36
MMO 2018 - bizonylat a díjak odaítélésérőlURL2018-09-19 16:35
A MIAU már az EUR-LEX-en is hivatkozott kiadó!URL2018-09-19 08:41
Köszönőlevél a USAID számára a 20 évvel ezelőtti támogatásért a MIAÚ alapítása kapcsán...URL2018-09-16 16:53
A Sokal-effektusok mellett mostanában a múzeumok forrásértéke kérdőjeleződik meg, ha igaz, hogy a Wright-fivérek helyett Weisskopf volt az első motoros géppel repülő, de ennek elismerését egy múzeum számára szerződés tiltja... Egy múzeum alapító okirata eleve nem zárja ki ilyen szerződési tételek létét az objektív igazság elismerési kötelezettségén keresztül? Vagyis a források értékét a kapcsolódó intézmények mibenléte sem garantálja!? A digitális forrásfelhasználás szabályait ismerő újságírók és/vagy kutatók milyen alapon írhatnak véleménycikkeket szómágikus alapokon egyáltalán? Mire is kell tanítani a diákokat, mit kell felmérni az iskolák működését illetően a digitális névjegy rendszer kapcsán ennek fényében?URL2018-08-22 11:19
Hallgatói felkérés diplomadolgozat támogatására konzulensként (Marketing MSC)n.a.2018-08-15 13:22
KNUTH mellett: Rejtő Jenő a művészekről, a művészetről, a az innovatív/piacképes mérnökségről és a pénzről: "Őszintén akarja hallani a véleményemet? Nincs semmi értelme ennek, amit maguk csinálnak, különösen a többiek, írók, festők, színészek és egyéb pozőrök. Maguk azt hiszik, hogy a művészet valami kiváltságos dühöngő állapot, hogy ördöngösök, megszállottak, maguk azt hiszik, hogy irónia, fölény és választékosabb beszédmód a lényeg. Lehet, hogy így volt valamikor, mikor a művész fölötte állt a korának és természetesen megértetlenül állt egy nálánál primitívebb társadalomban. Ma sajnos a kor felette áll a művészetnek. Hisztérikusak, szenzitívek, legfőbb törekvésük az extravagancia. Ezért vannak így együtt egy rakáson, segítenek egymásnak abban, hogy rendkívüliek lehessenek. Túl sokat foglalkoznak saját magukkal, szenvednek abban, hogy a társadalom nem jön el magukért egyenként, szenvednek abban, hogy minden kiváltságuk és művészetük mellett dolgozniuk kellene, és legyünk őszinték, erre képtelenek. Letette a cigarettát és tovább töltött. Ez a kor elsöpri magukat. Ebben a korban a valóság költészet, regény, fantasztikum és filozófia, és maguk állnak itt gyengén, lihegve bámulnak a vágtató kor után és megpróbálnak továbbra apáik nyomdokán, mint iszákos, érdekes mártírok szánalmat és tiszteletet kelteni maguk iránt, holott úgy bele fognak olvadni és megsemmisülni ezekbe a komprimált időkbe, amiben élünk, mintha itt sem lettek volna. Én nem akarok művész lenni, én értek máshoz is. Mondja, Schwartz, hogy lehet pénzt keresni? Ezt mondja meg, hogy lehet pénzt keresni? Nagyon egyszerű. Találjon fel valamit. Ha én mérnök lennék, már régen feltaláltam volna valamit. Nem a távolba szaglást és nem a pilóta nélküli gépet, hanem valami egyszerű dolgot, mint hajdan a hajtű volt, valami piros lámpát, ami egy kedvező alkalomkor kigyullad önmagától, valamit, amit cipőfűzőnek lehet tenni és praktikus, így lehet pénzt keresni. Általában pénzt csak olyan helyen lehet keresni, ahol van, tehát semmi esetre sem a kávéházban, semmi esetre sem olyan emberek között, akik éppen olyanok, mint maga, akik szintén keresnek, mert szintén nincs. Pénz a tőzsdén van, pénz a bankoknál van, a nagyiparosoknál van, tehát ezektől kell pénzt keresni."URL2018-08-09 16:06
Semmelweis rendszeres/alapos feljegyzései a big-data elemzések alapjaként is értelmezhetők, ahol a feladat a halál termelési függvényének felismerése volt, szinte csak zavar tényezőkről rendelkezésre álló adatok alapján...n.a.2018-07-30 14:59
Semmelweis statisztikai alapú "hasonlóságelemzések" (vö. szakértői rendszerek, szimulációk, kísérlet-sorozatok) keretében zárta ki a potenciális okait a gyermekágyi láznak, ill. jutott el a valódi okok vélelmezni tudásáig... n.a.2018-07-30 14:57
A III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferenciára való jelentkezések visszaigazolást nyertek.n.a.2018-07-20 17:28
Ha a minden másként egyforma elv ilyen fontossággal bír, mint amit Hawking művei alapján vélelmezni lehet, akkor a lépcsős függvényekkel való feltárása OAM-okból kiindulva a minden másként egyforma állapotoknak lehetséges-e más matematikai apparátusokkal, s ha igen, hogyan?n.a.2018-07-04 11:45
Stephen Hawking - Fekete lyukak (2017 - 105-108. oldal) alapján a minden másként egyforma elv további lehetséges megnyilvánulási formái lehetnek az alábbiak: "A közelmúltban kimutatták, hogy a BMS szupertranszlációs szimmetriákból az aszimptotikusan Minkowski-féle téridőkben minden gravitációelméletre végtelen számú megmaradási törvény követzik." ill. "A töltésmegmaradást felhasználva, végtelen számú egzakt kapcsolatot adunk a fekete lyukak párolgási termékei között, amelyek lágy haja különböző, de egyébként azonosak egymással..."URL2018-07-04 11:41
Stephen Hawking - Fekete lyukak (2017 - 54-55. oldal) műve alapján kijelenthető, hogy a hasonlóságelemzés egyik alaptétele, a minden másként egyformaság létének lehetősége az elméleti fizika egyik következtetésével erős rokonságot mutat: vö. "Bekenstein tételéből az következik, hogy a gravitációs összeomlás során rengeteg információ elvész. A végső fekete lyuk állapot például független attól, hogy az összeomló test anyagból vagy antianyagból állt-e, mint ahogyan attól is, hogy gömbalakú vagy rendkívül szabálytalan formájú volt-e. MÁSKÉNT KIFEJEZVE AZT IS MEGÁLLAPÍTHATJUK, HOGY EGY ADOTT TÖMEGŰ, IMPULZUSMOMENTUMÚ ÉS ELEKTROMOS TÖLTÉSŰ FEKETE LYUK AZ ANYAG IGEN NAGY SZÁMÚ, KÜLÖNBÖZŐ ELRENDEZŐDÉSÉNEK EREDMÉNYEKÉPPEN JÖHETETT LÉTRE - BELEÉRTVE RENGETEG, KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ CSILLAG BÁRMELYIKÉT. Tulajdonképpen, ha a kvantummechanikai hatásokat nem vesszük figyelembe, a lehetséges konfigurációk száma végtelen...URL2018-07-04 10:37
ISBN kiadvány - smart communities academy (proceeding - papers and precentations)URL2018-07-03 09:56
ISBN kiadvány - smart communities academy (book of abstracts)URL2018-07-03 09:55
Jelentkezés két előadással: Neumann János Egyetem - III. Gazdálkodás és Menedzsment Tudományos Konferencia 2018 (2DM-fejlesztések, robotbíró-fejlesztések)URL2018-07-03 09:54
Cikkelérés letöltés-számlálóvalURL2018-06-22 10:36
A MY-X team egy tagja is részt vett a kiberbiztonság témakörében rendezett nemzetközi versenyenURL2018-06-20 10:40
Részvétel egyetemközi, az oktatásról szóló kérdőíves felmérésben - s sajnos ismét nem tisztelte meg a kérőív szerkesztője a válaszadókat azzal, hogy válaszaikat saját maguk számára is archiválhatóan visszaírta volna a képernyőre...URL2018-06-11 11:56
Széllel szemben nem lehet ..., tartja a pesszimista mondás. De a repüléshez szükséges felhajtó erő is ellenáramban keletkezik - vélik az optimisták.URL2018-06-11 11:34
IKIGAI = KAZOHIN = BOLDOGSÁG = FELISMERT SZÜKSÉGSZERŰSÉGURL2018-06-08 16:41
Intenzív felkészítés folyik a GSZDI keretében júniusra tervezett komplex PhD-vizsgára... (bár a potenciális szabályok eltérni látszanak a doktori.hu szabályaitól)...URL2018-05-29 12:00
Részvétel 2 előadással is az MMO2018 rendezvényenURL2018-05-29 09:51
Az MMO 2018 keretében a MY-X team által bemutatandó egyik téma - a 2DM - párhuzamos visszhangjaURL2018-05-28 20:58
Kritikus kooperációURL2018-05-10 15:37
BDU-programURL2018-05-09 12:14
BDU - felkérésURL2018-05-07 17:36
Véletlen jelenlét...URL2018-04-28 12:35
Sikeres felnőttképzés az Excel-alapú gondolkodásmódszertanok területénURL2018-04-27 12:29
EFOP-3.7.3-16 Solverül tanulás PITL-XŠ módszerrel feladatkörben 12 FARAD-DAYS 2018. áprilisától havontan.a.2018-04-09 11:53
A hasonlóságelemzésről művészi szemmel: Gebildet ist, wer Parallelen sieht, wo andere etwas völlig Neues zu erblicken glauben. (Sigmund Graff über Bildung)URL2018-04-08 17:39
Gondolatok az oktatás stratégiai kereteiről: "Mindenkit leginkább arra lehet megtanítani, amit ismeretei, tapasztalatai alapján az illető már szinte tud, és arról lehet meggyőzni, amiben már majdnem hisz." (Nógrádi Gábor) -⁠ https://www.citatum.hu/szo/tapasztalatai?r=4 ************** "Tanulni annyi, mit felismerni, amit régóta tudsz. Cselekedni: bizonyosságot tenni arról, hogy tudod. Tanítani: emlékeztetni másokat, hogy tudják ők is, ugyanolyan jól. Valamennyien tanulók, cselekvők, tanítók vagytok." (Richard Bach) + "Nem az a mester aki megtanít valamire, hanem aki megihleti a tanítványt, hogy legjobb tudását latba vetve fölfedezze azt, amit már addig is tudott." (Paulo Coelho 08/⁠06) http://www.emtrek.hu/ideacutezetek.html ************** A bensőséges kapcsolatok művészete https://books.google.hu/books?isbn=963866343X Thomas Patrick Malone -⁠ 2004 Aki tanít, az ismeretlent fedi fel, aki tanul, azt tudatosítja, amit a természettől fogva már tud.n.a.2018-04-02 08:52
Talán teljes MTMT-s objektum-listaURL2018-03-28 08:52
Elvileg teljes MTMT-s lista nem nyomtatóbarát nézeteURL2018-03-28 08:50
MTMT-s URL-generálás eredménye egy minden részletre kiterjedő, nyomtatható lista igénye eseténURL2018-03-28 08:44
DOI-azonosított tanulmány a migrációs nyomásrólURL2018-03-27 15:45
Hosszú hónapok után végre megjelent egy, 2016-ban aktuális tanulmány a kánon által fenntartott keretek között.URL2018-03-27 15:43
The International Social Sciences and Education Conference 2018 (ISSEC 2018) that will be held at Diyarbakir, Turkey, on November 14-17, 2018.URL2018-03-22 06:52
Kaposvári kooperáció egy eszéki konferencia kapcsán a hasonlóságelemzés területén: Similarity Analysis: How to choose the best or worst item from a dataset where some of the independent variables are directly the others inversely proportional to the best property? How to handle a panel data (the previous case with even time horizon) to find the best item in it? How to find the most reasonable product in a dataset of products? Which one is over-, below positioned by the price of it? You will get answers for these questions and even will be able to use the online Tool of Similarity Analysis by the end of the lesson. n.a.2018-03-19 13:51
A hasonlóságelemzést a biotechnológia és a statisztika uralja a Google szerint - mégURL2018-03-19 09:12
A névadók öröme...URL2018-03-19 08:50
We are pleased to invite you to become a member of scientific committee (reviewer) of the International Social Sciences Conference-2018 that will be held on November 14-17, 2018 in Diyarbakir, Turkey at Dicle University Conference Centre. (invitation accepted)URL2018-03-06 15:10
Tananyag-fejlesztési rétegek...URL2018-02-27 15:11
Szemléletformáló képzés (LLL) felnőtteknek (Excel, Solver, hermeneutikai érzékcsalódás, pivot, ill. tanulási, tanítási stratégiák, információ-bróker feladatok, adatbányászat, online engines, mesterséges intelligencia, KNUTH) /// http://miau.my-x.hu/miau/208/solver_csodak_001.xls /// http://miau.my-x.hu/miau/234/szazelek_solver.xlsx /// http://miau.my-x.hu/miau/235/li2018.xlsxURL2018-02-23 13:26
Nietzsche --> Szathmári --> Dobó --> Knuth = hosszú szómágia -> új fogalom --> matematika --> mesterséges intelligencia = Tudod-e akaratodat magad fölé helyezni törvényül? Tudsz-e magad bírája lenni és törvényed bosszúállója? --> Kazohinia --> hasonlóságok hasonlósága --> Tudás az, ami forráskódba átírható, minden más művészet = interdiszciplináris, polihisztori ív (pl. konzisztencia-alapú hasonlóságelemzés: MYX-FREE online engine - API) n.a.2018-02-23 06:29
Szekcióvezetői felkérés és egy 15 perces szekcióelőadás megtartására vonatkozó felkérés érkezett a hazai jövőkutatás 50. évfordulója alkalmából rendezendő tudományos konferencia kapcsán (2018. november 14-15. - MTA központi épület). A konferencia szekciójának munkacíme: Előrejelzés és foresight a kortárs jövőkutatásban (2018.11.15.).n.a.2018-02-20 11:18
A fogalmak egymáshoz képesti definiálásának kérdése, vagyis a szómágia felveti: vajon tud-e az ember általában véve szavakkal szavakat úgy definiálni, hogy az a végén a KNUTH-i elvet kielégítse és egy robot számára forráskódban átadható legyen? Vagyis a szavak szavakkal való leírását milyen egyéb kiegészítésekkel lehet forráskódnak tekinteni annak érdekében, hogy egy adott szó adekvátságát egy adott helyzethez (szavak halmazához) félreérthetetlen egyértelműséggel lehessen hozzárendelni (ami a robot-gondolkodás = szóválasztás alapja lenne egyelőre Turing-teszttel a végén)?!n.a.2018-02-16 12:00
A MIAÚ (MYX-DVD, ill. hangos filmek, MIAÚ-WIKI, stb.) egy fajta megvalósulása a tükrözött osztályterem logikájának...URL2018-02-09 15:53
Ha SZIE, akkor majdnem mindig a MIAU/MY-X team áll a háttérben...URL2018-02-07 15:16
Dolgozat címe: Az új technológiai trendeknek köszönhetően hogyan növekedhet Magyarország versenyképessége az elkövetkező 5-10 évben? Tanácsadás a dolgozati cím kapcsán: - a versenyképesség absztrakt kifejezését meg kell tudni alkotni az ezt mérhetően alkotó erőterekből (mesterséges intelligencia-alapú fogalomalkotás - ráadásul méretfüggetlenül, vagyis Kínát Luxemburggal összevetni tudva) - azután a múltra alkalmazni kell a versenyképesség levezetését sok évre/időszakra és sok országra/régióra - ebből kiderül, milyen pályán van Magyarország, mi volt már a realizált maximuma, ill. a trend lefelé vagy felfelé mutat-e éppen? - s innentől jöhet a szimuláció, vagyis a mi lenne, ha... - s persze nem csak Magyarországot kell szimulálni, mert ha a többiek gyorsabban nőnek, akkor mi veszítünk a versenyképességi összevetésben... Vagyis ez a téma = PhD-disszertáció! Amit nem szabad tenni, ha az ember valamit ad magára: - haknizni arról, vajon mi minden lehetséges egyáltalán a jövőt illetően, - bizonyítás nélkül hagyni bizonyítható vélelmeket!n.a.2018-02-06 22:36
Ph.D. hallgatói státuszra jelentkezés Pakisztánból a MYX-team keretei közötti doktori folyamat érdekében a Hungarian Government Scholarship támogatását feltételezve...n.a.2018-01-24 17:06
Példaértékű prezentáció a MY-X munkacsoport tagja által készítve (.../letoltes/11_metallschaeume_pitlik_marcell.pdf)URL2018-01-23 15:09
Kooperáció előkészítése a kézilabda-játékosok holisztikus adatvagyonának felépítése és az adatvagyon komplex elemzése érdekékben n.a.2018-01-17 09:36
Mielőtt bármit teszünk, tudni kell mérni, mennyire lesz az JÓ?! (Nick Bostrom)URL2018-01-15 15:53
Vállalati Excel-képzés előkészítése korábbi tananyagfejlesztés adaptálásávalURL2018-01-15 11:09
A MY-X team a BETTSHOW-n, avagy a MAUGLI-projekt a nem-invazív embermérési projektek zászlós hajója...URL2018-01-15 08:50
Nemzetközi bankok értékelése hasonlóságelemzéssel kaposvári együttműködés keretébenn.a.2018-01-10 13:16
Szakértői koalíció alakult a perinatális kockázatok csökkentésének elősegítésére a MYX-team (mint testre szabott egészségügyi tanácsadást támogató elemző) részvételéveln.a.2018-01-07 23:11
Wiki-duplikációk - HasonlóságelemzésURL2018-01-03 12:39
Az URL-re kattintva: ezek a művészi!!! összehasonlítások azok, melyekhez képest a knuth-i út az lenne, ha létezne végre egy OAM (szakmailag mindenki által elismerve), ahol az objektumok a módszerek (lehetséges paraméter-konstellációi egyenként), az attribútumok = minden, ami az Occam borotvája kapcsán az egyszerűség leírását adják. S utána jönne a lehet-e-minden-módszer-másként-egyformán-egyszerű elv ellenőrzése algoritmikusan (vö. http://miau.my-x.hu/miau/185/occams_razor_finetuned.doc).URL2017-12-22 11:37
OTD adatok frissítéseURL2017-12-15 08:23
Hatnak-e kívánt irányba és mértékben a realizálódó támogatások a vidékfejlesztésben? (Hallgatói problémafelvetés, melyre a válasz a területfejlesztési termelési függvények kialakítása, ahol az objektumok pl. megyék egy hosszabb időszaka - pl. 2007-2013), függő változó pl. a III. tengely célkitűzéseinek megfelelő TEIR mutatók azonos időszakban realizált, méretfüggetlen változása, függő változók a támogatáson túl minden más, a függő változóra elismerten hatni képes jelenség). Alternatív (nagyságrendileg komplexebb) feladat: melyik területi egység mennyi támogatásra lenne érdemes a többihez képest?URL2017-12-01 14:26
Log-alapú e-learning aktivitások elemzése - teljesítményjelentésURL2017-11-24 19:08
Agilis tapasztalatok megosztása egy klasztertag kéréséreURL2017-11-24 19:07
D. E. Knuth (1992, Literate Programming, Stanford: CSLI) – közvetlen forrás: SYI, 2007: Egyben az egész ISBN:9789639664357n.a.2017-11-22 12:17
sinicsi-effektus: Nem az a lényeg: ki hol publikál, hanem az, hogy mit! vö. "Mocsizuki azonban nem csinált felhajtást a bizonyítás körül. A Kiotói Egyetem elismert tudósa még csak nem is tett nagy bejelentést a tanulmányról, csak közzétette a tanulmányt, és arra várt, hogy a világ megtalálja."URL2017-11-17 17:03
Felkérés konzulensnek. Téma: A teljesítményértékelés gyakorlati problémái / A mérhető és "nem mérhető" munkakörök teljesítményértékelési lehetőségei n.a.2017-11-11 13:36
Felkészülés a Magyar Tudomány Ünnepére 3, immár befogadott, többszerzős előadással (egy magyar, két angol).URL2017-11-09 12:40
MSC-s Hallgatói megkeresés diplomadolgozat konzulensi feladatai kapcsán. Téma: "Képzések, át- és továbbképzések szerepe a vállalatoknál"n.a.2017-11-09 12:39
A finnagora tanulságai: minden gyermek sajátos nevelési igényű - s ez igaz az LLL kapcsán is / míg Finnországban egy innovatív ötlet mögé egy egész intézmény áll be, addig Magyarországon magányos harcosok kísérleteznek... n.a.2017-10-26 10:12
Sikeres előadás az MTA Tudásmenedzsment Munkabizottság konferenciáján RévkomárombanURL2017-10-26 10:09
Részvétel a Maugli-projekttel a Learning Reloaded (Finn-Agora) rendezvényen...URL2017-10-25 14:05
A COCO MCM képes szuper-polinomok képzésére, vagyis ott, ahol a random forest és/vagy a regressziós becslési modellek tény vs. becslés korrelációi alacsonyak, a lépcsős függvények tetszőleges korrelációs mértékig felsrófolhatók lehetnek a tanulási folyamatokban. Utána függvény-sebészet keretében lehet csökkenteni a túltanulásként is értelmezhető kockázatokat...n.a.2017-10-21 10:34
A Maugli Projekt az Infortér 2017 konferenciánURL2017-10-19 12:21
Adat =?!= FényURL2017-10-19 12:20
Szemkamerás vizsgálatok inicializálása II. - autisták vajon autisták képeinek megszemlélésekor másként reagálnak-e, mint nem autisták képeinek értelmezése során?URL2017-10-18 15:05
Szemkamerás vizsgálatok inicializálása I. - hová néznek a sikeres, és hová a sikertelen tőzsdézők az árfolyam-grafikonokon a döntések előtt?URL2017-10-18 15:03
KNUTH: újra és újra a tudományról és a művészetrőlURL2017-10-14 18:26
Knuth: Wissenschaft verstehen wir ausreichend, um sie einem Computer beizubringen. Alles andere nennen wir Kunst./ Science is what we understand well enough to explain to a computer. Art is everything else we do.URL2017-10-14 18:21
Knuth (1992, Literate Programming) és az Ipar 4.0: "Tudományos az a tudás, amit már olyan mélységben értünk, hogy azt megtaníthatjuk a számítógépnek is. Amíg nem teljesen értünk valamit, addig egy fajta művészet vele foglalkozni. Egy algoritmus, egy számítógépes program mindennél hasznosabb lehetőséget biztosít tudásunk tesztelésére (bármely szakterületről legyen is szó), s mondhatjuk, hogy a művészettől a tudomány felé való haladás egyet jelent azzal, hogy megtanuljuk, hogyan lehet valamit automatizálni.n.a.2017-10-12 21:06
Tudomány az, amit értünk annyira, hogy elmagyarázzuk egy számítógépnek. Minden más művészet. (Knuth) =?= Tudás/tudomány az, ami forráskódba átírható, mint más emberi aktivitás művészet, ahol a tudomány és a művészet között nem lehet hierarchikus viszonyról beszél - mert ez a kettő egyazon érme két oldala... (vö. intuíció)... (Pitlik)URL2017-10-11 17:07
Horvát-magyar kapcsolatépítés a stratégiai tervezés matematikai megalapozást illetőenn.a.2017-10-10 18:28
Felkészülés a Tudomány Napi rendezvényekre magyar és angol aktivitásokkal...n.a.2017-10-10 18:28
SZIGMA-cikk leadásának előkészítésen.a.2017-10-10 18:27
SZIE-s, s más egyetemekről érkező konzulensi felkérések...n.a.2017-10-10 18:27
Groupama Startup Akcelerációs Program: Jelentkezési lap MY-X-NEXT / Cél: online elemzési kapacitások értékesítése nemzetközi szinten a klasszikus matematikai-statisztikai módszertanok meghaladásával. Feladat: Online elemző motorok fejlesztése context free feladatokra (pl. idősorok legkarakterisztikusabb pontjainak feltárása, kérdőíves/idősorok adatok logikai ellentmondásainak feltárása, stb.) Referencia: sok ezer korábbi elemzés, saját online szolgáltatási tapasztalatok Kockázat: az újszerűség megértetése nem mindig fut le vírus-marketing jelleggel Lehetőség: a Google példája mentén gyors növekedési esély az egyre több adatot kínáló világban az adatok információkká sűrítése terén / Világsiker lesz, komoly nemzetközi potenciállal bír / NOBLE IDEAS I. / A startup alapításában vagyunk, és rendelkezünk már prototipussal. / http://miau.my-x.hu/myx-free/tools/cutting_robot/cutting3.php, http://miau.my-x.hu/myx-free/coco/index.html / http://miau.my-x.hu/miau/229/szarvas, http://miau.my-x.hu/miau/222/stressz_riport_anonim.docx, http://miau.my-x.hu/miau/196/My-X%20Team_A5%20fuzet_HU_jav.pdf / A webcímek c-url keretében érhetők el jelenleg (vö. API). A stessz-elemzés önálló alkalmazás, mely már az online engine-t használja. A potenciális hazai ügyfelek részben már ismertek, lévén egyedi kapcsolatok keretében már ma is bevételtermelést biztosítanak az online elemző eszközök / Üzleti kapcsolatrendszerre, ügyfelekre van szükségem. / oktató, kutató, vállalkozó, tanácsadó, pályázatértékelő, konzulens, csapattag / URL2017-10-06 12:31
Egy tudományos konferencia margójára (II): szünetben a részvevők egyike (nem lehet mindent mérni és az emberek amúgy is irracionálisak, tehát ha ebből indulunk ki, akkor nyugodtan lehetünk emberek és kezelhetjük az emberi irracionalitást a véletlennel, vagyis azzal, ami éppen az eszünkbe jut) <-- konklúzió: a szakértői lét és a tudományos lét elválik egymástól - az intuitív szakértő magát akarja eladni a pillanat művészeként, nem célja tudásának objektivizálása, csak az irracionális (megélhetési) keretekhez való alkalmazkodás; a tudós ellenben a Gondolatot akarja bizonyítva látni pl. az örökké valóság számára (pl. forráskódba konvertálva az intuíciót)...n.a.2017-10-05 16:21
Egy tudományos konferencia margójára (I): levezető elnök egy előadás után (érdekes volt, de nem sikerült megértenem, a számok világa nem az én világom, talán majd az írásos anyag alapján = az előadás tudományos volt) <-- racionális kérdések?!: lehet-e egy tudós számára a számok világa idegen? ha egy előadás kiemelésre méltóan [nem kicsit, nem nagyon, egyszerűen csak] tudományos egy tudományos konferencián, akkor milyen a többi előadás? n.a.2017-10-05 16:17
2017-ben a Kutatók Éjszakája kevéssé tervezhető hatásmechanizmusa helyett a DOKK keretében az autizmus dignosztikai lehetőségeinek mesterséges intelligencia alapú támogatása került a középpontba.URL2017-09-30 08:11
Maugli rajzol: avagy a robotszem szerepe a rajz-alapú diagnosztika, szimuláció fejlesztésébenURL2017-09-25 19:10
A MY-X team a szarvai konferencia kapcsán elérte végre az adott kérdésre, adott adatvagyon felhasználásával készült alternatív megoldások sok-szerzős állapotát, ahonnan már megkerülhetetlen a kérdés: melyik megoldás a legjobb, ill. mi a konzisztencia-maximalizálás algoritmusa?URL2017-09-18 23:01
A publikálás alapesetei és problémái: A művészeti alkotások esetében szinten minden befogadói reakció érték. A tanítás esetén (inkl. tudományos ismeretterjesztés) számos alternatív asszociáció lehet még értékes hatásként értelmezve. A tudományos üzenetek esetén elvileg akkor sikeres az információátadás, ha a reprodukálhatósági nyomvonal tetszőleges közelében mozog a befogadó szinte mindvégig.n.a.2017-09-18 23:00
ACT-SME A kis- és középvállalkozások határon átnyúló üzleti kapcsolatainak elősegítése /// Az ACT-SME célja, hogy innovatív és kézzelfogható segítséget nyújtó képzések kidolgozásával és alkalmazásával járuljon hozzá a KKV-k növekedéséhez és versenyképessé válásához, mely által proaktívan kapcsolódhatnak a nemzetközi piacokhoz és a határokon átnyúló kereskedelemhez egyaránt. /// A képzés egy része az üzleti intelligencia modul volt: http://miau.my-x.hu/miau2009/adatlap.php3?where[azonosito]=24071&mod=l2003URL2017-08-25 14:02
Foglalkozás reguláris és magántanuló általános iskolásokkal tehetséggondozási jelleggel társadalmi munka keretében - avagy felkészülés pl. EFOP-1.3.9 projektekre...n.a.2017-08-24 08:32
"Köszönjük, hogy részt vettél az AON Hewitt World of Work MoonShot kihívásának első fázisában, és elküldted ötletedet. Örömmel tájékoztatlak, hogy javaslatodban megtaláltuk a "moonshot" faktort, így szeretettel meghívunk augusztus 25-én kezdődő izgalmas, és korszakalkotó eseményünkre, melynek a Graphisoft Park ad majd helyet." n.a.2017-08-15 01:27
Jelentkezés az AON felhívására: Valós idejű stresszmérő szoftver, billentyűzet és egérhasználati egyedi viselkedés alapján (log), mesterséges intelligencia segítségével mér (Wow MoonShot by Aon)URL2017-07-28 15:06
The man who knew infinity, avagy a Ramanujan-effektus = a tudományos kánon feudalista megvalósulási formája szégyen, de a demokratizálás sem segít, mert ha csak egyetlen egy ember ismeri fel egy-egy gondolat jelentőségét/értékét, akkor ő még lehet masszívan kisebbségben. A cél a kibernetikus kánon objektivizálása, vagyis a tudományos eredmények indexének algoritmizálása. Nem számíthat, ki mondja, hogy mondja, mikor mondja, csak az a lényeg: mit lett mondva! Ember emberről ne alkosson értékítéletet lehetőség szerint, csak algoritmusokon keresztül...URL2017-07-27 09:53
Felkészülés a feladatírói előválogatásran.a.2017-07-26 19:14
Rosling Emlékkonferencia (2018) szervezésében való részvételn.a.2017-07-26 19:13
Felkérés oktatási program fejlesztésére: tanyasi iskola jelleggel - több felsős általános iskolai évfolyamból jövő, hátrányos helyzetű gyermekcsoport számára, ahol a cél: élményalapú, probléma- és feladatmegoldások segítségével fejlessze és feltérképezze a résztvevők IT (ill. azon belül a programozás) iránti érzékét, készségeit, ezáltal fejlesztve a résztvevőket, illetve segítve a őket a pályaorientációban. A kihívás különlegessége, hogy azon résztvevők érdeklődését és rejtett képességeit is felkelti, feltárja, akik korábban nem különösebben érdeklődtek a matematika, a programozás vagy az IT világa iránt.n.a.2017-07-26 19:12
Jelentkezés feladatírónak: "Interdiszciplináris keretek között mesterséges intelligenciák fejlesztésével foglalkozom. Jelenleg is e-learning rendszerek log-adatai elemzem, és gondolkodás-módszertant oktatok PhD-Hallgatóktól Középiskolásokig személyre szabottan is. Oktatás-módszertani kísérletek kapcsán fejlesztek e-learning tananyagokat (pl. Excel-hangos-filmek), speciális példatárat az Excel-alapú gondolkodás támogatására. Írtam már tanulást támogató hangjátékot IT-témakörben. Saját online újsággal, wiki-lexikonnal és saját online elemző rendszer-szolgáltatással támogatom az érdeklődőket közel két évtizede: miau.my-x.hu"URL2017-07-15 08:32
HAIKU az adatbányászatról: az adat semmi / a kérdések hiánya / tudatalanság /// a kérdés semmi / a válaszOK hiánya / hatástalanság /// a válasz semmi / de a csorba borotva* / maga a csalás! /// *(vö. Occams razor) URL2017-07-06 13:43
Gondolatok a tudományos publikálásról - vö. az MTMT2 indulása csúszik...URL2017-07-03 12:26
A Simpson-paradoxon kapcsán merül fel a kérdés: ha egy statisztikai adatbázis országonként és évente adott mutatóra lyukas, akkor adott ország tényadatai mellett eltérő kockázatú becslések is készíthetők (pl. két ismert pont közötti becslés kockázata kisebb, mint egy adott irányban nyitott szakasz becslése, de a rövidebb adathiány becslése kevésbe kockázatos, mint egy hosszabb adathiányos intervallum becslése, stb.), s ezek a kockázati osztályok is súlyozhatják az eredményeket (hasonlóan, mint a valid és invalid becslések aránya a hasonlóságelemzésben). Emellett a nem reprezentatív minták darabszáma mellett az egyes dimenziókban a reprezentativitás sértésének mértéke is súlyozhat, vagyis a sok-dimenziós-SIMPSON-hatás a végén lehet normaszerű?!URL2017-07-03 12:23
Bárdy-Péter díj a MY-X team egyik tagja számáran.a.2017-07-01 10:04
EDEN-BADGEURL2017-07-01 10:03
Önkéntes műnyilvántartási tanácsadás Hallgatók számára - kevéssé fair magatartás gyanúját felvető "partnerek" esetleges szerzői jogsértési szándékait megelőzendő...URL2017-06-04 09:15
Sikeres pályázat az Ifjúsági Üzleti Programban való részvételre a MY-X team egyik tagja számáraURL2017-05-31 11:18
Pályaalkalmassági/sportpszichológiai tesztek kritikai értelmezése mesterséges intelligencia-fejlesztési (vö. robot-evaluátor) szempontbólURL2017-05-25 10:51
Ajánló levél egy PhD-Hallgató kérésére, aki a győri SZE egyik doktori iskolájába kíván jelentkezni...n.a.2017-05-25 10:50
"Pályamű": MTA Agrártudományi Kutatóközpont Névadó pályázat / Az MTA Agrártudományi Kutatóközpont (MTA ATK) névadó pályázatot hirdet az új Martonvásári Agrárinnovációs Centrum beruházásának részeként felépülő látogatóközpont nevének megalkotására. A pályázatra olyan ötletes, kreatív, akár szójátékra épülő neveket várnak, amelyek illeszkednek a látogatóközpont tevékenységéhez és céljaihoz.URL2017-05-23 10:23
Elismerő oklevél témavezetésért az ELTE részérőlURL2017-05-13 19:05
A "space reconstruction problem" kezelhető a Google-Translate integrálásával, mely vagy mint API (ill. CURL-hívás), vagy a Google Spreadsheets keretében függvényként érhető el. A vezérlőalgoritmus a következő: vedd az első (néhány) karakteret és fordítsd le n nyelvre. Ha a fordítások nem adnak választ (vagyis a fordítás eredménye azonos a fordítandó karaktersorral), akkor az nem szó. Ha az eddig szavaknak elismert tagolás egy idő után nem vezet új szó felismeréséhez, akkor vissza kell lépni és a korábbi szavakat egyre hosszabbá kell tenni, hogy a helyes tagolás bármikor lehetségessé váljon. Fordítani csak szavakat kell, mindenkor a legutolsót. Szóközt a szónak elismert alakzatok után kell tenni. Még a vesszők, nagybetűk, pontok, kötőjelek információtartalmát sem kell kiaknázni...URL2017-05-13 10:47
Megjelent III. gyűjteményes kötetünk a „KÖZÖSSÉGI TUDÁSOK - TUDÁSKÖZÖSSÉGEK Tudásmenedzsment elméleti és módszertani megközelítésben" címmel. Benne: PITLIK LÁSZLÓ – HORVÁTH MÓNIKA KITTI – PITLIK LÁSZLÓ (JUN): A FOGALOMALKOTÁS EMBERI KÉPESSÉGE AZ AUTOMATIZÁLT TUDÁSMENEDZSMENT ALAPJA 117-128 / ISBN: 978-963-12-5559-1 URL2017-05-13 09:43
Konklúziók a Multikulturalitás konferencia nyomán (II): Ha nincs adatgyűjtésre lehetőség (pl. cégek belső információ-áramlása - ezen belül is az email-ekre érkező válaszok késleltetettsége, hangulata, adekvátsága, stb.), akkor a preparált, vagy "teljesen" véletlen számokon is lehet azt vizsgálni: mikor jobb egy paraméter-sor, mely a vállalat információmenedzsment-folyamatait írja le értékelésként vagy szimulációs kihívásként. Ha nincs lehetőség a valóság megfigyelésére, akkor lehet virtuális világokat teremteni (pl. játék-szoftver), melyben a résztvevők (szerepjátékosok) viselkedése szabadon megfigyelhető...n.a.2017-05-12 21:55
Konklúziók a Multikulturalitás konferencia nyomán: Az a mű nem lehet tudományos eredmény, ahol a szerző azt emeli ki, hogy a vizsgálatai NEKI, EMBERNEK mennyit segítettek, mert katalizálták az intuícióját, az asszociációs erőtereit. Ezt éri el minden műalkotás is. Tehát az művészet, ha a mű hatásiránya csak az embert célozza. (A kérdőívezés nem mérés: ha azt kérdezi meg valaki valakitől, hogy a munkahelyét 0-10-es skálán mennyire ajánlaná másnak, akkor a kérdés önmagában is zavaros: mert van, akinek alkalmas egy munkahelyi profil, s másnak pedig egyáltalán nem...)n.a.2017-05-12 21:52
Grafikusan kódolt morze-jelek a GAPMINDER segítségével: ha a GAPMINDER 6 dimenziójából az idő a lapozó, az x és az y tengely, sőt az objektum maga is, akkor a pöttyök az x=y tengelyen jelennek meg. Ha ezek színe/mérete megfelel az ABC betűinek, akkor egy grafikus ABC-vel írhatunk! Ha az x és y tengelyre véletlenszerű értékeket teszünk fel, akkor a kódolás még zavarosabbá válik a kódtörők előtt...n.a.2017-05-12 17:10
Mi az akarat/a szándék fiziológiája? Mit kell mérni az akaratlagosság tudományos deklarálhatósága érdekében és a mérések milyen matematikai apparátussal dolgozandók fel?n.a.2017-05-12 10:13
Assessing Diversity in Learners Background And Performance in frame of the EDEN-conference /Sweden: 2017.06.15. 11.30-13.00URL2017-05-09 10:56
Fluktuációkezelés a HR szemével - kerekasztal a DUIHK támogatásával URL2017-05-09 10:22
PROJECT LIFE MANAGEMENT KONFERENCIA 2017 - sikeres jelentkezésn.a.2017-05-08 22:37
Sikeres doktorandusz-szeminárium a Multikulturalitás konferenciára való felkészülés jegyében...n.a.2017-05-08 10:57
Gondolatkísérlet: Kiindulási állapotként legyenek adottak autista gyermekek rajzai és egy racionális felvetés, mely szerint: a rajzok árulkodóak lehetnek az autizmus jellegét, mértékét, alakulását illetően..., s ezek a gyerekek nehezen "kérdőíveztethetők" meg... A kérdés: lehet-e "csak" a rajzok alapján dolgozni és ha igen, milyen célok mentén és hogyan? A gondolatkísérlet maga jelen esetben a következőt jelentené: vegyünk rajzokat (nem tudjuk kinek a rajzait), majd szakértői intuíciók és/vagy szakirodalmi vélelmek alapján alkossunk mutatószámokat (pl. minél részletgazdagabb egy rajz, ill. minél nagyobb a részletgazdagsági kontraszt a rajzok egyes részei között, annál nagyobb az autizmus, mint olyan létének esélye, ill. mértéke), vezessük vissza a részletgazdagság fogalmát egy fajta big-data-elemzés-sorozatra (azaz képezzünk OAM-okat a rajzokról mint O-bjektumokról minden A-ttribútumot feltárva, amit csak lehet), alkossunk mesterséges intelligencia (pl. hasonlóságelemzési) alapon gépi fogalmakat, s így jussunk el egy autizmus-kitettségi indexig (mértékig - akár autizmus-típusonként, akár "csak" globálisan). Objektív visszamérés = az index mennyire korrelál teljesen más diagnosztikai eljárások eredményeivel (vö. kontingencia-⁠ és/⁠vagy korreláció-⁠szinten)? A fentiek természetesen nem "csak" a rajzokból táplálkoznak (vö. kánon, szakirodalom, intuíció), de mindenképpen kérdőív-⁠mentesek... Feladat: a fentebb leírt kísérleti logikában rejlő általánosíthatóság potenciáljának feltárása! n.a.2017-05-08 09:59
Speciális emberkísérletek - avagy Pygmalion-effektusok? 1. lehet-e olyan robotot alkotni, mely pont olyan érzéseket kelt valakiben, mint amilyen érzéseket egy adott másik emberrel való kézfogása keltett a másik emberben /// 2. milyen pl. EEG-mérésekkel lehet meghatározni, hogy egy sportoló mozdulatsorában, mely az ellenfél egy játékosát érintette negatívan, volt-e szándékosság vagy sem?n.a.2017-05-08 07:56
A MY-X team aktivitásai a III. Multikulturalitás konferencián (Horváth Mónika Kitti, Losonczi György, Barta Gergő, Pitlik László)URL2017-05-08 07:54
Jelentkezés a PROJECT LIFE MANAGEMENT KONFERENCIA 2017 rendezvényre a projektmenedzsment big data alapú megközelítésével, melynek célja az érintett objektumok kockázati profiljainak automatizált felállítása az NGSTRESS projekt mintájára...n.a.2017-05-05 11:57
Felkérés a munkaerő-piaci fluktuáció jelenségét érintő kerekasztalban való részvételre...URL2017-05-05 11:54
A MY-X team egy tagjának a Gábor Dénes Középiskolai Ösztöndíj pályázatra benyújtott dolgozatát a Zsűri véleménye alapján az Alapítvány kuratóriuma matematikai különdíjban részesíti, ill. a kutatócsoport tagjának további tanulmányait egyszeri ösztöndíjjal segíti. URL2017-05-03 07:34
A hasonlóságelemzés Minszkben...URL2017-05-01 19:03
Online szövegbányászati szolgáltatások kliens-oldali vezérlésének automatizálása c-url támogatással...n.a.2017-04-30 15:12
Excel-alapú szövegbányászati lépések a kommunikáció egysíkúsági indexének feltárására önkényes indexképzéssel és önkényes indexek kapcsolatának optimalizálásával a mindenki másként egyforma elv alapján...n.a.2017-04-30 15:11
Élő narrációval kísért Excel-lépéssorok speciális folyamat-navigációval e-learning szolgáltatásként a demo-alapú tanulás támogatására kezdőknek céges továbbképzés keretében...n.a.2017-04-30 15:08
Sikeres adatbányászati vendégelőadás PhD-Hallgatók részére...n.a.2017-04-29 15:42
Sikeres előadások és különdíj Minszkben az International Essay Writing Contest keretében a jövő oktatásának hasonlóságelemzési IKT vetületeiről...n.a.2017-04-28 20:23
Előadás a hasonlóságelemzés oktatási célú felhasználásáról a győri OTDK-n.URL2017-04-28 19:46
Előadás a hasonlóságelemzés oktatási célú felhasználásáról az Eötvös Konferencián.URL2017-04-28 19:45
A MY-X team egy tagja (Losonczi György) 2017.04.29-én részt vesz a 15TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MANAGEMENT, ENTERPRISE AND BENCHMARKING "GLOBAL CHALLENGES – LOCAL ANSWERS" konferencián ): Nemzeti könyvtárak honlapjainak vizsgálata EU28 tekintetében című előadásával URL2017-04-26 20:35
Rosling-alapú vizuális manipulációk lehetőségére való rámutatás a Multikulturálitás konferencia kapcsán előkészített PPT mögötti animációk segítségével...ha minden animáció egyszerre van megnyitva, ill. lefuttatva külön-külön böngészőfülön, akkor a hiányzó fázisváltások fülváltással szimulálhatók...URL2017-04-24 20:48
Részletes OTDK-bírálat keretében a Jó fogalmának filozófiai megalapozása konkrét szakterületi (óvodai) élethelyzetekreURL2017-04-21 08:31
Sikeres OTDK-zsűrizés Szegeden az oktatáspolitika szekcióban...n.a.2017-04-19 21:51
C-URL-ING, avagy az automatizálás új dimenzióiURL2017-04-16 08:52
Sikeres doktorandusz szeminárium a multikulturalitás matematikája konferencia-szekcióra való felkészülés jegyében...n.a.2017-04-16 08:51
IQ-teszt: a mellékelt Google Trends lekérdezésben az USA és Izland 2004 márciusában 0-ás értékkel szerepel. Hogyan lehet kideríteni, vajon nulla-e a nulla, vagy egy 0 és 1 közötti törtérték a helyes szám az egyes nullák esetében? (Többet, mint amit az aránypárokról általános iskolában tanul az átlag halandó, itt sem kell tudni!)URL2017-04-13 16:44
Példa-alapú Excel tananyagok fejlesztése valós/céges jü és rossz példák kompetencia-fejlesztő feldolgozásávaln.a.2017-04-12 09:33
Univerzális oktatást támogató OLAP-koncepció fejlesztése az egyediesíthető / gyorsnézetet jelentő dashboar-dok kiegészítéséren.a.2017-04-12 09:32
Adatbányászat/big-data (D / nem szakmai / általános kompetencia-fejlesztő, gondolkodásmódszertani) képzési program akkreditációra való előkészítése későbbi projektek megalapozásáran.a.2017-04-12 08:35
Sikeres önkéntes innovációs tanácsadás végzős doktorandusz számára gondolkodás-módszertani keretek közöttn.a.2017-04-08 21:15
III. helyezés a My-X team által támogatott pályázó számára a Hlavay József országos környezettudományi és műszaki diákkonferenciánn.a.2017-04-08 21:14
Hlavay József országos környezettudományi és műszaki diákkonferencia: részlet egy Rosling-animációbólURL2017-04-07 08:17
Nemzetközi siker a My-X team egyik ELTE-s tagja által: We herein are writing to you on behalf of organization committee of the Contest Future teachers about the school of future. We are pleased to announce you as one of the winners of the Contest...n.a.2017-04-03 09:30
Intézményközi hasonlóságelemzések az energia-gazdálkodási adatok kapcsán...n.a.2017-03-29 23:12
Rosling-animációk előkészítése Hlavay pályázathoz termőföld- és vízkészletek témakörben...n.a.2017-03-28 20:50
Kérdőív kitöltése a sharing-economy témakörében...n.a.2017-03-28 17:29
Sikeresen zárult a "családi" OTDK az iskolai teljesítményértékelés matematikai reformjának témakörében (hasonlóságelemzés a szummatív értékelésben címmel)...n.a.2017-03-26 10:22
Jelentkezések katalizálása a Multikulturalitás 2017 konferenciáran.a.2017-03-25 17:13
Jelentkezés a Multikulturalitás 2017 konferenciára (Rosling-animációk témakörében)n.a.2017-03-25 17:13
Pályázat keretében támogatott laptop beszerzésének megalapozása hasonlóságelemzéssel optimalizált ár/teljesítmény-viszonyok feltárásával...n.a.2017-03-25 17:12
Emberkísérletek tervezése az EEG-hullámok tudatos befolyásolása érdekébenn.a.2017-03-25 17:11
Költségvetés-tervezés egy kiemelt kutatási projekthez n.a.2017-03-25 17:11
Felkérés egy májusi HR rendezvény kerekasztal beszélgetéséhez...n.a.2017-03-25 17:10
Sikeres doktorandusz szeminárium! n.a.2017-03-25 17:10
Véletlen számokra alapozott modellezés, mint újszerű benchmark a Jó Modell fogalmához...n.a.2017-03-18 19:37
Sikeres doktorandusz-szeminárium!n.a.2017-03-18 19:36
Your abstract - entitled "Assessing Diversity in Learners Background And Performance" - submitted for the EDEN 2017 Annual Conference in Jönköping has been accepted as paper for presentation at the conference and inclusion in the electronic Conference Proceedings.n.a.2017-03-16 18:19
A mesterséges intelligencia-alapú fogalomalkotás egyik példája a hedonizmus-index értelmezése...URL2017-03-13 20:50
Tudománymetria - végre ismét saját magával is foglalkozik a tudomány (vö. http://miau.my-x.hu/miau2009/index.php3?x=e87)URL2017-03-07 12:32
Miért érdemes alkotás-orientáltan oktatni (vö. learning by doing?!)URL2017-03-06 14:48
HUME: Nincs az a bizonyság, amely elegendő lenne a csoda bizonyításához, ha csak (...) hamis volta sokkal inkább csodaszámba menne, mint a tény, amelyet igazolni szándékoztunk. (vö. hasonlóságelemzés többrétegű függvény-szimmetriák hálózata) URL2017-03-04 22:04
HUME: Számomra nincs nyilvánvalóbb igazság annál, hogy az állatok ugyanúgy rendelkeznek a gondolkodás képességével és értelemmel, mint az emberek. (vö. Konrad Lorenz - sejtes intuíció gondolata)URL2017-03-04 22:02
A hasonlóság és ellentét törvényén nyugszik a matematika, az érintkezés törvényén a leíró tudományok, az oksági kapcsolaton a magyarázó tudományok, a természettudomány és a metafizika. (HUME)URL2017-03-04 21:39
A hasonlóságelemzés és a HUME-féle nézetek kapcsolatának feltárása vita-készség-fejlesztő kurzus keretében...URL2017-03-04 21:35
Intenzív vita egy TDK-/diploma-dolgozatról ennek tervezési szakaszában (külső konzulensként) a települések adott pályázat szempontjából történő objektív előminősítési rendszerét illetően. (A vita "melléktermékei": kutatási témajavaslatok: adott kormányzati intézkedés hatását a gazdaság kifehérítésér, ill. az egészségügyi költségvetésre adott időtávon belül miként lehet számszerűen becsülni?n.a.2017-03-03 13:56
"Örömmel értesítünk, hogy pályázatoddal sikeresen vetted az ELTE Innovatív Hallgatói Ötletpályázatának első fordulóját." Vagyis a MY-X team által támogatott csapat továbbjutott... A pályamű címe: "GPS (General Problem Solver) középiskolai feladatokhoz, avagy miért érdemes „Solver-nyelven” is gondolkodni tudni?"n.a.2017-03-01 21:36
Jelentkezés támogatása a belorusz "Future teachers" program kapcsán...URL2017-03-01 18:51
Alapozó e-learning tananyag előkészítése az Excel adott cégnél való minél jobb hasznosításáról...n.a.2017-03-01 18:47
Sikeres pályázat a My-X kutatócsoport egy tagja által a U-SCHOOL programsorozatára...n.a.2017-03-01 18:45
Részvétel árajánlati dokumentáció előállításában a már letesztelt core business (szoftver-demo) köré építendő felhasználóbarátságra optimalizált keretrendszer kapcsán...n.a.2017-03-01 18:44
Startup vállalkozások adatainak elemzése modell-verseny inicializálása céljábóln.a.2017-03-01 18:43
Blog-jellegű átfogalmazása egy klasszikus tanulmánynak...n.a.2017-03-01 18:42
A Hans Rosling animációihoz keretet adó GAPMINDER szoftverre alapuló animációk készítése...n.a.2017-03-01 18:42
Intenzív és egyre sokszínűbb projektértékelési aktivitásokn.a.2017-03-01 18:41
A multikulturalitás matematikája gondolatvilág továbbvitele a 2017 konferencia kapcsán...URL2017-02-25 09:02
BKIK - adatbányászat-rendezvényURL2017-02-24 07:52
Külső konzulensi felkérés TDK-dolgozathoz, MSC-diplomatervhez - települések potenciáljának pl. TEIR-alapú előminősítését illetően adott pályázati célok esetén...n.a.2017-02-23 09:46
Jelentkezés a Bolyai Konferenciára előadással: Lehet-e mindenki másként egyforma? - Hasonlóságelemzés a szummatív értékelésbenn.a.2017-02-22 16:10
Tisztelettel meghívjuk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Klub „Adatbányászat gyakorlati megvalósulása a KKV-k nemzetközi piacra lépésében” című rendezvényére, amit 2017. március 2-án 16 órakor tartunk a BKIK Székház 109-es termében. n.a.2017-02-21 15:54
Sikeres doktorandusz-szeminárium!n.a.2017-02-18 18:39
Árajánlatkéréshez vezető adatbányászati demonstrációk idősoros adatok karakterisztikus változásainak feltárása céljábóln.a.2017-02-17 18:43
Kérdőíves kutatás támogatása II. (nyelv-használati szokások kapcsán)n.a.2017-02-16 17:59
Kérdőíves kutatás támogatásaURL2017-02-16 17:59
Elmaradt tárgyak teljesítésének összekapcsolása a szakdolgozatokkal (pl. online kommunikáció tárgy vs. plakátok hatása a gyermekek vásárlást katalizáló erőtereire - szimulátor/szakértői rendszer fejlesztése)n.a.2017-02-15 10:52
NKE együttműködés terveinek finomhangolásan.a.2017-02-15 09:55
Felkészülés a következő doktorandusz szemináriumra (2017.02.18. 14.00-)n.a.2017-02-14 20:16
Rosling-animációk tervezése adatvizualizációs kihíváskéntn.a.2017-02-14 20:15
Képfeldolgozás: a jelsűrűség/részletesség fogalmának modellezésen.a.2017-02-14 20:12
Felkészülés a Hlavay konferenciára URL2017-02-14 20:12
Felkészülés a Novofer pályázatraURL2017-02-14 20:11
A MIAÚ adatainak egyeztetése a MNHH-valn.a.2017-02-14 20:09
Projekt-generálás: robot-pályázatértékelő témakörbenn.a.2017-02-14 20:08
Projekt-generálás: az autó, mint inkubátor témakörbenn.a.2017-02-14 20:08
Állami pályázatértékelések készítéseURL2017-02-14 20:07
OTDK-bírálatok készítéseURL2017-02-14 20:06
A MY-X team támogatásával pályamű készült az ELTE Innovatív Hallgatói Ötletpályázata kapcsán...n.a.2017-02-13 09:41
Részlet egy 2017-es OTDT dokumentumból, mely végre a nyilvánosság növelése irányába hat: "A hallgatók eldönthetik, hogy névvel vagy anonim módon adják-e be dolgozataikat. Tapasztalataink szerint azonban még a név nélküliek esetében is azonosítható a küldő felsőoktatási intézmény, sok esetben még a témavezető tanár is. Nagyon fontosnak tartjuk azonban, hogy ezek az információk semmilyen módon ne befolyásolják a bírálókat. Kifejezetten fontosnak tartjuk azt is, hogy a bírálati folyamatban résztvevők neve nyilvános legyen, mert csak ez a két elem biztosíthatja az tudományos szempontoknak megfeleltetett, a személyes és intézményi elfogultságokat kizáró értékelési rendszert. A 13. Szakmai Bizottság határozata alapján 2017-től a bírálók neve, a bírálatok szövege és az adott pontszám mind a zsűrik, mind a hallgatók számára nyilvános."n.a.2017-02-13 09:39
Továbbjutott a My-X team által is támogatott diák a nyíregyházi TUDOK versenyről a tavaszi székesfehérvári döntőre...URL2017-02-12 15:34
A TUDOK rendezvényre készülő diák támogatása innovációs tanácsadás keretébenn.a.2017-02-08 08:43
Innovációs tanácsadás az ELTE innovációs pályázatán induló Hallgatók számáran.a.2017-02-08 08:42
Felkészülés vállalat-felvásárlások adatbázisának elemzéséren.a.2017-02-08 08:41
Gyermekrajzok elemzésének technológiai, módszertani előkészítése autisztikus nyomok feltárása érdekébenn.a.2017-02-08 08:40
Szakértői hálózat építése a "jármű, mint életmentő kapszula" projekthezn.a.2017-02-08 08:39
Felkérés érkezett: Excel-alapú szövegbányászati fejlesztések támogatásáran.a.2017-02-08 08:38
EFOP: kooperációs ajánlat a hasonlóságelemzések más egyetemen való bevezetéséről a MY-X team koordinálása alattn.a.2017-02-08 08:37
Sikeres doktorandusz-szeminárium! n.a.2017-02-04 17:45
A Szélesi Sándor mű után ismét egy magyar alkotás, mely olyan kérdést tesz fel, ahol a kérdés az érték, nem az ott és akkor éppen felvállalt alkotói válasz... A kérdésre (miszerint: a kórusvezető viselkedése adott peremfeltételek mellett mennyire volt távol az ideálistól, azaz mi lenne az ideális megoldás?) egyelőre nincs tudományosan megalapozott válasz, inkább csak a hermeneutikai érzékcsalódások variánsai állnak rendelkezésre, mintsem a JÓ fogalma...URL2017-01-29 10:08
2015 óta több, mint 1600 anonim feladat futott át a MY-X FREE elemzőszolgáltatásonURL2017-01-27 13:44
Felvétel a TKA Szakértői adatbázisbaURL2017-01-26 15:23
Felkérés H2020 pályázatban való közreműködésre szövegbányászati témakörbenn.a.2017-01-26 14:05
Felkérés közösségi média-adatokra alapozó személyes, céges benchmarking profilírozási rendszer tervezéséren.a.2017-01-26 14:05
Felkérés rendszerfejlesztés részeredményeinek teszteléséren.a.2017-01-26 14:04
Felkérés az EPTK-tól egy GINOP pályázat értékelésére...URL2017-01-26 14:03
KFI-tervek validálásaURL2017-01-25 09:50
Submitting the manuscript, "Exploring relative instances of exposure in the equilibrium of migration processes based on population characteristics" to Managerial Economics...n.a.2017-01-24 20:29
Kézremegés hangjelzéssé alakítása önkontroll-fejlesztés érdekében hasonlóságelemzésekre alapozvan.a.2017-01-23 11:43
Intenzív kooperáció a hasonlóságelemzésről a kaposvári kollégákkaln.a.2017-01-23 11:33
Cikk küldése a lengyel Managerial Economics számára a könyvtárra történt egyeztetést követően, lévén a lengyel folyóirat még nem szerepel az MTMT katalógusában, így ennek értékét csak becsülni lehet...URL2017-01-23 11:32
COCO Y0 többrétegű maximalizálás módszertani lehetősége is célcsoportra talált végre!n.a.2017-01-23 11:20
2017.01.28-tól minden szombaton doktorandusz szeminárium, ahová TDK-sokat, sőt innovatív egyetemistákat, középiskolásokat is érdeklődéssel várunk. Helyszín: Gödöllő, Főépület, IV. emelet, 4015. Korlátozott számban skype-kapcsolaton keresztüli részvétel is lehetséges.n.a.2017-01-22 09:24
ODT-adatlap frissítéseURL2017-01-21 13:08
A wikipedia-klónok megőrzik vajon a wikipedia korábbi állapotait?URL2017-01-21 13:08
A 2016-os év intézményi séma szerinti, ill. 2016. őszi félév kari értékelési sémája szerinti önértékeléseURL2017-01-19 15:14
Munkáltató által visszaküldött teljesítmény-értékelés I.URL2017-01-19 11:56
Munkáltató által visszaküldött teljesítmény-értékelés II.URL2017-01-19 11:54
Konferencia-részvétel előkészítése: 2017. június / Jönköping / EDEN conferenceURL2017-01-18 07:55
Felkérés kiemelt kutatóműhely alapításában való részvételren.a.2017-01-17 21:15
Sikeres tesztek a cutting robot v1 esetébenn.a.2017-01-17 21:11
Részletek a MIAÚ múltjából II.URL2017-01-16 12:51
Részletek a MIAÚ múltjábólURL2017-01-16 12:49
Az oktatás/személyiség-menedzsment általános célja a hermeneutikai érzékcsalódások, vagyis a téves intuíciók, asszociációk arányának csökkentése!n.a.2017-01-16 10:12
Losonczi György: Magyar cirkuszok honlapjainak vizsgálata a versenyképesség tekintetében (1.rész)URL2017-01-15 13:12
Losonczi György: Magyar cirkuszok honlapjainak vizsgálata a versenyképesség tekintetében (2.rész)URL2017-01-15 13:10
Önkéntes munkaterv-napló távmunkásoknakURL2017-01-15 11:38
A titokmentes szervezeti kultúra is innováció - a hasonlóságelemzés pedig a bér/teljesítmény arányok objektív hőmérője...URL2017-01-14 17:05
Szómágia és a big data kapcsolata már a TED kapcsán is fókuszba került...URL2017-01-13 19:05
ALUMNUS szakmai életrajzURL2017-01-12 16:01
A hasonlóságelemzés matematikai vetületeiURL2017-01-12 16:00
A reprodukálható forráskód-jellegű alkotások, melyekben a szómágia szerepe tudatosan korlátozásra kerül az MTMT-ben leginkább tudományos adatnak számítanak a könyvtárosokkal folytatott egyeztetések értelmében! Az alkotások egy ideje már nem lehetnek tudományosak, vagyis az, aki meg tudja programozni (is), amiről más csak írni tud, az a teljesítmény kevésbé kötődik a tudományhoz, mint a szakcikkek kiemelt világa... Kérdés: érdemes-e alkotni (az innovációs folyamatok, prototípusok felé tendálni) ennek fényében a felsőoktatás szereplői számára?URL2017-01-11 17:12
Publikációk előkészítése partnerségek keretében szülészeti, speciális kitettség melletti életvezetés-optimalizálási, kockázati, tanulási/tanítási magatartásokat kutató, agykutatási, műszaki berendezésekhez kapcsolódó idősor-elemzési területeken...n.a.2017-01-11 09:57
A távmunka-tapasztalatok immár több, mint 2 éve gyűlnek...URL2017-01-11 09:54
Intenzíven folyik az EEG-hullámok elemzése a szórások-szórásának-szórása előkalkulációs program elkészültének köszönhetően...URL2017-01-11 09:53
Az Internet Achívum szerencsére VALÓBAN tiszteletben tartja mások alkotásait, a múlt tényeit...URL2017-01-01 17:33
A WIKIPEDIA egy szócikkel kevesebb lett...URL2017-01-01 17:29
Szélesi Sándor: Szörnyeteg a hajtóműben (scifi), avagy az áldozati bárány (vö. sárkány a szigeten) tanmese irodalmi feldolgozásaURL2017-01-01 17:25
Nehezen megharcolt, de fontos előrelépés a német WIKIPEDIA egy oldalán (vagyis utalás Kazohiniára, mint az ARANYSZABÁLY irodalmi megtestesülésére)...URL2016-12-30 10:46
Intenzív szakmai egyeztetések ALUMNI Hallgatókkal a más intézményben folyó doktori kutatások kapcsán...n.a.2016-12-27 18:07
A MIAÚ végre korrekt módon van katalogizálva...URL2016-12-27 12:10
A magyarul sajnos még nem létező Goldene Regel német wiki-szócikk kiegészítése a hasonlóságelemzésre és Kazohiniára történő utalásokkal...URL2016-12-22 14:42
A hasonlóságelemzés történeti láncolata: Platon (ideák) - Rousseau (szükségszerűség) - Kant (Maxima) - Szathmári (Kazohinia) - Konrad Lorenz (sejtes intuíció) + valláserkölcsi alapok - ...URL2016-12-21 09:33
A XXXIII. OTDK 13. Pedagógia, Pszichológia, Andragógia és Könyvtártudományi Szekciójának szervezői nevében örömmel és köszönettel vettük jelentkezését a bírálati folyamatban, ill. a konferencia zsűrijében való részvételre. Biztosak vagyunk benne, hogy hozzáértő, felelős, tudományosan megalapozott bírálatra számíthatunk Öntől, amellyel segíti egy következő tudósgeneráció első, útkereső lépéseit.n.a.2016-12-14 19:52
Újabb sikeres innovációs klub-esemény...n.a.2016-12-08 15:38
Tehetségkapu: engedélyezett mentori aktivitásokURL2016-12-08 15:36
Hasonlóságelemzés a vitákban...URL2016-12-05 21:01
Hasonlóságelemzés a közbeszerzésbenURL2016-12-05 20:59
Hasonlóságelemzés és SolverURL2016-12-05 20:57
Hasonlóságelemzés (wikibooks)URL2016-12-05 20:55
Hasonlóságelemzés, mint doktori cselekmény egy komponenseURL2016-12-05 20:46
Hasonlóságelemzési alkalmazásokURL2016-12-05 20:36
Hasonlóságelemzési alkalmazásokURL2016-12-05 20:34
Tervezett hasonlóságelemzési alkalmazásokURL2016-12-05 20:29
Ez a Nobel-Díj igazi alapja, s nem az alapmű maga?!URL2016-12-03 10:08
Szómágia - pure!URL2016-12-03 09:49
VIII. Országos Tanácsadói Konferencia előadásai (ISBN szám: 978-963-89734-3-6)URL2016-12-02 12:51
Sikeres csatlakozás a PULVITA rendszerhez elemzésre méltó adatvagyonok (pl. Tauffer-statisztikák) reményében...URL2016-12-02 12:47
A tehetsegkapu.hu alatt már megtörtént az intézményi befogadása 4 mentori ajánlatnak is - most az OH engedélyére kell még várni...n.a.2016-12-02 12:46
Üzemszerűen működik az Innovációs Klub immár - ahol alumni Hallgatók is segítik a fiatalokat...n.a.2016-12-02 12:45
Sikeres csatalkozás az állami projektértékelőkhöz...n.a.2016-12-02 12:44
4 mentori ajánlat rögzítése a tehetsegkapu.hu-n (solver-alapú matematikai tanulás, hangjáték-alapú oktatás, innovációs tanácsadás, academic writing skills - magyarul)URL2016-11-29 18:27
Big data: egyszerre igen és nem: A szómágia semmit nem jelent: nem jelent semmit, hogy le tudjuk-e írni szavakkal, ha meg tudjuk csinálni az újszerűt, s nem jelent semmit, milyen szavakkal írjuk le, ha tényleg újat csinálunk...URL2016-11-29 05:38
Innovációs tanácsadás MKK-s Hallgatóknak...n.a.2016-11-22 17:55
Részvétel a FIKUSZ 2016-os rendezvényén (Losonczi)...URL2016-11-22 08:20
Vajon miként is kell/lehet/illik egy ismeretterjesztőnek vélt szaklap cikkeit az MTMT-ben minősíteni? A kiadó vagy a mű számít-e a tudományosság megítélésekor?URL2016-11-17 14:44
MOKKA-profilURL2016-11-17 14:42
Jelentkezés a 2017-es OTDK-ra bírálónak, bizottsági tagnak...URL2016-11-15 14:51
Békéscsaba: kiadványURL2016-11-15 13:51
Angol nyelvű tananyag fejlesztése nemzetközi színtérre KKV-k számára "ACT SME: Accelerating Cross-Border Transaction of SM / Business Intelligence Sources and Resources for SMEs Internationalization" címmeln.a.2016-11-08 07:34
Infotér Konferencia: „SNI az iskolában: Mérni a mérhetetlent - A big data lehetőségei az autizmus kutatásban" kerekasztal-beszélgetés (részvétel felkért szakértőként) - Balatonfüred, 2016. november 09. 20:00-21.00URL2016-11-08 06:38
Szakértői adatlapURL2016-11-07 15:52
Pályázat a Tempus Közalapítvány szakértői adatbázisába történő felvételreURL2016-11-07 15:31
Biomassza-termelés országonkénti és évenkénti potenciája - adatbányászat feladat hallgatói kezdeményezésre (GSZDI)n.a.2016-11-06 19:29
MAGISZ diplomamunka-pályázat 2016: Kreidl Frigyes III. helyezettURL2016-11-05 09:22
Előadásfelkérés: „Felnőttképzés jövője, innovatív elképzelések” elnevezésű kétnapos konferencián - 2016. november 10-én – „Innováció, big data, adatbányászat” címmel szíveskedjen, egy kb. 30 perces előadást tartani. (Felnőttképzők Szövetsége / Budapest - Szakmai Nap)n.a.2016-11-04 06:42
Módszertani megújulás a DPR-elemzések területén. Centrumban a kérdés: milyen hatásai vannak az adatszámosság anomáliáinak?n.a.2016-10-31 06:35
Megkezdődött a munkahelyi mobbing log-alapú értelmezhetőségét érintő kutatási eredmények összegzése...n.a.2016-10-31 06:34
NoComments: Call for Papers and Books - Dear Laszlo Pitlik, Greetings from Journal of Economics World (ISSN 2328-7144). We have learnt your paper "Knowledge Management in Human Resource Management in Local Foreign Owned Subsidiaries - Focus Central and Eastern Europe" in 3RD AIB-CEE CHAPTER CONFERENCE, 29 September –1 October 2016, Prague, Czech Republic. The journal would like to invite you to submit full English research articles, not only the paper presented in the conference, but also other unpublished papers, which are in areas related, but not limited to: Economics Research, Macroeconomics, Microeconomics, International Economics, Labor Economics, Econometrics, Development Economics, Industry Economics, Regional Economics, Social Economics, Agricultural Economics, Education Economics, Political Economy, Environmental Economics, Tourism Economics, Finance, Banking, Insurance, other topics about economics, etc.n.a.2016-10-31 06:33
A „Start Your Business!” program következő 2016. november 16-i állomása Gödöllőn a Szent István Egyetemen lesz. Itt lehet majd találkozni a SZIE-n is elérhető ingyenes innovációs tanácsadás lehetőségével is...URL2016-10-27 07:57
Pályázatírói, partneri felkérés egy pályázatban való szakértői részvételre (KFI_16: stresszmegküzdés támogatása EEG-elemző robotokkal)n.a.2016-10-17 16:14
Úton a nemzetközi projektek felé (smartcity360 - ISMON)...URL2016-10-12 21:20
DPR adatok kikérése az országos adatkezelőtől az egyetemi adatok kiadásának elhúzódó jogi ügyletei miattURL2016-10-06 10:17
Kallódó Hallgatók számára az elmaradt tantárgyak közös kezelését felkínáló ügyeleti rendszer javaslata a TO felén.a.2016-10-06 10:16
Egy már eddig is piacképes tanácsadási szál megújítása TDK-dolgozatként is...URL2016-10-02 21:01
KÉ2016 - sikeres rendezvények ismétURL2016-10-02 20:30
Precíziós gazdálkodás az agyban (KÉ2016) - az üzenet - avagy az idő múlása modellezhető EEG-hullámok alapjánURL2016-09-30 10:10
A TDK elvileg archiválási kötelezettség nélkül is érdemi segítséget tudott adni sok évre visszamenőleg a TDK-bírálatok másolatainak kiadásával adott konzulenshez kötődő művek kapcsán - egy fajta tudománytörténeti kutatási alapként...URL2016-09-30 10:00
Kérdőívek a KÉ2016 kapcsán (Web-design)URL2016-09-30 09:57
Kérdőívek a KÉ2016 kapcsán (Solver II.)URL2016-09-30 09:56
Kérdőívek a KÉ2016 kapcsán (Solver I.)URL2016-09-30 09:56
Aktualizált tematika a GSZDI számára az Adatbányászat I és II kapcsán céges validációval nemzetközi közegben tesztelve innovációsmenedzsment és kutatásmenedzsment alapokon finomhangolva...n.a.2016-09-28 19:18
Javaslatok a GSZDI számára a disszertációs vizsga részleteit illetőenn.a.2016-09-28 19:16
Pszeudo-konzulencia Hallgatói önálló feladatok szakdolgozati adaptációja kapcsán (slam-poetry témakörben)n.a.2016-09-28 17:57
Gazdasági informatika képzés utáni Hallgatói érdeklődés email-enn.a.2016-09-28 17:56
Régi/új TDK-jelentkezésURL2016-09-28 17:56
Felkérés a KATONAI MŰSZAKI DOKTORI KÉPZÉS minőségbiztosításának objektivizálására, robotizálásáraURL2016-09-28 11:03
Felkérés szakértői részvételre az Infotér balatonfüredi konferenciája kapcsán e-learning témakörbenURL2016-09-28 09:58
Immár 4 esemény kötődik a kutatók éjszakáján a My-X team-hez!URL2016-09-28 08:38
Befogadásra került a jelentkezés az alábbi kivonat mellett (MTA Gazdálkodástudományi Bizottsága Kommunikációmenedzsment Munkabizottsága és a Gazdasági és Vállalati Kommunikáció Intézményközi Szellemi Műhely (a GVKM) PTE KTK)URL2016-09-28 08:37
Jelentkezés konferenciára: Startup vállalkozások kommunikációjának sikertényezői és kockázatos elemei a vállalkozások alapításának és indulásának fázisában / Renddező: MTA Gazdálkodástudományi Bizottsága Kommunikációmenedzsment Munkabizottsága és a Gazdasági és Vállalati Kommunikáció Intézményközi Szellemi Műhely (a GVKM) PTE KTK - 2016. november 11. - A STARTUP VÁLLALKOZÁSOKKOMMUNIKÁCIÓJAn.a.2016-09-27 11:48
GINOP 221-es felkérés érkezett gyártási folyamatok robotizált vezérlése kapcsánn.a.2016-09-23 20:43
Az intézményközi EEG-adatelemző kutatócsoport első feladata a tervezett emberkísérletek paramétereinek megfontolt kialakítása lesz...n.a.2016-09-23 20:36
Piaci szereplők előtt sikeres prezentációk a stresszmenedzsmentről és a média-objektumok várható sikerének, élettartamának becslését végző modellek lehetőségéről...n.a.2016-09-23 20:34
Az e-learning rendszerek log-adatainak elemzését végző robotok első verziója sikeresen bemutatásra került...n.a.2016-09-23 20:33
Tovább folynak a MIAUWIKI keretében a kompetencia-kísérletekURL2016-09-23 20:33
Elkészült egy cikk a JKEC számára a migrációs kitettség robotizált becslése témakörébenn.a.2016-09-23 20:32
A hasonlóságelemzés egy fajta deep-learning?!URL2016-09-23 08:13
A 2016/17-es tanév KFI tervei a MY-X team koordinálásábanURL2016-09-21 08:35
A KÉ2016 feltöltésének folyamatos ellenőrzése és a hiányok pótlásának katalizálásan.a.2016-09-21 07:55
A NEPTUN feltöltésének folyamatos ellenőrzése és a hiányok pótlásának katalizálásan.a.2016-09-21 07:55
Immár 4 program kötődik a KÉ2016 keretében a My-X team nevéhezURL2016-09-21 07:36
Nemzetközi és hazai cégek is nem ritkán manuálisan végzik az idősoros görbék értelmezését: pedig már létezik a szakaszoló robot!URL2016-09-20 15:21
Mintegy 160 darab SZIE programonból, mintegy 20 darab a GTK-s, s ebből 3 darab kötődik a MY-X team-hez!URL2016-09-20 15:20
Aktivitások a KÉ2016 rendezvénysorozatán...URL2016-09-13 08:20
Immár a második óvatos, korszerű? kísérlet arra, hogy a minőségi dolgozatírás támogatása lehetővé váljon a tény-alapúság jegyében az önkényes véleményalkotás mellett/helyett...URL2016-09-12 15:52
Az arcfelismerés kapcsán a bőrszín torzító hatását érdemes lehet az alapképek szín-skálázásának sokféle transzformációja után párhuzamosan értékelni és az azonos objektumok értelmezésének azonosságára törekedni az elemzés során.URL2016-09-10 08:38
A Google Scholar miau-s cikket ismert fel automatikusan!URL2016-09-10 08:32
Sikeres jelentkezés állami projektértékelőnekURL2016-09-09 14:45
Regisztráció állami projektértékelőnekURL2016-09-09 13:49
MTMT/ODT-adatok frissítése a doktori iskola elvárásai szerintURL2016-09-09 11:27
Meta-adatbázis fejlesztési javaslat a HIK felé a társadalomtörténeti adatok létét, tartalmát bemutató katalógus kialakítására...n.a.2016-09-09 10:32
Konzorcium-építést érintő megkeresés egy dinamikusan fejlődő településtőln.a.2016-09-07 09:28
Lektorként (is) támogatott mű a tudásmenedzsmentrőlURL2016-09-07 09:20
Intézményközi kutatócsoport alapításában való részvétel az EEG és a döntéstámogatás kapcsolatrendszerét illetőenURL2016-09-01 21:35
Automatikus publikáció-feltárás a ResearchGate keretében: Article: A multikulturalitás matematikája, avagy a „szómágiától” a robot-szakértőkig-Mathematics of multi culturalism, or from magic of words towards robot - experts László Pitlik, Article ˇ Jan 2016URL2016-09-01 21:35
Automatikus citációs üzenet a ResearchGate keretében: Cited Conference Paper, Component-based Object Comparison for Objectivity. Cited in: Nemzeti közgyűjteményi honlapok nyelvi támogatásának elemzése, Article ˇ January 2016URL2016-09-01 21:33
Új program a kutatók éjszakája keretében: a solver-alapú matematikai gondolkodás és a MIAÚ születésnapja mellett az emberi agy is terítékre kerül...URL2016-08-17 10:43
Socio-cybernetics (by John Raven) vs szocio-fizika (l. MIAU vezércikk 2016. VIII.)URL2016-08-16 08:43
Felkérés egyetemi innovációs projektek adatelemzési rétegének támogatásáran.a.2016-08-15 13:13
Felkérés lézerkutatások innovációs folyamatainak elemzéséren.a.2016-08-15 13:12
Egészségügyi, szociológiai jellegű referencia-projektekURL2016-08-12 16:03
HIK konferencia: Mesterséges intelligenciák a társadalomtörténeti kutatásokbanURL2016-08-05 22:47
BKIK konferencia: előaáds az innovációs tanácsadási tapasztalatokrólURL2016-08-05 16:57
Felkérés egészségügyi, szociológiai elemzési refenciák bemutatására...n.a.2016-08-04 13:48
Az egyetemi oktatók számára előírt kötelező órák tervezési nézetét jelentő folyamat megfogalmazása legalább kísérleti szinten. Mottó: ha valaki nem teljesíti a kötelező óraszámot annak oka lehet az is, hogy nem is került az illető felkérésre a szakvezetők, szakirányfelelősök, tárgyfelelősök, HR-vezetők, intézetvezetők, mint a munkáltatót képviselők által...URL2016-08-01 17:21
Új sorozat a MIAÚ keretében: "Series: Information without magic of words / Sorozat: Szómágia-mentes információk"URL2016-08-01 17:19
Elhunyt Kéri György biokémikus, aki 2013-ban már feltárta a Konrad Lorenz által a 1940-es években megsejtett elemi (sejtes) heurisztikák biokémiai hátterének mibenlétét, vagyis azt, hogy a sejtek közötti jelátvitel (kommunikáció) maga a sejtszintű heurisztika! Hiszen a sikeres (akár hamis tartalmú üzenetekre alapozó) sejt-sejt-kommunikáció a túlélési potenciálváltozásokon keresztül önmagát legitimálja, vagyis örökíthetővé válik... A sejtes heurisztika és az emberi heurisztika közötti áthallások (vö. marketing-alapú üzenetekkel vezérelt gazdaság/társadalom) innentől már triviálisak...URL2016-07-31 18:25
Elkészült a gUd mOOsic (MOOC-tool) leírása egy kanadai partner kéréséren.a.2016-07-31 18:19
Aktív tárgyalások piaci szereplőkkel ok-okozatiság-alapú outlier-detection témakörébenn.a.2016-07-20 15:03
Aktív tárgyalások piaci szereplőkkel a lie2me-motor alkalmazásáróln.a.2016-07-20 15:03
A stressz-menedzsment, mint know-how részévé vált egy hazai egyetem pályázati törekvéseinekn.a.2016-07-20 15:02
VEKOP-pályázat (szövegelemzés témakörben piaci partnerrel)n.a.2016-07-20 14:59
Új, levelezős doktorandusz kapott mandátumot a MY-X berkein belül! n.a.2016-07-20 10:33
Drámai eredmények az mmi_korunk@listbox.elte.hu akciója nyomán: vajon a XXI. század vezető értelmisége valóban a félreérthetetlenül tetten ért szinten éli meg mindennapjait a virtuális világokban? Valóban fel sem merül sokakban az állásukból/hivatásukból elvileg fakadó kíváncsiság csírája sem? Valóban a zsigeri agresszió a domináns jelenség? Valóban ilyen alacsony a digitális világok szabályainak megértettsége? S nem mellesleg: azért tényleg érdekes, ki és hogyan került a levelező listára? Ki és milyen céllal tette, amit tette a lista üzemeltetését illetően? Valóban szándékolt volt minden, vagy csak véletlenek tanulságos sorozat? Bármi is áll a háttérben: a keletkezett kép vélelmezhetően negatív...n.a.2016-07-17 10:39
Piaci partnerek aktív/ajánlatkérő érdeklődése a kérdőívek elő-értékelésének hasonlóságelemzésre alapozó módszertana irántURL2016-07-17 10:33
Sikeres prezentáció a WCCI 2016-os nemzetközi konferenciánURL2016-07-17 10:31
Folytatódik a Hallgatókkal folytatott gondolkodásmódszertani levélváltások dráma-szerű feldolgozása...n.a.2016-07-17 10:30
Felkérés: MTA GB Tudásmenedzsment Munkabizottság: III. magyar nyelvű gyűjteményes kötet kapcsán - A tervezett dokumentum címe: Tudásreprezentáció a mesterséges intelligencia-alapú fogalomalkotás keretében (Knowledge representation in form of term-creation based on artificial intelligence) n.a.2016-07-17 10:30
A MIAÚ 18. születésnapját a Kutatók Éjszakája 2016-os rendezvénysorozata keretében ünnepli idén...URL2016-07-06 11:02
Rámutatás jogilag kétes idealitású szabadságelrendelési gyakorlatok ismétlődésére a szolgálati úton keresztüln.a.2016-07-05 15:54
KÉ2016 - A Solver-alapú matematika oktatásrólURL2016-07-04 20:40
WCCI: csak mi használtuk a robot szót...URL2016-07-02 18:18
WCCI-előadásURL2016-07-02 17:56
A poszeidon.szie.hu értelmező tesztelése - intranetenURL2016-06-25 08:00
Nem nyert a szakmódszertani pályázatunk...URL2016-06-25 07:59
Felkészülés az októberi tanácsadói konferenciáraURL2016-06-23 11:25
A Sementic Scholar jelzése szerint: "Information about your paper “Data Mining: Online 1 Vorgeschichte Und Technische Realisierung Des Projektes” is now on Semantic Scholar as well as a wealth of statistics and metadata produced by our software."URL2016-06-23 06:25
Konzultációk felajánlása szakdolgozatokhoz, TDK-dolgozatokhoz a nyáron is...URL2016-06-19 19:04
Részletes átvilágítása a tt.gtk.szie.hu oldalainak...URL2016-06-18 17:04
A MÚLT: "Van még egy ezzel összefüggő fontos szempont: elvileg a folyóiratok szigorú szerkesztési szabályai jelentik a tudományos minőség garanciáját. Ami komoly helyen jelenik meg, valószínűleg komoly munka. A közlésre való elfogadás fontos szelekciós mechanizmus, ami annak ellenére is segít tájékozódni a tudományos túltermelés kakofóniájában, ha éppen az elmúlt időszakban kiderült, hogy több olyan, csúcslapokba bekerült cikk is átcsúszott a rendszeren, amelyekkel súlyos problémák voltak: a Nature őssejtkutatós botránya után egy kutató öngyilkos lett, a reprodukálhatatlan pszichológiai kísérletek pedig általában is súlyos módszertani problémákat hoztak felszínre. Ezek miatt ugyan egyre hangsúlyosabb kérdés, hogy valami nem működik jól a „publish or perish” parancsa által meghatározott rendszerben, a folyóiratok azonban egyelőre pótolhatatlannak tűnnek. A kiadók ezt használják ki kíméletlenül." ÉS A JELEN: "Holl András az Atmospheric Chemistry and Physics újítását hozza fel: ott minden beküldött kézirat azonnal nyilvános lesz, bárki hozzászólhat, ezek alapján a szerző javíthat a cikkén, és ha a szerkesztőség úgy látja, hogy már elfogadható állapotban van, átemelik azt az elfogadott közlemények közé. Az egész folyamat teljesen nyilvános, mindenki láthatja az összes hozzászólást, a kísérlet pedig sikeres: bár féltek a minőségromlástól, ilyesmi nem következett be." A MIAU IS EZT AZ UTAT JÁRJA 18 ÉVE...URL2016-06-18 08:00
Egy (idegennyelvi) képzéshez való ad hoc hallgató-toborzás kapcsán a lehetséges kommunikációs csatornák áttekintése... intézményesen bejáratott utak nélkül?!n.a.2016-06-16 14:28
Kari és intézményi teljesítményértékelés konszolidált és tranzakciós szintű adatokkal támogatott kitöltéseURL2016-06-16 12:15
Részvétel egy európai felmérésben...URL2016-06-14 11:35
Szakmai viták a megfigyeltséget vizsgáló kérdőív kapcsán szociológiai és matematikai nézőpontokbóln.a.2016-06-13 16:56
Igazolás Hallgatói teljesítmények beszámításáhozn.a.2016-06-13 16:55
Mikrotanítás II. - avagy anyaggyűjtés a robottanár koncepciójáhozn.a.2016-06-13 16:54
(Majdnem:-) http://miau.my-x.hu/tki/kfi-csoport.docURL2016-06-09 21:27
Egyetemközi kooperáció: a hasonlóságelemzés alternatív megoldásaiból levonható következtetések rendszerének fejlesztéséren.a.2016-06-09 21:20
Információbróker feladat: ideális ár/teljesítmény arányt felmutató bálázógép feltárásan.a.2016-06-09 21:19
A HR jövője című könyvfejezet véglegesítésen.a.2016-06-09 21:18
Log-alapú kompetencia-definíciók partnerhálózatának kiterjesztésen.a.2016-06-09 21:18
Felkészülés az eHealth360 konferenciáran.a.2016-06-09 21:17
Előrejelző modellek, ill. termékek/piacok kockázatait becslő generális modell előkészítésen.a.2016-06-09 21:17
Projektek hasznosságát alátámasztó generális modell fejlesztésen.a.2016-06-09 21:16
Megkeresések agrár-jellegű pályázatok előkészítéséren.a.2016-06-09 21:15
KFI-csoport bemutatkozásURL2016-06-05 13:03
Szakdolgozati témajavaslatok (kooperációs megközelítésben)URL2016-06-03 10:07
MTMT feltöltés a MATARKA RIS-exportján keresztül (2016)URL2016-06-02 20:40
Partneri megkeresés érkezett a jövőbeli EIP aktivitások előkészületeit illetőenn.a.2016-06-02 20:38
Partneri megkeresés érkezett a log-alapú komptencia-mérés kutatási eredményeinek hasznosítását illetőenn.a.2016-06-02 20:37
Felkészülés a multikulturalitás konferenciák prezentációinak kiadására (2015, 2016)n.a.2016-06-02 20:37
MATARKA feltöltés (2016)URL2016-06-02 20:36
MIAÚ-MATARKA konverziók 2016-raURL2016-06-01 15:35
2016 tavaszi félév: terhelés-vizsgálat becsült adatokkalURL2016-05-31 11:30
MTA szakmódszertani pályázat online nyilvántartásaURL2016-05-26 09:37
A tanulás értékelése hasonlóságelemzéssel (tervezett jelentkezés a Fókuszban a tanulás és a tanítás értékelése című konferenciára)URL2016-05-26 07:13
Hasonlóságelemzés a pszichológiában...URL2016-05-26 07:12
Megjelent a MEL és benne a hasonlóságelemzésről szóló cikk...URL2016-05-25 12:21
A hasonlóságelemzés általános modellezési potenciáljának apportértéke 150.000.000 Ft-ként került a partnerek által meghatározásra...n.a.2016-05-24 21:11
Energetikai modellek előkészítése (pl. fogyasztó-típusok normájának modellezése, várható fogyasztás előrejelzése/szimulációja)n.a.2016-05-24 21:10
Intézeti hírgenerálás külső partnerek üzeneteinek racionális terítését megcélzandón.a.2016-05-24 21:09
A hasonlóságelemzés nem csak a távoli Kazohinia, hanem a Moneyball algoritmusa is lehetne...URL2016-05-23 17:29
Szakdolgozati témajavaslatokURL2016-05-19 17:26
Javaslatcsomag az intézeti auditra reagálva: "Az írásbeli dolgozatok javítása során mindenképpen objektív rendszert kell alkalmazni (pontozás), A JAVÍTÁST PIROS TOLLAL KELL ELVÉGEZNI, ÉS A JAVÍTÁST VÉGZŐNEK CÉLSZERŰ SZIGNÓZNIA A JAVÍTOTT DOLGOZATOT." Ha az írásbeli dolgozat digitálisan létezik (pl. *.doc), akkor érdemes a korrektúra funkciót használni a javításra. Ez nem mellesleg hasznos lenne a szakdolgozatok konzultációja és főleg bírálata esetén, ami most a Thesis rendszerben nem tűnik kezelhetőnek... Az így keletkező (elvileg tehát az ellenőrzések számára megőrzendő digitális dokumentumokat egy intézeti repozitóriumban lenne célszerű tárolni. Nem mellesleg az ilyen korrektúra-állomány kutatási célra is hasznosak lehetnek: a típushibák feltárását, ezek arányát és ezek kezelésének módját illetően... Azt, hogy az OBJEKTÍV RENDSZER mit is jelent, önmagában is érdemes lenne egy intézeti fórum elé tárni, lévén ez már a TDK kapcsán is évek óta jelentős problémák forrása... A típushibák katalógusa lehet az objektivitás egyik alapköve, majd ezen típushibák felismerésének automatizálása lehetne a másik fontos lépés...n.a.2016-05-19 12:16
PhD-munkatervek kritikai támogatásan.a.2016-05-12 13:09
A békéscsabai konferencia full-text állományának előkészítésen.a.2016-05-12 13:08
Szakdolgozat-védések PPT-inek kritikai támogatásan.a.2016-05-12 13:08
Részvétel egy IBM Watson bemutatón...n.a.2016-05-12 13:08
A multikulturalitás konferencia minőségbiztosítási rétegeinek továbbgörgetése a jelenlévők felvetései alapjánn.a.2016-05-12 13:07
Masszív érdeklődés az egyetemek online marketingje iránt (vö. Competitive Website Evaluation in Higher Education)URL2016-05-07 22:11
Lendületesen folyik az ideális tanfolyam szervezését megalapozó kutatás!n.a.2016-05-07 17:34
Mivel a tegnapi multikulturalitás matematikája szekcióban egy táv-előadás már eleve volt (barta.mp3, ill. youtube-version), s egy előadásról felvétel is készült, mely immár fel is került a szekció repozitóriumába, így mindenképpen, de ezektől függetlenül is, itt a lehetőség ezennel azoknak is, akik nem adtak elő tegnap személyesen, hogy az előadásuk videó-verzióját a miau-n közreadják... Sőt: ami még talán nem sűrűn volt erre felé: az így közzétett videókhoz (ha nem is hangban, de szövegesen) akár egy kérdés-felelet szekciót is nyithatunk... Mottó/jelige: a konferencia nem azért van, hogy túl legyünk rajta, hanem azért, hogy maximalizáljuk az interakciók lehetőségét... Természetesen ezek egyike sem kötelező, csak egy-egy (egymásból következő) lehetőségről van szó... Az írásbeli kérdés-felelet réteg máris érvényes a két feltett előadásra is... A moderálást természetesen a szekcióelnök feladata... URL2016-05-07 17:33
Sikeresen lezárult a Multikulturalitás matematikája szekció munkája, ahol az interakcióé volt végre a főszerep időkorlát nélkül - szemben a konferenciák futószalagszerű munkájával... A legjobb előadó díját Horváth Bálint PhD-Hallgató (SZIE GSZDI) kapta a jelenlévők egyhangó szavazásának eredményeként. A szekcióban napirendre kerülő előadások mellékletei itt találhatók (vö. URL).URL2016-05-07 12:16
Multikulturalitás matematikája 2016 - szekcióprogramURL2016-05-06 08:23
Felkészülés egy (VKSZ) GINOP 2.2.1-es pályázatra az egyetem, mint konzorciumi tag pozícionálásával külső felkérés nyománn.a.2016-05-04 15:16
Tehetséggondozás: klaszterek HR-igényének lefedését támogató egyetemi mini-pályázatok előkészítéseURL2016-05-04 15:15
A kutatás gyakorlat/innováció/startup-orientáltságának további erősítése érdekében klaszterbe való betagozódást előkészítő lépések felvállalásaURL2016-05-04 15:14
Rendezvényszervezés a tehetséggondozás és a projekt-orientáltság jegyébenURL2016-05-04 15:13
Tehetséggondozás: felkészítés pályázatképes szakdolgozatokraURL2016-05-04 15:11
Tehetséggondozás: felkészítés PhD-felvételi vizsgára közös publikálás keretébenURL2016-05-04 15:10
Talán nem is annyira bulvár, ha egy ilyen videós hírre: https://www.youtube.com/watch?v=m55GjA-VJL4 azzal reagál egy kutató, hogy pl. a mesterséges intelligencia-alapú fogalom-alkotás képessé teszi a robotokat arra, hogy a videó üzenetét modellezni tudják... Hiszen számos apró mérhető jelből alkotjuk meg a terhelés fogalmát, s egyben vigyázunk arra, hogy az alaphipotézis a mindenki másként egyforma elvet szolgálja. Így, ha nincs is kalória-fogalmunk, az anyák és a sportolók terhelése közötti ekvivalencia felismerhető illik, hogy legyen... ISTEN ÉLTESSE AZ ÉDESANYÁKAT ÉS A ROBOTOK SZÜLEIT IS...URL2016-05-02 12:56
Jelentkezés konferenciára: a szocio-fizika fogalmának megalapozásaURL2016-04-26 19:06
Facebook- és intézeti honlap-képes demo-hírek kialakítása: érdekes ALUMNI-személyiségről, magunkról másként, ösztöndíjakról, a mindennapok történéseiről, hozzánk látogató érdekes személyekről, stb.n.a.2016-04-25 14:01
Könyvrészletre vonatkozó szerződés megkötéseURL2016-04-25 13:58
Nemzetközi szakkönyv angol nyelvű fejezetének lektorálása lezárva...URL2016-04-25 13:57
Felkészülés az eHealth360 konferenciára...URL2016-04-24 19:57
Felajánlás: az intézeti Scival magyar megoldása mellett/helyett egy angol nyelvű intézeti Scival és/vagy RSS indítása lenne célszerű a külföldi Hallgatók informálása érdekében - azonnal indíthatóan a döntéstől számított 1 órán belül a mellékelt demo mintájára...URL2016-04-21 17:14
Intézeti beszélgetés a LLL témájáróln.a.2016-04-21 17:12
A XIX. Tavaszi Szél Konferencia szekciógyőztesei: Közgazdaságtudományi Szekció - Marketing alszekció: Losonczi György (SZIE GSZDI)URL2016-04-19 07:21
A multikulturalitás matematikája szekció véglegesítésen.a.2016-04-13 14:13
A horvátországi angol nyelvű konferenciaanyag véglegesítésen.a.2016-04-13 14:13
Jelentkezés a békéscsabai májusi konferenciára (2016.05.05.)n.a.2016-04-13 14:12
MTA-TM-MB (Győr, 2016.04.27.): konferenciajelentkezés után a befogadás visszaigazolásan.a.2016-04-13 14:12
Pályázat-előkészítés a 2016-os szakmódszertani pályázatkiírás keretébenn.a.2016-04-13 13:03
Jelentkezés a BKIK Tanácsadói KonferenciájáraURL2016-04-13 13:02
A STRESSAP/NGSTRESS projekt meghívásra került a: "6th Annual Digital Medicine Academic Meeting of Chinese Medical Association AND the 1st International Conference of Digital Medicine & Medical 3D Printing to be held in Nanjing, China on June 17-19, 2016." The conference is organized by Chinese Medical Association and Chinese Society of Digital Medicine.n.a.2016-04-08 16:06
Hasonlóságelemzések alternatív megoldásainak kikényszerítése, versenyeztetése (műszaki paraméterek egymásból való becslésének optimalizálására)n.a.2016-04-06 18:20
LinkedIn hír-hatásvizsgálatokn.a.2016-04-06 18:19
Online tanulás naplózásának vezérlésének fejlesztése és a vezérlési lehetőségek naplóinak elemzésen.a.2016-04-06 18:19
Tudásmérnöki támogatás szövegbányászati feladatok kapcsán, ill. a magyarlanc tesztelésen.a.2016-04-06 18:18
Nemzetközi kérdőívek kitöltésére motiváló akciók indításan.a.2016-04-06 18:17
Közös kutatások megvitatása (pl. nemzetközi kérdőívezés, kompetencia-certifikálás az egyed szintjén)n.a.2016-04-06 18:17
A MIAU fokozatos kanonizálásan.a.2016-04-06 18:16
Közös publikációk előkészítésen.a.2016-04-06 18:16
MTA szakmódszertani pályázat előkészítésen.a.2016-04-06 18:15
Szövegbányászatra alapozó hangulatjelentést készítő elemzőrendszer tesztelése: tananyagok semlegességének, egyes témakörök pozitív visszhangjának feltárásáran.a.2016-04-06 18:15
Kockázatfeltáró modulok tervezése biztosítási ügyletek számáran.a.2016-04-06 18:14
Szakdolgozatok konzultálása piacképes témakörökben hallgatói lektorok bevonása mellettn.a.2016-04-06 18:13
Szövegbányászati és automatikus fordítási szolgáltatások, termékek felmérése a magyar mondatok nyelvtani elemzését érintő képességeik terén a saját szövegbányászati kutatások benchmarkjakéntn.a.2016-04-04 13:16
Meghívás érkezet a 2017. januári (SZIE GTK TTI) szakfordító napra a szövegbányászati kutatások állásáról szóló beszámoló számáran.a.2016-04-04 13:15
Kiképzendők személyiségének felmérése a személyre szabott képzések tervezésének megalapozásár angol és magyar nyelven folyamatbann.a.2016-03-30 18:11
A Knowledge Management Initiatives and Strategies in Small and Medium Enterprises szakkönyv Managing collective knowledge at a small business group (VID Group) fejezetének lektorálására vonatkozó felkérés megérkezett...n.a.2016-03-30 18:10
Szövegbányászati feladat: milyen maximális találati arány érhető el a "ni" végződésű szavak valódi főnévi igenévként való beazonosítása kapcsán - hogyan?n.a.2016-03-30 06:23
Megkezdődtek az egyeztetések a MIAÚ impresszumának magasabb szinten történő formalizálásáról, a minőségbiztosítás szintjének további emeléséről, új HR-erőforrások bevonásáról...n.a.2016-03-30 06:21
Az OBSERVER által szemlézett médiakör (2016.01.01.)URL2016-03-27 11:36
A MIAÚ az agrarkutatas.net katalógusának része...URL2016-03-27 10:48
Felkérés: hazai pályázatok sikertényezőinek feltárására a pályázati folyamatot leíró log-ok alapjánn.a.2016-03-27 08:01
A DPR adatokhoz való kutatói hozzáférésről hónapok óta nincs munkáltatói döntés, hasonlóképpen, mint az egyedi MTMT-s lekérdezések lehetősége esetén, ahol a kutatói kérés, melyet csak a munkáltató közvetíthet a felhatalmazottak felé, elakadni látszik...n.a.2016-03-27 08:00
A szövegbányászati robot tudmányos értékének feltárása és az algoritmizálhatóság tudásmérnöki tervezése lendületesen folyik...n.a.2016-03-27 07:58
A kezdeti lendület után a tárgypótlásra jelentkezők (szokás szerint) jelentősen vesztettek a kezdeti aktivitási szintből...n.a.2016-03-27 07:57
Lendületesen készülnek a processzorok és a mezőgazdasági gépek kapcsán a piacképes tanácsadási rendszerek hasonlóságelemzésre alapozott fejlesztései - szakdolgozati témaként...n.a.2016-03-27 07:57
A HR jövője könyvfejezet részletes koncepciója/demo-ja elfogadásra került.n.a.2016-03-27 07:56
Elkészült a CEEIRT adatbázis elemzésének kivonata egy szakkönyv érdekébenn.a.2016-03-27 07:55
Felkészülés a békéscsabai kari konferenciára PhD-jelölt Hallgatókkal...n.a.2016-03-27 07:54
Felkérés ellenére elutasító döntés egy konferencia-absztrakt kapcsán...n.a.2016-03-27 07:53
A TTI webfejlesztési terveit megalapozandó LinkedIn és FB post-ok (cikk és kérdőívfelhívás) hatásának becslését lehetővé tevő kísérletek indultak el a miau.my-x.hu log-adatainak bevonása mellett...n.a.2016-03-27 07:52
Megkezdődött az SAP-gazdálkodók, a teljesítményértékelési mutatószámrendszer, a KFI-tervek, az MTMT-statisztikák és az egyéb analitikák egységes (konzisztens) rendszerbe foglalásának kísérlete, ahol a cél a törvényesség garantálása mellett az egyetem, mint tanműhely kiaknázása az oktatás számára releváns esettanulmányok kialakítására és az oktatott tananyag legitimálására...n.a.2016-03-26 09:49
Megkezdődött két ingyenes tanácsadási folyamat: az ideális tanulás keretfeltételeit feltáró kísérleti oktatás és az ideális rendszerfejlesztés keretfeltételeit feltáró kísérleti training a korábban már számos közismert alternatív megoldást előnytelennek ítélő, kreatív partnerek felkérésére, mely egyben a felsőoktatás valódi gazdasági (tudástranszferben betöltendő) szerepének kontúrjait is tisztázni fogja az Idea Breeding Farm (IBF) 10 éves kísérletéhez hasonlóan...n.a.2016-03-26 09:45
Felkérés startup tapasztalatok megosztására az INFOSTRADA Klaszter Konferenciája keretébenURL2016-03-23 17:07
A lényegnek egy innováció kapcsán át kell jönnie 90 másodpercben újabban - a TED még több idő adott anno... De pl. robothangokkal minden megoldható!URL2016-03-23 08:48
Jó és kevésbé jó hírek a startup-világból: meghívás érkezett 2 szabadjeggyel a NGSTRESS projekt részére Bécsbe, s ezzel párhuzamosan sajnos az ISMON és a STRESSAP jelű H2020-as pályázatok a bűvös 12 pontos határ alatt maradtak (ismét) egy picivel...URL2016-03-22 16:25
Befogadott konferencia-jelentkezés a vállalati csődök előrejelzése kapcsán céginformációs rendszerek adataira támaszkodvaURL2016-03-22 09:05
TDT-ülés, s ezen belül a mindenkiről pl. 100 kulcsszó nyilvántartása felvetés kézzel és/vagy szövegbányászati alapon az MTMT-s publikációcímek alapján (a Scival mintájára) pozitív fogadtatásra talált, hasonlóképpen, mint a TDK innovaciós potenciálnövelő feladatának nevesítése és a TDK archiválási kötelezettségeinek deklarálása...n.a.2016-03-17 14:14
Intézeti marketing-terv potenciális elemeiURL2016-03-11 04:22
Referencia-projekte (big-data)URL2016-03-11 04:17
PhD-Hallgatók konzultálása konferenciaszekció szervezése keretében: Google Pagerank // vállalati információs rendszerek vs. Google Trends és országprofilokn.a.2016-03-08 09:19
PhD-Hallgató konzultálása: Csődelőrejelzés céginformációs adatok alapján többféle módszerrel - módszerek összehasonlító elemzésen.a.2016-03-08 09:17
PhD-jelöltek felkészítése: Sporttudatosság jelenségeinek elemzésen.a.2016-03-08 09:15
PhD-jelöltek felkészítése: Kockázatelemzés a stratégiai döntések keretébenn.a.2016-03-08 09:15
Önálló feladatra alapozott publikációk előkészítése: Tárgyalófoglalás elsőbbségi viszonyainak leírása szakértői rendszerreln.a.2016-03-08 09:14
Önálló feladatra alapozott publikációk előkészítése: A slam poetry értelmezése a Google Trends adatai alapjánn.a.2016-03-08 09:13
Szakdolgozat-konzultáció: Processzorok hiányzó adatainak becslésére alkalmas szimulátorok fejlesztése (külső konzulens)n.a.2016-03-08 09:13
Szakdolgozat-konzultáció: Traktorok, permetezőgépek ár/teljesítményelemzésen.a.2016-03-08 09:12
Az MTMT és a neves folyóiratok esete az érvelési hibák alaptípusaival?!URL2016-03-05 09:59
Felkérés biztosítási kockázatok elemzésére, riportálási feladatok kimunkálására az egyik hazai Biztosító által többek között hasonlóságelemzésekre támaszkodva...n.a.2016-03-04 15:16
Javaslat teljesítmény-elszámolási analitikák/könyvvitel megteremtésére, különös tekintettel a túlmunka-definíciók tranzakciós szintű kimunkálásának munkáltatótól származó tervei kapcsán...n.a.2016-03-04 15:15
Részvétel a Doktori Iskola megújítását célzó vitanaponn.a.2016-03-02 19:28
Felkérés szociálpszichológia és az oktatói/oktatási minőség kérdésköreiben előadás tartására...n.a.2016-03-02 19:27
GINOP pályázat beadásának előkészítése szövegbányászati fejlesztés kapcsánn.a.2016-02-29 18:04
Konzultációk elmaradt tárgyak Hallgatóival (pl. online kommunikáció témakörben - bár a jogi alapok nem tűnnek kristálytisztán feltártnak oktatói jelzések ellenére)...n.a.2016-02-29 18:04
Felkérés előadások tartására az ELTE Matematika Intézet által a tanárképzés módszertani sokszínűségét bővítendő... (A legjobb Hallgatói feladatok számára a MIAU különszámot ajánl fel.)n.a.2016-02-27 18:25
Surányi László matematikus, tanár: "A matematika centrumában mégis csak a hasonlóságok és a különbségek mérése áll..." (mp3: 12:50-)URL2016-02-27 12:15
Pitch for partners - startup accelerator Wellness by real estate megkeresés kooperációs szándékkal az NGSTRESS kapcsánn.a.2016-02-25 11:55
Startup Sauna Accelerator Budapest megkeresés kooperációs szándékkal az NGSTRESS kapcsánn.a.2016-02-25 11:54
Idea Breeding Farm - immár a nemzetközi tudatban...URL2016-02-24 19:15
A migrációs folyamatok kapcsán a fenntartható kibernetikus jogállamiságot támogató potenciálelemzések készítése nemzetközi szaklap felé jelzett tervek befogadása nyomán...n.a.2016-02-24 13:58
Pályázatírás támogatása a virtuális genom projekt kapcsánn.a.2016-02-24 13:55
Szakmai támogató nyilatkozat iránti kérés érkezett a Pallas Athene publikációs pályázat kapcsán...n.a.2016-02-22 07:43
Kutatási célú adatkérés az MTMT-s statisztikák éves személyenkénti összefoglaló táblázatait illetően a kivárási kockázatokkal terhelt szolgálati utakkal párhuzmos, ideális szakmai és jogi felkészülés megalapozására...n.a.2016-02-21 18:16
Kérdőíves felmérés támogatása és ennek potenciális problémáira való rámutatásURL2016-02-21 18:15
A celluláris automaták és/vagy a genetikus algoritmusok mintájára a virtuális genom fogalmának megalkotása lehet az alapja a szómágia zavaró tényezőiből fakadó problémák minimalizálásának - avagy egy pályázat minőségbiztosítása beadás előtt...n.a.2016-02-16 22:00
Az NGSTRESS projekt párizsi meghívást kapott befektetők előtti megmutatkozásra a stressz és a wellness kapcsolatrendszere felől közelítve az üzlet lehetőségét...n.a.2016-02-16 21:59
6 év után jelentkezett egy piaci cég egy konferenciaelőadás nyomán - végre együttműködésre éretten és készen!n.a.2016-02-16 21:58
A miau.my-x.hu volt talán az "első" schi-hub, ahogy talán az "első" lap.hu (miau.my-x.hu/mf) és az első repozitórium Magyarországon?!URL2016-02-16 08:04
A hasonlóságelemzés tipikus tananyag, módszertan lehetne egy új iskolarendszer számára...URL2016-02-16 08:02
Tájékoztatásul küldöm, hogy a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolába kiírt (illetve módosított vagy már korábban kiírt és továbbra is fenntartott) témája a doktori iskola által elfogadásra került.URL2016-02-12 16:35
"Minden esetben a szerzőnek meg kell adnia, hogy a munkája intézményi szinten a Szent István Egyetem szellemi tulajdonát képezi-e." (részlet egy MTMT-s tájékoztatóból). Ennek kapcsán átgondolandó: A dékáni teljesítményellenőrzés kapcsán tudható, hogy a dékán maga személyesen nézte át mindenki esetén az mtmt-s publikációkat és akár (zömmel) felfelé korrigált is a 2015 egész év vs. 2015 II. félév potenciális félreértés kapcsán. Ez azonban azt is jelenti, hogy létezik egy olyan lista személyenként, melyből kiderül, milyen publikációkat tekintett a döntéshozó a dolgozó fizetéséért beszámítottnak. Így elvileg már el is dőlt az idézetben rejlő burkolt kérdés: az mind egyetemhez kötendő publikáció, melyért valaki fizetést kapott. Ha tehát vannak olyan publikációk, melyeket nem vettek figyelembe a döntéshozók tételesen, akkor az nem a munkakör keretében került kidolgozásra, vagyis nem köthető a SZIE-hez sem. Ha mégis, akkor a túlmunka fogalma életre kel azonnal... A kérdés már csak az: Miként is lehet visszamenőleg személyenként a teljesítményértékeléskor figyelembe vett publikációk darabszámához és konkrét címéhez hozzájutni?n.a.2016-02-11 15:53
Életpályamodellek stratégiai alapjai: ha objektivitásra törekvő alapon szerveződik egy életpálya-⁠modell, akkor mindenki részese, akár akarja, akár nem. Ha szubjektív alapon születnek majd döntések, akkor csak az játszik, akit mások játékosként akarnak látni, akár mit akar is egy-egy személy. Vagyis az MTMT-s adatok elemzése olyan objektivitást jelentő alap, mely nem kerülhető meg racionális körülmények között, ill. minden irracionális, ami nem a tény-alapú szakpolitizálás keretében történik. Azok a döntések, melyek nem tény-alapúságra, ill. holisztikus bechmarkingra alapoznak, az erőforrásokkal (vö. HR) való gondatlan gazdálkodásnak minősülnek.n.a.2016-02-11 10:55
A Gondolkodás-módszertan C-tárgy automatikus indításának kérelmezése minden félévben minden karon...n.a.2016-02-11 10:51
Szakmai vita generálása az MTMT-s adatok elemzési lehetőségeiről a TTI-n belül az életpályamodellek objektivitásának megalapozása érdekében...n.a.2016-02-11 10:50
Log-alapú komptencia-elemzés indul Hallgatókkal ismét a miau-wiki keretében...n.a.2016-02-11 08:04
MTA-TM-MB: konferenciajelentkezésURL2016-02-10 13:56
Asztrológiai nyersanyagok (forrásmunkák) átforgatása szakértői rendszerekbe és tudományosan vizsgálható hipotézisekbe...n.a.2016-02-09 21:21
HR-orientált javaslatok a kari intranet funkcióinak bővítésére: egy max. 100 kulcsszavas, rangsorolható kompetencia-listával (vö. scival-fingerprint), ill. a doktori iskolás tárgyak integrálásával...n.a.2016-02-09 18:53
2016 tavaszi félév: terhelés-tervezés xls-sablon nélkül (folyamatos jelentkezés óratartásra, adatbányászat PhD-kurzus állandó felkínálása, multikulturalitás matematikája szekción keresztül széleskörű publikációs és citációs erőtér kialakítása, MIAU-publikációk, TDK-szakdolgozat-konzultációk állandó felkínálása külső konzulensként is, lektori feladatok vállalása, kari mtmt-elemzések készítése, kari crm-adatbázis fejlesztésének támogatása, nemzetközi kérdőívezés, tankönyvírás, korábbi kérdőíves felmérések adatainak elemzése)n.a.2016-02-09 12:04
A 2016-os tavaszi félévre vonatkozó KFI-tervek finomhangolásaURL2016-02-09 11:53
Újabb jelentkezés a multikulturalitás matematikája szekcióba: agricultural business intelligence beágyazottsága eltérő természeti adottságú országokban...n.a.2016-02-09 11:35
A log-alapú stresszkutatás nemzetközi jelenléte...URL2016-02-09 11:30
A 2015/2016-os KFI tervek evaluálásaURL2016-02-09 11:02
Felkészülés a megfigyelés jelenségével kapcsolatos emberi attitűdöket feltáró kérdőív nemzetközi kiadásáran.a.2016-02-09 09:40
Felkészülés a Pallas Athéné pályázatran.a.2016-02-09 09:40
Felkészülés a STRESSAP manuális elemzésre támaszkodó bemutatóiran.a.2016-02-09 09:39
Oktatásmódszertani és IT-tanácsadás tananyagfejlesztők számára n.a.2016-02-07 14:21
Felkérés céginformációs rendszeradatok fizető/hitel-képességi elemzésére egy nemzetközi konferencia számára...n.a.2016-02-05 23:18
Adatbányászat I-II. konzultációk más tárgyak önálló feladataiból született cikkek kritikai értelmezésérőln.a.2016-02-05 22:07
Felkérés log-alapú kompetencia-elemzés log-alapú rendszerének kidolgozására...n.a.2016-02-05 20:44
Felkérés pályázatértékelő robot megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére H2020 Phase 1 pályázat keretében...n.a.2016-02-05 20:43
Felkérés az ehealth-360 nemzetközi konferencián való részvételre a STRESSAP megoldás bemutatása érdekében.URL2016-02-03 19:38
Két H2020-as pályázat leadva...n.a.2016-02-02 20:13
Pályaválasztási tanácsadásra való felkérés MSC képzés előtt álló Alumnus esetébenn.a.2016-02-02 17:21
Konzulensi felkérés levelezős PhD-Hallgató részéről celluláris automaták témakörébenn.a.2016-02-01 20:23
Felkérés az ELTE részéről a matematika alkalmazásai témakörben speciális tartalmak oktatására (pl. solver-alapú problémamegoldás, hasonlóságelemzés, szakértői rendszerek, pivot)n.a.2016-02-01 14:25
Az academia.edu saját hatáskörben tár és kínál fel elfogadásra publikációkat...URL2016-01-30 07:48
MTMT-adatvagyon személyre szabott elemzésen.a.2016-01-29 11:05
Konzultációk PhD-Hallgatói ösztöndíjra pályázókkaln.a.2016-01-29 11:05
A multikulturalitás matematikája szekció (2016.05.06.) első jelentkezőinek témakörei: Az Eurovision Dalverseny adatvagyonának elemzése / Az idő mintázatainak feltárása, avagy a hit, az asztrológia és a tudomány elhatárolhatósága / Log-alapú kompetencia-vizsgálatok / Nemzetközi attitűdök a megfigyelés/megfigyeltség tűrése/igenlése kapcsán / Sportkultúrák elemzése / A vizuális üzenetek torzulásainak hatása a fogyasztók magatartásra, avagy a kommunikációs kultúrák harca / Értékelési kultúrák ütközése és fúziója az oktatásban / A történettudomány és matematika kapcsolata 1956 kapcsán / ...n.a.2016-01-29 11:04
Felkérés konferencia-részvételre: WCCIURL2016-01-29 10:55
Az MTMT újabb komoly előrelépése az objektív mutatószámképzés terén szemben a szubjektív, kényszeres értékelgetési megoldásokkal (pl. írásmű műfaji besorolása, H-index korábbi szűkítő értelmezése, tudományos vs. nem tudományos jelleg megállapítása) a szűkítetlen H-index felkínálása a választható táblázatok orvosi rétegében. n.a.2016-01-27 15:03
Az MTMT immár nem kommunikálja az összesített impaktfaktor után a Hirsch-index értékét sem az összefoglaló táblázatban. Sőt: már nem létezik a nem tudományos művek listája sem. Végre eljutunk oda, hogy csak a tények kerülnek adatbázisba szervezésre és nem kell önkényes értékítéletekre kényszeríteni magát és mást senkinek?URL2016-01-27 10:05
Török-magyar kooperáció a log-alapú, mesterséges intelligencia módszerekre támaszkodó kompetencia-modellezés török és magyar fogadtatásának kérdőíves felméréséről a multikulturalitás matematikája szekció keretében...n.a.2016-01-26 11:04
A multikulturalitás matematikája szekció: A szekcióban minden elemzést érdeklődéssel várunk, melynek alapja egy OAM. Ez lehet például az 1956-os évfordulós események tiszteletére az akkor aktív hazai és nemzetközi szereplők (objektumok) életrajzi (attribútumok) adatai alapján előálló táblázat, melyre vonatkozóan a kérdés: feltárhatók-e mintázatok a történettudomány és a matematika ötvözeteként egy adott korszakban élők apró tényeiben (Hyppolite Taine-t követve). Emellett érdekes lehet megvizsgálni filozófiai/nyelvészeti szempontból azt is, vajon a szavak szavakkal milyen mértékig definiálhatók? Sőt: Vajon a kérdőíves vélemények adatok-e, s a mérések és a vélemények milyen logikai kapcsolatban állnak egymással? Egyes országok/népek/népcsoportok/vallások/ miként érdeklődnek egyes jelenségek iránt a Google Trends társadalom-lélektani adatbázisa alapján (vö. sport-kultúra, stressz-megküzdés kultúrája, tanulás/tanítás-kultúra, érzelem-kultúra, marketing-kultúra, stb.). Vajon a vallás-asztrológia-tudomány háromszögében, milyen közel kerülhetnek egymáshoz az egyes alapfogalmak, azaz megállja-e az asztrológia a tudományosság próbáit? Az információs többletérték-termelés sikere megfelelő adatvagyonra és megfelelő módszerekre támaszkodva érhető el - akár további témajavaslatok kapcsán is...n.a.2016-01-25 08:14
Külső felkérés H2020-as projektekben való részvételren.a.2016-01-20 09:24
Javaslatok belső (intézeti, kari) képzésekre pl. az innovációmenedzsment kapcsánn.a.2016-01-20 09:23
Intézeti brain-storming előkészítése digitalizáció, innovativitás kapcsánn.a.2016-01-20 09:23
A multikulturalitás matematikája szekció szervezés: pl. megemlékezés 1956-ról a történettudomány és a matematika metszeteként és/vagy tények és vélemények, mint adatok a szociológia szemszögéből...n.a.2016-01-15 13:54
Aki valóban tervez és stratégiailag áll az erőforrás-allokációk kérdéséhez, az már év közben is értelemszerűen az ismert adatkérési séma szerint gyűjtheti a tranzakciós részleteket. S ennek alapján lehetett tervezni a megfelelési szinteket, vagyis azt, mit miért kell/érdemes elvállalni a rendelkezésre álló mozgásteret figyelembe véve... A mozgástér milyensége, mérete, alakja nem befolyásolható bárki által, bármilyen mértékben... A potenciális mozgástérhez képest lehet csak valamit tenni, vagy nem tenni... Most egy új űrlap érkezett (http://miau.my-x.hu/tki/Terhelesvizsgalat_GTK_2015_OSZ_uj.xlsx), amire ugye előre senkinek nem lehetett felkészülni, vagyis nem várható el most, hogy akár egy vezető, akár egy beosztott felelősen úgy cselekedhetett volna a múltban, ahogy ezt itt és most jónak kellene tudni láttatni. Ez az utólagosság nem mellesleg nem is felel meg a teljesítményértékelés törvényi és szakmai elveinek vélelmezhetően... Miként és kinek kell/illik vajon a konszolidációt végrehajtani, hogy minden elvárásnak meg lehessen felelni a lehető legjobban? Vagyis milyen adatok kerüljenek majd az intézeti összehasonlíthatóság érdekében hová?URL2016-01-15 13:52
Továbbjutott a MYX-TRAFFIC koncepció az innovációs/ötlet-pályázat második körében a CITIQ pályázat keretében...URL2016-01-10 08:56
EU-szabadalom iránti igény benyújtása hasonlóságelemzésre alapozvan.a.2016-01-10 08:53
2 GINOP pályázat előkészítése hasonlóságelemzési know-how-ra alapozva (termelésvezérlés optimalizálása, augmented reality alapú szolgáltatások fejlesztése)n.a.2016-01-10 08:52
Felkérés egy HR-menedzsment könyv átdolgozása kapcsán egyes részek kialakítására, átalakítására (pl. big-data és a HR, ill. HR jövője)n.a.2016-01-09 13:12
Javaslat: A könyvtár által felvetett innovációs igények kapcsán TDK-témákat kellene kiírni...n.a.2016-01-06 21:18
Javaslat: A GTK-n sikeres önismereti és kommunikációs tréninget kellene hirdetni az új karok dolgozóival közös csoportok számára...n.a.2016-01-06 21:17
Az asztrológiai adatvagyon integrálása a big-data-koncepciókba... (vö. olyana adatvagyon kell a személyekről, mint objektumokról, mely az (el)ismert demográfiai elemzéseket megalapozó statisztikákkal egyenértékű: pl. születés időpontja, testhossz, testtömeg, fejkörfogat, stb. OEP által anonim módon kiadva). Emellett a nemzetközi szabványos IQ-tesztek is lehetnek érdekes életesemények, de a kitöltők születési adatait itt egyéb forrásból kell certifikálni...)n.a.2016-01-03 16:02
Közreműködés a HR jövője című tankönyvfejezet új verziójának előkészítésében...n.a.2016-01-02 12:15
Közreműködés az intézeti munka digitalizációjának fokozását előkészítő feladatokban...n.a.2016-01-02 12:14
A CEEIRT 2007-2013 közötti adatainak értelmezése hasonlóságelemzéssel (is)...URL2016-01-02 12:13
Ha Orwell látná a mai TDK-dolgozatokat, vajon miként értelmezné az ÚJ-NYELV szükségszerűségét, lehetőségét, kockázatait? (https://www.youtube.com/watch?v=JIKpAPVPN6w - pl. 36:50)URL2015-12-28 17:31
Feltételezések: A középkorban a big-data koncepciónak az asztrológia felelhetett meg. Hippolyte Taine "apró tények" módszere pedig már a XIX. században utalt a tény-alapú szakpolitizálás, ill. a humán és reál tudományok ősi és alapvető kapcsolatára...URL2015-12-27 13:34
A szómágia árnyoldala: ennél kevésbé érthetően szinte már vélelmezhetően művészet lenne megfogalmazni, mit is vár el egy-egy feladat a megoldást felvállalótól - noha ezzel szemben a gamification szint ideálisnak tűnik... A feladatmegfogalmazások teljeskörűségét és félreérthetetlenségi potenciálját ugyanúgy kellene tesztelni, mint ahogy ezt a jogszabályok konzisztens illeszkedése kapcsán ismét csak tesztelni kellene...URL2015-12-25 13:51
Felkészülés az intézeti és projektmunkában a digitalizáció magasabb fokára lépés ügyében...n.a.2015-12-23 14:27
Szemléletformáló képzésekre való felkészülés pl. matematika/informatika-versenyek győztesei számára...n.a.2015-12-23 14:26
Az innovációk befogadásának állami kötelezettsége a közlekedésbiztonság kapcsán pl. gondatlan veszélyeztetést feszegető perrel elvileg kikényszeríthető lehet...URL2015-12-23 14:24
Korábbi PhD-témák 2016-ra való érvényességének megerősítésen.a.2015-12-17 14:26
Szabadalom előkészítése öntanuló vízügyi döntéstámogató rendszer vezérlésérőln.a.2015-12-16 12:35
A doktori iskolák témavezetői esetén elvárható az MTMT-s profilok egyenszilárdsága? Miként lehet deklaratív határokat húzni és ezeket lehet-e induktív modellekkel legitimálni? Csak az zárható ki témavezetőként, aki a már bentlévők által a mindenki másként egyforma értelmezés szerint felálló szimulátorban a minimum szintet sem éri el? Számít-e, számítson-e az, ki hány év alatt hová jutott el (vö. profil-inputok abszolút számok helyett legyenek egy munkaévra vetítve)?n.a.2015-12-16 11:33
A nem szó szerinti fordítások lehetőségeit feszegető szakmai vita megkezdődött egy intézményközi fórumon...n.a.2015-12-16 11:30
Szakdolgozatok kapcsán titkosítást kérő cégek vajon miért nem járulnak hozzá az anonimizált dolgozatok publikálásához, ha a szerző érdemi módszertani eredményeket hozott létre saját erőforrásai alapján?n.a.2015-12-16 11:29
Az MTMT-anomáliák kezelésének vélelmezhetően nincs kialakult ügyrendje a munkáltató és a munkavállaló kapcsolatrendszerében... n.a.2015-12-16 11:28
DOAJ review - kb. egy évvel a kérelem után?!n.a.2015-12-14 22:15
Számos kérdés az mtmt működésével kapcsolatban a láttamozók felé...n.a.2015-12-14 22:14
Szakmai vita-sorozat egy konkrét ajánlása: A klasszikus kérdőívezés helyett a big-data mentén egyre inkább a rendelkezésre álló, szándék-függetlenül létrejött LOG-állományok felhasználása lenne indokolt...n.a.2015-12-13 08:24
Nyelvészeti kérdések lehetnek a multikulturalitás matemmatikája szekció (2016) központi elemei?n.a.2015-12-13 08:23
Robot-pszichológusfejlesztés lehetőségei: Készülve a multikulturalitás matematikája szekció 2016-os megszervezésére felmerülnek az alábbi kérdések az intézményi pszichológus létének ismeretében: kutatási szempontból is felvállalható-⁠e egy konzultáció(-⁠sorozat), melynek célja a pszichológusi feladatok robotizálhatóságának felmérése saját magamat, mint kísérleti nyulat felhasználva alapvetően az esetlegesen felmerülő üres-⁠időben... A konzultáció eredménye egy (közös?!) cikk lenne, melyből az Olvasó megtudhatná: milyen nyersadatokatra épülve lehet esetleg a humán pszichológus, mint érzékelő-értelmező egység munkájával analóg (vö. Turing-teszt) tudásformákat kialakítani az eddigi mesterséges intelligencia-kutatásokra támaszkodva? Illetve: milyen humán pszichológusi aktivitások miért nem modellezhetők még jelenleg? Ha bármilyen módon is kapcsolódhat a konzultáció a grafológiához, az egy önálló cikket is megérne...n.a.2015-12-08 10:03
Kérdőjeles kooperációs készségek tetten érése intézményen belül interdiszciplináris kutatások kapcsán (pl.. kísérleti gazdaság, neurális háló-alapú modellezés finomhangolása, munkaerőpiaci elemzések, a zene matematikája, alumni-adatfeldolgozás, robot-kultúrpolitikus mibenléte, a tudományosság, a Jó mibenléte, stb.)...n.a.2015-12-08 10:01
Sokal-affér?! Vajon kötelesek-e egy konferencia résztvevői azonnal szóvá tenni, ha egy előadásban triviális elírás szerepel a vizsgált minta nagyságát illetően két dia összevetése alapján? Avagy mennyire tekinthető a tudományos közösség a minőség zálogának?n.a.2015-12-04 13:00
Jelentkezés a gyöngyösi XV. Nemzetközi Tudományos Napok címmel megrendezésre kerülő konferenciára egy innovációs tanácsadás keretében kialakított kutatási témával (mozgástudatosság témakörben)URL2015-12-04 12:58
A 2016-os multikulturalitás konferencia egy szekció-szervezésének felvállalása a már bevált multikulturalitás matematikája névvel...n.a.2015-12-04 12:56
Sikeres prezentáció a nemzetközi konferencián a diploma mellékletek formájában kiadható kompetencia-certifikátok automatikus értelmezésének lehetőségéről...URL2015-12-04 12:35
Egy robot-lektort elváró verseny...URL2015-12-04 12:34
ETDK III. helyezés egy innovatív munka elismeréseként - ismét masszív eljárási és szemléleti aggályok mellett a TDK-mozgalmat illetőenn.a.2015-11-27 18:25
Felkészülés kérdőív-alapú személyiségtesztek konzisztencia-alakzatainak értelmezéséreURL2015-11-27 18:24
Felkészülés agyi hullámok exploratív értelmezéséreURL2015-11-27 18:23
Hatósági érveléstechnika inkonzisztenciáinak feltárása és környezetvédelmi pályázat az optimális közlekedésszabályozás témakörében...n.a.2015-11-27 18:21
Az ár/teljesítmény-optimum matematikai leképzésére alkalmas alternatívák feltárása és benchmarking értékelése egy innovációmenedzsment tanfolyam gyakorlati moduljaként...n.a.2015-11-27 18:20
TDK-szekciómunka tapasztalatai: vajon mi a tudományos, mi innovatív, mi áltudományos, mi klón-termék, mi szómágia (csak), mi az adat és mi az adatminőség, ill. mi a bizonyítás? "Csak" ezekre a kérdésekre nincs válasz már 2 TDK-dolgozat védését követő vita kapcsán? (vö. jobb adat-e a "szokásos" kérdőíves felmérés adata a Google-Trends adatával szemben? // ami innovatív, az lehet tudományos? // lehet-e tudományos valami, s közben még sem innovatív? // lehet-e innovatív valami és mégis csak áltudományos? // Miként bizonyítandók jövőkutatási szcenáriók tudományosan?) --- Válaszok még nincsenek, de legalább a kérdések burkoltan felmerültek!!!n.a.2015-11-25 11:33
Kapcsolatfelvétel az új "budai karok" irányába...n.a.2015-11-24 14:09
Nem halad a DPR elemzések keretfeltételeinek tisztázódása... Vajon miért? Ez lehetne például az egyik olyan valós adatvagyon, melyre alapozva a tudomány a tudományról beszélhetne tudományosan... Hogy lehet az, hogy oktatóként sok-sok éven keresztül semmilyen visszhang nem jut el valakihez, noha időközben számos felmérés kerül lebonyolításra és kiértékelésre... Hogyan lehet az, hogy nem kötelező minden kutatónak véleményt formálni a DPR adatokról - legalább gyakorlás/brain-storming jelleggel? Hogyan lehet az, hogy írásos engedélyezési kérelmekre semmilyen válasz sem érkezik?n.a.2015-11-24 07:28
Kooperációs javaslat a statisztikai szakértők felé konkrét érdeklődések kapcsán kialakult módszertani katalógus közös fejlesztésére...egyelőre pozitív visszhang nélkül...URL2015-11-24 07:25
Benchmarking kérdések a konzisztens tisztánlátás kapcsán az MTMT-t illetően: Az ezen adatbázisban elérhető "cikkek", valóban cikkek? Vagy absztraktok? Hogyan kellene ezeket az MTMT-ben feltüntetni? Ezek bármik legyenek is besorolás alapján: tudományosak? Ha azok, akkor mi által váltak azzá? Ha nem azok, mi lehet ennek az oka? Az itt megadott hivatkozások citációnak számítanak, noha a szövegközben semmi utalás nem szerepel arra, honnan / mit is vett át a Szerző? (pl. ttp://nemzetikivalosag.kih.gov.hu/data/cikk/a2-jadj-13-0056.pdf) Vélelmezhető, hogy a Nemzeti Kiválósági Program megoldásait, mint ideális megoldásokat hozták létre, mely idealitás-koncepciót pl. az MTA/MTMT előzetesen felmérte, véleményezte, tesztelte, elfogadta, s a kiadással példát kívántak mutatni a Kiadók arra, hogyan kell eljárnia mindenkinek a XXI. században...?! Sem a súlyos papír-alapú kiadványokban, sem a weben egyelőre nem találni utalást arra: milyen lektori folyamaton is esett át a kiadvány bármely részének kialakítása... A könyvtáros szakértők erről esetleg több információval rendelkeznek?URL2015-11-22 06:26
Nyílt levél: Itt is jelezni szeretném, hogy a thesis rendszerben a tételes javaslatok, a pontok indoklásai nem tölthetők fel, ezért ezeket külön állományban küldöm. Talán érdemes lenne kezdeményezni a thesis-fejlesztést elrendelők felé, hogy a bírálati munka minőségbiztosítási szintjének növelése érdekében a dolgozatokat DOC formában is el lehessen érni és vissza lehessen tölteni a korrektúrákkal ellátott bírálati példányt annak érdekében, hogy a Hallgató valódi segítséget kapjon ahhoz, mit is lehetett volna jobban csinálni. Sőt: a bíráló is tévedhet. A bírálatokat a Hallgatókkal előbírálati rendszerben kötelező legyen egyeztetni, vagyis az anonimitásra semmi szükség nincs. S végül: olyan esetekben, ahol a gyanúk masszívak és tételesen alátámasztottak, a dolgozat újrabeadása legyen kötelező a javítások után, mert ezzel is a későbbi lektori folyamatokra szocializáljuk a Szerzőket, s nem mellesleg, ha már a TDK-n megindult a kétlépcsős beadás, akkor minden egyéb bírálandó tétel esetén lehetne a rendszer kétlépcsős a végtermék minőségének maximálizálása érdekében... Amennyiben a bíráló tévedne, s a Hallgató az előbírálat után lehetőséget kap ezen félreértésekre való rámutatásra, úgy elvileg a Hallgató egyenrangú vitapartnernek érezheti magát. Ez a szakmai vitakultúrát erősítené, bár a Hallgatót természetesen nem lehet kötelezni arra, hogy saját érdekében eljárjon...n.a.2015-11-22 06:06
16 szakterületből 10 esetben a myx-free modell-család hasznosnak ítéltetett nemzetközi szintenURL2015-11-21 15:14
Tudomány-reformáció?! a Magyar Tudomány Ünnepe keretében...URL2015-11-20 11:32
Egy kutatásmenedzsment tanfolyam esszenciája II.: tudományos munka csak az, ami elsőként közöl bizonyítottnak tűnően értelmes újdonságot, semmilyen klónozás, adaptálás nem tudományos munka ezen definíció fényében...n.a.2015-11-20 08:58
Egy kutatásmenedzsment tanfolyam esszenciája: szükség lenne egy NOBEL-díj odaítélő robotra, mely akkor működne helyesen, ha kényszerűen saját maga feltalálóinak adná a következő NOBEL-díjat, hiszen a tudományról végre a tudomány tudományosan kezdene el beszélni...n.a.2015-11-20 08:48
Kutatási téma: augmented reality, avagy a végeredmény vizuális megközelítéseURL2015-11-20 08:46
Kutatási téma: augmented reality - WUMPUS-világként való értelmezése (vö. parkolót kereső autók egymással megosztott kameraképei)URL2015-11-20 08:46
Az EDHT honlap fejlesztését érintő 14 pontból álló javaslatcsomag kialakításan.a.2015-11-19 16:35
A STRESSAP H2020-as pályázat második értékelése több pontra vezetett, mint az első beadás, de sajnos, még nem nyert a pályázat...n.a.2015-11-19 16:35
SAS a hasonlóságelemzések piacán II.URL2015-11-18 20:15
SAS a hasonlóságelemzések piacán...URL2015-11-18 20:11
Meghívó - Kerekasztalbeszélgetés: Képes-e a tudomány a tudományról tudományosan beszélni (2015.11.20/ 15.00, Főépület 4029)URL2015-11-16 18:03
Felkérés a "Tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban (Theory and Practice of Knowledge Management)" könyvben való közreműködésren.a.2015-11-15 15:40
Kötelező, visszamenőleg adatszolgáltatással becsléssel és javaslatokkalURL2015-11-12 12:13
Részvétel a megértés alakzatait feszegető TTI-minikonferencián, ahol pl. a Johari-ablak kapcsán a vakfoltok, a rejtett és ismert információhalmazok kifejezetten hasonlóságelemzési kérdések, mert pl. a Lie2me-elemzések által feltárt inkonzisztencia-, hazugság-potenciál, ill. a buborékmodellek nem norma-szerű rétegei a szövegbányászati tények alapján az egyes megismerési halmazok matematikai definícióját jelenthetik...n.a.2015-11-11 14:37
Tiltakozás a pályázati bevételek intézményi szintű spórolásként való értelmezése ellen: a projekt többletfeladat, mely rezsije fejében működtetni kell a kutatásra alkalmas teret, infreastruktúrát, adminisztrációt... Spórolás a távmunkával érhető el, ill. ha az infrastruktúrát külső partnerek fejlesztik... (lehetőleg nem a közbeszerzés működési anomáliái mentén képződő kényszerhelyzetek mentén)...n.a.2015-11-10 21:04
Szakdolgozatbírálat - az előbírálat érintettek való nem anonim egyeztetésén keresztüln.a.2015-11-10 21:01
Felkészülés interaktív egy-személyes kutatásmenedzsment képzésre..n.a.2015-11-10 21:00
KF-monitoring-kérdőív kitöltésének megkísérléseURL2015-11-10 20:02
Ha a vezetés nem kibernetikus szemléletű, nem a gép-ember szimbiózis (legalább lehetőségének) híve, hanem intuitív "zseni", aki majd belülről fakadóan megérzi (ha majd meg kell) a helyes döntések irányát, s ebből következően nem vezeti, nem motiválja, nem meghajtja az IT-t, hanem csak elszenvedi, az IT-t nem saját idegrendszere meghosszabbításaként megélve, nos akkor az IT bármilyen problémája nem saját szervezetének kórja, melyet holisztikusan kellene a teljes szervezet érdekében kezelni, hanem egy zavaró "kullancscsípés", ami ellen küzdeni kell...?! Másik oldalról, ha az IT monitoringja nem képes feltárni az IT önfejlődő, zsákutcás erőtereit (ilyen a félelemkeltő, black box potenciál is), akkor ez egy olyan idegrendszer, mely belülről bomlasztja saját magát, s mit akarhat ilyen esetben a szervezet többi (egészségesebb) részétől?! Ha tehát a szervezetben szakadákok vannak a kompetenciák megértésében, nem pedig egymásra lapolódások, akkor az egy meghasadt tudatú szervezet, mely saját magát ítélte halálra a szükséges mértékű párhuzamok fel nem vállalása, előállítani nem tudása révén?! Az ember intuitív lényként születik és szocializálódott évezredeken keresztül - most pedig itt aparadigmaváltás kényszere, az ember-gép-szimbióziksok kora...?!URL2015-11-10 08:21
Kooperációs ajánlat a doktori.hu kapcsán a doktori iskolák titkárainak a rendszer-anomáliák katalogizálását, a potenciális megoldását publikálandó...n.a.2015-11-09 18:30
Intézményközi kooperációs ajánlat Győrbe az ottani kutatási tervek megismerése nyomán: a kibernetikus jogállam és az etika kapcsolatának esetleges közös kutatásáról...n.a.2015-11-09 08:29
TDK-minikonferencia szervezése pl. egy sikeres téma/dolgozat, a TDK -témák nehézségi fokát érintő kutatások résztvevői, konzulensek, TDT-tagok, innovációs tanácsadók, stb. felkérésével annak érdekében, hogy a TDK az innovativitás és ne az önkényes véleménynyilvánítás tere (is) legyen...n.a.2015-11-08 11:03
A hasonlóságok hasonlóságáról csak MIAU-fertőzöttek tudhatnak a Google keresések alapján. De ők legalább egyes esetekben maradandóan fertőződtek...URL2015-11-07 13:46
OTDK-n nem szerették, de a kánon más alakzatai díjazták! A piac pedig igényli!!! (II. helyezés a MAGISZ pályázatán)URL2015-11-06 15:26
Lektori/bírálói munka minőségbiztosítása és az ideális részletesség közelítése a thesis rendszeren túl, mely erre nem kínál korlátlan lehetőséget...n.a.2015-11-05 17:25
Örömteli, hogy a Thesis nevű dolgozatbírálati rendszert saját fejlesztésben hozta létre a GTK. Finomhangolási kérdések azért mégis csak akadnak...URL2015-11-05 14:40
VSZ MSC képzés keretében új szakirány előkészítésének kísérleten.a.2015-11-03 17:47
A CCEIRT projektbe volt orosz/szovjet Hallgatók bevonásának kísérleteURL2015-11-03 17:47
Angol szakkönyvekre alapozó (külföldieknek és magyar diákoknak szóló) HR-képzések e-learning keretek közötti adaptálási kísérleten.a.2015-11-03 17:46
Békéscsaba-Gödöllő e-learning tengely építésének kísérlete kétirányú tudásáramlást preferálva, oktatók mozgását racionalizálva...n.a.2015-11-03 17:45
Projektközi kapcsolatépítés kísérlete: az örökbe fogadott falu és a helyitermék, glocalnet logikák egységesítése mentén a Tudomány Napja rendezvények apropóján...URL2015-11-03 17:44
A tudomány ünnepének részeként szó lesz arról, tud-e a tudomány a tudományról tudományosan beszélni?URL2015-11-03 11:35
Távmunka-tapasztalatok katalogizálásan.a.2015-11-02 12:52
Foglalkoztatói kérdőívek kiértékelése inkonzisztenciák és/vagy gondolatláncok feltárását célozva...n.a.2015-11-02 12:51
Innovációs szolgáltatások szükségszerűségének feltárása, a szükségszerű aktivitások beárazásan.a.2015-11-01 20:34
Innovációs tanácsadás gimnazistáknak - skype-on...n.a.2015-10-30 16:48
Az érveléstechnikai rendszer (mint szakirodalmi feldolgozási módszertan) minimális sémája: "idézet1" [logikai operátor1] "idézet2" = "részkövetkeztetés1=idézet3", ahol a logikai kifejezés hossza/bonyolultsága tetszőleges lehet és a Szerző a logikai operátorok megválasztásáért és az idézetek kiválasztásáért felel, ill. magáért a következtetés helyességért... Minden más szépirodalmi szövegalkotás!n.a.2015-10-30 13:43
Egy innovációs projektben "a pályázó célja egy olyan újfajta helyesírás ellenőrző program készítése volt, mely hatékonyabb, és intelligensebb a ma használtaknál, melyek viszonylag egyszerű, szótárakon alapuló programok, ezért ha egy szó nem szerepel a program szótárában azt mindenképpen hibásnak észleli. A pályázó neurális hálókat, egy hatékony gépi tanulási modellt használt. Az így létrehozott hálózat nagy biztonsággal meg tudja állapítani a szó helyességét. További fejlesztésekkel elérhető, hogy a hálózat felhasználja a szavak kontextusát, valamint a szöveg nyelvtani szerkezetét is elemezze és ellenőrizze." A szavak kontextusának felismerése egyrészt a nyelvtani helyesség, az nyelvtanilag odaillő szóalak, másrészt azonban a logikailag odaillő szó kapcsán a robotlektor-fejlesztésben egymásbe fonódó célok és technológiai lehetőségek...URL2015-10-30 12:34
Részvétek a KSH kérdőíves felmérésében: Kérdőív a KSH módszertani információival (metaadataival) kapcsolatbanURL2015-10-30 09:54
Belső innovációs ötlet: A robot-írásszakértő (grafológus) ugyan képelemzési kihívás, de a robot-stílus-elemző már egy fajta IQ-teszt, melyek a cégek HR-költségeit csökkenthetik magas szakértői tudást injektálva a kiválasztási folyamatokba (vö. TDK-rezümék robotizálható rangsorolása)...n.a.2015-10-29 07:32
A gyilkos autók, vagyis a legkisebb károkozásra való programozás kérdése azonos a sárkány-sziget és a közösség mindenkori leggyengébb láncszemének kiválasztani tudását feszegtő tanmese alapkérdésével...URL2015-10-25 17:30
Boldogság = felismert szükségszerűség?!URL2015-10-25 08:28
Kazohinia ma?!URL2015-10-24 20:22
Research Gate - avagy DOI két kattintással (DOI: 10.13140/RG.2.1.1402.1847)URL2015-10-22 12:24
Kutatási vázlat: az MNV által részlegesen birtokolt volt egyetemi cégek K-F-I folyamatokban betöltött szerepét illetően...URL2015-10-22 10:59
Intézetközi kooperációs javaslat a kompetencia-certifikálás és a belső auditok esetleges összefüggéseit illetően...URL2015-10-21 10:25
Karközi kooperációs javaslat a neurális hálók túltanulási jelenségeinek kezelését illetően...URL2015-10-21 10:21
Az egyetemi élelmiszerbiztonsági projekthez való bejelentkezés az informatikai biztonság kapcsán nyert innovációs díj mögötti megoldás adaptációját felkínálva...n.a.2015-10-21 10:13
Kariközi kooperációs potenciál feltárása a Danube Transnational Programme keretébenURL2015-10-21 09:32
Kutatócsoportok adatainak aktualizálásaURL2015-10-21 09:30
Kapcsolatépítés egy rádióriport nyomán: vaddisznók előfordulási gyakoriságának levezetése a keretfeltételeket és az állományszámokat leíró adatok alapján képezhető szimulátorok keretébenn.a.2015-10-20 15:20
Kapcsolatépítés: az energia-gazdálkodás és az Ecology of Scale kísérletek kapcsán az egymásról hivatalból szinte semmit nem tudó kutatócsoportok rövid bemutatkozása nyomán...n.a.2015-10-20 15:19
Kapcsolatépítés: minőségbiztosítási auditok és kompetencia-certifikátok kapcsán az egymásról hivatalból szinte semmit nem tudó kutatócsoportok rövid bemutatkozása nyomán...n.a.2015-10-20 15:19
Kooperációs, együttgondolkodási kísérletek kérdőívező Hallgatók, Kollégák kapcsán - zömmel sikertelenül...n.a.2015-10-19 20:42
Jelentkezés: International conference Young Science VŠEMvs 2015 Friday, December 11, 2015 The School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava invites you to the 4th international scientific conference on young science „Startup support in the SME sector as a decisive factor of regional development in V4+ countries“ which will be held on December 11th 2015 in Bratislava.URL2015-10-19 11:06
A Danube Transnational Program keretében Express of Interesse dokumentum előkészítése osztrák, német, cseh, boszniai, montenegrói, szerb, horvát, bolgár, magyar konzorciumi tagokkal a SZIE bevonása mellett...n.a.2015-10-19 10:10
Kooperációs javaslat a szegedi tudásmenedzsment szakértők felé az egyetemek generációs értékének online szakértői rendszer keretében való megállapítását illetően, mely eredményből a szakértői rendszer alkotás, a MIAU-cikk publikáció lehet az MTMT szerint is...n.a.2015-10-19 10:07
Jó tudni, hogy tudományról egyesek tudományos alapossággal akarnak gondolkodni, avagy egy alapozó dokumentum a Magyar Tudomány Napja kapcsán tervezett rendezvényhez:URL2015-10-14 07:48
GTK elismerő oklevél a KÜLSŐS szervezőknek is, akik nélkül a KÉ2015-ös rendezvényei nem jöhettek volna létre!!!n.a.2015-10-13 14:52
Csatalakozási kérelem a DPR-adatokat elemző csoporthoz...n.a.2015-10-13 14:49
Megkezdődtek a TDK-előbírálatok... Az első konklúziók a szereptévesztések elkerülésére hívják fel a figyelmet: nem az a fontos, miért tekinti szubjektíven a szerző hasznosnak saját munkáját, hanem az, vannak-e objektív eredmények, ill. olyan célcsoportok, akik erre vevők. Emellett egy-egy feladat kapcsán a módszeresség szintje maximalizálandó a szubjektivitással szemben. Vagyis az adott feladat által kínált maximális tudományosságot kell megcélozni és nem a kényelmes alsó szintet, mert a TDK egy verseny!n.a.2015-10-13 09:44
Ha beteg az előadó, avagy egy konferencia-ppt robot-hangra...URL2015-10-12 12:39
Óvatos terjeszkedés a zeneoktatás irányába...URL2015-10-12 11:28
Felkészülés e-learning rendszerek log-állományainak elemzésére anonim kísérleti adatvagyonra támaszkodvan.a.2015-10-12 11:09
Felkérés kutatásmenedzsment szakértőként interdiszciplináris kutatócsoportok felkészítésére - referenciák: 2015 november: Magyar Tudomány Napja - avagy vitaeset a tudománymetria anomáliáiról / http://miau.my-x.hu/miau/205/Melleklet_4_Regisztracios_lap_Szinopszis_pl.xlsx # 2015: optimalizáció a felsőoktatásban: pl. szabadságtervezés / http://miau.my-x.hu/miau/187/days_off_optimation.doc # 2014 december - 2015. január: 100 órás magyarországi tanfolyam felsőoktatási érdeklődőknek a tudománymetriáról / http://miau.my-x.hu/miau/198/20141204_hangutes.html # 2013-2014: Noble Ideas Project (Robot-Lector fejelsztés) / http://miau.my-x.hu/miau/196/Pitlik_Robotlektor_Roll-up_85x203cm_HU_EN2.pdf # 2011 Oktatási-kutatási feladatok / optimalizálása http://miau.my-x.hu/miau/154/okt_opti.xlsx # 2011 AVIR projekt szakmai vezetése (inkl. az akkreditáció módszertanának reformja) / http://miau.my-x.hu/avir # 2006-2015 Robot-szakértők (minőségbiztosítók) fejlesztése / http://miau.my-x.hu/myx-free/ # 1995-2004 Konzisztens adatrendszerek ellenőrzése (EU-projektek sora) # 1989-2015 oktatási reformok sorozata / http://miau.my-x.hu/miau2009/index.php3?x=elearningn.a.2015-10-12 11:08
Finn-magyar workshopURL2015-10-12 11:05
A KFI-csoporton belül a stressz és a szociológiai szakértő együttgondolkodásának katalizálása...n.a.2015-10-10 12:15
A duális képzés kereteinek és lehetőségeinek vizsgálata - kérdőívkitöltésURL2015-10-07 18:56
Sport-pszichológiai tanácsadásban való részvételre vonatkozó felkérés érkezett...n.a.2015-10-06 18:56
Egy H2020-as pályázat véglegesítésében való részvétel (ISMON)n.a.2015-10-06 18:55
A Duna-Régió projekthez pályázati ötletadás és konzorciumi partner-ajánlásn.a.2015-10-06 18:55
Az immár 18. életévét megkezdő MIAÚ immár saját finanszírozású szerveren működik - lévén az egyetemi források ellenére az intézményi közbeszerzés ellehetetlenült...URL2015-10-04 13:00
Csoda történt: a kánonnak teret adó Google Scholar értesítése olyan dokumentum idézettségét mutatta ki, mely tipikusan tagadja a kánont, vagyis jelen esetben egy kormány-dokumentum korrektúráját minősítette a tartalom-orientált (s ilyetékképpen forma-semleges) szerző említésre méltónak...URL2015-10-04 12:58
Csapatépítés: zenei képzések gamifikációs lehetőségei témakörben (az alábbi 3 szimulációs logikája egy hangjátékba ágyazható, ahol az 1+3 szál együtt a gamification alapelveivel (sex-humor-brutal, répa-bot, stb.) masszív potenciált jelenthetnének akár nemzetközi piacra is - lévén a zene nyelve univerzális): [A] zenei irányzatokat lehet generálni, s ehhez meg lehet alkotni a zene mesterséges intelligencia-alapú fogalmát az rnd hangjegyek-és-ütemek sorozatát értékelendő, [B] a zenei szépség eddigi modelljai kapcsán kialakuló szimuélációs folyamat a zenei képzés játékosan újszerű aspektusait nyitja meg, ahol a zenész (pl. jazz-⁠zenész) számára a motivumkeresés útjához ad a szimulátor tippeket, [C] a zenei genetikai potenciál fogalma mentén, ahol egy konkrét mű esetében az n-⁠féle világszintű előadás megvalósulási formáiból összeállított zene-statisztikai adatbázis (jelen esetben alapvetően az időeltérések és a dinamikai eltérése lennének a mutatószámok) a modellek megadhatnák, miért olyan sikeres egy-⁠egy művész, vagyis: aki még sikeresebb akar lenni, annak milyen interpretációs irányba illik gondolkodni (= minden mutatószám sorszáma = 1 esetén mekkora a várható siker, ahol a mutatószámok a lejátszás speciális idő/⁠hangerő effektjeit jelentik)...URL2015-10-02 08:28
Részvétel a szegedi tudásmenedzsment konferencián...URL2015-10-02 08:22
Kutatásmenedzsment és információmenedzsment tanfolyamok előkészítése jam session és klasszikus formábann.a.2015-09-30 16:17
Testre szabott PhD-kurzus a Corvinus Egyetem doktoranduszai számára magyar és angol nyelvenn.a.2015-09-30 16:16
Egy átdolgozott H2020-as pályázat másodszori benyújtásan.a.2015-09-30 16:15
A KÉ2015 tapasztalataiURL2015-09-27 09:22
KÉ2015 - részletekURL2015-09-18 11:17
KÉ2015: 4 program a KFI/My-X team szervezésében a 15 kari programból és a kb. 70 gödöllői aktivitásból...URL2015-09-18 11:16
Nyílt levél?! - A lapalapítási felvetéssel mindenképpen egyet lehet és kell érteni pragmatikus szempontból. Személy szerint szívesen támogatnám a kezdeményezést operatívan is: - robotlektorokkal, - korrektúra-alapú emberi lektori munkálatokkal a cikkek előremutató értékelése keretében, - a Sokkal-afférok esélyének feltárásával, - academic writing skill elvek kivonatolásával (vö. belső tanfolyam), - érveléstechnikai segédletekkel. A TDK előminősítési rendszere keretében a fenti operatív vállalásokat a TDK-rezümék és dolgozatok kapcsán máris napi gyakorlatként érlelgetjük... Emellett óvatosan utalni érdemes arra is, hogy legyen bármilyen jó/rossz egy szerkesztőség6egy kiadó, a cikkek alapvető minőségét a szerzők és az elvégzett munkálatok, vagyis a leírt gondolatok konzisztenciája határozza meg, s a kiadó minősége mindenkor független a cikk minőségétől, vagyis egy predátor-lapnak minősített kiadónál is megjelenhetnek gyönygszemek, s a jelenleg "felmagasztalt" kiadók esetében megfelelő következetességgel kevés érdemi cikk akadna fenn egy virtuális rostán... Következésképpen: a kiadók és a cikkek minőségének összemosása/összekeverése ellen nyomatékosan fel kell lépni minden fórumon (pl. teszem ezt itt is:-), lévén a formaiság túldimenzionálása mellett ez az az erőtér, ami eltereli a figyelmet a tudomány alapvető kérdéséről: miként vezethető le tetszőlegesen sok cikk gondolatisága alapján ezek innovációs potenciálja/tudományos értéke? Ezen kérdésre a formai követelmények és a kiadók "központi minősítgetése" a tudomány ideáljához vélelmezhetően közel sem méltó válaszkísérleteket jelent csak... S végül: jelenleg az MTMT-ben a Hirsch-index számításakor az ALKOTÁSOK hivatkozásai úgy tűnik nem számítanak, vagyis vélelmezhetően az jár jól / az a tudományosan értékesebb kutató/szerző, aki soha nem alkotja meg azt, amiről ír, csak "írogat" róla minél "nevesebb" helyeken... Óvatos vélelem szerint ez nem lehet egy egészséges, egyenszilárd, fenntartható európai kutatási tér tényleges célja... Persze a jó kiadó nem is ront a jó cikken, de nem is javíthat érdemben azon problématípusok értéktelenségén, mely másokhoz képest objekítve ingoványosabb adatvagyonra és módszertanra épülnek... Az objektív értékelések irányába való elmozdulás és a kánon-követés sajnos manapság egymással nehezen összbékíthető stratégiák - de talán még sem lehetetlen a tudományos kánont és az objektivitás iránti kényszerű igényt egymással lépésről lépésre összeegyeztetni. Az MTMT tranzakciós szintű adatvagyona már jó alap lehet arra, hogy végre az értékelési rendszerek is racionalizálódjanak... S ez a racionalizálódás lehet pl. egy kiadó küldetésnyilatkozatában az a rész, amiért a kánon téves iránymutatását érdemes ugyanott "tolerálni"...n.a.2015-09-18 07:59
PhD-gyakorló-feladatok: A problématípusok felismerése és a megoldástípusok rutinszerű ismerete kellő alapozást jelenthet az új problémák és az új megoldások felé nyitott szellem kiérleléséhez. Ezt a gondolkodástmódot a feladatgyűjtemények ismeretet támogatja...URL2015-09-15 09:57
A CO-COTAGGE projektszál aktuális lehetőségeinek feltárása új partnerek kérésére...n.a.2015-09-14 19:54
Az MTMT Hirsch-index számításának (nyár folyamán mindennemű értesítés nélkül bekövetkezett) jelentős változása mögötti módszertani kérdések feltárása... (ill. az önkényes objektum-szűrések nélküli Hirsch-index számítás fontosságának deklarálása)...n.a.2015-09-14 19:54
GINOP és egyéb hazai pályázatokat előkészítő kreatív megbeszélések potenciális pályázati partnerekkeln.a.2015-09-14 19:52
H2020-as pályázatok első vagy második körös beadásának előkészítésen.a.2015-09-14 19:51
Teljesítményértékelési sablon tervezési nézetként való kitöltése a 2015-ös év őszi szemeszterére való felkészülés kapcsán...n.a.2015-09-14 19:50
Innovációmenedzsment és az információbrókerség (tanfolyam kutatóknak)n.a.2015-09-14 19:49
TDK-jelentkezések előkészítés alatt: Ár/teljesítmény-arány vizualizálásának hatása a marketing tervezésre intelligens polcrendszerek esetén, ill. Nemzetközi rendezvények hazai megrendezésének előkészítése a vidékfejlesztési kockázatok csökkentése érdekében - mindkét esetben természetesen hasonlóságelemzéssel...n.a.2015-09-14 19:46
PhD-kurzus előkészítése a Corvinus Hallgatói számára az evolúciós modellezés témakörébenn.a.2015-09-14 12:24
Tanulási nehézségekkel küdzők helyzetbe hozásának támogatása demonstrátori pályázat keretébenn.a.2015-09-14 12:24
Tudat-előtti/alatti állapotok fizilógiás állapotok alapján való visszavezetése pl. a tanult-hazug, tanult-agyonhallgató, tanult-félreértő állapotok (vö. tőzsdei intuitív döntések, autista-jellegű reakciók, stb.) felismerése érdekében - vagyis fiziológia alapú új nyelvek szintetizálása mesterséges intelligencia alapon a fogalom-alakotó hasonlóságokra támaszkodva...n.a.2015-09-11 13:45
A KÉ2015 4 moduljának szervezése nagy lendülettel folyik...n.a.2015-09-11 10:41
A TDK előbírálatok rendszere email-, skype-kommunikáció formájában sikeresen beindításra került...n.a.2015-09-11 10:40
Jelentkezés a SZIE-KSH közös kutatócsoportba a módszertani sokszínűség jegyében...URL2015-09-11 10:39
Jó nyomon! A stress-kutatás és a feel-good felvetés egymást erősítő megközelítések (hiszen a lét határozza meg a tudatot...)URL2015-08-27 22:23
A SZIE GTK ETDK 2015-ös körében lesz előbírálat és a minőségibb dolgozatírást támogató konferenciák is. A MYX-kutatócsoport vállalta az összes TDK-dolgozat előbírálatát az OTDK-s rezümébírálat, ill. a robotlektor-fejlesztések szellemében...n.a.2015-08-25 18:39
Az OSZK több feldolgozási lépésben minősít, pl. a miau.my-x.hu szaklapot TUDOMÁNYOS objektumként!URL2015-08-24 13:33
Az első (hasonlóságelemzési know-how-t hasznosító) H2020-as pályázat 12.00 pontos határértékhez képest 10.66 pontot kapott.n.a.2015-08-24 09:53
Bár az MTMT átveszi az OSZK által helytelenül megadott kiadót, de a tudományos minősítést már nem... Talán fordítva helyesebb lenne: helyes kiadó és megfelelő tudományos besorolás nem_tudomanyos_folyoirat jelleggel az internet nyilvánossága előtti "szigorúan megalapozott értékelés" helyett...URL2015-08-24 09:44
Az OSZK szerint a miau.my-x.hu TUDOMÁNYOS! URL2015-08-24 09:41
A Tudásteremtés és –alkalmazás a modern társadalomban című tudásmenedzsment konferenciára benyújtott absztrakt (a li-T-le Team kidolgozásában) elfogadásra került! URL2015-07-31 16:35
Egy hiányos (= nem "hiteles") dokumentum, mely tartalma és a KÉ2014 adatbázis tartalma nem fedi egymást, pl. mert a stressz-kísérletek kimaradtak a kiadványból (ami nem mellesleg az MTMT-s nyilvántartásokban vagy publikációként vagy idézésként lehetett volna hasznos bejegyzés egy hiteles dokumentum esetén)...URL2015-07-28 15:02
PhD-gyakorló-feladatok: A többszörösen összetett körforgalom, mint objektum és a bármilyen más (ugyanazon kereszteződésre kialakítható) közlekedésszabályozási megoldások (pl. táblátalan kereszteződés az érkezési elsőbbségre hagyatkozva, elsőbbségi szabályozás táblákkal/elvekkel, egyszeres körforgalom, lámpás kereszteződés különféle beállításokkal, rendőri szabályozás, stb.) összehasonlítása az áteresztőképesség nem fizikai modellként való leképezésére. Lehetséges attribútumok: adott kiindulási pontból adott pontba való eljutáshoz megteendő út hossza, ezen szakaszon realizálható érdekkonfliktusok/szabályozások száma, stb.URL2015-07-19 09:48
Jelentkezés a Szegedi Tudományegyetem és a Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpont "Tudásteremtés és -alkalmazás a modern társadalomban" című tudásmenedzsment konferenciájára (2015.október 15-16., Szeged)n.a.2015-07-16 16:58
A MYX/KFI-csoport partner-kapcsolatainak kialakítása pályázatok megalapozása céljából...n.a.2015-07-15 16:05
Innovációs tanácsadás a kérdőívre alapozott (perceptív) mérések és ezek értelmezésének kockázatairól a szervezetfejlesztés érdekében (pl. a tranzakvciós szintről indított fogalom-alkotással szemben)...n.a.2015-07-14 14:26
PhD-jelöltnek adott ajánlás nyomán sikeres PhD-felvételi!n.a.2015-07-12 14:52
Innovációs tanácsadás Hallgatóknak (pl. településmarketing, gyümölcstermesztés), ill. kollégáknak (stresszkutatás) témakörökben...n.a.2015-07-09 17:51
PhD-gyakorló-feladatok: Egy intézmény intranet-fejlesztése során felmerülő alternatívák idealitásának összehasonlító elemzése: pl. alternatíva_1: minden adatot az érintett töltsön fel; alternatíva_2: minden már létező adat a meglévő nyilvántartásokból legyen átemelve, stb.n.a.2015-07-06 15:11
PhD-gyakorló-feladatok: A közbeszerzésnek nevezett "rendszer" alternatív megoldásai közül melyik a leginkább társadalmilag előnyös? Alternatívák: hónapokon át tényszerűen működésképtelen aktuális változat, vs. folyamatosan létező webes árlistákról való tételválasztás egyetlen egy munkaerő lekötése nélkül a közbeszerzésnek nevezett "rendszer" érdekében (ahol a hasznosság a jelen állapothoz képes azonnal fellép a megtakarított bérek és az azonnali ügyintézés HR-lekötéseinek minimalizálása formájában), stb., A "rendszer" működési anomáliáit a benne résztvevők írásban elismerik, de tenni ellene elvileg nem lehet?!n.a.2015-07-06 14:02
KFI-terv 2015/2016URL2015-07-06 11:26
Intézményközi (élethez igazított tanulás) kutatócsoport alapításának előkészítéseURL2015-07-06 10:33
Szakértői beszélgetések az innovációról és a közjóról, ahol a közjó lehetne a normaértékektől vett eltérések mértékének minimalizálása érdekében tett törekvések halmaza, ill. a Konfucius nevéhez köthető értelmezés, miszerint: annál többa közjó, minél többen minél nagyobb részét élik életüknek másokért cselekedve: "Mikor Konfucius leszállt a pokolba, látta, hogy az nem más, mint egy hatalmas ebédlő, telerakva pazar ételekkel, ám az asztal körül állók mégis csak sóvárogtak éhesen, mert másfél méteres evőpálcikával lehetett csak enni. Konfucius ezután a mennyben is körülnézett, ami szintén egy óriási lakoma színtere volt, szintén csak másfél méteres evőpálcikával lehetett falatozni, ám itt mindenki jóllakott volt... Mert a mennyben egymást etették az emberek." / Ami egyben a fenntarthatóság költői (tanmesei) megközelítése is lehetne...n.a.2015-06-28 21:05
CSS-alapú kísérleti animációk kialakítása a miau.my-x.hu-hoz...URL2015-06-28 21:03
PhD-gyakorló-feladatok: Kiindulás: http://mtmt.hu / KÖZÖS feladat tetszőlegesen sok PhD-Hallgató részére: Azon oktatók (objektumok) összevetése, akiktől eddig bárki jegyet kapott... Attribútumok: az mtmt-s alaptáblázat cellái, minél nagyobb annál jobb alapon / Részfeladatok: - az abszolút számok alapján, ill. az egy munkaévre jutó átlagos számok alapján is kellene modelleket alkotni... S persze: mindkét feladatrészben minden érintett PhD-Hallgató mtmt-s profilját is bele kell szőni... Ehhez: kell természetesen az mtmt-s jogosultság AZONNALI megszerzése és a feltöltés azonnali megkezdése... Addig kell nekifogni a portfólió-teremtésnek, amíg a mennyiség át nem csap minőségi problémákba... JÓ MUNKÁT!URL2015-06-28 21:02
A My-X team 7 pályázati ötletet nyújtott be a GTK 47 ötletében, ill. a SZIE 181 ötletében a rektori tájékoztató alapján... A My-X ötletei közül időközben a piaci szereplők már több esetben is megkezdték a közvetlen benyújtású H2020-as pályázatok előkészítését...URL2015-06-26 09:32
Masszív plágium-gyanú került beazonosításra és független szakértővel való egyeztetésre az mtmt-s feltöltéshez szükséges idéző-feltárás keretében - a korábban már felismert referencia-képzési anomáliák után...n.a.2015-06-25 16:21
Javaslat szolgálati úton a munkáltató felé: a munkáltató érdekeit vélelmezhetően sértő mtmt-s inkonzisztenciák feloldását célzó egyeztetések megkezdésére...n.a.2015-06-24 21:09
Innovációs ötletek inkubátor (vö. innovációs tanácsadó pont) nyílik meg ősztől a SZIE GTK TTI KFI-csoport gondozásában, melyet a KMRIÜ, a GIK és BKIK is támogat...n.a.2015-06-24 21:08
Javaslat: az MTMT kapcsán legyen konzisztencia-ellenőrzési projekt, modul, szándék, törekvés, mely a nagyon hasonló keletkezési körülményű, azaz nagyon hasonló értéket vélelmezni engedő, de jelenleg inkonzisztens módon kezelt objektumok esetén az egyenszilárdság érdekében problémafeltárásokat és átsorolásokat kezdeményez, hajt végre folyamatosan a jövőben...n.a.2015-06-23 19:19
Kapcsolatépítés megkezdése az ÁOTK publikus dokumentumai alapján közös pályázati szándékok/területek feltárását illetően...n.a.2015-06-23 11:02
A saját KFI ötletek teljes online nyilvánosságának önkéntes felvállalása a múltban és a jövőbenURL2015-06-23 10:53
Részvétel az intézményi szintű KFI megbeszélésen, a belső kooperációk erősítését felvető szándék támogatása, a szükséges adatok kommunikálásának javaslatként való megfogalmazása...n.a.2015-06-23 10:51
Belső adatbázis-fejlesztési folyamatok ingyenes és azonnali támogatásának felajánlása - pozitív visszhangok nélkül...n.a.2015-06-23 10:50
Egy aktuális Sokal-affér?! Avagy egy nemzetközi konferencia lektori/minőségbiztosítási tevékenysége nem akarta/nem volt képes feltárni reprodukálhatatlan ál-eredményeket és nem fogalmazott meg gyanúkat az eredmény-értelmezések kapcsán (pl. a hiányzó benchmark-okra utalva). Ennek fényében vajon mi is az értékes publikációs forma? Mi alapján létezik A- és B-kategóriás publikáció és citáció pl. az MTMT keretei között?URL2015-06-20 09:15
A közbeszerzés után ismét egy irracionális keretrendszer: Az egyes hibás/téves besorolású rekordot átsorolása kapcsán vélelmezhető, hogy ennél esetlegesebben nem lehetett volna megoldásra törekedni, mint ahogy ez most tapasztalható a törlési és újra beviteli kényszer mellett az mtmt-ben. SOHA nem az a fontos, pl. mikor érzi magát egy programozó jól, hanem az, mikor működik/működtethető a rendszer racionálisan. EZ a "megoldás" a folyamatos törlésekkel, amihez 2 fő kell, több, mint méltánytalan a felsőoktatásban alkalmazottak bérét és alternatív elfoglaltságait illetően. Az mtmt felé mindenképpen hivatalból kellene közvetíteni egy KONVERZIÓS/KONSZOLIDÁCIÓS igényt, mely szerint: egy átminősítés esetén a rendszer vegyen át mindent, ami van és kérdezzen rá minden másra, ami még kell, ha kell. Az egyetemi dolgozók munkaköri leírásában a gépírás és az értelmetlen újra és újra digitalizálás elvileg nincs benne...n.a.2015-06-19 10:20
Demonstratív kivonulás a közbeszerzésnek nevezett "rendszerből", vagyis a micro-server-beszerzés stronózása közel három hónapos értelmetlen kommunikáció nyomán és egy ismeretlen "szakértő" azon rágalmát követően, hogy egy adott műszaki elvárás túlspecifikáltnak minősíttetett mindennemű érvelés nélkül... A közbeszerzési rendszer működtetése érdekében felvállalandó erőforrás-lekötés nincs arányban a megtakarítások várható értékével, lévén a beszerző önhatalmúlag is lehet racionális és becsületes, nem csak törvényi kényszerek által... A közbeszerzés ráadásul bizonytalan kockázatok forrása a teljes termék-adatbázis létének hiányában... Az irracionális keretfeltételek akár alkotmány-ellenesek is lehetnek, hiszen a jogalkotó szándéka nem lehetett a közgazdasági nonszensz kikényszerítése és a folyó ügyek szabotázs-jellegű blokkolása?!n.a.2015-06-17 20:23
Modellezési feladatok tartalom- és technológia-függő monitorozása egységes benchmarking rendszer segítségével a PhD-képzés keretébenURL2015-06-16 19:12
Esély-egyenlőségi kérdőív kitöltése, ahol nem világos, mire lehet egyáltalán következtetni azon adatokból, melyek akár a személyügyi aktában is rendelkezésre állhatnak - vagyis miért is kellett megkérdezni?n.a.2015-06-16 16:04
Folyamatos értelemző egyeztetések az mtmt-s adatállományok egyenszilárd besorolását illetően...URL2015-06-16 11:38
Minőségbiztosítás szigorítása a PhD-képzésben: benchmarking-alapú lektorálás, reprodukálhatósági kényszer, időhatékonysági elvárásokn.a.2015-06-16 08:14
Közvetlen EU-pályázat hasonlóságelemzési know-how-ra alapozva (EU_H2020_SMEINST_2_2015 - Project ID: 696798)n.a.2015-06-15 18:31
Alumnus gyakornoki visszajelentkezése a korábbi közös munka folytatására...n.a.2015-06-10 20:13
Lektori tapasztalatok modell-építést bemutatni akaró tanulmányok kapcsán: értékítéleteket (vö. stabil?, robosztus?, kiegyensúlyozott, kimagasló, jó, megfelelő, stb.) csak elméletileg megalapozott benchmarkok (pl. szignifikancia-vizsgálatok, R2-összevetések, tény- és becslés-eloszlások monoton kategóriáinak aránya, autonóm adaptív ágensek eredményei, regressziós eredmények, stb.) alapján lehet deklarálni...n.a.2015-06-09 11:28
A hasonlóságok iránti érdeklődés ismét növekvőben van világszerte... (A My-X online elemzőszolgáltatás 2009-ben indult hivatalosan...)URL2015-06-08 08:06
Oktatók-kutatók számára kidolgozott tehelésvizsgálat kivetítése nappalos és levelezős PhD-Hallgatókra a nappalos ösztöndíj mögötti teljesítményekkel való elszámolás demonstrálni és a levelezős-nappalos egyenértékűség kimutatni tudása érdekében...n.a.2015-06-08 07:55
Adatbányászati tanácsadás vezető telekommunikációs és IT-fejlesztő cég szakértői számára...n.a.2015-06-08 07:35
Nemzetközi kapcsolatok építése a jogállami stratégiák hasonlóságelemzésre alapozott reformját előkészítendő (vö. pl. mi számít plágiumnak a parafrázisok közül jogi értelemben, ill. a morális szerencse és a büntethetőség összefüggései)...n.a.2015-06-04 13:44
Hatósági (rendőrségi, közjegyzői, ügyészségi, stb.) kommunikációs folyamatok konzisztenciájának vizsgálata jogállami keretek között...n.a.2015-06-04 13:43
Terhelésvizsgálat: 2015. tavaszi félévURL2015-06-04 13:37
Az MTMT feltöltése kapcsán feltárt potenciális értelmezési zavarok tételes vitája... (vö. másodosztályú publikációk, másodosztályú idézők, másodosztályú kiadók szabályozása, ill. párhuzamosan, vagy egymásra épülően több helyen is megjelenő művek kezelésének szabályai)n.a.2015-06-04 10:19
Az intranetes adatvagyon-feltöltés előkészítése (szakdolgozatok, diplomadolgozatok, TDK-dolgozatok kapcsán), ill. az iskolateremtő kísérletek keretében realizálódó hivatkozások megalapozása...URL2015-06-02 15:31
Független és függő citációk feltárása...URL2015-06-02 14:39
A jog területén ismét aktuális a hasonlóságelemzés...URL2015-06-02 12:59
Már a "nagyok" is hasonlóságelemzésről beszélnek...URL2015-06-02 11:18
Az MTMT frissítése a MATARKA alapján a 2015-ös MIAÚ cikkek adataival URL2015-06-01 08:49
Lektori feladatok a Tavaszi Szél konferencia kapcsánn.a.2015-05-29 10:24
ELTE IK TDK megtekintése, összehasonlító elemzéseURL2015-05-29 08:39
Ersamus-ajánlás kiállítása a korábbi wiki-szócikkre, mint objektív teljesítményre hivatkozva...URL2015-05-27 16:42
A tudásmenedzsment anomáliái, avagy egy német WIKI-admin tomboló önkénye együttgondolkodás helyett?!URL2015-05-27 09:32
A MIAÚ 2015-ös évének első öt hónapja is konvertálásra került a MATARKA elvárásai szerint, mely alapot ad majd a RIS-konverzió után az MTMT-s feltöltéshez...URL2015-05-27 09:29
Addig is, míg a wikipedia-szócikkháború konstruktív utakra talál...URL2015-05-26 16:31
Vita? egy szakterület reformjáról?URL2015-05-26 16:30
A német wikipedia is takarítással kezdi egy szakterület megújítására vonatkozó bejegyzéseket (I).URL2015-05-26 16:14
A német wikipedia is takarítással kezdi egy szakterület megújítására vonatkozó bejegyzéseket (II).URL2015-05-26 16:14
PhD-gyakorló-feladatok: Létezik-e vajon a zeneelméletben minden egyes stílusirányzat (inkl. népdal, könnyűzenék, klasszikus zenék, világzene, stb.) jellegzetességeinek tétetles leírása? Lehetséges-e ezen szabályok mentén meghatározni, mely konkrét zenemű mennyire melyik irányzat része? Lehetséges-e egy zenei iránytűt alkotni abból, ha az egyes zeneművek sok-sok stílushoz való illeszkedése alapján minden objektumot másként egyformának (zenének) tételezünk fel?n.a.2015-05-25 10:20
PhD-gyakorló-feladatok: Vajon mikortól számít két zeneszám egymás klónjának, mikor beszélhetünk plágiumról, parafrázisról? vö. https://www.youtube.com/watch?v=-msutN_OkU4 (Mĺns Zelmerlöw - Heroes (Sweden)Eurovision 2015), ill. David Guetta - Lovers On The Sun (https://www.youtube.com/watch?v=BPiW0tkWfeg)URL2015-05-25 09:57
A hasonlóság elemzés naiv alapjai az oknyomozó riporteri munkában...URL2015-05-24 14:40
PhD-gyakorló-feladatok: Az Eurovision Song Contest részeredményei alapján kísérletet tenni a zenei és a geopolitikai hatások szétválasztására...URL2015-05-24 12:37
Szómágiák mellett talán elemzésekkel is lehet nyerni?!URL2015-05-22 18:45
PhD-gyakorló-feladatok: Alapadatok = radarkép-⁠animáció -⁠ negyedóránként... Feltételezve, hogy a színkódok és a pixel-koordináták lekérdezhetők valamilyen trükkel, felmerül a kérdés: mire adott ki ma a meteorológiai szolgálat riasztásokat, mikor reggel óta a délnyugati áramlással áramló felhőtömeg még Bécset is alig-alig érte el? Vagyis: itt lehetne egy napos előrejelzéseket adni arról, ide (pl. Budapest) ér-e egy-egy esőtömeg 24 órán belül - vagyis milyen színű lesz egy-egy pixel (és környezete) óránként?URL2015-05-20 16:06
Kariközi kooperációkURL2015-05-19 16:45
TDK segédletekURL2015-05-19 16:42
Intranetes feltöltés alapdokumentumai IV.URL2015-05-19 16:40
Intranetes feltöltés alapdokumentumai III.URL2015-05-19 16:36
Intranetes feltöltés alapdokumentumai II.URL2015-05-19 16:34
Ha valamiről szavazás folyt, akkor miért nem tudnak erről azok, akik a szavazó lapon szerepelnek?URL2015-05-19 16:24
Működési zavarok?URL2015-05-19 16:18
Intranetes adatfeltöltés alapdokumentumai?URL2015-05-19 16:18
Még furcsább referencia avagy még értékesebb hivatkozás (?), ha mások tollával ékeskednek itt-ott...URL2015-05-19 16:03
Furcsa referencia avagy értékes hivatkozás (?), ha egy tárgynak nincs jegyzete, de van ajánlott irodalma és feladatszabványa - bár nem a hivatalosan érintettek tollából...URL2015-05-19 16:02
Szorongást mérő kérdőív kritikája a matematika (és számos további) tantárgy kapcsánn.a.2015-05-19 14:35
Tanácsadás PhD-képzésre jelentkezőknekn.a.2015-05-19 14:34
Ajánlólevélkérés PhD-képzésre jelentkezőtőln.a.2015-05-19 14:34
A wikipedia.hu finomhangolása a mérési skálák fogalma kapcsán...URL2015-05-16 17:12
A hasonlósági skála vélelmezhetően az 5. (eddig ismeretlen jellegű) mérési skála (vö. http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9r%C3%A9si_sk%C3%A1l%C3%A1k)URL2015-05-16 11:25
Kísérletek a MIAÚ RSS-csatornájának létezéséhez kötődő hatások feltárásáraURL2015-05-16 11:23
TOP-SAW (optimálisan pozícionált egy-karos csap) - pályázat a climate-launch-pad versenyre! URL2015-05-15 09:19
Doktori.hu adatlap frissítéseURL2015-05-15 08:48
További sok sikert az új generációk felkészítőinek és az ifjú titánoknak!URL2015-05-13 18:31
A kari intranet tesztelése VPN-kapcsolat keretébenn.a.2015-05-13 10:01
Intranetes személyes profil feltöltésének megkezdése és az adatáramlás optimális rendjének vitája...n.a.2015-05-11 20:44
Intézeti vitaanyag esetekkel való feltöltése...n.a.2015-05-11 15:05
Profil-frissítés: EX2014D195192URL2015-05-11 13:35
Lektori feladatok a multikulturalitás matematikája szekció kapcsánURL2015-05-11 11:37
Javaslat a multikulturalitás matematikája szekció analógiájára a jövő évi TTI konferencia kapcsán: A "kommunikáció aspektusai a XXI. században" cím mögé a fenntarthatóság matematikáját lenne érdemes szekcióként felkínálni, vagyis fontos lenne azt vizsgálni az érdeklődőkkel közösen, miként is lehet operatívan és objektíven a rendelkezésre álló online big data és a megfelelő módszertanok mellett Jóról, Jobbról beszélni - ennek megfelelő üzeneteket megfogalmazni, téves üzeneteket feltárni, leleplezni, csúsztatásokat pontosítani, vagyis a kommunikációt a tisztánlátás érdekében optimalizálni...n.a.2015-05-10 09:33
Az ELTE mintájára: innovációs labor javaslata Gödöllőnn.a.2015-05-08 18:42
Intézményfejlesztési terv (javaslatok): Infrastrukturális fejlesztés: A szerverbeszerzés racionalizálása, Oktatás fejlesztés: Saját MOOC fejlesztése (HU, EN), Kutatás fejlesztés: Kutatási témák innovációs potenciáljának becslése, Szolgáltatás fejlesztés: Online szakértői rendszerek fejlesztése az intézményi szabályozásokról, Egyéb: - - n.a.2015-05-08 18:38
Impulzusok az intézményi ötletadatbázishoz: Az oktatott/kutatott tudáselemek robotoknak való átadása, Minden egyéb projekt hasonlóságelemzésekkel való támogatása, Hangjáték-alapú e-learning modulok bevezetése, Saját MOOC fejlesztése magyarul és angolul, Kompetencia-certifikálás tranzakciós adatokra támaszkodva, Valódi (belső) minőségbiztosítást jelentő tranzakciós adatmodell kialakítása, Oktatást támogató online adatbázisok fejlesztése, Szakértői rendszerek fejlesztése oktatási anyagok megfelelő fejezeteinek strukturálása érdekében, Intézményi külső információs rendszer fejlesztése, Intézményi benchmarking elemzések...n.a.2015-05-08 18:32
Doktori témakiírásokURL2015-05-07 18:05
Részvétel a belső auditon a KFI csoport nevébenn.a.2015-05-06 15:40
Tudásmenedzsment konferencia programja és mellékleteiURL2015-05-06 15:40
TDK és diploma-dolgozat téma: Az ár/teljesítmény-információk hatása a marketing stratégiák tervezésére (Marketing MSc)...n.a.2015-04-30 15:03
Sajtótermékek lekérdezhető adatbázisaURL2015-04-26 21:39
Nyilvántartásba vett internetes sajtótermékek adatai... (Vajon az MTMT-adatbázis és/vaqy az OSZK ezt feldolgozza az egyes újságok minősítésekor/leírásakor?)URL2015-04-26 12:18
Egér, és/vagy billentyűzet-figyelésre alapozó irodai stressz és jármű-vezetést figyelő közösségi közlekedésben feltárható vezetői stressz projektek előkészítése...n.a.2015-04-16 09:53
European E-learning Evaluation System - projektelőkészítő, konzorcium-alapító egyezetések pályázati szándékkal...n.a.2015-04-16 09:51
Jelentkezés a regionális tudományok doktori iskolába a kutatások módszertani hátterének, minőségbiztosításának támogatása érdekében...n.a.2015-04-16 09:49
Pályamű előkészítése a Cserés Miklós hagjátékpályázatra...URL2015-04-16 09:48
Befogadott előadás: Az egyetem, mint tanműhely! (A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottsága „ÉRINTI-E, ÉS HA IGEN, MIKÉPP A DUÁLIS KÉPZÉSI RENDSZER A CÉGEK ÉS A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK TM RENDSZEREIT?” című konferencián - Időpont: 2015. április 29. (szerda), 09.00 – 17.20 / Helyszín: Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola, F 105-ös terem)URL2015-04-15 12:29
Olasz-horvát-cseh-magyar légiközlekedési innovációs EU-pályázat (Central Programme) beadva (inkl. hasonlóságelemzési rétegek)...n.a.2015-04-15 09:45
Javaslat a regionális tudományok doktori iskola számára a hasonlóságelemzési módszertan témakiírási kínálatba illesztésére...URL2015-04-14 08:29
A korábban már doktori iskola szinten befogadott 4+1 témajavaslatból felsőbb előírásra csak kettő maradhatott...URL2015-04-14 08:01
Megosztott II. hely az OTDK egy hasonlóságelemzéssel operáló dolgozatnak, míg egy másikat (módszertanilag azonos értékűt) még csak előadásra sem tartotta méltónak a szubjektívitáspoktól és vélelmezhetően irracionálitásoktól zavaros OTDK pontozási rendszer...URL2015-04-12 20:11
Az OTDK-bírálati rendszer kritikája... URL2015-04-07 20:57
Részlet egy OTDK-bírálatból a hasonlóságelemzésre alapozott várossányilvánítás kérdéskörében: "A városi minőség és a városi cím viselése a geográfia egyik kedvelt dolgozati témája, ezúttal egy meglehetősen színvonalas dolgozat tárgyát képezi, amely egy – a geográfusok körében szintén nagy megbecsülésnek örvendő – matematikai módszerrel kontrollálja a városi minőség és a címviselés összefüggését Pest Megye településeinek a körében. A módszer alkalmat teremt a szerző számára arra, hogy a – köztudottan nagyrészt politikai indíttatású és motivációjú – várossá nyilvánítással kapcsolatos közkeletű szakmai feltevést megerősítsen, vagy tévesnek nyilvánítson."n.a.2015-04-07 20:56
Mi számít vajon hivatkozásnak? Számít-e, ki és hol demonstrálja a másokkal való együttgondolkodást? Számít-e, hogy elismerő vagy éppen elítélő-e egy utalás más teljesítményére? Értékes-e, ha adott területen egy adott szaklap uralkodó pozíciót alakít ki?URL2015-04-07 14:10
Google Webmestereszközök - részletes hivatkozási lista a miau.gau.ra más szerverekről történt utalások Google általi értelmezéséről...URL2015-04-05 10:37
A MIAÚ hatása a "szomszédos" országokra...URL2015-04-05 10:29
A Google Webmestereszközök által nyújtott statisztika a miau.my-x.hu-ra más szerverekről mutató linkek listáját illetően... Vajon ezen automatikusan feltáródó tények közül melyik minősülnek hivatkozásnak adott esetben?URL2015-04-05 10:21
Idézet/hivatkozás vagy sem?URL2015-03-25 11:34
Elkészült a csak az egy oldalas TDK-rezümékre alapozó előbírálati rendszer prototípusa...n.a.2015-03-21 13:48
Tárgyfelelősi felkérés: Információs társadalom és a hálózati kommunikáció tantárgy (Kommunikáció- és médiatudomány mesterszak MA szakindítási kérelem)URL2015-03-20 14:40
Hangjáték-forgatókönyv, mint e-book fejlesztése szakmai szótár (dictionary) támogatássaln.a.2015-03-19 15:18
EU-projekt előkészítése a stressz-kutatás kapcsán Alumni Hallgatókkal és nemzetközi partnerekkela egy mobil, demonstrációs célú stressz-laboratórium kialakítása érdekében fiziológiás és hulladék adatok mérésére, értékelésére támaszkodva...n.a.2015-03-19 15:17
A My-X team auditora a Noble Ideas projekt kapcsán az INNOREG KMRIÜ!n.a.2015-03-19 15:14
A multikulturalitás matematikája kérdéskör elemzési feladatainak konzultálása: 1981-2015 között tetten érhető-e az EU-tagországok bizonyos mutatószámai kapcsán szórások aggregált csökkenése? Avagy volt-e valódi integráció az elmúlt évtizedek alatt?n.a.2015-03-19 15:12
Kiválóan kiképzett BA-Hallgató piacképes elemzési feladatot feldolgozó szakdolgozatának konzultálása a PhD-szintet is beárnyékoló Hallgatói szakmai alázat és Hallgatói hatékonyság, azaz piacképes szakértői mentalitás mellett...n.a.2015-03-19 15:10
A rádiótanoda, vagyis a monitormentes tanulást támogató e-learning rádió megkezdte kísérleti működését...n.a.2015-03-19 15:08
Volt munkatársak nemzetközi piaci aktivitásaira és hazai terjeszkedési szándékaira épülő kooperációk előkészítése az ITBN 2012-es díját elnyert SeaLog kapcsán épületenergetikai kontrolling folyamatokban...URL2015-03-19 15:07
Szemléletformáló ismeretterjesztő anyagok kialakítása 7. osztályosok számára a hasonlóságelemzés elveire támaszkodva (helyismereti, gazdaságföldrajzi témakörökben)...n.a.2015-03-17 10:08
Már a BA/BSc képzések megjelenésével világossá válhatott volna, hogy a felsőoktatás a mai szóhasználat szerint belépett a duális képzési rendszerbe. Az első diploma megszerzéséig ugyanis (ahelyett, hogy a korábbi képzéseket sűrítették bele a rövidebb időszakba, majd az MA/MSc esetén alig kínáltak érdemi többletet) érdemes és szükséges lett volna az alapképzések gyakorlatiasságának növelése - pl. házon belül. Vagyis az egyetemek tanműhelyként való működtetése révén... A téves helyzetértékelés eredménye mára az lett, hogy az alapképzésből kiáramló Hallgatókat nem igazán érdemes felvenni az oktatók projektcégeibe és nem igazán alkalmazhatók projektfeladatokra sem... Ott, ahol nem így történt, valódi munkatársakká váltak az ifjú titánok... (Jelentkezés a A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottsága által tervezett „É R I N T I-E , ÉS H A I G E N, M I K É P P, A D U Á L I S K É P Z É S I R E N D S Z E R A C É G E K É S A F E L S Ő O K T A T Á S I I N T É Z M É N Y E K T M - R E N D S Z E R E I T ? ”n.a.2015-03-16 21:23
Cégátalakulások multikulturális kitettségének modellezése a multikulturalitás matematikája szekció megalapozásakéntn.a.2015-03-16 12:55
OTDK rezümék gyors-értékelési módszertanának finomhangolásan.a.2015-03-16 12:54
Az OTDK-n lesz idén olyan szekció, melyben egy bíróló minden (13) dolgozatot látni fog és így egységes elvek szerint kialakítható lesz egy n-dimenziós értékelési sorrend a mindenki másként egyforma elv mentén (is)...n.a.2015-03-13 15:36
Pályázatírói és menedzsment támogatásokról intenzív előkészítő tárgyalások a hasonlóságelemzés sokszínűségére alapozva...n.a.2015-03-11 21:14
Oktatás-módszertani (merger-típusú) kooperációk előkészítése n.a.2015-03-11 21:14
A stressz-elemzés input-oldalának kiegészítése fiziológiai méréseket fejlesztő partnerrel, ill. az output oldal támogatása terápiás partnerrel...n.a.2015-03-11 21:13
A robotlektor-koncepció fejlesztése az elemi elvek listájának bővítésével és az elveket közelítő algoritmusok kialakításával a kánon cikkeinek tesztelése keretében...n.a.2015-03-11 21:12
A tudományos jelző odaítélésének gyakorlati anomáliáinak és elméleti lehetőségeinek szembeállítása írásos interjúk (viták) formájábann.a.2015-03-11 21:11
Movie-maker-alapú e-learning tananyagok klónozására alkalmas paraméter-állomány-szimuláció készítésen.a.2015-03-11 21:10
A dinamikus ideálkereső, gyanúgenerálást folytató hasonlóságelemzések eredménygördéinek automatikus szakaszolása hasonlóságelemzéssel: adott hosszúságú, szisztematikusan letapogatott átmeneti idő-intervallumok (mint objektumok) statisztikai (meredekségváltozás, szórásváltozás, max-változás, min-változás, invalid-arány változása, stb.) karakterisztikáinak eltérése a mindenki másként egyforma elvtől indikátora a szakaszhatárokonak - a hasonlóságelemzés tautológiai karakterét erősítendő...n.a.2015-03-06 08:24
A civil kurázsi diplomáciai sikere: "Egyidejűleg tájékoztatni szeretnénk Önt arról, hogy az MTMT honlapján közzétett " közérdekű és ismeretterjesztő periodikák" c. dokumentumot a honlapról hamarosan töröljük." (x.y@mtmt.hu) - vagyis az mtmt.hu-ról lekerül a "hazai_nem_tudomanyos_folyoiratok.pdf" nevű állomány - bár még sok-sok jogi kérdés továbbra is nyitott maradt...URL2015-03-06 08:14
Komplex e-learning koncepció kialakításaURL2015-03-03 12:27
Felkérés OTDK zsűritagnak! Javaslat: Amennyiben a Tisztelt Szervezők igényt tartanak rá, akkor a 8 dolgozatos limit ezennel feloldottnak tekinthető feltételezve hogy értékként kezelhető egy teljes szekció egy személy általi következetes értelmezése/értékelése. ETDK szinten egy teljes kari (77 dolgozatból) álló kísérlet már sikeresen lezárult egy olyan mesterséges intelligencia eljárások (vö. robot-lektor) kialakítására törekvő kutatássorozat keretében, mely az OTDK-etikett minden rétegét és még annál is többet garantál...URL2015-03-03 12:22
Multikulturalitás és csoportmunka-képesség felmérése wiki-szócikkek laptörténete alapján Hallgatói munkacsoportok, oktatói csoportok és PhD-Hallgatói csoportok alapján... (feladatkíírás/kísérlet előkészítése)URL2015-03-03 12:17
Szakmai vita/egyeztetés: Mit gondol egy filozófus a hasonlóságelemzésről és a tudomány tudományról alkotott tudományos igényű megnyilatkozásainak lehetőségéről, szükségszerűségéről? (publikációt megalapozó együttgondolkodás)URL2015-03-03 12:15
A hasonlóságelemzés a virtuális szuperszimmetria egy lehetséges megvalósulási formája, amennyiben a hasonlóságelemzés értékét jelentő konzisztencia-alakzatok n-rétegű szimmetria-alakzatokból áll. A hasonlóságelemzés kijelentései egy fajta masszív közelítései egy tautologikus keretrendszernek... A szómágiára alapozó folyószöveges esszék ellentmondások, részigazságok tömkelegét tartalmazzák évezredek óta, hasonlóan, mint a beszélt nyelvi közlések...URL2015-03-01 14:28
Innovatív Hallgatók céges, belső, innovációs szellemi tornán kaptak indulási lehetőséget a VRF-projekttel!n.a.2015-02-28 23:22
Gimnazisták felvetésére megkezdődött egy botanikai adatbázis fejlesztése, mely sorai a növények, oszlopai az összes létező növényrendszertani, élettani attribútum (pl. egyszikű, kétszikű, egyivarú/kétivarú, egylaki/kétlaki, stb.) annak érdekében, hogy statisztikákat, listákat lehessen készíteni gombnyomásra arról, milyen fajok milyen szűrési feltételeknek felelnek meg... Magolás helyett, tehát strukturálás, és keresés a helyesebb út?!n.a.2015-02-27 22:50
Az innovációs szabványokról is érdemes lehet a fordításuk mellett (pl. lábjegyzetek formájában) innovatívan gondolkodni (vö. MAB-"szabványok" kritikai feldolgozása)...URL2015-02-26 12:53
Az alábbi szabványokat jó lenne a felsőoktatásban legalább megkísérelni betartani: CEN/TS 16555-2 = Stratégiai információszerzés-irányítás (Strategic intelligence management) CEN/TS 16555-3 = Innovációs gondolkodásmód (Innovation thinking) CEN/TS 16555-4 = A szellemi tulajdonnal való gazdálkodás (Intellectual property management) CEN/TS 16555-5 = Együttműködés-kezelés (Collaboration management) CEN/TS 16555-6 = Kreativitásirányítás (Creativity management)n.a.2015-02-26 12:46
Adatbányászat I. és II. PhD-kurzusok résztvevői számára, amennyiben a modellek a multikulturalitás témakörében készülnek el és az írott anyag a szekción belül megvitatásra is kerül, nem csak a jegy (kredit) jár, hanem az ingyenes publikció joga is!URL2015-02-25 09:41
Hangmérnöki munkálatok munkatudományi átvilágítása a kattintásszám minimalizálása érdekében a hangjáték-alapú e-learning fejlesztések soránn.a.2015-02-24 14:20
"Szíves levelére válaszul jelzem, hogy a Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság tudományos tartalmának megítélése nem szakmai kompetenciája az MTMT-nek. Úgy véljük, a döntés mindenképpen szakmai fórum hatáskörébe tartozik. Kérnénk, kérésével keresse fel az MTA IV. Agrártudományok Osztályát. http://mta.hu/iv_osztaly_cikkei/iv-agrartudomanyok-osztalya__8741" Tisztelettel és üdvözlettel: x.y@mtmt.huURL2015-02-24 07:31
Képregény- és hangjáték-alapú e-learning oktatás új eleme: az e-learning rádió (sütéshez, főzéshez, kocogáshoz, kerti munkához - azaz a monitor-független, hang-alapú tanulás támogatására)n.a.2015-02-21 12:00
Publikáció partneri oldalak elemzése nyománURL2015-02-20 20:04
Citáció partneri oldalak elemzése nyománURL2015-02-20 20:02
Az akkreditáció vélelmezhető anomáliái: ha egy PhD-fokozatszerzés adott címkét (pl. agrártudományok) visel, de a kutatás tényleges magva a mesterséges intelligenciák fejlesztése volt, akkor vajon a disszertáció tételes ismerete nélkül milyen érdemi összefüggést lehet az alkalmasság/alkalmatlanság kapcsán kimondani? Ilyenkor lenne indokolt az interdiszciplinaritás fennállásának vizsgálata, mely a diszciplína-alapú címkézős rendszer félreértéseit esetleg képes lehet tompítani...?URL2015-02-20 19:54
Publikáció-azonosítás (a yasni.com alapján)URL2015-02-20 17:28
Citáció (a yasni.com alapján)URL2015-02-20 17:26
Publikáció-azonosítás (a yasni.com támogatásával)URL2015-02-20 17:20
Furcsa klubtagság?!URL2015-02-20 17:16
Mi is számít pontosan citációnak? (avagy kimérák és hibridlények a weben...?)URL2015-02-20 17:11
Innovációs digitális lábnyomok...URL2015-02-20 17:07
Noble Ideas: terjedő digitális nyomok...URL2015-02-20 17:04
Publikáció és/vagy citáció?URL2015-02-20 16:58
Pályázat-generálási tárgyalások GINOP és EU szinten a legérettebb megoldások kapcsánURL2015-02-20 12:51
2 pályamű benyújtása a tijottok.hu versenyére...n.a.2015-02-19 20:37
Adatszolgáltatás a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (az NMH Felnőttképzési és Szakképzési Igazgatóságának jogutódja) által tervezett kutatási adatbázis számára...URL2015-02-17 12:32
Az élmény_max big-data koncepció beilleszkedésének vizsgálata a SZIE GTK Emberi Erőforrások BA alapszak Egészségmegőrző Mentor specializáció kettős irányultságú (vö. Cafeteria specialista és Wellness&Spa specialista) képzései esetében...URL2015-02-17 11:48
Beharangozó: A multikulturalitás matematikája szekció érdeklődéssel várja mindazok elemzéseit, akik úgy gondolják, hogy komplex jelenségekről nem csak a szómágia eszközeivel, hanem a matematikai modellek nyelvén is érdemes, sőt lehetséges beszélni. így fel kell merni tenni a kérdést, hogy például: Ki tudja vajon megbecsülni pl. az OECD/EUROSTAT adatai alapján, melyik ország a leginkább multikulturális jellegű a többiekhez képest? Melyik országban hogyan változott a multikulturalitás foka az elmúlt évtizedekben a többiek fejlődési görbéihez képest?n.a.2015-02-16 14:17
A "multikulturalitás matematikája", avagy szekció-javaslat a z I. Multikulturalitás a XXI. században című TUDOMÁNYOS KONFERENCIA kapcsán (2015. május 8., SZIE GTK TTI KTT). HIszen a multikulturalitás nem egy fekete-fehér/igen-nem jelenség, ezért ennek van mértéke, mely modellezhető. Van dinamikája, mely leírható, előrejelezhető.n.a.2015-02-16 11:53
Javaslat a TTI KFI csoport híráramlásának kialakítására...n.a.2015-02-16 10:00
Személyre szabott kurzusok PhD-Hallgatóknak: Adatbányászat I. és II. (időpontkérés: pitlik@miau.my-x.hu)n.a.2015-02-15 15:46
Az intézeti pályázatfigyelés rendszerének kialakítására tett kísérletURL2015-02-13 14:02
Ad hoc helyzetértékelés intézeti értekezlet keretében a My-X team hírei alapjánn.a.2015-02-13 14:01
Potenciális belső képzési ajánlat lehetne (a szövegszerkesztés és táblázatkezelés hasznos ismeretbővítő rétegei mellé): pl. a tudománymetria tippjei és trükkjeiURL2015-02-13 10:00
A miau-wiki TDK-dolgozatok alapját adja... (vö. citáció)URL2015-02-11 16:06
Szótérkép a hasonlóságelemzés kapcsán angolulURL2015-02-11 16:02
Szótérkép a hasonlóságelemzés kapcsán németülURL2015-02-11 15:59
Szótérkép a hasonlóságelemzés kapcsán magyarulURL2015-02-11 15:59
Mi számít vajon citációnak, ha az alapmű pl. FELHASZNÁLT forrásokra utal? URL2015-02-11 15:55
Miau-wiki és az autózás kapcsolata...URL2015-02-11 15:43
Miau-wiki, avagy a "nagytestvér" figyel...URL2015-02-11 15:41
A miau-wiki további releváns hatásai (vö. citáció)URL2015-02-11 15:38
A miau-wiki hatásai (vö. citáció)URL2015-02-11 15:36
Potenciális hivatkozások az uni-corvinus.hu szerverenURL2015-02-11 15:30
Potenciális hivatkozások az unideb.hu szerverenURL2015-02-11 15:22
A miau.my-x.hu hatásai Debrecenben (vö. citációk - pl. miau-wiki hatása)URL2015-02-11 15:19
A hasonlóságelemzés az épületmechatronikában II. (vö. citáció)URL2015-02-11 15:10
A hasonlóságelemzés az épületmechatronikában (vö. citáció)URL2015-02-11 15:08
Acta Kaposvariensis - miau-anyagok felhasználásaURL2015-02-11 15:05
Acta Kaposvariensis - aktivitások (szerzőségek és/vagy hivatkozások) áttekintéseURL2015-02-11 15:03
Citáció: (Pitlik L. 1996. Agrárinformatikai szöveggyűjtemény II. Agroconsult. Gödöllő.) SUMMER UNIVERSITY ON IT IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT – 2009 DEBRECEN, HUNGARY A vezetői döntések információforrásai Hampel György Szegedi Tudományegyetem, 6724 Szeged, Mars tér 7. URL2015-02-11 14:53
Hallgatói komptenciák (csoportos munkára való alkalmasság, multikulturális környezetben való aktivitásra való alkalmasság, stb.) feltárása az oktatás során kialakított keretrendszerekből kinyert napló-állományok alapján a diploma mögötti certifikát kiadása érdekében, melyet a Hallgató szabadon hasznosíthat (vö. pozitiív diszkrimináció = a jó certifikát lehet egy életrajz melléklete)n.a.2015-02-10 18:38
KFI-tervek 2015-reURL2015-02-10 14:01
E-learning-et támogató képregény-szinopszisok kialakítása (humor, sex, brutal, játék, rejtvény elemekkel)...n.a.2015-02-09 18:12
2014-es KFI-tervek teljesülésének (ön)értékeléseURL2015-02-09 10:42
HR-konferencia inicializálása az ember-gép szimbiózis hermeneutikája kapcsán a HR-képzésekben elvárható paradigmaváltások előkészítésére: „Mert az emberek (azaz „a tudattal bíró rendszerek”) nem triviális gépek!” (vö. Heinz von Foerster)URL2015-02-08 19:24
Kísérlet egy konkrét telephelyi iroda kijelölése nélküli munkamódra, ahol a szabad szemináriumi termek és az esti konzultációk zökkenőmentes működést garantálnak 2015.07.01. óta...URL2015-02-07 09:06
Hivatkozás a miau-wiki szócikkeireURL2015-02-06 16:28
Vajon kik döntöttek, mikor, milyen elvek és milyen jogok alapján arról, "kik" kerülnek fel erre a "feketelistára"? Van-e eljárás a lekerüléshez? Van-e revíziós időszak? Melyek azok a folyóiratok, melyek ezzel szemben tudományosnak minősültek? "Akik" feketelistán vannak, azokat vajon valakik nagy nyilvánosság előtt (=Internet) pl. a jóhírnévhez való joguk tekintetében nem sértettek meg esetleg véletlenül? S végül: nem egy-egy írásmű tartalma határozza meg, vajon egy kérdéskörrel a szerzők kellően tudományosan bántak-e? Vagyis egy TDK-dolgozat mindenkor tudományos, mert befogadták, míg egy valahol megjelent írásmű esetén a kiadóról alkotott vélemény dönt elsődlegesen a tudományosságot illetően? URL2015-02-06 13:05
A VRF koncepcióját a korábbi fejlesztések új kísérleti modelljeinek megismerése után egy komoly piaci partner karolta fel...n.a.2015-02-06 09:29
Felkészülés a tijottok.hu pályázatáran.a.2015-02-06 09:28
A GSZDI reform kapcsán a jam-session típusú oktatási rend korábbi javaslatának megerősítésen.a.2015-02-06 09:28
PhD-Hallgatók önprofilírozásának előírása és az MTMT-be való belépés elvárása konzulensi oldalról...URL2015-02-06 09:27
A MIAÚ RSS-csatornája megkezdte szolgáltatását. Az observer.hu adatátvételi tesztje sikeresnek bizonyult...URL2015-02-06 09:26
Fenntartva a korábbi javaslatok racionalitását (http://miau.my-x.hu/tki/gszdi_2014_javaslatok_v2.doc), most csak arra szeretnék rámutatni, hogy a kutatási célokat, lépéseket, eredményeket több szempontból megvitatni akaró és tudó doktorandusz-szeminárium bevezetéséig legalább az egyes tantárgyak kerüljenek jam session jelleggel kialakításra, azaz ne csak egy oktató kinyilatkoztatásai képezzék egy-egy tárgy kánonját, hanem több oktató véleményét ismerhessék meg a kiképzendők adott jelenségek kapcsán, melynek módja lehet több előadó együttes előadása, de akár vitairatok készítése több oktató által...n.a.2015-02-03 16:03
Új GSZDI témák részletesen...URL2015-02-02 19:00
Nem világos pontosan, ki vagyok én (megkérdezett), milyen helyzetbe kell magam beleképzelni (idő, tér, kulisszák, szereplők, motivációk, stb.), amikor a kérdőív kérdéseit meg kellene válaszolnom? Másrészt: a fekete/fehér képnél a szürke mindenkor érdekesebb, mégis felvetődik, hogy nem más forrásokból kellene-e gyakorisági adatokat begyűjteni? Amíg pl. az egyetem azt kérdezi a teljesítményértékeléskor: mennyi főnek tartott valaki pl. TDK-konzultációt, addig azt feltételezi, hogy valaki képes egy fajta munkanapló memóriában történő racionális vezetésére... Ha azt kéri az egyetem, hogy sorolja fel valaki, kik jártak hozzá konzultációra, akkor az egy tranzakciós lista, melyhez a szükséges felület lehet egy online kérdőív/form, ahol (amint egy diák megjelenik) azonnal megadható a tanári neptun-kód és a diák neve/kódja... Ebből már következik a keresett adat és még sok más is... Tehát a kérdőív kapcsán az egy racionális felvetésnek tűnik, hogy pl. a nem-köszönés gyakoriságát pl. online kereséssel lehetne inkább feltárni pl. a fórumok panaszai alapján sokkal objektívebben, mint pl. megkérdezéssel... (Mi a teendő, ha valaki pl. nem emlékszik rá, ki mikor köszönt neki vagy éppen nem köszönt vissza, sőt: lehet, hogy valakinek ez nem is fontos?!) Nem mellesleg az érzékenységet azzal is lehetne mérni, vajon mi volt a megkérdezett utolsó emléke: köszöntek neki? és/vagy fogadták a köszönését? ill. és/vagy nem?! Ha egy hétig frusztrálnak, vagy kényeztetnek a sors fintorai valakit, akkor az eleve nem naplózott benyomásainak eredője jelentősen torzulhat?URL2015-02-02 15:42
Javaslat: az abhafe képzés eredményeinek bevezetése/tesztelése a TTI-benURL2015-01-28 10:25
Részpontokat is adó teszt-rendszerek értékelési küszöbértékeinek konzisztencia-vizsgálata a teljes kombinatorikai térben párhuzamos értékelési elvek deklarálása mellett e-learning megoldások minőségbiztosításra...n.a.2015-01-27 20:39
Teljesítményértékelési szempontrendszer kritikai értelmezése: a szempontok definíciója legyen a lehető legrészletesebben kifejtve, vagyis egy potenciálisan bekamerázott és bemikrofonozott, billenyűzetet figyelő keretrendszerben robot tudja megállapítani, mikor mely elszámolás szempontnak megfelelő tevékenységet végez egy átlagos munkavállaló, emellett a szempontok legyenek a lehetséges élethelyzetekhez képest teljeskörűek, ill. kihagyás- és átfedés-mentesek, a szempontok mögötti tranzakciós adatgyűjtés legyen pontosan jellemezve, azaz lehessen tudni előre, milyen naplóbejegyzéseket kell ahhoz megadni (robot által levezetni), hogy az egyes szempontokhoz tartozó mértékek világosak legyenek, a szempontok legyenek két főcsoportra osztva: az egyik csoport tartalmazza a központi nyilvántartásokból levezethető mutatószámokat (pl. óraterhelés-elrendelése, megtartása), a másik csoport legyen a dolgozó által vezetett tranzakciós munkanaplóból levezethető, s ezen csoporton belül legyen különbségtétel a tételesen meghatározható és a csak becsléssel levezethető adattartalmakat illetően, a fenti javaslatok érthetőségét az érintetteken tesztelni szükséges és a felmerülő hermeneutikai anomáliák állandó korrekciós mechanizmusok inputjaiként kezelendők...n.a.2015-01-27 19:57
Observer.hu - a hírek, dokumentumok átadása RSS-csatornán keresztül lehetségesn.a.2015-01-27 14:50
DOI helyett/mellett önálló magyar azonosító kialakításának vázlata: saját tömörítő eljárás, saját kiterjesztés, a file nevében benne a kód (vö. MATARKA, MTMT), a tömörítés mögött a cikk/dokumentum, ill. a teljes meta-adatmennyiség...n.a.2015-01-27 14:20
Az observer.hu adatbázisába való bekerülés feltételeinek feltárása....n.a.2015-01-27 11:57
Felvételi kérelem a MIAÚ kapcsán az UlrichsWeb adatbázisába...URL2015-01-27 10:59
A MIAÚ regisztrálása a doaj.org alá...URL2015-01-26 16:18
Potenciális PhD-Hallgató bejelentkezése kockázatmenedzsment témakörben...n.a.2015-01-18 23:09
Az alkotásra (szoftver) vonatkozó hivatkozás is citáció?URL2015-01-16 22:01
PhD-Hallgatók bevonása az oktatásba (MSC, adatbányászat): pl. Ezen demonstrációnak (pl. adott feladat nulláról, élőben való lekezelésének) a célja: a kiképzendők esetleges félelmeinek minimalizálása, az önálló munka iránti fogékonyság, motiváció növelése. A demonstráló oldaláról pedig egy publikáció megalapozása... Az is támogatott megoldás, ha egy-egy PhD-Hallgató azon képességét villantja meg az MSC-s Hallgatók előtt, miként lehet egy-egy MSC-Hallgatói interjúból kihámozni az elemzési problémákat, miként lehet azonnal definiálni az objektumokat, az attribútumokat, az elemzési és hermeneutikai logikákat, miként lehet felmérni az adatvagyon minőségét/létének valószínűségét?n.a.2015-01-15 11:18
Kísérletek a ResearchGate és az AcademiaEdu dokumentumokkal való tömeges feltöltésére RIS-formátumon keresztül, a nemzetközi rendszerek működési anomáliáinak feltárásan.a.2015-01-15 11:10
Tömeges, mintegy 500 publikáció feltöltése az MTMT-be a MATARKA RIS-formátumú adatkonverzióján keresztül, ill. az MTMT adatkezelés anomáliáinak feltárása...n.a.2015-01-15 11:08
Javaslat a GSZDI mind a négy témacsoportjában való PhD-témameghirdetésre: - Élelmiszer-gazdaságot érintő makroszintű kérdések kezelése innovatív hasonlóságelemzésekkel, - Vállalkozásmenedzsmentet érintő döntések előkészítése innovatív hasonlóságelemzéssel, - Marketing döntések előkészítése innovatív hasonlóságelemzéssel, - Vezetéstudományi döntések előkészítése innovatív hasonlóságelemzéssel... A teljes témacsoport-spektrum lefedni akarásának célja a módszertani univerzalitás demonstrálása. Emellett logikusan adódik a felvetés: a módszertani támogatás (+ innovációs tanácsadás) társkonzulensként is mindenki rendelkezésre áll a kezdetektől vagy bármikor időközben a megkezdett PhD-kutatások alatt... n.a.2015-01-15 11:07
Vizuális támogatások ideális szerepének feltárását célzó szakértői beszélgetések az e-learning fejlesztések érdekébenn.a.2015-01-09 09:26
Az intézmény felé jelzett dolgozói innováció ötletek kezelésének kritikai értelmezésen.a.2015-01-09 09:25
Oktatási feladat: Mesterképzés, levelező, II. évfolyam, Marketing, Adatbányászat, 15 óra, 5 kredit, tárgyfelelős/oktató - Pitlik László (2015.01.26-02.06.) n.a.2015-01-06 15:48
Új optimalizációs kérdés: Kiindulási helyzet: - legyen adott pl. egy nemzetközi rendezvény, - ahol a magyar pl. kórus képviselheti hazánkat/városunkat/... - legyen adott ennek a részvételnek egy fajta (racionális mértékű) összes költsége... Kérdés: - milyen szereplők (város, kormányzat, szülő, gyerek, pedagógus, alapítvány, stb.) - milyen mértékben illik, hogy hozzájáruljanak a költségek viseléséhez, - ha a potenciális (a tervezéskor még kockázatként értelmezhető) siker mindenkit valamilyen mértékben érint? *** Alkérdés: - több gyerek/család esetén ilyen kontextusban van-e szerepe a családi/egyéni teherbíró képességnek - a gyermek képességeinek a többiekhez képest? Hogyan lehet egy ilyen univerzális szociális kérdést matematizálni, hiszen megfelelő objektivitás nélkül a kérdések szinte csak hangulatteremtésre alkalmasak...n.a.2015-01-06 10:04
Innovációs befektetői tárgyalások előkészítésen.a.2015-01-06 09:55
OTDK-előkészületekn.a.2015-01-06 09:36
Új kísérlet egy OTKA PUB-I pályázat mögötti tudománynépszerűsítő dokumentumot megalkotni képes csapat kialakítására és legitim célok feltárására...URL2015-01-06 09:36
Hivatkozás oroszul...URL2014-12-24 16:10
Hivatkozás a DEA-elemzéseinkreURL2014-12-24 15:28
Nyomok a Noble Ideas Projekt szerverénURL2014-12-24 15:25
Számítanak ránk (is)...URL2014-12-24 15:21
ORCID = http://orcid.org/0000-0001-5819-0319URL2014-12-23 19:06
Csatlakozás a Google Scholar-hozURL2014-12-23 18:58
Csatlakozás az Academia.edu-hozURL2014-12-23 18:58
Csatlakozás a Researchgate-hezURL2014-12-23 18:37
A vizuális üzenettámogatás optimalizálása kapcsán érdemes indulni minden hasonló pályázaton III.URL2014-12-23 10:44
A vizuális üzenettámogatás optimalizálása kapcsán érdemes indulni minden hasonló pályázaton II.URL2014-12-23 10:08
A vizuális üzenettámogatás optimalizálása kapcsán érdemes indulni minden hasonló pályázaton I.URL2014-12-23 10:08
Felkészülés a robot-óvónő esélyegyenlőségi, fenntarthatósági, felzárkóztatási szemléletének kiérlelésére újszerű gondolkodás-módszertani képzés keretében...URL2014-12-23 10:06
A miau.my-x.hu egy 1998 óta működő önkéntes repozitórium...n.a.2014-12-18 16:08
Konzisztencia-alakzatok feltárásának folytatása a VRF-projekt hozam-előrejelzései kapcsán potenciális befektetők kérésére...n.a.2014-12-18 08:10
Kísérleti e-learning oktatás tervezése a képregények, hangjátékok, animációk tanulásban betöltött szerepének letapogatására élethelyzethez kötött tananyagrészletek kapcsán az IKT képzés haladó szintjén...n.a.2014-12-18 08:09
A My-X kutatócsoport MTA szakmódszertani pályázata nem kapott támogatást. A nyertes pályázatok alapvetően konkrét tantárgyak reformtörekvéseihez kötődnek. A kutatócsoport célja a gondolkodás-módszertani paradigmaváltást lehetővé tevő eszközök/módszerek/utak várható hatásának bizonyítása volt. (A jam-session alapú oktatási kísérletek ma is folynak...)n.a.2014-12-18 07:49
MIAÚ -avagy a nagy testvér figyel?!URL2014-12-15 15:16
A MIAÚ sem predátor!URL2014-12-15 15:14
Felkérés érkezett elő-opponensi kooperációra interdiszciplináris módszertani kérdéseket érintő PhD-disszertáció kapcsán...n.a.2014-12-13 15:25
A hasonlóságelemzések norma-fogalmára támaszkodó, azaz versengő teljesítményértékelés során a kiégés elleni védelmet a többtényezős verseny biztosítja, ahol pl. az e-learning keretrendszerekben tetten érhető tanulási szokások (pl. időfelhasználás) és a tanulási teljesítmények ár(idő)/teljesítmény-jellegű szembeállítása keretében számos (akár minden) teljesítményszint is legitimitást nyerhet (vagyis: az a csúcsteljesítmény, mely csúcs-áldozat árán érhető el nem jobb, mint egy tetszőlegesen magas kumulált teljesítménymutató arányos erőforrás-áldozatok árán...)n.a.2014-12-13 08:59
Országos kiterjedésű "pót-konzulensi" szolgálat (CSR) indításának kísérlete PhD-Hallgatók számára...n.a.2014-12-13 08:56
Az innovációs vándordíj 17 pályázata közül 7 pályázatot a MY-X kutatócsoport adott be...URL2014-12-11 20:22
Intézményközi, interdiszciplináris online PhD-konzultációk (pl. robotok hatósági munkában való alkalmazhatóságának problémakörében)n.a.2014-12-10 09:50
Ön-profilírozás (JADOX egyetemi repozitórium)URL2014-12-10 09:31
Ön-profilírozás (DOI-érintettség)URL2014-12-10 09:23
Ön-profilírozás (MATARKA)URL2014-12-10 09:18
Ön-profilírozás (Google Scholar)URL2014-12-09 20:05
Ön-profilírozás (MTMT)URL2014-12-09 20:02
Ön-profilírozás (MOKKA)URL2014-12-09 19:59
Kísérletek az érveléstechnikai tudás és a programozás-módszertan alapjaiban kezelt levezetési szabályok együttes értelmezésére...URL2014-12-09 19:31
Jam session alapú oktatási kísérletek videózása és vágott/kulcsszavazott videók gyártásának előkészítésen.a.2014-12-08 18:51
MTÜ2014 rendezvény folytatása: Oktatás-didaktikai együttgondolkodás a felek korábbi publikációnak kölcsönös korrektúrái keretében...n.a.2014-12-07 11:19
E-learning célú vizualizációs kísérletek adott online szolgáltatások felhasználói kézikönyveinek forgatókönyvvé alakítása kapcsán...n.a.2014-12-07 10:49
Innovációs tanácsadási kampány támogatása (vö. ötlet-verifikálás hivatalos és magán szakértői hálózatokba való betagozódás mentén, ötlet-disszemináció, ötlet-terjedési vizsgálatok, stb.) a speciális ÁFA-alszámla projekt kapcsán...URL2014-12-07 10:47
Teljesítményrétegek becslése egy újszerű (egyetemi és kari) teljesítményértékelési rendszer alapján tranzakció-szintű utalásokkal. Ideális esetben az egyes cellák (pl. egyetemim munkalap B226 = uni_B_226) státuszváltozóként kerülhetne a napi teljesítményértékelés kapcsán születő napló-bejegyzések mellé... A MY-X news és az oktatási hírek adatbázisa nem más, mint maga a szöveges napló (tranzakció-katalógus), melyek alapján az egyes cellák értékének becslése mindenképpen magasabb pontossági szinten végezhető el, mint utólag egy év, fél év távlatából. A teljesítményértékelést jelentős konszolidációs kockázatok terhelhetik fogalmi szinten. Amennyiben a törvények szellemében a következő évre/évekre a teljesítményértékelés szempont- és súlyrendszere előre deklarálásra kerül, akkor egyéni és szervezeti szinten is felmerül a teljesítmény-optimalizálás kérdése, lehetősége, kényszere - vagyis pl. ha egy cikk megírása fizikai időigényként a megadott súllyal többet ér, mint egy pályázat megírása, akkor cikket illik írni... A súlyok pár-összehasonlítása még számos finomhangolási kérdést vethet fel...URL2014-12-03 12:36
Befogadásra került az MTA-szakmódszertani pályázatára benyújtott pályaműn.a.2014-12-02 17:11
A dashboard-alapú e-learning megoldások kísérleti támogatásaURL2014-12-01 18:08
Javaslat: ha egy TDK-zó Hallgató betegség miatt nem tud megjelenni az egyelőre élőnek elvárt prezentációján, akkor kiesik a versenyből, sőt egy-egy szekció díjazása is átalakulhat a kiadható díjak számának csökkenése révén, így automatikusan felmerül a XXI. században a gondolat: nem prezentálhatna-e esetleg egy-egy versenyző "kisfilm" formájában? Indoklás: a prezentáció, a vizualitás egyre komolyabb értékképző mechanizmus a XXI. században; a Hallgatók (speciális esetekben, vagy akár opcionális lehetőségként) miért ne választhatnák ezt a módot; ezzel egyrészt lényegesen több időt kötnének le egy minőségi prezentáció előállítása érdekében, hiszen egy fajta forgatókönyv mentén képi, hangzó és animációs részletek harmonikus illesztése a feladatuk, mely kivitelezéséhez egy átlagos számítógép már alkalmas; s pl. az innovációs pályázatok is ilyen prezentációkat várnak el. Részletek: a prezentáció önmagában még nem helyettesíti a szakmai vitaképesség felmérését, de pl. egy élő skype-kapcsolat esetén már ez is pótolható... Summa summarum: a lehetőség fel sem kínálásával a TDK-mozgalom csak szegényebb lehet, gazdagabb semmiképpen. A lehetőség finomhangolás nemes kihívás, mely elől nem érdemes menekülni...URL2014-11-28 10:34
Sikeres vitaestURL2014-11-28 10:04
A my-x.hu domain visszaállításának előkészítésen.a.2014-11-27 10:27
ETDK Különdíjat és OTDK-n való indulási jogot kapott a hulladékadatok tervezési célú hasznosítását (azaz egy halszaküzlet nyitásának lehetőségét feszegető) dolgozat,(melynek párja hamarosan az üzleti tervezést, várható bevételbecslést veszi majd nagyító alá szakdolgozatként)...n.a.2014-11-27 08:51
ETDK III. hely és OTDK-indulási jog a várossá-nyilvánítási kérdéskörök hasonlóságelemzés-alapú értelmezéséértn.a.2014-11-26 19:51
Javaslat: teljes TDK-szekciók hang- és képanyagának rögzítése későbbi érdemi elemzések lehetővé tétele érdekében (értelemszerűen a jelenlévők beleegyezése mellett)n.a.2014-11-26 15:35
Furcsa (nem feltétlenül kívánatos) jelenségek gyanújának feltárása a TDK-n, szakmai egyeztetések kezdeményezése több érintett felé...n.a.2014-11-26 15:12
A klasszikus kecske-kecske-autó dilemma kapcsán a többletinformáció döntésbefolyásoló hatása egyértelmű matematikailag. Vajon lehet-e és ha igen, hogyan lehet a mindenkori kiképzendőket arra kondicionálni, mit is kezdjen a döntéshozó az első intuitív fellángolásának eredményével, amennyiben a számítógépes döntéstámogatás (pl. big data) keretében új (igaz, "csak" fuzzy-jellegű) többlet-impulzusokat kap? Vagyis az ember-gép-szimbiózisra való törekvés lehet-e a közoktatás egyik fontos célkitűzése?URL2014-11-25 09:34
A pályázatbenyújtás folyamatának tételes és részletes átvilágítása, diagnózisok és javaslatok megfogalmazásan.a.2014-11-25 09:15
Sikeres pályázatleadás az MTA szakmódszertani pályázata kapcsánURL2014-11-25 09:14
Osztályközösségek kapcsolati hálójának statikus és dinamikus feltárása, avagy segíthetett volna-e a mellékelt film végkimenetét elkerülni, ha minden gyermek "térhajlatában" egy jeladó (pl. GPS, RFID) található, s a jeleket intelligens hermeneutikai támogatások alakítják át folyamatosan vészjelzésekké? Ezek a kérdések egy KMT-Hallgató szakdolgozatának innovációs potenciállal bíró kérdései...URL2014-11-23 09:53
PLA-alapú kredit-kérelem előkészítése nemzetközi és hazai innovációs versenyeken való megjelenés kapcsán, ill. a NIH Mentor-Klubban való sikeres működés nyomán...URL2014-11-20 16:56
GSZDI reform-javaslatok II. URL2014-11-20 16:50
E-Book olvasó felkészítése kiscsoportos kommunikációs események támogatására...n.a.2014-11-20 09:05
Tanulmányok előkészítése az alább területeken van folyamatban: "ideális klaszterszám levezetése", "a véletlen elemi szálainak feltárása", "egészségügyi adatok elemzési lehetőségei", "robotlektor-fejlesztés", "művészettörténeti elméletek bizonyítása"...n.a.2014-11-19 08:27
Intézeti szinten szervezett rendezvények videó- és hangfelvételeinek előkészítése, tartalmilag értékes PR-klippek megalapozása és egy MOOC-irányú felkészülés érdekébenn.a.2014-11-19 08:24
Tudásmenedzsment-rendszerek megvalósíthatósági tanulmányának keretet adó koncepció kialakításan.a.2014-11-18 13:40
A SciVal, mint a kutatási kapcsolatok hálózatosodási alakzatai keretrendszerének értelmezése konkrét tanácsadási folyamatok érdekébenn.a.2014-11-18 13:39
Klasszikus művészettörténeti kérdések matematikai kezelésére vonatkozó kooperáció kialakításan.a.2014-11-18 13:37
"Nyomozás" plágiumgyanúk kapcsán...n.a.2014-11-17 07:21
Kooperációs javaslat érkezett az osztrák kapcsolatépítés következő lépéseként...n.a.2014-11-16 18:13
Javaslatok a regionális innovációs ügynökségi szolgálatok 10 éves fennállásának jubileumi kiadványai kapcsán: Egy klasszikus szemléleti kérdésre érdemes a figyelmet a már a bevezető tervezete kapcsán is ráirányítani - vagyis a háttérkatalógusok, naplóállományok, hírfolyamok létére?! Arra, hogy a nagyon jól hangzó kulcsszavak mögött azonnal legalább egy konkrét bizonyítékra és/vagy maga a katalogizált történéstömegre való utalás kellene, hogy álljon - ekkor válik ugyanis hitelessé azonnal az Olvasó számára minden egyes utalás...n.a.2014-11-16 18:13
Felsőoktatási digitális taneszközök kapcsán interjúkérés és írásos nyilatkozat felvállalása (pl. az MTA-pályázat kialakításának és a MTÜ2014 rendezvény szervezésének együttgondolkodási rétegeként...)n.a.2014-11-16 13:37
Noble Ideas TV-interjúk előkészítésen.a.2014-11-16 13:35
Noble Ideas angol és magyar nyelvű támogató kiadványok (rollups, leporellók, ISBN-füzetek) írása, lektorálása...n.a.2014-11-16 13:35
Pályamű benyújtása az Ujvári János diplomadíj-pályázatra...n.a.2014-11-16 13:33
Felkészülés a HUNINNO innovációs versenyen különdíjként elnyert spanyolországi tanulmány útran.a.2014-11-14 07:18
Felkérés interjúra oktatási szakértőkéntn.a.2014-11-13 17:08
A MY-X gondolkodásmód illesztése a TTI stratégiai dokumentumaihozn.a.2014-11-13 08:51
Javaslatok a GSZDI átalakítására felkérés alapjánn.a.2014-11-13 08:51
A stressz-menedzsmentről TV-adás formájában...URL2014-11-11 16:48
Aktív Hallgatók mozgósítása az Ujvári János diplomadíj-pályázat kapcsán (vö. az alap- é s mesterképzésben résztvevő hallgatók szellemi tulajdonvédelmi tudásának bővítése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pályázaton elnyerhető díjat létesít a 2015 februárjában végzős hallgatók részére...)n.a.2014-11-11 09:45
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Gazdasági Szolgáltatások Tagozatának XX. Tanácsadó Osztály tagjai kijelentjük, hogy osztályunk a Gazdasági Szolgáltatások Tagozat SzMSz-ének 9.1. pontja szerint 10 tag kezdeményezésével szakmai osztályt alakítunk Innovációs Tanácsadás Szakmai Osztály néven. (avagy részvétel egy újszerű kooperációban)n.a.2014-11-11 09:37
Sikeres adás az Ozone Network Egyenlítő című műsorában tegnap (2014.11.10.) 23.00-tól a stressz-kutatásról/menedzsmentrőlURL2014-11-11 08:52
Egyre nő a 2014.11.27-ére tervezett oktatási paradigmaváltás kapcsán hozzászólásra jelentkezők száma!n.a.2014-11-10 22:43
A My-X team története 20-20 oldalon magyar és angol nyelven kiadásra kerül hamarosan, ill. emellett az NGStress-projekt kapcsán ismét csak egy 20 oldalas (ISBN számmal ellátott) tájékoztató kiadvány készül a Noble Ideas projekt támogatásával, melynek nyersanyagait értelemszerűen a kutatócsoport állítja össze...n.a.2014-11-10 22:42
Folyamatban az MTA oktatás-módszertani pályázata kapcsán a 2014.11.27-i MTÜ rendezvény részvevőinek felkérése, az interdiszciplináris vita (jam session) kontúrjainak kialakítása, pl. a robotlektor-fejlesztés részeredményeinek prezentálását előkészítő egyeztetések lefolytatása...n.a.2014-11-07 08:01
Folyamatban az MTA oktatás-módszertani pályázatában való résztvevők bevonása és a pályamű súlypontjainak, stratégiai irányainak intenzív egyeztetése...n.a.2014-11-07 07:59
Ha egy PhD-kutatás esetén a cél hasznot termelni képes szervezetfejlesztés, ezen belül oktatási kooperációk, akkor egy önmagukon végrehajtható kísérletsorozat első két eleme pl. az alábbiak szerint nézhet ki: Lehetséges kísérleti feladatok/kérdések: 1. Hogyan illene PhD-Hallgatóként ideálisan elkölteni az adott éves támogatást, ahol a cél a minél nagyobb szakmai népszerűség/hatás/impact elérése a legkülönbözőbb vonatkozásokban (citáció, impact factor, ismertség, kapcsolati háló fejlődése, meghívások, kooperációk, stb.) - 2. Ha teljesen szabadon a PhD-Hallgató állíthatná össze a kutatási időszak alatt tanulandó ismeretköröket, akkor milyen kurzus-kombinációra tudná bizonyítottan kijelenteni, hogy az az optimális az adott Hallgató szakmai épülésének legkülönbözőbb etikus és racionális aspektusai tekintetében (irracionális: pl. vazallusi mentalitás előnyeiben való reménykedés) - (racionális: egymást jól kiegészítő kompetenciák egy adott szakértői ideál-profil minél nagyobb lefedését illetően)? Impulzus az optimum gyakorlati megjelenéséről a z egyetemi életben: http://miau.my-x.hu/miau/187/days_off_optimation.doc, ill. http://miau.my-x.hu/miau/154/okt_opti.xlsxn.a.2014-11-05 22:04
Milyen az ideális talajállapot művelés után? Avagy interdiszciplináris és karközi PhD-konzultáció ismétléses, idősoros kezelések többrétegű hatásainak aggregált értelmezéséről...n.a.2014-11-05 21:25
KTIA-VKSZ projekt előkészítésen.a.2014-11-04 09:44
Startup-képes PhD-témák katalizálása (vö. információk terjedésének követése, az összefüggésrendszer hermeneutikája és ennek robotizálása)n.a.2014-11-03 12:41
Hasonlóságelemzés az épületenergetika és az épület-mechatronika terén...URL2014-10-30 13:07
A KÉ2013 sajtó-visszhangjai...URL2014-10-30 13:06
Folyamatban a MTÜ2014 szervezése...URL2014-10-30 11:25
Teológiai és tudományos szemléletmódok tetten érhető rokonsága, avagy az intuíció szerepe a világ értelmezésében... URL2014-10-30 10:35
Kapcsolatépítés osztrák innovációs szakértők felé az Osztrák-Magyar Akció Alapítványhoz benyújtandó jövőbeni pályázat érdekébenn.a.2014-10-30 10:33
TV-felvétel a stresszteszt-projektről tudományos ismeretterjesztő jelleggel...n.a.2014-10-30 10:32
Autodidakta ifjú zenész első szerzeményének beépítése meditatív zenei alapokra építő e-learning megoldásokba, ill. a DAL-2015 keretében történő indulás ösztönzése...n.a.2014-10-24 18:02
Az ügyviteli/módszertani kérdéstömegtől függetlenül az innovációs vándordíj kapcsán, az alábbi kérdéseket/gondolatokat egyeztetése hasznos lenne minden érintett számára a mellékletben javasolt katalógusba való bejelentkezésre vonatkozóan: miért lehet vajon hasznos a projektötletét bárkinek is leadni a PIK felé? ha pl. egy pályázat keretében nem volt érdemi bírálat-kiadás és utólagos innovációs tanácsadás? tehát egy fontos vonzerő lenne, ha lenne ilyen tanácsadás az intézmény részéről; ha lesz/van ilyen tanácsadás, akkor ezeket ki végzi? milyen referenciákkal? mennyiben tér el ez a tanácsadás a már sok pozitív élményt adó NIH-mentori hálózat kínálatától? az adatbázis csak belső (intézményvezetői) használatra készül(t)? ha igen, milyen hasznosítási koncepció mentén? vagy van ennek az ötlet-katalógusnak esetleg publikus vetülete? (URL=?); munkajogi/teljesítmény-ellenőrzési szempontból az egyes munkakörök például teljesítménymutatóként hivatkozhatnak-e a leadott ötletek számára? (vö. a publikációk analógiájaként); bármilyen hasznosítási cél kapcsán melyek az értékelési szempontok, azaz adott cél esetén milyen tulajdonságkombinációval (tartalommal, kidolgozottsággal, feltételrendszerrel, stb.) rendelkező ötlet jobb, mint egy másik? van-e a katalógusnak más egyetemek, intézmények számára relevanciája? (pl. közös katalógusfejlesztés, adatcsere, kérdés esetén releváns rekordok kiadása?); mik voltak az eddigi sikertörténetek a katalógus léte óta? vagyis milyen példát lehet állítani Hallgatók, PhD-Hallgatók, Alumni-Hallgatók, kollégák, külső partnerek elé? voltak-e olyan publikálható problémák, melyek egy fajta belső képzés formájában jó lenne, ha eljutnának legalább a már regisztrált ötletgazdákhoz vagy mindenki máshoz? az ötlet tulajdonosa milyen jelentéseket kap az ötlet sorsát illetően kitől, mikor, milyen formában? miért pont azt gyűjti a katalógus, amit gyűjt egy-egy ötletről? (azaz van-e/volt-e olyan összehasonlító elemzés, mely kimutatta, mások mit tesznek hasonló kérdéskörökben hazánkban, külföldön?); az ötletkatalógust lehetne-e a PhD-kutatások és/vagy TDK-témaajánlások, ill. szakdolgozati témaválasztások alapjaként hasznosítani?URL2014-10-22 17:54
Nehezen értelmezhető ügyviteli folyamatok az innovációs vándordíjpályázat értékelése kapcsán (vö. 7 pályázat vs. 1 döntés, nincs pályázatcím, nincs pontszám, nincs segítő értékelés, nincs győztespontszám, stb.) - s nincs hónapok óta pályázat-statisztika (melynek a leadási határidő másnapján már illene léteznie: vö. hány pályamű érkezett, milyen karokról, milyen jelleggel, stb.)URL2014-10-22 17:01
Pályázati előkészületek a MTÜ2014 kapcsán tervezett program és az évek óta előkészített kísérletek alapján az MTA kiírását követve...URL2014-10-19 19:05
A MIAÚ online hatása: az osztott és a közös autóhasználat jövőjeURL2014-10-18 10:23
A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kara és a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottságának Gazdaságtudományi Szakbizottsága által Gazdasági és társadalmi elemzések és fejlesztési lehetőségek, ill. az ELI társadalmi, gazdasági megalapozása és multiplikátor hatása címmel szervezett tudományos konferenciára beküldött "Varga Zoltán: TŐZSDEI IDŐSOROK ELŐREJELZÉSE EXCEL-ALAPÚ HIBRIDMODELLEL" című absztraktja elfogadásra került. n.a.2014-10-17 17:51
Az NGSTRESS projekt az Innotrends kiállításon...URL2014-10-16 17:16
HUNINNO különdíj (24 döntős projektből 6 szereplő kapott díjat, abból az egyik az MY-X kutatócsoport egyik projektje az NGSTRESS)...URL2014-10-16 17:12
A HUNINNO 24 fős (projektből álló) mezőnyében 2 projekt is a hasonlóságelemzéshez kapcsolódik...URL2014-10-15 10:19
PhD-konzultációk gyors eredményei: TSUMI-projekt (tracking/tracing system for using marketing information) - a projekt kucskérdése: Követhető-e egy marketingüzenet (hirdetés) terjedése? Válasz: ha az internetes szabványok megengednék, hogy minden egyes üzenet kapjon egy ID-t (vö. session-id), akkor ennek követése mentén egy hírterjedési napló lenne felállítható (mikor, milyen IP-cím/user, milyen akciót hajott végre a milyen jellegű hírrel milyen szocio-ökonómiai keretfeltételek között?)... Az így kialakuló adatmodell kapcsán a kérdezni tudást (OAM-képzést), majd a kérdésre választ adni képes modellek kialakítani tudását az adatbányászat tárgy támogatja... A probléma lehetőleg legyen stratup-megalapozásra alkalmas... A megoldási szcenáriók versenyeztetése, az adott feltételek melletti optimális megoldás megtalálása már meghaladja a klasszikus PhD-s kihívások szintjét, ahol a cél egy lehetséges megoldásmenet felvázolása...n.a.2014-10-13 10:50
Más OKJ-s pénzügy-számviteli ügyintéző képzés is ezt használja...URL2014-10-09 18:23
A stressz-kutatásról mindenkinek...URL2014-10-09 14:14
Magyar Tudomány Ünnepe - avagy egy újabb apropó az oktatási paradigma-váltás lehetőségeinek újratárgyalására...URL2014-10-07 10:18
A kutatók éjszakájának eredményei...URL2014-10-04 09:39
A Kutatók Éjszakáján a stressz-mérő applikáció élőben került tesztelésre...URL2014-10-03 14:20
Csapataink "harcban" állnak...URL2014-10-03 13:51
Előkészületek a Magyar Tudomány Ünnepe kapcsánn.a.2014-10-03 09:46
Huninno-pályázat: stressz-kutatásURL2014-10-01 05:16
Munkajogi kérdések egyeztetése: 10 év után végre megszületett számos, munkaköri leírásokat érintő kérdéskörben egy fajta koherens válasz - a tudás fellegvára végre nem csak tanítja, hanem hasznosítja is a rendelkezésre álló tudást...n.a.2014-09-30 21:11
Huninno pályázat: VRFURL2014-09-30 21:09
Felkészülés az innovációs projektek nemzeti versenyére...URL2014-09-30 07:31
A doktori.hu és az MTMT kapcsolati formáit tisztázó hosszú kérdéslista kialakítása a tudománymetriai adatok valóságtartalmának maximalizálása érdekében, ill. a munkavállalói és munkáltató feladatmegosztás mibenlétének határait feltáró kérdéslista akkreditációs folyamatok kapcsán...n.a.2014-09-29 10:14
A kutatások intézményi támogatásának határai: Mit jelent vajon a kötelen/rugalmas munkaidő? Milyen erőforrások vehetők szabadon/koordináltan igénybe? Jár-e iroda mindenkinek? Mely termek kulcsai ki által és mikor vehetők fel? Szabad-e vasárnap este ad hoc jelleggel intézményi területen dolgozni, ha külsős szakértők ekkor tudnak részt venni a közös munkában?n.a.2014-09-29 10:12
Sikeresen lebonyolított kutatócsoport-programok a KÉ2014 keretében!n.a.2014-09-27 10:30
A MY-X kutatócsoport több ötletét is pályázatra alkalmasnak vélik külső szakértők (pl. klaszterszám optimalizálás, stressz-kutatás, virtuális robot farmer, gyártástervezés reformja)...URL2014-09-26 09:06
4 TDK-dolgozat kötődik 2014-ben a My-X kutatócsoporthoz közvetlenül: halszaküzlet nyitásának tervezése, vegyeskereskedés nyitásának tervezése eltérő adatvagyonok alapján, várossá nyilvánítás rendszerének átvilágítás, ill. HR információs rendszerek összehasonlító elemzése, szimulációja...URL2014-09-26 09:04
Sikeres regisztrációs folyamat a KÉ2014 kapcsán. Javaslat: talán érdemes lehet a jövőben a jelentkezők korát, intézményi kötődését és érdeklődési körét (a jelentkezés miértjét) szigorúan opcionális kérdésként feltenni?!URL2014-09-26 06:44
Javaslat: újszerű és informatív arculati eleme lehetne kutatócsoportoknak, tanszékeknek, intézeteknek, karoknak, ha a statikus dolgozói fotók helyett pl. animált gif-ben az érinett több arcát is megmutatnák, ill. fontos logók is helyet kapnának az arc mellett...URL2014-09-25 12:48
Javaslat intézeti szinten a jam session oktatási megoldások bevezetésére (minden kurzusban min. egy alkalommal szemeszterenként min. 2 óra/alkalom volumenben, min. 2 előadóval a porondon)... Cél: nem egy mese két hangon való előadása, hanem egy jelenség versengő értelmezéseinek spontán feltárása... Indoklás: oktatásdidaktikai megújulásURL2014-09-25 09:44
Kísérleti oktatás szervezése az "Adatbázisok felhasználása a felsőoktatásban" munkacímet viselő kurzus kapcsán, ahol az elsőként felkért résztvevők feladata az e-learning támogatás és a tananyag kritikai értelmezése, majd igény esetén az információbróker jellegű ismeretek birtokában adatbányászati feladat megoldása a kreditek fejében. Az e-learning támogatás mellett a későbbiekben kontaktórák segítik a kritikusként minősített pontok feldolgozását. A végső cél a kontaktórákat kiváltani/minimalizálni képes e-learning támogatási formák és tartalmak véglegesítése...n.a.2014-09-23 20:10
Racionális innováció-e a "jam session" az oktatásban, avagy oktatásdidaktikai kísérlet innovációs szakértők körében... Többet hoz-e min. két oktató egy katedrán, mint amennyivel több erőforrást igényel ez a rendszer szempontjából?n.a.2014-09-23 19:34
Köztársasági ösztöndíjas lett a MY-X kutatócsoport egyik tagja - s a speciális publikációs aktivitásait talán még be sem számították az értékelés során...URL2014-09-23 16:16
KÉ2014 - meghívóURL2014-09-23 11:22
Értékes jegyszerző feladatok és TDK-rezümék egyeztetése online... n.a.2014-09-21 15:16
Innovációs pályázatok (pl. SZIE vándordíj) rendszerének és statisztikáinak elemzését előkészítő egyeztetések...n.a.2014-09-19 14:33
Intézményi best practice megoldások terjesztésének katalizálása: vö. dolgozók dinamikus benchmarking adatainak publikus értelmezése intézeti szinten...n.a.2014-09-19 14:33
Regionális innovációs potenciál rétegeinek SWOT elemzését adó modell-sorozat előkészítése (e-digi-region: swot-ok swot-ja)...n.a.2014-09-19 14:31
Gősi Imréné Dr. 2014 szeptemberétől a MIAÚ Szerkesztő Bizottságának tagja!URL2014-09-19 14:30
Dinamikus objektivizáló konfliktus-, ill. béke-index levezetésének előkészítése a Kutatók Éjszakája 2014 programjai kapcsán a szubjektív érzések és a média-sugalmazások tükreként...n.a.2014-09-19 14:29
ETDK2014 - reformkísérlet folytatásának előkészítése: a robotlektor-fejlesztés következő fokozatának megalapozásan.a.2014-09-19 14:28
Egyetemi besorolások legitimációs kísérletének előkészítése az MTMT-ben nyilvántartott publikációk fajtái alapján (bármely alkotási kategóriában az aktivitások mértéke minél nagyobb, az adott személy besorolási szintje annál magasabb illik, hogy legyen)...n.a.2014-09-19 14:27
Akkreditálás alatt álló felnőttképzési kurzus becsatornázása a GSZDI oktatási kínálatába 15 fős csoport számára ingyenesen, a szervezés költségeinek támogatása mellett (téma: forráskutatás)n.a.2014-09-19 14:25
Amíg vélelmezhetően tömegek számára egyelőre az aránypár (vö. az egyenes arányosság) fogalma is gondokat okozhat rutinszerű használatot elvárva (vö. funkcionális analfabetizmus matematikai részhalmaza), addig a több-tényezős "aránypár" fogalma (vö. norma, ill. lehet-e minden objektum másként egyforma elv) sajnos önmagában is innováció (vö. hasonlóságelemzés)... A szemléletformálást már az általános iskolában el kellene kezdeni - mihamarabb... A kutatók éjszakája segítheti a szemléletformálást...URL2014-09-19 14:16
Oktatás- és kutatás-módszertani kooperációk keresése a szakdolgozatírást támogató C-tantárgy keretein belül (vö. ETDK2013 - robotlektor, Schreibwerkstatt, miau-önteszt, academic writing skills)...n.a.2014-09-17 14:11
A 2014-es TDK-folyamat előkészítésének támogatása a 2013-as reformkísérletek tanulságai alapján...n.a.2014-09-17 13:59
E-learning navigációs kísérletek 2D-dashboarding keretébenn.a.2014-09-17 12:12
Felkérés: KMT MA tárgyfelelősség kapcsán (network society)URL2014-09-17 12:11
KÉ2014 - előkészítés folyamatbanURL2014-09-14 12:17
Kooperációs lehetőségek keresése a stressz-menedzsment kapcsán (vö. ESRI)URL2014-09-10 10:02
Készülődés a MAGISZ TDK/szakdolgozat pályázatára...n.a.2014-09-10 08:22
Klaszterezési eljárások és az emberi észlelés kapcsolatának vizsgálata: ugyanazon halmazok keverékének egyre növekvő pontszámú esetei alapján hol húzódik az emberi és a matematikai észlelés (optimális klaszterszám-felismerés) határa? (avagy egy miniatűr, pixelszinten szín-hű fotó alapján hamisított festmény, mely tételesen tartalmazza a fotó pixeleit, meg lehet-e állapítani egy nagy festmény eredetiségét/hamisságát a nagyítás során keletkező többi pixel tulajdonságai alapján)?n.a.2014-09-10 07:43
Klaszterezési eljárások fejlesztése: celluláris automaták analógiája alapján (vö. adott objektum szomszédsági statisztikái alapján mely más objektumokkal mutat leginkább rokonságot), ill. fuzzy-orientáció mellett (vö. a bármilyen módon alkotott klaszterek pl. eloszlás-vezérelt idealitásának utólagos finomhangolásai alternatívái mellet, ahol a cél vizuálisan egymásba metszeni tudó halmazok felismerni tudása)...n.a.2014-09-10 07:39
PLA-döntéseket megalapozó szintfelmérő tesztek kidolgozása informatikai képzések IKER1-IKER2 minősítéseinek odaítélése kapcsán hasonlóságelemzéssel biztosított egyenszilárdság mellett az élethelyzetek kombinatorikai terében...n.a.2014-09-10 07:36
"Ember-kísérletek" a Kutatók Éjszakáján: Kíváncsi(vagy)? Szeretnéd tudni: mennyire élsz stresszesen, milyen az intuíciód a későbbi életvezetési, gazdasági döntéseid alapjaként már ma? Érdemes-e többet foglalkoznod a strukturáltabb gondolkodással? Ha igen, hasznos lehet keresgélni a MY-X kutatócsoport tesztjeit... Aki ránk talál, azzal egymásra találunk!n.a.2014-09-08 08:01
Köszönjük: elearning.szie.hu! URL2014-09-08 07:57
A PhD-konzultációk egyik eredménye...URL2014-09-03 13:25
Pályázatok előkészítéseURL2014-09-01 21:59
A jó tanár/szülő az evolúció/szelekció magyar-hangja a gyerekeknek/diákoknak készülő hangjátékban?!n.a.2014-08-29 15:09
Bejelentkezés egy munkaügyi konferenciára stressz-kutatás és hasonlóságelemzés kapcsánURL2014-08-29 15:08
Munkaügyi (pl. munkaköri leírás) folyamatok minőségbiztosítási támogatásan.a.2014-08-26 12:45
Felhívás a SZIE nappalos, levelezős, egyéb és PhD-Hallgatói részére: Kedves Hallgatók! Ezúton szeretném figyelmüket felhívni arra az évről évre felkínált lehetőségre, mely keretében az INNOREG - KMRIÜ támogatásával és a MY-X kutatócsoport keretein belül 2014 őszi félévében is örömmel állunk mindenki rendelkezésére innovációs és elemzés-módszertani tanácsadással, ill. igény szerint konzulensként és/vagy a már választott/kijelölt konzulensek mögött/mellett szürke eminenciásként... (Referenciaként érdemes lehet a miau.my-x.hu-n a számos TDK-dolgozatra, szakdolgozatra és innovációs eredményre rápillantani...) Amennyiben valaki intenzíven érdeklődik a lehetőség iránt és érdemi munkát végez, akkor a Gondolkodás-módszertan című C-tárgy egyidejű felvételével kreditszerzésre is lehetőség kínálkozik... Találkozzunk például a Kutatók Éjszakáján...?! Üdvözlettel: Pitlik László, pitlik@miau.my-x.hu, +36 30 9816001, skype: pitlikl, INNOREG-KMRIÜ elnökségi tag, MY-X kutatócsoport vezetőjen.a.2014-08-26 12:44
Felkérés érkezett szakmai folyóirat főszerkesztői feladatai kapcsán, ill. kutatási eredmények matematizálását illetően, valamint éven belüli cég-bedőlési kockázatok modelljének finomhangolására vonatkozóan...n.a.2014-08-26 12:39
Tudománymetriai szempontból vajon minek számít az, ha egy online szolgáltatás egy tantárgy ajánlott irodalma (független idézők = oktatók ajánlása esetén)?URL2014-08-26 07:23
Lehet-e vajon a pozitív értékítéletek megtartása mellett egy "edzőnek" a negatívumokat csökkenteni? Hogyan nézhet i vajon az edzői termelési függvény, ahol a módszertanok, mint inputok alapján próbáljuk levezetni a pozitívumokat és a negatívumokat (nem csak a szubjektív értékítéletek, hanem pl. a tdk-sikerek, innovációs eredmények tükrében)? Kell-e egy intézménynek ezen véleményeket folyamatosan monitorozni? (önmagunkat mindenképpen muszáj!) Mindenki másként egyforma vajon, ha a nagyon-kevéssé pozitív és a nagyon-kevéssé negatív jelzők alapján akarunk személyiségprofilokat felállítani? URL2014-08-24 18:09
Kombinatorikai regresszió lehetőségeinek tesztelése (cikkurát- és szimmetria-variánsokkal)n.a.2014-08-22 14:07
Egérmozgásból stresszmérés (nálunk), avagy szinte minden adatunk alkalmas arra, hogy a kockázatingadozást feltárhassuk (vö. telemedicina)...URL2014-08-21 20:56
A KÉ2014 programjainak véglegesítése a MY-X kutatócsoport és a TTI K+F és Innováció Csoport együttműködése keretében, külső partnerek bevonásával...n.a.2014-08-20 17:57
A gtk.szie.hu új fejlesztéseinek folyamatos tesztelése...n.a.2014-08-20 17:55
A szakszervezetek szerepének feltárása a szervezeti kultúra anomáliáinak hatékony kezelésében (a humán-etológiai kísérletek részként)...n.a.2014-08-20 17:55
Humán etológiai kísérletek (1993-2014) a szervezeti kultúra minőségbiztosítási alapokra helyezéséért...n.a.2014-08-20 09:13
Hivatkozás: az OSIRIS is immár a kánon része?URL2014-08-20 07:54
2014-es intézeti tervekURL2014-08-20 07:48
Hivatkozások, ahol a hasonlóságelemzés is helyet kapott...URL2014-08-20 07:12
Hivatkozások, ahol még kéziratok is hasznosulnak!URL2014-08-20 07:09
Hivatkozás: Pitlik/Pető (2002) <--Balázs Katalin, doktori értekezés (2005)URL2014-08-20 07:07
Folyamatos tananyag-fejlesztési kísérletek próbaoktatással, moodle-fejlesztéssel, speciális didaktikai elvek teszteléséveln.a.2014-08-16 13:38
A kombinatorikai regresszió előrejelzési célú értelmezése, avagy a rétegzett véletlen levezetése...n.a.2014-08-10 08:28
Kerekasztal megbeszélés a stúdiómunkára alapozott tananyagfejlesztés kapcsán: 2014.VIII.06.n.a.2014-08-10 08:27
A kutatócsoport tagjaihoz tartozó online jelenlét ellenőrzése (pl. doktori.hu összes PhD-Hallgató/konzulens konzisztencia-alakzata?)n.a.2014-08-01 09:55
Vajon a kairológia is egy fajta hasonlóságelemzés?URL2014-07-31 13:28
Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány - (PADA) Pályázat PhD kutatói programra - Kutatási terv előkészítése - Reformjavaslat a globális ország-kockázatelemzés objektivizálására és automatizálására címmel URL2014-07-30 08:37
miau.my-x.hu utalások a Tankönyvtárban!URL2014-07-29 11:45
Adott szakterület/kulcsszó történeti áttekintésének lehetősége (mikor fordult elő először az adatbázisban, mikor volt a leggyakoribb az előfordulás, milyen egyéb kulcsszavak társaságában fordult elő adott szakkifejezés, ...)URL2014-07-29 11:39
Statisztikai adatok kérése a SZIE Innovációs Vándordíj pályázatok beérkezése kapcsán 2014-re és visszamenőleg...URL2014-07-29 07:52
Grafikus tartalom-feltárásURL2014-07-27 17:48
Egy ISBN-számmal kiadott disszertáció nyoma az interneten...URL2014-07-26 15:54
A teljesítmény-értékelés margójára: minden miau.my-x.hu cikk a my-x munkacsoport egyes tagjainak együttgondolkodását tételezi fel (vö. lektorálás)...n.a.2014-07-26 15:51
Mideas-üzleti terv kialakítása a stressz-kutatás kapcsánURL2014-07-24 21:10
A felkészülés megkezdése a Kutatók Éjszakája programsorozat idei kihívásaira (pl. stressz-kutatás, egészségügyi adatok elemzése, innovációs vándordíj-pályázatok, képregény-hangjáték-alapú oktatás, innovációs tanácsadás,...)n.a.2014-07-24 18:54
Interdiszciplináris/karközi kutatási témák egyeztetése (pl. hogyan ismerhető fel morfológiai adatok alapján egyes növénymagvak kapcsán a kifejlett növény virágzatának porzós/termős jellege?)n.a.2014-07-24 18:52
ERASMUS oktatás számára is értékes (MOOC-orientált) kurzus indításának előkészítése előrejelzési témakörbenn.a.2014-07-24 08:35
A Creditreform céginformációs adataihoz való intézményi kapcsolódás szála tovább erősödött egy most odaítélt PhD-Hallgató státusszal!URL2014-07-23 10:45
Sikeres felvételi egy levelezős PhD-Hallgatói státusz kapcsán!URL2014-07-23 10:12
Kapcsolatkeresés szimulált hasonlóságelemzések (ár/teljesítmény-mutatók) alkalmazói irányába magasabb szakmai szintű együttműködések érdekében...(avagy hogyan számítják ki egyesek azt, mennyivel olcsóbb/drágább egy termék, mint...?)URL2014-07-23 08:08
Mennyit érnek a hivatkozások (vö. Google Scholar - jelenleg 32), ha egy adott cikk szerzői és a háttérkutatások szereplői nem azonosak... URL2014-07-21 13:16
Google Scholar jelzés adott cikk változatairól...URL2014-07-21 12:25
Google Scholar jelzés a miau.my-x.hu (miau.my-x.hu, miau.my-x.hu, 192.188.246.31, ill. a www.miau.my-x.hu) nemztetközi hatásai kapcsán végzett keresés első találati oldalán...URL2014-07-21 12:23
Egyeztetések az adatvagyonok valósidejű összevezetésének támogatásáról hermeneutikai ráépülések érdekében... (vö. pl. PhD: külső információs rendszerek)URL2014-07-17 16:58
Hatáskörök, illetékességek feltárásának kísérlete a gtk.szie.hu honlap megújulása mögötti folyamatokat illetően...n.a.2014-07-17 12:14
Ha egy fizetős cikket nem is lehet elérni, de le lehet leplezni, milyen miau.my-x.hu rétegre is hivatkozott (vö. jelen esetben osiris)...URL2014-07-16 15:19
Az OSIRIS katalizáló hatásáról, ahol az miau.my-x.hu (=miau.my-x.hu) szolgáltatása tette lehetővé a nagy közös tudatba való bekerülését bizonyos gondolatoknak, melyek kapcsán a befogadó mű idézettségre is érdemes volt...URL2014-07-16 15:11
A Zeitinformatik fogalmának nyomában... (Tanulságok: az egyszavas keresési kifejezést is illik idézőjelbe tenni, mert Zeitinformatik <> Zeit Informatik, ill. fontos statisztikai kérdés: ha egy dokumentum több URL-en érhető el, akkor ez növeli az idézetek számát?)URL2014-07-16 15:08
A Google Scholar által jelzett klasszikus miau-s idézettség, ahol nem csak jelképes említés történik, hanem értelmezés, együttgondolkodás, a fogalomteremtés elismerése: vö. Pitlik, L. (1999). Chancen der Prognose in der Beratung. Vortrag am Institut für Agrarsoziologie und Beratungswesen der JLU Giessen. Magyar Internetes Agrarinformatikai Ujsag Nr. 4. 1999. http://miau.my-x.hu/miau/04/bolandrf.html (12.1.2004) - Informationsdynamik im Sinne der Informationswissenschaft ist aber nicht nur eine objektive Erscheinung, die durch sich ändernde, messbare Umweltbedingungen hervorgerufen wird. Informationsdynamik entsteht auch im handelnden Individuum selbst. Pitlik unterscheidet daher zwischen einer objektiven Ebene der Informationsdynamik, die unabhängig von den persönlichen Aspekten des zu behandelnden Problems eine möglichst wirklichkeitsgetreue Abbildung der Realität behandelt, und einer subjektiven Ebene, bei der anhand von unbewussten, intuitiven Vorstellungen oder bewussten Wünschen Lösungswege gebildet werden. Auch auf dieser subjektiven Ebene kommt die Zeitabhängigkeit von Information zum Ausdruck, wofür Pitlik den Begriff „Zeitinformatik“ prägt: „Die methodische Ableitung und das Bewußtmachen von Zukunftsbildern als Anreiz menschlicher Informationsgenerierungsprozesse sind die eigentlichen Aufgaben der Zeitinformatik“ (Pitlik 1999, Seite 5).URL2014-07-16 15:01
A Google Scholar által jelzett miau-s idézettség, mely rámutat arra, hogy egy-egy félévi írásbeli dolgozat publikálása is értéktermelést jelenthetURL2014-07-16 14:53
A Google Scholar által jelzett miau-s idézettségURL2014-07-16 14:47
A Google Scholar által jelzett miau-s idézet japán nyelvi környezetben (http://scholar.google.hu/scholar?start=30&q=miau.my-x.hu&hl=hu&as_sdt=0,5)URL2014-07-16 14:45
A gtk.szie.hu kapcsán felmerült tételes észrevételek folyamatos egyeztetése, a döntéshozók személyének feltárása, a döntések kikérése...URL2014-07-15 18:16
A gtk.szie.hu új honlap átvilágításának megkezdéseURL2014-07-15 16:25
Szakmai vita a kari honlap mögötti üzenetek strukturálásának lehetőségeiről, a vizualitás (képek) valódi szerepéről, a trendek és az optimális tartalommenedzsment ellentmondásairól...n.a.2014-07-10 12:12
Lendületesen folyik egy story-telling-re, ill. gamification elvekre támaszkodó, újszerű tananyagfejlesztési folyamat (dramaturggal, színészekkel, stúdióval, mesélővel, kerettörténettel, hangoskönyvként ható képregényből kikacsintó IT-modulokkal)...n.a.2014-07-08 21:21
Részvétel egy alulról szerveződő intézményi együttgondolkodási folyamatban...n.a.2014-07-04 17:34
A Noble Ideas projekt keretében már készülnek az animációkkal támogatott kisfilmek minden egyes ötlet/prototípus kapcsán...n.a.2014-07-04 17:33
Innovációs vándordíj-pályázataink...URL2014-06-21 09:55
Kedves Partnerek! Ha egyetértenek a tudás robotizálásával, kérjük, támogassák az OVRF projektet a CISCO pályázata keretében:URL2014-06-19 16:37
Új témák az innovációs vándordíj kapcsán: ENTER_PRICE, UNI_CALCn.a.2014-06-19 12:04
CISCO pályázatURL2014-06-19 11:57
Becsült terhelés/teljesítmény-adatok (2014 tavasz)URL2014-06-16 21:14
A MYX-team keretében készült, s 2013-ban odaítélt PhD-cím (Bunkóczi László: ELŐREJELZÉSEK ÉS HATÉKONYSÁGSZÁMÍTÁSOK AGRÁRSZEKTOR-MODELLEKHEZ) kapcsán pályázat előkészítése a Wolfgang Kessler agrárkutatási díjra...URL2014-06-10 12:42
Eddig feltárt potenciális pályázati témák az innovációs vándordíj kapcsán a MYX-team keretében: STSCSC (alvállalkozók/partnerek értékelése), CLUSTEROPT (optimális klaszterszám), LIE2ME (hazugságdetektor kérdőívek alapján), VRF (virtuális robot farmer), CRAZY_IDEA_ROBOT (országkockázatok elemzése automatikusan és objektivizáltan)n.a.2014-06-09 12:27
Felkészülés a műszaki és természettudományi ismeretek élményszerű elsajátítása kapcsán kiírt versenyre (pl. 30. dollár, occam's razor ismeretátadási szintek)URL2014-06-08 15:38
Teljesítmény-igazolások ELTE-s Hallgatóknak a MY-X kutatócsoporttal való együttműködésekről (pl. publikációk, kutatómunka, közéleti tevékenység) a Köztársasági Ösztöndíj pályázatok kapcsán elérhető többletpontok érdekében...n.a.2014-06-05 13:46
Pályázati lehetőségek áttekintése a SZIE innovációs vándordíja kapcsánURL2014-06-03 12:55
Pályázatbeadás a CISCO Innovation Award 2014 pályázatraURL2014-05-29 21:10
Véry Dalma: Az Ulyssest olvasva (Nagyvilág, 2014/5 S.541-), avagy felmerül a kérdés: szövegbányászati karakterisztikák alapján tekinthető-e egy mű(részlet) minden fordítása azonos értékűnek?n.a.2014-05-28 12:43
Dobó Andor: JOKERURL2014-05-28 12:38
Elhunyt Dobó Andor - a hasonlóságok matematikai értelmezésének Mestere!URL2014-05-28 12:37
Javaslat a Vidékfejlesztési Minisztérium felé, ad hoc fellépő, a nemzetközi innovációs porondon való megjelenéseket támogató, objektív és automatikus mikro-támogatási rendszer kialakítására...n.a.2014-05-27 11:51
Megérkezett a DUE nemzetközi sajtóigazolványa!n.a.2014-05-27 11:20
PhD-jelölt pályázatkidolgozásának támogatása...n.a.2014-05-27 09:02
A Noble-Ideas projekt megkezdte a MYX-team tagjaival a tervezett interjúk készítését!n.a.2014-05-27 08:19
MY-X pályázatok lehetőségének mérlegelése a MAGISZ felhívása nyomán (PhD-kategória - 1 fő, TDK-kategória min. 3 fő, diplomamunka-kategória min. 3 fő)URL2014-05-24 09:14
Az egyetemi munkajogi folyamatok minőségbiztosításának holisztikus megközelítésének kutatási témaként való további kezelése szakszervezeti szakértők bevonásával...n.a.2014-05-22 11:47
Számítógépes univerzális (GPS) tanulási folyamatok inicializálása: hogyan lehet iránymutató modelleket generálni például azoknál a matematikai feladatoknál, melyek intuitív módon megoldhatók tizenévesek által: vö. minimálisan hány vágást kell ejteni egy aranyláncon, ha egy éjszaka 1 láncszembe kerül és a vendéglős nem tud csak abból visszaadni, amit már megkapott, s a vendég nem tudja maximálisan hány éjszakát akar a fogadóban tölteni?n.a.2014-05-22 11:45
Stressz-kutatási projekt kommunikációs stratégiájának finomhangolásan.a.2014-05-22 11:42
Párhuzamos kutatási szálak: melyik az ideális klaszterszám ismeretlen minta hermeneutikai kezelése kapcsán, ill. melyik az ideális előrejlező modell?n.a.2014-05-22 11:42
Részvétel egy nemzetközi kérdőívezésbenURL2014-05-17 20:39
A MYX-kutatócsoport ismét aktív a médiawiki magyar vetületében...URL2014-05-17 16:20
Oknyomozás a doktori.hu kapcsán, mely egyszerűen törli a felhasználó által korábban bevitt közleményadatokat, ha új MTMT-s import történt... Vajon milyen jogon törli egy rendszer mások alkotását (ahol az adatbázis = alkotás)?n.a.2014-05-15 20:10
Mivel az intézményi repozitórium(ok) nincsenek feltöltve évtizedek óta a TDK-dolgozatok kapcsán (katalógus-adatok, teljes szövegű dokumentumok), így óvatos kísérletek kezdődtek legalább a katalogizálás országos előmozdítása érdekében. Megtisztelő lenne a szerzőknek és a konzulenseknek, ill. elemi érdeke lenne az innovációs folyamatok szereplőinek, ha mindenki egy-két kattintással és nem jelszó mögé rejtetten elérhetné: ki mikor hol mit kutatott (zömmel közpénzen)...URL2014-05-15 13:43
Feltáró kutatás: miért nem számít automatikusan az MTMT-ben egyéb alkotásként futó tétel a MAB/ODT esetében tudományos értéknek? Ha valaki csak ír egy rendszerről egy cikket, az tudományos érték automatikusan, ha kiadják, de ha a rendszert valaki el IS készíti, az nem értékes tudományos szempontból? Ki dönt(ött) erről, mikor és mi alapján?URL2014-05-14 08:43
Sikeres PhD-fokozatszerzés: Bunkóczi László URL2014-05-14 07:18
A 2009-es átállás utáni időszakból a mai napig a MIAU minden száma immár a MATARKA része, s folyamatban van a7 1998-2008-as időszak feldolgozása is.URL2014-05-14 07:15
Részvétel a nemzetközi online kommunikációs kutatásban megkérdezettként...URL2014-05-09 12:02
Stress-map/stressz-térkép wiki-szócikk fejlesztése (cél: a releváns tartalmak kutatócsoporthoz kötése a hu.wikipedia.org keretei között is - vö. hasonlóságelemzés)URL2014-05-08 08:33
Stressz-teszt kérdőívezés előkészítéseURL2014-05-08 08:29
Az intézményi online jelenlét fejlesztésének minőségbiztosítása/tesztelése minden egyetemi polgár kötelessége, így a MyX-kutatócsoport is érdeklődéssel várja a GTK-s fejlesztések megindulását - különös tekintettel a sokoldalú szakmai érintettségére...n.a.2014-05-06 17:39
A MIAÚ immár a MATARKA részeURL2014-04-30 14:06
Virtuális robot farmer, avagy egy nemzetközi innovációs verseny konklúziói az MFOR BLOG keretébenURL2014-04-27 18:34
Cikk-tervezet: A hivatkozott SZIGMA-cikk folytatásaként, ahol a fő üzenet abban állt, van-e egyáltalán optimális klaszterszám, felmerül: vajon van-e joga az elemzőnek egyáltalán csoportokat képezni, azaz lehet-e minden objektum másként egyforma, ill. mit jelent az optimális klaszterszám keresésének folyamatában egy Y0_MAX modell becslés-sorozata, ahol a cél a konstans tényektől való legnagyobb eltérést jelentő paramétertömb (lépcsős függvény) fellelése szemben az Y0_MIN becslésekkel, melyek a minden másként egyforma elv kikényszerítésére tesznek optimalizált kisérletet lépcsős függvények esetében? Emellett: miként áll ma a statisztikai matematika az Y0_MIN és Y0_MAX modellek alternatív megoldásaihoz? A tervezett cikkben természetesen módszertanok felelősei vitáznának értelemszerűen egy-több demo-adattömeg alapján (quasi véletlen számok, vagy éppen élő pl. területi statisztikák felhasználásával). URL2014-04-26 19:19
Felkészülés a MATARKA rendszeréhez történő csatlakozásra...URL2014-04-26 18:06
Jelentkezés a META (Magyar Egészség-gazgaságtani Társaság) konferenciájára a HHF/HHO projekt első eredményeivel: Csípőprotézis-műtétek várható átlagéletkorának kistérségi szintű becslése a TEIR szocio-ökonómiai adatai alapján hasonlóságelemzésseln.a.2014-04-26 11:17
Csatlakozás a DUE-hoz!URL2014-04-24 14:09
Doktori Iskola (GSZDI) élő téma kiírása potenciális érdeklődők kéréséreURL2014-04-23 07:25
H2020 szakértői regisztráció (EX2014D195192)URL2014-04-22 17:44
Hasonlóságelemzés szócikk fejlesztése a wikipedia-nURL2014-04-22 03:35
A hasonlóságelemzés a tengerentúlon patent lenne?URL2014-04-18 19:25
Aktuális MATARKA-bejegyzésekURL2014-04-17 10:45
Kapcsolatfelvétel: a MIAÚ cikkeinek adatai miként kerülhetnek vajon fel a MATARKA adatbázisába?URL2014-04-17 10:35
Ingyenes részvételi lehetőség újságíróként az Agri Future Days (Club of Ossiach) rendezvényén (2014. június 16-18, Villach, Ausztria)URL2014-04-17 09:56
A MY-X kutatócsoport egyik feladata az integráció a wikipedia nyújtotta kánonhoz...URL2014-04-17 08:22
A folyamatban lévő stresszkutatás (a humán és az IT) piacképes újra-értelmezésének egyik kereteURL2014-04-17 08:20
Alumnus által katalizált piacképes, innovatív fejlesztés egyeztetése egy új NIH-mentorraln.a.2014-04-15 15:33
H2020 stratégiai egyeztetések egy leendő PhD-Hallgatóval, aki piacképes innovatív témát kíván feldolgozni kutatásai keretében...n.a.2014-04-15 15:33
KFI aktivitásaink egyetemi keretek között (KJMI)URL2014-04-10 17:17
A MYX-kutatócsoport számára is sikerrel zárult a 2014. évi Tavaszi Szél Konferencia: A Doktoranduszok Országos Szövetsége idén 17. alkalommal rendezte meg Tavaszi Szél Konferencia című rendezvényét, amelynek az idei évben a Debreceni Egyetem adott otthont. A kifejezetten fiatal kutatóknak, PhD- és DLA-hallgatóknak, illetve OTDK-helyezett vagy a Nemzeti Kiválóság Program által kitüntetett hallgatóknak szervezett tudományos találkozón 20 szekció mintegy 50 alszekciójában összesen 700 előadás hangzott el magyar vagy angol nyelven. Az ország minden pontjáról, határon túlról és külföldről is érkező előadók neves szekcióvezető oktató-kutatók előtt mutathatták be kutatásaik jelenlegi állását. A konferencia szervezői az idei évben a versenyszféra kutatás-fejlesztéssel is foglalkozó szereplőit is bevonták a rendezvénybe, ezzel is erősítve a felsőoktatási intézmények kutatási tevékenysége és a felhasználói szféra közötti kapcsolatot. A szekcióvezetők által első helyre rangsorolt előadók a Magyar Tudományos Akadémia illetékes tudományos osztálya előtt is bemutatkozhatnak. Varga Zoltán a Közgazdaságtudományi Szekcióban első helyezést ért el.URL2014-03-29 08:37
Élő közvetítés egy bolgár (nemzetközi) innovációs versenyről a francia (nemzetközi) innovációs versenyre készülő hazai csapatunknak. Téma: mit illik, mit érdemes, mit nem illik, nem szabad mondani?n.a.2014-03-25 18:07
Szponzor kerestetik az Innovact Award 2014 nemzetközi innovációs verseny döntőjébe jutott Virtuális Robot Farmer című pályamunkát kidolgozó My-X csapat mellé...URL2014-03-20 10:53
KFI szemléletű intézményi/kutatói szintű pályázati aktivitást megalapozó nemzetközi ismeretek tárházának sikeres összeállítása, ill. a próba-képzés sikeres lebonyolítása (2014.03.19.)URL2014-03-20 10:48
Egy alumnus kezdeményezésére szakmai tanácskozás start-up jellegű vállalkozás indításának kérdéseiről NIH-mentori háttérrel 2014.03.20. 15.30.n.a.2014-03-18 09:22
A Noble Ideas innovátorainak negyedét a MY-X munkacsoport adta... (Alföldy-Boruss, Baczai, Kerepesi, Pitlik, Szilágyi-Flier)URL2014-03-17 06:36
Kapcsolatkeresés angol nyelvű, innovációs szempontból értékes információk nemzetközi terjesztésének felajánlásával az Innovact Award kapcsán: NGM, VM, FIVOSZ, NAK, AMC, SZIE-MKK, SZIE-GMKn.a.2014-03-13 07:08
Csak két magyar csapat a döntőben!URL2014-03-11 21:17
NO-BLE Ideas magyarországi fesztiválja – 2014. március 10-12. Hungexpo – SIRHA // A NO-BLE Ideas projekt 2012. október 1.-én útjára indult a SEE (South East Europe) transznacionális program keretében. A projekt fő célkitűzése fiatal feltalálók, innovátorok segítése az agrár-, élelmiszeripar területén, szélesebb körben értelmezve az agrobiznisz területén kutatási eredményeik elérhetővé tételében. Elősegíteni továbbá az alkalmazott kutatás, és az agrár-élelmiszeripari ágazat valamint tágabb értelemben az agrárgazdaság egymásra találását a fenntartható növekedés érdekében. A projekt támogatja az ötletek vállalkozási szinten történő alkalmazását, a vállalkozások versenyképességének növelése céljából. Az együttműködési lehetőségek szerteágazóak, hiszen az agrárgazdaság kapcsolódási pontjai a gazdaság más területeihez szinten minden folyamatban tetten érhetőek. Hosszú időkre visszanyúló kultúrája van a színvonalas és egészséges élelmiszer előállításnak hazánkban. Az agrárgazdasági folyamatokhoz is elengedhetetlen a tudatos fejlesztés, a fenntartható szemléletmód. A NO-BLE Ideas program is jó példája ennek a folyamatnak. A projektben résztvevő 7 országból 13 partner képviselteti magát 2014. március 10-12. között Magyarországon a Hungexpo ásárközpontban megrendezett SIRHA vásáron, ahol a NO-BLE Ideas program magyarországi fesztiválja zajlik. A NO-BLE Ideas projektben szerencsés módon Magyarország részéről két szervezet, a Közép-magyarországi regionális Innovációs Ügynökség és a Magyar Tudományos Akadémia Martonvásári Agrártudományi Kutatóközpontja is részt vehet. A SIRHA, vagyis az élelmiszeripari, a sütő- és cukrászipari, a szálloda- és vendéglátóipari szakma részére kialakított vásáron is megjelenik a NO-BLE projekt és bemutatkoznak azok az innovatív fejlesztések, amelyek támogatásra kerültek. A MYX-KUTATÓCSOPORT IS KÉPVISELTETI MAGÁT A RENDEZVÉNYEN. Minden kedves érdeklődőt várnak a szervezők. A NO-BLE projekt vásári programja a csatolásban tölthető le. URL2014-03-10 07:40
Tudásmenedzsment tanfolyam szervezése külső partnerekkel a belső oktatási tartalmak megújítása érdekébenn.a.2014-03-08 13:00
EU-projektterv gamification-re alapozó képzési programokról német lobbista részére román-magyar, ill. hazai egyetemközi kooperáció alapjánn.a.2014-03-08 12:58
Nem csak a a nemzetközi innovációs verseny döntőjébe jutott Virtuális Robot Farmer, hanem a hasonlóságelemzésre alapozó stresszkutatás is jó nyomon jár!URL2014-03-07 03:45
Egészségügyi elemzések előkészítése: kórházak összehasonlítása, ill. betegség vs. kistérségi élettéradatok közötti kapcsolatok feltárásaURL2014-03-05 15:13
Sikeres továbbképzés főiskolai oktatóknak a teljesítményértékelés témakörébenURL2014-03-05 15:12
Széleskörű szakmai vita kezdeményezése a hasonlóságelemzés kapcsán felmerült (esetlegesen önálló, újszerű) matematikai-statisztikai kihívások megvitatására: pl. egy anti-diszkriminációs modellben mi lehet a norma köröli torzulások intervallumának maximuma, ill. milyen jellegű becsléseloszlások esetén lehet "szignifikáns" különbségekről beszélni (általában véve, ill. egymáshoz képest)?URL2014-03-02 07:48
Már az OSIRIS is PhD-szinten értékesült...URL2014-03-01 21:00
Oktatói kooperációk a TDK-nURL2014-03-01 20:57
TDK-dolgozatok könyvtári példányai (egységes katalógus és online könyvtári elérés helyett)URL2014-03-01 20:56
Kreditértékek a PhD-képzésben (Adatbányászat I és II: 3-3 kredit)URL2014-03-01 20:52
TDK-kooperációk Hallgatói és oktatói szintekenURL2014-03-01 20:50
PhD-konzulensi feladatok létének online nyomaiURL2014-03-01 20:49
Szakdolgozati témák online nyomai III. (egy egységes katalógus helyett)URL2014-03-01 20:48
Szakdolgozati témák online nyomai II.URL2014-03-01 20:47
Hasonlóságelemzés disszertáció szintű említéseURL2014-03-01 20:46
Szakdolgozati témák nyomai online...URL2014-03-01 20:44
Szervező Bizottságok nyomai online...URL2014-03-01 20:42
Milyen egyszerű TDK-díjakat beseperni, ha minden induló egy konzulenshez kötődik... (vö. http://miau.my-x.hu/miau2009/index.php3?x=e62)URL2014-03-01 20:40
Egy sajnos soha nem legitimált doktori dolgozat mégis célba ér...URL2014-03-01 20:36
GSZDI-alapítókURL2014-03-01 20:33
Adatbányászat I és II (PhD-kurzus)URL2014-03-01 20:27
Nemzetközi gondolatcsere az egyetemi reformrólURL2014-03-01 20:14
A MIAÚ CSR aktivitásain.a.2014-03-01 20:13
Belső vs. külső konzulens?URL2014-03-01 20:11
ERASMUS-pályázat támogatása ajánlólevélleln.a.2014-03-01 19:19
Your abstract “FORECASTED AND SIMULATED EFFECTS OF LONG TERM FORCE-FIELDS THROUGH THE EXAMPLE OF THE GRAIN SECTOR OF KAZAKHSTAN” has been accepted for publishing on the Symposium EMC 2014 .URL2014-02-28 16:37
Kísérlet egy lezárt projekt eredményeinek csoportos értelmezésére... (vö. pl. külső információs rendszerek fejlesztése PhD-téma)URL2014-02-27 10:24
Szakmai önképzőkör kezdeményezése a megváltozott intézményi információbiztonsági szabályok értelmezésének megkönnyítéséren.a.2014-02-26 16:18
Jegyzetellátás szervezésének támogatásan.a.2014-02-26 15:50
Munkajogi anomáliák feltárása és egyeztetése (pl. szabadság-elrendelése alapparamétereinek mibenléte, legitimációja)n.a.2014-02-26 15:48
Jegyzet-felmérésben való részvétel, s az engedélyezett, de meg nem hirdetett tárgyak esetén az oktatói szabadság esetleges korlátozását érintő gyanú vizsgálatan.a.2014-02-26 15:47
Neptun-anomáliák feltárása és egyeztetése (pl. tárgyak ad hoc megjelenése és eltűnése adott személy neve mellett)n.a.2014-02-26 15:46
MTMT anomáliák feltárása és a megoldási lehetőségek egyeztetése (pl. miként kell garantálni a bevitt adatok változatlanságát, létezését, ill. felülírható-e bármilyen bevitt adat egyáltalán bárki által?)n.a.2014-02-26 15:46
Szakdolgozati tanácsadási folyamatok - onlinen.a.2014-02-26 15:44
Felkészülés a A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottsága 2014. ÁPRILIS 3-ÁN Pécsett tartandó TUDÁSIGÉNYES SZOLGÁLTATÁSOK – TUDÁSIGÉNYES VÁLLALKOZÁSOK” CÍMŰ KONFERENCIÁJÁRA...n.a.2014-02-26 15:43
Publikációs tanácsadás egészségügyi adatvagyonok anomáliáinak feltárása témakörébenn.a.2014-02-26 15:41
Közös elemzések előkészítése a HHF szakértőivel kórház-összehasonlítások és regionális szociológiai adatok vs. betegségstatisztikák témakörbenn.a.2014-02-26 15:40
Közös elemzések előkészítése a gyógyszergyártás terültén a Creditreform Kft-veln.a.2014-02-26 15:39
Szakmai vita: a modell fogalmáról (vö. háztartási megtakarítások mértékét befolyásoló tényezők várható hatása)n.a.2014-02-26 15:38
Innovact Award 2014: 419 projekt (incl. 6 magyar projekt), ebből 69 a campus-rétegben: innen 34-en jutottak az elődöntőbe és 20-an a döntőbe... - közöttük a My-X team képviselői!URL2014-02-25 08:27
A robot-farmer-team bejutott a franciaországi Innovact Award 2014 DÖNTŐJÉBE! "Subject: [Innovact Awards] Let's go to the Finale! Hello We are happy to announce you that our selection committee, who met on Friday 21st February, took on your file for the Finale stage of the Innovact Awards. You’ll be very soon contacted to talk about the forward steps for the Innovact Awards and your participation in the Innovact Forum. You can already check the Forum Innovact dates, when the Finale will take place : April 1st and 2, 2014, in Centre des Congrčs, Reims (France). You are freely invited to the Forum. To be awarded, you must spend two days on the Forum." URL2014-02-25 08:03
Az MFOR egy olyan forrás, amit minden kutatás kapcsán érdemes figyelembe venni - itt és most a vállalati külső információs rendszerek PhD-kutatás kapcsán!URL2014-02-23 19:42
Szemeszter eleji PR-kampány: hír-javaslatok az innovációs tanácsadások gödöllői lehetőségeiről kari, doktori iskolai, PIK és tehetseggonozas.szie.hu szinten...URL2014-02-20 08:47
Javaslat kari/intézményi innovációs rendezvény megszervezésére és egy hírekben gazdagabb SZIE.PIK oldal kialakítására az online kommunikációs oktatás keretében (is).URL2014-02-20 08:22
Einstein nem csak fizikus és (mint ilyen filozófus) volt! Úgy tűnik, pl. a kontrolling/minőségbiztosítás alapelveit is ösztönösen jól ki- és átérezte: "A világ egy veszélyes hely, nem azok miatt, akik gonoszságokat követnek el, hanem azok miatt, akik ezt tétlenül nézik."URL2014-02-18 13:02
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Gazdálkodástudományi Bizottság Tudásmenedzsment Munkabizottsága 2014. ÁPRILIS 3-ÁN tervezi a PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI KAR feltételteremtő támogatásával „TUDÁSIGÉNYES SZOLGÁLTATÁSOK – TUDÁSIGÉNYES VÁLLALKOZÁSOK” CÍMMEL ÉVENTE SZOKÁSOS KONFERENCIÁJÁT. (melyre a MYX-team is bejelentkezett, s a MIAU HU ISSN 14191652 egyben fórumot is kínált az ott előadók írásos anyagainak...) URL2014-02-18 09:02
Részvétel a SORECO/TÁMOP kérdőív kitöltésébenURL2014-02-17 09:26
2013 ősz: terhelésvizsgálati becsült adatok ("Felhívom szíves figyelmét, hogy a táblázatokban szereplő adatok valódiságáért az intézet igazgatója felel." Forrás: GTK Dékán - az itt elérhető becslések még nem estek át a tételes konszolidálási és közös értelmezési ellenőrzéseken)URL2014-02-15 10:44
EUROPASS CV: Pitlik László (HU)URL2014-02-14 10:43
Csatlakozzon a Gondolkodás-Módszertan C-tárgyhoz, ha érti a kapcsolódó dokumentumot és különösen akkor, ha nem...URL2014-02-13 09:04
A másként gondolkodás "novellája"...URL2014-02-13 09:02
Spontán javaslat: Ha ezen szócikk szakdolgozatcímek fejezetét megnézi valaki, akkor pl. az online kommunikáció tantárgy kapcsán ebben a pillanatban is intenzív tanácsadás folyik, pedig még a nappalosokkal meg sem történt az első óra... Hogy ezen kooperációkból lesz-e formális konzulens-ség (belső, külső), az egy oktatónak elvileg mindegy kellene, hogy legyen, mert az effektivitás számít, nem a formalitás... Tehát: arra a kérdés, mi is van folyamatban adott pillanatban adott személy esetén konzultációs jelleggel, a fuzzy-rétegek minden árnyalata létező kategóriaként értelmezhető, s nem csak a fekete és a fehér állapotok... Egy ilyen fuzzy folyamat információs rendszer szinten való érdemi kezelése szép kutatási téma önmagában is... Esetleg érdekel valakit pl. módszertani? információgazdálkodási? szempontból?URL2014-02-12 18:42
Kari felkérésre született témajavaslat (MYX-kutatócsoport): Cím: Adatvagyon-gazdálkodási, adatbányászati, modellezési, minőségbiztosítási, tudásmenedzsment, online kommunikációs, innovációs támogatás a GTK projektjavaslataihoz Aktualitás: Minden szakterületnek megvan a maga adatvagyona, adatbányászati, modellezési kihívása, minőségbiztosítási aspektusa, tudásmenedzsment problémaköre, azaz innovációs kihívása, ill. mind az inputok mind az outputok kapcsán online kommunikációs elvárása. Az elmúlt 25 év hazai és nemzetközi tapasztalatai és referenciái alapján ezen területek bármelyiken vagy tetszőleges kombinációján szinte bármilyen jelenségkör esetében érdemi támogatást képes nyújtani a My-X kutatócsoport a Tisztelt Kollégákat és külső partnerek számára. Kutatási részterületek: - adatvagyon-gazdálkodás: a tervezett kutatás alap- és származtatott adatainak felmérése, strukturálása, kezelése (pl. saját OLAP támogatással) - adatbányászat/modellezés: a tervezett kutatás során tervezett kijelentések több rétegű konzisztencia ellenőrzése (pl. saját, innovációs díjjal jutalmazott módszertanok alapján) - minőségbiztosítás: a teljes kutatás teljes folyamatának folyamatos optimalizálása a mindenkori elvárások és erőforrások tükrében (pl. széleskörű nemzetközi és hazai projekttapasztalatok alapján) - tudásmenedzsment: a projektben szereplő tudásformák felmérése, az emergens rendszer-viselkedés optimalizálása, a létező tudásformák lehetőség szerinti automatizálása (pl. széleskörű nemzetközi és hazai projekttapasztalatok alapján) - online kommunikációs támogatás: a projekt inputjainak és outputjainak online erőterekben való fellelése, elhelyezése (pl. széleskörű nemzetközi és hazai projekttapasztalatok alapján) - innovációs tanácsadás: a teljes fentebb felsorolt folyamatelemek egységes rendszerben való kezelése a reálisan elérhető újdonságszint optimalizálása érdekében (pl. NIH-mentori, innovációs ügynökségi, startup/spinoff tapasztalatok alapján) Várható eredmények: - hatékonyabb erőforrás-felhasználás - magasabb munkaminőség - kockázatmentesebb lebonyolítás n.a.2014-02-12 16:22
Folyamatos innovációs tanácsadás a tervezett TDK/diploma/szakdolgozatok címe, kivonata alapján...n.a.2014-02-12 15:48
Meghívó érkezett a Noble Ideas projekt kapcsán a MYX-team részére a SIRHA rendezvényre (2014.03.10-12. Hungexpo Budapest) aktív részvételt (pl. kerekasztal-beszélgetést elvárva)...URL2014-02-12 13:56
A RIS-kivonat és az MTMT webes nézet közötti anomáliák feltárása (pl. egyes adattartalmak csak itt, vagy csak ott szerepelnek) n.a.2014-02-11 13:25
Az IPR és a tartós szabadságolás kapcsán is felmerültek érdekes kérdések: ha valaki tartós/hosszabb szabadsága alatt kutatást folytat, annak milyen kapcsolata kell, hogy legyen az elvileg inspiratív környezetet jelentő munkahellyel (vö. alkalmazotti találmány), ha végül is nem volt valaki tartósan jelen a munkahelyén, ill. ha jelen volt, akkor nem kutatott, hanem pl. oktatott...?! Az ilyen aktivitásokról szóló publikációk milyen szervezethez kötődnek?n.a.2014-02-10 16:38
A tolerancia és az innováció kapcsolatáról: "Ösztönözni kell a dolgozókat (kutatókat, oktatókat, kisegítő személyzetet stb.) az innovációs tevékenységre. Ez egyrészt anyagi, másrészt erkölcsi megbecsülést kell, hogy jelentsen. Olyan légkört kell kialakítani, hogy abban az ilyen affinitással rendelkezők jól érezzék magukat. Másrészről velük szemben toleránsnak is kell lenni, mert néhány esetben a viselkedésük, életvitelük eltérő az „átlag” emberek normatíváitól. (Azért, mert valakinek a szájában, a fülében, a szemöldökében stb. 15 piercing van, még nem jelenti azt, hogy erre a tevékenységre alkalmatlan!)"URL2014-02-10 16:07
Intézeten belüli módszertani kooperációk lehetőségének elemzése az intézeti KFI tervelemek alapján; együttműködési ajánlat alkalmazott matematikai, előrejelzési kérdéskörökbenn.a.2014-02-10 15:00
A szabadságtervezés optimalizálásának megalapozása szakszervezeti vélemények figyelembe vétele mellett... (online szakértői rendszerek tervezése az online kommunikáció tantárgy és a mezőgazdasági vállalatok külső információs rendszereinek fejlesztése témakörben) n.a.2014-02-10 12:49
"A question that sometimes drives me hazy: am I or are the others crazy?" (akár Einstein mondta, akár nem: ez az innováció-képesség egyik kulcs gondolata...)URL2014-02-09 18:35
A tantárgyak (különös tekintettel a C-tárgyak = szabadon választható tárgyak) ideális online kommunikációjának elemzése tantárgyfejlesztési, intézményi minőségbiztosítási kérdéskéntURL2014-02-09 09:55
A szabadságolási tervek finomhangolásának és hatásának ügyviteli folyamattá alakítása: amennyiben pl. az intézeti KFI tervek a szabadságelrendelés előtt keletkeztek, akkor a munkáltató által elrendelt szabadságolás paramétereinek hatását deklarálni kell a korábbi pl. KFI tervek realizálhatóságát illetően. Fontos wokrflow-kérdés: ki ellenőrzi pl. a KFI tervek beválását, különösen akkor, ha szervezeti átalakulások lépnek fel egy éven belül? Része-e a szervezeti egységek átalakulása esetén a intézetközi átadás-átvételi jegyzőkönyveknek pl. a KFI tervek évközi zárása, felülvizsgálata és finomhangolása...?URL2014-02-09 09:32
Citáció: Vajna Istvánné Tangl Anita (doktori értekezés, 2000): A magyar számviteli rendszerből nyerhető információk összehasonlítása az európai unió mezőgazdasági számviteli információs rendszerének előírásaival URL2014-02-09 09:05
Citáció: Bunkóczi László (doktori értekezés, 2013): Előrejelzések és hatékonyságszámítások agrár-szektormodellekhez URL2014-02-09 09:01
A citációk gyűjtése folyamatos/rendszeres internetes kereséssel és a fellelt idézettség bizonyítottságának garantálása saját archívum kialakításávalURL2014-02-09 08:45
Citáció: Balázs Katalin (doktori értekezés, 2005): A környezeti szempontok érvényesítésének lehetőségei az üzemtervezésben és az üzemnyilvántartásban URL2014-02-09 08:44
A My-X team előtörténeteURL2014-02-09 08:40
Citáció: Baranyi Zsolt (doktori értekezés, 2010): Az együttműködés elméleti és gyakorlati kérdései a magyar mezőgazdasági géphasználatban URL2014-02-09 08:37
Citáció: Gyenge Balázs (doktori értekezés, 2000): Döntést támogató rendszerek alkalmazási kérdései a mezőgazdaságban különös tekintettel a szimulációra és a szakértői rendszerekreURL2014-02-09 08:16
Citáció: Pucskov Alexandr (doktori értekezés, 2002): Gazdaságmatematikai módszerek alkalmazása a külpiackutatásbanURL2014-02-09 08:13
Bejelentkezés az Ossiach Klub által jelzett AgriFuture Day 2014 című rendezvényre a MIAÚ nevében újságíróként...URL2014-02-08 16:54
Az egyetemi és kari ALUMNI rendszer átvilágítása az online kommunikáció tárgy potenciális feladatainak (pl. összehasonlító elemzések) megalapozásaként (ahol az oktató maga is alumnus)...n.a.2014-02-07 21:11
Kari MOOC-modulfejlesztést és stratégia-alkotást előkészítő megbeszélés katalizálásan.a.2014-02-07 12:41
Hasonlóságelemzés az egészségügybenURL2014-02-07 08:18
Közös publikációt előkészítő szakmai egyeztetések a HHF szakértőiveln.a.2014-02-07 06:15
Giessen-i nyári egyetem ajánlatának közvetítése a kari külügy felén.a.2014-02-07 06:15
11. munkacsoport eredményei a 2014.02.04-i innovatív oktatási módszerek szakmai műhely keretében (): A korszerű értékelés értéke és a kiértékelés hatása a tanítási-tanulási folyamatban URL2014-02-06 09:48
Tanácsadás: az Innovact Award 2. körös űrlapjának angol nyelvű kitöltéséhezn.a.2014-02-06 09:45
Szakdolgozati konzultáció: a szőlészetek eszköz- és gép-beszerzési döntéseinek támogatása kapcsánURL2014-02-06 09:44
A SZIE egyedüli képviselete az „Innovatív oktatási módszerek” c. szakmai műhelyen...URL2014-02-05 17:37
PhD-Hallgatók bevonásával konzultáció (2014.02.05.17.00 - 112-es terem) egy TDK-munkacsoporttal, akik már egy hazai (Noble Ideas) és egy nemzetközi (InnoVact Award) innovációs értékelési fordulón túljutottak prototípusukkal (Robot-Farmer). A cél: a PhD-Hallgatók felé demonstrálni, mi is az érték az innováció világában?URL2014-02-05 08:39
Éljen a hűség az alma mater-hez és éljen a lokál patriotizmus!URL2014-02-05 08:36
Német-magyar-román-osztrák kapcsolatépítés MOOC/MOOGE célú fejlesztések kapcsánn.a.2014-02-04 21:56
Részvétel: a 2014. február 4-én megtartott „Innovatív oktatási módszerek” c. szakmai műhely rendezvényén (TEMPUS: TÁMOP-4.2.4B/1-11/1-2012-0001 / Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary)n.a.2014-02-04 21:55
MTMT-feltöltés (import) offline megalapozása RIS-formátumon kersztül, ahol a beszállítók (online kommunikációt végző információbrókerek) képesek a teljes URL-rel rendelkező, ill. könyvtárakban fellelhető dokumentumok minden adatának strukturált, egymással párhuzamos feldolgozására anélkül, hogy MTMT-belépést kellene engedélyezni számukra. Ez az utólagos adatfeldolgozás esetén (pl. több évtizedes - grafomán - életművek kapcsán) lényegében megkerülhetetlenül szükséges. A RIS-formátum pl. táblázatkalkulációs felületen is kezelhető, ill. online csoportmunkaként is támogatható (wiki, google-docs)...URL2014-02-03 08:05
Okos-telefon, okos-kontaktlencse, okos-zokni, okos-melltartó, ...OKOS-DIÁK, OKOS-TANÁR... A SMART Students és a SMART Teachers mozgalom lényege: az okos-tanár nem kérdez olyat, amire a válasz kikereshető a puskáról, a könyvből, az interneten - de segít jó (l strukturált) puskát írni, ill. keresni tanít az adatbázisokban, az okos-diák nem fogad el semmit és nem jelent ki semmit bizonyítás nélkül, az Okosok szeretnek játszani (vö. szimuláció, gamification), az okos-egyetem teret ad az Okosoknak... Ez is lehet vajon a keddi szeánsz része? Üdvözlettel LaciURL2014-02-03 07:43
Innovact Awards 2014 (Category: Campus): Selection of the finalists // Dear candidates, you receive this new form because you (robot-farmer) have brillantly been accepted for the 1st selection stage of the Innovact Awards competition.n.a.2014-02-01 17:29
Szakdolgozat online szakértői rendszer-fejlesztés témakörében a tanácsadási folyamatok támogatását megcélozva céges háttérrel, (titkosítást kérve vagy anonimizálva)n.a.2014-01-31 13:04
Szakmai egyeztetés kezdeményezése könyvtári (MTMT) szakértőkkel speciális jelenségek adatainak értékelését illetően: pl. Ha a miau.my-x.hu-t, vagyis ennek szerkesztését felveszi az érintett az alkotások közé, akkor pl. egy ilyen link https://www.yumpu.com/hu/miau mögötti adatok (dokumentumszám, view-szám, rank, stb.) érdekli az MTMT-t bármilyen módon is mint egy fajta impact-forma? Más: citációnak minősülő említések? Tovább gondolva: Mivel a klasszikus szerző-cikk-idézet logika mára "kissé" amorfabbá vált, mint a klasszikus értelmezések ezt szerették volna, érdemes lehet iránymutatást adni könyvtáros-szakértői szempontból... (pl. impact mértékek összevetése: <--itt a találatok száma = 20 Azon lehet vitatkozni: mi számít tudományos hatásnak, de azon már nem annyira, hogy mennyi az adott hatásmérőn mutatott érték...) n.a.2014-01-31 10:37
Részvétel MTMT képzésenn.a.2014-01-30 14:44
Együttműködési lehetőség a Club of Ossiach szerveződésseln.a.2014-01-28 18:32
NIH-mentorált bevonása demonstrátorként az egyetemi oktatásba a piacképesség szintjének bemutatására és az együttgondolkodás katalizálásáran.a.2014-01-28 18:24
Jelentkezés: MTMT képzésren.a.2014-01-28 18:23
Meghívás: 2014. február 4-én tartandó „Innovatív oktatási módszerek” c. szakmai műhelyre (TEMPUS: TÁMOP-4.2.4B/1-11/1-2012-0001 / Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary)URL2014-01-28 16:31
PhD-Klub: információs szövetkezés, külső információs rendszerek fejlesztésen.a.2014-01-28 16:29
Megjelent: Tudásmenedzsment - A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája - XIV. évfolyam 1. különszám 2013. április - ISSN 1586-0698 URL2014-01-27 18:58
3. Innovatív Alumni-Klub: sport-pszihológiai elemzések folytatásan.a.2014-01-27 17:40
Hermeneutikai konzultációk külső szakértőkkeln.a.2014-01-27 17:39
Új mentorált került kijelölésre a NIH által...n.a.2014-01-27 17:38
Online kommunikáció keretében az online kommunikáció tárgy kommunikáció szakos Hallgatóit jellemző online kommunikációs szokások anonim felmérése; a levelezős konzultációt megalapozó szakdolgozati elő-egyeztetések megkezdéseURL2014-01-24 20:00
Intézményi szintű érdekegyeztetés a kapcsolati háló-fejlesztés anomáliáinak, egyes döntések komplex-hatásmechanizmusának feltárása érdekébenn.a.2014-01-24 19:57
Néhány alapgondolat a XXI. század használatához?!: "2007 elején eladtam utolsó New York-i lakásomat. BÁR, MINT TUDJUK, SOSEM TUDJUK, HOGY MELYIK AZ UTOLSÓ..." + "Lakásom a huszonkettedik emeleten volt.. magyar számítás szerint a HUSZADIKON. Ugyanis Amerikában a földszint is emeletnek számít, továbbá sehol sincs tizenharmadik emelet. A szállodákban sem. A tizenkettedik emelet után azonnal a tizennegyedik emelet következik. TIPIKUS ESETE ANNAK, AHOGY AZ EMBEREK BECSAPJÁK MAGUKAT. Bár a tizenharmadik emeleten laknak, azt NEM ANNAK HÍVJÁK. NEM A TÉNYEK, A NEVEK ÉRDEKLIK ŐKET. A DOLOG AZ, AMINEK NEVEZZÜK." <--Heller Ágnes (filozófus), New York nosztalgia, 2008, Jelenkor Kiadó -(avagy Nomen est omen?!, s talán a gondolat tényleg teremtő erő fizikai értelemben is, ha mindaz, ami biokémiailag szóvá/gondolattá érlelődik, elkezd hatni, mint a lepkeszárny-effektus, s a végén már senki nem tudhatja, mi lett volna, ha ott és akkor nem hangzik el egy szó, nem merül fel egy Konrad Lorenz-i értelemben vett és értékét tekintve ős-kazohin törekvésekre támaszkodó asszociáció?)n.a.2014-01-23 11:15
Fontos: ha a miau.my-x.hu egyik cikke hivatkozik valakire, azt érdemes már katalogizálni!URL2014-01-23 10:32
Online kommunikáció oktatása KMT szakos Hallgatóknak nappalos és levelezős formában projekt-orientáltan, lehetőség/igény szerint csoportmunkában a naiv népművészet (az ösztönös eszközhasználat) határait messze meghaladó koncepciók mentén az egyetemet kísérleti műhelynek tekintve URL2014-01-21 09:05
A jegyzetellátás megszervezésében való részvétel nappalos és levelezős képzési formák esetén a MYX-DVD, mint jegyzet esetébenn.a.2014-01-20 16:50
A neptun-rendszer tesztelése a tantárgyak adatlapjainak feltöltése kapcsán, a feltárt problémák jelzése az érintettek felé (pl. aktualitás, tartalmi tévesség, működési zavar, stb.)n.a.2014-01-20 16:49
A kutatókarrá válás feltételeinek elemzése során feltárt fontos gondolatok egyike (forrás: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2012): "Benchmarking, előretekintés (foresight), szcenáriókészítés és egyéb új elemzési technikák *** Egyes nagyobb elemzési spektrumú tevékenységek, illetve projektek céljukat, módszereiket is és eredmény-várakozásaikat tekintve is megfelelhetnek a K+F-fel szemben támasztott követelményeknek, ugyanakkor K+F-ként minősítésük sok esetben nem egyértelmű. A benchmarking, vagy a gap-elemzés mint viszonyításokhoz és összehasonlításokhoz használt technikák, alapesetben nem tekinthetők K+F-nek. Ugyanakkor lehetséges úgy végezni ezeket az elemzéseket, hogy lényegesen új módszertanra épülnek, és kutatási projekt részét képezik, mert új, tudományos jellegű ismeretek feltárása a céljuk, jelentős részben bizonytalan kimenetellel: ebben az esetben K+F-nek minősíthetők. Például amennyiben a benchmarking egy adott tevékenységi területen nem szokványos, és a feltárt különbségek induktív módon rendszerezhető új tudományos jellegű ismeretanyaggá (új működési modellé, jelentős részben új tudássá) állnak össze, akkor K+F-nek minősíthető." <--tehát a hasonlóságelemzés KFI-aktivitás jelen formájában!n.a.2014-01-20 16:48
Interdiszciplináris együttműködési/kutatási lehetőségek egyeztetése a karon belüli átalakulások finomhangolására (pl. OTKA-PUB-I, OTDK, szervezeti átalakulások, munkakör-váltások, önszerveződési szintek, új képzési formák és tartalmak kialakítása, kutatás és oktatás új optimumának meghatározása)n.a.2014-01-20 11:45
2. Innovatív Alumni-Klub: sport-pszihológiai elemzésekn.a.2014-01-17 20:57
Sikeres cégen belüli tárgyalások egy alumnus által a céges folyamatok megújítására a kontrolling, a tervezés, a folyamatirányítás, az adatvagyon-gazdálkodás területén...n.a.2014-01-16 06:49
Egy kreatív alumnus által felismert potenciális innovatív befektetővel való tárgyalások megkezdése...(pl. standardizált ár/érték-arányelemzések a használt műszaki cikkek piacán szabványos áron micro-payment alapon)n.a.2014-01-15 20:14
Egy egyetemen, azaz a tudás fellegvárában a saját belső szolgálati kommunikáció kapcsán illik levezetni tudni, mely szintje a komplexitásnak tekinthető adekvátnak, optimálisnak? Illetőleg milyen szempontok alapján kell ezt az optimumot meghatározni?URL2014-01-15 16:40
Csatlakozás és aktív javaslattétel a szolgálati utat érintő kommunikációs szabályzat finomítása, szigorítása kapcsán...n.a.2014-01-15 16:25
Potenciális hasonlóságelemzési problémák az OTKA nyilvántartásai alapjánURL2014-01-15 11:21
Potenciális hasonlóságelemzési problémák a doktori.hu nyilvántartásai alapjánURL2014-01-15 11:19
A hasonlóságelemzés már más egyetemeken is napirendi téma...URL2014-01-15 11:15
Kutatási tervhez illeszkedő adatok a MY-X kutatócsoport nevében (2014-es naptári év): témák/partnerek: céginformációs adatbázisra alapozott elemzések (Creditreform ) // publikus és anonimizált/zárolt egészségügyi adatokra alapozó elemzések (HHF) // intézményi minőségbiztosítási/kontrolling rendszer fejlesztése (SZIE: pl. TDK) // előrejelző módszerek összehasonlító elemzése, ill. információs szövetkezés, információmenedzsment (GSZDI) // MOOC-fejlesztés és gamification (NKE) // alumni munkacsoportokkal való innovatív együttműködés (stresszteszt, sportpszichológia, folyamatoptimalizálás/gyártástervezés) // NOBLE IDEAS kutatások folytatása // TDK- és szakdolgozatok mögötti aktuális kutatások *** publikációk: miau vezércikkek, miau No 185-198, GSZDI-forrásra alapozott publikációk, OTKA PUB-I pályázatok előkészítése *** rendezvények: kutatók éjszakája / tehetséggondozó klubfoglalkozásokn.a.2014-01-14 20:06
OTKA PUB-I tudományos ismeretterjesztő sorozat kialakítását célzó tervek egyeztetése az érdeklődő szakterületekkel... A koncepció lényege: adott témakör kapcsán született kutatások értelmező, konszolidáló feldolgozása a mindenkori célcsoportok igényei szerint - párhuzamos tantárgyfejlesztési/tanácsadási szándékkal az innováció társadalmasítása mentén...URL2014-01-14 14:44
Potenciális partnerek megszólítása az OTKA PUB-I tudományos népszerűsítési céljainak közös megvalósítása érdekében...n.a.2014-01-14 12:06
Egyeztető megbeszélések kezdődtek az e-business oktatásban való esetleges részvételrőln.a.2014-01-14 12:05
Jelentkezés a TEMPUS szakértői listájára (kulcsszavak: A miau.my-x.hu mögött az elmúlt több, mint 15 évben a legkülönbözőbb oktatás-módszertani kísérletek zajlottak a mindenkor aktív Hallgatóság bevonásával (online lexikon, online példatár, cd/dvd-alapú oktatás, testre szabott oktatásdidaktika, öntesztek, több-nyelvűség, gondolkodás-módszertani reformhullámok, PLA-orientált oktatás, csoportos feladatmegoldás, gamification alapjainak lerakása, MOOC alapok lerakása, job-control alapú oktatás, Hallgatói több-szempontú, versengő értékelés hasonlóságelemzéssel, innováció-orientált személyre szabott képzés, tehetséggondozás, e-learning szintek kialakítása, minőségbiztosítás-alapú oktatás, személyiségtesztek és stressz-tesztek alapján végzett oktatás, hallgatói digitális portfólió-építés a képzés alatt, alumni-aktivitások innovációs célokkal, oktatás/kutatás/tudomány-monitoring, ...). Koncepció: A tény-alapú szakpolitizálás (data-driven policy making), a robotizálás, a mesterséges intelligenciakutatás, a minőségirányítás/menedzsment/biztosítás, a kontrolling erőtérrendszerében viszonylag gyorsan viszonylag minőségi adatvagyon (big data) alakul ki, mely képes a testre szabott oktatás támogatására, melyen belül az online jelleg olyan eszköz-kombináció, mely garantálhatja a multimédia-alapú hatékonyságot. A koncepció alapja értelemszerűen egy "kazohin" tudomány/oktatás-menedzsment stratégia, mely megtestesül az IKT eszközök innovatív alkalmazásában és a korszerű oktatásszervezési módszerekben, ahol az e-learning egyszerre eszköz és módszertan a MOOCs hatékonyságmaximalizáló elvei mentén. Mindennek az alapja a látszólag túl komplex rendszerben az a két évtizeden túlnyúló mesterséges intelligencia kutatási és oktatási tapasztalat, mely a filozofikus kulcsszavak operacionalizálását már számos kísérleti fejlesztésben bizonyítani volt képes. A fejlesztések tesztelése, kivitelezése mögött az intézményen túlnyúló hallgatói és szakértői kapcsolatok állnak rendelkezésre hazai és nemzetközi szinten(pl. KMRIÜ, alapítványi és céges, ill. EEIG/EWIV támogatás).URL2014-01-14 09:29
A MY-X TEAM hírblokkja a job-control szemléletmód egyik megtestesülése az oktatási hírek, a miauwiki-laptörténet és a decemberben kialakított hallgatói aktivitás-követés mellett, mely 2014 tavaszi félévében kerül üzembe helyezésre...URL2014-01-14 07:11
A kooperáció kiterjesztéséről szóló egyeztetések a céginformáció-elemzések kapcsánn.a.2014-01-14 07:08
Évnyitó egyeztetések Human Health Foundation 2014-es terveiről.n.a.2014-01-14 07:08
TDK-katalógus konkurens megoldásainak elemzése a fejlesztési tervek véglegesítése kapcsánURL2014-01-12 21:21
Döntés-előkészítés/döntés-legitimáció innovációs projektek kapcsán (pl. milyen marketingcsatornát érdemes választani, ill. milyen projektek/ötletek racionálisabbak, mint egy másik?)n.a.2014-01-12 21:20
Kapcsolati hálózatok fejlesztési tervei, PLA-elemzések, kutatás-hasznossági vizsgálatok hazai felsőoktatási intézmények számáran.a.2014-01-12 21:19
Alumnus: közös nemzetközi aktivitások ár/teljesítmény elemzések terénn.a.2014-01-12 21:17
Alumni: közös aktivitások a sport-pszichológia terénn.a.2014-01-12 21:17
Alumnus: közös aktivitások a folyamatirányítás-gyártástervezés terénn.a.2014-01-12 21:16
Hallgatói bejelentkezés szakdolgozatírásra (az agrárinformatika jelentősége és szerepe a mezőgazdasági szaktanácsadásban témakörben)URL2014-01-09 10:49
Hallgatókat érintő határidők kapcsán felmerülő kérdések tisztázásában való részvétel (ha az oktatóknak mindegy is lenne a határidő maga): ha két hivatalos (TO által küldött) üzenetben két eltérő határidő szerepel, akkor a kérdés az, melyik a helyes? pl. katona-logika szerint: mindenkor az utolsó parancs, civil (fogyasztóvédő) logika szerint: a kedvezőbb, jogilag: az indokoltabb, stb. S az is lehet, hogy a két hír nem egymás alternatívája, csak félre lehet magyarázni a kedvezőbb állapotot keresve... (pl. jegybeírási időszak vége nem feltétlenül azonos egy adott tárgy jegyszerzési időszakának végével). Tehát érdemes tudni és tisztázni: - mi is az oka a későbbi korlátozásnak? - kinek mikor kell nyilatkoznia fontos határidőkről? - mindenkire azonos határidők vonatkoznak-e? (vö. esélyegyenlőség, diszkriminációmentesség), - ki mikor milyen indoklással módosíthat korábbi szabályozásokat?n.a.2014-01-07 15:39
Parazita folyóiratok avagy ki is a bűnös - ha van ilyen egyáltalán?! (vö. mellékelt URL): Tehát működhetnek ténylegesen is! Tehát lehet mögöttük/rajtuk/bennük értékes közlemény! Tehát egy nevetséges hajtóerőt, vagyis a publikációs kényszert használnak ki/fel... Tehát egy még nevetségesebb védekezés ajánlott: az ismeretségi kartellekbe tömörülés... Tehát nem az a lényeg, mit írtál, hanem az, hogy hol jelenik meg, mert nem a cikknek van impact factor-a, hanem az újságnak... Tehát nem is egyértelmű, mi számít parazitának... Tehát miért is kell szégyellni azt, ha jót ír valaki és egy Open Access felületen bármi mellékerül? Tehát miért is kell kizárni egyes kiadókat, ha mögöttük lehetnek értékes cikkek is adott szerzők esetében? (hmm-hmm-hmm)URL2014-01-07 14:50
A 2014-re szóló publikációs, kutatási, rendezvény és doktori tervek rendszerének szakmai egyeztetésének előkészítése (pl. ki ellenőrzi a 2013-as terveket, ki hagyta jóvá a 2013-as terveket, mi a kapcsolat a munkaköri leírások, a személyügyi tervek, a teljesítésigazolási kiállításának rendszere és a KFI-tervezés között, szervezeti átalakulások esetén kell-e jóváhagynia az új vezetésnek a régi terveket, mikor és milyen formában kell megismertetni a terveket a végrehajtókkal, milyen források tervezhetők be a tervezés során?)URL2014-01-07 13:48
IPR (intellectual property rights) szabályozásának tételes feltárása egyetemeken és piaci cégek esetén pl. alkalmazotti találmányok/ötletek kapcsán, ha egy több-szerzős, nem egy munkáltatónál aktív kutatócsoport munkáltatói részben vagy egészben nem támogatják a kutatás költségeit inkl. publikációs költségek (de előírnak impact factor-os publikációkat, ill. érdemi/piacképes kutatási aktivitásokat)...n.a.2014-01-06 17:35
ALUMNI Hallgatók javaslata: elemezni kellene a 2014-es labdarúgó világbajnokság esélyeit publikus adatvagyonok alapján a 2010-es elemzések mintájára...URL2014-01-04 19:04
Egy TDK-zó Hallgató cége is felfigyelt a kreatív munkatársára és bemutatót kért tőle fejlesztése tárgyában!n.a.2013-12-30 18:57
Évvégi beszélgetés szakmai körben a MY-X kutatócsoport képviseletébenURL2013-12-30 12:38
Cikkbefogadás egy nemzetközi szaklap által (impact factor = 3.97)URL2013-12-29 21:03
BKIK - SZIE - TÁMOP pályázat előkészítéséban való részvételn.a.2013-12-29 21:02
A Noble Ideas első körös kiválasztása után a My-X kutatócsoport egyik fejlesztési ötlete (termés-előrejelzés) még versenyben van a hazánkat nemzetközi szinten képviselő 2 legjobb projekt címéért...n.a.2013-12-28 18:08
Rektori (egyéb vezetői) utasítások ellenőrizhetőségének módjait feltáró állásfoglalás kikérése pl. a szabadságidő alatti online kommunikáció korlátozási formái kapcsán (avagy egy operatív kérdés a minőségbiztosítás, kontrolling/monitoring kapcsán, mely egyben az online kommunikáció oktatásának egy anonim példája lehet, hiszen a Hallgatóknak előre tudniuk kell, milyen online kommunikációs térbeli korlátok érvényesek rájuk, ill. a munkatársak egymás közötti, külső partnerek által katalizált online egyeztetései a rektori szabadságelrendelő utasítás megsértésének számítanak-e utólag?)n.a.2013-12-20 07:18
Javaslatok piacképes oktatási tartalmakra az egyetem, mint tanműhely elv keretében avagy hogyan érdemes oktatási tartalmakat definiálni? A biztonság kérdéskörében tervezett TDK aktivitásokat érdemben meg lehetne támogatni azzal, ha az online kommunikáció biztonsága napirendre kerülne, ami a kari célok teljesülését lehet képes támogatni a Hallgatói erőforrások TDK-ba való becsatornázása révén; piaci/innovációs partnerek (a NIH Mentor program keretében) is érdeklődnek a felsőoktatás online adatvagyonának értelmezése/elemzése témakörben, ami a közlendő információk piacképességét alapozza meg; az egyetemi szintű TDK katalógus online változatának előkészítése egyetemi érdek érvényesülését támogatja és egyben a piaci és innovációs partnerekkel való együttműködést is; egy olyan összehasonlító elemzést is lehet készíteni, mely feltárja milyen egyetemek mit, milyen teljességgel és milyen formában közölnek dolgozóikról, így készülhetne egy kari online kommunikációs terv a HR-adatok jövőbeli kezelésére (vagyis a feltárható tartalmak és formák és minőség és mennyiség mentén a SZIE GTK milyen pozíciót foglal el a hazai kari honlapok versengő értékelése során, s mit kellene tenni leginkább a kari PR pozíció javítása érdekében?); a HR-elemzések mintájára pl. oktatási kérdésekben hasonló elemzések készíthetőek: mennyire ideális a hazai karok információkínálata egy potenciális új jelentkező Hallgató és/vagy a már adott helyen tanuló Hallgató számára?; milyen területeken (milyen tartalmakra) kellene információs szövetkezést létrehoznia karoknak, egyetemeknek, hogy racionalizálják a HR felhasználást és növeljék a tartalomszolgáltatást? (az ily jellegű külső információs rendszer jellegű feladatok a kapcsolódó PhD témákat is támogatná); milyen módon és milyen tartalmakkal illik megjelenni tudni angolul online oktatási kínálatokkal? (ez a téma a MOOC logikáját követve felkészülési lépéseket enged megtenni pl. ERASMUS-os Hallgatók idecsábítása érdekében és egyben segítheti a már futó angol nyelvű képzések minőségi e-learning támogatását: olyan területen (szakterületi adatvagyon-gazdálkodás, gondolkodás-módszertan), ami majd minden angol nyelvű képzést érint...n.a.2013-12-20 06:38
Felkészülés a KMT számára az online kommunikáció című tárgy oktatására Gödöllőn nappalos és levelezős formában egyetemi/kari érdekeket előtérbe helyező feladatok kijelölésével...n.a.2013-12-20 06:16
Részvétel egy online multidiszciplináris beszélgetésen (2013.12.19-30) n.a.2013-12-19 16:48
TDK-katalógusépítés innovációs szervezetek támogatásával szövegbányászati ellenőrző/elő-szűrések érdekében...n.a.2013-12-19 16:46
Sikeres önképzőkör a sztaha-novíciusok (= a feltörekvő nemzedékek) programozási ismereteit elősegítendő! Konklúzió: 2014 tavaszára a a doktori iskolák számára C-tárgy meghirdetését kell előkészíteni...n.a.2013-12-19 16:42
Kooperációs javaslat a biztonsági kérdések kapcsán szervezés alatt álló TDK rendezvény szervezői felé Hallgatók és témák toborzását, konzultálását illetően...n.a.2013-12-18 08:28
A MY-X kutatócsoport konzultációs aktivitásának kiterjesztése középiskolai matematika szakkörök irányába, ill. tanárrá válni akaró középiskolások irányába...URL2013-12-18 07:45
Kooperációs javaslatok (tantárgy/tartalom-fejlesztés): A hazai céginformációs rendszer témaköre illeszthető-e vajon a vezetői információs rendszerek, adatbázis-ismeretek, információmenedzsment kérdéskörök kapcsán tantárgyakhoz (pl. adatbázis-kezelés tartalma, VIR-jellegű rendszerbemutató, kapcsolódó információmenedzsment témák)? Hasznos lenne-e egy pl. OLAP ismeretek online megszerzését lehetővé tevő idegen nyelvű tananyagfejlesztés? Az ETDK-adatvagyonok elemzése illeszkedik-e pl. az adatbázis-ismeretek oktatásához, VIR- és/vagy információmenedzsment kérdéskörökhöz? Kapnak-e informatikai jellegű tárgyakat hallgatók lehetőséget arra, hogy részt vegyenek a SZIE TDK adatbázis fejlesztésében? A céginformációs, egészségügyi, TDK adatbázisokkal foglalkozó Hallgatók kapnak előre deklarált PLA-kaput azonnal 2014-re?URL2013-12-17 14:11
Megkezdődött a személyes aktivitások naplózása (vö. job-control)n.a.2013-12-16 13:50
Robot-professzort érintő fejlesztési felkérés külső szereplők részéről ...n.a.2013-12-09 16:58
Navigációs segédletek navigációs segédletek számáraURL2013-12-08 17:07
Még kollégáknak is megéri a miau.my-x.hu-n megjelenni...URL2013-12-08 17:04
Szakmai fórumok és a MIAU OSIRIS szolgáltatás kapcsolata...URL2013-12-08 17:03
Disszertációk szerzői is figyelnek a miau.my-x.hu-ra...URL2013-12-08 16:58
Másoknak már a miau.my-x.hu a forrás!URL2013-12-08 16:57
A MIAU WIKI Példatára már fórumok forrásaként is feltűnik...URL2013-12-08 16:53
A MIAU már a tankonyvtar.hu-n is számít...URL2013-12-08 16:51
A MIAU OSIRIS szolgáltatása már tananyagok hivatkozásává is vált...URL2013-12-08 16:50
A MIAU OSIRIS szolgáltatása már az életrajzoknak is részévé vált...URL2013-12-08 16:49
Ajánlott irodalom a miau.gau-hu-ról...URL2013-12-08 16:48
A MIAU WIKI Lexikon hatásaURL2013-12-08 16:46
Megéri publikálni a miau.my-x.hu-n keresztül!URL2013-12-08 16:21
Ajánlott jegyzetrész a miau-ra hivatkozva...URL2013-12-08 16:20
Ajánlott jegyzet a miau-ra hivatkozva...URL2013-12-08 16:19
Az online szakértői rendszerekre mások is figyelnek immár!URL2013-12-08 16:17
"Megfigyelés" alatt...URL2013-12-08 16:13
Agrárkutatás.net a MIAÚ-rólURL2013-12-08 16:09
MIAÚ nyomok II: média-partnerségURL2013-12-08 15:41
MIAÚ-nyomok képkeresés alapján: navigációs oldalURL2013-12-08 15:40
Önképző kör szervezése a LLL jegyében munkatársak és érdeklődő hallgatók között: a cél programozási ismeretek, szemléletek, lehetőségek tippek és trükkök megosztása egymással. Első találkozó: 2013.12.19.10.00 (Tess. 1. emelet)n.a.2013-12-08 10:14
Javaslat a Hallgatói oktatási aktivitások részletes online naplózására folyamatosan lekérdezhető belső nyilvántartások kialakítása és oktatási demonstrációs anyagok készítése (pl. személyügyi informatika) érdekében...n.a.2013-12-06 13:53
Házon belül: társadalomtudományi kutatások módszertani támogatása innovációs kihívások elfogadása szempontjábóln.a.2013-12-06 08:58
Innovációs tanácsadás/mentorálás piaci (start up) szereplők számáraURL2013-12-05 11:54
Phd-Hallgatók figyelem: C-tárgyat a doktori iskolák keretében akkor is fel lehet venni és lehet abszolválni, ha valaki pl. csak egyedül érdeklődne adott időszakban egy tantárgy iránt!n.a.2013-12-05 09:18
2014-ben megkezdődik a SZIE egységes TDK-adatbázisának fejlesztésen.a.2013-12-05 09:16
Javaslat egy PLA-orientációjú kísérlet indítására, mely keretében Hallgatók külső certifikátot érő teljesítményeit tárgyfelelősök mérlegelik teljes/részleges tárgyelfogadás érdekében...n.a.2013-12-05 09:15
Kooperációs javaslat az NGM-SZIE megállapodás operacionalizálásának lehetőségeireURL2013-12-05 09:14
Komplex javaslatcsomag az ETDK értékelési rendszerének megújítására annak érdekében, hogy a monitoring ne az érintettek frusztrálását, hanem a magfolyamatok támogatását jelenthesse végre...n.a.2013-12-04 06:23
Felhívás módszertani szakértők számára: A megadott URL-en olvasható TDK-értékelési rendszer átvilágítás számos ponton olyan matematikai/statisztikai kérdéseket vet fel, melyek pl. a potenciális téves pontszámok (outlier-detection), feltárását, a holtverseny-gyanúk levezetését, a több szempontú értékelés konzisztens mibenlétét, az anti-diszkriminatív és diszkriminatív klasszifikáció lehetőségeit, kezelések hatásának kimutatását, ill. egyéb gyanú-generálási kérdéseket érintik/érintenek. A módszertan szakértőitől a TDT tehát olyan javaslatokat vár, melyek segítenek a felismert problémák jobb matematikai kezelésében. A hivatkozott két gyorsjelentés egy fajta megoldást máris kínál, de a felkérés lényege, hogy más/új/jobb megoldások és/vagy ezen megoldási javaslatok közös továbbfinomításai megszülethessenek 2014. január közepéig. Köszönettel várjuk tehát minden szakértő bármilyen részletkérdést, vagy az egész kérdéskomplexumot érintő szakmai javaslatait folyamatosan. A MY-X kutatócsoport keretében a szakmai viták lehetősége folyamatosan adott (minden szerdán 17.00-20.00 között a PhD-Klubban a 112-es teremben).URL2013-12-03 17:47
Stresszkutatási mérések előkészítése mobiltelefonra: kísérleti időszak meghatározása és a kísérletben résztvevő személyek felkérése folyamatban...n.a.2013-12-03 10:25
Mintegy fél tucat MY-X kutatócsoportban fogant ötlet vált már a NOBLE IDEAS adatbázis részévé, s a MY-X kutatócsoport koordinálta a SZIE összes TDK címének begyűjtését a NOBLE IDEAS adatbázis feltöltését támogatandó - a SZIE hírnevét öregbítendő!n.a.2013-12-02 10:42
Javaslatok egy mátrixszervezet szabadságtervezésének optimalizálására...n.a.2013-12-02 10:40
A GIL befogadta a MY-X munkacsoport jelentkezését a következő (2014. februári, bonni) konferenciájára...n.a.2013-12-02 08:26
Felkérés a JAI-tól cikk lektorálására...n.a.2013-12-02 08:25
Az INNOREG KMRIÜ által alapított Innovációs Különdíjat nyert a MY-X kutatócsoport két tagja is 2013-ban TDK munkája alapján! n.a.2013-12-02 08:24
Saját fejlesztésű, alapozó szövegbányászati támogatás dolgozatok szó-statisztikáinak adatbázisba fejtéséhez Linux környezetben...n.a.2013-11-30 21:30
Hasonlóságelemzési dömping a TDK-n! Érintett területek: pl. mezőgazdasági hozam-előrejelzés, pénzügyi mutatók alapján dinamikus SWOT-elemzések élelmiszer-ipari, turisztikai és építőipari cégek esetén, a gyártástervezés reformja, az üzleti és stratégiai tervezés támogatása, török-magyar gender elemzések, japán-magyar táplálkozási szokások, biztosítók stratégiájának elemzése, ill. Vagyis a mintegy 80 indulóból 11 fő is dolgozott hasonlóságelemzésekkel, ill. a 78 dolgozatból 9 dolgozat is érintett volt ilyen elemzések lehetőségei által...n.a.2013-11-23 10:28
Nemzetközi együttműködés szervezése: i-village/i-dorf témakörbenn.a.2013-11-21 11:07
Nemzetközi projekt szervezése: MOOGE témakörbenURL2013-11-20 12:27
Jelképes meghívás aktív lektoroknak: As a thank you for your contribution to our economics and finance publications throughout 2013, we are delighted to invite you to the ... Editor, Author and Reviewer Reception at the Allied Social Science Associations 2014 Annual Meeting. The reception will be held in the Independence Ballroom 1 of the Philadelphia Marriott Downtown between 6pm and 7:30pm on Friday 3rd January 2014.n.a.2013-11-19 11:07
VEKOP: az oktatás és az innováció szereplők jövőbeli kapcsolatai formáit fejlesztő/intézményesítő javaslatok kidolgozása, ill. a KMR relatív pozicionálása az EU támogatási elvek menténn.a.2013-11-18 09:24
Mentor-mentor kooperációk a NIH GoInno rendszerében...n.a.2013-11-18 09:23
Több, mint sikeres volt a TDK kapcsán meghirdetett próba-védés intézménye...n.a.2013-11-15 09:37
Összeférhetetlenségi gyanúk feltárása a TDK-szekciótagok és témavezetők tekintetében.n.a.2013-11-15 09:32
Sikeres volt a miau.my-x.hu első SOAP-alapú szolgáltatásfejlesztési tesztje!n.a.2013-11-15 09:31
Javaslat a GTK ETDK dolgozatainak egységes és tételes (elvileg legalább automatizálható) formai elvárásait illető szempontrendszer kidolgozására - szemben az eddigi szubjektív elvekkel és megoldásokkal (figyelembe véve, hogy a tartalmi egységes bírálat kísérleti rendszere részben robotizálható szempontsora százas nagyságrendű tételes vizsgálattal dolgozik már ma is)...n.a.2013-11-14 12:18
Innovatív megbeszélések kapcsán kipattant új ötlet a stressz-vizualizálás párjaként ismét csak hasonlóságelemzési keretek között: ha több ember dolgozik egy komplex feladaton, akkor az egyes résztvevők minden rezdülését naplózó keretrendszer (vö. stresst-mérés) képes lehet okos terhelésmegosztást szimulálni és aktuális feladatokat az éppen leginkább megfelelő (leginkább hozzáértő, ráérő, stressz-mentes, empatikus, stb.) csoporttag felé közvetíteni, s az előrehaladás (egymásra épülés, párhuzamosság-figyelés) fényében minden optimalizációt újra és újra elvégezni potenciális tartalék-érintettek előjelzésével együtt... n.a.2013-11-13 10:20
Ötletbejelentés a KIBU-nálURL2013-11-13 10:17
Tananyag-fejlesztési ajánlat informatikai témájú tárgyak angol nyelven tartott kurzusai számára a MOOC fejlődési/módszertani logikáit szem előtt tartva online szakértői rendszerek (avagy öntesztek) formájábanURL2013-11-09 18:24
Megszületett az első PhD-cím a MY-X munkacsoport feltörekvő nemzedékében!n.a.2013-11-08 16:04
Folyamatos munkajogi problémafeltárás és megoldási javaslatok megfogalmazása (SZMSZ, munkaköri leírások, teljesítmény-igazolások)n.a.2013-11-08 08:54
Kooperációs javaslat a Karrier Iroda felé: a PPT-készítés öntesztjének közös kialakítására (vö. dolgozatkészítés szabályai)URL2013-11-08 08:53
A MY-X fejlesztési tervek a NOBLE IDEAS adatbázis részesévé váltak...n.a.2013-11-08 08:51
Interdiszciplináris konzultációk nyomán máris új hasonlóságelemzési alkalmazási terület került definiálásra: Egy nem reprezentatív felmérés eredménye és sok reprezentatív/teljeskörű felmérés eredménye alapján, mennyire torzítja vajon a reprezentativitás hiánya a felmérés eredményét?n.a.2013-11-07 11:36
Tanszékközi kooperációk a hasonlóságelemzés lehetőségeiről a munkaerőpiaci elemzések területén egy TDK-dolgozat kettős konzulensi támogatásából fakadóan...n.a.2013-11-07 08:43
Szakértői aktivitások a projekt PLA-rétegében: a PLA szemléletmód maga a hasonlóságelemzés...URL2013-11-03 08:24
Sikeres tantárgyindítás: Gondolkodás-módszertan 2014-től minden érdeklődő számáraURL2013-10-30 14:18
részletes tájékoztatás a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011 azonosító számú, „A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen” elnevezésű projekt felé a MY-X kutatócsoport tehetséggondozási aktivitásairóln.a.2013-10-17 12:42
Kari jegyzetbekérés kapcsán a miau.my-x.hu jelenség ismételt és részletes ismertetése az érintettekkel...n.a.2013-10-17 09:53
Multilaterális kapcsolatépítés a Giessen-Gödöllő-Kaposvár háromszögben potenciális matematikai együttműködés területén...n.a.2013-10-17 08:50
A formálódó intézeti SZMSZ részletes minőségbiztosítási, innovativitási szempontú korrektúrájan.a.2013-10-14 08:03
Módszertani együttműködés folytatása hazai és nemzetközi partnerek bevonása mellett a Kaposvári Egyetemmel hasonlóságelemzés témakörben.n.a.2013-10-14 08:02
Tárgyfelelősökre, tantárgyakra vonatkozó akkreditációs elvek kimutatás-varázslásra alapozó vizsgálata...n.a.2013-10-12 16:08
Köszönetnyilvánítás a CREDITREFORM Kft. irányába a felkínált adatvagyon-gazdálkodási kooperáció és publikációbefogadás kapcsánn.a.2013-10-12 11:29
Együttműködési megállapodás előkészítése a Human Health Foundation és a SZIE GTK közöttn.a.2013-10-12 11:28
Ajánlólevél kérése DAAD ösztöndíjhoz... (<--örömmel, de vajon egy SZIE GTK-s Hallgató CV-jében miért is nem kap automatikusan helyet az IT-skills között a teir.hu és a my-x free online modeling tools?!n.a.2013-10-12 11:23
Kommentárok a Magyar Képesítési Keretrendszer bevezetésével kapcsolatos megbeszélés emlékeztetőjéhezn.a.2013-10-08 19:00
2013.11.15. Tudománynapi felkérés vázlata: Cím: Az oktatás jövője, különös tekintettel a minőségre és az egyediségre / Kulcsszavak: MOOC, minőség, tehetséggondozás, testreszabás, innováció, IKT, e-learning, benchmarking / Kivonat: Az infokommunikációs eszközök, technológiák rohamos fejlődése a gazdaság és társadalom minden aspektusát átalakítja. A MOOC (massive online open course) olyan új kereteket ad az életen át tartó tanulásnak, s így a felsőoktatásnak is, mely radikális intézmény-rendszerbeli, erőforrás-allokációs, oktatás-módszertani változásokat kell és fog katalizálni. A MOOC keretében jelentős tömegek tanulási szokásairól automatikus naplózás keretében olyan adattömegek keletkeznek, melyek testre szabott oktatás-módszertani kínálatot tesznek lehetővé. Ez az adatvezérelt gondolkodásmód magától értetődővé teszi a minőségirányítás minden jelenségköre való visszavonhatatlan ráhatását. A tehetséggondozás mindenkor megkívánta a felek egyediségének maximális figyelembe vételét, de egyben elvárja, hogy a minőség fogalma mentén a jó-jobb-legjobb skála minél inkább szabványosítható értelmet nyerjen. A miau.my-x.hu az elmúlt 15 évben számos kísérletet folytatott, s folytat jelenleg is a MY-X kutatócsoportra támaszkodva. Az előadásban a rendszerszintű alapozást az átélt esettanulmányok tapasztalatai hitelesítik... n.a.2013-10-01 20:14
Gyakornoki álláshely közvetítése: Szállodai gyakornok / Partnerünk - Budapest belvárosában elhelyezkedő 4 csillagos superior apartman-szálloda - menedzsment feladatok támogatása céljából szakmai gyakorlati lehetőséget kínál. A gyakorlati képzés területei: Árképzés Szállodai statisztikák Konkurencia-elemzés Folyamatszabályozás Szállodai adminisztratív területek Amit kínálunk: Referenciaként szolgáló tapasztalatszerzési lehetőség Szükség esetén visszaigazolás a felsőoktatási intézmény felé Átfogó, gyakorlati ismeretek egy szálloda működésében Jövő orientált munkatársak, vezetők Fiatalos csapat, jó munkahelyi légkör Amit kérünk: Nappali tagozatos hallgatói jogviszony egyetemen/főiskolán (előny: turisztikai terület) Angol nyelvismeret Megbízhatóság Precizitás Jó kommunikációs készség Gyakorlatvégzés helye: Budapest VI. kerület Gyakorlatvégzés időtartama: megegyezés szerint, de minimum 6 hét – óraszám: heti 20 óra Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, várjuk fényképes önéletrajzodat a hr@inpers.hu email címre. A jelentkezéskor kérjük feltüntetni: „szállodai gyakornok" – jeligét.n.a.2013-09-30 14:32
A NO-BLE IDEAS projekt keretében hasznos lenne, ha minden hazai és határon túli egyetem TDK-dolgozatainak címe és rezüméje feldolgozásra kerülne visszamenőlegesen: a méltó ötletek kiszűrése és a szerzők csatlakozásra való felkérése érdekében. A kutató egyetemmé válás kapcsán minden hasonló kooperáció csak hasznos lehet minden érintett számára lévén publikus adatokról van szó és minden támogatás jó ötletek sorsának egyengetéséhez a társadalmi hasznosságot szolgálja.URL2013-09-25 13:51
A MY-X kutatócsport nevében egy volt SZIE Hallgató részt vett innovátorként a Noble Ideas konferencián!URL2013-09-25 08:59
A MY-X kutatócsport nevében egy volt SZIE Hallgató részt vett innovátorként a Noble Ideas konferencián!URL2013-09-24 16:41
Vitaest az oktatás jövőjéről: 2013.09.24. 18.00-20.00, Gödöllő, 112-es szemináriumi teremURL2013-09-20 11:03
Javaslat: a szolgálati úton való online kommunikációhoz legyen kötelező az intézmény által kiadott email-címet használni mindenkinek...n.a.2013-09-20 11:01
Találkozzunk a Kutatók Éjszakáján (2013.09.27-én)URL2013-09-13 16:22
SOAP/web-service-alapú adatkapcsolat építési kísérletek kezdődnek a Hallgatók és a kutatók külső partnerekkel való összekapcsolásának támogatására a saját fejlesztésű OLAP-szolgáltatások inputjaként...n.a.2013-09-07 09:58
Együttműködési megállapodás előkészítése turisztikai portál-fejlesztőkkel a magyar turisztikai adatvagyonok utazásszervezői szempontú feldolgozására, a szolgáltatás egyediségét garantáló elemek feltárására...n.a.2013-09-07 09:56
Innovációs tanácsadás keretében az egyes felsőoktatási intézmények fejlesztési terveiben felsorolt speciális műszerek/licencek hasznosítása kapcsán vélelmezhető hatékonysági/hatásossági vizsgálatok elvezethetnek a partnerkapcsolat-fejlesztés operatív rétegeihez - a MY-X munkacsoport egyik kutatási területeként...n.a.2013-09-07 09:55
A tehetséggondozás (inkl. pl. plágiumkeresés, adatvagyon-bevonás) új rendszerének kialakítása mellett folytatódik a 2011-ben megkezdett (AVIR/IMIR) minőségirányítás-fejlesztési munka a MY-X kutatócsoport keretében. Első feladat: a tárgyfelelősi kapacitások és terhelések összevetése az akkreditációs elvekkel, ill. az aktuális akkreditációs elvek kritikai értelmezése a belső információs rendszermodulok tervezése érdekében (vö. belső HR-döntések hatásos és hatékony előkészítésének igénye).URL2013-09-07 09:52
Egy innovációs konferencia felkérte a MY-X munkacsoportot, hogy ajánljon előadót az innovatív Hallgatók/ALUMNI tagok közül... Szerencsére, van kit ajánlani!n.a.2013-09-07 07:50
Egy munkáltató megdicsérte azt a dolgozatot, melyet új - éppen itt és éppen most a SZIE-n végzett - munkatársa a MY-X munkacsoport keretében is konzultált!n.a.2013-09-07 07:49
Távsegítség volt Hallgatónak kimutatás-varázslás trükkjei kapcsánn.a.2013-09-06 10:09
Részvétel a prezi.com fejlesztési stratégiát előkészítő felmérésébenn.a.2013-09-05 04:30
Közös innovációs pályázat előkészítése egy ALUMNUS ötlete és a MY-X kutatócsoport oktatási/szolgáltatási csomagja alapján a volt Hallgató jelenlegi munkahelyén kiírt pályázat keretében.n.a.2013-09-01 13:49
Javaslat a Kutatók Éjszakája kapcsán: az egyetemi Hallgatók nagyobb létszámú és mélyebb odafigyelést igénylő bevonását támogathatná, ha azon tantárgyak, melyek kapcsán érdemi információkínálat van jelen a Kutatók Éjszakája Programcsomagjában, az ezen való részvétel és az erről szóló szakmai beszámoló fejében ezért többlet-pontszámokat érhetnének el a követelményrendszer szerves részeként. Erre a tárgyfelelősök figyelmét központilag is érdemes felhívni...n.a.2013-08-29 19:01
A MY-X kutatócsoport a SZIE GTK belső információs rendszerfejlesztési folyamatainak részt vevője.n.a.2013-08-28 14:14
A MY-X kutatócsoport a Human Health Foundation/Observatory tagja.n.a.2013-08-28 14:14
Kutatók Éjszakája: 2013.09.27. - A kézzel fogható innováció (a MY-X kutatócsoport bemutatkozása): RészletekURL2013-08-27 06:09
Kutatók Éjszakája: 2013.09.27. - A kézzel fogható innováció (a MY-X kutatócsoport bemutatkozása)URL2013-08-27 06:09
Informális minőségbiztosítási konzultáció kezdeményezése kari szinten a kötetlen munkaidő, a jelenléti ív vezetése és a kötött munkaidő esetében engedélyezett otthon munkavégzés dokumentációkat érintő operatív részleteirőln.a.2013-08-23 12:07
A my-X kutatócsoport a rocketside egyik know-how tanácsadója!URL2013-08-23 11:42
Minőségbiztosítási javaslat intézeti szinten: az intézeti email-címjegyzékben ne a privát pl. gmail-es címek szerepeljenek, hanem az intézmény által kiadott email-címek, hiszen előbbiek olvasása vélelmezhetően nem kötelező, míg az utóbbi rendszeres olvasása elvileg kötelezettségként értelmezhető. (Megj: Ennek kapcsán a szolgálati útnak minősülő online kommunikációban az olvasásigazolás kérésének visszautaítása nem kellően szabályzott...)n.a.2013-08-23 11:38
ISPIM állásajánlat közvetítése az INNOREG-en át a GSZDI és az RTDI felén.a.2013-08-23 11:35
Állásajánlat a SZIE GTK végzős HallgatóinakURL2013-08-21 18:22
Hasonlóságelemzés a logisztikában nemzetközi porondon TÁMOP projekt keretében...URL2013-08-03 11:18
Hasonlóságelemzés a turisztikában...URL2013-08-03 11:06
Hasonlóságelemzés piaci (közbeszerzési) áraiURL2013-08-03 11:03
A hasonlóságelemzés matematikája...URL2013-08-03 10:21
Hasonlóságelemzés a párválasztásban...URL2013-08-03 10:14
Hasonlóságelemzések idős-ügyi kérdések kapcsán...URL2013-08-03 10:10
Hasonlóságelemzés a gazdaságfejlesztésben...URL2013-08-03 09:55
Hasonlóságelemzés szócikk 2009 után talán a hu.wikipedia.org-on is?URL2013-08-03 09:43
Hasonlóságelemzés a Corvinus-on...URL2013-08-03 09:42
Hasonlóságelemzés a műszaki világban...URL2013-08-03 09:24
Hasonlóságelemzés a tőzsdén...URL2013-08-03 09:16
Felkérés publikálásraURL2013-07-11 06:51
Tanulságos?! Az egyik képzés legjobb végzős Hallgatóinak egyike 1 hónap próbaidő után nem került meghosszabbításra... n.a.2013-07-10 10:54
Felkérés részvételre egy kerekasztal beszélgetésre a 2013-as Bálványosi Szabadegyetem keretébenURL2013-07-09 14:06
Ismét új csapattag a MY-X kutatócsoportban: sikeres jelentkezéssel zárult a PhD-felvételi!URL2013-07-07 08:10
Önellenőrzés keretében feltárt publikáció (doktori.hu): 2009, Laáb Ágnes: Képzéscontrolling, In: Bélyácz Iván, Hollókövy Béla, Kristóf Péter, Laáb Ágnes, Pitlik László, Süle Gabriella Véry Zoltán (szerk.) Funkcionális kontrolling. Budapest: Raabe Kiadó, 2009. pp. 1-18. dokumentum típusa: Könyvfejezet/Szaktanulmány nyelv: magyarURL2013-07-07 08:04
Az új GTK vezetés által meghirdetett célok elérését támogató javaslatcsomag első verziójának kidolgozásaURL2013-07-04 17:58
Az ORFK Kommunikációs Szolgálatának köszönete a portálfunkció finomhangolására tett javaslatok kapcsán... n.a.2013-07-04 17:55
Ha már a hit-és erkölcstan oktatás is a gondolkodásformálást tűzi ki célul deklarációk helyett, akkor talán az informatika oktatás esetén sem túl nagy eretnekség ennek középpontjába a problémamegoldást, a kérdezni és bizonyítani tudást állítani...URL2013-06-17 14:47
Elgondolkodtató gondolatok a problémamegoldó gondolkodásról URL2013-06-14 05:29
Első lépés egy Gazdaságelemző Szakkollégium alapításához vezető úton...a tehetséggondozás érdekében...URL2013-06-13 07:18
Ez talán már e-learning... ? Ez alatt talán kár elkezdeni?URL2013-06-12 17:33
Jelentkezés mentornak... (A Nemzeti Innovációs Hivatal felhívása: „Innovatív kezdő vállalkozások mentorálása”)URL2013-06-10 08:21
Lektorálás: Acta Kaposvariensis (Volume 15 No 3 2011 ISSN 1418-1789)n.a.2013-05-30 13:10
Egy Hallgatói jelentkezés a MAGISZ diplomamunka-pályázatáraURL2013-05-28 07:59
Tárgyalást segítő szakértői támogatást kértek a gyanúgenerálás pénzintézeti bevezetését szorgalmazó IT-cégek egy nagy bank csalásfelderítési szakértői előtti prezentáció kapcsán.n.a.2013-05-11 05:27
A nyárra tervezett hagyományos Hallgatói kirándulás Giessen-be sajnos elmarad. (Ennek okai nem adhatók közre.) A Giessen-Gödöllő partnerkapcsolati felelős pozíciójából visszalépés történt. (Ennek okai nem adhatók közre.) A Giessen-Gödöllő online hírfolyam lezárásra került.URL2013-05-08 09:35
Megkeresés érkezett: MSC Marketing diploma utáni PhD-folyamat megindítása kapcsán modellezési témakörbenn.a.2013-05-08 09:32
Informális innovációs pályázatok (robotturista, robot-rektor, robot-kormánybiztos)URL2013-05-03 15:17
Óraterhelés-tervezet: 2013 tavaszi félévURL2013-05-02 08:59
TDK és egyéb kutatási aktivitással bíró Hallgatók motiválása a GTK publikációs pályázatán való részvételren.a.2013-04-29 17:18
Érdeklődés a mesterséges intelligenciák kapcsán az ELTE pszichológia BA képzés Hallgatójátóln.a.2013-04-29 17:17
Napirendi pontok a TDT 2013.04.24-i ülésén: Hogyan kell eljárni a bíráló saját maga által is félreértettnek minősített bírálata/téves pontszáma esetén? Összeférhetetlenségi szabályok meghatározása a szekciók kialakításához? Összeférhetetlenségi koefficiensek számítása 2004-től napjainkig? (pl. http://miau.my-x.hu/miau/65/tdketika.xls) Az innováció szerepének erősítése? (pl. minden TDT és TDK dokumentumban, minden élethelyzet kapcsán utalásokat kell tenni arra, hogy az innováció egy önálló, önmagát magasan minősítő entitás, ami vonzó példa illik, hogy legyen a pályázó Hallgatók és a konzulensek előtt...) Mi az az érték még az innováció mellett, aminek a szerepét erősíteni kell? Tehetséggondozás lehetséges formái a TDK-témaválasztás innovatív és rétegeinek erősítése kapcsán? Állásfoglalás kérése a TDT-től az alábbi javaslatok kapcsán (vö. mellékelt hivatkozás)... URL2013-04-22 12:13
2012 ősz: Óraterhelés és egyéb aktivitások elszámolásának aggregált és részletezett nézetei és tranzakciós szintű bizonyításának kísérlete utólagos adatgyűjtés-elrendelés kapcsánURL2013-04-20 18:53
Ismét lendületet vett a tranzakciós szintű adatvagyonok intézeti szintű gyűjtése! Részletek, mellékletek hamarosan...n.a.2013-04-19 08:21
Javaslat a TKI PhD-Hallgatói számára egy MIAU különszám, ill. sorozat kiadására kutatási helyzetjelentések kapcsán...n.a.2013-04-19 08:20
Hallgatói innováció gyanúja az oktatott tananyagra épülve (stresszmérő)n.a.2013-04-12 10:10
Hallgatói kooperáció: Kereskedelmi cég termék-portfóliójának stratégiai elemzése Google Trends adatok alapjánn.a.2013-04-12 10:09
A Szenátus (SZIE) a következő pályázatok benyújtását támogatta (2013): 1. Services and technologies to empower social innovation: Co-creating, enabling and expanding society's capacity to innovate - Szolgáltatások és technológiák a társadalmi innováció érdekében: Együtt-alkotni, lehetővé tenni és növelni a társadalom innovációs kapacitását." A MY-X munkacsoport, az INNOREG KMRIÜ szívesen felajánlja segítségét a célok közös eléréséhez...n.a.2013-03-20 20:16
A hasonlóságelemzés már része az innovációmenedzsment képzéseknekURL2013-03-16 07:36
A vállalati menedzsment szerepe és hatása a vállalat eredményességére címmel írandó dolgozatba beépül az Adatbányászat/Gazdasági Informatika tárgyak önálló feladatainak teljesítménye... URL2013-03-14 12:41
Hallgatói felkérés konzulensi együttműködésre az alábbi témában: "Japán, Dél-Korea és Kína gazdasági fejlődésének összehasonlítása, az adott országok GDP-változásának alapján 1980-tól napjainkig."URL2013-03-13 05:50
„Az értelem keresése azt jelenti, hogy napvilágra kell hozni a hasonlóságokat.”4 Vagyis ebben a konstellációban a tudás nem a mérhetővel történő kísérletezést jelenti, hanem a megfelelő hasonlóságok megfelelő feltárását − a hasonlóság adja a világban nyugvó értelmet. Ennélfogva minden olyan technika, minden olyan tudás, mely a világ rendjét a hasonlóság alapján építi fel, szükségszerű és kibékíthetetlen ellentétben áll azzal az episztémével, mely a taxonómia elvén szerveződik.URL2013-03-07 16:40
Mindenek alapja a hasonlóság? (vö. Mestyán Ádám - Uranographia: "Foucault ezt a szöveget azon gondolatmenetébe fűzi, mely szerint a középkori reneszánsz tudást vagy legalábbis egy bizonyos típusú tudást a hasonlóság jellemez, vagyis a megismerés alapzata a hasonlóságok és kapcsolatok egymásba folyton átívelő labirintusa volt. Végeredményben a hasonlóság feltételezése egyben minden mágikus megismerés alapfeltétele is, függetlenül attól, hogy hiszünk-e ilyesmi praktikákban vagy sem.")URL2013-03-07 16:37
Felkérés EU-pályázatban való közreműködésre (hasonlóságelemzési szakértőként): EUROSTARS PROPOSAL - Amplification of the corporate social networks: social machines that boost the knowledge exchanges and business in corporate open (including providers, small companies, and freelancers) social networks n.a.2013-03-05 21:52
Befogadott előadás: Robotszakértők fejlesztése VI. Országos Tanácsadási Konferencia, BKIK, Budapest, 2013. március 21., (ISBN száma: 978-963-89734-0-5) URL2013-03-04 12:38
Hasonlóságelemzés mindenhol?! (avagy mikor számít egy összevetés ár/teljesítmény-elemzésnek?)URL2013-02-28 10:33
Napirendi pontjavaslatok a TDT (GTK) következő ülésére: hogyan kell eljárni a bíráló saját maga által is félreértettnek minősített bírálata/téves pontszáma esetén? összeférhetetlenségi szabályok a szekciók kialakításához? összeférhetetlenségi koefficiensek számítása 2004-től napjainkig? innováció szerepének erősítése? mi az az érték még az innováció mellett, aminek a szerepét erősíteni kell? tehetséggondozás lehetséges formái a TDK-témaválasztás innovatív és ... rétegeinek erősítése kapcsán?URL2013-02-27 12:30
Felkérés érkezett: a németes szakfordító államvizsgára: PÓT-társelnökként.n.a.2013-02-26 16:36
Szaknyelvi kérdésekben érdemes az EUR-LEX szolgáltatásait szótárként hasznosítani, ahol pl. a magyar nyelvű kulcskifejezés megadása és a keresés lebonyolítása után (a volt találat a jogi szövegekben), akkor nyelvváltással a leginkább hitelesnek tűnő szaknyelvi változatot találhatjuk meg a listában...Ha elbizonytalanodik valaki abban, melyik is a keresett szó, akkor a Google-Translate szintén segíthet immár a tükörfordítás révén: http://translate.google.hu/#sl/en/avtohtonih%20vrst%20rastlinURL2013-02-26 10:18
Újabb, nem SZIE-Hallgató csatlakozott a MY-X munkacsoporthoz!n.a.2013-02-25 07:12
Csak józanul?!: érdemes tudni, hogy egy kísérletben mintegy 17000 megszólított egyetemi Hallgatóból 1, azaz egy ezrelék volt az érdeklődők száma 2 munkanap alatt egy féléves németországi, minden érdemi kötelezettség nélküli nyelvgyakorlást kínáló, de csak az alapköltségek fedezetét (szállás, tanulás, biztosítás) szavatoló ösztöndíj esetén...URL2013-02-21 19:38
Részvétel az LLL-felmérésben, mely rámutatott arra, hogy ennyiféleképpen támogatja a MIAU-ra alapozott oktatás a Hallgatókat: fogalomalkotás, gyakorlás, házi dolgozat, helyszíni megfigyelés, interjú, játék, kérdve-kifejtés, kísérlet, kutatás, konzultáció, emutatás (kísérlet, megbeszélés, mérés, mestermunka, modellezés, e-learninges tutorálás, prezentáció, probléma-alapú tanulás, projektmunka, számítógéppel támogatott tanulás, szemléltetés, eszámoló, szerepjáték, szimuláció, tanári előadás 49 fő alatt, tanári előadás 50-200 főnek, tanári előadás több mint 200 főnek, tanári magyarázat, terepgyakorlat, terepmunka, intézménylátogatás, tanulmányi kirándulás, brainstorming, vita, tréning, szóbeli ellenőrzés, írásbeli ellenőrzés, egyéb: ésped, csoportmunka, egyéni munka, páros munka, előadás, esettanulmány, esszé URL2013-02-19 06:52
Doktori téma bejelentése (Élelmiszer-gazdaság makroökonómiája, Vállalkozásmenedzsment, Marketing, Vezetéstudomány / GSZDI): Gyanúgenerálás (A hasonlóságelemzés immár magyar innovációs díjat (ITBN 2012) nyert online alkalmazás (http://seacon.hu/sealog) formájában is olyan újszerű módszertani keretet kínál a kutatóknak, mely mesterséges intelligencia-alapú módszertani keretben önellenőrző, önkorlátozó és többrétegű modell-konzisztenciát vizsgálni engedő tudás áll részlegesen automatizáltan rendelkezésre. Olyan tudás, mely remélhetőleg a már klasszikusnak számító, s így már saját határaira többszörösen rámutató megközelítések mellett innovatívan hathatós segítséget kínálhat szinte bármely szakterületen számos döntéstámogató és világértelmező alapkérdés jobb megválaszolásához.) n.a.2013-02-15 17:33
A félévi aláírás feltételi között kísérleti jelleggel elvárásra kerül korábbi Hallgatói feladatok plágium-gyanú szempontjából való értelmezése...URL2013-02-15 17:14
A félévi aláírás feltételi között immár rutinszerűen elvárásra kerül a saját ügyfélkapus azonosítón keresztül elért TEIR.VATI.HU ismerete, használni tudása.URL2013-02-15 17:13
Hallgatói (MSC) kooperációs szándék: Marketingterv készítése témakörbenn.a.2013-02-13 12:03
Már egy másik egyetemen is jeles járt egy, a hasonlóságelemzésre alapozó tanulmányra...URL2013-02-11 07:38
Már külsős (más egyetemeken) tanuló Hallgató (egyben turisztikai szakember) is csatlakozott a MY-X munkacsoporthoz, hogy minél szofisztikáltak versenytárs elemzést készíthessen saját céljaira! n.a.2013-02-11 07:36
Beszélgetés a gyanúgenerálásról...URL2013-02-10 09:39
Egy már nem használt központi email-cím nyomában: avagy segítség az érintett szervezeti egység számára a korrekt kapcsolati adatok megadása és ennek folyamatos karbantartása érdekében egy pályázat nyomán feltárt visszapattanó email-ből kiindulva (egy szép téli szombaton)...URL2013-02-09 09:43
Az Órarend, ahogy tanítjuk...URL2013-02-03 17:34
Hallgatói kooperáció a gyártástervezés és termelésirányítás folyamatainak optimalizálása témakörbenn.a.2013-02-01 14:16
Pozitív visszhangra találtak már az első levelezős próbahéten a felzárkóztatás, tehetséggondozás és az érdekvédelem (AIESEC és a KMRIÜ által is támogatott) kérdéskörei a tanterven kívüli (=civil) erőforrások terhére! Ennek ellenére az intézményi hivatalos állásfoglalás még várat magára... Vajon miért?URL2013-02-01 10:41
A MYX-DVD után máshol is esküsznek a saját fejlesztésű digitális tananyagra?!URL2013-01-29 07:36
Hallgatói kooperáció: Kísérlet a legstabilabb EU-piac feltárására címmeln.a.2013-01-28 18:27
A Neptun beállítások kritikája jogosnak ítéltetett: az angol-magyar fordítószótár és a személyes adatok jogosultság kezelése tekintetében!n.a.2013-01-23 19:45
Jelentkezés konferenciára: Innováció – megújúlás - növekedés VI. Országos Tanácsadói Konferencia - a BKIK GSZT XX. Tanácsadó osztálya (TANOSZT) 2013. március 21-re meghirdeti a VI. Országos Tanácsadói Konferenciát.URL2013-01-21 08:02
Hallgatói megkeresés konzulensi feladatok kapcsán a horgászturizmus témakörében.URL2013-01-15 16:14
Az önkritika helye (OTKA 2012: avagy egy sikertelen pályázat tanulságai, s jelzés értékű megjegyzései)URL2013-01-14 13:36
Jelentkezés OTDK biztossági feladatokra...n.a.2013-01-11 19:32
Megerősített/ellenőrzött központi feladatelrendelés (2013 tavasz)URL2013-01-10 17:57
Tehetséggondozás, felzárkóztatás, érdekvédelem (minőségbiztosítás) - alapfeladatok!? (Ha másként nem megy, akkor erőből?!)URL2013-01-09 13:11
Érdeklődés a hasonlóságelemzés esetleges biomatematikai alkalmazását illetően (SZIE ÁOTK Biomatematikai Tanszék)n.a.2013-01-09 08:10
Publikáció: Szent-Györgyi Albert Kollégium - Metszetek, ahol gondolataink összeérnek, 2012, Antológia Kiadó, ISBN 978 963 9354 92 0 (Szerkesztő: Kristófné Gungl Rita, Kristóf Péter - Mentor: ..., Pitlik László, ...) [Vajon ilyen innovatív, atipikus aktivitásokat miként kell statisztikailag elszámolni?]n.a.2013-01-04 08:18
Javaslatok a kari vezetés felé: Hallgatói érdekvédelmi képzés (önkéntes) indítása annak érdekében, hogy a Hallgatóság ne csak "naiv népművészként" mozogjon a jogállami keretek között. Illetve: felzárkóztató kurzusok (önkéntes) indítása a funkcionális analfabetizmus különböző formáinak kezelésére és a matematikai alaptudás felfrissítésének érdekében (buktatás helyett)...n.a.2012-12-20 09:48
A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0011 azonosító számú, „A tehetséggondozás és kutatóképzés komplex rendszerének fejlesztése a Szent István Egyetemen” elnevezésű pályázat tájékoztatása a MIAÚ-hoz kötődő aktivitásokról.URL2012-12-20 09:44
Tisztelt Pályázó! A Civil Fejlesztési Ügynökség által meghirdetett "A társadalmi szerepvállalás fellendítését, a civil társadalom megújulását segítő helyi kezdeményezések" című felhívás első fordulós pályázati anyagainak elbírálása megtörtént. Örömmel értesítjük, hogy szervezetük tovább jutott a második fordulóba! (Téma: magasabb képzettséggel rendelkező munkanélküliek közmunkásként való bevonása információbrókeri feladatokra közintézmények, érdekvédelmi és civil szervezetek érdekében)n.a.2012-12-10 08:43
Az idén ősszel indult PhD-kurzus meghozta első innovatív eredményét: a konzultációk keretében fény derült arra az értelmezésre, mely szerint egy robot bíró kártérítési perekben nem csak korábbi precedens-értékű kártérítési eseteket dolgozhat fel (ahol valamilyen téves tartalmú, negatív üzenetű hírt keltő viselkedés ellenértéke a kártérítés), hanem a reklámfolyamatokat is (ahol valamilyen hitelesen pozitív tartalmú hír közlésének díját kell szembeállítani a hírközlés várt pozitív hatásaival). Mindkét esetgyűjtemény ár/teljesítmény jellegű élethelyzetek tárháza, s ráadásul az egyik a másik logikai/tartalmi tükörképe, inverze. Ezzel a függvényszimmetria-vizsgálatok mellé (vö. direkt és inverz futtatások irány-tükrözés után) és az optimalizálás irányinverziója mellé (Y0_MIN vs. Y0_MAX) felzárkózott egy új inverzió: az OAM belső tartalmi tükrözésének lehetősége. Ehhez hasonlót már az optimumhatások leírásakor fel lehetett ismerni: ha egy attribútum értékeinek optimumtól való távolságát önálló változóként írjuk le az optimum alatti és feletti tartományokban, ill. egy változót ellentétes rangsorral új esetsorozatként, ill. önálló attribútumként értelmezünk a tanulási mintában. Speciális ellenőrzési réteget jelentett eddig a részek (pl. régiók) és az egész (ország) egy tanulási mintában való kezelése. Ez utóbbi egy rész-egész ellenőrzést kínál fel. Az optimumpont körüli önálló ágakból álló lépcsőalakzatok a két ág folytonosságának ellenőrzését vetik fel. A optimalizálás irányának inverziója a fogalmak egymással való kapcsolatában tárhat fel anomáliákat. Az irány inverzió egyedi esetek értelmezésének kockázataira mutat rá. S végül a most jelzett tartalmi inverzió az emberi gondolkodásmód terület-specifikus részlegességét/inkonzisztenciáját segíthet kiküszöbölni, amennyiben az értelmezési intervallumot az esetek invertált világában is továbbírni engedi. Érdemi kérdés ezek után: A kártérítés-reklámkommunikáció pár mellett milyen további területek léteznek, ahol ez a tartalmi tükrözés élő adatvagyonnal rendelkezhet?n.a.2012-12-09 09:22
A tehetséggondozás első fokozata az, hogy lehetővé tesszük azon hátrányok felszámolását, melyekre nem lehet karriert építeni: ennek érdekében szinte irracionális mennyiségű online tanácsadás folyik a magyar nyelvi képességek elégtelenségének feloldására wiki-szócikkek, feladattervek, tesztkérdés-korrektúrák és tesztkérdés kritikák kapcsán évek óta. A folyamatos nemesedésnek teret adni nem kezelhető le az ismert munkaidőkeretek között. Ellenben stigmatizálóan buktatással büntetni néhány javítási kísérlet után (akár több száz önellenőrzési és ön-finomítási kísérlet megengedése helyett), értelmetlen...URL2012-12-09 09:09
A mai naptól rendelkezésre áll a 2012 szeptemberében innovációs díjat nyert SeaLOG minden érdeklődő számára. Bevezető információkért forduljon a miau@miau.my-x.hu címhez (*).URL2012-12-01 09:28
Sikeresen zárult a Tudomány Ünnepének rendezvénysorozata, ahol a díjnyertes innováció (SeaLog) bemutatásra került egyrészt az YRS konferencián, mint konkrét alkalmazás (árbuborék-gyanúk), másrészt mint a biztonságpolitikai elő-elemzések automatizálásának módszertana, s végül az egyetem és a piac közötti tudástranszfer jó példája. A magyar innovációs díj kapcsán a PR-jellegű road show eddig érintette a Gazdasági Informatika tárgyat tanuló képzéseket (BA-GM, GVAM), a BA-HR és a BA-Turisztika képzéseket, ill. magát a GSZDI PhD-képzését. Emellett a díjazott innováció szerves részévé vált a 2014-2020 közötti Duna-Ipoly térségi tervezés folyamatának.URL2012-12-01 09:26
Tanszékközi kooperáció: A díjnyertes gyanúgenerálásra szakosodott megoldás (SeaLog) bemutatása HR-es Hallgatók számára a BKH-n. A SeaLog a mai naptól áll az érdeklődők rendelkezésére online.URL2012-11-29 13:53
Meglepő MIAU-hatás: Kincseskalendárium 2007URL2012-11-26 19:37
Immár "hivatalos" magyar fordításban is elérhető a meghatározó rousseau-i gondolat: / Pour moi toutes les chaînes de l’opinion sont brisées ; je ne connais que celle de la nécessité. / Alle Ketten der Meinung sind für mich zerbrochen; ich kenne nur die Ketten der Notwendigkeit. / All the chains of opinion are broken for me; i know only those of necessity. / Számomra az előítélet minden lánca elszakadt, nem ismerek más láncot, csak a kényszerűséget. /URL2012-11-25 20:39
További érdekegyeztetésre váró Hallgatói felvetések a TDK-mozgalom kapcsán: miért lehetséges az, hogy egy szekció elnöke és egyes dolgozatok konzulense azonos személy? Miért nincs érdemi útmutató arra nézve, mi számít már tudományos elemzésnek/módszertannak, s mi az, ami csak leíró jellegű dolgozat? n.a.2012-11-25 20:34
Beszámoló a Tudomány Ünnepén egy díjazott innovációhoz vezető útról...URL2012-11-22 20:34
ETDK 2012 - KülöndíjURL2012-11-22 19:07
ETDK III. helyezés!URL2012-11-22 09:39
Hasonlóságelemzés a Tudomány ÜnnepénURL2012-11-12 16:46
Óraterhelés-elszámolási kísérlet deklarált konszolidációs szabályok feltételezésével. Nyitott kérdések: szombatok munkajogi figyelembe vétele (pl. kötelező óraszám keretében vagy fizetős óraként), kötelező órák keretében elrendelt szombatok helyett elrendelt pihenőnapok kérdése, akkreditációs anomália-e, ha az egyik telephelyen más az óraszám ugyanazon képzésben, mint egy másik telephelyen, a tárgyfelelősség milyen elismert időterhet jelent, az aláírást nem szerző Hallgatók esetén heti kontaktóra nélkül mennyi az elismerhető terhelés, mi a túlmunka definíciója, ...URL2012-11-12 12:04
Kutatásmódszertan TDK-zók részére (munkaanyag)URL2012-11-08 17:03
Javaslat: a 2013-as tavaszi félévben a GTK Hallgatói számára legyen lehetőség "Kutatásmódszertan TDK Hallgatóknak" néven egy "szabadon választható", de kreditet érő tárgyat felvenni, mely keretében segítséget kapnak ahhoz, hogyan is kell minőségi témát választani és azt minőségi módon kivitelezni. A tárgy jegyet ér, ha valaki benyújtja a tervezett dolgozatát vagy egy korábbi (más által írt) dolgozat javított verzióját és a kapott elő-bírálattal szemben megvédi a saját vagy parafrázis-alapú dolgozatát... azaz gyakorol...n.a.2012-11-02 14:45
Sikeresen (azonnal magas színvonalú együttműködést, komplex gondolatkísérleteket felmutatva) indult meg 2012 őszén a GSZDI Hallgatóival a Gyanúgenerálás/Adatbányászat című PhD-kurzus. n.a.2012-11-01 07:19
Piacképes (részben ingyenes és részben fizetős) online HR tanácsadási szolgáltatás fejlesztése kezdődött meg a tanszék (MYX-munkacsoport) és külsős partnerek együttműködésében hasonlóságelemzési modulok felhasználásával. A hasonlóságelemzés szerepe a HR-tanácsadásban elsődlegesen a kérdőívekben rejlő válaszonkénti, kérdésenkénti, személyenkénti inkonzisztenciák feltárásában, ill. az egyes objektumokhoz levezetett részértékelések ellentmondás-mentességi szintjének megállapításában érhető majd tetten. Az ingyenes verzió a miau.my-x.hu-n is elérhető lesz oktatási célokra.n.a.2012-11-01 07:16
Az informatika oktatásba tanári pályára készülő, nem SZIE Hallgatók is bevonásra kerülnek az egyetemi oktatás didaktikai fejlesztése érdekében. n.a.2012-10-31 08:17
/ Pour moi toutes les chaînes de l’opinion sont brisées ; je ne connais que celle de la nécessité. / Alle Ketten der Meinung sind für mich zerbrochen; ich kenne nur die Ketten der Notwendigkeit. / All the chains of opinion are broken for me; i know only those of necessity. / (forrás: Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778) <-- MYX-verzió: A boldogság, a fenntarthatóság maga a felismert szükségszerűség!URL2012-10-27 12:06
Kooperációs javaslat hazánk új talajvédelmi informatikai rendszeréhez (melyet az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet, a Szent István Egyetem, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a Helion Kft. készített): a színkódos térképek mellett legyenek lekérdezhetők OLAP jelleggel a kódok tetszőleges objektumok és attribútumok mentén, pl. kistérségenként az összes talajdegradációs attribútumra vonatkozóan...URL2012-10-27 11:20
Közmédia, önkormányzatok és egyéb tartalomszolgáltatásban érintett szervezetek a közmunkások képzettebb rétegeit hasznosan alkalmazhatják információbrókerként (vagyis a híreik mögötti tényadatvagyon feltárására), ill. nem szöveges tartalmak (pl. képek, hangállományok, videók, animációk) kulcsszavazására ezek kereshetőségének javítása érdekében...n.a.2012-10-26 15:29
Hivatkozás miau-s tartalmakra (http://miau.my-x.hu/miau/remete/korny.doc)URL2012-10-15 15:00
Hivatkozások miau-s tartalmakra: http://miau.my-x.hu/miau/57/oukregio.docURL2012-10-15 14:52
A GSZDI után az RTDI PhD-Hallgatói is hivatalosan értesültek a hírről, hogy az innovációs díjat nyert gyanúgenerálási módszertan számukra is rendelkezésre áll kurzus formájában...n.a.2012-10-11 15:04
A turisztikai akciócsoport folyamatosan várja az érdeklődőket...n.a.2012-10-11 12:04
A TKI-n belül az egyetlen TDK-aktivitás a Gazdasági Informatika Tanszékhez kötődik, sőt: külső konzulensként más SZIE egységek által koordinált dolgozatban is szerepelnek hasonlóságelemzések...n.a.2012-10-11 12:03
A DAAD információs nap arra is rámutatott, hogy vizsgálni célszerű, fe van-e készülve egy intézmény (pl. a TO) olyan igazolások kiadására, melynek nincs jogilag értelmezhető tartalma, de egy pályázat formai kellékei lehetnek (pl. akar-e a BSC-Hallgató MSC-képzésre menni majdan?)n.a.2012-10-11 11:56
A DAAD információs napja kapcsán felmerült annak triviális hasznossága, hogy a SZIE mindenkiről (Hallgató, oktató, kutató) minden adatot (tárgyak, szakirányok, szakok, szervezeti egységek, stb.) angolul, németül és egyéb fontos nyelveken hitelesen tudjon kiadni annak érdekében, hogy a pályázókat saját intézményük a legnagyobb mértékben legyen képes tehermentesíteni a fordítások kapcsán, s védeni a félrefordítások ellenében...n.a.2012-10-11 11:54
Terjed az innováció: volt SZIE Hallgató (BSC), jelenleg a Szegedi Tudományegyetemen tanul (Regionális és környezeti gazdaságtan szakon, MSC) hasonlóságelemzéssel keresi a "legökobb" falut hazánkban!n.a.2012-10-11 10:49
Kooperációs javaslatok: a díjazott tanszéki innováció alkalmazási példáinak bemutatása előadás/tanulmány formájában a GTK által a Magyar Tudomány Ünnepe kapcsán megszervezendő 5 témakörben 2012. novemberében... (7th International Conference for Young Researchers, Idősek és az idősödés a mai magyar társadalomban, A biztonság aspektusai a tér különböző dimenzióiban, kutatás-fejlesztés és tudástranszfer a SZIE-GTK-n, Lehetőségek a helyi gazdaságfejlesztésben)n.a.2012-10-11 10:32
A SZIE képviselete a DAAD rendezvényén Budapesten a Balassi Intézetbenn.a.2012-10-10 07:36
Német nyelvterületre kívánkozók nyelvi meghallgatásában való részvételn.a.2012-10-10 07:34
Aktuális Hallgatói kooperációk: Simonovics Edina (TDK) - turisztikai elemzések, Földi Eszter (szakdolgozat) - Vállalkozások elemzése (Volán Társaságok)URL2012-10-05 14:05
Kik, hol, hogyan említik a Magyar Internetes Agrárinformatikai Újságot?URL2012-09-26 14:35
Kooperációs ajánlat a sikeres GSZDI kurzushirdetés után a RTDI számára isURL2012-09-24 10:47
Kaposvár-Gödöllő szakmai egyeztetések a hasonlóságelemzésről Budapestenn.a.2012-09-24 10:46
Önkéntes, díjmentes konzultációk PhD-Hallgatók számára a gyanúgenerálásról, a minőségi disszertációkról és az innovatív témaválasztásról email-ben, skype-n, személyesen...n.a.2012-09-17 20:07
Felkérés: a kaposvári egyetemen kiírt/kiírandó hasonlóságelemzési témák külső konzulensi feladatainak ellátásáraURL2012-09-17 06:15
Belemagyarázások (vonnegutizmusok) művészien II.: TÉNY = élek // ROSSZ = "A világ minden élőlénye közül én lettem kiválasztva a leghitványabb sorsra." // JÓ = "A többiekkel szemben én ki lettem választva arra, hogy éljek. Az Úr, aki csodálatos módon megmentett a haláltól, meg is szabadíthat." // avagy a hagyományos SWOT-elemzés paródiájaURL2012-09-16 08:52
Belemagyarázások (vonnegutizmusok) művészien I.URL2012-09-16 08:50
A helyőkeresztúri modell kiegészítése?URL2012-09-16 08:32
Javaslat: Ügyfélkapus regisztráció nélkül ne kaphasson senki diplomát (vö. nyelvismeret)! Magyarázat/indoklás: az a diplomás szakértő, aki nem ismeri a publikus adatvagyont nem adhat adott kérdésben releváns szakvéleményt. (CÉL: A SZABÁLYOZÁSI KÖRNYEZET MEGVÁLTOZTATÁSA)n.a.2012-09-14 09:17
Ismét megvalósulni látszik a piramis-elv! A hatékony K+F+I munka alapja az egyre magasabb szinten kiképzettek tudatos, akaratlagos és hatásos egymásra épülése...URL2012-09-13 12:02
Fogadóóra: Pitlik László / Gödöllőn: minden szerdán a 302-es szemináriumi teremben 8-9 óra között // Budapesten: minden kedden 10-15 óra között. A Hallgatói kérdések/problémák hatásos/hatékony kezelésének érdekében kérem, hogy egy, az ügyek minden fontos részletét tartalmazó email-ben egyeztessünk előre (pitlik@miau.my-x.hu). Köszönöm!n.a.2012-09-13 09:00
Egy majdnem nyílt levél (ahol nem az számít, ki írta kinek, hanem csak az, mi is áll a levélben): Tisztelt ... Úr! Az alaptevékenységet érintő, rendszeresen visszatérő minőségbiztosítási, akkreditációs, munkajog, stb. méltatlan anomáliák mellett szerencsére az egyetemek valódi feladatát jelentő innovativitás is napirenden van. Az alábbi, anonimizált levélváltás jelzi, hogy hosszas előkészítő munkálatok után (vö. NKTH által 2005-ben megrendelt RIIR megvalósíthatósági tanulmány tervezett intézkedéseinek életre kelése, ill. ennek előkészítése egyetemi oldalon: pl. http://miau.my-x.hu/myx-free/olap/olap5/2_olap_m.php3) végre mederbe terelődni látszik a egyes szakdolgozatok, diplomamunkák, TDK-dolgozatok tény-alapúságának garanciája, vagyis egy szabályozott adatáramlási modell felállítása a versengő szolgáltatók és a Hallgatók/szponzorok/projektek között. Mivel a pénzügyek kapcsán soha nem lehet elég óvatos senki, így ezúton kérem a ... hivatalos és írásos állásfoglalását arról, hogy az alábbi tranzakció előkészítése, támogatása, javaslata nem ütközik semmilyen egyetemi/kari/intézeti szabályzatba, sőt: a ... a megoldást innovatívnak, követendőnek, példamutatónak tartja. Az elvi deklarációk mellett pedig meg kellene teremteni tudni annak fedezetét lehetőség szerint intézményi szinten, hogy minden Hallgató legalább egy racionális nagyságú lekérdezést végre tudjon hajtatni a választott szolgáltatóval a jövőben. Az ugyanis több, mint káros, ha szakdolgozatok, TDK-dolgozatok, diploma és PHD-dolgozatok keletkeznek jelentős mennyiségben megfelelő adatok feldolgozása nélkül ott, ahol adat van. A források megteremtése minden szinten fontos: egyes projektek objektivitásának, tény-alapúságának garantálása magától értetődővé tenne egy, a szolgáltatók és az egyetem közötti megállapodást, ill. ahogy a jegyzetcsomag fogalma létezik, úgy létezhetne a bevételek terhére egy adatvagyon-hozzáférést garantáló "csekk", melyet akár pl. a demonstrátori címhez hasonlóan először az arra leginkább érdemesek kapnának meg pl. a konzulensektől, vagy pályázni lehetne érte, valamint az egyetemhez kapcsolódó alapítványok ilyen célra is fordíthatnának elvi szinten is, sőt az egyetemek lobbitevékenysége kihathatna oda, hogy erre a célra külön kormányzati forrás álljon rendelkezésre (stb.). Oktatói szinten a személyes ismeretség alapján biztosíthatók bizonyos adatok, de ez nem lehet rendszer-szintű elv a XXI. században. Kérem tehát a fenti jóváhagyó, megerősítő, támogató nyilatkozatot annak érdekében, hogy magát a konstrukciók a lehető legstabilabb jogi alapokon lehessen előkészíteni... Melléklet: Anonimizált levélváltás Tisztelt Kollégák! Íme a megrendelés visszaigazolása és a számlázási adatok! Sok sikert mindenkinek a XXI. századi kooperációhoz! Köszönettel és üdvözlettel ... -------- Eredeti üzenet --------Tárgy: RE: Hallgatói döntésre várva! Dátum: Mon, 10 Sep 2012 15:53:33 +0200 Feladó: .... Címzett: ... Tisztelt Tanár úr! Köszönöm a segítségét, kérem az adatokat! Adataim: név:... cím:... bankszámlaszám:... Köszönettel: ... "Ezt a megrendelést nettó 50Ft / cég áron tudjuk teljesíteni. Egyetlen kikötésünk, hogy bármilyen nyilvános megjelenés esetén a cikk / tanulmány alatt ezt a szöveget kell szerepeltetni: "az elemzéshez szükséges üzleti adatokat a ... Kft. szolgáltatta" Ez összesen 50 x 142 = 7.100 Ft + ÁFA lenne Ha megfelel, akkor a holnapi nap folyamán küldjük a leválogatás eredményét Excelben. Ez esetben kérlek írd meg, kinek küldhetjük a számlát." n.a.2012-09-10 17:02
Ha már van HELYŐKERESZTÚRI MODELL az iskolákban, vajon az egyetemek oktatáshatékonysági reformja meddig várat még magára? Nem illene-e végre a kibernetikus jogállam logikáját visszaköszöntetni a mindennapokban, s egy minél inkább szabványos, automatizálható és robotizálható tudástranszfer irányába elmozdulni, ahol a cél a jó-jobb-legjobb tengely mentén való elmozdulások katalizálása egyének és csoportok számára? Ahol a verseny dominál és a középszerűség nem sikk? Ahol nem túl lenni kell egy vizsgán, hanem alkotni az oktatókkal közösen? Ahol végre minden mindennel összefügg? Ahol a minőségbiztosítás áll a középpontban tömegképzés esetén is? S miért gond az, ha ezen célok elérése érdekében több a munka? (vö. MIAU vezércikkek, MIAU WIKI oktatási elvek, AVIR/IMIR/UNI_BSC projekt...)URL2012-09-05 06:43
Hallgatói kooperációk: Péter Anna - Vallásturizmus elemzésen.a.2012-09-05 06:33
Hallgatói kooperációk: Holecz Enikő - Turisztikai elemzésekn.a.2012-09-04 19:22
Hallgatói kooperáció: Sós Tamás - gazdasági előrejelzések készítésen.a.2012-09-04 19:21
2012 őszétől a neptunba központi rendelkezés alapján kerülnek meghirdetésre a tantárgyak, mely lista így egy fajta napiparancsként értelmezhető...URL2012-08-30 09:38
Nappalos oktatás GödöllőnURL2012-08-29 11:11
Hallgatói kooperációk: Környezetvédelmi elemzések (Monostory E.), Vállalatelemzés (Ács P.P.)n.a.2012-08-19 10:47
Budapesti órák (s egyben fogadónap) a nappalos képzésben 2012 őszén (BA: Gazdasági Informatika): minden kedden 10.00-16.00 közöttn.a.2012-08-15 08:45
Kísérlet egy korrekt személy-specifikus monitoring rendszer felállításáraURL2012-08-12 14:29
Konferencia: Aigelsberg 2012.08.10. / DorfinnovationURL2012-08-10 08:29
Órarend: 2012 ősz (ITT/GINT levelező és HR képzésekben való érintettségei)URL2012-08-10 08:28
Időbeosztás: 2012 őszURL2012-07-16 14:46
Hallgatói kooperáció (TDK-terv): Simonovics Edina - Turisztikai (SWOT) elemzés Szentes kapcsánn.a.2012-06-19 18:41
Intenzív együttgondolkodás Kaposvár és Gödöllő között a hasonlóságelemzés matematikai alapjairóln.a.2012-06-15 07:23
Aktuális hallgatói kooperáció: Ács Pál Péter - EU-döntések vállalati szintű hatásainak feltárása (mezőgazdasági tesztüzemi statisztikák alapján)n.a.2012-06-15 07:22
Felnőttképzésbe való betagozódás tematikai lehetőségei a MY-X munkacsoport általURL2012-06-09 12:59
Aktuális hallgatói kooperációk: Topfer Éva - turisztikai elemzésekn.a.2012-06-06 12:08
Aktuális Hallgatói aktivitások/kooperációk (MSC diplomatéma): Péter Gábor - A haszongépjármű kereskedelem (marketing-orientált) döntéstámogató rendszereinek reformjan.a.2012-06-01 09:58
Publikációs felkérés: Scientific & Academic Publishing(SAP),USAURL2012-05-31 06:59
Hallgatói kooperációk: Fraisz Karolina - turisztikai elemzésekn.a.2012-05-31 06:58
Jelentkezés a Humán Szakemberek Országos Szövetsége, az MTA IX. Osztály Gazdálkodástudományi Bizottsága, valamint a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kara által rendezett III. Országos Emberi Erőforrás Menedzsment HR megoldások – határok nélkül éves nemzetközi szakmai konferenciára.URL2012-05-31 06:58
Kooperációs javaslat a SZIE_BVOP együttműködés keretében a 2008 óta folyó munkálatokra támaszkodva: http://miau.my-x.hu/miau/114/BV-ROBOT.doc, http://miau.my-x.hu/miau/113/bv1.doc Köszönettel és üdvözlettel Pitlik László URL2012-05-24 11:32
Felkérés docensi pályázat értékelő bizottságában való részvételren.a.2012-05-24 11:03
MSC diplomadolgozat bírálata: Beruházási folyamatvizsgálat a megrendelői döntéshozataltól a megvalósulásig egy építésziroda nézőpontjából (hasonlóságelemzéssel)n.a.2012-05-21 20:13
Sikeres konzultációk a Giessen-Gödöllő kapcsolat régi és új koordinátorával.n.a.2012-05-17 08:15
Felkérés csatlakozásraURL2012-05-13 23:40
Aktuális kooperáció Hallgatókkal IV.: Troll Gergely - HR-tanácsadó robotok építése online alkalmazási környezet számáran.a.2012-05-07 14:40
Aktuális kooperáció Hallgatókkal III. Hajnal Henrietta - design-tanácsadó robot építése, mely megadja, hogy adott élethelyzetben lévő cég online megjelenésének mely rétegét milyen irányba és mértékben illene módosítania...n.a.2012-05-07 14:34
Kooperációs javaslat: a SZIE felnőttképzési szervezete irányába az AVIR - munkacsoport, a MY-X - munkacsoport, a Gazdasági Informatika Tanszék, és a INNOREG/KMRIÜ keretében felhalmzott tervezési tapasztalatok átadásárólURL2012-04-29 10:50
Kooperációs javaslat: az FTT (Felsőoktatási és Tervezési Testület) irányába az AVIR - munkacsoport, a MY-X - munkacsoport, a Gazdasági Informatika Tanszék, és a INNOREG/KMRIÜ keretében felhalmzott tervezési tapasztalatok átadásárólURL2012-04-29 10:49
Aktuális kooperációk Hallgatókkal II.: Halák Szabolcs, turisztikai elemzésekn.a.2012-04-25 09:30
Aktuális kooperációk Hallgatókkal: Prauda Máté/T-FLEX Kft. - készletfogyás-előrejelzés, Patócs Péter/Patócs Autóház - negyedéves tervezés támogatása, Fehér Dávid/HR-információs rendszer fejlesztése, Sinka Ágnes/Személyügyi kiválasztásn.a.2012-04-20 19:34
Újabb OTKA felkérés érkezett pályázatbírálatran.a.2012-04-18 15:03
A SZIE Gazdálkodási és Szervezési Doktori Iskola befogadta az Adatbányászat: gyanúgenerálás/hasonlóságelemzés témakörben felajánlott tantárgyat, mely érdeklődés esetén 2012 őszétől indul a Seacon Kft., a GIK Kft. és a KMRIÜ támogatásával...n.a.2012-04-05 20:20
Felkérés érkezett OTKA-pályázat elbírálásáran.a.2012-04-01 08:37
Felkérések érkeztek a fenntarthatósági alkotmányozás kapcsán tanulmányírásban való részvételre: iTE = az innovatív Tudás Egyeteme az Innováció Innovációja / Innovatív kérdések és válaszok a fenntartható gazdasági, társadalmi, környezeti-ökológiai, kulturális változási folyamatokra. Témakörök: A „Kulcs” az élethez – avagy a tapasztalás tudománya ill. Öko-építészetn.a.2012-03-29 06:47
Az INFO-PERISZKÓP ma is él: az EducationNews.org kérte, hogy kerüljön fel az adatbázisba...URL2012-03-18 15:32
Megkeresés szimulációs feladatok megoldására: A MY-X munkacsoport (SZIE Gödöllő, TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet) elsődlegesen bonyolult (tetszőleges funkcionalitású) rendszerek mért/megfigyelt állapotsorozatai alapján képes az eredetileg kaotikus/sztochasztikus/ismeretlennek vélt rendszerviselkedés szimulálására, vagyis a rendszerműködés hátterében vélelmezett potenciális "termelési függvények" (hatásmechanizmusok) közelítésére: pl. ha ismert, hogy egy versenyautó (vö. Forma-1) egy adott versenypályának mely keresztmetszeti pontjain (Xi) haladt át, s mennyi idő alatt tett meg egy kört (Y), akkor fontos kérdés, vajon leírható-e 'n' darab versenykör adatai alapján bármely pályabejáráshoz tartozó várható köridő... Az alkalmazott módszertan a többrétegű konzisztens önellenőrzésre képes esetalapú következtetés (CBR) hasonlóságelemzési alapon.n.a.2012-03-18 15:30
Nemzetközi partner megrendelést adott le a miau/myx OLAP/hasonlóságelemzési/szakértői rendszer modulokból álló online szolgáltatás kialakítására...n.a.2012-03-03 13:03
Ajánlat a GSZDI (GésDI) számára adatbányászati oktatás indítására a PhD-képzésekben a módszertani ismeretek szintjének piacképessé tétele érdekébenURL2012-02-22 10:43
A MIAÚ ingyenes regisztrációja megtörtént egy nemzetközi ISSN-kereső szolgáltatásbanURL2012-02-22 10:41
A korábban jelzetteknek megfelelően lendületesen folyik a nemzetközi és hazai oktatásértékelési tapasztalatok gyűjtése a FITt (http://miau.my-x.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=fitt) keretében... Továbbra is javasolt: TDK szinten érdekes lenne erre a témakörre külön szekciót alapítani, hiszen az alma mater direktben profitálna az ott elhangzott minden szóból..., ill. a nemzetközi porondra kikerülő Hallgatókat fel lehetne készíteni hasonló elemzések elvégzésére, hiszen az alma mater direktben profitálna minden leírt szóból... (Most éppen lengyelországi tapasztalatokkal rendelkezőkkel folynak egyeztetések), s a giesseni szál a terveknek megfelelően ősztől telik meg élettel...URL2012-02-16 10:54
Kaposváron kilencedik alkalommal rendeztük meg az Alkalmazott Informatika konferenciát. A 2011 február 23-i rendezvényen számos érdekes előadáson vehetek részt, és szakmailag is színes posztereket tekinthettek meg a jelenlevők. Az Acta Agraria Kaposváriensis című tudományos folyóiratban ebben az évben is megjelentetjük azokat a cikkeket, amelyek megfelelnek a lap tartalmi és formai követelményeinek, illetve két lektor javasolja azokat. Ezúton szeretnénk felkérni Önt, mint az adott szakterület kiváló ismerőjét, hogy a mellékelt cikket lektorálni szíveskedjék... URL2012-02-14 17:32
Citáció: A felsőoktatás hatékonyságának mérési problémái, Készítette: Ország Gáborné - GTK, Konzulens: Dr. Petró Katalin egyetemi docens - Közgazdaságtan TanszékURL2012-02-14 17:12
MIMIR-hivatkozás (Kistérségi Információrendszer, Csorba József Módszertan Stratégia Akcióterv 2005)URL2012-02-09 14:12
Állami (IHM) "elismerés" (hivatkozás a MAINFOKA szolgáltatásra: http://miau.my-x.hu/mf) - http://www.epeter.info/e107_files/downloads/Alapismeretek/Alapismeretek.pdfURL2012-02-09 14:11
Hivatkozás korábbi Tanszéki teljesítményekre (INFO-PERISZKÓP): http://miau.my-x.hu/periszkopURL2012-02-09 13:44
A "Stratégiai döntések automatizált előkészítése hasonlóságelemzéssel" című doktori téma továbbra is meghirdetve maradt a Doktori Iskola (GSZDI, GésSDI) felkérését követve...URL2012-02-06 04:04
Záróvizsgatétel: Tantárgy neve: Online kommunikáció Tételcím: Mutassa be azt a folyamatot, mely keretében online hírek bármely szava/szófordulata/üzenete esetén online adatbázisok alapján online elemző eszközökkel a vizsgált kijelentés/sugalmazás a közlő és/vagy a befogadó által bizonyítható, vagy elvethető... Kulcsfogalmak: adatvagyon-gazdálkodás, tény-alapú szakpolitizálás, hasonlóságelemzés, objektivitás Szakirodalom: MY-X DVD, 2010, miau.my-x.hu (mintapéldák)URL2012-01-31 17:29
Felkérés peer-review feladatok ellátásáraURL2012-01-29 10:17
Egy lehetséges "mérőszám" PhD-dolgozatok, témák érdemi minősítésére...URL2012-01-19 16:44
Elrettentő tények (avagy Halál az Innovációra?): Évek óta tartóan 10-ből 9 Hallgatónak nincs érdemi elképzelése arról, hogyan is lehetne kiszámolni előre, érdemes-e egy már bejáratott döntés-előkészítési módszert lecserélni egy másikra? S ezen kompetenciahiány szinte feloldhatatlannak tűnik... Ennek fényében még inkább szükségszerű az innováció-tudatosság középpontba állítása a képzési tematikák kialakításakor...URL2012-01-19 09:06
Felkérés érkezett, hogy Hallgatói elemző munkákkal támogassunk valós oknyomozó riporteri feladatokat! URL2012-01-18 17:50
Hazai és nemzetközi vállalatvezetői és felsőoktatási tapasztalatokkal rendelkező HR-tanácsadó benchmarking témakörben kooperációt ajánlott a kapcsolódó diplomamunkák megismerése után...URL2012-01-18 11:39
Önkéntes részvétel egy felkérés kapcsán kérdőíves felmérésben: Tisztelt válaszadó! Ezúton szeretném invitálni a „Kérdőív a felsőoktatási intézményben foglalkoztatott oktatók/kutatók számára” című kérdőívem kitöltésére, amelyet a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar vezetése is jóváhagyott. A válaszadásnál nincs jó és rossz válasz. A cél az Ön jelenlegi oktatási és kutatási tevékenységének anonim megismerése továbbá lehetőség nyílik saját preferenciájának kinyilvánítására. A kutatást a gyakorlat keltette életre, mert ez idáig nem volt még ilyen komplex felmérés a felsőoktatási intézmények humánerőforrás gazdálkodását illetően, mely célja az oktatói/ kutatói életpálya modell és egy döntéstámogatási rendszer megalkotása. A kérdőív eredményét felhasználom annak érdekében, hogy javaslatot tegyek egy hatékony humán erőforrás gazdálkodás megvalósítására, mely az oktatók, kutatók releváns igényeihez igazodva az adott gazdasági környezetet figyelembe véve az intézmény érdekét szolgálja...URL2012-01-17 16:50
Megindult a 2012-es évre vonatkozó tananyagfejlesztés, mely a piaci szereplők eddig visszafogottságával ellentétben jelentős aktivitást mutat pl. az alábbi területeken: bankbiztonsági elemzések adatbányászok számára, turisztikai kártyakibocsátás előkészítése marketing MSC szakosok, BSC-s vidékfejlesztők és BA gazdálkodás és menedzsment szakos Hallgatók számára, stratégiai tervezés megalapozása kommunikáció szakosok részére, agrárintegráció és fenntartható innovációs politikák tény-alapú előkészítése mindenki számára...n.a.2012-01-16 14:55
A MIAÚ_WIKI eddigi szabad regisztrációja felfüggesztésre került webes marketingtámadások kivédése érdekében. A MIAÚ_WIKI új https-tanúsítványa végre hibajelzés nélküli kapcsolatfelvételt enged a felhasználók számára...URL2012-01-16 14:52
Ezúton szeretnénk mindenki tisztelettel meghívni Bunkóczi László: „Agrárszektormodellek, konzisztencia vezérelt előrejelzések, valamint hatékonyságszámítás” című (PhD) értekezés-tervezetének munkahelyi vitára. Helyszín: 2012.01.13-án 13:00 órakor a SZIE GTK főépület (2100.Gödöllő Páter Károly u.1) 112-es szemináriumi terem.n.a.2012-01-11 18:17
Megkezdődtek a Kiválósági Központ nevének megfelelő Kiváló Akkreditálhatóságot és oktatás-didaktikai innovativitást vállaló régi/új Gazda$ági Informatik@ Tanszék alapításának munkálatai...n.a.2012-01-05 19:08
Felkérés online turisztikai szolgáltatások üzleti tervének legitmálásáran.a.2012-01-05 19:01
Felkérés alternatív turisztikai kártyaprogramok elemzéséren.a.2012-01-05 19:01
Kooperáció és publikáció a hasonlóságelemzésről: 1. Bánkuti Gy. - Pitlik L. : About the method of Component-based Object Comparison for Objectivity, International Congress of Mathematicians, 19-27, August 2010, Hyderabad (Investigation of a new, un-investigated Hungarian Data Mining methodology)URL2012-01-03 09:22
Nem! költői! kérdés egy Hallgató felé: Hallgatóként személyesen, vagy a HÖK-ön keresztül, vagy bármilyen más formában Ön mit kíván tenni azért, hogy a tudás fellegvárában a keletkező dokumentumok ne legyenek rosszabb minőségűek, mint amire egy Hallgató már jegyet kaphat?URL2012-01-03 08:34
Kreatív Kémikusok Kedvenc 1@mi szintű viccei (friss termés) a karácsonyfa alá: Milyen jelenségekben/anyagokban van sok-sok invent ION? (kcits-hctam a ro leehw .g.e noitnevni hcae in) Hol tartják nyilván ezeket az anyagokat pl. Németországban? (rát-tnevni) Which nation belongs a drug-dependent person? (noitaN-icullaH) Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet!n.a.2011-12-24 09:12
Nyílt levél / közérdekű javaslat: Tisztelt Kollégák! http://miau.my-x.hu/miau/161/finn/ A fenti címen olvasható két, Finnországban (is) tanuló magyar Hallgató munkájának minden fontos eredménye. A Hallgatók első lépésben feltárták a finn oktatás másságát. Ennek alapján megvetették egy nemzetközi elvekre alapozó értékelés (benchmarking) fogalmi alapjait. A (f)elismerni vélt értékek alapján a következő lépésben összehasonlították a hazai képzés minden tárgyát, figyelembe véve az egyes tárgyak valódi mozgástereit. Ennek alapján a hazai képzés egy fajta "nemzetközi akkreditáción" esett át, s az értékekkel való azonosulás után már minden következmény objektíven, azaz tényekre alapozottan vezethető le. A konklúziók viszonylag egyszerűek: válaszokat kapunk arra, mely tárgy esetén milyen jellegű oktatás-módszertani fejlesztés milyen hatást gyakorolna az adott tárgy hasznosságának növelésére? Melyek ma az értékrendet legjobban közelítő tárgyak, ill. melyek azok, ahol a leginkább illene szakvezetői szinten beavatkozni... Ez a módszertan nem helyettesíti a klasszikus kérdőíves felméréseket, vagy az anonim véleménykéréseket (pl. https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/TURINF_BP). Ez a fajta értékelés más, hasonlóan fontos kérdésekre keres más jellegű legitimációt biztosító válaszokat. Ennek alapján javaslatot szeretnék tenni, hiszen vélelmezhetően hasznos lenne az egyetemi akkreditációs folyamatok számára, ha a jövőben - a nemzetközi képzésekben résztvevő magyar Hallgatóktól a fenti elemzéseket elvárnánk (egyetemi támogatás /inkl. egyéni tanrend kérése/ mellett kötelezettségként, külső támogatás kapcsán kérésként), - ezen Hallgatók intézményesen megkaphatnák az elemzésekhez szükséges módszertani képzést (ún. B/C-tárgyként meghirdetve), - az elemzéseket TDK-dolgozat formájában keletkeztetve, külön minőségbiztosítási/akkreditációs szekció indulna az ETDK-n, - a nemzetközi kapcsolatokban résztvevők mellett a fenti koncepciót kiterjesztenénk a más felsőoktatási intézményekből jövő, ott is tanuló Hallgatókra - egy fajta országon belüli értékelési folyamatot beindítva, - ezen folyamatba az itt tanuló (pl. ERASMUS) Hallgatókat is sikerülne bevonni (egy fajta idegen nyelven is felkínált tantárgyként: benchmarking, felsőoktatási minőségbiztosítás, akkreditáció). Nem csak javasolni, hanem vállalásokat is illik tenni ilyen esetben: - az újonnan formálódó Gazda$ági Informatik@ Tanszék nevében - mely egyben a KMRIÜ Felsőoktatási Innovációs Tanácsadó IrodahálózaT (FITT) első eleme (vö. http://miau.my-x.hu/tki/KM-RIU-KE-2011.doc) - vállaljuk, hogy az érdeklődők számára a szükséges módszertani tanácsadást megtartjuk. Ha esetleg valakinek felkeltette volna érdeklődését a felvetés, örömmel állunk rendelkezésre. Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet! Üdvözlettel Pitlik László egyetemi docens, tanszékvezető TATA Kiválósági Központ és Informatika Intézet Gazda$ági Informatik@ Tanszék GTK, SZIE GödöllőURL2011-12-22 08:25
Zöld fény Új-Kazohinia megalakítására: 2012-ben újraéled a Gazda$ági Informatik@ Tanszék, mely régi/új célja az innovatív, minőségbiztosítási alapokat maximálisan tiszteletben tartó önfejlődés fenntartható kereteinek megalkotása külső legitimáció mellett...URL2011-12-20 06:46
S hol van még a hasonlóságelemzés (vö. zenei szépség elemzésének kísérletei, melyek már 2008-ra nyúlnak vissza: pl. https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/ZENE)URL2011-12-20 06:42
Drága mulatságnak bizonyult anno egy Groupwise licence beszerzése minden szakmai tiltakozás ellenére. Egy REDMINE licence is elegendő lehetett volna, ha ennek használatára fel lett volna készítve az ellenőrzést kevéssé akaró és tűrő HR-állomány... De egy egyetemtől sokkal inkább a kreatív fejlesztéseket szeretné látni úgy a diák, mint a piac, s ehhez minden fontos kompetencia meg is lenne, csak akarni kellene ott, ahol a döntések születnek... A licence díból sok szép modul keletkezhetett volna, mely működtetése is presztízskérdésként fogalmazódott volna meg... Addig azonban, míg a szolgálati út fogalma jórészt ismeretlen, csoportmunka-támogatásról álmodni sem illik...URL2011-12-10 18:52
Mentori felkérés érkezett: A Lakitelek Népfőiskolán futó Szent-Györgyi Albert Kollégium jövő év decemberében egy kötet megjelenésével fog lezárulni. A kötet fejezeteit a kollégistákból szerveződött, multidiszciplináris alkotói közösségek írják. Ezen közösségeknek lehetőségük van arra, hogy munkájukhoz egy mentor segítségét kérjék, aki támogatja és motiválja őket. Az egyik ilyen csapat mentori feladatait érintő felkérésnek nagy megtiszteltetés eleget tenni!URL2011-12-10 05:45
Megkezdődött az objektív jegyadás olyan feladatok esetén, melyekre deklaratív szabályt alkotni nem lehet előre. Hiszen arra a feladatra, hogy "elemezzen adott termékkört forgalmazó webáruházakat" (http://miau.my-x.hu/oktatas/2011osz/tematikus/?C=M;O=D - webshops*.*) nem illik előre megadni a szempontokat és nem lehet előre megadni a darabszámokat, mert ezzel a feladat kreatív és innovatív éle csorbul ki. De X megoldás után az X+1. megoldás már objektíven értékelhető abban az esetben, ha a versengő pontozási rendszer pl. hasonlóságelemzésre alapoz. A kísérletben véletlenszerűen érintett Hallgatók számára felkínálásra került az eljárás etikai vizsgálat keretében való közös értelmezése. Az első jelölt utólag belátta, hogy saját érdeke minden Hallgatónak: pontosan tudni előre a tanár-szimulátor publikálása alapján: adott pillanatban milyen részteljesítményekkel érheti el a 100 pontos rendszert. Vagyis maga javítja saját feladatát. Az objektív értékelési rendszernek van egy második fokozata: az első körben tehát a gyorsaságot honorálva olyanok is jegyet szerezhetnek, akik a többiekhez képest nem értek el a 100 pontot. Az így kialakított szimulátor alapján stabilitás lép fel, s a további feladatbefogadások alapja a 100 pont minimális elérése, DE: ha minden egyes befogadott feladat után a szimulátor újra kalibrálásra kerül, akkor a mindenkori 100 pont érdekében egyre nagyobb teljesítmény lesz szükséges = piaci verseny szimulálása az oktatásban!!!URL2011-12-09 07:26
Idézetek egy tanulságos levélváltásból II.: Hallgató: „II. Kommunikációs rendszerek és hálózatok: A …. Kft.-nél dolgozom, mint diszpécser-csoportvezető. Az általunk szervezett fuvarok teljesítésének igazolása a túraelszámolás folyamata. Ekkor számol el adott sofőr fuvarfeladatának elvégzéséről, a szállítólevelek, számlák másolatának leadásával. A hibás, hiányos, vagy meghiúsult kiszállításokat különböző ok-kódokkal különbözteti meg a túraelszámoló, amit rögzít a rendszerben. Jelenleg ezt egy mindenféle magyarázatot, részletet nélkülöző nyomtatott papírról böngészi ki a sofőr elmondása alapján - a folyamat rendkívül időigényes, és sok tévesztésre ad okot. Ezt hivatott egyszerűsíteni az a szakértői rendszer, amit erre készítenék. Kérem, jelezzen vissza, hogy elfogadhatónak tartja-e ezen témákat.” Oktató: „Elvileg: Amennyiben a sofőr számára minden olyan használati útmutató folyószövegesen adott, mely alapján (ha nem funkcionális analfabéta, akkor) van esélye helyesen eljárni, akkor a feladatskicc szakértői rendszerré alakítható - az eddigi szemeszterekben, mint gyakorlófeladat! Hiszen a tényleges feladat a kommunikációs rendszerek és hálózatok műszaki dokumentációinak feldolgozását várta volna el. Idén azonban igyekeztem szélirányba fordulni és akceptálni a saját céges témaválasztásokat, így tehát a feladat idén már megfelelő, de kihangsúlyozottan csak akkor, ha a robotizált párbeszéddé leképezendő tudás folyószövegesen teljes mértékben létezik, mert a cél a folyószöveges "tudás" strukturálásának képességét előhívni mindenkiből, aki ösztönös tud folyószöveget alkotni... S ez a párhuzamos tudás nem más, mint a hálózatos szerveződés tudása - sajnos a Gutenberg-Galaxis csak a szépirodalom igazi hazája, a szak(B)irodalom első határvárosát expert system city-nek hívják, majd jön pl. fuzzy-logic megapolis és így tovább...vagyis minden, a mesterséges intelligencia kutatás által feltárt vadnyugati városka...S ezen az úton nyer értelmet a másik tárgy hőérzet-feltáró kompetenciája... https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/Kezd%C5%91lap, http://miau.my-x.hu/myx-free/ego/” n.a.2011-12-07 07:01
Idézetek egy tanulságos levélváltásból: Hallgató: „Tisztelt Tanár Úr! II. évfolyamos kommunikáció- és médiatudomány szakos hallgató vagyok, levelező tagozaton. Most tudok nekikezdeni a szemeszter két olyan beadandó dolgozatának megírásához, melyeknek Ön az oktatója. Mielőtt nekiállok a feladatok részletes kidolgozásához, arra kérem a Tanár Urat, hogy vizsgálja meg az általam felvetett témákat, hogy rossz választás esetén ne dolgozzak feleslegesen.” Oktató: „Helyes stratégiai hozzáállás!” Hallgató: „Online kommunikáció: Tudom, hogy elsődlegesen sajtómegjelenések közt kell keresnem, de nem tudtam elmenni a minap a következő közterületi reklámtábla mellett, amit egy budapesti benzinkút helyezett ki: #Benzinkút megnyílt! -10 Ft-tal olcsóbb!# Az eladásösztönző reklám minden egyes közlése ’érdekes’. A kút közel egy éve nyitva. Öt km-es vonzáskörzetében 12 Ft-os árkülönbözetet tapasztaltam, köztük olyat is, amely a reklámozott kútnál olcsóbban adja a 95-ös oktánszámú motorbenzint. Egy részletes kutatás-elemzés után egyértelműen bizonyítható lenne, hogy a közölt információk enyhén szólva hiányosak, megtévesztőek.” Oktató: „A felvetés (bár oknyomozó riporteri szempontból helyes), de a tárgy alapelvárásait megelőző fázisra vonatkozik, ahol is a tények inkonzisztenciájának feltárása történhet. Tanulságképpen, ha már a hírek, demok és feladatszabványok nem tűnnek elegendőnek (https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/Kezd%C5%91lap), íme a 2012-től esedékes új esettanulmány-gyűjtemény munkaverziójához való hozzáférés: http://miau.my-x.hu/miau/161 Itt (is) világosan látható, hogy a hagyományos vonnegutista (http://innohow.hu) ötletelés HELYETT, "minden egyes szó" (kijelentés) bizonyítása a feladat. Az Önök esetében sem kell mást tenni, mint a bizonyítandó részletekre rámutatni és a bizonyításhoz szükséges adatvagyon felvázolni... EHHEZ minden online forrás felhasználható, felhasználandó: keresés: szakirodalmak és fogalmak beazonosítása, ceteris paribus irányok feltárása, adatvagyonok feltárása, objektumok feltárása... Fel kell hívnom a figyelmet, hogy a kommunikáció szakos Hallgatók átlagos képességszintje a saját szakmájukban (vö. bizonyítási kényszerek felismerése a kommunikációban) szignifikánsan gyengébb, mint bármely más képzésben az eddigi adatok szerint. Ez ’elgondolkodtató’. S ezen jelzést egyben motivációnak szánom a már amúgy is szimpatikus stratégiai nyitást honorálandó! További segítség: ha már "üzemanyag", akkor pl. egy olyan hír esetén: ’Magyarországon a legdrágább a környező országok közül az üzemanyag.’ - azt illik reagálni, hogy a tényleges árszint (vö. hőmérséklet) mellett vizsgálandó a relatív drágaság fogalma (vö. hőérzet), vagyis összevetve hazánk szocio-ökonómiai adatait más országok hasonló adataival és meghatározva azt, hogy milyen tényezők alakulása hat emelő jelleggel az üzemanyagárakra, lehet, hogy a hazai üzemanyagárak megfelelnek az összes hatás eredőjeként vélelmezhető árszintnek, de lehet, hogy alatta, vagy felette vannak... EZ A ’JÁTÉK’ az alapja a tehetséggondozási szolgáltatásunknak is: http://miau.my-x.hu/miau2009/index_2.php3?x=temaajanlas, melyet a Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség most vezet be országos szinten. S ez a szemlélet az alapja minden sikeres szak- és TDK-dolgozatnak (https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/ITT:dolgozatok). Ugyanis a tények és az átlagszemlélet önmagukban logikai szinten félrevezetőbbek lehetnek, mint a ’ténymentes’ intuíciók, ami az innováció, vagyis a tisztánlátás gátja! (vö. http://miau.my-x.hu/miau/159/tdk/ <--Kovács, Sápi). Mint érezhető, ezen üzenetek már egyben a Tisztelt Szakvezetés számára is egy fajta évzáró tájékoztatást kívánnak adni egy olyan Hallgatói felvetés kapcsán, mely konstruktív és taktikailag értékes. A tananyag tehát semmi mást nem tesz, mint felkészít arra, ami az egyetemek akkreditációja kapcsán a Módszertan: http://miau.my-x.hu/avir S ha ez ott szakmai minimum, akkor az élet minden más területén is fontos kompetenciáról beszélünk. Ez a levélrészlet immár a tanszéki hírek része is természetesen anonim módon...” n.a.2011-12-07 06:49
Telítési görbét saját idősorából COCO MCM közelítéssel lehet szimulálni. Az első lépcsőfokok összege MCM-alapú polinomizált lépcsők esetén is reálisan közelíti a telítődés maximumát.URL2011-12-05 14:37
Külső gazdasági tanácsadók jelzése arról, miként és milyen területeken alkalmazza a weben elérhető hasonlóságelemzési/WAM mintapéldákat a tanácsot kérő cégek kérdéseinek értelmezése során...n.a.2011-12-02 19:20
Hallgatói (levelezős!) jelzés arról, miként és milyen területeken alkalmazza a tanult hasonlóságelemzést saját vállalatánál...n.a.2011-12-02 19:19
NYÍLT LEVÉL: Tisztelt Döntéshozók! Helyzetértékelés: - a NAPPALOS képzésekben - a budapesti és a békéscsabai telephelyekre való utazgatás szervezése, időigénye, finanszírozása számos anomáliát, problémát vetett fel a múltban - ezek feloldására kísérletképpen a békéscsabai oktatás egy része idén ősszel már konferencia-kapcsolatra támaszkodva (tehát a helyi IT személyes támogatása mellett) került lebonyolításra (sikerrel) - a budapesti rendszergazda tegnap bekért véleménye szerint egy ottani skype-alapú kapcsolattartásnak nincs elvi és műszaki akadálya - ehhez arra van szükség, hogy rendszergazdai szinten telepítésre, tesztelésre kerüljön a skype és - Hallgatói csoportonként egy-egy Hallgató (vö. demonstrátor) jogosultságot szerezzen a kulcs felvételére és a teremben folyó munka felügyeletére - mivel eddig is sikeresen folyt a team-munka az informatikai jellegű önálló feladatok kapcsán, így a technikai felügyelet csoportvezetői "felvállalása" jelképes kihívásnak tűnik csak... Az alábbiakban összefoglalom a 2012 tavaszi félévétől bevezetendő megoldás részleteit, melyet mindenki saját hatáskörében mérlegelhet, s személy szerint azt remélem, senki nem talál érdemi kivetni valót az alábbiakban. Ha mégis, akkor a tiltás alapjául szolgáló érveket (gondolom) postafordultával meg fogom kapni az érintettektől. Ennek hiányában a jövő héten meg fogom kezdeni a következő félév Hallgatóinak megszólítását tárgyanként és csoportonként annak érdekében, hogy a "demonstrátorok felkészítése" időben lebonyolítható legyen. Íme a javaslat: - a nappalos képzések nem gödöllői helyszínein - NEM a teljes képzési időre vonatkozóan (vö. a félév kezdetén ajánlatos a személyes találkozó mindenképpen a Hallgatókkal) - a rendelkezésre álló (kipróbált, letesztelt, jogszerűen használható) technikai, technológiai lehetőségekre támaszkodva - "távoktatás" kerül bevezetésre az informatikai jellegű tárgyakban - annak érdekében, hogy (nem fontossági sorrendben): -- a kari alaptevékenység működési költségei minimalizálhatók legyenek -- az időt rabló utazások minimalizálhatók legyenek -- az órák fertőző betegségek esetén is megtarthatók legyenek (akár otthonról is) -- az esetleges helyettesítéseket ne nehezítse a nettó óratartáson túli utazási igény -- a Hallgatók felkészítése az online kommunikáció kapcsán ezúton is gyakorlatias legyen -- a környezetvédelmi intézkedések kapcsán (páros, páratlan rendszám, piros/fekete matrica) ne legyen fennakadás az oktatásban -- stb. - a távoli helyszíneken az erre felkészített, majd feljogosított Hallgatók vezetésével folyna a munka - ezért a Hallgatók a félév sikeres lebonyolítása után jelest kapnának, - lévén felkészítésük nem csak a többiek felügyeletére terjedne ki, hanem a félévi követelmények részletes ismeretére és magára a tananyagra is - azaz ők előre (vö. egyéni tanrend) levizsgáznának a tananyagból szóban, s ezen kompetenciájuk birtokában vezetnék a távoli helyszíneken a munkálatokat - ez egyben a tananyag Hallgatói szintű előtesztelése is lenne, mely során a feltárt problémákat az oktatók még időben orvosolni tudnák - a "távoktatás" keretében a képernyőképét legalább az oktatónak ki kell tudnia ajánlani a Hallgatóság felé (vö. projektorra kerülő kép) - szerencsés esetben a Hallgatói monitorok képe is el illene, hogy jusson az oktatóhoz (vö. terembeli munka ellenőrzése) Ezúton kérek tehát mindenkit arra, hogy amennyiben a fenti koncepció bármilyen hatályos szabályozást sértene, erről postafordultával legyen szíves engem tájékoztatni. Ennek hiányában a vélelmezett jelentős előnyök által motiválva az előkészületeket, a felkészítést a jövő héttől megkezdem. Köszönettel és üdvözlettel Pitlik Lászlón.a.2011-11-30 07:15
Sikeresen zárult a 2011 ETDK az Alkalmazott Informatika Szekcióban!URL2011-11-26 11:39
Sikeresen lezárult az első konferencia-kapcsolásra alapozott békéscsabai oktatás, mely jelentős költségmegtakarításként értékelhető. A felkészülési idő ugyan jelentős a kezdeti betanulási és tesztelési feladatok kapcsán, de ennek is illik hosszabb távon kedvezőbb arányokat mutatni...n.a.2011-11-18 14:48
KMRIÜ kooperációs ajánlatának előkészítése az innovációs potenciál támogatására a diplomadolgozatok és TDK-dolgozatok kapcsán a magyar felsőoktatás szereplői feléURL2011-11-14 16:59
MediaGo gyakornoki lehetőségek közvetítése a SZIE GTK Hallgatói felé a nappalos és levelezős hírblokkokon keresztül.URL2011-11-14 16:58
Felkérés a Nyelvi Tanszék (SZIE GTK) részéről: 2012 tavaszi félévében 2 órányi bemutatót lehet tartani arról a különböző nyelven érintett szakfordítók számára magyar nyelven a Szakmai Dokumentáció című tárgy keretében, miként illik a XXI. században adatbányászati, módszertani, minőségbiztosítási elvek mentén egy ideális dokumentációt kialakítani...n.a.2011-11-11 12:53
Apró siker: A hasonlóságelemzésre támaszkodó kutatási eredmények bekerültek a német szaktanácsadás reformját feszegető dokumentációba...n.a.2011-10-22 14:40
Egy hasonlóságelemzési kurzus talán jót tenne a PhD-képzések számára is?URL2011-10-22 14:39
Amikor már kell, s amikor még várat magára a hasonlóságelemzés...URL2011-10-15 12:34
Önképzőkör professzionális online szolgáltatók segítségével: a MY-X MCS 2011.10.14-én stratégiai megbeszélést tartott az elemezz.hu oktatási célú (pl. turisztikai) hasznosításáról, ill. ennek technológiai hátteréről.n.a.2011-10-14 11:08
ERP a gyakorlatban: az integrált vállalati információs rendszerek oktatása kapcsán minimális elvárás lenne, hogy az oktatók saját életük egy szeletét (projekt, intézet, munkacsoport, stb.) egy saját üzemeltetésű ERP rendszeren keresztül menedzseljék élőben és valós, de publikus tartalmakkal. Az így realizálódott tapasztalatok alapján lehet csak érdemben nyilatkozni arról, milyen helyzetekben mire képes egy-egy ERP-megoldás. A kapott adatok alapján tovább kell azonban lépni: vizsgálni kell és lehet, milyen kommunikációs szokások, ill. milyen projekt-kontrollingadatok milyen milyen gyanúmomentumokat engednek levezetni objektív módon, mely kérdőívek kitöltői mely kérdésnél válaszoltak vélelmezhetően irracionálisan/inkonzisztens módon. Ezen adatok (inkl. naptárfunkciók) adják az objektivizált (relatív) teljesítményértékelés alapját. n.a.2011-10-11 12:44
Javaslatok a TDK-mozgalom színvonalának növelése érdekében - indoklások: Tudom, "sokan" majd szigorúnak és a TDK-mozgalom jelenleg ismert színvonalához képest egyszerre nagy ugrásnak tarják, ha egyáltalán egyetértenek majd az elvárt irányokkal. DE: talán nyugodtan elmondhatom, hogy év tizedek óta a piacra dolgozom Hallgatókkal együtt, s ezek az elvek (pl. http://miau.my-x.hu/myx-free/index.php3?x=test1) innen kerültek levezetésre. Lehet tehát szembe menni az értéktermelés kényszerével, de akkor a piaci szereplők előtt magunkat is lejáratjuk. Minőségbiztosítási alapvetés lenne: a külsős bírálók őszinte (anonim) véleményének bekérése a témaválasztásokról, hiszen minden ott dől el... Nekem van ilyen véleménycsokrom, s nem hízelgő az "átlag-dolgozatra" vonatkozóan! A helyes témaválasztást a tehetséggondozás keretében kellene katalizálni: pl. http://miau.my-x.hu/miau2009/index_2.php3?x=temaajanlas Ez a link szomorú és friss bizonyítékát adja annak, hogy az átlag-Hallgatónak lényegében nincs hasznosságfogalma, s ez ellen az intézmény sokat tehetne... Sok éves tapasztalat szerint (https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/Ide%C3%A1lis_sz%C3%B3cikk_2010) írásbeli szabványok betartása is esetleges az átlag-Hallgatónál, vagyis sok-sok személyes egyeztetés keretében lehet csak sikerre vinni a személyiségfejlesztést... Amíg tehát keveredhet az ocsú a búzával, nehéz lesz egységesen magas minőségről beszélni... Ha nagyon tévednék, köszönettel és érdeklődéssel várom a korrekciós javaslatokat! URL2011-10-10 18:10
Javaslatok a TDK-mozgalom színvonalának növelése érdekében (2)URL2011-10-10 18:09
Javaslatok a TDK-mozgalom színvonalának növelése érdekében (1)URL2011-10-10 18:08
Az ITT/MY-X munkacsoport aktívan támogatja mostantól a regionális innovációs folyamatokat, hiszen az elnökség tagjává választották a tanszék/munkacsoport vezetőjét. Az eddigi Hallgatói aktivitások piac-orientált lekötésének így magától értetődő befogadója lesz a jövőben.URL2011-10-01 09:28
A hasonlóságelemzés KAZOHINIA matematikája.URL2011-09-25 20:39
A zenestatisztika alapjai, avagy egy sokatmondó vizuális konverzió a zene számszerűsítéséreURL2011-09-25 19:27
Meghívó: 1. SZIE HR IT DAY (2011.10.15.)URL2011-09-25 12:48
A régóta felállításra váró egyetemi tehetséggondozás, karrier-tanácsadás "hivatalos" rendszere mellett/helyett a piac és innovatív oktatók aktív tárgyalásokat folytatnak önszerveződő gyakornoki programok párhuzamos (versenyt katalizáló) kialakításáról, vagyis a piac, az egyetem, a non-profit szféra ideálist közelítő együttműködésének részletes paraméterezéséről.n.a.2011-09-25 12:41
Az intézetek, mint a kar és a tárgyfelelősök közötti szervezés színterei nem bizonyultak hatékonynak az elmúlt évek tapasztalatai alapján: sok-sok éve nincsenek munkaköri leírások, az intézeti feladatok felelősei ismeretlenek, az intézeti honlapoldalak aktualitása esetleges, az akkreditált tárgyfelelősök munkáját az akkreditálatlan intézetek nem segítik, hiszen arra sem képesek, hogy az akkreditációs alapadatokat kezeljék. Nincsenek jegyzetszerződések, szabadságtervezés, hiányzik a teljesítményértékelés akkor is, ha ezt a dolgozó kéri. A tárgyfelelősök nem rendelkeznek ellenőrzési és utasítási joggal, így az óraszámok kialakulása esetleges, mely sértheti a nem ismert tartalmú túlmunka-szabályozást, a szombati munkaelrendelés esetén járó soha ki nem jelölt pihenőnapokat. A kötetlen munkaidő és a jogosulatlan rendszerhasználat összedolgozása nem létezik: a neptun-ba szabadság alatt is lehet bejegyzéseket tenni, ill. ünnepnapokon és hétvégenként úgy szintén. A szolgálati út semmilyen módon nem képes szolgálni az érdekegyeztetést...n.a.2011-09-25 12:38
A neptun alatt továbbra is az akkreditációs elveket kielégíteni akaró tantervekkel ellentétes tartalmak találhatók. A neptun helyes bevonása a mindennapi ügyvitelszervezésbe azt várná el, hogy legyen egy központi erő és tudásbázis, ahol minden részletre kiterjedően konzisztens neptun-tartalmak előállítása és kezelése a cél. Ahol a neptunon át parancs érkezik, s nem inkonzisztens "információs" felületként nyílik meg a neptun. Ahol egy oktató egy Hallgató neptun-kódjának ismeretében arra kapna azonnal választ, milyen kapcsolata van/volt/lesz ezen Hallgatóval, ahelyett, hogy a kellően esetlen menürendszeren keresztül kelljen találgatni, mi is az éppen aktuális jogi helyzet...n.a.2011-09-25 12:33
Kevéssé megnyugtató tapasztalat, hogy az MSC-s Hallgatók módszertani felkészültsége semmilyen érezhető mértékben nem különbözik az alapképzésekben tapasztalt alacsony szintű operacionalizálási kompetenciáktól. Ennek fényében több, mint kétes értékű az a kialakult gyakorlat, hogy MSC-s képzésekben az adatbányászat és a mesterséges intelligencia kutatások eredményei (vagyis a módszertani innováció) csak jelképesen kapnak szerepet. A módszertani képzettség szinte teljes hiányát és az innováció lényegének meg nem értettségét bizonyítják azok a szakdolgozati címek és több, mint esetlen célkitűzések, melyek sajnos nagyon mélyre csúszott alapjai a gazdasági/üzleti/turisztikai/személyügyi informatikai oktatásnak. Innen sikert elérni magától értetődő, noha a kijelölt módszertani tudáscsomagot középiskolai szinten is lehetne már oktatni, ahogy ezt az előzetes tesztek mutatták. A Hallgatói kompetencia-hiányok oka a tantervekben és a tehetséggondozás hiányában keresendő: addig ugyanis, amíg egy-egy szakdolgozat nem valós problémák megoldását várja el, hanem valamiféle pótcselekvésre hív fel intézményesen, addig a Hallgatók csak kis mértékben fogják tudni maguktól felismerni a helyesebb irányokat...URL2011-09-25 12:29
Sikerre vezetett a kísérleti tanterv a két félévet átfogó gazdasági informatika tantárgyból, mely keretében az első éves vidékfejlesztési agrármérnök (BSC) képzés Hallgatói önállóan közhasznú adatbázist fejlesztettek a KSH negyedéves megyei statisztikáiból, ill. erre alapozva olyan újszerű (automatizált) SWOT elemzést készítettek, mely eredményeivel a legérdeklődőbbek elindulnak a most őszi ETDK-n is. A reform célja nem volt más, mint annak demonstrálása, hogy már az első éves Hallgatók is képessé tehetők jelentős alkotásokra, ha a képzés elsődlegesen nem jelképes számonkérésekre, hanem az innovációra és az alkotási folyamat középpontba állítására építi fel akcióit.n.a.2011-09-25 12:20
Intenzív kutatási kooperáció vette kezdetét a SZIE GTK Gazdaságpszichológiai Munkacsoportja és a MY-X mesterséges intelligencia-kutatócsoport között (pénzügyi tudatosság, kérdőívezés kockázatainak minimalizálása témakörökben).n.a.2011-09-25 07:17
Hallgatói felkérés szakdolgozati konzultációra: Döntéselmélet témakörbenn.a.2011-09-22 19:41
12 kreatív gondolkodási technika, melyeket szinte bárhol elsajátíthat, DE a hasonlóságelemzést csak itt ismerheti meg: A kreatív problémamegoldó gondolkodás előkészítése: a fókusz. Egy unalomig félreismert metódus: az Osborn féle brainstorming. Egy nyílt végű, asszociatív, kötött gondolkodási technika: a Mandala módszer. MindMapping: egy nyílt végű, radiális, kötetlen kreatív-gondolkodás-módszer. Edward de Bono: Hatszín Kalap gondolkodás. Az alternatíva: a fix pontos alternatívakeresés tudatos, szabályozott módszere. SCAMPER: metódus a "Mi történne, ha." kezdetű kérdések sorozatával. 5 MIÉRT: az okdefiniáló problémamegoldó technika. A halcsontváz technika: egy ok-hatáselemző gondolkodási keret. Provokáció-elmozdulás: az oldalirányú gondolkodás módszere kétfázisú folyamat. Véletlen behatás: De Bono Lateral Thinking technikája. Tulajdonság-lista, avagy a da Vinci módszer: az ötletgenerálás legjobb útja.n.a.2011-09-19 08:41
Feldmár András interpretációja a transzferenciáról: Freud és Jacques Lacan azt mondta, hogy itt az idő elfogadni azt az egyszerű tényt, hogy senki rajtunk kívülálló nem tud semmit kellő bizonyossággal. Más szavakkal: tetszik, vagy sem, de fel kell nőnünk! A hasonlóságelemzés konzisztencia-orientált nézetrendszere az az eszköz, mely segíti az egyént potenciális felismerések és cáfolatok gyanúmomentumainak kezelésében - automatizálhatóan, tény-alapúan: DE ehhez meg kell tanulnia mindenkinek helyesen kérdezni, azaz helyes tanulási mintákat és bizonyítási/önellenőrzési lépéssorokat kijelölni a hasonlóságelemzések számára... A hasonlóságelemzés egy intuíciógenerálási folyamat, melyben a heuréka-effektus egyik vetülete nem más, mint HEURÉKA, felnőtt lettem! Semmit nem hiszek el, amit tálcán kínálnak, de minden hipotézist képes vagyok vizsgálni önellenőrző módon. Vagyis nem ijedek meg, ha az jön ki egy elemzés végén, hogy az ismert tények alapján sem pro, sem kontra nem illik még magam elkötelezni...URL2011-09-18 20:06
A SZIE GTK oktatási aktivitásai keretében kiképzett Hallgatók olyan feladatok megoldásához kaptak oktatói segítséget, melyek alapján az ALUMNI-portálon új, egyedi tartalmak jelenhetnek meg... A mai diákok így üzennek az öregdiákoknak - remélve, hogy ezzel úgy az alma mater, mint a jelenlegi Hallgatók versenyképessége bizonyítást nyer...URL2011-09-16 15:02
Az ISZAM szakakkreditáció sikeresen zárult. Semmilyen ellenvélemény nem merült fel a konkurens képzési helyek tanterveitől, tananyagaitól, képzési logikájától, didaktikájától minden tekintetben teljesen eltérő gödöllői megoldásokkal szemben. Ennek következtében a reformtanterv utólagosan a MAB által is legitimálásra került. Ennek fényében igazán kár, hogy nincs Hallgatói létszám immár több éve, de ez semmit nem csökkent azon kiképzettek piaci értékét illetően, akik volt ISZAM-Hallgatóként magának a szakakkreditációnak megreformálásában segédkeztek szuverén elemzőként, trénerként és minőségbiztosítási szakértőként.URL2011-09-15 14:54
Legitimáció: egy TDM (turisztikai desztináció menedzsment szervezet és egy online turisztikai navigációs szolgáltatás vezetője is örömmel üdvözölte a Turisztikai Információs Rendszerek keretében kiadni tervezett önálló feladatokat és azt a több, mint 10 évre visszanyúló kezdeményezést, miszerint a Hallgatók olyan feladatokat végezzenek el jegyszerzés címén, mely a turisztikai vállalkozások számára közvetlenül hasznos eredményekkel járhat.URL2011-09-02 08:05
Felkérés előadástartásra (Szent-Györgyi Albert Kollégium) a hasonlóságelemzésről, mint új kutatás-módszertani lehetőségrőln.a.2011-09-02 08:01
Szakmai megállapodások: HR-kockázatok szoftveres kezelése, szakmai gyakorlatok innovatív lebonyolításaURL2011-09-02 07:59
A MIAU_WIKI szakmai hatásaiURL2011-08-09 09:01
Előremutató hír, hogy az MTMT publikációs adatbázisba való adatfeltöltést a SZIE GTK 2011 nyarán elrendelte. Az első tapasztalatok szerint azonban sajnos már regisztrálni sem lehet a rendszerbe problémamentesen... Mivel a regisztráció szabad, s a mások által már felvitt (vö. több-szerzős publikációk) áthivatkozhatók minden szerzőhöz, így egy optimálishoz közelibb ügyvitel az lett volna, ha egy előre kialakított intranetes séma keretében mindenki megadja adatait az elrendelő felé, aki úgy konszolidálja ezeket, ahogy saját céljai (pl. akkreditáció) megkövetelik, majd mindent egy (létező?, kikövetelt?) importálás keretében beemel az MTMT alá, s végül minden szerzőt központilag létrehoz és a megfelelő hozzárendeléseket elvégezteti az erre a célra kiképzett ügykezelőkkel. Ehelyett mindenki azt tesz, amit tud és akar, vagyis már felismert hibák kezelése mindenkit terhel, az alapkérdés (mi számít értékes publikációnak?) teljesen szabványmentesen kerül egyedileg értelmezésre... Természetesen egy intranetes/offline adatgyűjtés esetén is megmaradnának ezen kérdések, de egy offline konszolidáció hatásosabb és hatékonyabb, mint egy szervezetlen, idegen keretrendszert bevonó online megoldáskísérlet...URL2011-08-07 15:46
2010-es teljesítményértékelési mintaURL2011-08-07 15:36
2011 ősz: várható feladatok az őszi szemeszterben (Gödöllő levelező, Budapest nappalos képzések)URL2011-07-11 18:13
Közös publikációk online vetülete: VISION, BMELFURL2011-07-07 15:44
Közös publikációk online vetülete: EFITA (2003)URL2011-07-07 15:41
Közös publikációk online vetülete: IPP (1997-1998)URL2011-07-07 15:39
Citáció: Pitlik, L. 2001 – Kivonat és előadás: Data Mining eszközök összehasonlító elemzése és jöv je, MTA, Budapest, Magyar Tudomány Napja, 2001. november, MIAÚ/33. ill. MET-szerverURL2011-07-07 15:35
Citáció: Pitlik László / Elhangzott az IIR Adatbányászat és tudásfeltárás c. konferenciáján (Budapest, 2003. január 28-29.)URL2011-07-07 15:32
Citációk: Pitlik L. – Orosz E. – Pisartsov A. – Petı I. [2004] Comparativ analysis of some Hungarian regions by using „COCO” method, Czech Rebublic = online: http://miau.my-x.hu/miau/68/praga2004.doc Pitlik László – Pető Iván – Bunkóczi László [2004] Disadvetages: az idea being inconceivable by mathematic methods?, IAMO Forum, Germany = online: http://miau.my-x.hu/miau/71/iamo_coco.docURL2011-07-07 15:27
Projekt_CV (Feladat: szakértés a felsőoktatás jogszabályi és szakmai környezetéről, feladatairól, munkarendjéről, minőségirányítási tapasztalatok mellett. Projekt: egy adattárház és vezetői információs rendszer kialakítása Microsoft eszközökkel a felsőoktatásban használatos forrásrendszerekre építve: Neptun, TÜSZ, Nexon bér, GOLYA, FELVI). URL2011-07-07 14:28
Citáció: László Pitlik: Component-based Object Comparison for Objectivity, COCO-2004, Medium on Internet for Agrarinformatics in Hungary - ISSN 1419-1652, Nr.66. – 2004/a, http://miau.my-x.hu/miau/66/gil2004kurz.docURL2011-07-07 13:25
Citáció(?)/Ajánlás(!): PITLIK, László / Günther FILLER / Carsten SCHULZ (o. J.): Methode des objektiven Objektvergleichs an betriebswirtschaftlichen Fallbeispielen: Vergleich von Angeboten für Forellenfuttermittel (URL-menüpont web-sites)URL2011-07-07 13:20
Citáció(?)/Ajánlás(!): PITLIK, László / Günther FILLER / Carsten SCHULZ (o. J.): Methode des objektiven Objektvergleichs an betriebswirtschaftlichen Fallbeispielen: Vergleich von Angeboten für ForellenfuttermittelURL2011-07-07 13:12
Citáció(?)Kooperáció(!):Pitlik L., (2005). Structural data and analysis of HU agriculture (not pub-lished); Gödöllö. URL2011-07-07 13:06
Citáció(?)Kooperáció(!):[PITLIK 2004] PITLIK, L. Head of Department, persönliche Mitteilungen Sommer 2004. Department of Business Informatics, Szent Istvan Universität Gödöllö/Ungarn URL2011-07-07 12:56
Citáció(?)Kooperáció(!):[PITLIK 2004] Pitlik L: persönliche Mitteilungen in Form von per email beantworteten Fragebögen im Oktober 2004; Prof. Dr. Laszlo Pitlik, Szent-Istvan-Universität Gödöllö, Ungarn URL2011-07-07 12:55
Citáció: Schlich et al., 2006) Schlich, E., Barotfi, I., Biegler, I., Hardtert, B., Krause, F., Luz, M., Pitlik, L., Schröder, S., Schroeber, J., Winnebeck, S: The Ecology of Scale: data assessment of Beef, Pork and Wine. InLCA/LCM 2006, Washington D.C: October 04-06, 2006. URL2011-07-07 12:51
Citáció: Pitlik, Petı, Pásztor, Popovics, Bunkóczi, Szőcs: Consistency controlled future generating models, EFITA, Vila Real, Portugal, 2005URL2011-07-07 12:38
Citáció: Dr. Pitlik László: Szaktanácsadás a mezőgazdaságban 1999. módszertani tankönyvURL2011-07-07 12:26
Külső ISSN/ISBN kapcsolatok a miau.my-x.hu dokumentumok esetébenURL2011-07-07 12:22
MIAÚ a katalógusokban II.URL2011-07-07 12:09
MIAÚ a katalógusokban... URL2011-07-07 12:06
Citációk: Bunkóczi, L.: Hagyományos és mesterséges intelligencia alapú tőzsdei prognózisok, valamint erre épülő döntési automaták kísérleti fejlesztése, Heves, R.: Tőzsdei prognózisok CBR-technikával, Farkas, M.: Algoritmikus előrejelzések megbízhatósága és alkalmazása mezőgazdaságban, Monori, E.: Információs logisztikai esettanulmány a kombinatorikai prognosztika módszertanának bázisán, Pásztor Márta: Mesterséges intelligencia kutatások hasznosítása az előrejelzés készítésében, Dr. Pitlik László: Mesterséges intelligenciák az Interneten és a felsőoktatásbanURL2011-07-07 12:03
Dr. Pitlik László: Informatikai rendszerterv a megyei területfejlesztés támogatására (REMETE: http://miau.my-x.hu/miau/remete/)URL2011-07-07 11:56
Citáció: DR. PITLIK LÁSZLÓ: Mesterséges intelligenciák, Gödöllı, 1999 Lelőhely: http://miau.my-x.hu/miau/13/csikszereda/mi2.doc Hivatkozó: Megjelent: Könyv, könyvtár, könyvtáros – 2003. október 45-54 pp. A benchmarking módszer alkalmazási lehetısége közművelődési könyvtárakban Magyarországon, Istók Anna, PhD. levelezı hallgató 2. évfolyam, Szent István Egyetem, GödöllőURL2011-07-07 11:53
Citáció: Pitlik László – Pető István: Az információtechnológia fejldésének kihívásai az agrárgazdaságban, Gazdálkodás, 2002/2.URL2011-07-07 11:49
Citáció: Pitlik László, 2004, Objektív objektum-összehasonlítás & tőzsdei elemzések, avagy idősorok elemzése COCO módszerrel, SZIE Gazdasági Informatika Tanszék, Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság, HU-ISSN-1419-1652 http://miau.my-x.hu/miau/74/mtn2004_full.doc. URL2011-07-07 11:47
Fórumhatások: Automatizáció, objektivitásURL2011-07-07 11:36
Citációk: Pitlik L. (2004): „Objektív objektum-összehasonlítás és tőzsdei elemzések, avagy idősorok elemzése COCO módszerrel”, SZIE GTK GMI Gazdasági Informatika Tanszék MTA IX. Osztálya, Pitlik L. (szerk.) (2000-2001): Agrárszektormodellek, Avagy hogyan készül az EU agrárpolitikája? Digitális tankönyv Bonn, Gödöllő 2000-2001URL2011-07-07 11:24
Citáció: Bunkóczi L., Pitlik L. [1999]: A DEA (Data Envelopment Analysis) módszer falhasználási lehetıségei üzemhatékonyságok méréséhez. Debrecen, AgrárinformatikaURL2011-07-07 11:02
Citáció: Bunkóczi László, Pitlik László, Dea módszer felhasználási lehetőségei üzemhatékonyságok méréséhez (www.date.hu/rendez/ia99/kiadvany/pdf/e05.pdf)URL2011-07-07 10:58
Citáció: Pitlik, 1993 (disszertáció): Automatisierte Generierung problemspezifischer Prgonosefunktionen, JLU GiessenURL2011-07-07 10:53
Citációk: Pitlik L et al. (1998), Tanulmány a Magyarországi Mezőgazdasági Információs Rendszer (MIMIR) megvalósítására, Agroconsult Kft, Gödöllő, Pitlik L.(1999), A szaktanácsadás informatikája, avagy a döntéstámogató rendszerek a mezőgazdasági szaktanácsadásban, részlet a „Szaktanácsadás a mezőgazdaságban” című módszertani tankönyvhöz, GATE, GTK, Pitlik L., Pető I.(2001), Információs és kommunikációs technológiák helyzete a mezőgazdaságban, Szent István Egyetemi Napok és Bábolnai Nemzetközi Napok, Pásztor M. Zs., Popovics A. (1999), Agrárinformáció-kínálat az Interneten, www.miau.my-x.hu URL2011-07-07 10:47
Citáció: Pitlik L.(1997):MSZR-tanulmányok (LGR-Studien) AKII-ISM-GATE,Gödöllő/Budapest–, Pitlik L.(2005):MSZR-alapú modellek és szimulációk http://miau.my-x.hu/miau/01/mszrjuni.htmlURL2011-07-07 10:44
Citáció: Pitlik, L., Pető, I. (2002): Az információtechnológia fejlődésének kihívásai az agrárgazdaságban. Gazdálkodás. 46. (2) 57-66. URL2011-07-07 10:41
Citáció: Pitlik (2005): Stratégiai terv online tartalomszolgáltatás fejlesztéséhez (http://192.188.246.31/osiris/content/docs/strat2.doc)URL2011-07-07 10:40
Citáció: Pitlik, Pető (2002): Az információtechnológia fejlodésének kihívásai az agrárgazdaságbanURL2011-07-07 10:34
Citációk: Pitlik, Dobolyi (2006): Az EU agrárinformatikai moduljainak bevezetése Magyarországon (TIIK, Miskolc)URL2011-07-07 10:32
Citáció: Pitlik László, Pető István Az információtechnológia fejlodésének kihívásai az agrárgazdaságban, http://miau.my-x.hu/miau/39/gazdalkodas.docURL2011-07-07 10:18
Jegyzet/tankönyv: Szaktanácsadás a mezőgazdaságbanURL2011-07-07 10:15
Citáció: Pitlik László dr. - Pető István: Az információtechnológia fejlődésének kihívásai az agrárgazdaságban. (Gazdálkodás 2002 / 2)URL2011-07-07 10:14
Citáció: Pitlik László, Bunkóczi László, Pető István Környezeti-ökológiai konzisztenciák bevonása a modellalkotás automatizálásába, http://miau.my-x.hu/miau/82/kjm_hu_ecology_full.docURL2011-07-07 10:13
Citáció: BUNKÓCZI L. – PITLIK L. (1999): A DEA módszer alkalmazási lehetıségei üzemhatékonyságok méréséhez. Agrárinformatika ’99 Debrecen. 313-328 pp. URL2011-07-07 10:11
Citációk: Pitlik/Dobolyi (1996: Az EU agrárinformatikai moduljainak bevezetése Magyarországon (TIIK Miskolc), Pitlik (1997) MSZR TanulmányokURL2011-07-07 10:06
Citációk: Pitlik László Agrárszektormodellek - Hogyan készül az EU agrárpolitikája? http://miau.my-x.hu/miau/34/aszm3.doc, URL2011-07-07 10:00
Citáció: MIMIR (1998)URL2011-07-07 09:53
Citáció: Pitlik L. (1996): Agrárinformatikai szöveggyűjtemény II. Agroconsult. GödöllőURL2011-07-07 09:50
Citációk: 27. Pásztor Márta Zsuzsanna – Pitlik László – Popovics Attila (2000): Induktív szakértői rendszerek on-line alkalmazása http://interngtk.gau.hu./miau/19/nWsfullrtl 10.p. 28. Pitlik László (1997). MSZR tanulmányok AKII, Budapest – GATE , Gödöllő, http://miau.my-x.hu/miau/02/mszrnew.html 27. p. 29. Pitlik László (1999): EUkonform Magyarországi Integrált Terület- és Vidékfejlesztési Információs Rendszer (MIMIR) Kézirat, Gödöllő 35. p. 30. Pitlik László (2000): EU konform Magyarországi Integrált Terület- és Vidékfejlesztési Információs Rendszer (MIMIR) VISION 2000 II, Gödöllő 148-154. p. 31. Pitlik László – Dobolyi Emese (1996): Az Európai Unió agrárinformatikai moduljának bevezetése Magyarországon, Térségi Információs és Integrációs Konferencia, előadás, 1996 november 27. URL2011-07-07 09:47
Citáció: BUNKÓCZI L., PITLIK L.: A DEA (Data Envelopment Analysis) módszer falhasználási lehetőségei üzemhatékonyságok méréséhez. Debrecen, Agrárinformatika, 1999. URL2011-07-07 09:34
Citáció: Pitlik László, Pásztor Márta, Popovics Attila Újdonságok a GATE GINT-n az Internetes tartalomszolgáltatás terén, http://miau.my-x.hu/miau/06/network.docURL2011-07-07 09:32
Citáció: Pitlik László, Pető István Az információtechnológia fejlodésének kihívásai az agrárgazdaságban (Gazdálkodás 2002/2)URL2011-07-07 09:30
Citáció: Pitlik L., Pásztor M., Popovics A., Bunkóczi L. (2000): Mesterséges intelligencia alapú prognosztikai modulok adaptálása az EU/SPEL-Hungary rendszerhez az alapadatbázisok konzisztenciájának egyidejő ellenırzésével, (2. részjelentés az OTKA F030664 sz. pályázathoz)URL2011-07-07 09:28
Citáció: Pitlik L. – Dobolyi E. (1996): Az Európai Unió agrárinformatikai moduljainak bevezetése Magyarországon. Térségi Információs és Integrációs Konferencia. Miskolc. 1996. november 27. URL2011-07-07 09:27
Citáció: Bunkóczi L.-Pitlik L. (1999). A DEA (Data Envelopment Analysis) módszer alkalmazási lehetőségei üzemhatékonyságok mérésére, IA’99, Debrecen, 1999. augusztus 26. http://miau.my-x.hu/miau/08/dea.doc Downloaded: 5. Sept. 2009 URL2011-07-07 09:24
Citáció: Pitlik L., Pásztor M., Popovics A., Bunkóczi L.: Mesterséges intelligencia alapú prognosztikai modulok adaptálása az EU/SPEL-Hungary rendszerhez az alapadatbázisok konzisztenciájának egyidejő ellenırzésével, (2. részjelentés az OTKA F030664 sz. pályázathoz), 2000. URL2011-07-07 09:08
Citáció: Bunkóczi L., Dr. Pitlik L.: A DEA (Data Envelopment Analysis) módszer alkalmazási lehetőségei üzemhatékonyságok méréséhez, IA ’99, Debrecen, 1999. URL2011-07-07 09:06
Citációk: PITLIK, László – PETŐ, István [2003a]: A számvitelszervezés informatikai aspektusai, In: Miaú - Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság 61. sz., SZIE, http://miau.my-x.hu/miau/61/szamvitelszervezes.doc 184 PITLIK, László – PETŐ, István [2003b]: ERP-beruházások Magyarországon, In: Szent István Egyetemi Napok, 2003. augusztus 29., http://miau.my-x.hu/miau/60/index.html, http://miau.my-x.hu/miau/60/erp_web.ppt ill. http://miau.my-x.hu/miau/123/erp.docURL2011-07-07 09:03
Citáció: Stratégiai irányítás az agrárgazdaságban avagy minőség, tudatosság és automatizmusok az információs társadalomban (http://miau.my-x.hu/miau/70/vzszcspl.doc)URL2011-07-07 08:55
Citáció: MIMIR (http://miau.my-x.hu/news/mimir.html)URL2011-07-07 08:51
Citáció: Bunkóczi László- Dr. Pitlik László: AI-forecasting to DSS in EU-level with consistence check GATE 2006 (http://miau.my-x.hu/miau/04/blaci.doc)URL2011-07-07 08:46
Citáció: IA`99, Debrecen, 1999. augusztus 26. A DEA (Data Envelopment Analysis) módszer alkalmazási lehetőségei üzemhatékonyságok méréséhez (http://miau.my-x.hu/miau/08/dea.doc) URL2011-07-07 08:38
Citáció: 91. Pitlik, L. – Pető, I. (2002): Az információtechnológia fejlıdésének kihívásai az agrárgazdaságban. Gazdálkodás 46. (2) 57 - 66 pp. URL2011-07-07 08:30
MY-X munkacsoport: a SZIE kutatási katalógusábanURL2011-07-07 08:28
Citáció: A Magyar Posta mutatószámai nemzetközi összehasonlításban és a jövőbeli fejlődés elméleti lehetőségei, Vernyik Mónika és Pitlik László,, Vidék Hangja Magazin, 2010. december 14.URL2011-07-07 08:23
Az AVIR pályázat egyik előzményeURL2011-07-07 08:05
Újra elindult a Giessen-Gödöllő hírfolyam...URL2011-07-05 16:20
A MY-X munkacsoport bekerült a SZIE kutatási katalógusába...n.a.2011-07-05 14:17
TDT-javaslatok: Javaslat: "A rezümé tartalmi követelménye, hogy feleljen meg a tudományos munkák összefoglalójával szembeni elvárásoknak. Térjen ki a kutatás alapkérdésére, a célkitűzésekre, az alkalmazott módszertanra, valamint a legfontosabb megállapításokra, következtetésekre"<--kiegészítés: , a célcsoportokra és az eredmények tükrében célcsoportonként elvárható hasznosságra... Indoklás: TDK szinten nem várható el olyan mélységű alapkutatás, ahol célcsoport még csak nem is sejthető, s ha ez így van, akkor nem szégyen kezdettől valamilyen idealizált/valós megrendelő igényt szem előtt tartva dolgozni Javaslat: "A konferenciára várjuk a SZIE GTK azon hallgatóinak jelentkezését, akik tanulmányaik folytatása mellett olyan diáktudományos tevékenységet folytatnak, amely a kar profiljához illik, önképzési céllal valósul meg és azt a hallgató színvonalas pályamunkaként elkészíti, majd a kari konferencián bemutatja."<--zárójeles kiegészítés színvonalas (lehetőség szerint innovációt sejtető, az innováció lehetőségét bizonyítani igyekvő, vagyis nem leíró jellegű) Indoklás: a leíró jellegű dolgozatok minimalizálása érdekében legalább jelezni illene, hogy a cél valami magasztosabb szint elérése... Javaslat: http://miau.my-x.hu/myx-free/index.php3?x=test1 <--Ha már létezik egy ilyen részletesebb elvárás rendszer (vö. academic writing skills), akkor legalább utalni érdemes lenne arra, milyen típushibák elkövetése nem ajánlatos... Indoklás: Az URL mögötti elvek és példák eredményeként külsős partnerek immár megrendelik a Hallgatók együttműködését a félévi önálló feladatok keretében Tehát valamilyen formában csak kívánatos az innovatív, operatív, bizonyítás-orientált szemléletmód és a minőség középpontba állítása... Személy szerint minden kritikát és (ellen-/kiegészítő) javaslatot örömmel várok! n.a.2011-07-05 12:57
A biomatematika konferencia rövid tanulsága: az előadások jelentős részében ismét felbukkant az ismerős motívum, vagyis a modellek értékelése során a szabályelvűség részleges hiánya. A saját előadás éppen erre kínált megoldást. Emellett nem született érdemi válasz arra az ad hoc kérdésre: hogyan illene felismerni kérdőívezés esetén, melyik válaszadók adnak leginkább kamu(=véletlenszerű) válaszokat, ill. melyik kérdés a leginkább félreértett? Vagyis a hasonlóságelemzésnek vannak még kitörési pontjai... n.a.2011-07-01 15:12
Részvétel a IX. Magyar Biometriai, Biomatematikai és Bioinformatikai Konferencián (2011. július 1., Budapest)URL2011-06-30 22:32
NO ez a hasonlóságelemzés által sejtetett konzisztencia-alapú világértelmezés... Vannak értelmesnek látszó alakzatok és vannak kaotikusnak tűnők, mégis minden egyazon elv mentén változik...URL2011-06-30 18:20
Újra nyílt a Giessen-Gödöllő partnerkapcsolati hírek szolgáltatása, egyelőre az első tartalmi blokkal, a pályáztatási adatokkal. 2011. december 31-ig a Giessen-Gödöllő kapcsolat koordinációja kapcsán felmerült információk itt lesznek megtalálhatók...URL2011-06-21 07:36
Német szakfordítók záróvizsga bizottságában társelnöki feladatok ellátása (2011.06.21.)n.a.2011-06-21 07:22
Kapcsolatfelvétel a SZIE GK Üzleti Intelligencia Tudományos Műhellyel URL2011-06-10 08:35
Egy időszerű javaslat, avagy ki tud jobbat?URL2011-06-08 09:17
Már megkezdődött az ITBSZM pályázat kivitelezése (hasonlóságelemzési támogatással)!URL2011-06-06 08:15
Hasonlóságelemzés a gyanúgenerálásban, kockázatkezelésben a piaci partnerek kínálatában...URL2011-06-06 08:11
VIP-Hallgató (ERASMUS-ösztöndíj Varsó, 2011 ősz) egyéni tanrend keretében vállalt/javasolt feladatának címe: Közép-kelet-európai országok kis- és középvállalkozásainak finanszírozása, különös tekintettel a magyar és lengyel sajátosságokra (adatforrás: EUROSTAT, objektumszint: ország, módszertan: hasonlóságelemzés, cél: piacképes tanulmány)n.a.2011-05-12 12:18
Egy kreatív Hallgatói megoldás: hogyan is lehet egy triviálisnak tűnő hasonlóságelemzést kockázatértékelési szempontból továbbfejleszteni!? Ha az inverz nézet semmiben nem segít, akkor még az árkomponensek objektumonkénti aránya és az egyes attribútumok fontossága üzenetértékű lehet...URL2011-05-11 15:29
Furcsa véletlenek?! Dan Brown a The Lost Symbol (2009) című művében a Trish névre hallgató számítógépes specialista szájába adja azokat a mondatokat, melyek szerint a tömegek hangulata szövegbányászati alapokon felmérhető, ill. hasonló megoldások tőzsdei hangulatokat tesznek emergens rendszerekben mérhetővé... NOS! Ez nem sci-fi: a hasonlóságelemzés képes erre - már most is...URL2011-05-08 17:22
Kísérleti fejlesztések egy gyanúgeneráló robot megalapozásához az elnyert és szerződéssel rendelkező pályázat kapcsán: GOP 1.3.1 - 2010, IT biztonsági rendszer - szakértői modul (2010.11.01 - 2011.10.31) URL2011-04-29 13:08
Kooperációs javaslat a Pannon Egyetemen folyt tudásmenedzsment kutatások és a hasonlóságelemzés ötvözéséren.a.2011-04-22 10:36
Kooperációs javaslat a vizes élőhelyek adatainak szimulációs/monitoring jellegű értelmezésére az AVIR (UNI-BSC) módszertanra alapozvan.a.2011-04-22 10:36
A 40 pontos szakdolgozat-írást támogató önteszt immár a pécsi egyetemen is ajánlott szolgáltatás a Hallgatók számára...URL2011-04-10 18:03
A hasonlóságelemzés több előadással is képviselteti magát a 2011-es OTDK-n!URL2011-04-08 13:08
Tantárgy-kialakítási felkérésURL2011-04-06 11:02
Eddig 5 db OTKA felkérés érkezett pályázatok elbírálására március/április hónapok során...n.a.2011-04-04 14:48
Újabb ideális téma a minőségi HÖK munkára: az adatvédelem rendszer szintű optimalizálása a tudás fellegváraiban kiváló terepe lehet egy alkotni és politizálni vágyó ifjú elme számára. Ez nem az a téma, amiről csak beszélni kell, ehhez muszáj érteni is, de egyben sok ezer érintett életminőségét lehet a helyes irányba befolyásolni... A védelem szükségszerűségét nem vitatva a helyes kiindulási tézis mégis csak az, mit miért nem kell, nem célszerű védeni... Milyen adatok miként való feldolgozása milyen szinten stabilizálja a rendszer a titok-alternatívák helyett?!URL2011-03-18 08:58
A MY-X fejlesztések süti-kerülők voltak 2006 óta... Jó tudni, hogy 2011-re ez már nem számít különcségnek az EU-ban.URL2011-03-15 15:35
Curious George = Bajkeverő majom (animációs film), avagy hasonlóságelemzés és problémamegoldó készségfejlesztés óvodás kortól!n.a.2011-03-13 09:47
Worth knowing: Cockpit Communicater (a controllégák ajánlásával)URL2011-03-05 09:44
MFOR.HU interjúURL2011-03-05 09:39
Interjú-felkérés érkezett az MFOR.HU controlling rovattól...n.a.2011-03-02 12:15
Fogadó óra (Pitlik László): 2011.03.02. / 2011.03.09. / 2011.03.16 (azaz szerdánként) 16.00-17.30-ig a Tessedik úton bármilyen kérdésben lehetőség szerint előzetes email-es bejelentkezés útján egyeztetve a kérdéseket és a pontosabb időpontot...n.a.2011-03-02 10:55
Megkezdődött a piacképes Hallgatói önálló feladatokért cserébe ingyenes tananyagcsomagot (DVD-t és tankönyvet) biztosító partneri program.URL2011-03-02 09:11
Az ingatlanok kínálati árának becslésére alkalmas MY-X/COCO fejlesztések kapcsán a piaci partnerek által szervezett partnerkeresési workshop ma sikeresen lezajlott. Az egyetemi tananyagot jelentő hasonlóságelemzés újabb piaci legitimációt nyert.URL2011-02-25 17:25
Worth knowing... (az EIDOS-projekt a strukturált gondolkodás megtanulását, finomhangolását támogató kutatási eredmények tárháza)URL2011-02-23 09:24
Dear DR. PITLIK, It is my pleasure to inform you that you are being considered for inclusion in Who's Who in the World, 2012 (29th Edition). From the publisher of Who's Who in America since 1899, Who's Who in the World is relied upon by business leaders, journalists, academics, and other professionals for its accuracy and currency of information. It continues to be recognized as the world's premier biographical reference source, and is found in the collections of many of the world's leading libraries and corporations. To be considered for inclusion as a listee in this prestigious publication, you need only complete our Biographical Data Form by March 8, 2011. Your information will be evaluated according to selection standards Marquis Who's Who has developed over 110 years as the world's premier biographical publisher. If you are selected for the new 2012 Edition, we will contact you prior to the book's release in November 2011. I congratulate you on the achievements that have brought your name to the attention of our editorial committee. We look forward to hearing from you. Sincerely, (F.M.) Editor-in-Chief (Amíg nem születik meg egy olyan nemzetközileg is elfogadott teljesítmény-értékelési szempontrendszer, mely alapján pl. egy Y0-típusú hasonlóságelemzéssel a már eddig beválasztottak és az addig be nem választottak a norma érték körül nem oszlanak meg szinte hibátlanul, addig nem jelent semmit az (ön)jelöltség öröme... Ha pedig létezik egy ilyen szempontrendszer, s minden potenciális jelölt és ezek minden adata ennek kapcsán publikus, akkor az ilyen kiadványok létjogosultsága szűnik meg azonnal...)n.a.2011-02-16 15:42
SZIE e-learning, avagy tematikus hírblokkok didaktikai támogatás helyett időkoordináták és direkt google kereshetőség nélkül URL2011-02-16 15:27
ETDK eredmények 2010 (2009, 2008)URL2011-02-07 08:17
Folyamatos lélekrablás: a levelezős konzultációk végére 3 gazdaságelemző és egy korábbi TDK-s Hallgató jelezte együttműködési szándékát minőségi szakdolgozat írása érdekében. Ilyen felkérésekre nem lehet soha nemet mondani! Ön is csatlakozik hozzánk?n.a.2011-02-04 19:38
Aktuális ISZAM-szakdolgozat: Magyarországi oktatási intézmények karainak képzési területeire vonatkozó, különböző szempontok szerinti összehasonlítása hasonlóságelemzéssel, avagy a SWOT és a benchmarking módszertani reformjan.a.2011-02-03 19:30
aktuális MSC-s diplomatémák: Sápi: Adattárház-alapú vezetői információs rendszer a Szent István Egyetem program-akkreditációja kapcsán, különös tekintettel az Informatikus és szakigazgatási agrármérnök BSc szakra // Kovács: Vállalatvezetési tanácsadás mérleg és eredmény-kimutatás adatok alapján hasonlóságelemzéssel // Varga: Feleletválasztós tesztek feltöltésére, tárolására alkalmas online keretrendszer fejlesztése az oktatás elősegítése érdekében // Péter: A haszongépjármű kereskedelem (marketing-orientált) döntéstámogató rendszereinek reformja // Vrabély: Egy labdarúgó klub, mint speciális vállalat humánerőforrás-menedzsmentbeli problémáinak megoldása hasonlóságelemzésseln.a.2011-02-02 08:56
Egy újabb rafinált vizualizáció, mely didaktikailag nagyon a helyén van...URL2011-02-01 08:05
Egy jó ügy mellett ennyire rosszul érvelni logikailag, az is egy fajta művészet... Hasonlóságelemzés nélkül minden statisztikai adat szinte csak önkényes csúsztatás alapja lehet... A prezentáció grafikája, animációi azonban ügyesek...URL2011-01-31 16:20
Tisztelt Hallgatóság! Bár ELVILEG maximálisan egyetértek azzal, hogy a példa-alapú tanulás hatékonyabb, mint az elvek ismertetése... MOST azonban Önök mindannyian egy funkcionális analfabetizmus-teszt alanyai... (Idézet egy Hallgató leveléből:... "ha van rá mód, akkor legyen kedves fejtse ki, hogyan sérti a szabályokat a feladat megoldásom, mert sajnos nekem ez így nem egyértelmű...."). Azt vizsgáljuk, szabad-e egyáltalán szabványokat kiadni, vagy sem... Az idézet szerzője fentebb definitíve állítja: nem szabad... Akkor ezek szerint nagyon sokan SOHA nem értik meg pl. a Magyar Közlönyben közölt törvényeket... Ha ez igaz (s miért is ne lenne az), akkor a jogállam több, mint sánta... Ha nem szabad, hogy igaz legyen, akkor sajnos a Hallgatókat kényszerrel kell az általánosító szövegek hatásos és hatékony értelmezésére szoktatni... URL2011-01-29 09:03
User, user mondd meg nékem, ki a legjobb (honlap) e vidéken...URL2011-01-27 13:28
Neptun: Senkit nem zavar, hogy a böngészőből indított neptun-használat keretében egyetlen Hallgató egyetlen jegyét a tárgy és a hallgató beazonosítása után 14 kattintással lehet megadni! Ahelyett, hogy létezne egy paraméteres url a tanár és a hallgató neptun-kódjával, mely azt az oldalt nyitná, ahol egy listából a jegy (inkl. aláírás) egyetlen kattintással kiválasztható és egy második kattintás már a mentés gombra jutna...n.a.2011-01-26 18:10
Gazdaságelemzések: minták, szabványok ötletek, designURL2011-01-26 05:53
OLAP-szimuláció a piaconURL2011-01-26 05:52
Felkérés érkezett két, felsőfokú szakképzés (OKJ) keretében indítandó képzés kapcsán (idegennyelvi kommunikátor, intézményi kommunikátor) tantárgyfelelősi együttműködésre (Informatikai eszközök címen).n.a.2011-01-25 20:39
A hitelminősítők kevéssé hiteles tevékenysége mellett a mellékelt hivatkozás mögötti szakértelmet is érdemes lenne átadni a hasonlóságelemzésnek: gyorsabb, olcsóbb, megbízhatóbb lenne...URL2011-01-21 20:19
CEBBIS innovációs konferencia: Hasonlóságelemzések előtérben...URL2011-01-20 12:54
TEIR-kritika: nem sikerült értelmes adatkinyerést elérni a TEIR-ből a talajértékszámok kapcsán offline tovább-feldolgozást feltételezve (kizárólag egyedi pontok esetén lehetett világos közleményt kapni).URL2011-01-20 12:48
Felkérés élő adásban folytatandó rádió-interjúra az osztott autóhasználat témakörébenURL2011-01-18 08:54
Tárgykidolgozási felkérés érkezett "Az információs társadalom és a hálózati kommunikáció elméletei – Új médiumok" címmel a Kommunikáció- és Médiatudomány - MA-képzés keretében n.a.2011-01-17 19:10
Felkérés érkezett egy, jelenleg az USA-ban dolgozó magyar kutatótól egy befejezés előtt álló tanulmány szakmai megvitatására a Leader program magyarországi rel. sikertelenségének okait kutatva...n.a.2011-01-12 18:54
Tagsági jog az ALUMNIPORTAL-DEUTSCHLAND WEBINAR Journalismus csoportban (annak érdekében, hogy a KMT-s online kommunikáció tárgy továbbfejlődhessen, ill. a Hallgatói elemzések hírképességének nemzetközi szintű vizsgálata megtörténhessen)URL2011-01-11 20:20
Hasonlóságelemzés Youtube (multimédia) támogatással...URL2011-01-09 18:07
VITÁRA FEL! Kedves Kollégák, Hallgatók, Jogászok, Szülők, Cégek, a képzésekben egyéb módon érintettek! Íme egy (akár perek által is szentesítésre váró) koncepció arra, hogyan lehet minőségibbé tenni az oktatást a piaci szereplők bevonásával, a legitim és korszerű tananyagfejlesztés külső forrásainak megteremtésével:
Elvek a PPP-alapú tananyagfejlesztéshez és innovatív tananyag legitimációhoz:
0. A Hankiss-féle negatív spirál (közlegelő közös elveinek megsértői járnak csak jól) megtörésre kell, hogy kerüljön:
- ne legyen előnye annak a Hallgatónak, aki nem vesz tankönyvet, lopja a cd-t, a kalózmásolatai vannak szoftverekből, de jegyet akar
- ne legyen az oktatói projektmunka független az oktatástól (az oktató ne a színvonaltalan órán pihenje ki a "GMK"-s fáradalmakat a szidott alapfizetése fejében), hanem az oktató keresse az oktatást támogató/legitimáló külső kapcsolatokat és a Hallgatók jó teljesítésén keresztül legyen érdekelt többletbevételben (= tananyagfejlesztés)
1. Minden Hallgató köteles lesz belépni a szponzori szerződésbe, előzetes HÖK megszólítás után (=társadalmi vita), vagy az egyetem indítson belső eljárást a fenti elvektől való tudatos eltérni akarás deklarálására... Aki nem akar belépni, azt az oktató se legyen köteles oktatni... A KÖTELEZŐ tananyag legyen valóban kötelező...
2. A szponzori szerződésben a szponzor dönt arról, vállalja-e, hogy esetleg nem lehet beszedni a végén a jegyzet árát...tehát előre finanszíroz... vagy jegyzetár-visszatérítést garantál mindenkinek, aki megérdemli és kaucióként befizette a tananyag költségét...
3. A tananyagköltségét a kiadó szedi be (akárkitől) és a kiadó fizeti vissza (akárkinek)...
4. Ha a Hallgató jól teljesít, akkor a szponzornak meg kell, hogy érje a támogatás, ha rosszul, akkor a szponzor nem veszített semmit... A kiadó ab ovo biztos pozícióban van, ismeri a létszámot és az összes időkoordinátát...biztosan tud kalkulálni... A szponzor kockáztathat: hírnevet, ha kauciót kér, pénzt, ha nem kér kauciót...
URL2011-01-06 16:04
A neptun az ünnepek alatt is engedélyezte a belépést és a jegyek beírását, mely működési elv (bár kényelmes), de ütközik a szabadság védelmével...
Ősz óta állásfoglalások hiányában vélelmezhetően minden jelenléti ív jogszabályellenes tartalmú, melyben nincs pihenőnap kiadva a ki nem fizetett szombati oktatási napok fejében...
n.a.2011-01-05 08:07
Adatvizualizáció jelene (és jövője, ha a tényadatok mellett a hasonlóságelemzéssel számítható NORMA értékek is a grafikonra kerülnek...URL2011-01-03 11:44
A jövő adatvizualizációs standardja?!URL2011-01-03 11:39
BUÉK! Az új esztendő a digitális nyomok feltárásáról és követéséről kialakult szakmai vitával indult. Javaslat: a minőségbiztosítás és hasznosság elveit szem előtt tartva kerüljön nagyobb hangsúly a konspiratív és oknyomozó digitális nyomelemzés kérdéseire...n.a.2011-01-02 15:51
Transzparencia pure:URL2010-12-25 12:35
Ötletek honlap fejlesztőknek (a miau.my-x.hu valahogy a jelentkezés ellenére kimaradt az értékelt objektumok közül...)URL2010-12-25 09:07
Javaslat a GTK-s jegyzetlista alapján kooperációra: pl. szakdolgozatíráshoz ajánlott irodalom lehetne az önteszt!URL2010-12-23 10:42
GSZDI PhD-kutatási témaURL2010-12-21 23:55
Quantrix: Úton valahol az Excel és az OLAP között! (érdemes figyelni, mit hoz a jövő...)URL2010-12-20 20:19
A hasonlóságelemzés kompetencia-fókuszú hatásmechanizmusa kézzel fogható immár oktatási programok szervezése, értékelése kapcsán is (vö. http://miau.my-x.hu/miau/148/csuszka2.doc) URL2010-12-16 00:11
Kooperációs javaslat a SZIE DPR/ALUMNI projekt számára: hírgenerálási feladatok szervezetének kialakítása KMT/GVAM szakos Hallgatók bevonása mellett. n.a.2010-12-15 14:55
Kooperációs ajánlat érkezett német/magyar nyelvű hírgenerálási feladatokra ALUMNI témakörben...n.a.2010-12-15 14:52
A 2011-es tavaszi félévben a GTK levelező képzése új informatikai jellegű tárgyakkal, képzési irányokkal gazdagodik: Adatbányászat és Gazdasági Informatika a Gazdaságelemzők részére, ill. Üzleti Informatika a Turisztikai képzés Hallgatói számára...n.a.2010-12-15 14:51
Hasonlóságelemzések egy nemzetközi projekt már jóváhagyott terveiben!URL2010-12-14 11:39
Kooperációs javaslat az alumniportal-deutschland.org számára: közös hírügynökségi és egyéb tartalombővítési funkciók kialakítására (pl. online német tesztek: http://miau.my-x.hu/myx-free/index.php3?x=de1URL2010-12-13 07:44
Üzemszerűen működik a ITT streaming-szervere! Ízelítő az tananyag-DVD-ből...URL2010-12-12 12:07
Hajó van a tengeren! De ennek felismeréséhez nem kell sámán. A belső intuíciónk kellően éles stresszhelyzetben majd láttatja, amit kell... A hasonlóságelemzések számaiból szöveget álmodni is így álmodik minden autodidakta elemző. A tanult elemzés nem elemzés, hanem robotizál(hat)t(ó) tevékenység. A kritikusság, a minden mögé kérdezni akarás és tudás aktiválja az intuíciót... Az értelmiségi intuitív, a szolga robotszerű... Az átjárás a két tábor között szabad és térben/időben tetszőleges... Nálunk van a választás, de nincs feltétlenül misztikum... Hacsak maga az intuíció nem az? De még egy kis biokémia, kvantumfizika, s ez is egészen jól érthető lesz.... Konrád Loernz szerint az egysejtű is intuitív... Vagyis az anyag- és az energiaáramlás alapja a hasonlóságelemzés...?! (welcome)URL2010-12-10 12:03
Ne add alább! Keress és kutass válaszok után... Egy furcsa ötlet: ha az ember által létrehozott robot eligazodik immár az ember nélkül az ember által észlelt és megértett világban, akkor a robot is "álmodja" magának a lehetőségek egyikét, vagy vegyük tudomásul, hogy az élet egy nagy "véletlen", s tanuljunk meg együtt élni az, hogy egyszer csak végérvényesen véget ér minden személyiség? Nem csak egy menekülés mindaz, ami a "valóságon" túlra lehetőségeket ígér... S ha nem, akkor mit kezdünk azzal az "őrült" felelősséggel, hogy harcaink elhagyása a jóért a rosszat stabilizálja a világban... Ha igaz, hogy magunknak lustálkodjuk össze a rosszat... URL2010-12-10 11:48
e-portóliók versenye: vannak strukturálatlan megoldások bizonyítékok nélkül (pl. http://wiwi.uni-giessen.de/ep/fb02/miklospalatinus/mikls-palatinus-e-portfolio?print=true) és vannak strukturáltak (vö. mellékelt vezércikk) tranzakció-szintű bizonyítékokkal (vö. http://miau.my-x.hu/osiris)URL2010-12-10 09:13
LIDL-reklám: "...ha jó minőséget alacsonyabb áron vásárolunk, az olyan, mintha pénzt keresnénk..." Vagyis az ár/teljesítmény viszony optimalizálása (= hasonlóságelemzés) jelenti a kitörést az árverseny által katalizált quasi élelmiszerek káros spiráljából. De vajon azok a tömegek, akik nem ismerik a hasonlóságelemzést és nem autisták (vö. Kód neve Merkúr), hogyan képesek n-dimenziós értékelésre?URL2010-12-09 20:32
Apró sikerek: úton az innováció és kreditszerzés egységes rendszerbe foglalása feléURL2010-12-09 07:29
Technológiai Transzfer Iroda: kérdőívURL2010-12-08 22:10
Kooperációs javaslatok helyi lapok számára (minőségi cikkek lehetősége): az ITT kapcsán számos olyan közhasznú projekteredmény/szolgáltatás merül fel időről-időre nagy rendszerességgel, melyek pártállástól függetlenül (a lakosság szemléletformálása kapcsán) érdekelhetik a helyi lapokat. Ilyen például a 'tele-kocsi/fele-költség' mozgalom új portáljára való figyelem felhívás (bvkf.hu), vagy ilyen lehet kistérségek egymással való összehasonlítása során feltárt erősségek és gyenge pontok megjelenítése (pl. miért nincs valahol helyi termék, ha a szocio-kulturális háttér elvileg adott lenne), valamint a kommunikációs szakos Hallgatók hírelemzéseinek bemutatása, melyek felnyithatják az Olvasók szemét a sorok közötti olvasás szépségét illetően. A tudatosság, a szemlélet formálás rovat címe lehetne pl. 'Pillantás a jövőbe', ill. a hírelemzések esetén rovatcím-javaslat: 'Kulissza-titkok'... S hogy a win-win élethelyzet bevételtermelést is jelentsen hosszabb távon: egy-egy helyi szerkesztőség egyetemi háttérrel (tudásmenedzsment, disszemináció) talán könnyebben is pályázhat a hamarosan újra nyíló forrásokért...n.a.2010-12-08 10:43
2010.12.06-án lezajlott az ISZAM második záróvizsgáztatása. Ennek tapasztalatai a következők: az vegyes vizsgabizottságnál GAM Hallgatók is vizsgáztak. Ők átlagosan gyengébb teljesítményt értek el a védés és a két tétel alapján, noha a tanulmányi eredményeik nem voltak átlagosan eltérők a képzés során. A GAM Hallgatók szakdolgozataiban nem volt beazonosítható a célcsoport, a tervezett és realizált hasznosság, s az erre való rákérdezés is meglepte a Hallgatókat. A GAM esetében a SWOT elemzés állt a középpontban, mely jobb esetben egy ötletsorozat feljegyzésének szubjektív módszertana, de semmilyen érdemi döntést nem katalizál. A bizottság felé elhangzott javaslat szerint be kellene vezetni az AUFLAGE intézményét, vagyis a bírálatra leadott dolgozatokban feltárt hiányosságokat javíttatni kellene a Hallgatókkal a diplomakiadás feltételeként. A GAM dolgozatokban összehasonlítást emlegetve nem voltak beazonosítható OAM-k. A hasonló feladatokat végző GAM Hallgatók nem szembesültek egymás adatvagyonával (vö. kistérségek leíró statisztikái). A GAM-dolgozatokban egyetlen objektum (pl. kistérség) alapján születtek következtetések, ami maga a vonnegutizmus fellegvára. A GAM-dolgozatokban elhamarkodott következtetések születtek, a NORMA fogalma sehol nem volt tetten érhető (http://miau.my-x.hu/miau/147/beratungsreform.doc). SAJNOS az ISZAM Hallgatók sem voltak képesek kellően példa-orientáltan és a média friss híreire vonatkoztatva prezentálni tudásukat!URL2010-12-07 17:49
HR-oktatás reformkísérlete, avagy a SZIE legyen az innovatív élve boncolás alanya...URL2010-12-05 10:51
Külső felkérésre/javaslatra pályázat beadása az Év Honlapja Versenyben a http://miau.my-x.hu címmel... Minden jó tanács fontos a jövőbeli stratégiai irányok meghatározása kapcsán, hiszen a versenyben az esélytelenek nyugalmával lehet csak indulni egy professzionális stábot, költségvetést és kényszereket nélkülöző fejlesztéssel, ami a napi ötletek és sodródások (legalább) validált és a végletekig leegyszerűsített eredője...URL2010-12-03 07:35
Fontos monitoring-lehetőség, DE anélkül, hogy a pontlevonások részletes okait is gyűjtené a rendszer, nem segít senkinek semmiben...URL2010-12-02 21:39
Hazatelepülő magyar emeritus professzorok számára egy hazai egyetemtől befogadó nyilatkozatok kellenek a nemzetközi dokumentumok honosítása érdekében.
Az egyéni (PhD) fokozatszerzés szabályozása lyukas... Vajon meddig még?
n.a.2010-12-01 23:18
A SZIE GTK évek óta nagy elkötelezettséggel támogatja az oktatók idegen nyelv tanulását! Köszönet érte a kari vezetésnek, s a kiváló nyelvtanároknak!!!n.a.2010-12-01 23:15
Sikeres egyeztetések a giesseni egyetemmel az egyetemek, mint speciális gazdálkodási egységek controlling és monitoring logikáját bemutató előadássorozatról (2011 tavasz)n.a.2010-12-01 23:14
A 2010-es SZIE GTK ETDK Gazdasági Informatika Szekciójának tapasztalatai: A bizottsági tagok példamutatóan hasznos tanácsokkal látták el az előadókat, sőt kooperációs ajánlatokat is megfogalmaztak feléjük. A Hallgatók közül a saját megoldását videó-felvételről, élő alkalmazást szimulálóan bemutató előadás messzemenően meggyőzőbb és érthetőbb volt, mint bármely más előadói stratégia, ahol a szerző nem saját szakértői életvitele szerves képeként ábrázolta saját teljesítményét, hanem egy fajta távolságtartó leírást adva a múltról... URL2010-11-24 20:31
Óvatos javaslat az angol nyelvű képzések kialakítása kapcsán: "ha már ilyen átfogó fejlesztés indul el, akkor talán hasznos lenne a SZIE történetében először a tanterv egymáshoz szorosabban kapcsolódó részeit szinkronizálni, már csak azért is, mert magyarul még csak csak nem okoz a Hallgatónak jelentős gondot, ha ugyanarról hall, de más szavakkal, de angolul a terminológiai változatosság már nem vezethet sok jóra, ill. az academic writing skill szigorú szabályrendszere kapcsán lényegében magunkra húzzuk a színvonaltalanság vádját egy olyan megoldással, ahol magyar anyagok kerülnek lefordításra... Például: (Kutatásmódszertan - Módszerek az emberi erőforrás gazdálkodásban + Humán controlling + Humáninformatika + Stratégiai menedzsment + Gazdasági informatika + Human Quality Management + ...) Ezen tárgyak között nagyon sok terminológiai és didaktikai átfedés létezik, s persze a többit csak az átláthatóság kedvéért nem kevertem most ide. Operatív javaslat: ha van rá idő és erőforrás, akkor legalább a kulcsszavakat (min. 100) és ezek fontosságát tantárgyanként magyarul be kellene kérni, majd meg kellene egyezni ezek a angol verziójában. Mivel sok szó sok tárgynál előfordul, ezen esetekben mögé kellene nézni annak, hol mi értődik az adott szó mögé, s az ismétlődéseket minimalizálni kellene, ill. a triviális egymásra épülést a jegyzetekben való utalásokkal is erősíteni kellene..."n.a.2010-11-24 11:13
Humán-menedzsment szakirányú levelező, posztgraduális továbbképzési szak ANGOL nyelvű képzésében érintett tantárgyak: Gazdasági Informatika, Humáninformatika n.a.2010-11-24 10:58
Ismét A Neptunról: folyamatosan tűnnek el és jelennek meg tantárgyak az oktatói nézetekben! Hallgatók olyan képernyőképeket küldenek, mely szerint az oktatónak látni kellene őket, de mégsem lehet nekik jegyet beírni. A neptun-ba rögzített jegyekről az oktató semmilyen bizonyítékkal (pl. egy log-email) nem rendelkezik utólag, s azt ne várja senki, hogy minden egyes jegy után a sikeres tranzakciót igazoló képernyőt valaki el fogja menteni... Vagy mégis csak nem ártana?!
Az aláírás+jegy automatizmus helyett legalább a csak jegy aláírás nélkül hibás koncepciója javításra került, de nem a helyes irányba, azaz most újra dupla kattintásszámmal lehet egy érvényes jegyet rögzíteni...
n.a.2010-11-24 10:03
Ez lenne a XXI. század egyetemi tömegképzésében az egyik áttörési pont a tananyagok multimédiás sulykolása kapcsán? (vö. ITT-hír: 2010-10-28 08:01)URL2010-11-24 07:34
Innováció az írásművek területén: a nyelv és irodalom oktatása a kapcsán mindannyian szembesülünk az írásművek (a szöveg-alapú kommunikáció) klasszikus eseteivel: pl. versek, novellák, regények, tudományos ismeretterjesztő művek (cikkek, tanulmányok, esszék, stb.) , plakátok, poszterek, jogszabály, hír/újság (vezércikk, glossza, tárca, stb.), lexikon, SMS, kivonat, filmfelirat, szövegbányászati 'statisztikák' stb. Emellett az információs technológia fejlődésével egyre újabb formák jelennek meg: pl. az előző hír korrektúra-sorozatai. Az írásbeliség fejlődését azonban az IT nem csak direkt módon befolyásolja, hanem a tudásmenedzsment kapcsán közvetetten is: így születtek meg pl. a hasonlóságelemzések/szakértői rendszerek kapcsán a SABLONSZÖVEGEK, azaz válaszok a számokkal/gráfokkal/egyéb struktúrákkal leírt (gyakran inkonzisztens) tudás az ellentmondásokat miinimalizáló szövegek formájaba öntésének kihívásai kapcsán. Példaként a 2010-es TDK-dolgozatok (ill. a MIAÚ wiki szócikkek) által használt értelmezések említhetők nagy tömegben és azonnal hozzáférhetően...URL2010-11-24 07:19
A digitaliskonyvtar.hu együttműködési lehetőséget fogalmazott meg a szerzői jogok védelmében technológiai és jogi lehetőségeket felvillantva. Jelenleg annak feltárása folyik, hogyan lehet újszerű műveket (pl. korrektúra-dolgozatokat, ahol az alapmű szerzői és a korrektúrák szerzői közös művet hoznak létre) ebben a rendszerben kezelni...URL2010-11-24 07:08
Meghívó érkezett: Tisztelt németországi öregdiák! Nagy tisztelettel szeretném Önt meghívni az Alumniportal Deutschland hivatalos magyarországi bemutató rendezvényére és az azt követő állófogadásra 2010. december 11-én (szombaton) 17:00 órától az Andrássy Gyula Németnyelvű Egyetemen (1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3). A program kizárólag németül zajlik majd, a regisztráció 16:30-kor kezdődik. Kérem, hogy részvételét december 8-ig e-mailben jelezze nekem.URL2010-11-22 14:37
Részletes kritika a DPR-projekt novemberi köremail-je kapcsán: a validálatlan technológiai keretek közötti masszív tartalomhiányra adandó helyes válasz egy tartalom-generáló szerkesztőség felállítása lenne pl. a MY-X Tehetséggondozás, az ITT-hírek, a MY-X hírek és a MIAÚ-számok logikáját követve:URL2010-11-22 12:06
Máshol már felébredtek... (Az álmatag Csipkerózsikák pedig a kihaló, s nem a védett állatfajok listájának élén állnak.)URL2010-11-20 17:08
Ismét csak egy FÉLIG sikerült megoldás! Az AKI tesztüzemi adatainak nehézkes lekérdezhetősége mellett sajnos a KSH tájékoztatási adatbázisában egyes idősorok két önálló nézetben érhetők csak el... Az alábbi térképi rendszerben pedig nem tiszteli meg a szolgáltató a közhasznú adatgyűjtés finanszírozóját és felhasználóját, azaz minket adófizetőket, hogy a térképi adatokat minden esetben (pl. települési szinten) táblázatosan is közli. Nincs lefúrási lehetőség a táblázatokban, nem látszik a kurzor alakján, hogy érdemes kattintani a táblázatok érdekében az adott poligonra, DE a direkt link lehetősége fontos szolgáltatás....URL2010-11-17 07:27
A hasonlóságelemzés egy olyan (széles) kapu a Kék Óceánra, ahová az utat minden potenciális elemző saját intuíciója mutatja meg... Aki nem indul el erre felé a Vörös Óceánból, az megérdemli a sorsát... Ne versenyezz feleslegesen (pl. "csak az a baj, már nem tudom, hogy hol a cél, csak attól félek, lesz, aki majd pont előttem odaér /// Patika)... De légy tisztában azzal, milyenek a Rád jellemző ár/teljesítmény-viszonyok... Ne élj vissza azzal, hogy a partnered még csak ösztönösen dönt, tanítsd meg tisztán látni...URL2010-11-16 11:31
Thank You very much, Amanda! ("I would like to submit my new nonprofit website, http://www.mastersdegree.com for your review and inclusion in the resource section of your site: http://miau.my-x.hu/mf/am.html") URL2010-11-16 08:21
A TDT kapcsán kiadott Dékáni Utasítás (TDK-aktivitás növelése) végrehajtása közelít az lehetetlenüléshez: nem világos többek között ugyanis például, hogy: egy hangzatos terv kidolgozásán, kér(d)ések (kérdőívek, adatigények) megfogalmazásán túl, mi a teendője a megbízottnak, aki a szolgálati út betartásával lett delegálva a TDT-be, de NEM szolgálati úton (nem az intézet vezetőjén keresztül) kapta a parancsot (hanem közvetlen utasításként a kartól), ill. nem világos, vajon szolgálati úton kell-e eljárnia egy munkacsoportszerű működésben (feleslegesen terhelve esetleg a közvetlen felettest), s mi a teendője, ha teljesíthetetlennek tűnik a kiadott feladat a megszólítottak reakcióinak és a feladathoz delegált erőforrások hiányában...n.a.2010-11-15 09:31
Részletes (2010.10.26) reakciók és javaslatok a 2010.11.16-i SZIE rendezvény (Tudással a jövő felé) kapcsán sok számára (de mindennemű válasz nélkül)...n.a.2010-11-15 09:27
Ajánlások a tudás fellegvárai számára: Hogyan is illene működni és működtetni (inkl. ELTE dokumentáció)URL2010-11-15 09:21
Van-e a NEPTUN-ban olyan funkció, hogy az oktató belépése után, amennyiben egyedileg ad jegyet a Hallgatóknak, s a Hallgató megadja saját neptun-kódját, akkor ennek begépelése után a rendszer automatikusan azon funkciókat kínálja fel (elsődlegesen a jegybeírást), mely az oktató és a Hallgató rendszer által elismert jogviszonyából következnek. Ha nincs ilyen: lesz-e? n.a.2010-11-10 11:53
Best of similarity analyses, avagy témaválasztás és szintmeghatározás igényes Hallgatók számáraURL2010-11-09 11:29
A TDK- és szakdolgozatok javítása kapcsán szakmai vita alakult ki arról, vajon milyen szakirodalmi feldolgozás tekinthető már adekvátnak, ill. jobbak, mint egy másik? Az egyik megközelítés szerint: bármilyen szakirodalmi utalás/idézet, mellyel a szerző vitázni kíván, legitim. Azonban az ún. pozitív idézetek esetén (melyekre, mint a dolgozatot legitimáló építőkövekre akar alapozni a szerző) nem mindegy, ki az idézett szerző és mi az idézett mű. HA lenne olyan dokumentumokat jellemző leíró adatállomány, mellyel szemben egy Y0 (hasonlóságelemzési modell) irányvektora megfogalmazható lenne, akkor mű és szerző szinten lehetne jó és jobb szakirodalomról beszélni. Másik megközelítés szerint: esetlegesen szövegbányászati statisztikák alapján lehetne szakirodalmak között különbséget tenni... Arra, hogy adott dolgozatcím esetén milyen szakirodalmi részek milyen arányt kell, hogy képviseljenek (a legjobb dokumentumokra hivatkozást feltételezve), egyelőre nincs operacionalizálható támogatás... Ennek alapján a szakirodalom kidolgozottságának pontozása jelenleg meglehetősen szubjektív kérdéskör, amire mindenképpen ráférne egy újragondolás: pl. URL2010-11-03 12:33
Már nem science fiction! Online services mindenhol?!URL2010-10-30 10:33
Hová tart a multimédia alkalmazása az oktatásban?! pl. http://www.youtube.com/watch?v=jJvAL-iiLnQ, http://www.youtube.com/watch?v=_zxr-52KwKo, URL2010-10-28 08:01
Fontos kezdeményezés a tudományos közélet terén!URL2010-10-27 17:26
Innovációs vállalkozásfejlesztési alapképzés (e-learning tananyag)URL2010-10-26 16:32
Minőségbiztosítás: A gazdasági informatika oktatásba újonnan betagozódó oktatók (előképzettségtől függetlenül) egy min. jeles értékű önálló feladatot kell, hogy a tárgyfelelős és a már gyakorlattal rendelkező oktatók előtt megvédjenek annak érdekében, hogy pontosan átlássák az általuk kiképzendőkre háruló teljes folyamat minden részletét Hallgatói szemszögből is. Ennek kapcsán az oktatói kézikönyv kialakítása is új lendületet vett.n.a.2010-10-22 11:32
A SZIE GTK Dékánja a Tudományos Diákköri Tanács frissen (2010.10.19.) kinevezett tagjait az alábbi feladat ellátására kérte fel (többek között): "Kérem, hogy a ...szervezeti egység... munkatársait ösztönözze a kiemelkedően jól teljesítő , önálló kutató munkát folytató hallgatók segítésére." - Ezen felkérés alapján a mai napon az alábbi tervezet kerül a TATA Kiválósági Központ és Informatikai Intézet intézeti értekezlete elé... (Minden Olvasótól mindennemű kritikai és támogató észrevételt előre is köszönök!)URL2010-10-22 09:00
Utánpótlás-nevelés: a tavalyi és idei, nyári giesseni tanulmányi kirándulás folytatásaként a VIP-Hallgatók lehetőséget kaptak a nemzetközi innovációs tanácsadást megalapozó hazai konferencián való részvételre - egyelőre megfigyelőként...n.a.2010-10-20 20:17
Sajtóközlemény: Hasonlóságelemzés bevezetése a nemzetközi innovációs tanácsadás területéreURL2010-10-20 20:15
MAGISZ JAI: felkérés bírálatra a mezőgazdasági modellezés és fenntarthatóság komplex témakörébenn.a.2010-10-19 19:56
SZIE GTK TDT - online székfoglaló: A TDK mozgalomban részvevőket (Hallgatókat és Oktatókat) segíteni kell az innovatív (piacképességgel kecsegetető) feladat felismerésében (pl. http://miau.my-x.hu/myx-free/files/csr/innokat1.xls) és ezek minőségi kivitelezésében (pl. http://miau.my-x.hu/myx-free/index.php3?x=test1). Mindez nem képzelhető el a piaci szereplők teljes folyamatba való becsatolása nélkül (pl. http://innohow.hu/index.php/component/content/article/2/5-kooperacio). Csökkenteni kell az értékelések belterjességét (pl. http://miau.my-x.hu/miau/65/tdketika.xls). Növelni kell az értékelések objektivitását (pl. http://miau.my-x.hu/miau2009/index.php3?x=e19). Törekedni kell a tudás strukturálására, forráskódba zárására, s egyben kerülni kell a folyószöveges, vonnegutizmus-gyanús közléseket (pl. http://miau.my-x.hu/myx-free/index.php3?x=robots). Minőségi adatvagyonok feltárása nélkül nincs minőségi bizonyítás, ill. az adatvagyonok megosztása nélkül nincs reprodukálhatóság (vö. http://miau.my-x.hu/olap). Már az évközi önálló feladatokat a TDK igényessége kell, hogy áthassa (pl. https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/Kezd%C5%91lap). A (KÖZÖS) ALKOTÁS ÖRÖME legyen a képzésben való részt venni akarás hajtóereje, s ne csak az, hogy valaki kreditet szerezzen és túl legyen egy-egy számonkérésen... Ezen elveknek nem kötelező megfelelni, de azokat, akik erre kísérletet tesznek, különböztessük meg szemmel láthatóan is azoktól, akik semmilyen közhasznú értéket nem képesek, nem akarnak felmutatni képzésük rész-eredményeként. A színvonal emelése már a középiskolákkal való kooperációkkal kezdődik (pl. http://miau.my-x.hu/miau/130/foldgaz.ppt). Ha egy középiskolás magasabbra teszi a mércét, mint egy egyetemi hallgató, s egy szakdolgozat értékesebb, mint egy PhD-disszertáció, akkor talán érdemes újragondolni mi is a célunk hosszútávon...URL2010-10-18 22:35
A SZIE GTK Tudományos Diákköri Tanácsában a TKI-t Pitlik László képviseli...n.a.2010-10-18 22:18
Meghívó: A Közép-dunántúli Regionális Informatikai Klaszter szakmai workshop-ot szervez Nemzetközi innovációs együttműködést támogató szolgáltatásfejlesztés címmel, a CEBBIS Central Europe program támogatásával (inkl. KKV-k innovációs potenciáljának minősítése hasonlóságelemzéssel - avagy speciális Balanced Score Cards, Pitlik László, Innospin Kft.)URL2010-10-18 10:10
A hasonlóság a dolgok lényege! S ezt nem csak a hasonlóságelemzők ismerik - már régóta nem...URL2010-10-18 09:08
Az Advanced Information Technologies in Agriculture and Related Sciences From Research to Practice Workshop és Summer University and Conference on Information Technology in Agriculture and Rural Development rendezvények (konferenciák) előadásainak publikációiról készült kiadvány:URL2010-10-14 17:55
Akkreditációra készülve... (Vajon miért nem magától értetődő a tranzakciós adatvagyon-gazdálkodás a tudás fellegváraiban?)URL2010-10-10 09:40
Megszívlelendő elvek Oktatóknak és Hallgatóknak...URL2010-10-10 09:34
Pályázatértékelés hasonlóságelemzési alapokonURL2010-10-09 09:06
Hasonlóságelemzés a sportban (2010.10.08.15.15- Kossuth Rádió, Kihívás): Biológiai útlevél, azaz sok vélelmezhetően zömmel gyanúra okot nem adó minta alapján az ettől való eltérés (pl. a kerékpárosok esetén) feltárható, vagyis a dopping-gyanú megfogalmazható...URL2010-10-08 17:35
Egyetemi innovációk hasznosítási formái II.URL2010-10-08 15:14
Egyetemi innovációk hasznosítási formái I.URL2010-10-08 15:14
Javaslat egy MIR(R-MURR)-Klub létrehozására: a SZIE Menedzsment Információs Rendszerét fejleszteni tervező projekt (MIR) alapját az ITT eddigi OLAP/pivot fejlesztési jelenthetik (pl. http://miau.my-x.hu/akkr/akkreditacio2004.zip http://miau.my-x.hu/myx-free/files/tudomanymetria.xls, http://miau.my-x.hu/olap). Ezek minél több, potenciális megrendelőként, ellenőrként, adatgyűjtőként magukat beazonosítani tudó kolléga által megvitatandók, ellenjegyzendők, ill. kritizálandó. Erre szolgálhatna a MIR(R-MURR) Klub, melyet bárki látogathat, s melynek tartós és szorgalmas látogatóiból alakulhat ki az a csapat, aki számára triviális, mit jelent a kontrolling, a monitoring és az adatvagyon-gazdálkodás. n.a.2010-10-06 11:10
Ha már mások is mondják, hogy nem ezt és nem így kell tanulni, akkor talán mi mondjuk a jót ITT és MOST...URL2010-09-27 14:12
A hasonlóságelemzés szinte korlátlan alkalmazási területe a "KONTROLL"...URL2010-09-26 18:34
A WizWhy egy szabályának kapcsolata a következményváltozóval (http://www.moneyfromprediction.com/Rules_forex.xls, AI-oszlop)URL2010-09-24 17:52
A Kutatók Éjszakájának második eredménye: a WizWhy részeredmények adatbázis-szerű tárolása alapján egy fajta balanced score card előállítása (olap/pivot) alapon (pl. rekordonkénti egymással versengő szabályok száma, ezek erőssége)n.a.2010-09-24 17:48
A Kutatók Éjszakájának első eredménye: az EGO és a WizWhy összekapcsolható! A WizWhy XLS kimenete alapján a legfontosabb egy (vagy n db) szabály, melyekben egyenként max. 6-6 változó lehet (elsődlegesen 2-2 opcióval) kombinatorikai térré konvertálható (2^6=64). Több szabály esetén minden szabály egy-egy szakértői rendszer. Ha egyetlen szabály sem teljesül, akkor az ELSE ágon zár a szakértői rendszereket összefogó meta-szakértői rendszer..n.a.2010-09-24 16:51
Talán majd a webprogramozó képzés kapcsán éppen Gödöllőn születhet hasonló innovációs potenciál? Ez már csak azon múlik, vajon inkább alkotásra vagy inkább magolásra biztatjuk a Hallgatókat... A krediteken nem túl kell lenni, a kreditek megszerzését/kiadását mindkét félnek élveznie kellene...URL2010-09-23 07:55
Nem mindegy, ki mire képes... (egy furcsa, de tanulságos IQ-teszt)URL2010-09-20 16:18
MEGHÍVÓ (2010.09.24): A Kutatók Éjszakája keretében 16.00-18.00-ig a 112-es teremben az alábbi adatbányászati és térinformatikai programra várjuk az Érdeklődőket: - Közös autóhasználatot (azaz személyes és intézményi utazási költségminimalizálást és környezetterhelést csökkentést) támogató online szolgáltatás bemutatása (http://bvkf.hu) - Hogyan készítsek saját tartalmat is megjeleníteni képes térképet a Google Maps alapján? (http://miau.my-x.hu/tki/gis) - Ingyenes streaming szerver az oktatás és a céges üzleti folyamatok támogatására (http://192.188.246.36:8080/) - Adatbányászati szoftverek bemutatása (http://my-x.hu, http://www.moneyfromprediction.com/) - Adatbányászati elemzések bemutatása (pl. http://miau.my-x.hu/myx-free/index_fifawc2010.php3?x=soccer_news, http://miau.my-x.hu/myx-free/index201007.html) - Kooperációs javaslatok és referencia-projektek bemutatása kreatív Hallgatók számára (http://innohow.hu/index.php/kooperacio, http://miau.my-x.hu/myx-free/index_career.php3) - Innovatív (Köz)Beszerzési Elemzések lehetőségeinek bemutatása (offline bemutató) - Online Szakértői Rendszer Generátor bemutatása (http://miau.my-x.hu/myx-free/ego) - Új OLAP és elemzési szolgáltatások bemutatása (http://miau.my-x.hu/olap) - Képes élménybeszámoló a világon egyedülálló giesseni Mathematikum múzeumról... (http://tki.szie.hu/?q=node/80). Mindenkit szeretettel vár az SZIE GTK TKI Információstechnológiai Tanszék, a Gödöllői Innovációs Központ (RIIRCORE projekt), az InnoHow Kft. és a WizWhy szoftver szakértői csapata! A rendezvény egyben maga a 23. MY-X szeminárium... URL2010-09-20 09:31
Worth knowing...URL2010-09-18 22:11
A nemzetközi Alumni Workshop programjaURL2010-09-17 10:03
Pitlik László fogadóórái (pl. egyéni tanrend, szakdolgozati konzultációk kapcsán): minden csütörtökön Budapesten a 12-14 óra között zajló oktatás előtt és után a BKH-ban (209-es terem előtt), ill. minden kedden 11-15 óra között a 209-es teremben. Gödöllői fogadóóra minden hétfőn a VII-es előadóban előtt pontosan 10.45-kor. Minden fogadóórára való megjelenést előzetesen jelezni kell email-ben.n.a.2010-09-15 19:41
Sápi András 2009-ben írt és megvédett TDK- és szakdolgozata a MAGISZ különdíját nyerte el 2010-ben, melyet 2010.09.08-án adtak át a pályázónak Debrecenben egy bemutatkozó előadást biztosítása mellett. A témakör, vagyis az adatvezérelt online szaktanácsadás automatizálása azóta is szerver része hazai és nemzetközi kooperációknak. 2010-ben további Hallgató csatlakozik a tanácsadás megreformálását célzó projekthez - német adatok elemzési tapasztalatainak feldolgozási eredményeit bemutatva.URL2010-09-10 06:42
Nem vagyunk egyedül - mások is erőteret látnak a Hallgatókban! De még milyet! Ilyet:URL2010-09-06 12:06
Streaming támogatás az ITT által felügyelt oktatási feladatokhoz (további részletek hamarosan / 2010.09.24-én a 112-es teremben)URL2010-09-06 09:48
A SZIE-n mindenki értesítésre került az OSIRIS alatt tárolt KSH gyorsjelentések aktuális és archivált létéről: Tisztelt Munkatársaink! Tájékoztatásul küldöm az alábbi címeket, ahol folyamatosan elérhetik a KSH gyorsjelentéseket frissítve / archiválva. Jó tallózást! Sikeres kutatást! Üdvözlettel: Pitlik LászlóURL2010-08-31 09:09
A piac-érzékeny képzés alapja és eredményei (HR)...URL2010-08-30 12:09
A piac-érzékeny képzés alapja és eredményei (BA3_GM)...URL2010-08-30 12:09
Kooperációs javaslat a PIAC és az INNOVÁCIÓ szereplői részéről a Hallgatók felé, hogy egy-egy Hallgató ne csak túl akarjon lenni egy-egy jegyszerzésen/vizsgán...URL2010-08-23 20:39
Költségtakarékossági javaslat egyetemek és Hallgatók részére több telephelyes, egy időben több potenciális utast/sofőrt érintő mozgások támogatására közös autóhasználat keretébenURL2010-08-20 08:33
Vizuális mottó: Multimédia és humor, avagy az előrejelzések szerepe a vizualizációbanURL2010-08-13 20:57
Kompetencia-térkép előkészítése oktatási feladatok szervezéséhez, partnerek motiválásához, helyettesítések tervezéséhez...URL2010-08-12 10:12
Projekt-alapozó workshop: 2010.XI.26.URL2010-08-12 09:03
A Seacon Europe Kft. a GOP-1.3.1-10/A-2010-0022 pályázatra ITBSZM (Információ Technológiai Biztonság) címmel nyújtott be 2010. július 30-án, melyben a hasonlóságelemzésre támaszkodó LOG-elemzés, gyanúgenerálás fontos szerepet kapott.n.a.2010-08-11 14:06
Hozzájárulás a giesseni ALUMNI-könyvhöz...URL2010-08-07 18:08
Egy uborka-szezonba fulladt pályázat emléke: ...to be continued...URL2010-08-03 21:19
Fogadóórák (Pitlik László): 2010.08.23-2010.09.05. közvetlenül minden előadás előtt és után bárki számáraURL2010-08-01 12:00
Így terjed nemzetközi színtéren az innováció, avagy egy MIAU-cikk (http://miau.my-x.hu/miau/139/alumni_online.doc) tetten érhető hatása a JLU nemzetközi alumni aktivitásaira...
Mottó: bár senki nem igazán lehet próféta saját hazájában (vö. DPR-projekttervek vs. MYX tehetséggondozás: http://miau.my-x.hu/myx-free/index_career.php3), de az európaiság és a média ereje új kereteket adhat a keletkező innovációk terjedésének...
URL2010-07-30 11:29
Ilyen keretek között kell hazánkban hatásosan és hatékonyan oktatni IT-ismeretekre a Hallgatókat: szigetszerű megoldások, adatok hiánya, ...URL2010-07-29 07:48
Sikeres tanulmányút (Giessen, Németország) került lezárásra 3 VIP-Hallgató (SZIE MSC) és egy középiskolás részvételével. Az utazás egyik központi témája a Mathematikum meglátogatása volt annak érdekében, hogy ennek hasznosítását a jelenlévők különböző szempontokból és közösen értékelhessék: pl. online Informatikum alapítása, mely középpontjában a problémamegoldáshoz vezető kombinatorikai lehetőségek felismerése áll, s nem a megoldás képessége maga (vö. ha a feladat egy piramis kirakása gömb-sorozatokból, akkor nem az a kérdés, véletlenül sikerül-e, hanem kiszámolható-e a piramis mérete, s az eleve sikertelenséget és potenciális sikert ígérő részelvárások, ill. maga az összes lehetőség...)n.a.2010-07-18 22:13
Német egyetemi oktatókkal folytatott beszélgetésekben felmerült a mindenkori oktatási szabályzatok didaktika-ellenessége, rugalmatlansága, s pozitív visszhangot kapott az az inverz koncepció, mely szerint minden Hallgató egészen addig egyéni tanrendes Hallgató, míg nem kéri azt, hogy a részletes szabályzatok szerint járjanak el vele szemben. Az ETR sem a Hallgatót sem az oktatót nem köti érdemben...n.a.2010-07-18 22:09
Tananyagfejlesztés: Google Maps térképeire alapozó egyéni nézetek készítésének lépései/logikája (multimédiás oktatási segédlet)URL2010-07-11 19:31
A 2010 áprilisában alapított spin-off cégek által készített felmérés egyik eredménye az alábbi katalógus. A katalógust az egyetemi Hallgatók egy fajta, az innovációt középpontba állító TDK- és szakdolgozati témaajánlásnak is felfoghatják. Míg a piaci/intézményi partnerek ennek alapján el tudják helyezni magukat, terveiket a tudatosság, mint jövőt vezérlő erőtér szempontjából...URL2010-07-10 16:26
Megkezdődött az innovációs tapasztalatok e-learning tananyaggá formálása a KMRIÜ-vel folytatott kooperáció keretében, mely egyben az innovatív HR-modulok keretrendszerét is kijelöli. A Hallgatóknak ugyanis képessé kell válniuk olyan megrendelői szerepek megértésére, ahol nem egy dobozos megoldás testre szabása, hanem egy ideális rendszer megálmodása és demonstrálása a feladat...URL2010-07-01 07:13
Az audio és kép állományok feladat-megértésre gyakorolt hatásáról rendelkezésre álló tapasztalatok nagyon pozitívak, minden eddig így is megszólított Hallgató azonnal helyesen tudott reagálni a korábbi félreértés-sorozatok helyett...URL2010-07-01 07:11
2010.07.01. (10.00) Tananyag-fejlesztési egyeztetések a HR-információs rendszerek Hallgatók általi moduláris fejlesztése és az egyetemi szervezeti egységeken való tesztelése érdekébenURL2010-07-01 07:09
Vannak még csodák: végre eljutottunk oda, hogy az EUROSTAT tagállami statisztikai hivatalok által szolgáltatott adatait a nemzeti statisztikai oldalon is láthatjuk...URL2010-06-28 19:22
A KMRIÜ támogatta a révkomáromi innovációs tanulmány e-learning tananyaggá fejlesztését, melyet időközben hazai és külföldi egyetemek gyakorlatának és elveinek további részletei is színesíteni fognak...URL2010-06-25 14:56
Javaslat (megerősítése a mai levelezős német szakfordítói államvizsga-bizottsági kooperáció alapján) a SZIE nyelvi képzései számára: a Hallgatók fordítási feladatait publikálni kellene az oktatók és Hallgatók számára szélesebb körű referenciák biztosítása érdekében...n.a.2010-06-25 14:54
Együttműködési javaslat a révkomáromi innovációs konferencia interdiszciplináris szekciójában: pl. egyetemek versenyképességének hasonlóságelemzésre alapozott javítása (vö. ha a FIFAWC2010 keretében egy-egy csapat versenyképessége ilyen pontossággal feltárható, akkor egy-egy egyetem esetén is reálisak az esélyek), ill. tervezési hasonlóságelemzésre alapozott támogatás a szociális munka stratégiai, üzleti és operatív tervezéséhez/monitoringjához (vö. Magyar Posta stratégiai átvilágítása nemzetközi benchmarking keretében, ill. DIPO-érőtérképek stratégiai és monitoring nézetei)n.a.2010-06-25 14:44
Így kell ezt csinálni! (avagy innováció-menedzsment Németországban)URL2010-06-21 12:49
A 2010.06.19-i révkomáromi konferencia interdiszciplináris szekciójának stratégiai eredménye az volt, hogy maximálisan megerősítette a MY-X tehetséggondozási koncepciót (vö. részletek). Operatív szinten az oktatás-módszertani szakértők világosan deklarálták, hogy a hangos kommunikáció (szemben az írásos információ-áramlással) felére redukálhatja a félreértéseket... (Itt talán érdemes utalni László Endre író/hangjáték rendező azon hipotézisére a 'Szíriusz Kapitány' kapcsán, mely szerint az olvasást kényszerrel kell majd a jövőben fenntartani...)URL2010-06-21 09:49
Giessenből érkezett alumni hír-ajánlatok: érdemes áttanulmányozni!URL2010-06-18 10:59
Részletes és komplex javaslat: a HR-képzés stratégiai újragondolására...URL2010-06-16 19:48
Javaslatok: A NEPTUN továbbfejlesztése kapcsán a rendszer küldjön üzenetet arról, kinek mikorra milyen bejegyzést kell megtennie! A NEPTUN jegyadás esetén automatikusan adjon aláírást is... n.a.2010-06-16 09:54
Javaslat: "Humán Informatika / Személyügyi informatika" tárgyak a TKI hatáskörébe kerültek. A fejlesztés iránya legyen a TKI HR-menedzsementjének (vagyis a saját adatainkkal feltöltött adatbázisokra alapozó mintapéldáknak) kialakítása...n.a.2010-06-16 09:53
Közös publikáció (India) és tananyag-előkészítés (KE+SZIE) kaposvári, gödöllői és online konzultációk keretében. Következő lépés: MY-X szeminárium közös szervezése Gödöllőn.URL2010-06-15 20:44
A Magyar Agrárinformatikai Szövetség idén 2010. szeptember 8-9. között megrendezi az "Agrárinformatika 2010 (Agrárinformatikai Nyári Egyetem és Konferencia) című szakmai rendezvényét a Debreceni Egyetem Agrár- és Gazdálkodástudományok Centrumában, Debrecenben. Felkérő levél érkezett a konferencia Program Bizottságában történő közreműködésre... n.a.2010-06-14 07:51
Folyamatban lévő tananyag-fejlesztések: környezetvédelmi hírportál (Monostory), céginformációs rendszerek adatainak elemzése (Batár), ...URL2010-06-07 09:32
Folyamatban lévő tananyag-fejlesztési projektek: vállalati ERP-t kiegészítő modulok: követeléskezelés/cash-flow-tervezés (Székely/Lovas), stratégiai tervezés (Vernyik, Balogh), készletgazdálkodás (Prauda), vállalati információs rendszerek (Fehér), goodwill-érték (Lénárt), szimuláció (Soós), elméleti ökológia (Gáncs), (köz)beszerzés automatizálása (Troll), ár-előrejelzés (Renczes), kérdőívek újszerű elemzése HR-teljesítményértékelés (Seres), ...URL2010-06-07 09:28
Tananyagfejlesztés: vidékfejlesztők számára hasznos a operatív és stratégiai gondolkodás elősegítéséhez az erő-tér-képezés...URL2010-06-07 09:20
Tananyagfejlesztés: marketing-elemzések online támogatására nemzetközi kooperációban...URL2010-06-07 09:15
Tananyagfejlesztés: a vállalati adatok Hallgatók számára történő rendelkezésre bocsátása kapcsán ingyenesen, adat-szinten...URL2010-06-07 09:14
Tananyagfejlesztés: a vállalati adatok Hallgatók számára történő rendelkezésre bocsátása kapcsán ingyenesen, áttekintő jelleggel...URL2010-06-07 09:13
Tananyagfejlesztés: a vidékfejlesztés kapcsánURL2010-06-07 09:09
Tananyagfejlesztés: a tervezett turisztikai képzések előkészítése érdekébenURL2010-06-07 09:09
Tananyagfejlesztés: Különösen kommunikáció és média szakos Hallgatók számára tanulságos, mit is jelent az objektivitásra törekvés az online újságírás világában civil kezdeményezések kapcsán...URL2010-06-07 09:08
Tananyagfejlesztés: Különösen kommunikáció és média szakos Hallgatók számára tanulságos, mit is jelent az objektivitásra törekvés az online (gazdasági) újságírás világában a nemzetközi porondon...URL2010-06-07 09:07
Tananyagfejlesztés: Különösen kommunikáció és média szakos Hallgatók számára tanulságos, mit is jelent az objektivitásra törekvés az online (gazdasági) újságírás világában itthon...URL2010-06-07 09:06
Tananyagfejlesztés: Különösen kommunikáció és média szakos Hallgatók számára tanulságos, mit is jelent az objektivitásra törekvés az online (sport-)újságírás világában...URL2010-06-07 09:06
Tananyagfejlesztés: Különösen kommunikáció és média szakos Hallgatók számára tanulságos, mit is jelent az objektivitásra törekvés a sporthírek világában...URL2010-06-07 09:05
Tananyagfejlesztés: Különösen kommunikáció és média szakos Hallgatók számára tanulságos, mit is jelent az objektivitásra törekvés a politikai/gazdasági hírek világábanURL2010-06-07 09:04
Tananyagfejlesztés: A moodle e-learning koncepciójának kiegészítéseként a multigráfok hasznos segédletek minden tantárgy esetén, s főleg a kombinatorikus gondolkodás támogatására...URL2010-06-07 09:02
Az ITT tananyag-fejlesztési stratégiája értelmében olyan keretrendszerek, támogatások kialakítása szükséges elsődlegesen, melyek az azonnal hasznosítható alkotások létrehozatalát segítik, hiszen összeollózni, s némi didaktikai érzékkel megszerkeszteni egy-egy "tananyagot" az internet világában már akár a Hallgató feladata is lehetne, amit a többi Hallgató és a oktató megvitat (vö. kinyilatkoztató órák helyett konzultatív, problémafeltáró, megoldást kereső koncepciók előtérbe helyezése...) Az EGO a böngészőben futtatható és fejleszthető szakértői rendszerek kialakítását támogató keretrendszer. Mottó: a tudás az, amit a számítógép számára is át tudunk adni, minden más művészet!URL2010-06-07 09:01
Megszületett a JAI/MAGISZ első száma (lektori és minőségbiztosítási támogatással az ITT részéről)URL2010-06-06 22:07
Tananyagfejlesztés: minden informatika jellegű képzésben fontos szelet a térinformatika, vagyis jelen esetben a térképen történő saját adatok színvonalas vizualizálása. Az ISZAM kreatív csapatának köszönhetően a térinformatika és a multimédia tárgy keretében nem csak kreditet érő vizsgajegyek, hanem közhasznú tananyag keletkezett! Sok sikert mindenkinek!URL2010-06-06 22:02
Hallgatói felvetésre, a teljes kreatív csapat támogatását élvezve nagy lendülettel megkezdte működését az első újságíró-robot, vagyis a MY-X hír-generátora. S miről másról szólhatnának az első (nem mellesleg 3 nyelven is publikált) hírek, mint a FIFAWC2010 eseményeiről... A fejlesztést a hasonlóságelemzést piaci körülmények között hasznosító spin-off cégek is folyamatosan figyelik, értékelik, elemzik...URL2010-06-02 21:37
Gyors áttekintés a hasonlóságelemzésről - kétszeresen is magyarul (-->a szorcs.hu is magyar!)URL2010-06-02 08:00
Humor, önkontroll, tisztánlátás, önfejlődés, avagy hasonlóságelemzés és szerepjátékokURL2010-05-26 14:06
Javaslatok a TKI innovativitásának növeléséreURL2010-05-26 14:05
Földmegfigyelés és objektivitás (PPT)URL2010-05-21 14:40
Sikeres konferencia a térinformatika és az objektivitás kapcsolatárólURL2010-05-21 14:38
Egyetemközi kooperáció (KE+SZIE) sikeres indítása: az indiai konferencia befogadta a COCO-módszer bejelentését poszterként.URL2010-05-20 19:25
Az ITT jelenléte az MNVH.HU szerveren: vidékfejlesztők figyelem!URL2010-05-15 05:44
Meghívó: A MIAÚ/RIIRCORE/MY-X tehetséggondozási szolgáltatáscsomag és az ITT is képviselteti magát a 2010. október 14-17. között Giessenben zajló nemzetközi (német-török-lengyel-magyar) Alumni-tanácskozáson. Emellett a Giessen-Gödöllő kapcsolat keretében a nemzetközi innovációs folyamatok áttekintése kezdődött meg a szolgáltatáscsomag és az ITT kezdeményezésére, melynek következő fejezete egy giesseni látogatás lesz VIP-Hallgatókkal.n.a.2010-05-12 10:31
Az elmúlt 20 év oktatási és gazdasági innovációs tapasztalatait felkínáló előadás-tervezet elfogadásra került a komáromi szervezők által éppúgy, mint a KMRIÜ által (e-learning tananyagként).URL2010-05-11 21:11
Felkérés az OTKA rendszerből pályázatbírálatran.a.2010-05-11 14:18
2010. áprilisában 2 spin-off cég is alakult ITT támogatással a hasonlóságelemzések gazdasági hasznosításáran.a.2010-05-11 12:19
Felkérés érkezett a GTK BA KM/GM szaktól külső szakdolgozat-bírálók bevonásáran.a.2010-05-08 15:42
Ha már pl. a HÖK nem igazán foglalkozik a Hallgatókat érintő tantárgyi követelményrendszerekkel (vagyis a Hallgatók szerződéses jogviszonyainak finomhangolásával), akkor legalább a speciális helyzetben lévő Hallgatóktól érdemes átvilágítást kérni arra vonatkozóan, mi is sántít egy-egy követelményrendszerben a hatályos (önmagukban sem túlzottan kiérlelt) keretszabályokhoz képest. Nagyon fontos tudni minden érintett számára: a szabályok által befolyásolt élethelyzetekben élők (jelen esetben a Hallgatók) lehetnek értetlenek, de a mindenkori "főnöki" szintnek felelőssége van a keretrendszerek minél ellentmondásmentesebb és egyértelműbb kialakítása és a működés ellenőrzése kapcsán. A szabályzatok zömében a rendszer minden érintettje "fordítva ül a lovon": a szabályozandó élethelyzetekben lévőket adott esetekben egyértelműen szankcionálja, de alig foglalkozik a keretrendszert kialakítók felelősségével, s magának a rendszernek a finomhangolásával. Jó rendszer nincs, csak javítható! Rossz alattvaló nincs, csak nevelhető! Nem ártana minél szélesebb körben a mindennapi életre vetíteni azt, amit oktat a tudás fellegvára... (Az alábbi link egy óvatos kísérletet mutat arra, hogyan kell etikai eljárás helyett a rendszer finomhangolására fordítani a rendelkezésre álló erőforrásokat...)URL2010-05-08 11:32
2010.04.21-én került bemutatásra Székesfehérváron egy innovációs rendezvény keretében a hasonlóságelemzések gazdasági hasznosítására létrejött spin-off cég az Innospin Kft...URL2010-05-07 18:11
Felajánlás a Kutatók Éjszakája 2010-es rendezvényének kvíz-feladataihoz...URL2010-05-06 07:02
Így is lehet...(de vajon miért is pont így, ha már közismert az FADN-OLAP-logika?) A hivatalos állami szolgáltatás keretében, mely mindannyiunknak közhasznúan (ingyenesen) jár állampolgári jogon, hogyan lehet vajon a rendelkezésre álló évek búza-hozamait regionális bontásban kinyerni? URL2010-05-04 13:53
Felkérés érkezett a Kaposvári Egyetemtől (Acta Kaposvariensis) lektori feladatok ellátásáran.a.2010-04-29 15:31
Felkérés érkezett német szakfordítók államvizsga bizottságában betöltendő társelnöki feladatok ellátásáran.a.2010-04-29 15:30
Konferencia-jelentkezés a KE és a SZIE együttműködésébenURL2010-04-28 22:05
Kör-email a SZIE munkatársai részére: "Tisztelt Kollégák! A 'Statisztikai adatok az Interneten' című (szerdai) előadásra az Érdeklődőknek ajánlani szeretném a részben SZIE Hallgatók bevonásával készült OLAP szolgáltatásokat (http://miau.my-x.hu/olap), melyek jelentősen felgyorsítják a szükséges adatokhoz az elvárt formában való hozzáférést... Üdvözlettel: Pitlik László SZIE GTK TKI ITT"n.a.2010-04-28 10:11
Kedves Linkajánló! Az Ön linkajánlását a(z) innovacio.lap.hu szerkesztője elfogadta, és elhelyezte az oldalon. Ajánlás adatai: Doboz: Találmányi érdekességek Sor szövege: Módszertani innováció: Online közhasznú elemzési szolgáltatások URL: http://miau.my-x.hu/myx-free URL2010-04-27 17:33
Vidék Hangja: Rövid ismertető az erő-tér-képek stratégiai tervezésben betöltött szerepérőlURL2010-04-23 14:36
Konferencia-kivonat: Interdiszciplináris tapasztalatok az online tudásmenedzsmentet érintő innovációkbanURL2010-04-22 14:31
Konferencia-jelentkezésURL2010-04-22 14:30
Földmegfigyelés és objektivitás (kivonat)URL2010-04-22 13:12
A spin-off cégek alapítása kapcsán megkezdődött a jogi alapok pozitív hack-elése, vagyis a logikai és üzleti buktatók feltárása, mely terület egyben az életút-menedzsment fontos szelete, ill. az intézményen belüli innovációs potenciál záloga (a belső reformok egyik potenciális inicializáló pontja).n.a.2010-04-16 18:44
Csatlakozás egy K+F adatbázishoz felkérés alapjánURL2010-04-16 18:33
Egy klasszikus (Hallgató által megkísérelt) jogtalan előnyszerzési ügy kivizsgálása megkezdődött, mely keretében a cél kettős: egyrészt az egyre erősebben tetten érhető Hallgatói "funkcionális analfabetizmus" jogi következményeinek és az etikátlanság határainak világos kirajzolása, másrészt a követelményrendszerek jogi egyértelműségének és az IT-támogatás "ügyfélbarátságának", biztonságának átvilágítása (vagyis az önkritikus szembenézés a valós problémákkal). Mindkét esetben (különösebb vizsgálat nélkül is) felmerül a "Hallgatói Szervezetek / Önkormányzatok" aktív szerepének vélelmezhető hiánya, vagyis az, hogy a Hallgató(k) nem akarják, nem tudják, nem képesek szerződéses jogviszonyként felfogni helyzetüket, s nem járnak el ennek szellemében, hanem a rendszert elszenvedő "vazallus" pozíciójából, s nem egyenrangú, kreatív tárgyalófélként, nem saját sorsuk aktív és hozzáértésre törekvő irányítójaként élik meg az oktatás mindennapjait... Ezen már pedig fokozatosan változtatni kell annak érdekében, hogy a kikerülő "elit" besorolásához méltóan legyen képes viselkedni minden helyzetben...n.a.2010-04-16 10:26
Párhuzamos utakURL2010-04-15 08:00
Középiskolásoknak szóló verseny előkészítő lépéseinek online szervezéseURL2010-04-14 10:03
A középiskolásoknak tervezett informatika verseny kapcsán az ITT támogatja, hogy moodle felületen lehessen követni az általános tájékoztatókat, ill. az oktatók és diákok véleményeinek alakulását (kérdőív, fórum) a tervezett feladatokról és lebonyolítási módokról. Az ITT az előzetes csoportos feladatok kiadását támogatja, melyeket a "verseny" napján már "csak" bemutatni kellene. A feladatoknak mindenképpen életszerűnek és a felismert célcsoportok számára hasznosnak illene lenni.URL2010-04-14 09:53
Az Agrárinformatika Folyóirat első szerkesztőségi ülésén lektorálási feladatokat kapott az ITT (is). Emellett pozitív fogadtatásra került a lektorok anonimitásának feladását feszegető javaslat. URL2010-04-09 19:42
A COCO módszertan (egyetemközi - KE/SZIE - oktatási kooperációk jövőbeli alapjaként) alkalmasnak tűnik Hallgatók által készítendő dolgozatok támogatására, széleskörű/valós döntési/elemzési problémák rel. kevés képzési idő utáni kezelésére. Az egyetemközi kooperáció operatív célja az eddigi módszertani dokumentációk közös újragondolása, átszerkesztése, kiegészítése.n.a.2010-04-08 20:43
Újságírók, média-szakemberek, politológusok, párt-aktivisták, civilek, érdekvédelmi és szakmai szervezetek, lobbisták figyelmébe: Ha szeretne többet tudni arról, milyen egyszerű is az objektivitást növelni a kommunikációban, a döntés-előkészítés során, keressenek minket...URL2010-04-07 15:17
A miau.my-x.hu/career szolgáltatás egy innovatív válasz a szakdolgozatírást kísérő problémákra...URL2010-04-07 13:20
Kooperációs ajánlat a SZIE Klímairoda számára hasonlóságelemzés keretében generált hírek megjelenítésére, közös adatvagyon-fejlesztésre, a környezettudatosság elemzési objektivitásra alapozó támogatásáraURL2010-04-07 13:07
Potenciális informatikai versenyfeladatok középiskolások számáraURL2010-04-06 14:23
Vajon a tartalom és a forma milyen új egyensúlyt kényszerít ki a XXI. században?URL2010-04-03 19:07
ITT & MOST Hírlevél/Newsletter No.3.URL2010-04-02 12:39
2010.04.10-én a SZIE GTK MBA képzése keretében bemutatásra kerül az online szakértői rendszerek (EGO) témakörben a manuális és a hasonlóságelemzés (MY-X) alapú tudástranszfer lehetősége a korábbi (MY-X) robotszakértők bizonyítási rétegeinek és az eddigi Hallgatói fejlesztési kísérletek (MIAU-WIKI) eredményeinek bemutatása mellett.URL2010-04-02 10:56
Hasonlósági modellek kialakítására alkalmas adatbázis építése az OÉTI számára a sóbevitel halálozásra gyakorolt hatásainak szimulálása érdekébenn.a.2010-04-01 19:07
Konzultációk a Kaposvári Egyetemmel a COCO LP vonatkozásainak pontosításáról, a COCO-módszertan oktatásba való bevonásáróln.a.2010-04-01 19:05
A TKI-napló megszűnt, helyét az Információtechnológiai Tanszék naplója vette át.n.a.2010-04-01 18:48
Felkérés a Földmegfigyelés konferenciáraURL2010-03-26 18:43
Adatvagyon-gazdálkodási kooperációURL2010-03-18 20:28
Német (giesseni) vezetéssel EU-projekt előkészítése kezdődött meg: Online Food Academy (Lifelong Learning Programm 2011)...URL2010-03-18 13:50
A 2009 nyarán az ISZAM-Hallgatókkal kidolgozott NKTH-OTKA pályázat (melynek célja az politikai objektivitás növelése, ill. a magyar EU-elnökség előkészítése volt módszertani és szoftvertechnikai oldalról), sajnos nem kapott bizalmat a döntéshozóktól... (Az értékelés részletei 2010.03.16-án várhatók.)URL2010-03-05 19:02
Lezárult a giesseni egyetem és a DAAD által felajánlott nyári nyelvi táborra és az azt követő szemeszterre vonatkozó ösztöndíj-ajánlat kapcsán kiírt pályázat.n.a.2010-03-05 18:58
Reisebericht über das Wintersemester in GiessenURL2010-03-05 05:58
MAG ZRT.: Felkérés újabb pályázatértékelésren.a.2010-03-03 12:34
PhD-védés: 2010.03.12. / Badinszky Péter: Hazai kis- és középvállalkozások elektronikus üzletvitelét segítő és akadályozó tényezők (e-business adaptáció) / Elnök: Nemes Ferenc, Opponensek: Nemeslaki András, Pitlik László, Tagok: Kiss Károly, Husti István, Daróczi Miklós, Herdon Miklós, Z. Karvalics László, Titkár: Széles Zsuzsannan.a.2010-03-03 12:33
TDK = szakdolgozat (Megéri!)URL2010-03-03 04:39
TDK díjak listája II.URL2010-03-03 04:37
TDK díjak listája I.URL2010-03-03 04:36
Jelentés: sikeresen zárult az ukrajnai nemzetközi konferencia...URL2010-03-01 12:45
Kooperáció a Curie Alapítvánnyal: cél az alapítványi honlapon található versenyeredmények egységes adatbázisként való felkínálása (pivot, olap támogatással)URL2010-03-01 12:43
Ritka, fontos korrekt citáció (avagy egy alvállalkozói feladat elvégzésének dokumentálása - Pitlik L., 2006 - Structural Data and Analysis of HU agriculture, Gödöllő): Tim Kränzlein, Bern, Svájc, Schweizerische Eidgenossenschaft, Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement EVD, Bundesamt für Landwirtschaft BLW, Fachbereich Internationale Handelspolitik, ART-SCHRIFTREIHE 11, Economic monitoring of fossil energy use in EU agriculturen.a.2010-02-22 09:31
Ügyes IT-támogatás mellett hamarosan indul az Agrárinformatika Folyóirat...URL2010-02-18 14:18
A kurtvonnegut.lap.hu befogadta a MYX-hírblokkot, mely teret ad egy új szakszónak, a vonnegutizmusoknak...URL2010-02-18 13:52
Az uzletiintelligencia.lap.hu befogadta a MIAU/MYX közhasznú OLAP szolgáltatásait...URL2010-02-18 13:51
A leader.lap.hu befogadta a DIPO-projektet, mint a vidékfejlesztés módszertani megújítására tett kísérletet...URL2010-02-18 13:50
ITT & MOST: Hírlevél (No.2.) - A SZIE GTK TKI Információtechnológia Tanszék hírlevele (2010. január)URL2010-02-14 13:04
A szakdolgozat.lap.hu befogadta a MIAU/MYX dolgozatírási szabványkísérletét!URL2010-02-11 14:34
Németországi nyelvi táborra és őszi szemeszterre egy fő Hallgató kerestetik azonnal!URL2010-02-09 12:00
A SZIE Könyvtár (KDKL) ajánlja... ÚJ MUTATÓSZÁMOK A TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATOK ÉRTÉKELÉSÉRE - VALÓBAN INDOKOLT-E AZ IMPAKTFAKTOR EGYEDURALMA?URL2010-02-08 09:54
E-portfólió Németországban magyar adatokkal... (hosszabb távon minden önálló feladat, wiki, xls, TDK, szakdolgozat, ill. kötelező 13 hetes gyakorlat, német tanulmányút, német ösztöndíj, saját cikkek, élménybeszámolók - azaz egy teljes személyes könyvtár integrálásával)URL2010-02-01 09:05
Érdemes tudni róla (citizendium = citizens' compendium): "Our contributors use their real names", vagyis újra divatba jön az "add a neved hozzá" mentalitás! URL2010-01-26 18:18
Nemzetközi referencia-projektek keresése kereskedelmi szolgáltatások keretébenURL2010-01-25 13:37
Reflexiók a kaposvári konferencia plenáris előadásai kapcsán (III): Kiindulási helyzet: a jelenlegi kereskedelmi és média-gyakorlat lényegében megvezeti a fogyasztókat, azt is eladva élelmiszerként, ami már csak illúziójában az, aminek véljük (pl. tej vs. reggeli ital). Ha a folyamat-hálózatok menedzsmentjét kiterjesztjük az élelmiszer-gazdaságra, s a fogyasztói döntéshozatal tudatosságát ár/teljesítmény elemzésekkel fokozzuk, akkor egy új e-commerce rendszer körvonalai bontakoznak ki: egyrészt a folyamatmenedzsment alapján látható hol-mekkora-milyen minőségű készletek vannak, másrészt a hasonlóságelemzés alapján (ezekhez árat rendelve) el lehet dönteni, melyik éri meg ott és akkor leginkább az árát. Ha erre az alapproblémára még az adathiány kérdését is rákeverjük, akkor az Új Világ marketingeseiben felmerülhet, hogy érdemes-e bizonyos laborvizsgálatokat bizonyos készletekre elvégezni, ha ettől jobb alku-pozíció alakítható ki az AUTOMATIKUS ár/teljesítmény értékelésben (vö. közbeszerzés). A két szakterület (folyamat-menedzsment + online hasonlóságelemzés) eredményeinek, lehetőségeinek összevezetése számos stratégiai kérdésben operatív válaszokat adhatna...n.a.2010-01-24 15:33
Reflexiók a kaposvári konferencia plenáris előadásai kapcsán (II): Csak egyetlen ponton kapaszkodnék bele a felvázolt élelmiszer-gazdasági hatáshálókba: ...az élelmiszer-értékesítésben a nagy üzletláncok (és a média?) negatív árspirált gerjesztenek, mely eredményeként a természetes (hagyományos alapanyagokból és technológiai lépésekkel előállított) élelmiszereket egyre inkább az 'olyan, mintha' termékek váltják fel, hiszen csak ezek képesek az árversenyt állni... A probléma vélelmezhetően hatékony megoldását jelentené az ÁR/TELJESÍTMÉNY OPTIMUM fogalmának piaci bevezetése. A társadalmi szintű döntéshozatali tudatosság növelése egyszerű operatív lépésekre vezethető vissza: 0. az élelmiszerek engedélyezési okiratai és beltartalmi laborjegyzőkönyvei legyenek strukturáltan publikusak // 1. az élelmiszer-árak és a mögöttes engedélyezési okiratok legyenek egyértelműen összekapcsolhatók // 2. legyen olyan online elemző támogatás, mely képes az engedélyezési okiratok és az árak alapján ár/teljesítmény győztest hirdetni. A matematikai/informatikai/közgazdasági alapozásnak és az ezt támogató NKTH-nak köszönhetően az online elemzés lehetősége ma már adott. A SZIE oktatási stratégiájában 4 éve fontos pillér az ennek használatára való képzés, vagyis sok száz Hallgató került már megfertőzésre... Hazai és nemzetközi piaci partnerek készségüket fejezték ki informálisan egy ilyen típusú Új Világ felépítésére... n.a.2010-01-24 15:18
Reflexiók a kaposvári konferencia plenáris előadásai kapcsán (I): Ha jól emlékszem, akkor valamelyik skandináv ország kapcsán emelte ki az előadó, hogy a túlzott (só/szénhidrát) bevitel csökkentése szignifikáns eredménnyel járt. Ha tehát az élelmiszer-fogyasztás tudatosságának hazai növeléséből indulunk ki, akkor vélhetően a közös nevező definiálása már meg is történt a szakma és az informatika között. Hazai és nemzetközi partnerekkel számos online szolgáltatás körvonalait vázoltuk fel az elmúlt hónapokban ezen fogyasztói tudatosság online támogatására, köszönhetően annak, hogy az NKTH Innocsekk programja keretében támogatott online elemző alkalmazásainkat sok száz Hallgató tesztelte már az utóbbi években. A nemzetközi tapasztalatok iránymutatását (jelenleg só/szénhidrát tekintetben) senki nem kérdőjelezi meg, (bár a H1N1-oltási kampányt, a világjárvány kimondását számos helyen támadják éppen, s ennek a nemzetközi sajtó keményen hangot is ad). Országos kampányok operatív tervezéséhez azonban önmagában az hatásmechanizmusok irányának ismerete nem tűnik elegendőnek, különösen akkor, ha a pénzügyi szempontok is hatni kezdenek, már pedig ezek mindig hatnak. A konferencián bemutatott dia-sorozat világosan jelezte, hogy országonként és évente számos, összehasonlításra alkalmas adat van a nemzetközi statisztikai adatbázisokban. A mi szakterületünk a hasonlóságelemzés, vagyis ezen adatok matematikai értelmezése. Ennek eredményeként a klasszikus HA-AKKOR kérdésekre lehet választ kapni: Ha figyelembe vesszük az egyes országok és időszakok demográfiai, egészségügyi (egyéb: képzettségi, kommunikációs, stb.) és élelmiszer-fogyasztási adatait (mint befolyásoló tényezőket), ill. az egyes halálokok szerinti megoszlásokat, vagy éppen egészségügyi költségeket (mint következményváltozókat), akkor olyan szimulációs modellek lehet építeni, melyek az Önök, mint stratégiai tervezésért felelős szakértők kezébe számszerűen is értelmezhető összefüggéseket (hatásmechanizmusokat) adnak. Vagyis például kalkulálhatóvá válik, milyen akciósorozat (milyen költség mellett) mekkora pozitív változást enged feltételezni. Mindezt nemzetközi összehasonlításban, matematikai objektivitást adva az emberi hipotézisek mögé. Természetesen ezen elemzéseket bármilyen más (pl. civil) szervezet is elvégezheti, de társadalmi szempontból az a hasznos, ha ezeket a lépéseket döntés-előkészítésben közvetlenül érintettek teszik meg (pl. FVM, ÁNTSZ, OÉTI). A felkínált elemzési módszertan nem más, mint a data-driven (health) policy making egy megújult vetülete, mely a controlling államigazgatást támogató trendjébe illeszkedik be. Természetesen a controlling feladata a stratégiai döntések előkészítésében "csak" a tényekből következő összefüggések feltárására korlátozódik, de ezekkel szemben már csak nagyon tudatosan illik intuitív szakpolitikai tételeket megfogalmazni. Eddig zömmel a vidékfejlesztés és a gazdaságfejlesztés területein dolgoztunk: egészségügyi vonatkozásban az OGYI gyógyszer-kompendium alapján vérnyomás-csökkentő készítmények kockázat/ár-optimalizálását végeztük el, ill. a Framingham/Score-rendszerek matematikai kritikáját vázoltuk fel...n.a.2010-01-24 15:15
Pozitív visszhangra talál az innovációs tanácsadás koncepciója az ETDK szervezői körében! Közös célként megfogalmazható, hogy: 'a tudományos tevékenységgel foglalkozó hallgatók a konzulensük mellett mindig (nyáron is) tudjanak valakihez fordulni, illetve azt, hogy tavasszal képzés jelleggel (nem tanórai keret) az érdeklődők számára oktatást tartunk a módszertani kérdésekről.' URL2010-01-24 12:36
New comments for SSL-Workshop in Vienna...URL2010-01-24 09:55
New statement for SSL Workshop in ViennaURL2010-01-21 18:46
Felkérés a Turizmus BSC-képzés szakvezetőjétől a "Turisztikai informatikai alkalmazások" című tantárgy tárgyfelelősként való kidolgozására (2+2 óra/hét, 5 kredit, gyakorlati jegy, 5. szemeszter, Gödöllő, Budapest, Békéscsaba). Idézet a felkérésből: "Az alapszakok gyakorlat-orientált képzést jelentenek, ezért kérem, hogy ezt szem előtt tartva a kontakt órák megtartásába minél több gyakorlati szakembert igyekezzen bevonni és fontos szempont legyen, hogy a Hallgatók az oktatás során több, a témához kapcsolódó önálló, gyakorlati feladatot oldjanak meg." (Ennek teljesülésére a MIAU/MYX-stratégia a garancia!)n.a.2010-01-21 13:55
Oktatási kapacitás a kínálati oldalon...URL2010-01-19 14:34
Oktatók kerestetnek a COCO-hasonlóságelemzés témakörben...URL2010-01-19 14:26
A szak- és TDK-dolgozatírási szabványkísérlet megküldése a szakdolgozat.lap.hu szerkesztőségének...URL2010-01-19 14:05
TKI-delegáció a VIII. Alkalmazott Informatika Konferencián, KaposváronURL2010-01-19 13:48
Statements for the SSL-Workshop in Vienna (2010. January)URL2010-01-18 11:58
CV (EUROPASS): Ad hoc vezetői kérések elvileg és gyakorlatilag is kielégíthetetlenek különösen sok dolgozó megszólítása esetén világos irányelvek hiányában. Adatbázisok előzetes definiálása és folyamatos feltöltése esetén csak néhány projektasszisztensre van szükség ahhoz, hogy konzisztens tartalmi és formai képet lehessen kialakítani tetszőlegesen nagy rendszerekről rövid idő alatt. Adatot SOHA NEM ILLIK kérni a végső jelentés formátumában, csak adatbázis-alapanyagként... Jelen esetben a szükséges adatok korábbi adatbázisok alapján lettek előállítva. Javaslat: el kell azonnal rendelni a CV és a publikációs alapadatok azonnali strukturált és szabványos gyűjtését intézményi szinten, mely keretében minden egyes új adat felmerülésekor az érintett forrás-személy AZONNAL köteles ezt a megadott módon online rögzíteni. Ennek eredményét ő maga is azonnal kell, hogy lássa, vagyis saját céljaira (vö. e-portfólió) felhasználhassa. Emellett ellenőrzési és korrekciós mechanizmusokat kell központilag beépíteni, mert csak az az adatbázis hasznos, melyet rendszeresen le is kérdeznek tét-helyzetekben...URL2010-01-18 11:57
2010 januárjával a SZIE Gazd.Főig. bérügy csoportja a teljes Gödöllői Campus-ra ajánlott jelleggel kiküldte mindenkinek a saját nyári hiányzásjelentés (papír) lapjuk mintájára készült, de nagyfokúan automatizált TKI gyártású xls-t, mely a teljes 2010-es évre aktualizálásra került.URL2010-01-17 20:34
A Magyar Agrárinformatikai Szövetség elmúlt 10 éves eredményes tevékenységét a következő 2 évben az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjának támogatásával a TÁMOP‐4.2.3‐08/1‐2009‐0004 Innovatív információtechnológiák agrárgazdasági kutatási, fejlesztési, alkalmazási eredmények disszeminációja projekt keretében új feladatok vállalásával folytatja. A Magyar Agrárinformatikai Szövetség elnökségének nevében tisztelettel felkérjük (PL) a Szövetség által a fenti TÁMOP projekt keretében indítandó Agrárinformatika/Agricultural Informatics című elektronikus folyóirat szerkesztőbizottsági tagságára.n.a.2010-01-16 11:56
Programfüzet: Sternkonferenz (Ukrajna, Bila Tserkva), 2010.01.25-26.URL2010-01-14 09:57
Dear DR. PITLIK, it is my pleasure to inform you that you are being considered for inclusion in the upcoming 2011 Edition of Who's Who in the World, which is scheduled for publication in November 2010. ... Sincerely, (FM) Editor-in-ChiefURL2010-01-13 14:06
Newsletter (No.1. / 2009. XII.) of the Department of Information TechnologyURL2010-01-12 14:25
Új feladatok: a Star-Conference (2010 Ukrajna) SZIE delegációjának vezetése, a saját kutatások bemutatása külső partner által szponzorált angol nyelvű poszterrel, nemzetközi projekt web-alkalmazásának előkészítésen.a.2010-01-11 20:37
A TÁMOP projekt moduljai (DPR, Alumni, e-portfólió, karrier-tanácsadás, ...) kapcsán követendő - a fenntarthatóságot szem előtt tartó - fejlesztések stratégia lényege, hogy a technológiailag kialakítható virtuális tereket be kell tudni lakni előre, közben és utólag anélkül, hogy ez speciális elvárásokat támasztana a felhasználókkal szemben. A kifejlesztett modulok hosszútávú üzemeltetésének záloga tehát, hogy életszerű legyen az adatigény és az ezekből nyert eredmény. Úgy illik, hogy egy projektnek legyen előélete, vagyis már a virtuális technológiai tér kialakítása ELŐTT létezhessenek demo-élethelyzetek. Ezen demo-k egyben a rendszerfejlesztés teszteseteiként is bevonásra kell, hogy kerüljenek. Szerencsére a MIAU 12 éves fennállása alatt szinte minden elképzelhető szcenárióra vonatkozóan tartalmaz fragmentumokat, így pl. e-portfóliót a VIP-Hallgatók és maguk az oktató/kutató/fejlesztő kollégák is össze kell, hogy tudjanak állítani magukról több célcsoport számára is... URL2010-01-09 08:19
Az e-quilibrium projektet az NKTH-OTKA hiánypótlás nélkül befogadta. A végleges döntés hamarosan várható...URL2010-01-07 07:51
A tartalmat szolgáló adatvizualizáció magasiskolája II. (avagy az animációk didaktikai minimuma)URL2010-01-06 16:07
A tartalmat szolgáló adatvizualizáció magasiskolája I.URL2010-01-06 16:06
Az e_portfólió-koncepció operatív rétegei: A szokásos (természetesen igény szerint átalakított) objektumleírás keretében definiált portfólió-elemeket (pl. PDF, PPT, FLV, stb.) a MIAU e-könyvtár (http:/miau.my-x.hu/osiris) többrétegű csoportosításai mentén (egy-egy Hallgató egy-egy OSIRIS-nézet) tetszőleges sorrendben és tematikus bontásban megjeleníthetők. Így az e_portfólió eltérő címzettek (pl. munkaadók, projektpartnerek, szakmai csoportok) számára eltérő lehet a teljes portfólió-elemhalmaz speciális nézetein keresztül. (Mindennek alapja természetesen az egyes portfólió-elemek jogi helyzetének tisztázása...) 2010 folyamán először az ISZAM-képzés volt és jelenlegi Hallgatói, majd bárki, aki kísérleti jelleggel csatlakozni kíván a folyamathoz, kialakíthatja saját e-portfólióját. Az így összegyűlt tapasztalatok alapján kerül a TÁMOP-projekt e_portfóliós szolgáltatása véglegesítésre és méretezésre.URL2009-12-26 08:02
PhD-téma meghirdetése: Címe: Stratégiai döntések automatizált előkészítése hasonlóságelemzéssel // Témavezető: Pitlik László, egyetemi docens, PhD, pitlik@miau.my-x.hu // Leírás: A tényekre alapozott szakpolitizálás kultúrája szerény hazánkban - állítja az NKTH és a háttér-tanulmányt kidolgozó IKU. Ezen anomália feloldására kidolgozott saját online és offline elemző keretrendszer (http://my-x.hu) alkalmazása számos univerzális jellegű probléma kapcsán lehetséges: ezek egyike a stratégiai döntések tény-vezérelt megalapozása, mely magában foglalja a teljes előrejelzési, termelési függvény-generálási kérdéskört. A Hallgató potenciális feladata (vö. http://miau.my-x.hu/miau/131/e-quilibrium), hogy feltárjon egy adott objektumcsoportot (pl. országok, régiók települések, vállalkozások, személyek). Az objektumok ismeretében kiépítsen egy adatbázist az objektumokról szóló attribútumok értékeiből. Az így létrejött adatvagyont elemezze annak érdekében, hogy az egymással összehasonlítható objektumok által kialakított erőtér egyensúlyi erőtereit beazonosítsa. Az erőterek alapján következtetéseket vonjon le az egyes objektumokra, objektumcsoportokra ható változások várható irányáról, ill. a változás mértékéről és időbeli lefutásáról. Alkossa meg az értelmezések szövegsablonjait és ezek hozzárendelési szabályrendszereit. Az adatvagyon kiegészíthető a környezeti/esemény-változók mellett döntési változókkal, vagyis szimulátorok, robot-szakértők építése ajánlott. Az elemzések célcsoportjai a döntéshozók, döntés-előkészítők. A bizonyítottan meghaladni kívánt best practice bármely más módszertan által kínált előrelátási pontosság. // Referenciák: Vezércikk-sorozat: http://miau.my-x.hu/miau2009/index.php3?x=e080 Adatbázis és tanulmány-sorozat: http://miau.my-x.hu/dipo Módszertani ajánlások: http://miau.my-x.hu/myx-free (Pályázat: http://miau.my-x.hu/miau/131/e-quilibrium)n.a.2009-12-23 08:33
Megalakult az InnoLearn-klaszterURL2009-12-21 12:05
A SZIE-ről a vendégekben kialakuló összképre jelentős mértékben rányomja bélyegét az a tény, hogy a dohányzásra kijelölt helyek a legfontosabb bejáratoknál (Főbejárat, szemináriumi porta) találhatók. Így az érkező nem különösebben vonzó füstfelhővel találja magát szembe tisztaság, segítőkészség és adekvát információk helyett... Talán érdemes lenne más helyet kijelölni a dohányosok számára?n.a.2009-12-14 13:23
Megkezdődött a tantárgyi törzsadatok kezelésének reformja, mely célja, hogy az akkreditációs folyamatok mögötti statisztikákat (monitoring-jelentéseket) a napi döntések tranzakciós szintű vetülete alapján online lehessen levezetni. Felelős szakértők: Kurucz Eszter, Vékony Viola (intézeti demonstrátor)URL2009-12-14 12:56
Potenciális feladatok a TÁMOP-projektben: az e-portfólió kapcsán nyitott kérdés ennek mindennemű szerzői jogi vonatkozása (vö. MIAU No.136 vezércikk). Az innováció-orientált oktatás (vö. innovációs tanácsadás) pedig alapja illene, hogy legyen a karrier-iroda tevékenységének. Remélhetőleg ugyanis hosszabb távon mégis csak a teljesítmény, s nem ennek látszata számít majd...URL2009-12-14 07:12
Az innovációs tanácsadásról szóló kari tanácsi előterjesztés online munkapéldányaURL2009-12-11 09:09
Hírlevelet indított a SZE GTK TKI Információtechnológiai Tanszék (egyelőre magyar nyelven)URL2009-12-10 11:17
Amolyan nyílt levél-féleség: A mai záróvizsga bizottsági ülés (az ETDK-n kialakult helyzet után) csak még inkább megerősített abban, hogy a dolgozatok témaválasztása, kidolgozásának szabványai kapcsán lenne mit tenni... Az alábbi javaslat roppant egyszerű: Kellene a nyelvi képzés mintájára először kísérletképpen min egyetlen "konzultáns/tutor/lektor/...", akinek "semmi más" dolga nem lenne, mint az őt felkereső Hallgatókat egy előre szabályozott úton terelgetni piacképes kutatási eredmények, publikációk felé. Ezen pásztorkodás alapja lehetne az ISZAM elmúlt néhány éve alatt összegyűlt dokumentumok sorozata: pl. http://miau.my-x.hu/myx-free/index.php3?x=test1 valamint ennek folyamatos továbbfejlesztése (pl. az academic writing skills logikája alapján). Ezt a szolgáltatást (akár nevezhetjük alapszintű kutatásmódszertannak, de innovációs tanácsadásnak is) a Hallgató pl. C-tárgyként vehetné igénybe ingyen, s ismét csak a nyelvórák logikája szerint akár óradíj fejében is (egyedül és/vagy kiscsoportosan), ha úgy tartja úri kedve... A konzulensek feladata és jogállása nem változna. Az innovációs tanácsadó ajánlásait nem kell elfogadniuk, ellenben az innovációs tanácsadó anonim, vagy nevesített módon pl. havi jelentéseket adna ki a realizált/feltárt anomáliákról... Mottó: éljen a minőségbiztosítás! Az innovációs tanácsadó certifikátot állíthatna ki azon dolgozatok esetében, ahol szerinte minden elvárás nagymértékben teljesült. Ezt a TDK-, szakdolgozati bírálók, ha akarják figyelembe veszik, ha akarják nem, de olyan győztes és jeles dolgozatok esetén, melyek a deklarált elvekkel ütköznek, az innovációs tanácsadó ezt publikusan jelezheti... Az innovációs konzulens léte nem cél nélküli, akkor dolgozik jól, ha a létrejött minőségi dolgozatokból a weben eladásra kínált tanulmányok nyomán bevétel keletkezik mihamarabb! Felmerülhet aggályként, hogy egy ember nem érthet mindenhez: s valóban így is van, DE nem is kell neki mélységében értenie egy-egy témát, erre ott lesz a konzulens... A mai védés is világosan jelezte, hogy minden bizottsági tag érdemben képes hozzászólni olyan témához is, melyről ott hallott úm. először... Ezzel szemben: Már ma is aggályos, hogy egymástól szignifikáns távolságra lévő dolgozatokkal lehet diplomát szerezni, vagyis a jónak nincs kellő becsülete... Természetesen senki nem állítja, hogy ez az egyetlen megoldás, de erről legalább belátható, hogy működik... Minden észrevételt érdeklődéssel várok. Ha esetleg a (szerintem fontos, véletlen szülte) történések nyomán nem születik érdemi előrelépés rövid időn belül a dolgozatok minőségbiztosítása ügyében, akkor már előre jelzem, a magam részéről a konzulensi feladatokat az utolsó helyre sorolom vissza a lehetséges teendők között, lévén ez is, mint minden más, csak rendszer szinten menedzselhető hatékonyan és hitelesen... Hasonló kezdeményezés felmerülését valószínűsítem retorikai oldalról, mert a mai nap világosan jelezte, hogy a semmiről is lehet "hitelesen" beszélni, míg a jóról nem biztos, hogy sikerül ugyan ilyen élvezhetőség mellett nyilatkozni megfelelő felkészültség hiányában... Ehhez ismét csak egy világos mérce: http://www.ted.com Ha ilyen oldalakon nem jelenik meg gödöllői Hallgató (sőt oktató) tömegesen, akkor valami vélelmezhetően nem stimmel a kreativitási potenciállal... Bár lehet, hogy tévedek...URL2009-12-07 17:55
(Alkalmazásra méltó módszertan?!) és egy alkalmazási tapasztalat hozzá...URL2009-12-04 17:47
Alkalmazásra méltó módszertan?!URL2009-12-04 17:46
Hatalmas lendülettel megindult a VideoBridge projekt online előkészítése (részletek folyamatosan az alábbi címen)...URL2009-12-04 17:45
Megváltozott a kommunikáció és média szak tanterve. Az eddigi két (informatikai jellegű) tantárgy egymásra épülése átalakult: az online kommunikációval párhuzamos kommunikációs rendszerek és hálózatok tantárgy helyett belépett az informatika alapjai című tantárgy az első év első szemeszterébe (további részletek a megadott URL-en érhetők el):URL2009-12-04 12:51
Honlap-fejlesztési javaslatok (avagy oktatási segédanyag saját mindennapjaink példái alapján)URL2009-12-03 11:43
A kontrolling elvek értelmében stratégia-alkotásról, s operatív döntések irány- és mértékstabilitásáról a tényadatok okszerű (objektivitásra törekvő és automatizálható) elemzése alapján van csak értelme beszélni. Ezen elemzésekre a hasonlóságelemzés módot kínál. Az ember szerepe természetesen korlátlan, de csak nagyon indokolt esetben (az indoklás részletes megadása mellett) illik eltérni a számított (fenntartható) egyensúlyi pályáktól...URL2009-11-27 17:48
Tudománymetria adatbázis-alapokon: publikációs és citációs jegyzék (egy OTKA/NKTH-pályázat "mellékterméke")URL2009-11-20 17:47
Meghívó: Objektivitás a tájtervezésben?!URL2009-11-18 18:17
A TKI multimédiás fejlesztéseinek megalapozása érdekében önképzési jellegű, önkéntes részvétel a szegedi Filmfesztivál (VAN-MÁS_KÉP) bírálat-ismertetőjén. A bírálatismertetések alapján felállítható a minőségi mozgókép-készítés szempontrendszere, mely az oktatás érdekében tervezett multimédiás objektumok jóság-fogalmának alapjaként fogható fel.URL2009-11-15 11:47
Interdiszciplináris karakterű A/B tételek (zaro_a.doc, zaro_b.doc) az ISZAM Hallgatók záróvizsgájára (2009.12.07.), ill. korrektúra-folyamatok a TDK/szakdolgozatok minőségbiztosításaként...URL2009-11-13 07:23
2009.11.25-én (I. előadóterem, 8.00-10.00, kifutó egyetemi közgazdász képzés) a vállalati integrált információs rendszerek címmel oktatói kooperáció keretében ütköztetésre kerülnek a hagyományos szakirodalmi és az innovatív megközelítések... A jövőben a megszokott, kinyilatkoztató előadásokat egyre nagyobb számban a vitára alapozó (többszereplős / kerekasztal-jellegű) performance illene, hogy felváltsa az (ön)kritikus gondolkodásmód terjedésének elősegítése érdekében...n.a.2009-11-13 07:13
Vendégelőadás a Mérhető és Értékelhető Informatika (tanfolyam) keretében a hasonlóságelemzésrőlURL2009-11-13 07:05
A TKI minden oktatójának és kutatójának kötelező indulni a kaposvári egyetemen évente megrendezésre kerülő, most éppen 2010-re halasztott Alkalmazott Informatikai Konferencián. Az egyik téma nem is lehet más, mint a (TDK- és szakdolgozatok alapját adó) online robotszakértők bemutatása...URL2009-11-12 19:40
A GATE/SZIE történetében még soha nem fordult elő, amire 2009. november 25-én sor kerül: az egyetemi TDK keretében 2 informatikai szekció is indul - nem mellesleg számos hasonlóságelemzési dolgozattal és érdekes online alkalmazásfejlesztésekkel...URL2009-11-12 19:36
A giesseni egyetem (JLU, Németország) szervezésében a korábbi rendezvény folytatásaként 2010 februárjában Ukrajnában megrendezésre kerülő STERN-konferencián való részvételre (szakmai előadással) felkérés érkezett a német szervezőktől.URL2009-11-12 19:32
Akkreditációs CV-demo: tranzakció-elvű adatgyűjtés jelentés-nézeteURL2009-11-09 20:01
A TKI napló (itt olvasható) publikus vetülete mellett, létrehozásra került ennek ún. intranetes változata is. A publikus nézet célja az Olvasók tájékoztatatása a szervezeti egységben dolgozókkal kapcsolatos, közhasznúan hírértékű történésekről. Az intranetes naplóréteg célja ezzel szemben az intézeten belüli híráramlás strukturálása: az egymás közötti email-ek és a publikus hírfelület közé egy olyan információs réteg illesztése, mely lehetővé teszi minden intézeti dolgozó számára a napi/stratégiai teendők TERV és TÉNY értékeinek folyamatos nyomon követését. Ezzel stabil (adatbázis/tranzakció szintű) alapot adva a SZIE keretében ezzel éppen párhuzamosan lendületet vett Teljesítményértékelési Rendszer továbbfejlesztéséhez.n.a.2009-11-05 05:30
Felkérés és pályázat a JLU 2010 tavaszi alumni programjára (szakmai elemzések felajánlásával)URL2009-11-04 14:28
A Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban című TÁMOP pályázat előkészítési munkái megkezdődtek. A projekt címe: A képzés munkaerő-piaci relevanciájának erősítése komplex intézményi és hallgatói szolgáltatásfejlesztési programokkal a Szent István Egyetemen. A rektor Dr. Kovács Árpád Endre Intézetigazgatót (TKI) bízta a projektmenedzseri teendők ellátásával. Kulcsszavak: DPR, alumni, karrieriroda, Mentori-tutori támogatásn.a.2009-11-02 10:45
Megkezdődött az ügyelet a TKI-ban. Az első ügyelő páros: Kovács László és Vrabély Balázs. A megkeresésekről ezen a felületen fogunk hírt adni, illetve az érintett személy megkapja e-mailben is. n.a.2009-11-02 10:17
A SZIE GTK levelező képzés online hírügynöksége mellé integrálásra került a SZIE GTK távoktatási képzés is.URL2009-10-30 11:07
Nyertes pályázatok részjelentéseinek értékelésre szóló felkérés érkezett a MAG Zrt-től.n.a.2009-10-30 11:04
A SZIE TÉR (teljesítmény értékelési rendszer) kérdőíve egy fontos lépés a jó irányba...URL2009-10-30 06:00
KSH gyors-jelentések évek óta a MIAÚ elektronikus könyvtárában TDK- és szakdolgozatok, ill. önálló feladatok adatvagyonának alapjaiként. URL2009-10-29 09:49
Innovatív gondolatok kreatív Hallgatók tollából, avagy a 2009-es SZIE GTK ETDK Informatika Szekciói valódi szellemi élményt ígérnek minden érdeklődő számára...URL2009-10-29 06:50
2009. november: benchmarking felmérések indítása a JLU partneregyetemen Giessenben az ott tanuló (demonstrátor-jelölt) Hallgatóra alapozva: Hallgatói aspektusból hogyan értékelhetők az egyetem nyújtotta online szolgáltatások (kísérlet egy tény-alapú értékelésre)n.a.2009-10-27 05:09
Jelentkezés felkérés nyomán a Gruntvig Workshop-ra (SSL, Videobridge)URL2009-10-27 05:07
Kooperációra való felkérés érkezett a GIVE nevében: a video-bridge projekt célja (a MY-X-hez hasonlóan) masszív technológiai támogatáson keresztül a közösségteremtés / a fenntartható életterek kialakításának előmozdítása.URL2009-10-24 15:00
Vitára fel! Tisztelt Hallgatók, Oktatók! Minden (a tanulás/oktatás elveit érintő) szalonképes hozzászólást a megfelelő helyre illesztve olyan összkép alakulhat ki, mely mindannyiuk érdeke. Ne (csak) a folyosón, a büfében, stb. cseréljünk eszmét arról, miért és mit tanuljunk, oktassunk, hanem ennek hagyjuk hátra egymást segítő nyomait például itt:URL2009-10-24 07:16
MIAÚ-vezércikkek (többek között) az online együttgondolkodásról oktatási célok, módszerek finomhangolása érdekében...URL2009-10-24 06:42
Munkaköri feladatok óránkénti nyilvántartása (best practice?) demonstrátorok és egyetemi dolgozók részére (avagy a kötetlen munkaidő, a távmunka nem zárja ki a tervezési és ellenőrzési szintű tisztánlását). Hasonló hatások offline elérhetők kimutatásvarázslás keretében is (pivot) - kivéve szöveges tartalmak megjelenítése az értékcellákban...URL2009-10-22 03:18
TKI-tantárgyak egységes moodle-nézeteiURL2009-10-21 15:55
Részletes híranyagok a TKI-honlaponURL2009-10-21 15:55
Nappalos oktatási hírekURL2009-10-21 15:52
Levelezős és távoktatási hírekURL2009-10-21 15:52
Robotszakértők az ISZAM-Hallgatók jóvoltából...URL2009-10-21 15:51
Szakdolgozatok és TDK-dolgozat alapját adó online adatbázisokURL2009-10-21 15:50
A MIAÚ e-learning kínálata (avagy túl a moodle-n technológiai támogatásán)URL2009-10-21 15:49
Hírek a hasonlóságelemzés világából (MY-X FREE)URL2009-10-21 15:48
Az ISZAM képzés jelene és jövője Gödöllőn (MIAÚ-vezércikk, 2009. október)URL2009-10-21 15:47
Alakulás óta jegyzőkönyvezett javaslatokURL2009-10-21 15:33
Tranzakció-szintű pénzügyi tervezés PIVOT-támogatással (ha kell OLAP-támogatással)URL2009-10-21 15:32
Atomerőmű-projekt: Teljeskörű belső és környezeti monitoring (vö. balanced scrore card), stratégiai tervezés támogatása, előrejelzések, termelési függvények, objektum-értékelés, (köz)beszerzések előkészítése, HR-döntések megalapozása mesterséges intelligencia (online hasonlóságelemzési alapokon), ill. online adatvagyongazdálkodás (vö. OLAP-szolgáltatások, jelentéskészítés), valamint online szakértői rendszer (pl. szabályzatok, előírások online interaktív kezelése). Részletek magyar és angol nyelven:URL2009-10-21 15:20
Elkészült egy hiányzásjelentés űrlap xls formátumban, a bérosztály papír alapú ajánlása nyomán, mely némi továbbfejlesztés után magától fogja tudni, hogy mely napokra esnek a szabadnapok (szűrke hátterek), illetve az éves szabadnapkiosztás ismeretében 12 hónapra előre beállítható. A napokhoz beírt értékek (ledolgozott, szabad, stb.) csak listából választható, így nagy hibát nem lehet benne ejteni. Lássuk be, hogy 2009-ben tintával kitölteni egy hiányzásjelentést, azaz naponként végigjelölgetni mindent, talán nem nevezhető túl korszerűnek...URL2009-10-21 14:31
2009.08.28-án PhD abszolutóriumi kérelem leadásra került a TTI-n, majd 2009.09.17-én a GSZDI elfogadta a kérelmet, kiadta az ezt igazoló dokumentumot és az indexbe is iktatásra került ennek a ténye. A kötelező 180 ponttal szemben 217-et igazoltak vissza.URL2009-10-21 14:07
Atomerőműves projekt kapcsán hétfőig várom a "felajánlásokat".n.a.2009-10-21 13:22
Napló-támogatás hamarosan szűrési funkciókkal (vö. MY-X news)URL2009-10-21 13:17
Rerrich Béla Tájépítész Szakkollégium III. kerekasztal 'Az objektivitás kutatása a (táj)tervezésben' címmel (meghívó hozzászólóként Pitlik László részére) n.a.2009-10-21 12:45
Kommunikáció és Médiatudomány BA szak akkreditációjához való felkérés Pitlik László részéren.a.2009-10-21 12:39
Logisztikai menedzsment mesterszakhoz információmenedzsment témában tantárgyfelelős felkérés Pitlik László részéren.a.2009-10-21 12:37
ETDK: a nagyszámú és színvonalas informtikai témájú TDK-jelentkezés alapján előreláthatólag 2 informatikai jellegű szekció kerül meghirdetésre 2009 őszénn.a.2009-10-21 12:34
Marketing szakirányú továbbképzés: Pitlik László tantárgyfelelősi felkérése - Keresőmarketing témakörbenn.a.2009-10-21 12:30
PhD: Pitlik László PhD Bizottsági Tagság (jelölt: Varga Mónika, Kaposvár) n.a.2009-10-21 12:28
PhD-konzultáció: módszerek versenye, üzleti modellURL2009-10-21 12:26
Stratégiai kérdések (PR): Az ISZAM képzés jövőjének megvitatásan.a.2009-10-21 09:32
A TKI "hajónapló" üdvözli Önt! Ide kerül rögzítésre a jogosultak által minden olyan publikus hír, mely a megjelölt csoport számára érdeklődésre tarthat számot, ill. minden olyan történés, mely léte utólag bármilyen szempontból fontossá válhat...
Hasonló szolgáltatások közel 10 éve működnek a levelezős (immár távoktatási) és nappalos képzésekben.
URL2009-10-21 08:12

ITT-hírlevelek


The same information (news and newsletters) in English...

((Back))