EN: 1001 + 1

Once upon a time, in the far orient lived a Sultan and his 5 Scholars. In his time there might be no greater Sultan than him...
The Sultan created a function. This function had 5 variables (X1,X2,X3,X4,X5) - for each Scholar there was one input channel into the function. The problem (having to solve by the Scholars) can be supported through visual effects:
Let us bring a bowl filled with 100 identical diamonds! Each Scholar should take a handful of diamonds. The last one takes the rest! Each Scholar has to count and to say, how many gems he has.
If the Sultan knows the 5 numbers (the distribution ratio, sum(X1:X5)=100), then he will calculate with his function an appropriate response-value. This process can be repeated e.g. 20times. In the next iteration the Scholars should bring a distribution of the diamonds, which will lead through the functions to a new maximal response-value.
If the Scholars can not bring the necessary solution, then they are not proved to be a good expert. It is here not important who may have the best approximation. Hereby the Sultan will evaluate the Scholars in a collective way. Should they bring a good solution, they can take all the diamonds, else they will die the next day.

Would you like to play this game? Or would the risk be too high for you?

Please, do not forget: each decision maker (namely we all) plays some similar play continuously...[Source_1], [Source_2]


HU: 1001 + 1

Egyszer régen, nagyon régen, valahol a messzi Keleten, élt egy szultán, s az ő 5 udvari tudósa...
A szultán unalmában felírt egyszer egy függvényt, melynek 5 input-változója (X1,X2,X3,X4,X5) volt, minden egyes tudósa számára egy-egy bemeneti csatornaként. A tudósok által megoldandó probléma az alábbiak szerint vizualizálható:
Vegyünk egy tálat, melyben 100 darab azonos gyémánt található! Minden tudós vehet belőle egy marékkal, s az utolsónak a maradékot kell a tenyerébe söpörnie. Ezek után minden tudós meg kell, hogy számolja az általa birtokolt drágaköveket, s ezt a számot meg kell, hogy mondja a szultánnak.
A szultán az 5 szám (szum(X1:X5)=100) és a függvény segítségével kiszámolja a megfelelő válasz-értékét. Ezt a folyamatot meg lehet ismételni pl. 20 alkalommal. Majd az 5 tudósnak úgy kell egymás között szétosztania a 100 gyémántot, hogy a szultán által kalkulált válasz-érték az eddigi legnagyobb értéket meghaladja.
Ha nem sikerül az elvárt felosztás, akkor a tudósok megbuktak, mint szakértők. A feladat kollektív, vagyis nincs olyan, hogy valaki közelítése jobb, mint a többiekéi. Ha sikeres a megoldás, a tudósok megtarthatják a 100 drágakövet, ha nem, akkor másnap meg kell halniuk...

Ön fel merné vállalni a játékot? Vagy a rizikót túl nagynak ítéli meg?

Kérem, ne feledkezzen meg arról, hogy hasonló játékot játszik minden egyes döntéshozó (azaz mi mindannyian) folyamatosan...[Forrás_1], [Forrás_2]


EN: 1001 + 1(00...00)1

Once upon a time, in the far? future will live a trout-breeder and a few mix-fodder production experts...
Although the most of the Constitutions in the XX. century have already handled with the phenomenon as public using of data assets, however a long? time should be expired yet, in order to have some services (they was called in the XX. century as OLAP and they delivered solutions for arbitrary complex and fast query handling), which could provide data about permitted products and services including their observed attributes. Of course, if someone will download some data from the common data assets, it will be logged. The citizens of this area will have hardly problems with this open system logic, namely they approximate a kind of sustainability just through this mechanism.
Our descendants will chuckle (hardly indiscreet), how could happen in the past, that e.g.: a professional body (cf. water production) had only such offline databases, which contains information about each kind of ion-concentration, but the sum of the components did not cover the stored sum of ions, OR the authority agency for medicine consumption did not noticed, that the frequency of side-effects was described not by standard options, even more through non-defined expression (cf. at times, every now and again, every now and then, now and again, now and then, once in a while, sometimes, infrequently, rarely, seldom) as a kind of artistic performance.
Herewith back to our trout-breeder: we should clarify, how he will choose a mix-fodder in the far? future, where the e-commerce exist in fact.
The trout-breeder makes an access to the central databases and at first declares, what he do not accept, or what he especially want (cf. KO-criteria: form not pellet, more granulate, or price not higher than ..., or protein not lower than ..., etc.). As results from the query it will be provided a filtered product list (cf. OAM) including each observed attributes of the mix-fodder and assuming to be deliver at the right time.
The trout-breeder should not interpret the filtered OAM, he can make a click at once to the appropriate tools: online price/performance analysis.
The so derived results ensure: the safety preparing decisions carefully, and to be hardly accused of misappropriation or corruption, and to be forced to handle commissions for decision making. Instead of these problems he see immediately the name and the attributes of the winner (mix-fodder), offering the most performance for the best price in competition with each other products. Moreover: he should not participate on marketing events, he should not make confrontation with agents and advertisements. All these stupid (aiming brain-washing) forms of marketing might be not more existent in future, maybe in archaic jokes of stand-up comedies.
BUT-HOWEVER-NEVERTHELESS: our trout-breeder will be not happy completely. Unfortunately he has hardly any information to the central economic question: which daily increasing of biomass and which quality the mix-fodder will bring in future?
This problem to solve, each data about the trout-production (including practice and research) should be collected. Basing on these learning pattern a production function should be derived, being capable to simulate impacts for arbitrary input variants (water, genetic, fodder, climate).
The choosing of mix-fodder has so two levels: a complex one (including simulation effects basing on productions function) and a easy one (aiming the objective price/performance analysis and restricting the marketing infection). The similarity-based price/performance analysis can be automated and therefore the e-commerce (decisions) can be also automated approximating a kind of economic optimum of the whole system. Fortunately the production functions can be derived by the same methodology as price/performance equilibriums. Only the input data (quality and quantity) seems to be different.

Would You like to have the above mentioned support for automated decision making? OR maybe are You already able to create production functions using appropriate online tools?[Source_1]


HU: 1001 + 1(00...00)1

Egyszer régen, nagyon régen, valahol a messzi? jövőben, élt egy pisztráng-tenyésztő, s néhány takarmánykeverő-telepvezető...
Bár már a XX. századi Alkotmányok tömegesen foglalkoztak a közhasznúság kérdésével, mégis sok? időnek kell(ett) eltelnie, hogy minden kereskedelmi forgalomba hozatalra engedélyezett objektum, minden ellenőrizhető adata a XX. században ismert OLAP-technológiához hasonló megoldások által támogatott formában, vagyis tetszőleges és gyors lekérdezéseket lehetővé tevő módon, s persze online álljon mindenki rendelkezésére. Igaz, ha bárki letöltött a közösségi adatvagyonból bármit, az naplózásra került, de e korszak polgárai ettől nem féltek, hanem ezen keresztül jutottak közelebb a fenntarthatóság realizálásához.
Utódaink csak diszkréten kuncognának azon, hogyan is fordulhatott valaha elő, hogy egy szakmai szervezet az általa képviselt termékek (pl. ásványvizek) esetén olyan offline táblázatokkal rendelkezik csak, melyekben az egyedi ionok mennyiségének összege nem azonos az összes iontartalommal, VAGY ahol a gyógyszereket engedélyező hatóság elnézi, hogy a talán-lehet-esetleg-ritkán-néha-alkalmanként-... szóáradat bármelyike is előforduljon a gyógyszerek engedélyezett tájékoztató szövegében az egyes (önmagukban sem standardizált elnevezésű) mellékhatások gyakoriságát bemutató fejezetben.
S hogy nem hagyjuk tovább unatkozni szegény köb-üki pisztrángtenyésztőnket, nézzük meg hogyan is vásárolt ő takarmányt abban a távoli? világban, ahol az e-commerce napi rutin volt.
A mi tenyésztőnk csatlakozva a nagy központi adatbázishoz elsőként beállította, milyen tápot nem szeretne venni, ill. milyen egyéb KO-feltételek teljesülését várja még el (pl. pellet nem kell, csak granulátum, az ár nem lehet nagyobb, mint ..., a fehérje tartalom ne legyen kisebb, mint ..., stb. A szűrés eredményeként az éppen és oda szállítható tápok sokaságából immár csak azon tápok adatai (pl. teljes beltartalom) maradtak a szűrletben, melyek megfeleltek a KO-feltételeknek.
Az így kapott OAM-re azonban a jó tenyésztő rá sem nézett, csak rákattintott a következő szolgáltatásra: online ár/teljesítmény-elemzés.
Ennek eredményeként (anélkül, hogy saját pénzét rosszul költhetné, vagy alkalmazottként/megbízottként a hűtlenkezelés, vagy a korrupció vádja érhetné, ill. a legitim döntéshez bizottságosdit kellene játszania) automatikusan megkapta annak a tápnak a nevét és minden egyéb adatát, mely a többihez képest a lehető legtöbbet kínál a lehető legolcsóbban. Sőt: egyetlen tápszer-hirdetést, kereskedői termékbemutatót, ügynöki zaklatást sem kellett átélnie, hiszen a marketing ezen bugyuta és agymosó formái a jövő kabarétréfáiban is már csak ritkán fordultak elő...
DE-AZONBAN-VISZONT-ELLENBEN: szegény tenyésztőnk még sem volt maradéktalanul boldog! Ugyanis még ebben a távoli? jövőben sem arra a kérdésére kapott érdemi választ, ami igazán foglalkoztatja, vagyis arra, vajon milyen napi tömeggyarapodást és milyen húsminőséget tud elérni a táp megetetésével?
Ez a kérdés ugyanis azt feltételezné, hogy sok-sok kísérlet és valós termelési adat alapján valakiknek már sikerült egy olyan termelési függvényt megalkotni, mely képes szimulálni, hogy adott körülmények (víz, klíma, genetika, tápanyag) mellett, milyen hozamok várhatók?
A tápválasztásnak tehát két szintje van: a szimulációs jelleg? komplex, termelési függvény-alapú megközelítés, s a marketinget mederben tartó, objektív ár/teljesítmény elemzés, mely a kereskedelem automatizálását segíti elő, a gazdasági optimumok óvatos közelítésével.
A termelési függvények szerencsére pontosan ugyanolyan matematikai apparátussal kezelhetők, mint az ár/teljesítmény elemzések. A probléma csak az adatvagyon minőségében és mennyiségében rejlik.

Ön nem szeretné, ha legalább a kiválasztási döntések automatizálása végre megvalósulna? Vagy talán fel merné vállalni termelési függvények becslését is egy online támogatás keretében?[Forrás_1]


Attached documents: (URL)
((Back))