COCOTTAGE
top
top_white
 • Előzmények
 • Leírás
 • Meghívó
 • Regisztráció

Ingatlanok értékbecslésének automatizálása


Feladat: Ingatlanok tényleges, ill. kínálati árának automatizált elemzése az objektumok leíró adatai alapján a reális árazás, a beruházási/vételi szándékú kiválasztás, az igazságügyi szakértői munka, hűtlen kezelés, ill. egyéb vádaskodások elleni jogi védelem, alapjaként...
A érték-alapú vagyonadó bevezetése lényegében elképzelhetetlen egy, az illeték-eljárások alapjául szolgáló adatvagyont feldolgozó, OBJEKTÍV hasonlóságelemzési keretrendszer nélkül!


Piaci partnerekkel közösen egyeztetett alkalmazási módok (személetformáló, tudatosságfejlesztő megközelítésben):

1. Élethelyzet: egyéni ingatlan-vásárló keresgél (szűröget) a megadott online kínálatban, s a kapott, elvileg megfelelő objektumokat tartalmazó szűrlet alapján arra a kérdésre keresi a választ: milyen sorrendben látogassa meg az objektumokat, ha a sorba rendezés szempontja az ár/teljesítmény viszony. A vásárló ad hoc preferencia-profilt kell, hogy definiáljon az ismert attribútumokra (pl. annál jobb, minél magasabban fekszik egy ingatlan, minél messzebb a forgalomtól, stb.). A hiányzó adatok nem jelentenek gondot, hiszen ezek a leggyengébb értékelést kapják...

2. Élethelyzet: profi (tudatos) vevő és/vagy ingatlanközvetítő saját ingatlanfelmérések adatait adja át az elemzőrutin számára az ár/teljesítmény sorrend, ill. az objektumonként racionális árintervallum kinyerése érdekében

3. Élethelyzet: ingatlanközvetítő, ill. profi befektető email-jelzéseket vár az adatbázistól előre megadott profilok szerinti ár/teljesítmény-előnyösség szempontjából kiemelkedőnek vélelmezett (frissen lejelentett) objektumokról...

4. Élethelyzet: hirdetés előtt a tulajdonos keresi a kínálati ár meghatározásához saját objektuma norma-árát eltérő profilok alapján, ill. keresi azt a vevő-profilt, mely mellett nominálisan a legtöbbet hozhat ki az objektumból, ill. mely tulajdonságok melyik szintje mennyit ér a norma-ár százalékában...

5. Élethelyzet: telephelynek alkalmas objektumok közötti választás támogatása

6. Élethelyzet: erdőterületek értékének levezetése a konkurens ajánlatok jellemzoi és ára alapján

7. Élethelyzet: szántóterületek értékének levezetése a konkurens ajánlatok jellemzoi és ára alapján

8. Élethelyzet: mezőgazdasági bérleti díjak levezetése a konkurens ajánlatok jellemzői és ára alapján

9. Élethelyzet: előzetesen kialakított ügyfél-profilok alapján a meglévő adatvagyon konkurensnek tűnő ajánlataira vonatkozó ár/teljesítmény adatok kalkulálása, ill. ezek alapján objektumok-rangsorolása azon hirdetők esetén, akik ehhez hozzájárulnak (akik nem, azok önálló listába kerülnek "minősítést nem vállaló" megjelöléssel (bár ezek is minősíthetők a fenti pontok értelmében ad hoc jelleggel, de nem az online szolgáltató által, vagyis hitelrontás veszélye kizárva)
Minden egyes élethelyzet feltételezi, hogy a vevő, a közvetítő, az eladó tudatosan áll a minőségi adatok feltárásához, ill. az egymással összevethető, adott profil mentén előnyösséggel bíró objektumok beazonosításához. További részletek a kapcsolódó dokumentumok alapján:

https://miau.my-x.hu/osiris/content/elib/groups.php3?focsopid=real_estate
Tisztelt Portáltulajdonos Hölgy Úr!

A Szent István Egyetemen Dr. Pitlik László és csapata egyedülálló online értékbecslő, elemző módszert dolgozott ki (https://miau.my-x.hu/myx-free/), melynek működtetéséhez megfelelő mennyiségű és minőségű adatot tartalmazó ingatlan adatbázisra van szükség. Sajnos ilyen adatbázis ma még nem áll rendelkezésünkre. Ezért hozzákezdtünk ennek az adatbázisnak a megépítéséhez.
A cél egy közös adatbázis megépítése, mely számos döntéstámogató elemzéshez (pl. ár/érték-arány számítása, kiváló ár/érték-arányú ajánlatok automatikus feltárása és figyelése, egyes ingatlan-tulajdonságok árra gyakorolt hatásának feltárása, stb. - vö. https://miau.my-x.hu/myx-free/index.php3?x=immob) szükséges adatokat szolgáltatja. Ebben a programban szeretnénk az Ön közreműködését kérni.
Kidolgoztunk egy üzleti modellt, mely alapján az üzemeltetés minden, a programban résztvevő partner részére, új bevételi forrásokat nyit meg.

Engedje meg, hogy röviden bemutassam az adatbank terveit.

Tulajdonosi összetétel

Az adatbank a programban résztvevők tulajdonába kerül. Az adatbankban bárki tulajdont szerezhet, aki ingatlanhirdetési portállal rendelkezik, és hajlandó a programban részt venni. A programban tulajdonszerzés nélkül is részt lehet venni.

Célcsoport
 • Magánhirdetők (mint munkaszervezési szempontokból támogatást kapó felhasználók)
 • Az ingatlanpiac minden szereplője (mint potenciális elemzés-felhasználók)
2010. év végi statisztikai adatok szerint az eladott ingatlanok értékesítése során csak minden 2. adásvételhez vették igénybe az ingatlanközvetítők szolgáltatásait. Ez azt is jelenti, hogy a piac kb. 50%-át teszik ki a magánhirdetők! Ezek a magánhirdetők az ingatlanhirdetési portálok jelentős részén ingyen hirdetnek.
A másik kb. 50%-ot az ingatlanközvetítők képviselik. Az Ő fizetős hirdetésein osztozik az összes hirdetési portál, és mint azt Ön is érzékeli, a piaci részesedést növelni nagyon nehéz.

A tervezésnél előtérbe helyezett szempontok
 • Kidolgoztunk egy módszert, mellyel az ez idáig ingyenesen hirdető magánszemélyek egy részét be tudjuk vonni a fizetős hirdetők táborába.
 • Mint említettem a cél egy nagy, és minőségi adatbank megépítése az Önök közreműködésével. Elsődleges szempontnak tartottuk úgy kialakítani az üzleti modellt, hogy az adatbank megépülése a piaci viszonyokat ne befolyásolja, ne módosítsa.
 • Semmilyen módon nem kívánunk beavatkozni a résztvevő portálok üzletpolitikájába, árkialakításába, és főleg nem kívánunk semmilyen konkurenciává válni.
 • Ezekre a szempontokra garanciát is vállalunk. (Lásd lentebb)
A működés vázlatos bemutatása

Amennyiben egy magánszemély hasonló hatékonysággal kívánja meghirdetni az eladó ingatlanját mintha egy ingatlanközvetítőt bízna meg a feladattal, 10-15 vagy még ennél is több portálra kell elhelyeznie hirdetését. Egyetlen hirdetés elhelyezése egy felhasználói tudásszinttel rendelkezo személynek legalább 15 perc időtartamot vesz igénybe (Regisztráció+ hirdetés elhelyezés). Mivel minden portálon el kell végeznie ezt a munkafolyamatot, egy online hirdetési projekt több órás munkaráfordítást igényel. A módosításoknál hasonló időtartamot vehetünk számításba. Ezt a rengeteg időt és munkát a hirdetők jelentős része hajlandó lenne pénzre váltani. Ezt a fizetési hajlandóságot kívánjuk kihasználni. A munkaszervezési támogatást igénybevevők képesek hosszabb távon fenntartani magát az adatbázist, mint a szolgáltatáscsomag önállóan is gazdasági racionalitást jelentő alapját: Tanulmányoztuk a különböző portálokat. A többségüknél a hirdetés feladóit két csoportba sorolják. Ezt a két csoportot már a regisztráció során kettéválasztják.
 1. csoport: Magánszemélyek - általában ingyen hirdetnek
 2. csoport: Céges hirdetők, ingatlanközvetítők- többnyire fizetnek a hirdetésekért
Itt kínálnánk fel a magánhirdetők részére egy alternatívát.
 • Feladhatja a továbbiakban is ingyenesen a hirdetését erre az egy portálra.
 • Fizethet azért, hogy a feladott hirdetése egyszerre megjelenik 10-20-50 portálon is.
Tehát semmi mást nem teszünk, mint a hirdetésre szánt idot lerövidítjük, a munkát levesszük a vállukról. Természetesen, bárki dönthet úgy, hogy továbbra is ingyen adja fel a hirdetését minden oldalra külön.

Bevételi források

Több irányból származhat Önnek bevétele a közös munkából:
 • Amennyiben az Ön oldaláról regisztrál a magánszemély, megkapja azt a hirdetési díjat, amit a fizetős hirdetői fizetnek 1 db hirdetés után.
 • Amennyiben úgy dönt, hogy tulajdonos is szeretne lenni az adatbankban, ezen felül, tulajdonrésze arányában részesedik a haszonból (az összes hirdetésbol származó bevétel hasznából).
 • Hogy ne csak a jelenleg nagy látogatottsággal bíró portálok részesedjenek a bevételekbol, csomagokban kínáljuk a hirdetési felületeket. Egy népszeru oldal mellé több kisebb látogatottságú oldalt is társítunk. Így Önnek akkor is képzodik bevétele, ha a regisztrációt nem Öntől kezdeményezik, elég, ha abban a hirdetési csomagban van, amelyiket az ügyfél kiválasztotta. Így olyan magánszemélyek fizetős hirdetéseihez is hozzájut, akik esetleg nem is ismerik az oldalát és így vélelmezhetően nem is hirdetnének Önnél.
 • Emellett az ingatlanpiaci tisztánlátást támogató elemzések magát a piacot is élénkíteni fogják, hiszen eddig is akadályozta az ingatlanok forgását egyes vevők/eladók irracionális értékfogalma
 • Az Ön oldaláról kezdeményezett elemzések hasznából jutalékot fizetünk Önnek.
Garanciák
 • Hogy ne váljon az adatbank az Ön konkurenciájává, nem kívánunk saját hirdető felületet kialakítani. Az adatbank hirdetőfelületei a partneroldalak lesznek.
 • Ráadásul a tulajdonosok is a portálok tulajdonosaiból kerülnek ki, így ha az adatbank  óriási méretűvé is duzzad, az az Ő tulajdonukat képezi, így nincs kinek konkurenciát állítson.
 • Az ingatlanközvetítő vállalkozásokat nem vesszük be a célcsoportunkba, csak a magánszemélyeket, így az eddig is fizetős ügyfelei továbbra is önnél maradnak.
 • A kivitelezés minőségére a projektben résztvevő személyek, vállalkozások adnak garanciát.
Remélem, felkeltettük érdeklődését! Amennyiben a további részletek is érdeklik, kérem, vegyen részt előadásunkon, melynek témái:
 • Az elemző módszer bemutatása, és a jövőbeni felhasználás lehetősége,
 • A projekt részletesebb ismertetése,
 • A projekthez csatlakozás lehetősége,
Üdvözlettel
InnoSpin Kft.

Amennyiben Ön is Hirdetési portált üzemeltet, szeretnénk meghívni a projekt bemutatására.

Az előadás tervezett helyszíne: Gödöllő, Páter Károly utca 1. 112. terem
Térkép
Az előadás tervezett időpontja: 2011. Február 25. 8:00-12:00

Az előadás témája:

 • Az elemző módszer bemutatása, és a jövőbeni felhasználás lehetősége.
 • A projekt részletesebb ismertetése.
 • A projekthez csatlakozás lehetősége.
Jelentkezők száma: 935 fő

Titulusok, címek:
Vezetéknév/nevek:
Utónév/nevek:
 
Munkahely:
Email:
Telefon:
Üzenet:
bottom_white
bottom