A MY-X és a MIAÚ társadalmi felelősségvállalása (CSR):

Technikai segédlet

Bevezetés


Dátum (Típus) Forrás Tartalom
2011.I.13. (ötlet)Terrorizmus fogalmának racionális kiterjesztése: A fogyasztóvédelem, a rongálás és egyéb lagymatag tényállások hatálya alól ki kellene vonni mindazon cselekményeket, melyek rel. nagy embertömegek életminőségét jelentősen és negatívan befolyásolják: pl. a kábellopások veszélyeztetik a közlekedést és a logisztikát, a helytelen számlázások frusztrálják a címzetteket, az élelmiszerekbe kerülő nem odaillő anyagok veszélyeztetik magát az emberi életet (közvetlenül vagy kumulatív módon: vö. kínai gyermektápszer-botrány, aktuális dioxin-botrány). Mindezen tudatos (önző érdekek által vezérelt) cselekményeket kellene a terrorizmus kigondolt jog- és eszközrendszerrel kezelni, hiszen statisztikailag több kárt okoznak, mint egy-egy esetleges robbantásos merénylet...
2011.I.01. (ötlet)Közhasznú rádiózás: Vajon miért nem magától értetődő, hogy létezik? (ma délben még létezett!) egy olyan URL, mely alapján a hangtár letöltésre engedélyezett tartalmát másodperc pontossággal lehet indítani, vagyis pontos idézésre ad módot a hangtár néhány (3) héten belül a hangállományokat egymással megvitatni szándékozó honpolgárok számára... A közhasznúság elve alapján elvárható lenne, hogy minden felhasználóbarátsági aspektust kínálni és nem rejtegetni kellene... Minden esetre a hangtár segítség menüpontja alatt utalás sincs ezen apró, de ügyes, paraméteres URL-re, amiből jelen pillanatban 242 db látható a google találati listáján ...
2010.XII.15. (ötlet)Környezettudatosság és informáltság: Bosszantó, ha valami nincs rendben (pl. az utak állapota), de mennyivel kevésbé bosszantó, ha minden útszakaszról legalább utólag (otthon) megnézhető lenne, mikor várható a következő karbantartás? Ennek tudatában a civil kontroll triviálissá válna, s a tudat, hogy más is tudja, hogy baj van, s tervez is ellene tenni: közösségépítő erő, szemben azzal, ha csak szidják egymást az érintettek... Apróságokon is sok múlik!
2010.XII.15. (ötlet)Környezettudatosság és példamutatás: Ezen szolgáltatás használatát bármely intézmény/gazdasági szervezet előírhatná saját munkatársai részére az útiszámla-elszámolás előfeltételeként. Erre a javaslat a SZIE GTK TKI (=TATA Kiválósági Központban) máris megszületett... Hiszen: először is ránk kell, hogy igaz legyen, amit tanítunk (forrás: DFT.HU)
2010.XII.13. (ötlet)Pillantás a jövőbe avagy egy CSR-mozgalom zászlóbontása
2010.XI.01. (ötlet)anonim Motivációk és hasonlóságok: 'Rise and rise again, until lambs become lions!' Avagy mindenkit arra illik buzdítani, hogy tegyen azon jelenségek ellen, melyek nem kívánatosak saját környezetében. Ehhez váljon olyan vezetővé, aki akkor is megy, ha nem követik (sokan). A másik 'vezetői' típus az, aki a képviselt közösség érdekeiért jár el. Vajon a két vezetői szerep összeegyeztethető? Igen, ha a vezető képes céljait a fenntarthatósági elvek mentén felismerni! Az a vezető, aki meri vállalni, hogy elől megy oda, ahová a tömegeknek is tartani illene, egyszerre karizmatikus egyéniség és a közösség hiteles képviselője. S hogy hová kell tartania egy közösségnek, az lehet matematikai kérdés (vö. hasonlóságelemzés): s inkább az (is) legyen, mint csak emberi intuíció, mely helyességét a történelem már kellően minősítette...
2010.XI.01. (ötlet)anonim Terrorizmus és hasonlóságelemzés: Ha a nagy (ártatlan) tömegeket harci cselekményekkel fenyegő akciók terrorizmusnak számítanak, akkor vajon pl. a kábellopások, melyek nagy (ártatlan) tömegek életét zavarják/veszélyeztetik, MIÉRT NEM számítanak annak? Miért nem üldözi az államhatalom a hasonló cselekményeket hasonlóképpen?
2010.VIII.23. (ötlet)Udvari Tamás, Miskoff Mihály Ami a nemzeti alaptantervben talán nem kapott eddig elég hangsúlyt III.: Vajon mi határozta meg anno az utak szélességét, vagyis a nyomtávot? S mi köze lehet az űrhajózásnak a római lovak farszélességéhez? (PDF)
2010.VII.29. (ötlet)Czotter Balázs, Miskoff Mihály Ami a nemzeti alaptantervben talán nem kapott eddig elég hangsúlyt II.: A mellékelt kép tanulsága és Czotter Balázs tudósítása alapján érdemes az alábbiakra felhívni a figyelmet: I. Jakab (El Conquiastador) 1235-ben vette feleségül Árpádházi Jolantát, aki az aragon uralkodócsalád sírboltjában (Vallbona des les Monges - Real Monasterio de Santa María de Vallbona) van eltemetve, mely Spanyolország szerte ismert fontos kegyhely... (PNG)
2010.VII.29. (rovat)Miskoff Mihály Ami a nemzeti alaptantervben talán nem kapott eddig elég hangsúlyt I.: A jövőben az interneten köröző 'érdekességek' alapján Miskoff Mihály szerkesztésében új rovat indul, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet arra, milyen tények kapnak vélelmezhetően fontosságukhoz mérten kevesebb szerepet az oktatásban... Ha bárki hasonló, ideillő tényt ismer, kérjük, ossza meg velünk...
2010.VII.10. (ötlet)anonimKötelező lakásbiztosítás II: Az árvízkárok kapcsán nagy lendülettel folyik az adományok/támogatások/felajánlások gyűjtése. Így is van ez rendjén. DE mindenki, aki biztosítással rendelkezik, nyugodtan alhat akkor is, ha nem adakozik semmilyen más csatornán. Ők ugyanis azok, akik rendszerszerűen, s nem esetleges lelkesültség által vezérelve látják helyesen a közteherviselést, a közös kockázatkezelést. A biztosítótársaságok ugyanis ezen befizetett díjakból rendezik a károkat, sőt az állam is az ezen díjakra visszavezethető adókból fedezi a biztosítással le nem fedett károkat. Az adományozás szép és nemes gesztus OTT, ahol nem lehet rendszerszerűen kezelni a kockázatokat. ITT lehet(ne)...
2010.VI.10. (gond)anonimErőfölénnyel való visszaélés, butaság, dilettantizmus - avagy a jog fuzzy-logic szindrómái: Az alábbi jelenségcsokor szinte egyszerre futott be a MIAÚ szerkesztőségébe: Hogyan lehet az, hogy a pénzintézetek képesek elolvasási igazolást váró email-ben értesíteni az ügyfelet egy-egy online bankolást akadályozó szerverleállásról, de meg vannak sértődve, ha egyoldalúan és csak számukra előnyös módon módosított jutalékpolitikájukat csak akkor lehetne életbe léptetni, ha az ügyfél arról nyilatkozik írásban, hogy elfogadja ezeket. Nem pedig a jelenlegi rendszer szerint: ha nem válaszol (= nem veszi észre vö. kifüggesztés és weboldal), akkor életbe lépnek az esetenkétn 50%-ot is meghaladó havi banki költségnövekedést okozó, egyoldalúan kikényszerített díjak.
Hogyan lehet az, hogy az APEH Illetékhivatala saját, két éven át keletkezgető határozatait egy felülvizsgálati eljárásban megsemmisíti, melyek mind egyetlen ügyintézőhöz (középvezetőhöz) kötődnek, de nem magától értetődő az ügyfél kártalanítása, ill. a buta munkatárs szankcionálása...
Hogyan lehet az, hogy a METRO AG (Düsseldorf) szerint nem diszkriminatív, hogy csak egyes németországi METRO áruházakban lehet ÁFA-mentesen vásárolni. Hát nem az esélyazonosság indokolatlan megsértése a diszkrimináció?
Hogyan lehet, hogy a NEPTUN rendszer üzemszerű működése évek óta tűzzel-vassal kikényszerítésre kerül, noha lényegében egyetlen, a rendszer által érintett dolgozónak sem változott a NEPTUN előtt és után a munkaköri leírása, vagyis lényegében nincs egy részletes ügyrendi szabályzat, mikor mit kinek hogyan kell tenni, ill. nem tenni. Emellett pedig a NEPTUN nem küld értesítést pl. az oktatónak arról, hogy feladata van adott határidőre. Ehelyett az éppen gutaütés veszélyével fenyegetett ügyintéző hívogatja az érintett személyeket, hogy azonnal tegyenek valamit, aminek sem a határideje nem volt világos, sem maga a tény, hogy feladat van, ill. ha van, hol kell megoldani...
2010.VI.10. (ötlet)anonimKötelező lakásbiztosítás: Az árvizek kapcsán folyamatosan felmerül, hogy azok, akik fizetik a lakásbiztosítást a biztosítón keresztül kapnak kártérítést, de azok is kapnak az államtól, akik nem fizetik. A mértékek különbsége az elvek szempontjából első látásre lényegtelen. Ha mindig van, aki segít, akkor az öngondoskodás nem terjed kellő ütemben. A biztosítással nem rendelkezők egyik érve a biztosítással szemben: a drágaság. Ha a szociális támogatások egy részét természetben juttatásként ki lehet adni, akkor legyen ez érvényes a lakásbiztosításokra is. Eleve, mint a gépjárművekre, legyen kötelező a biztosítás az ingatlanokra is... Ez egy társadalmi kényszerpálya a takarékosság, a kockázatmegosztás irányába. Abban bízni, hogy a jószándékú emberek és az anonim adófizetők közteherviselése mindig mindent megold, etikátlan, értelmetlen, nem fenntartható...
2010.VI.09. (siker)Virág GyörgyiTudatos fogyasztás támogatása: Kedves Barátaim, Munkatársaim! Mint tudjátok, több évtizede foglalkozom a nyúltenyésztéssel kapcsolatos kutatásokkal. Ezért nem mindegy számomra miként alakul a hazai termelő ágazat sorsa. A kiváló táplálkozásélettani értékű nyúlhúst a korábbiakban szinte kizárólag exportra értékesítették, de a termelés biztonságát megsokszorozná a megfelelő méretű hazai piac létrejötte. A magyar fogyasztók azonban lényegében nem ismerik a nyúlhúst, mert nincs hagyománya és eddig csak ritkán volt kereskedelmi forgalomban kapható. Az ágazat szereplői most megtették első lépésüket a hazai piac kialakításának irányába egy szép kivitelű szórólap elkészítésével, amiben tájékoztatják a leendő vásárlókat a nyúlhús fogyasztás élettani előnyei mellett a nyúlhús élvezeti értékéről, és elkészítésének módjairól is. Olvassátok el a mellékelt szórólapot, és - amennyiben meggyőző és tetszik a tartalma - segítsetek a minél szélesebb körű terjesztésében. És persze, ha a receptek felkeltették az érdeklődéseteket vásároljatok és egyetek néha nyúlhúst is! Üdvözlettel: Virág Györgyi (részletek)
2010.V.06. (gond+siker)Online bejelentésKözpénzek gondatlan kezelése?: Úgy tűnik, feltűnik! Feltűnik a hozzáértő szemmel vizsgálódónak, hogy a statisztikai adatvagyon hatékony kezelését biztosítani hivatott hazai fejlesztések az évek óta közismert jó példák, s az évtizedek óta kiérlelt technológiák (OLAP) ellenére nem tekintik a felhasználókat nagykorúnak. Vagyis eszi-nem-eszi-nem-kap-mást szemlélet mellett költődnek el a közpénzek (pl. tesztüzemek, PÁIR, TEIR). Az EUROSTAT szolgáltatásai világosan kijelölik a technológiai minimumot (pl. here). Kár tehát olyan fejlesztésekre közpénzt áldozni, melyek nem felelnek meg az igényeknek, s nem aknázzák ki a lehetőségeket... Vagy valóban ilyen buta lenne az átlag magyar felhasználó? De szerencsére azért már van, aki tudja, mi a kötelessége: KSH Tájékoztatási adatbázis
2010.II.11. (gond)Online bejelentésMobiltelefon szolgálatók részletes számlakibocsátása: A hazai mobiltelefon szolgáltatók milyen alapon követelnek pénzt azért, mert a szerződőtt partner szeretné pontosan tudni milyen hívások alapján kell kifizetnie a számláját. A jelenlegi gyakorlat szerint a szolgáltatók csak általános számlát küldenek, melyen csak csoportosítva szerepelnek a hívások. A részletes számlát pedig csak díjfizetés ellenében adják ki, melyre a kérelem benyújtása után is heteket kell várni. A számláért pedig még fizetünk, akkor szerintem jogunk van megtudni milyen alapon küldik ki az összeget.
2010.II.09. (gond)APEHAz adófizetési anomáliák statisztikai nézetei miért adótitkok?: vagyis egy lakossági bejelentésben vélelmezett adó/illeték meg nem fizetés kivizsgálásáról miért nincs közérdekű jelentés? Például: vajon hazánkban minden üdülési joggal rendelkező önként jelentkezett-e az Illetékhivatalnál, s ha nem, akkor hány százalékuk nem, s mekkora az így be nem fizetett illeték és kamata?
2010.I.29. (gond)VÁTIA TEIR adatbázisnak miért nincs OLAP-nézete: mely keretében szabadon lehetne leválogatni adatokat, ha már a megfelelő jogosultság adott? ('best pracitce') vs. (OLAP)
2010.II.09. (gond)APEHIAz adófizetési anomáliák statisztikai nézetei miért adótitkok?: vagyis egy lakossági bejelentésben vélelmezett adó/illeték meg nem fizetés kivizsgálásáról miért nincs közérdekű jelentés? Például: vajon hazánkban minden üdülési joggal rendelkező önként jelentkezett-e az Illetékhivatalnál, s ha nem, akkor hány százalékuk nem, s mekkora az így be nem fizetett illeték és kamata?
2010.I.25. (gond)SZIEMiért nem áll minden esetben tranzakciós adatbázis az egyetemek belső és kívülről elvárt statisztikai jelentései mögött: ott, ahol a tudás fellegváraiban ezen fejlesztések minden feltétele adott? (részletek), ill. (további részletek), ill. (javaslatok)
2010.I.24. (gond)KSHA KSH-gyorsjelentések miért nem léteznek adatbázisként?: noha előre-definált tartalommal és formában keletkeznek rendszeresen évek óta (részletek)
2010.I.23. (gond)NetriskJelenleg a KGFB keretében a zöldkártyához jutás bonyolult: az állampolgár online, papíron vagy személyesen kísérletet tehet arra, hogy a díjjal már fedett (s az új szabályok szerint a még le nem fedett) időszakra zöldkártyát kapjon, de ennek sikere esetleges. Ehelyett már az online szerződéskötés kérdéssorába be kellene, lehetne építeni azt a kérdést, mely tisztázza a biztosított zöldkártyát érintő elvárásait, így mind az alkusz cég, mind a biztosító pontosan tisztában lesz azzal, milyen tartalmú zöldkártyát mikorra kell kiküldenie. Céges autók esetén az esetlges külföldi út meghiúsulása, vagy az ad hoc intézkedések költsége van olyan jelentős probléma, hogy az ügyfelek már ezen többletszolgáltatás eflkínálásával is befolyásolhatók az alkusz cégek által...
2010.I.23. (civil)anonimHa az ügyfélkapuhoz kötött szolgáltatásokban hiba lép fel, melyet a 189-es számon ügyeletet adó IT-szakemberek meg tudnak oldani, vajon miért nem épül be ez a megoldás automatikusan a szolgáltatásokhoz rendelt értelmetlen hibaüzenetek helyére? (Példa: Az ügyfélkapun keresztül valaki dokumentumot kívánt küldeni egy ezt csak ilyen formában elváró szervezetnek, s ez a dokumentum-kitöltő alkalmazáson keresztül az 'unknow errors, sorry' hibaüzenetet eredményezett ahelyett, hogy a hibaüzenetben az ügyfél megkapta volna a közvetlen feltöltés URL-jét: https://www.magyarorszag.hu/allampolgar/szolgaltatasok/feltoltes)
2010.I.22. (gond)MIAU/MYXMiért nem biztosított az állampolgári jogon triviálisan elvárható átláthatóság a tesztüzemi adatok technológiai kiszolgálásában ezt feszegető (megvalósult) javaslatok ellenére sem? (részletek)
2010.I.21. (gond)INSPIREMiért nem biztosított az állampolgári jogon triviálisan elvárható átláthatóság a térképészeti adatvagyon kapcsán ezt feszegető javaslatok ellenére sem? (részletek)
2010.I.20. (gond)SZIE/MEHHa tudjuk, mi a rossz, miért nem tesz ellene senki semmit 2003 óta? Tartalomszolgáltatás agrár-specifikus minoségbiztosítási előfeltételei az elektronikus kormányzati portálra kerülés kapcsán: (részletek)
2010.I.19. (blog)MediqIntuíció vs. közösségi tudás, avagy közös tudásvagyonunk alapja lehetnének az anonim betegkartonok? (részletek)
2010.I.19. (blog)MediqAdatok nélküli orvoslás, avagy vakrepülés életre-halálra? (részletek)
2010.I.19. (hír)MYX-FREEEgészségügyi adatok összevezetése , avagy nem jár alanyi jogon a tisztánlátás? (2009.I.26.)
2010.I.18. (civil)MIAUHévízgyörk története (részletek)
2010.I.17. (gond)MIAUMiért nincs?: meteorológiai előrejelzések esetén találati arány személyenként, területi egységenként, jelenségenként? Miért nincs hatóság, ill. civil (pl. fogyasztóvédelmi) szervezet ezen mutatószámok hivatalos figyelésére? (URL-csokor)

((Back))