Pályázat a Tempus Közalapítvány szakértői adatbázisába történő felvételre

Pályázati űrlap
Pályázat benyújtva: 2016-11-07 15:50:451. Személyes adatok

Titulus:
Név:Pitlik László
Tudományos fokozat:PhD
Születéskori név:Pitlik László
Anyja neve:Hutter Magdolna
Születési hely:Budapest
Születési idő:1966.07.08.
Lakcím:2100 Gödöllő, Esze Tamás u. 24.
Értesítési cím:2100 Gödöllő, Esze Tamás u. 24.
Telefonszám (mobil):+36309816001
E-mail:pitlik@miau.my-x.hu
Weboldal/LinkedIn profil:https://miau.my-x.hu
Ha Ön köznevelési szakértő:Szerepel Ön az országos köznevelési szakértői listán? nem
Lista szerinti szakterület:
Ha Ön felnőttképzési szakértőSzerepel Ön az országos szakértői listán? nem
Lista szerinti szakterület:
Ha Ön szakképzési szakértőSzerepel Ön az országos szakértői listán? nem
Lista szerinti szakterület:
Adóazonosító jel8363472719
TAJ szám026-804-484
Vállalkozási forma Áfás vállalkozó
Vállalkozás típusa Társas vállalkozás
Számlaképes Ön?igen
   Cég neve:CREW-PA Kft.
   Székhely: 2100 Gödöllő Esze Tamás u. 24.
   Cég nevében aláírásra jogosult
   személy:
Pitlik László
   Adószám: 12574607-2-13
   Cégjegyzékszám / Egyéni
   vállalkozói igazolvány szám:
13-09-086824
   Bankszámlaszám: 16200120-00185860-
TKA szakértői listán már szerepel, új területek felvételét kériSzerepel Ön a TKA szakértői adatbázisában? nem


2. Nyelvtudás

Anyanyelv: magyar

Kérem, jelölje az alábbi táblázatban nyelvtudása szintjét az Európai Tanács által a nyelvtudás értékelésére kidolgozott hatszintű közös európai referenciakeret alapján. A skála a következő három átfogó szintből tevődik össze:
  • Alapszintű nyelvhasználó (A1 és A2 szint);
  • Önálló nyelvhasználó (B1 és B2 szint);
  • Mesterfokú nyelvhasználó (C1 és C2 szint).
További információ az alábbi linken található: http://europass.cedefop.europa.eu/hu/resources/european-language-levels-cefr

Első helyen a fő idegennyelvét adja meg!

Nyelv Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd Írás
orosz A2 A2 A2 A2 A2
angol B2 B2 B2 B2 B2
német C2 C2 C2 C2 C2


3. Munkatapasztalat

Jelenlegi munkahely
Időtartam (-tól -ig)1990.09.01. -
Foglalkozás, beosztás egyetemi docens
Munkáltató és szervezeti egység (pl. kar, tanszék, osztály, munkaközösség stb.) neveGazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Társadalomtudományi és Tanárképző Intézet
Tevékenységi (tudomány)terület, ágazate-learning, felsőoktatás, felnőttképzés, tehetséggondozás, felzárkóztatás, innovációs tanácsadás, környezeti nevelés, minőségbiztosítás
Főbb tevékenységek és feladatkörökKFI-csoportvezető4. Oktatás és képzés

Oktatás és képzés
Időtartam (-tól -ig)1990.09.01. - 2016.11.07
Elnyert képesítés megnevezése egyetemi oktató, tréner, tanácsadó
Érintett főbb tárgyakmulti/inter/transz-diszciplináris szemléletformálás, innovációs tanácsadás
Oktatást / képzést nyújtó szervezet neve és típusaSZIE, INNOREG KMRIÜ
Országos / nemzetközi besorolás szerinti szintegyetem, innovációs ügynökség5. Pályázatokhoz kapcsolódó tapasztalatok

Feladat Kapcsolódó tapasztalatok kifejtése konkrét pályázattípusok megnevezésével
Pályázatok bírálata ERP pályázatok, INNOCSEKK pályázatok 
Beszámolók értékelése IPP projekt 
Monitoring látogatásokon részvétel IPP projektellenőr, AVIR szakértő 
Projektmenenedzsment (elméleti/gyakorlati tapasztalat) oktató, ill. cégvezető, projektmenedzser hazai és nemzetközi színtéren 6. Szakterületek

Köznevelés
Speciális szakterület
Jelölje be szakterületét!
X Projektpedagógia, kooperatív tanulás  Integrált oktatás  Térségi (kistérségi, megyei, régió) tervezés
 Közösségi tanulás/nevelés  Óvodai nevelés  Intézményfejlesztés
X Mérés / értékelés / vizsgáztatás  Nyelvoktatás  Esélyegyenlőség
 Tantárgy-pedagógia X Tehetséggondozás X Mentorálás / mentori feladatok ellátása
X Minőségbiztosítás X Pályaorientáció / életpálya-tanácsadás  Iskolavezetés
X Környezeti nevelés X Kompetenciafejlesztés X E-learning
 Aktív állampolgárságra nevelés Mobilitás pedagógia STEM
X Projekmenedzsment  Hálózatépítés X IKT
 Gyógypedagógia  Művészeti nevelés  
Főbb kutatási területei
oktatásmódszertan, teljesítményértékelés, kontrolling, monitoring, mesterséges intelligencia kutatás
Az 5 legfontosabb publikáció felsorolása
https://miau.my-x.hu/miau/218/dpr_big_data_v2.docx
https://miau.my-x.hu/miau/204/little_v7.docx
https://miau.my-x.hu/miau/183/etdk2013_v3.doc
https://miau.my-x.hu/miau/170/robotteacher2.docx
https://miau.my-x.hu/miau/169/robot_teacher.docx

Felnőtt tanulás
Speciális szakterület
Jelölje be szakterületét!
 Andragógia  Esélyegyenlőség (nemek közötti, hátrányos helyzetűek, migránsok, fogyatékkal élők) X Tehetséggondozás
 Aktív állampolgárságra nevelés  Nyelvoktatás  Mediálás
 Közösségi tanulás/nevelés  Alapkészségek oktatása felnőtteknek X Kompetenciafejlesztés
 Közösségfejlesztés, hálózatépítés X Pályaorientáció / életpálya-tanácsadás  Művészeti nevelés
 Projektmenedzsment X Minőségbiztosítás X Környezettudatosság/ fenntarhatóság
 Humánerőforrás-fejlesztés  Időskorúak tevékenységeinek szervezése X E-learning
 Munkaerő-piaci képzések X Felnőttképzés, felnőttnevelés X Vállalkozói készség fejlesztése
 Iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás X Képzésfejlesztés  Hátrányos helyzetűek/speciális élethelyzetűek ellátása
 Időskorúak oktatása  Nem formális / informális tanulásszervezés  
Főbb kutatási területei
solver-alapú matematika-oktatás, akkreditáció, fenntarthatóság, innovációs tanácsadás, wiki-alapú oktatás, e-learning keretrendszerek fejlesztése, értékelése, tesztelése
Az 5 legfontosabb publikáció felsorolása
https://miau.my-x.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=solver (10 elemű lista)
https://miau.my-x.hu/avir
https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/Kezd%C5%91lap
https://miau.my-x.hu/miau/108/debrecen.doc
https://miau.my-x.hu/miau/199/eretnektar_mashup.docSzakképzés
Speciális szakterület
Jelölje be szakterületét!
Speciális szakterület
Jelölje be szakterületét!
Speciális szakterület
Jelölje be szakterületét!
X Humán / Egészségügy  Műszaki / Faipar X Tanárok-oktatók képzése, továbbképzése
 Humán / Egyéb szolgáltatások (személyi, biztonsági, polgári védelmi, rendészeti szolgáltatások, honvédelem, tűzvédelem, munkavédelem, kis- és kézművesipar) X Műszaki / Közlekedés (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel) X e-learning
 Humán / Szociális szolgáltatások X Műszaki / Környezetvédelem-vízgazdálkodás X A képesítések átláthatósága, kredittranszfer, ECVET
X Humán / Oktatás (oktatás, pedagógia) Pedagógiai módszertan (tehetséggondozás, tehetségfejlesztés) X Gazdasági-szolgáltatási / Közgazdaság  A non-formális és az informális tanulás értékelése
 Humán / Művészet, közművelődés, kommunikáció (zene-, tánc-, képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, színházművészet, sajtó, közművelődés) X Gazdasági-szolgáltatási / Ügyvitel X Vállakozásfejlesztés
 Műszaki / Gépészet (gépi forgácsoló, gépgyártás, gépszerelés, gépkezelés, bányászat, kohászat, finommechanika, anyagvizsgálat, automatika, hegesztés, felületkezelés, minőségbiztosítás) X Gazdasági-szolgáltatási / Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció X Zöld marketing
 Műszaki / Elektrotechnika-elektronika (elektrotechnika, elektronika, távközléstechnika) X Gazdasági-szolgáltatási / Vendéglátás-idegenforgalom  Ökológiai gazdálkodás
X Műszaki / Informatika (szoftver) X Agrár / Mezőgazdaság X Környezettudatosság/ fenntarhatóság
 Műszaki / Vegyipar (vegyipar, laborvizsgálatok) X Agrár / Élelmiszeripar  Munkaerő-piaci képzések
 Műszaki / építészet (építészet, építőipar, építőanyag-ipar, közlekedésépítő) X A képesítések átláthatósága  Munkaerő-piaci szolgáltatások
 Műszaki / Könnyűipar (ruha-, textil-, bőr-, szőrme-, cipőipar) X Minőségbiztosítás  
Főbb kutatási területei
objektív több dimenziós értékelés
Az 5 legfontosabb publikáció felsorolása
https://miau.my-x.hu/miau/210/mtmt_big_data_v1.doc
https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/Kateg%C3%B3ria:Innovat%C3%ADv_HR-modulok
https://miau.my-x.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=traffic
https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php/Kateg%C3%B3ria:Lexikon_(special)
https://miau.my-x.hu/olap

Felsőoktatás
Speciális szakterület
Jelölje be szakterületét!
 Bölcsészettudományok  Társadalomtudományok  Agrártudományok
 
 Történelemtudományok
 Irodalomtudományok
 Nyelvtudományok
 Filozófiai tudományok
 Nevelés- és sporttudományok
 Pszichológiai tudományok
 Néprajz és kulturális antropológiai tudományok
 Művészeti és művelődéstörténeti tudományok
 Vallástudományok
 Média- és kommunikációs tudományok
 Multidiszciplináris bölcsészettudományok
 
 Gazdálkodás- és szervezéstudományok
 Közgazdaságtudományok
 Állam- és jogtudományok (G.W./JURA)
 Szociológiai tudományok
 Politikatudományok
 Hadtudományok
X Multidiszciplináris társadalomtudományok
 
 Növénytermesztési és kertészeti tudományok
 Állatorvosi tudományok
 Állattenyésztési tudományok
 Élelmiszertudományok
 Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok
X Multidiszciplináris agrártudományok
 Természettudományok  Művészetek  Hittudomány
 
 Matematika és számítástudományok
 Fizikai tudományok
 Kémiai tudományok
X Földtudományok
 Biológiai tudományok
 Környezettudományok
X Multidiszciplináris természettudományok
 
 Építőművészet
 Iparművészet
 Képzőművészet
 Színházművészet
 Film- és videoművészet
 Zeneművészet
 Tánc- és mozdulatművészet
X Multimédia
 
 Műszaki tudományok  Orvostudományok  Egyéb
 
 Építőmérnöki tudományok
 Villamosmérnöki tudományok
 Építészmérnöki tudományok
 Anyagtudományok és technológiák
 Gépészeti tudományok
 Közlekedéstudományok
 Vegyészmérnöki tudományok
 Informatikai tudományok
 Agrár műszaki tudományok
 Katonai műszaki tudományok
X Multidiszciplináris műszaki tudományok
 
 Elméleti orvostudományok
 Klinikai orvostudományok
 Egészségtudományok
 Gyógyszertudományok
X Multidiszciplináris orvostudományok
 
X E-learning
X Vállalkozói készség fejlesztése
 Oktatás  Intézményfejlesztés  Nemzetközi együttműködések
Főbb kutatási területei
multi/transz/inter-diszciplináris kutatás: mesterséges intelligencia kutatás, hasonlóságelemzés, (oktatás-, elemzés-) módszertani fejlesztés
Az 5 legfontosabb publikáció felsorolása
https://miau.my-x.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=ibf
https://miau.my-x.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=idea.breeding
https://hu.wikipedia.org/wiki/Hasonl%C3%B3s%C3%A1gelemz%C3%A9s
https://miau.my-x.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=term-creation
https://miau.my-x.hu/miau2009/index.php3?x=e0&string=synergy

Ifjúság
Speciális szakterület
Jelölje be szakterületét!
 Nemformális tanulás / pedagógia  Személyes, csoport- és tanulástámogatás  Projektmenedzsment
 
 Élménypedagógia
 Outdoor módszerek
X Interkulturális tanulás
X Oktatási / képzési anyagok fejlesztése, digitális, nyitott, innovatív nemformális tanulási módszerek
X Emberi jogi nevelés nemformális módszerekkel
 Egészséges életmód, egészségfejlesztés, mentálhigiéné
 Sport általi nevelés
 Ifjúsági médiaműveltség, információs és kommunikációs technológiák (IKT)
 
X Coaching
X Mentoring
X Mediáció
X Counselling
X Képzés (nemformális keretek között)
X Kompetenciafejlesztés / -mérés
 
X Stratégiai tervezés
X Szervezetfejlesztés, kapacitásfejlesztés
X Szükségletanalízis
X Monitoring
X Hatáselemzés
X Disszemináció, eredmények hatékony és széles körű terjesztése
 Speciális célcsoportokkal végzett ifjúsági munka  Társadalmi részvétel  
 
 Halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok
 Az oktatásból, képzésből és munkaerőpiacról kiszorult (NEET) fiatalok
 Nemzeti, etnikai és vallási kisebbségi fiatalok és csoportok, multikulturális közösségek
 Leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és bizonytalan nemű (LGBTQ) fiatalok
 Függőségekkel küzdő fiatalok, drogprevenció
 Menekültekkel, menedékkérőkkel és bevándorlókkal végzett ifjúsági/közösségi munka
X Fogyatékossággal élők
 
X Strukturált párbeszéd, fiatalok és döntéshozók párbeszéde
X Ifjúsági demokratikus részvételi projektek, állampolgári tudatosság
 Önkéntesség
X Társadalmi vállalkozások, (vállalati) társadalmi felelősségvállalás (CSR)
X Vállalkozókészség fejlesztése, ifjúsági vállalkozásfejlesztés / start-up-ok
 Zöld közösségi projektek, fenntartható közösségek és társadalom
 Ifjúsági közösségi szolgáltató terek
 
Főbb kutatási területei
elemzésmódszertan reformja, szemléletformálás, innovációs tanácsadás
Az 5 legfontosabb publikáció felsorolása
https://miau.my-x.hu/myx-free/bevezetes.html
https://miau.my-x.hu/myx-free/ego/
https://miau.my-x.hu/myx-free/coco/index.html
https://miau.my-x.hu/myx-free/
https://miau.my-x.hu/myx-free/index.php3?x=test17. Egyéb információ a szakértői tevékenységhez kapcsolódóan

üzemszervező agrármérnök, mérlegképes könyvelő, INNOREG KMRIÜ korábban elnökségi tag, most felügyelő bizottsági tag, PhD-cím megszerzése 1993 Németország


8. Europass CV

Feltöltött "Europass CV" fájl neve: cv.pdf9. Nyilatkozat

Feltöltött "nyilatkozat" fájl neve: scan.pdf