2007:Fejvadász

A Miau Wiki wikiből

Forrás

XLS

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Fejvadász. Különböző végzettségű, nyelvtudású, bérigényű jelöltek közül a megbízó által támasztott követelményeknek megfelelő bérigény-teljesítmény szintű jelöltek kiválasztása.

A feladat előtörténete

Munkám során sokszor nekem kell előszűrni a jelölteket. A kinyomtatott papírhalmok, majd a kategóriánkénti szétpakolás (ebbe az oszlopba a tapasztalattal rendelkezők, abba akik angolul tudnak, a harmadikba, akik nem tudnak angolul, és nincs tapasztalatuk sem, stb…) sok energiámat, időmet veszi el, nem beszélve arról, hogy az asztalom tele van papírhalmokkal. A sok adminisztráció még mindig nem biztosíték arra, hogy a bérigény és a teljesítmény aránya alapján melyik jelölt lehet a befutó. Erre a problémára kerestem megoldást, ami nemcsak időt és helyet is spórol, de hatékonyabbá válhat a kiválasztás is.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

Mint az a fenti sorokból is kitűnik, jelenleg is elvégzem a feladatomat, hagyományos, "kinyomtatom-összetűzöm-válogatom" módon, de az ilyen tevékenységek elveszik az egyéb, lényegesebb feladatoktól az időt. Az általam jelenleg használt módszert elavultnak, hátráltatónak, követhetetlennek és nem utolsó sorban gazdaságtalannak találom.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

A feladat megoldásához a következő attribútumokat vizsgáltam:

* bérigény

* angol nyelvtudás szintje

* kiskereskedelmi tapasztalat

* numerikus teszt eredménye

* AC (Assessment Centre) eredménye

* előszűrő interjú eredménye

Ezek az információk szükségesek a döntéshez, az általam szerepeltetett munkavállalók és adataik azonban fiktívek, minden potenciális jelölt és minden adat a képzelet szüleménye.


A feladat által érintett célcsoportok

Célcsoporthoz a hasonló fejvadász munkát végző kollegákat és azokat sorolnám, akik toborzási feladatokat végeznek. Közvetett célcsoport a megbízó, hiszen látva a gyors és minőségi munkavégzést következő alkalommal is az én szolgáltatásomat fogja igénybe venni. Azokat a jelölteket juttatom a végső interjúra, akik az alábbi követelményeknek megfelelnek (KO kritériumok):

* bérigény: max. 330 000

* angol nyelvtudás: min 1-es szint (belső teszttel mért tudás, az 1-es szint középfokú nyelvtudást jelent)

* kiskereskedelmi tapasztalat: min. 1 év

* Numerikus teszt eredménye: min. 1-es szint (a nulla nem elfogadható)

* AC eredménye: min. 1 pont (ehhez aktív részvétel szükséges)

* előszűrő interjú eredménye: min. 1 pont (ami az egyes tulajdonságokra adott pontszámok átlagaként került meghatározásra)


A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

A célcsoport számára számos előnnyel jár a feladat megválaszolása. Gazdasági hasznosságot érhetünk el, ha nem nyomtatjuk ki a napi beérkező cirka 100 önéletrajzot, mivel a papírt és a tintát is megspóroljuk. A toborzást végző számára nem elhanyagolható időmegtakarítást eredményezhet egy ilyen tábla használata, valamint a vállalat számára felszabadul egy kb. félnapi munkaerő, melyet máshova csoportosíthat. A megbízónak szintén hasznot jelenthet ez a rendszer, mert csak olyan jelölteket közvetítek neki, akik minden előírt követelménynek megfelelnek és a teljesítményük arányos a bérükkel.

A válaszokat befolyásoló tényezők

Objektumok: 10, kitalált potenciális jelölt Attribútumok: * bérigény

* angol nyelvtudás szintje

* kiskereskedelmi tapasztalat

* numerikus teszt eredménye

* AC (Assessment Centre) eredménye

* előszűrő interjú eredménye

Nagyon fontos, hogy mindig a megbízó speciális igényeit helyezzük előtérbe. Jelen esetben több fordulós kiválasztást kellett végrehajtanunk, hogy a beválás esélyeit növeljük. A bérigény szintén nagy szerepet játszik mert a pénzügyi év végén megbízónk csak a betervezett összeget tudja nyújtani a jövendőbeli munkavállalónak. A bérigény és a jelölt által produkált eredmények szoros összefüggésben vannak egymással.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

  • Alapadatok (név, a kiválasztás során elért eddigi teljesítmények) begyűjtése
  • Az összegyűlt adatokból objektum-attribútum mátrix készítése
  • Pivot tábla készítése, alapellenőrzés
  • Sorszám függvény elkészítése
  • COCO tábla készítése
  • A kapott eredmények kiértékelése


Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

A Coco tábla segítségével kapott eredmények alátámasztják, hogy az első, a második és az ötödik jelölt tud olyan teljesítményt nyújtani, ami arányban van bérigényével. A megbízó számára megfontolandó, hogy a hetedik jelöltet is behívja végső interjúra, hiszen bérigénye igaz magas, de az általa kínált munka minősége is magas szintű (valamit lehet, hogy a bérigény meghatározásakor abból indult ki, hogy beír egy magasabb bért, ami alatt szintén elmenne dolgozni). A többi jelöltnek elutasítást kell küldenünk, mert a bérigényük (egyes esetekben magasan) meghaladja az általuk kínált "minőséget".

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

A fenti megoldással kapott eredmények birtokában javasolnám a vállalat számára, hogy mérlegelje, hogy a jelenleg toborzással foglalkozók számára milyen plusz feladatokat tunda biztosítani a felszabadult munkaidőre. Az egyes kiválasztások során a fejvadász által biztosított jelöltekhez a fajvadásznak kommentárokat lenne célszerű fűznie a jó jelöltek elvesztésének elkerülése érdekében.


Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

A kiválasztások eddig sok felesleges költséggel jártak a vállalat és a megbízó számára is. A vállalat oldaláról hasznos lehet a megoldás a felszabaduló költésgek és munkaerő szempontjából, a megbízó oldaláról pedig nagyon fontos eredmény, hogy csak a megfelelő jelölteket juttatjuk tovább neki. A feladatot igyekeztem úgy megoldani, hogy azt mindennapi munkavégzésem során is használni tudjam. A megoldás során fiktív adatokkal dolgoztam, de az eredmények meggyőzőek voltak számomra.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

fizetesem.com : Különbözőség, hogy az említett honlapon habár a bér - tudás/eredmények arányát láthatjuk, jelöltekként kell megnéznem, az eredményeket. Az én megoldásomban viszont táblázatszerűen, számomra jobban áttekinthetően jönnek ki az adatok.

Egy online álláskereső portál adatbázisát szintén ismerem. Ez képes arra, hogy a jelöltek által feltöltött adatok alapján szűrjön, viszont az adatbázisba felvett adatokon kívül semmit sem tud kezelni.