Kezdőlap

A Miau Wiki wikiből
Nemzetközi online támadások miatt a szabad regisztrációt biztonsági okokból le kellett zárni. 
Ha valakinek az XLS állománya már elfogadásra került, akkor ennek URL-jével 
együtt szerkesztői jogokat is az oktató ad majd ki a jövőben. 
Átmeneti rendelkezésként, azok, akiknek már az XLS-hez tartozó URL ismert, 
de szerkesztői jogai még nincsenek, már csak egyetlen egy email-t kell küldeni az oktatónak, 
hogy a megfelelő jogokat megkaphassa. 
A felhasználói nevek és jogok egymás között nem átruházhatók.

A MIAU+WIKI hatásai (miau.my-x.hu)

[1]

A MIAU WIKI hatásai

[2]

MIAU aktivitások PhD-folyamatokban

[3]

MIAU hivatkozások

[4]


Tehetséggondozás 2013-2015

Noble ideas info.png

Általános szabályok a jegyszerzés kapcsán

Az alább fellistázott minden szabály/elv csak azokra a képzésekre érvényes, ahol a tárgyfelelős egyedül tarja az órákat!

 • nincs tantárgy-specifikusan megszabott határidő, a tárgyfelelős tehát nem csökkenti a Hallgató mozgásterét egyetlen tantárgy esetén sem
 • mindenki akkor adja le feladatát, amikor úgy érzi, megérett rá
 • az oktató a feladatot nem osztályozza (az oktató nem stigmatizál), azaz nincs elégséges, közepes és jó, csak jeles,
 • hanem addig segíti a Hallgatót a megoldásban fellelhető hibák javításában, amíg azok kijavításra nem kerültek
 • a feladat első leadását követően tehát számos email-váltásra is fel kell készülni, így diplomáciai hiba a TO által kijelölt vizsgaidőszak vége előtt közvetlenül feladatot leadni
 • egy feladat akkor van készen, ha szabványos/szabályokat/előírásokat követő (Mottó: félkész boltív = romhalmaz)
 • ha valakinek bármilyen problémája van, akkor a szolgálati út betartásával kötelező ezeket megoldani
 • a szolgálati úton elsőként a közvetlen oktató, majd a tárgyfelelős, majd az intézetigazgató, majd a szakfelelős, majd az oktatási dékánhelyettes szólítható meg írásban, ha az előző szint írásban nem adott megnyugtató választ
 • aki a szolgálati utat nem tartja be, vagyis megkerüli valamely szinteket, ill. nem írásban kommunikál valamely problémát, az saját magát zárja ki a demokratikus/jogállami játéktérből
 • mindig előre kell tisztázni a játékszabályokat és mindenkor írásban, utólagos/szóbeli alantas hangulatkeltés és maszatolás méltatlan egy leendő elithez/diplomáshoz...
 • minden játékszabály megváltoztatható annak jogilag rögzített menetét betartva
 • minden tantárgy esetén a cél a kreativitás, az innovativitás, az alkotási vágy felébresztése
 • minden önálló feladat elvileg egy-egy TDK-dolgozat, szakdolgozat, diplomamunka alapja illene, hogy legyen
 • minden írásműben legalább a helyesírás-ellenőrző által jelzett hibákat illik javítani
 • minden itt érintett tantárgy lényege a tény-alapúság, a bizonyítottságra törekvés, így minden, ami csak ösztönös véleményalkotás, az itt és most eretnekségnek számít
 • minden tárgy kapcsán önálló feladattal lehet csak érdemjegyet szerezni
 • 2012 tavaszától minden tantárgy aláírásának feltétele a kötelező irodalom ismerete (http://miau.my-x.hu/miau2009/index_2.php3?x=dvd_q)
 • minden önálló feladat kapcsán elvi elvárás, hogy világos célcsoport (= olyan személy, szervezet, mely elvileg hajlandó kellene, hogy legyen a megoldás megvásárlására) és egyértelmű döntési helyzet (= olyan valós élethelyzet, melybe akár a Hallgató is kerülhetne döntéshozóként, döntés-előkészítőként) legyen a kihívás mögött
 • minden önálló feladatot elvileg valós adatvagyon alapján kell megoldani
 • a tananyag nem megkérdőjelezhetetlen parancsolatok sorozata, hanem felhívás együttgondolkodásra...
 • aki nem képes saját munkájában felfedezni típushibákat, az hogyan kíván mások vezetője lenni, ahol ő felel majd a minőségbiztosításért?
 • aki nem képes más munkáját megérteni, és ebben hibákat találni, vagy a jót jóváhagyni, az miként fog részteljesítéseket felelős vezetőként integrálni tudni?
 • aki még kérdezni sem tud, annak miként lehet segíteni?
 • a funkcionális analfabetizmus nem bűn, de harcolni kell ellene - egy diplomás esetében nem megengedhető, hogy írásban megfogalmazott utasításokat (szabványokat/szabályokat) ne legyen képes hibamentesen betartani, vagy a félreérthető pontok tisztázása érdekében hatásos és hatékony lépéseket tenni...
 • amit magyarul nem tud valaki érthetően megfogalmazni, azt idegen nyelven egyáltalán nem lesz képes...
 • nem szégyen, ha egy leendő diplomás akár tükör előtt is gyakorolja, miként kell számára releváns gondolatokról "nyökögés" és "szleng" nélkül érthetően, logikusan, strukturáltan beszélni...
 • aki nem képes a körülötte lévő világban megoldásra váró problémákat felfedezni, az miért szeretne diplomás lenni?
 • ha valakinek az oktatója butaságokat mond, s ezt a Hallgató nem veszi észre, akkor a Hallgatót milyen jelzővel illik illetni?
 • csak akkor érdemes bármit is kritizálni, ha a kritizáló által akár egyedül is előremozdítható megoldási javaslat is társul a kritikához...
 • ha egy szöveg nem érthető, vagy nem helyes, akkor korrektúra-megjegyzésekkel hatásosan és hatékonyan lehet tisztázni a felismerni vélt problémákat...
 • dolgozatírási ajánlások: http://miau.my-x.hu/myx-free/index.php3?x=test1
 • egyéb elvek: http://miau.my-x.hu/myx-free/index_career.php3
 • érdemes megfontolni az a képesség, amit nem lehet átadni a számítógép számára, nevezhető-e tudásnak, vagy inkább soroljuk a művészet megtisztelő kategóriájába?!
 • a gondolkodás nem káros az egészségre
 • együtt munkálkodni egy kihívást jelentő problémán nemes tett
 • attól, hogy valamit sokan állítanak, még nem biztos, hogy igaz
 • az emberi ösztön, intuíció csodálatos, de nem hibátlan
 • a robotizált tudás sem hibátlan, de soha nem kínál kevesebbet és lassabban, mint amire tervezték
 • a robotizált tudás képes saját korlátait értelmezni, ha a robot teremtő is képes erre
 • a fenntarthatóság matematikai kérdés - nem csak elkötelezettség kérdése...
 • aki alkot, nem ér rá plagizálni
 • ...
 • last but not least: rise and rise again until lambs become lions

S ha már nagyon fájnak a szabványok/szabályok: [5] <-- VIGYÁZAT! EZ IS TANANYAG, csak álcázva van!!! Ha a sok-sok írott anyag nem segítene eleget, lehet DVD-n is támogatni a gondolatok érését [6], ha nem is meditatív, de legalább nem kell olvasni... (Ha egyes szócikkek nem azt tartalmaznák, amit a Tisztelt Olvasó elvár, akkor kattintson a laptörténetre... Ott mindenki minden egyes alkotása tetten érhető! Vigyázat! A butaságnak is nyoma marad...)


Feladat-szabványok/szabályok/előírások (vö. policy)

Egy példatárba illő, ideális szócikk kialakításának elvei, avagy a leggyakoribb korrektúra-bejegyzések
Egy hírelemzés buktatói, avagy a NORMA fogalmának felismerése
Egy ideális szövegkorrektúra szabványai/szabályai
A szakértői rendszerek kialakításának általános problémái
Tippek és trükkök (OLAP, pivot) adatbázisok építéséhez: (.v1 .v2)
2011 tavasz: SWOT-jellegű feladatok szabványai/szabályai, illetve az Ideális SWOT szócikk sémája 

Dokumentum-csoportok

<categorytree mode="all">Kategóriák</categorytree>


Üdvözlünk a MIAU Wikiben!

A MIAU Wiki a Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság egyik projektje, melynek első célja, hogy a Gazdasági informatika tantárgy hallgatóinak önálló feladatait egy egységes szemléletű Gazdasági Informatika Lexikon kereteibe csatornázza be. Ezt követően (a szükségletek felismerése) vezetett a GYIK modul kialakításához, majd a különböző típusú és tartalmú példatárak, munkatervek feltöltéséhez, melyek keretében a hallgatók kísérletet tehettek arra, hogy is kell majd színvonalas TDK-, ill. szakdolgozatot készíteni, a választott téma hasznosságát és eredményeit világosan bemutatni, ill. a reprodukálhatóságot biztosítani. A MIAÚ WIKI emellett kisebb-nagyobb heterogén jellegű próbálkozásoknak is teret enged: Local University, turisztikai online adatbázis fejlesztése, multimédia, stb.

A lexikonnal kapcsolatos hallgatói önálló feladat (a gazdasági agrármérnök, a műszaki menedzser, az emberi erőforrás menedzser és az állattenyésztő mérnök (BSc) hallgatók számára) magában foglalja egy kiválasztott gazdasági informatikai fogalom feldolgozását a megadott szempontok szerint. Ehhez kidolgozott példaként a hallgatók rendelkezésére áll a Szakértői rendszer fogalma. Elsődleges kiindulási pontként felhasználható a MIAÚ korábbi - szintén hallgatói munkára épülő - Online Gazdasági Informatika Lexikonának anyaga (elérhető a CD-n), valamint bármely online vagy papír alapú szakirodalom. A MIAU Wiki tárgykörébe tartozó, kidolgozott vagy részben még kidolgozásra váró fogalmak aktuális listája itt található meg.

Emellett új feladattípusként jelenik meg a Példatár kialakítása (a közgazdász és az emberi erőforrás menedzser hallgatók számára), melynek elvárásai és mintapéldája szintén olvasható oldalunkon, ugyanúgy, mint a kidolgozható példatár-feladatok listája is.

A MIAU Wiki használatához és a szócikk kialakításához a bal oldalon mindig elérhető Segítség menüponton keresztül lehet információhoz jutni. Nyomatékosan kérünk mindenkit, hogy a formázásokat az erre létrehozott Játszótéren próbálja ki, ne a szócikkek lapján!

Mivel az oldal folyamatos fejlesztés alatt áll, ezért kérünk minden olvasót/felhasználót, hogy ha valamely megfogalmazás hibás, hiányos, nem érthető, akkor azt az oldal Vitalapján vagy emailben jelezzék nekünk.

Copyright feltételek

A MIAU Wikiben található szövegekre a GNU Szabad Dokumentum Licenc vonatkozik. Minden változtatás, szerkesztés vagy új cikk beküldése ezen licenc elfogadását és alkalmazását jelenti.