Segítség:A Példatár struktúrája

A Miau Wiki wikiből

A MIAU fejlődése során számos - több-kevesebb használati értékkel bíró - alkalmazás(csíra) jött létre pl. a hallgatói egyéni feladatok révén. A MIAU Wikiben megkíséreljük egységes katalógusba fejteni ezen megoldások legjobbjait.

A követelményrendszer jelenleg fejlesztés alatt áll, a "jogérvényes" változat elkészültét előadáson/gyakorlaton fogjuk bejelenteni!

Az alkalmazás/megoldás címe

Ide kell, hogy kerüljön annak a szabatos KÉRDÉS-nek a megfogalmazása, melyre az alább megadott URL-en található állományok adnak választ. A KÉRDÉS megválaszolása egyben az alkalmazás célja.

 • Szakértői rendszernél ez maga a főkérdés. (pl. Milyen kukoricahibridet vethető az adott területre?)
 • COCO esetén itt a "Melyik objektum a legelőnyösebb" típusú kérdés tartalomhoz igazított változata (pl. Melyik számítógép-konfiguráció a legjobb?) kell, hogy álljon.
 • WAM esetében a kérdés alaptípusa: "Mekkora, milyen lesz a vizsgált jelenség jövőbeli értéke?" vagy "Milyen pontossággal lehet a vizsgált objektumokat a megadott csoportokba besorolni?" (pl. Milyen irányba változik a tőzsdeindex a következő 2 hétben?)
 • PIVOT esetén legalább egy, a rendelkezésre álló adatok kapcsán kimutatás-varázslóval előállítható, releváns táblázati tartalom szabatos kérdésbe foglalása a feladat. (pl. Hogyan változott az elmúlt 5 évben a megyék gabona vetésterülete?)

A forrásdokumentum URL-je

Ide kerül a vizsgált dokumentum Internetes elérési útja. Amennyiben több dokumentum tartozik egybe, akkor minden egyes kapcsolódó dokumentum URL-jét meg kell adni. Ha egy dokumentum több megoldást is tartalmaz, ezeket külön cím alatt kell katalogizálni. Ebben az esetben az URL mellett fel kell tüntetni az oldalszámot, vagy az érintett táblázatkalkulációs munkalapok nevét is.

A KÉRDÉS-re adható válaszok

Ide kerülnek az alternatív megoldásokra, a megoldás halmazra utaló információk.

 • Szakértői rendszer esetében ezek a következmény-változó opciói.
 • COCO esetében a potenciális válaszok maguk a vizsgált objektumok.
 • WAM esetében az előrejelzés a szövegkörnyezetnek megfelelő bináris opciópár, ill. a tanulási és teszt-pontosság.
 • PIVOT esetében a potenciális válaszokban kell megfogalmazni, milyen tipikus esetek fordulhatnak elő a kapott táblázatban (pl. a gabona vetésterület csökken, alapvetően nem változik, nő, ill. gyengén ingadozik, jelentősen ingadozik)

A KÉRDÉS által érintett célcsoportok

Ide kerülnek azok a munkakörök, döntési helyzetek, melyekben a KÉRDÉS szakmailag releváns.

A KÉRDÉS megválaszolása kapcsán várható hasznosság

Ide kerül annak magyarázata, miért fontos a kérdés, mennyit lehet nyerni, veszteni a helyes, szub-optimális, ill. a helytelen válaszok esetén, vagyis mi a döntési helyzet várható direkt következménye?

A válaszokat befolyásoló tényezők

Ide kerülnek azok a jelenségek, melyekről tudunk, melyekről tudnunk kell a KÉRDÉS szakszerű megválaszolása érdekében.

 • Ez a szakértői rendszerek esetében az alkérdések, az „attól függ, hogy” szövegpanelek tartalma (ide értve az alkérdésekre adható, kihagyás- és átfedés-mentes válaszopciók listáit is).
 • A COCO esetében a vizsgált objektumoknál egységesen figyelembe vett attribútumok precíz (inkl. mértékegység) megadása.
 • A WAM esetében a figyelembe vett jelenségek precíz (inkl. mértékegység) megadása szükséges.
 • A PIVOT esetében ide kerülnek a kimutatás-varázslóval feldolgozott táblázat oszlopainak elnevezései, ill. ezek autoszűrőben megjelenő tartalmai (inkl. mértékegység, ahol értelmezhető).

A vizsgált kombinatorikai tér mérete

Ide kerül a KÉRDÉS-re adható választ befolyásoló jelenségek által kirajzolt variációk száma.

 • Szakértői rendszer esetén ez nem más, mint a táblázat (döntési mátrix) sorainak, vagy oszlopainak száma, mely az opciók szorzatával KELL, hogy azonos legyen.
 • A COCO esetében a kombinatorikai tér mérete az objektumok száma (pl. 5) és az attribútumok száma (pl. 6) alapján számítható (5^6), ha sorszám függvény szerepel a rangsor-mátrix minden egyes cellájában, ill. attribútumonként a ténylegesen rangsorolt állapotok számainak szorzata, ha kevesebb állapot van az egyes attribútumoknál, mint az objektumok száma.
 • A WAM esetében (az alapfeladat-típust feltételezve, ahol csak két-két aktivitás kerül számításra a magyarázó tényezőknél) a kombinatorika tér alapmérete 2^n, ahol n az attribútumok száma.
 • A PIVOT esetében a kombinatorikai tér egyenlő az előző pontban fellistázott metaadatok egymástól független, egymással variálható tényezőire vonatkozó opciók szorzatával. A PIVOT esetében meg kell adni azt is, hány százalékban van feltöltve a kombinatorikai tér. A többi feladattípusnál ez kényszerűen maximális KELL, hogy legyen.

A vizsgált jelenségek térbeli kötődései

Ide kerülnek azok az ismeretek, melyek a feldolgozott adatok, tapasztalatok térbeli realizálásának helyszíneire utalnak. A PIVOT esetében ez redundáns (egyszer már megadott) jellemzéshez is vezethet.

A vizsgált jelenség időbeli kötődései

Ide kerülnek azok az ismeretek, melyek a feldolgozott adatok, tapasztalatok időbeli realizálására utalnak. A PIVOT esetében ez redundáns jellemzéshez is vezethet.

A megoldás gyakorlati hasznosságának értékelése

Ide az alábbi szavak valamelyike kerülhet:

 • demo értékű megoldás, ha a kombinatorikai tér a valóságos ismeretekhez képest jelképes,
 • átmeneti megoldás, ha a kombinatorikai tér nem teljes, de több, mint jelképes,
 • teljeskörű megoldás, ha a kombinatorikai tér teljes és ennek mérete megfelel a probléma valós nagyságrendjének.

A nem teljeskörű megoldásnál meg kell adni azt is, milyen tényezők hiányoznak, hogyan, honnan pótolhatók ezek…

COCO esetében itt kell megadni azt is:

 • Mely tulajdonságok minősülnek zajnak?
 • Mely tulajdonságok a legérzékenyebbek, ill. legfajsúlyosabbak?
 • Hol alakultak ki nagy értékű lépcsőkülönbségek?
 • Mikor érdemes és milyen küszöbértékek mellett hibás megoldásokat kikényszeríteni?


WAM esetén meg kell adni:

 • Miért éppen az adott megoldást választotta az elemző (milyen alternatív modell-tulajdonságok merültek fel, milyen szempontok alapján lettek értékelve a modellek)?
 • Helyesek-e a súlyok és előjelek?
 • Mennyi tényező tekinthető a kis súlyok alapján zajnak? Ennek alapján, hogyan módosul a kombinatorikai tér? Mennyivel hitelesebb így a rendelkezésre álló esetszám alapján kijött megoldás?
 • Miért azt az összevonó összefüggést választotta az elemző, amit...
 • Van-e valamilyen magyarázható logika a hibás tanulási és teszt adatsorok között?
 • Elegendő-e az iránybecslés? Hogyan készült az esetleges numerikus becslés?
 • Volt-e hibátlan megoldás? Rámutatott-e ez túltanulási jelenségekre?

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

Ide kerülnek a bárhonnan felmerült, bármilyen szempontból a vizsgált dokumentum megértéséhez segítséget jelentő dokumentumokra mutató hivatkozások (lásd. lexikon szócikk-minta).

Feltárt pontatlanságok

Ide kerülnek a vizsgált feladatban talált hibák, ezek indoklása, s a javításra vonatkozó javaslat.