Szakértői rendszer

A Miau Wiki wikiből

Angol megnevezés: expert systems

Történeti modul

 • 1986: "Olyan összetett számítógépes rendszer, amely egy adott szakterületen információkat és felhasználható eljárásokat nyújt a felhasználó részére." [1]
 • 2000: "A Szakértő Rendszer megnevezés azonban félrevezető, ugyanis nem helyettesítik a szakértőt, csupán arra vállalkoznak, hogy az emberi szakértő sok specifikus ismeretet és nagy figyelmet igénylő munkájából átvállalják magukra annak mechanizálható részét, fokozva így a felhasználó-szakértő hatékonyságát, bár sok esetben a célja a rendszernek az, hogy szakértő nélkül is megoldható legyen a probléma illetve bizonyos problémákra új megoldásokat találjunk. Azonban az eddig megvalósított rendszerek csak olyan területekig képesek eljutni amelyek egy szakértő által is jól megoldható feladatot jelentenek." [2]
 • 2001: A szakértői rendszerek (vagy szinonimaként: a tudásbázisú rendszerek) olyan programok, melyek képesek az emberi problémamegoldó képességet szimulálni (vö. része neki: szimuláció). A szakértői rendszerek egy szűkebb szakterületről jelentős tudásmennyiséget fognak össze. Kezelik a heurisztikákat (vö. része neki), melyek segítségével részproblémákhoz megoldásként tapasztalati értékeket képesek rendelni. A szakértői rendszerek képesek tehát a bizonytalan tapasztalati tudást kezelni. A szakértői rendszerek a mesterséges intelligencia kutatás részterületét képezik (vö. más egyenrangú kifejezésekkel része valaminek). [3] (kivonatos fordítás)
 • 2002: "A szakértői rendszer olyan eljárás, amely lehetővé teszi tetszőleges tényezők kapcsolataihoz (állapot-kombinációkhoz) tartozó következmények összefüggés-rendszerének számítógépes formában történő kezelését." "A szakértői rendszer tehát szabályelvű, azaz alapvetően logikai műveletekre támaszkodik és alapvetően nem metrikus skálák adatait (tényezők opcióit, pl. színek, rangsorok) kezeli." [4]
 • 2002: A szakértői rendszerek indukcióval is létrehozhatók. Kapcsolódó OGIL bejegyzés: [5]

Ontológiai modul

 • "ez egy" kapcsolattípus:
  • Level5 (keretrendszer)
  • grafikus, induktív, online, egyszintű/többszintű, hibrid (jelző)
  • kukorica-termésbecslés (alkalmazási példa)
  • ...
 • "van neki, része a címszónak" kapcsolattípus:
 • "a címszó része valaminek (a címszóval egyenrangú fogalmak)" kapcsolattípus:
  • hasonlóság elemzés, ill. döntéstámogató rendszer (szakértői rendszer, CBR, abdukció, JOKER, COCO, indukció, WAM, tudásbázisú/ismeretalapú rendszer, benchmarking, BSC, fuzzy rendszer, neurális háló)
  • mestertséges intelligencia alkalmazások (szakértői rendszer, mesterséges élet, természetes nyelvek kezelése, robotika)
  • szimuláció (szakértői rendszerek, agrár-szektormodellek)
  • ...

Ellentmondások és vitatott kijelentések modulja

 • 1986: A definíció alapján egy elektronikus könyvtár, ill. egy innovációs hír- és dokumentumportál szintén szakértői rendszernek minősülhet?
 • 2000: Ha indukcióval hozunk létre szabályrendszert, akkor az akár többet is tudhat (más kombinatorikai tér, más hasonlósági függvény), mint egy emberi szakértő által felvázolt szabályrendszer...
 • ...

Definíciós modul

 • A szakértői rendszer a mesterséges intelligencia kutatás része, az emberi szakértelem forráskódba zárását, a szakértői tudás személytől, tértől, időtől független felhasználását célozza. Olyan eljárás, amely lehetővé teszi tetszőleges tényezők kapcsolataihoz (állapot-kombinációkhoz) tartozó következmények intuitív/kombinatorikai, ill. hasonlóságelemzésre alapozó módon induktív/automatikus úton előállított összefüggés-rendszerének számítógépes formában történő kezelését. A klasszikus szakértői rendszer tehát szabályelvű, azaz alapvetően logikai műveletekre támaszkodik és alapvetően nem metrikus skálák adatait (tényezők opcióit, pl. színek, rangsorok) kezeli. Alapvető alkalmazási területei: diagnózisok felállítása, rendszertani besorolás, csoportképzés.
 • ...

Tesztkérdések modul

 • Igaz-e, hogy egy szakértői rendszer programja csak speciális szakértői programnyelveken készíthető el? (Hamis, hiszen HA/AKKOR-összefüggés-komplexumokat bármilyen programnyelven lehet kezelni, sőt a kombinatorika szabályai szerint felépített, autoszűrhető táblázat is interaktív szakértői rendszernek tekinthető.)
 • ...

Ajánlott irodalmak modulja

 • Pitlik-Pásztor-Popovics: Online szakértői rendszer a búza termésátlagának trendjére [6],
 • Kese-Nemes Áron: Szakértői rendszerrel feltöltött MonteCarlo-val támogatott takarmányadag optimalizálás alkalmazásának lehetőségei a mezőgazdasági szaktanácsadásban [7],
 • ...