Példa:Mintapélda

A Miau Wiki wikiből

Cim

A forrásdokumentum URL-je

http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=

A KÉRDÉS-re adható válaszok

A KÉRDÉS által érintett célcsoportok

A KÉRDÉS megválaszolása kapcsán várható hasznosság

A válaszokat befolyásoló tényezők

A vizsgált kombinatorikai tér mérete

A vizsgált jelenségek térbeli kötődései

A vizsgált jelenség időbeli kötődései

A megoldás gyakorlati hasznosságának értékelése

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

Feltárt pontatlanságok