2008:Jutalmak

A Miau Wiki wikiből

Forrás

XLS, XLS_2

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Az alkalmazottak munkahelyváltási okának (esetleg a fluktuációnak) vizsgálata a teljesítmény értékelés eredményeinek (fizetésemelés, bónusz) függvényében

A feladat előtörténete

Arra próbáltam választ keresni, hogy hogyan befolyásolhatja a fluktuációt a bónusz és a fizetésemelés mértéke, ill. milyen hatással van a munkavállalókra a jutalom mértéke, az mennyire befolyásolhatja a munkahelyváltást?

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

Ki, hogyan vizsgálja ma az előtörténetben felvetett kérdéseket?
Általában az alkalmazottak munkahelyváltásának okát a vállalatok a kilépési procedúra keretében próbálják meg kideríteni. Általában év közben is szokott lenni a dolgozók között 1-1 teszt jellegű felmérés, hogy ki mivel elégedett. Itt a legtöbb esetben szerepelnek a vizsgálat során szereplő információk (bá a legtöbbször összevonva). Ezen információkat összegyüjtve a munkáltató képet kap arról, hogy a munkavállalói mennyire elégedettek, min kellene változtatni.

A kívülálló szemével nézve a helyzetet: ad hoc, intuitív ötletelésen túl nincs kiérlelt módszertan, ill. a ténylegesen károk és hasznok mértékét nem becsli senki...

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

A feladat vizsgálata során felhasznált attribútumok általában rendelkezésre állnak egy vállalatnál, így ezek ismeretében egy ugyanilyen vizsgálat nagyon könnyen előállítható.

A feladat által érintett célcsoportok

Jelen feladat egy fiktív vállalat dolgozóit veszi alapul, azonban az elemzés valószínűleg hasznos lehet az ilyen vagy hasonló attribútumokkal rendelkező munkahely vezetői számára, hogy kiderítsék a fluktuáció okát.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

Azt szeretném kideríteni, hogy ezen attribútumok alapján meg lehet-e állapítani azt, hogy a dolgozó miért hagyta el a munkahelyet vagy esetleg további adatokra is szükség lenne a pontosabb eredményhez?

Mekkora hasznot remélünk a potenciális eredményektől?
Az eredmény alapján a munkáltató el tudja dönteni, hogy mire érdemes odafigyelnie, mivel lehetne ösztönözni a munkavállalóit.

A válaszokat befolyásoló tényezők

Attribútumok:

- alkalmazás kezdete

- végzettség (középfok, felsőfok)

- éves fizetésemelés

- november havi bonusz

- december havi bonusz

Ezen attribútumokhoz az irány a következők alapján lett kiválasztva:

- alkalmazás kezdete: ha valaki régebb óta van alkalmazásban, akkor lehetséges, hogy nehezebben vált munkahelyet

- végzettség: magasabb iskolai végzettséggel könnyebben válthatnak munkahelyet, mint alacsonyabb iskolai végzettséggel

- bónuszok, fizetésemelés: ha valaki kevesebb fizetésemelést, bónuszt kap, akkor az indok lehet a munkahelyváltásnál

A vizsgált attribútumok nagy része éppen ezért a jutalmak köré épül, valamint szerepel még a munkavállalás kezdete és a végzettség.

Az adatgyűjtés során még a következő adatok is rendelkezésre álltak: (ezek megtalálhatóak az Excel fájlban is az Adatok1 munkalapon)


- munkakör
- éves (2006) teljesítményértékelési rendszer szerinti kategória
- november havi teljesítményértékelési rendszer szerinti kategória
- december havi teljesítményértékelési rendszer szerinti kategória


Azonban a feladat elkészítése során kiderült, hogy ezen adatokra nincsen szükség, azért, mert a kategória és a "béremelés mértéke" megfeleltethető egymásnak.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

1. Adatok gyűjtése

2. Objektum-attribútum mátrix készítése

3. PIVOT tábla készítése

4. Sorszám függvény elkészítése

5. Coco-online táblázat elkészítése

6. Solver elkészítése

7. Az eredmények kiértékelése

Mivel sok adatot sikerült összegyűjteni, a Solver megoldásnál csak az adatok egy bizonyos halmazát vizsgáltam meg (2003 és 2005 között belépett alkalmazottak)

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

A Coco eredmények alapján (LA2.xls, Coco-online munkalap) kiderül, hogy többnyire a végzettség és a november havi bónusz befolyásolta azt, hogy valaki a céget elhagyja vagy sem.

A feladat során az is kiderült, hogy egyes attribútumok nem befolyásolták a vizsgálat eredményét:
-éves fizetésemelés
-alkalmazás kezdete (coco alapján)
-végzettség (coco alapján)

Visszaigazolódtak-e a befolyásoló tényezőknél kifejtett irányok?
A Solver eredménye alapján az irányok részben visszaigazolódni látszanak, ugyanis: - Bár a november havi bónusz szerepel a legnagyobb súllyal az eredményeknél, 1-2 alkalmazott esete figyelemre méltó, ugyanis vannak akik az alacsony bónusz ellenére sem hagyták el a vállalatot pl. Bazsalikom Éva

Mivel az elemzés során nem hatott "katarzisként" annak felismerése, hogy a szakértői világnézet számos pontos nem kap támogatást az esetek szisztematikus kiértékelése által, a szakértői irány-hipotézisek leértékelődnek...

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

Az a következtetés vonható le, hogy lényegében a november havi bónusz az, ami a legnagyobb hatással van az alkalmazottakra.

Megérte-e a vizsgálatot elvégezni?
Azonban mivel kiderült, hogy sok attribútum vált zajjá, kiderült, hogy valószínűleg jobb eredményt lehet elérni más attribútumok kiválasztásával

Operatív javaslat lehetne: az új attribútumok felsorolása

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

Mivel a kiindulási helyzet amorf, így hasznosságról nehéz beszélni. A téma (mely látszólag közérthető mindenki számára) világosan jelzi, hogy a szakértelem gépi (szisztematikus) és emberi (lényeglátó?) megközelítései között jelentős szemléletbeli különbség lehet. Az embert nem zavarja "lényeglátásában" az esettanulmányok alapján sugallt kép, ill. az emberi lényeglátás talán nem is működik olyan hatékonysággal, mint abban hinni szeretnénk... Ellenben: mintha nem akarnánk hinni tudni a gépi elemzések problémafeltáró képességeiben...


Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

nyilatkozat és kitöltési segédlet

Mottó: ORVOSI LÓ