Abhafe 20141204

A Miau Wiki wikiből

Abhafe_20141204-05

Feladategyeztetés, jogosultságkérés: pitlik@miau.gau.hu
 • A közösen kialakított feladatok/kérdések tetszőleges számban visszamondhatók...
 • Határidő: 2014. december
 • Már folyamatban lévő feladatokhoz is lehet csatlakozni ennek engedélyezése esetén...
 • Bárki bármely feladat kapcsán mutathat fel aktivitást az adott szócikk értékének növelése érdekében...
 • A szócikk összes értéke annak kerül jóváírásra, aki a szócikket eredetileg felvállalta...
 • Cél legyen a tömör, strukturált fogalmazásra való törekvés...
 • A feladatok lényege a kijelölt témakör kapcsán a potenciális Olvasók helyzetbe hozása (vö. CSR, lap.hu-szimuláció)...
 • A feladatok elsődlegesen anonimak, de bármely szerző szabadon vállalhatja saját nevét...
 • Azok a feladatok, melyeket a szerző teljeskörűségre törekvően szeretne kidolgozni, a miau.gau.hu-ban (HU ISSN: 14191652) cikként elhelyezhetők lesznek...
 • Feladatok csoportosan is vállalhatók, de a laptörténetből világosan ki kell derülnie, mely anonim felhasználókód milyen teljesítményt jelentett...
 • Törekedni kell a teljesítmények egyenszilárdságára (vö. csoporton belüli munkamegosztás arányossága, ill. szócikkek egymással való összevetése)...
 • Bárki szabadon tehet javaslatokat potenciális témakörökre...
 • A potenciális témakörök/feladatok/kérdések katalógusai is lehet egy csoportos önálló feladat, ahol a cél nem a megoldáskeresés, hanem a problémák felsorolása mások számára gondolatébresztésként...
 • A feladat elkészültekor (és hasonlóképpen a moodle kurzus-záróteszt sikeres abszolválása esetén, azaz a 10 kérdés kapcsán min. 8 helyes válasz elérésekor) ezt email-ben kell jelezni a feladategyeztetéshez megadott címre (vagyis automatikus és folyamatos teljesítményértékelés nincs)...
 • Ha bárki is a szócikk szöveges értelmezési terén túl pl. XLS, PPT, PDF, stb. állományokat kíván készíteni, erre lehetőség van. Ezeket feltölteni csak a feladat befogadója jogosult. Így a kiegészítő állományokat email-ben kell megküldeni...
 • Ha valaki témát vált és ezzel egy már létező feladathoz kerül hozzárendelésre, akkor a laptörténet segítségével különösen figyelni kell az így spontán alakuló csoportoknak arra, hogy egymással valamilyen módon konszenzusra jussanak...
 • A szócikkekben a végeredményt kell megjeleníteni, míg a szócikkekhez kapcsolt vitalapon az egymással ütköző vélemények vezethetők pl. kronologikusan...
 • A vita kapcsán érdemes az érveléstechnikai ismereteket kiaknázni, bővíteni...
 • A szócikkek legyenek minél strukturáltabbak. Ebben segít, ha tudjuk, hogy
  • "="-jellel a címeket tudjuk megadni (minél több egyenlőség jel van egy kifejezés=cím előtt és után azonos számban, annál mélyebb szintű fejezetről beszélünk)...
  • "*"-jellel a sorok elején felsorolást tudunk kezdeményezni, s itt is érvényes, hogy a csillagok száma a felsorolási struktúra mélységét jelzi...
  • "#"-jellel a sor elején számozott listát lehet kezdeményezni...
  • Már kész szócikkek szerkesztési nézetében további tippek és trükkök leshetők el...
  • Szóközzel kezdett sorok másként formázódnak...
  • Két enter jelenti az új bekezdést...
  • A MIAU-WIKI elvileg befogad képeket is a megfelelő menüponton keresztül feltöltve...
  • ...
 • ...
 • Minden további szervezési/logisztikai/követelmény-rendszerbeli kérdésre ezen lista elemeként születik majd válasz...

01 - Önprofilírozás elemei

https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php?title=Abhafe_20141204_01

02 - Kutatók benchmarking elemzésének előkészítése

https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php?title=Abhafe_20141204_02

03 - Stilisztikai önellenőrző gyakorlat

https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php?title=Abhafe_20141204_03

04 - Szervezetek benchmarking elemezésének előkészítése

https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php?title=Abhafe_20141204_04

05 - ÁFA-realizálási arány minősítése

https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php?title=Abhafe_20141204_05

06 - ...

https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php?title=Abhafe_20141204_06

07 - Könyvtárbiztonsági problémák elemi szálai

https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php?title=Abhafe_20141204_07

Abhafe_20141208-09

Abhafe_20141211-12

Abhafe_20141215-16

...

Abhafe_20141218-19

Abhafe_2015+

 • Kísérleti tér: miként is lehet "egyszerű", de "ütős" közlések "bonyolult" érvelés technikai stabilizálását elvégezni... !? (avagy egy-néhány SMS-nyi üzenethez vezető gondolati bukdácsolások bemutatása annak érdekében, hogy korrektúra-javaslatokra serkentse az Olvasókat az érveléstechnika robotizálása felé vezető út építése érdekében...): http://miau.gau.hu/miau/197/robot_deity.doc
 • Figyelem: nem csak jogszabályok, hanem tudományos szövegek minőségi megalkotásának ellenőrzésre alkalmas szabályok: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0900061.IRM (Kérdés: vajon mikor lesz ebből robot-lektor? + A jogszabályelőkészítés szabályozása egy fajta academic writing skill alakzat, sőt a hivatkozáskezelő szoftverek a jogszabályok merev egymásra hivatkozását támogatni képes profil-idegennek tűnő fejlesztésként is értelmezhetők...)
 • Speciális csoportos gyakorlati feladat: egy szimulált információ-bróker feladatot befogadó tender kiértékelési rendszerének és tenderajánlatainak közös megalkotása
 • A kurzus fejleményei: http://miau.gau.hu/miau2009/index.php3?x=miau128&where[indexkod]=miau198
 • ...

Önértékelés lehetőségei

Egy kurzus várható sikerességének szimulációja az alábbi szempontokra támaszkodhat:

 • a kontaktórák előtti online munka mennyisége minél nagyobb, annál hasznosabb lehet a kontakt óra
 • a tesztelés kontaktórán kívüli kivitelezése minél nagyobb mértékben történik meg, annál hasznosabb lehet a kontakt óra
 • a csoport előképzettsége és érdeklődése minél homogénebb, annál hasznosabb lehet a kontakt óra
 • a csoporttagok nyitottsága a szemléletformálásra minél nagyobb, annál hasznosabb lehet a kontakt óra
 • a csoporttagok önkéntes feladatvállalásának mértéke, aránya minél nagyobb, annál hasznosabb lehet a kontakt óra
 • a csoporttagok tanári gépnél való demonstrációs hajlandósága minél nagyobb, annál hasznosabb lehet a kontakt óra
 • a csoporttagok egymás véleménye iránti nyitottsága minél nagyobb, annál hasznosabb lehet a kontakt óra
 • a csoporttagok sajátos problémáinak felismerése és tételesen való kommunikálni akarása/merése minél kifejezettebb, annál hasznosabb lehet a kontakt óra
 • a jam session módszertani lehetőségei iránti nyitottság a csoportban minél nagyobb, annál hasznosabb lehet a kontakt óra
 • az oktatók csoporttagként való elfogadásának mértéke minél nagyobb, annál hasznosabb lehet a kontakt óra
 • mások kérdéseivel való azonosulni akarás/tudás mértéke minél nagyobb, annál hasznosabb lehet a kontakt óra
 • a sikeres oktatás szempontjainak felismerése és elismerése minél kifejezettebb, annál hasznosabb lehet a kontakt óra
 • a személyre szabott feladatra rendelkezésre álló érési idő minél nagyobb, annál hasznosabb lehet a kontakt óra
 • a csoporttagok belső kohéziója (egymás buzdítása, elismerése, meggyőzni akarása, stb.) minél nagyobb, annál hasznosabb lehet a kontakt óra
 • minél nagyobb az érintettek objektivitás iránti igénye, annál hasznosabb lehet a kontakt óra
 • minél nagyobb az érintettek kritika iránti igénye/ennek tűrése, annál hasznosabb lehet a kontakt óra
 • minél kisebb az érintettekben kánon hitelessége, annál hasznosabb lehet a kontakt óra
 • minél nagyobb az érintettekben tervezés iránti igény, annál hasznosabb lehet a kontakt óra
 • minél nagyobb az érintettekben minőségbiztosítás iránti igény, annál hasznosabb lehet a kontakt óra
 • minél nagyobb a testre szabott, döntés/innováció/probléma-orientált, miértek által vezérelt oktatás iránt az igény, annál hasznosabb lehet a kontakt óra
 • ...