BA3:intézmény

A Miau Wiki wikiből

Forrás

http://miau.gau.hu/oktatas/2009osz/ba3_vha.xls

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Egy egészségügyi intézmény több gyógyító osztályán történő betegforgalom becslése.

A feladat előtörténete

Az intézményben hónapról hónapra osztályonként keletkeznek betegstatisztikák, melyek több csatornán az osztályokra áramló betegek számát adják meg. Ha előre megbecsülhető a betegek száma az adott osztályokon, akkor a osztályok dolgozóinak munkarendje pontossabban kalkulálható (pl.: csökken a feleselegesen ügyeletbe hívott dolgozók száma= költség csökkentés a cég szempontjából, vagy csökken az ad hoc ügyeletbehívások száma= stresszhelyzet minimalizálása a munkavállalóknál). Ha előre tudjuk, hogy a betegségek milyen szezonálisak, akkor könnyen megbecsülhető, hogy egy osztályon a következő hónapban mennyi beteg fogadható, és ezzel a dolgozók beosztása és létszáma is kalkulálható.Ellenkező esetben fel kell készülni a többlet beteg- és dolgozói létszámra, amely költségnövekedéssel jár, de ez elkerülhető a statisztikák felhasználásával történő becsléseknek.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

Eddig a becsléseket az adminisztrátorok által feladott jelentések és statisztikák alapján tudtuk maghatározni a mindenkori döntéshozó intuitív képességeit alapul véve. A döntéshozó intuitív képessége alapján a becslések és a tények együttmozgásának eredménye általában megközelítőleg pontos adatot adott. A most használt módszer alapja a már meglévő adatokból való, az elkövetkezendő időszakra becsült adatok meghatározása a cél, hogy a döntéshozó munkáját segítsük, és hogy a betegforgalom tervezhetőbbé váljék. Természetesen ez nem mindig valósul meg 100%-ban, hiszen időszakos betegségek jöhetnek, és ilyenkor nem lehet megbecsülni a betegforgalmat, de ha különböző eseteket vizsgálunk, vagyik többféle változót használunk, akkor lehetőség van a forgalom megbecslésére.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Objektumok (sorok)

Az intézményben fellelhető osztályok adatait mutatja be az egyes hónapokban.

Attribútumok (X, Y oszlopok)

Az egyes osztályokat és becsült betegforgalmat tartalmazza.

=A feladat által érintett célcsoportok Elsősorban az intézmény által ellátott betegek, és a gyógyításban részt vevő személyzet, másodsorban az adminisztrátorok és a felettük álló HR munkatársak.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

A hasznossága a feladatnak itt azt jelenti, hogy az adminisztációban részt vevő alanyok az adott hónapra és adott osztályokra vonatkozó megbecsült és tényadatokat minnél nagyobb arányban, minnél pontosabban tudják összevetni. Ennek hasznossága a vezetés és az írányítás részére a minnál pontosabb adat, a minnél pontosabb költségszámításokat eredményezi, amely az intézmény számára a várható finanszírozás számításában is segítséget nyújt, mivel a minnél pontosabb becslések a következő havi finanszírozási szorzószám számítását is befolyásolják.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

1. adatgyűjtés (az osztályok betegforgálmának alapján) 2. adatok feldolgozása 3. adatok elemzése ( az adatokból való becslés) 4. lekérdezések szimulálása 5. lehetőségek összevetése (az esetek vizsgálatával mi van ha... ???) 6. eredmények elemzése

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

A becslések eredménye megmutatja, hogy a rendelkezésre álló adatok és betegforgalmak alapján és az általunk használt becslési módszer alapján mennyire pontosan tudunk adatot szolgáltatni a követekező hónapban váható forgalomról. Ez a mellékelt tábla alapján látható, hogy at eseteket is figyelembe véve, körülbelüli pontosságra mutat. Tehát ha az általunk megbecsült adatot a vezető alap adatnak veszi, akkor a finanszírozásban, a HR vezető pedig a személyzet beosztásában tudja számolni a beosztásokat, a költségadatokat és a finanszírosi pontszámokat, vagyis a támogatásokat.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

A modell alkalmazásával a személyzetnek több szabadnapot biztosítottunk, több lehetőség adódott a pontszámok megbecsülésében, és ami a legfontosabb az osztályok kihasználtságában.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

A még pontosabb arány elérése érdekében át kell alakítani a teljes adatvagyon gazdálkodást(új adatbázis, szerver, lekérdező algoritmusok, elemzési eljárások kb. 1.000.000 Ft, átfutási idő 1 hónap). A módszer programmá fejlesztév sével az adatok elérésével a havi megtakarítás 100.000Ft. Tehát 1 éven belül a döntéshozó innovatív és fejlesztő képességének köszönhetően az átalakítás következtében megtérülhet.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

nyilatkozat és kitöltési segédlet