Ba3:Kazah állampolgárság

A Miau Wiki wikiből

Forrás

XLS

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Kazah állampolgársági törvény

A feladat előtörténete

Mi a feltételei vannak, hogy külföldi állampolgár vagy hontalan személy kazah állampolgárság megszerzésének? A 1991.december 20- i kazah állampolgársági törvény és utána 2002. május 17-i kiegészítések értelmében külföldi állampolgárság megszerzése maga után vonja a kazah állampolgárság elvesztését. A kazah állampolgárság megszerzéséhez viszont feltételül szabja a külföldiről való lemondást a Kazahsztán lakhelyükül választók számára. A Szovjetunió 1991-es széthullása után Kazahsztánba vissza jöttek azok a kazahok, akik eddig más szovjet államokban éltek és az állampolgárság nélkül maradtak. Nagyon sok volt szovjet állam csak a származás alapján adta meg saját lakosságának az állampolgárságot. Ilyen helyzetbe kerülőket kazah szójárásban „oralmanoknak” (visszatelepülőknek) hívják. Az Oralmanok, nem csak volt szovjet államokból, hanem világ más országaiból is jöttek. Akik IXX. század elején szovjethatalom és erőszakos kollektivizálás elől elmenekültek és azok leszármazottai. Jelenleg nincs hivatalos adat arról, hogy hiány főre tehető a számuk. A Kazahsztán nem köt egyezményt kettős állampolgárságról. Az állampolgárság kiadását az állandó lakóhelytől teszik függővé, hogy alanyaik melyik társadalombiztosítási, közoktatási rendszert használhatják, hol kell átesniük a katonai szolgálaton. A Kazahsztán hivatalos nyelve kazah és emellett orosz is.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

Az állampolgárság megszerzésének kétféle módja van: 1. születés 2. honosítás (ún. naturalizáció). Két opció áll fenn az állampolgárság születéssel való elnyerésére, amely lehetőségek két különböző jogi fogalmon alapulnak. Az első értelmében valamely újszülött szülei állampolgárságát kapja meg (ius sanguinis). Ez a jogelv olyan európai országokban van túlsúlyban, melyekben a bevándorlás jelentős múltra tekint vissza. A második jogi elv szerint valamely újszülött gyermek azon ország állampolgárságát nyeri el, ahol született, tekintet nélkül szüleinek állampolgárságára (ius soli). Ez a jogelv olyan Európán kívüli országokban van túlsúlyban, melyek állami intézkedések révén szándékoznak bevándorlókat vonzani az országba.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Objektumok (sorok)

Kevesebb mint 1 éve. Legalább 1 éve., 3-tól 5 évig., 5-től 10 évig., Több mint 10 éve., Nem, Igen, Igen, Nem, Nem, Igen, Igen, Nem, Ön legalább 3 éve kazah állampolgárral érvényes házasságban él, vagy házassága a házastárs halálával szűnt meg. Önnek kiskorú gyermeke kazah állampolgárságú. Ön az Kazahstan területén született. Önt az kazah hatóság menekültként elismerte. Önnek felmenője kazah állampolgár . Ön hontalan. Ön kiskorúsága idején létesített kazahstani lakóhelyet. Önt kazah állampolgár fogadta örökbe. Ön kiskorú gyermek, és honosítását a szülővel együtt kéri, vagy szülője az kazah állampolgárságot megszerezte. Ön kazah állampolgár által örökbefogadott kiskorú gyermek. A köztársasági elnök szerint önhöz az Kazah Köztársaságnak fontos érdeke fűződik. Egyik sem

Attribútumok (X, Y oszlopok)

A feladat által érintett célcsoportok

A szakértői rendszeren olyan célcsoportnak készült, ahol a közeljövőben kazah állampolgárság megszerzésére való kérelem benyújtására készülnek.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

Miután a felhasználó kitöltötte a kérdőívet, tudomást szerezhet arról, hogy érdemes-e vagy egyáltalán lehetősége van-e a kazah állampolgárság megszerzésére.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

• a kérelem előterjesztését megelőző 5 éven át folyamatosan Kazahsztánban lakott; • a kazah jog szerint büntetlen előéletű és a kérelem elbírálásakor ellene kazah bíróság előtt büntetőeljárás nincs folyamatban; • megélhetése és lakóhelye Kazahsztánban biztosított; • honosítása a Kazah Köztársaság érdekeit nem sérti; és • igazolja, hogy alkotmányos alapismeretekből kazah vagy orosz nyelven eredményes vizsgát tett, vagy ez alól a törvény alapján mentesül. • Kedvezmények: Ön legalább 3 éve kazah állampolgárral érvényes házasságban él, vagy házassága a házastárs halálával szűnt meg. Önnek kiskorú gyermeke kazah állampolgárságú. Ön a Kazahsztán területén született. Önt a kazah hatóság menekültként elismerte. Önnek felmenője kazah állampolgár. Ön hontalan. Ön kiskorúsága idején létesített kazahsztáni lakóhelyet. Önt kazah állampolgár fogadta örökbe. Ön kiskorú gyermek, és honosítását a szülővel együtt kéri, vagy szülője az kazah állampolgárságot megszerezte. Ön kazah állampolgár által örökbefogadott kiskorú gyermek. A köztársasági elnök szerint önhöz az Kazah Köztársaságnak fontos érdeke fűződik.

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

A döntési mátrix alapján kapunk végeredményt. A végeredménynek kapott kijelentés tudomást ad arról, hogy megszerezhető a kazah állampolgárság a meglévő feltételek alapján, vagy nem jogosult arra a személy.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

• A Kazahsztánban 1991. december 20- i kazah állampolgársági törvény és utána 2002. május 17-i kiegészítések értelmében az állampolgárságra való kérelem beadásának a rendszere könnyített. Ez a könnyítés abban teljesült meg, hogy a volt Szovjetunió polgárai gyorsabban és egyszerűbben tudták megkapni a kazah állampolgárságot. Nem kellett nekik minden feltételt teljesíteni, csak az alábbiakat: • 5 éves Kazahsztán területen való folyamatos tartózkodás; • " Kazahsztán története" című tantárgyból állami vizsgával kell rendelkezni; • lakóhelyének és megélhetésének biztosítása; • stb. orosznyelvű forrás: http://www.legislationline.org/ru/legislation.php?tid=11&lid=6577&less=false

Még egy érdekességről szeretnék mondani: • A 2000. november 30-án Fehéroroszország fővárosa Minszkben kötött Fehéroroszország, Oroszország, Kirgizsztán, Tadzsikisztán és a Kazahsztán közötti vízummentességi egyezmény alapján fent említett 5 ország állampolgárai egymás között vízummentességet elveznek, de a munkavállalásnál a munkavállalási engedély szükséges. • A FÁK országain kívül világ más országai között Mongóliával (1994.12.25-én kötött két ország közötti megállapodás szerint) és a Törökországgal (02.03.1992.03.02-én kötött két ország közötti megállapodás szerint) van vízummentességi megállapodás, de a munkavállalásnál a munkavállalási engedély szükséges.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

• A döntési mátrixomban 1 és 0 adja meg az igaz és a hamis válaszokat. Ha egyes kérdésekre igaz vagy hamis választ adnak a rendszer 1-est vagy 0-át ír, ekkor összegzi és megkeresi a táblázatban. Ha meg találja jogosultat ír ki. • Ha nem találja meg benne, akkor egy függvénnyel megoldva kiírja, hogy nem jogosult.

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

http://forum.zakon.kz/index.php?showforum=147 http://azh.kz/2007/07/19/khochu_byt_grazhdaninom_kazakhstana.html

nyilatkozat és kitöltési segédlet