Cash-flow

A Miau Wiki wikiből

Forrás

http://miau.gau.hu/oktatas/2011osz/fadn_cashflow.xls

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Ideális üzem kiválasztása (cash-flow mutatók alapján), avagy üzemi tanácsadás tesztüzemi adatok alapján (1 régió= 1 üzem)

A feladat előtörténete

Több rétegű feladat: egy 26 tényező alapján kalkulált ideális üzem bizonyítása a fő cél. Ezen belül az én feladatom a cash-flow anomáliák feltárása és a normával való összevetése. Ahol a normával egyező (semleges), vagy azt meghaladó tényértékek vannak, ott az üzem ebből a szempontból jó: hiszen azt feltételezzük, hogy az a jól gazdálkodó cég, mely alapvetően likvid.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

A feladat alapcélja, hogy Magyarország régiói között különböző tényezők alapján megállapítsuk, hogy melyik a legideálisabb üzem, s ezen keresztül, az ettől mért távolságok alapján képessé váljunk bármilyen élethelyzetben a normaérték kiszámítására, hogy egy tény-norma összehasonlításból egy fajta SWOT elemzést hozhassunk létre, mely végső soron az adott objektum (élethelyzet) számára tanácsadást tesz lehetővé. Az én feladatom ezen belül, hogy az összes cash-flow mutató alapján vonjam le a következtetéseket. Minden régiónak törekednie kell, hogy a lehető legkisebb kiadás mellett maximalizálja a profitot. E tekintetben előzetesen, mindenféle elemzés nélkül Közép-Magyarországot találom a legideálisabb régiónak, mert remek infrastruktúrával rendelkezik. Legrosszabb helyzetben Dél-Alföldet gondolom, mivel a legnagyobb területtel rendelkező régió ellenére az egyik legkisebb népsűrűséggel rendelkezik.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Objektumok: Az objektumok régiók szerinti felosztást mutatják meg.

Attribútumok: Az attribútumok, azaz oszlopok különböző "nézőpontok", melyek segítségével tudjuk vizsgálni a régiókat


Objektumok (sorok)

Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Közép Magyarország, Nyugat-Dunántúl

Attribútumok (X, Y oszlopok)

-Adózott eredmény *összesen*na.*na. -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*m#trágyák *összesen -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*növényvédőszerek *összesen -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*összesen*na. -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*vetőmag, szaporítóanyag *összesen -Gépek, berendezések, járm#vek *összesen*na.*na. -Személyi jelleg# ráfordítások *összesen*na.*na. -Búza *összesen*na.*na. -Őszi árpa *összesen*na.*na. -Szemeskukorica *összesen*na.*na. -Napraforgó *összesen*na.*na. -Burgonya *összesen*na.*na. -Egyéb bevételek *agrártámogatások*összesen*na. -Termelésiérték-arányos jövedelmezôség *összesen*na.*na. -Tôkeellátottság *összesen*na.*na. -Cash-flow *összesen*na.*na. -Eszközérték *tárgyi eszközök értéke *összesen*na. -Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *szántóföldi növ.term., gyepgazd.*összesen*na. -Össztôke jövedelmezôsége *összesen*na.*na. -Munka-jövedelmezôség *összesen*na.*na. -MT átlagos aranykorona értéke *összesen*na.*na. -Munkaerôállomány *összesen*na.*na -Munkaerôállomány *összesen*na.*na. -Mezôgazdasági terület (MT) *gyep *összesen*na. -Parlag terület *összesen*na.*na. -Forgóeszközök *készletek *összesen*na.

Ezek a koordináták képezik az X paramétereket a cash-flow-t kivéve, mert az az Y paraméter. Két fajta irány létezik, a 0 az egyenes arányosságot jelzi, tehát a nagyobb érték a jobb, az 1 pedig fordított arányosság, vagyis a kisebb érték az előnyösebb.

A feladat által érintett célcsoportok

 • Vállalatok
 • Befektetők
 • Állam

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

Ezen részben megvizsgáljuk az idő és erőforrás szükségleteket (ha az elemzést szakértővel végeztetjük, illetve magunk elemzünk a hasonlóságelemzési technikával) majd pénzben kifejezzük a hasznosságot.

 • Szakértői vélemény költségei:
  • Adatok felkutatása, beszerzése
  • Az elemzéshez szükséges programok megszerzése (Excel/Open office)
  • A folyamatokhoz szükséges időráfordítás
 • Hasonlóságelemzés költségei:
  • Adatok felkutatása, beszerzése
  • Az elemzéshez szükséges programok megszerzése (MY-x)
  • A folyamatokhoz szükséges időráfordítás

A becsült megtakarítás: 25.000 Ft a hasonlóságelemzés javára. Az adatvagyon megszerzése mindkét esetben díjtalan, tehát 0 Ft. Az elemzéshez szükséges programok az ingyenes licencek miatt ugyancsak 0 Ft. A munkaidőben láthatunk eltérést. A szakértői vélemény az adatvagyon rendelkezésre állásától számítva körülbelül 30-40 perc, míg ugyanez az idő hasonlóságelemzéssel 10-15 perc.

 • A becsült hasznosság-különbözet:

A szakértői vélemény ellenőrzése esetleg valaki ismerőssel való beszélgetés keretei között 2 óra : 60 ezer Ft, önellenőrzési számításokkal 0 Ft.

 • Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy 85 ezer forint megtakarítás reményében kezdjük el a hasonlóságelemzést, ami 10-15 perc.

A számítások után fel tudunk majd állítani egy rangsort, amely segítségével ki tudjuk választani mely régió rendelkezik a legkedvezőbb mutatókkal.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

 • Adatgyűjtés (www.miau.gau.hu)
 • Adatbázis készítése
 • Saját attribútum kiválasztása (cash-flow)
 • Rangsor tábla készítése
 • COCO-online módszer használata
 • Kapott eredmény kiértékelése

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

Az előzetes elvárásokhoz képest érdekes eredménnyel zárult a vizsgálat. Csupán 3 régió (Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország és Közép-Magyarország) volt képes teljesíteni a becsült értékek által támasztott elvárásokat. A többi régió nem volt képes annyi profitot realizálni, mint amennyit előzetesen elvártak volna, felül értékelték ezeket a régiókat: Dél-Alföld, Észak-Alföld, Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl.


Cash-flow.jpg


Az adott 10 évet együttesen vizsgálva, ami jól látható az oszlop diagramon, Közép-Magyarország teljesített a legkiemelkedőbben a maga 44,1%-os értékével, ami látványosan kiemelkedik a többi közül ( ezt követte Észak-Magyarország, 14,8%-os értékével messze lemaradt). Átlagban Közép-Dunántúl profitált a legkevesebbet a 10 év során.Tény vs. becslés.jpg

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

A hasonlóságelemzés végeztével, most már látjuk, hogy melyik régió produkálta a legnagyobb profitot. A best practice során csupán tippelni lehetett melyik az ideális üzem, de a hasonlóságelemzés elvégzése után biztosan tudjuk állítani, hogy Közép-Magyarország rendelkezik a legjobb cash-flow mutatóval az országban. E tekintetben a várakozásokhoz képest jobban teljesített Dél-Alföld. A rangsorolásban Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl a végére szorult. Számukra azt tudom tanácsolni, hogy költség hatékonyabb gazdálkodásra törekedjenek. A többi régiónál nem ilyen súlyos a helyzet, csakis kisebb változásokat kell kieszközölni.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

Az információ a legértékesebb erőforrás. Figyelembe véve értékesnek mondanám ezt az elemzést, mert a befektetők és vállalatok számára hasznos lehet az ideális régió kiválasztásakor. Az ideális üzem kiválasztásakor 85 ezer forint az az összeg amit megtakarítottunk.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

nyilatkozat és kitöltési segédlet [1] Kmr teny norma.png