Csökkenő hozadék elve

A Miau Wiki wikiből

Angol megnevezés: law of diminishing returns

Történeti modul

 • 1991: „Egy bizonyos mennyiséggel rendelkezünk az 1. és 2. tényezőből. Mindaddig, amíg a technológia monoton, tudjuk, hogy ha növeljük az 1. tényező mennyiségét, a kibocsátott összmennyiség is nőni fog. Azt várjuk azonban, hogy ez a növekedés csökkenő mértékű. Egy tényező újabb és újabb egységének bekapcsolásával a tényező határterméke csökken. Ez a csökkenő határtermék törvénye. Hangsúlyoznunk kell, hogy a csökkenő határtermék törvénye csak akkor érvényes, ha minden más tényező szintjét rögzítettük.” [1]
 • 2002: „Az egymást követő pótlólagos jószágegységek felhasználása után az elérhető haszon egyre kisebb mértékben nő.” Kapcsolódó OGIL bejegyzés: [2]
 • 2003: „A csökkenő hozadék törvénye azt mondja ki, hogy amikor a fix inputtényezőhöz változó inputtényezők pótlólagos egységeit rendeljük hozzá, egy bizonyos pont elérése után a változó inputtényező határterméke csökken. Először David Ricardo fogalmazta meg a csökkenő hozadék törvényét, aki a 19. századi Anglia mezőgazdaságának megfigyelése alapján vonta le ezt a következtetést, amely szerint ha egy adott földterületen egyre több tőkét és munkát fektetünk be a gabonatermelés növelése érdekében, a gabonatermés növekedése egyre kisebb és kisebb lesz. A csökkenő hozadék elve a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy vállalat termelési kapacitásának határaihoz közeledve csak egyre nagyobb nehézségek árán tudja termelését növelni.” [3]
 • 2004: „Egyre kevesebb és kevesebb pótlólagos kibocsátásra tehetünk szert, ha az egyik inputtényező felhasznált mennyiségét fokozatosan növeljük, miközben a többi ráfordítás változatlan. Egy ráfordítás mennyiségének növelésével minden újabb egységének határterméke csökken, a többi ráfordítás változatlansága mellett.” [4]

Ontológiai modul

 • „ez egy” kapcsolattípus:
  • monoton, többdimenziós, marginális, konvex, grafikus, folyamatorientált (jelző)
  • termelési függvény (mezőgazdasági alkalmazás)


 • „van neki, része a címszónak” kapcsolattípus:
  • termelési tényezők
  • technikai helyettesítési arány (TRS)
  • egyenlőtermék-görbe


 • „a címszó része valaminek (a címszóval egyenrangú fogalmak)” kapcsolattípus:
  • méretgazdaságosság (csökkenő határtermék törvénye, mérethozadék, Liebig-féle minimum-elv, Mitscherlich törvénye, Ricardo földjáradék elmélete)

Ellentmondások és vitatott kijelentések modulja

 • A csökkenő hozadék elve heterogén populációra vonatkozik, míg a Liebig elv homogén populációra vonatkozik.

Szerkesztői javaslat: A ceteris paribus, Liebig elv, a céltalanság tétle háromszögében kell elhelyezni a fogalmat...

Definíciós modul

 • Egy-egy újabb termelési tényező bevonásával az adott tényező határtermelékenysége csökken. Ám ez csak akkor tapasztalható, ha a többi termelési tényező rögzített. Ez a tulajdonság a termelési folyamatok többségére igaz. Ezt támasztja alá a csökkenő határtermék törvénye is.

Tesztkérdések modul

 • Igaz-e, hogy a csökkenő hozadékú termelési függvény meredekségét az egyenlőköltség-görbe mutatja meg? (Hamis, mert a meredekséget az egyenlőtermék-görbe határozza meg)
 • A csökkenő hozadék elve a termelési tényezők változtathatóságát feltételezi. (Hamis, mert csak az egyik tényező változtatható, a többi fix)
 • A Liebig-féle minimum-elv és a csökkenő hozadék elve egymásnak ellentmondanak. (Hamis, mert az egyik heterogén popolációkra, míg a másik homogén egyedre vonatkozik.)

Ajánlott irodalmak modulja

 • Paul A. Samuelson – William D. Nordhaus: Közgazdaságtan II. Mikroökonómia [5]
 • Dr. Farkasné Dr. Fekete Mária – Dr. Molnár József: Közgazdaságtan I. [6]
 • David N. Hyman: Microeconomics [7]