Elbocsatas

A Miau Wiki wikiből

Forrás

http://miau.gau.hu/oktatas/2010osz/bv.xls

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

A munkavállalók hatékonyságának vizsgálata, majd a munka szempontjából a legalkalmatlanabb dolgozó kiválasztása és elbocsátása.

A feladat előtörténete

Sok esetben hallhatunk olyan elbocsátásokról, melyet a munkáltatók igazságtalanul hajtottak végre. Ahhoz hogy senkit ne érjen csalódás ki kell dolgozni egy megbízható rendszer, mely alapján könnyen ki lehet választani azokat a személyeket, akik nem illeszkednek a cég profiljába. Az hogy munkavállalók igazságérzetét ne sértse, ahhoz olyan adatokra van szükség, melyek nincsenek számukra hátrányos megkülönböztetéssel (pl.: nem, kor, vallási és politikai nézetek, etnikai csoporthoz való tartozás). Az adatbázis csak olyan adatokat tartalmaz, amik szigorúan a munkához kapcsolódik.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

A rendelkezésre álló adatbázisból megtudhatjuk, hogy milyen adatok döntenek a munkavállaló elbocsátásáról. Ezen belül a legsúlyosabb, és amivel a legtöbb kárt okozzák a cég számára az a balesetek okozása és az igazolatlan hiányzás. Az itt felsoroltak alapján a 3 számú dolgozó a legalkalmatlanabb és őt kell elbocsátani, mivel a legtöbb kárt ő okozta a vállalatnak a rangsorfüggvény alapján.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

6 építőipari munkás adatait rögzítettem, melyből 3 segédmunkás és 3 kőműves.

Objektumok (sorok)

 • O1
 • O2
 • O3
 • O4
 • O5
 • O6

Attribútumok (X, Y oszlopok)

 • Hány éve dolgozik a cégnél? Mértékegysége években van megadva, és minél hosszabb ideje dolgozik a vállalatnál annál jobb.
 • Munkahelyi teljesítményének értékelésében elért pontszám. A munkavállaló maximálisan 100 pontot érhet el, értelemszerűen minél több pontot kap annál jobb helyezést ér el.
 • Havi átlagos ledolgozott órák száma. A mértékegység órákban van megadva és minél többet dolgozik az egyén annál jobb a cégnek is és neki is.
 • Igazolatlan hiányzások száma. Napokban mérve, és minél kevesebbet hiányzik a dolgozónk annál eredményesebben teljesíti a munkát.
 • Okozott-e már balesetet? (Igen=1, Nem=2) Itt a mértékegység egy érték, mely megmutatja, hogy az értékelendő dolgozó okozott-e már balesetet munkája során. Természetesen az érték jelen esetben minél nagyobb (vagyis 2) annál jobb.
 • Vezetői vélemények száma (8 vezető által) a mértékegységet itt darabszámban adtam meg. Az irány pedig egyértelműen minél több vezetőnek jó a dolgozó munkájáról kialakított véleménye annál kevésbé kívánnak tőle megválni.

A feladat által érintett célcsoportok

Alapvetően az építőiparban dolgozó kisebb cégekre érvényes, ahol nincs jelen a HR vagy a vállalat nagyságától adódóan nem engedhetik meg maguknak külön személyzeti osztály létezését, viszont azt sem engedhetik meg maguknak, hogy olyan embernek fizessenek, aki nem szolgálja a cég fejlődését.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

A feladat segítséget nyújt azon dolgozó kiválasztásában, aki alkalmas a feladatai ellátására. Segítségével biztosabban és rövidebb idő alatt meghatározható azon munkatárs személye, aki nem képes eredményt produkálni, és ezzel elkerülhetőek a többletköltségek. Melyek a következőek:

 • Dolgozóink minden hónapban fix fizetést kapnak, bruttó 180.000 forintot (óránként megközelítőleg 1.125 Ft). Ha hiányoznak egy napot, a munkájukat senki nem végzi el helyettük, ami azt jelenti hogy naponta -9.000 Ft
 • Ha a munkás nem dolgozza le a napi 8 órás munkaidőt az annyiszor 1.125 Ft kiesés a cégnek.
 • Bármely munkavállaló balesetet okoz:
 • A balesetet szenvedő személyt táppénz illeti meg (fizetésének 70%-a), ami 1 hétre 31.500 Ft, mely alatt ténylegesen munkát nem végez.
 • A második eshetőség, ha a dolgozónk halálos balesetet okoz, az elhalálozott munkavállaló családjának segítésére állja a temetés költségeinek felét, mely átlagosan 300.000 Ft körüli összeg, majd hogy ne okozzon akkora megterhelést a keresetkiesés 3 hónapig a család megkapja az elhunyt fizetését 540.000 forintot, mely segít talpra állni a családnak.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

A feladatomban található egy információs lap a feladat rövid leírásáról, egy metaadatbázis munkafüzet, melyben a kiinduló adatokat találhatjuk, egy Pivot táblázat, mely kimutatás varázsló segítségével jött létre, itt beállíthatjuk azokat az adatokat melyek minket érdekelnek. Továbbá a feladatom tartalmaz egy rangsor táblát az alapadatok alapján elkészítve a sorszám függvény használatával, egy adatmátrixot tartalmazó munkafüzetet, mely a My-X paramétereit tartalmazza, végül egy Coco elemzést, mely a bevitt adatok alapján kiértékeli a dolgozókat.

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

A táblázat egy létező szervezetre vonatkoztatva adja meg a lehetséges személyeket, akiket el lehet bocsátani. Az elemzés megmutatja, hogy kik azok az emberek, akik a legrosszabban teljesítenek (nem érték el a maximálisan teljesítendő 100 pontot), tehát a négy fő közül (O2, O3, O4, O5) a legrosszabb teljesítményt O3 nyújtotta.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

Minden tényezőt megvizsgálva, a rangsor függvény és a Coco elemzés is azt mutatta, hogy a legrosszabb teljesítményt O3 nyújtotta. A vállalat képtelen tovább alkalmazni és mihamarabb meg kell válniuk tőle mielőtt még több kárt okoz a cég számára.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

Az új módszerrel mindenképpen gyorsabb, reálisabb eredmény produkálható és nem bocsátkozik feltételezésekbe.

 • A 3 számú jelöltünk átlagosan 40 órát nem dolgozott le munkaidejéből, ez 45.000 Ft kieséssel járt havonta, és a hiányzásai miatt (4 nap) 36.000 forintnyi kárt okozott.
 • A balesettel, mely figyelmetlenségéből adódott egy kollégája nem tudott munkát végezni 6 hétig lábtörés miatt, mely 270.000 Ft.
 • Összesen 351.000 Ft konkrét kiesés 1 hónap alatt a vállalat számára.
 • Ennek tudatában megéri a dolgozótól megválni, és keresni egy sokkal alkalmasabb jelöltet.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok