Excel plus

A Miau Wiki wikiből

Tematika ajánlásokkal

Órai jegyzetek, demo-állományok

Feladat (érdeklődőknek): A moral-machine véletlen-számokra alapozott adatbázisából kiindulva 
kimutatásvarázslás bevonásával olyan OAM-ok (objektum-attribútum-mátrixok) készítése, 
melyek alapján az önvezető autóra vonatkozó döntések támogatása egyetlen egy modellel lefedhető!
 • 5. Közös tananyagfejlesztés, tudásmegosztás támogatása
  • (belső email a már előkészített - autodidakta módon is tanulható - modulokról) - pl. http://miau.gau.hu/temp/aaaa/vedelem1_of_4.mp4
  • Feladatok (min. képernyőképek és szöveges kommentárok formájában - max. hangos/mozgóképes támogatással):
   • Hogyan lehet a többdimenziós sorfejléc minden elemét láttatni pivot-paraméter átállítással)?
   • Hogyan lehet szöveget megjeleníteni kimutatásvarázslás által előállított riportokban?
   • Hogyan lehet bekapcsolni a Solver-bővítményt?
   • Hogyan lehet bekapcsolni a Power Pivot bővítményt?
   • Hogyan lehet véletlen számot generálni?
   • Hogyan lehet makro-t rögzíteni?
   • Hogyan lehet kimutatásokban szöveget megjeleníteni?
   • ...
   • Hogyan kell támogatni a keresést ezen megoldás-halmazban?
   • Hogyan érdemes a kérdéskatalógust kialakítani a hatékony keresés érdekében?
   • ...
  • Aktuális riportálási feladat közös értelmezése (üzenet: riportból nem illik riportálni, csak adatbázisba kényszerített riport-adatokból)
 • 8. Vizsga, feladatok közös javítása, finomhangolása
  • Javító/finomhangoló: másik vizsgázó
  • ...

Vizsgaelőkészítő egyeztetés

1. javaslat

 • Feladat: Mindenki legyen szíves és készítsen el egy/több, a kurzus keretében számára értékes és a többiek számára ajánlatos elemi ismeretről egy statikus (nem videós, nem hangosított) tananyagot, ami felkerül egy ajánlott ismeret-elemek katalógusba, ill. a webre (a kurzus jegyzeteihez a miauwiki-be)...
 • Indoklás: a tudásátadásra való képesség fejlesztése a kurzus célja - az önálló feladat/üzenetválasztással mindenki saját érdeklődésének és tudásának megfelelő szintre kalibrálhatja a kihívást
 • Időigény: A kivitelezés az utolsó találkozó keretében: pl. 15-45 perc önálló munkát feltételezve, majd közösen "javítva" = finomhangolva.
 • Javaslat-hasznosság felmérése: személyesen, csoportszinten, cégszinten

2. javaslat

 • 1 tananyag helyett 10-20 tananyag-fejlesztési kérdést/megrendelést kellene, hogy kialakítson a már elkezdett katalógusban (http://miau.gau.hu/temp/aaaa/katalogus.xlsx) - ahol a javasolt üzenetek/megrendelések is közösen kerülnek majd finomhangolásra...

3. javaslat

Mindenki készítsen X db tesztkérdést, mely alapján a vizsga maga lebonyolításra kerülhetett volna, ahol a tesztkérdések is közösen kerülnek majd finomhangolásra... (vö. kérdezni nem is olyan egyszerű, ha a válaszopciók mindegyikére igaz kell, hogy legyen, hogy okkal került a jó válasz mellé - mint potenciálisan félreértelmezhető jelenségekre rámutató utalás)

4. javaslat

 • Egyéni komplex feladatok: tetszőleges, valós élethelyzetet támogató megoldások bemutatása minél felhasználóbarátabb módon...

A javaslatok egyszerre is érvényben lehetnek = quasi egy/több testre szabott feladat lehetősége adott...

Szempontok egy ismeret-elem minőségi leírásához

(vö. http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=test1):

 • legyen minden mértékegység mindenkor pontosan definiálva
 • legyen minden szöveges magyarázat nyelvileg adekvát és olvashatóen formázott
 • legyen minden folyamatelem sorrendje félreérthetetlen
 • legyenek a folyamatelemek és a folyamatábra/lista között oda-vissza átjárást biztosító ugrópontok megadva
 • minden riportnak legyen darab-nézete is ellenőrzési célra
 • minden számpéldában csak annyi tizedes jegy legyen megjelenítve, amennyire a megértéshez szükséges
 • minden rövidítés legyen egyszer feloldva
 • a felhasznált fogalmak legyenek definiálva
 • a felhasznált fogalmak közötti kapcsolatok legyenek definiálva
 • ha nem minden részlet saját szerkesztés, akkor a forrásokat mindenkor precízen meg kell adni az idegen tartalmak kapcsán
 • a kurzor mindenkor ott legyen hagyva mentés előtt, ahol a fájl értelmezését meg kell kezdeni
 • az Excel-verziót minden esetben meg kell adni egy-egy demo kapcsán
 • az adatlapról minden adatot el kell távolítani az anonimizálás érdekében
 • ...

Leadott feladatok

Aktualizált katalógus: http://miau.gau.hu/temp/aaaa/katalogus.xlsx

Aktuális

0. Ismerkedés, egymásra hangolódás, "best-of"

0.1. Egy feladat, sok megoldási alternatíva:

0.2. Ha nincs függvény(), de kell az URL:

0.3. Mások munkájának gyors ellenőrzése, jelentések értelmezésének sablon-szövegei:

0.4. Regressziószámítás solver-rel

0.5. Mennyit ér egy adott diploma/márkanév/tudásszint?

0.6. Szövegbányászati alapok Excel-ben

0.7. Játékosan

0.8. Kérdőívek értelmezése


0.9. Gazdasági döntések

1. Munkafüzeten kívüli adatok összekapcsolása

1.1. Munkafüzeten kívüli hivatkozások:

1.2. Csatolások

1.3. Frissítések

1.4. Webes lekérdezések

2. Adatvédelem kiterjesztése

2.1. Munkafüzet megosztása

2.2. Védett nézet

2.3. Fájl védelem

3. Adatbázis kezelés kiterjesztése

3.1. Adatbáziskezelő függvények

3.2. Kiemelten haladó adatbázis függvények: RÉSZÖSSZEG, KIMUTATÁSADATOT.VESZ

4. Adatbáziskezelés kiterjesztése az Excelben

4.1. Speciális szűrés

4.2. Duplikált sorok eltávolítása

4.3. Slicer alkalmazása

5. Lehetőségelemzés

5.1. Célérték keresés

5.2. Esetvizsgáló

5.3. Solver

6. Excel makrók

6.1. Makrórögzítő

6.2. Makrószerkesztési alapok

6.3. Makrók futtatása, tesztelése


7. EXCEL testreszabása

7.1. Munkakörnyezet testreszabása

7.2. Mentési és nyomtatási beállítások

7.3. Bővítmények aktiválása

Jövőkép

+.     Speciális alkalmazások

+.1.  Szakértői rendszerek Excel alatt

+.2.  Celluláris automaták Excel alatt

+.3.  Trendelemzés: pl. MEREDEKSÉG()

+.4.  Kérdőívek kiértékelése Excel-ben

+.5.  Véletlen számok használata (MCM)

,.6.  Solver gyakorlati alkalmazások

+.7.  …