HR:Corporate

A Miau Wiki wikiből

Forrás

XLS

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Potenciális corporate partnerek vizsgálata

A feladat előtörténete

Optimalizálni és egységesíteni a corporate partnerekkel történő együttműködést, gördülékennyé téve ezzel további partnerek becsatlakozását a szállodai szobák értékesítésébe.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

A jelenlegi gyakorlat szerint a már meglévő corporate partnerek különböző paraméterek hozzáadásával találhatóak a rendszerben. Egyénre szabott szerődések megkötésével, egyedileg meghatározott feltételrendszer kíséri mindegyiket, függetlenül annak nagyságától, teljesítményétől. Cél, hogy egységes rendszer kerüljön kidolgzásra annak érdekében, hogy a partnerek számának növekedésével, a szerződéskötéssel járó idő minimálisra csökkenjen. A mintapélda alapján figyelembe lehet venni az eladott szobák számát, a fizetési feltételeket és a partner részére járó kedvezmény mértékét. Ezek alapján a példában szereplő partnerek közül számomra legkedvezőbb feltételekkel és teljesítménnyel az E rendelkezik, annak ellenére, hogy az E cég számára adott kedvezmény mértéke 4-es minősítést kapott. Ugyanis minél több szobát értékesít, annál nagyobb kedvezményben részesülhet. A minősítésbe ez az attrubútum egy tájékoztatás, de a partner rangsorolásánál fontos információ.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Hét corporate partner adatait hasonlítottam össze az egy éjszakás foglalásokat tekintve.

Objektumok (sorok)

A tábla objektumai az értékesítő (corporate) partnerek, akik nem kerülnek megnevezésre az üzleti titok védelme érdekében. A táblázatban az alábbiak szerint szerepelnek: A cég B cég C cég D cég E cég F cég G cég

Attribútumok (X, Y oszlopok)

Öt attribútum adja az összehasonlítás alapját. Melyek a következők: - Kedvezmény mértéke. Opciólista: 3%, 5 %, 10%, 15% - A corporate partner részére biztosított kiadható szobák száma, kontingens. Opciólista:10, 15, 20, 25 - Eladott szobák száma. Opciólista: az összehasonlítás mértékegysége nap - Fizetési feltétel. Opciólista: előrefizetés, átutalás 8 napra, átutalás 15 napra, átutalás 30 napra. - Megjegyzés. Opciólista: megbízható, néha késik a fizetéssel, kintlévősége van. Természetesen az a legkedvezőbb, ha megbízható jelzés van az értékesítőpartner megjegyzés rovatába.

A feladat által érintett célcsoportok

A cégcsoporton belül, minden értékesítési részlegen dolgozó corporates kolléga.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

A feladat elvégzése során több vonalon is eredményesek lehetünk: 1. lerövidül a corporate szerződés elkészítésének ideje egyfajta "mintaszerződés" használatával 2. teljesen kizárható a szubjektivitás a a kedvezménymértékek eldöntése terén. 3. egyfajta rangsor alakítható ki a partnerek között, ami segítséget nyújthat a további együttműködés bővítéséhez

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

- az értékesítő partnerek adatainak táblázatba foglalása, ami megtalálható a HR_VK.xls Alapadatok fülén. - az adatok sorrendbe állítása a megadott szempont (értékesített egy éjszakás tartózkodások) alapján, ami megtalálható a HR_VK.xls fájl Tanppélda fülén - COCO elemző modell felhasználása - A COCO mátrix eredményének elemzése. HR_VK.xls fájl My-x fül.

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

A COCO táblázat E cég adatait mutatja (A47:I47), mely a legjobb kondíciókkal bíró értékesítő partner. A táblázatban látszik, hogy a sorban utána következő, kondíciók tekintetében a második a G cég. Az E és a G cég közötti különbség a fizetési feltételek esetében tükröződik, ahol az E cég esetében előrefizetés van a G cég esetében pedig 8 napos átutalás, mely ebben az esetben hátrányt jelent.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

Az eddigi gyakorlattal szemben az elemzés után együtt láthatjuk a partnerek főbb paramétereit mely alapján megvalósítható az a törekvés, hogy a legoptimálisabb értékesítő partnerhez hasonló, követő módszerrel kialakításra kerüljön egy corporate szerződés minta alaptartalma. Megtudhatjuk, hogy mely partnerekkel érdemes továbbfejlszteni a kapcsolatot, támogatni őket az értékesítő munkában. Rangsort tud állítani és feltudja hívni a figyelmet a potenciális partnerekre.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

A módszer választ ad arra, hogy melyik a legoptimálisabb értékesítő partner, de csak a legfontosabb paraméterket vette figyelembe. Az információkat bővíteni lehet még több ismérvvel, mely - bár nem jelentősen- pontosíthatja még a kapott információkat. Segítséget nyújthat a jövőbeni partner teljesítmények vizsgálatánál, a szerződés felülvizsgálatánál, további engedmények adásához, vagy éppen csökkentéséhez, az ösztönzés egyik alapját is képezheti.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

nyilatkozat és kitöltési segédlet