Hr pd

A Miau Wiki wikiből

Forrás

http://miau.gau.hu/oktatas/2011osz/hr_pd.xlsx

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Vezetői kompetenciák

A feladat előtörténete

 • A vezetői kompetencia a vezetői feladatok ellátásához szükséges ismeretek birtoklását és alkalmazásképes tudását és a vezető számára nélkülözhetetlen személyiségjegyeket, valamint a megfelelő beállítódást jelenti. Ahhoz, hogy a bizalom vezetők és alkalmazottak között kialakuljon, megfelelő kompetenciájú vezetőkre van szükség, hiszen a vezetők feladata, hogy példát mutasson a dolgozóknak.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

 • 12 vezető kompetenciáit vizsgálva, megállapítható,hogy vezető2 a legmegfelelőbb, ezután következik vezető1 és vezető6,az utolsó helyen a vezető4 áll. A kapott eredmény a különböző attribútumok pontozásából alakul ki. Aki a legtöbb pontot kapja az a legjobb vezető.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

 • A cégnél dolgozó vezetők kompetenciáit vizsgáltam.

Objektumok (sorok)

 • vezető1
 • vezető2
 • vezető3
 • vezető4
 • vezető5
 • vezető6
 • vezető7
 • vezető8
 • vezető9
 • vezető10
 • vezető11
 • vezető12

Attribútumok (X, Y oszlopok)

 • elkötelezettség
 • globális gondolkodás
 • komm.készség
 • kreativitás
 • nyitottság

Az irány mindenhol 1, minél nagyobb, annál jobb.

A feladat által érintett célcsoportok

 • A vállalatnál alkalmazott vezetőket kompetencia teszttel hasonlítottam össze, hogy megtudjam melyikük rendelkezik a legjobb készségekkel a cég vezetésére.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

 • A cég költségvetésében keletkezett többlet, lehetőséget biztosít arra, hogy a cégnél alkalmazott vezetők képzésben vegyenek részt. Hogy megtaláljam a legalkalmasabb személyeket a képzésben való részvételre, a vezetők között egy kompetencia felmérést végeztünk. Ennek a felmérésnek az eredményéből kiderült, hogy ki az a 3 legalkalmasabb személy a vezetésből, akiket érdemes továbbképzésre küldeni. A tesztet azért volt szükséges elvégezni, hogy a rendelkezésre álló keretösszegből azok a vezetők vehessenek részt a kompetencia fejlesztő tanfolyamon, akik a legmegfelelőbb képességekkel rendelkeznek.

Kiadás: A kutatást végző óradíja: A kérdőív kitöltésének óradíja 1200 Ft/óra időtartama 3 óra Adatok feldolgozásának díja 800 Ft/óra (1 óra) Összes munkadíj 4400 Ft

Hasonlóságelemzés költségei: MyX futtatási díja: 200 Ft/futtatás Önellenőrzés díja: 150 Ft/alkalom

Összegzés: 4050 Ft a kompetencia teszt bevétele, a fix költségek miatt.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

 • A vezetők kompetencia tesztjének feldolgozása után egy excel táblázatban rögzítettem az elért eredményeket. Az objektumok és az attribútumok bemutatása után pontoztam a vezetőket. Az elért pontok alapján kialakult egy sorrend, amelyet a munkalap tartalmaz. A meghatározott irány ebben az esetben 1, minél nagyobb, annál jobb. A táblázatban sorszám függvény felhasználásával rangsoroltam a kapott eredményeket. A következményváltozó meghatározása 100 pont. A direkt táblázatban található eredményeket -amelyeket a sorszám függvény lefuttatásával kaptam- Coco táblázat segítségével futtattam le, ezeket a "Y0" munkalap tartalmaz. Ezután egy inverz sorszámozást végeztem el a sorszám függvénnyel, az így kapott eredményeket Coco segítségével ismét lefuttattam. A második Coco futtatás eredménye a Y0+elemzés munkalapon található.

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

 • A Coco lefuttatása után a következő eredményeket kaptam:
 • A legtöbb pontszámot elért vezetők: vezető2, vezető1 és vezető6.
 • A legkevesebb pontot elért vezetők: vezető4, vezető10.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

 • Az elért pontszámok alapján a vezető2 a legalkalmasabb a tanfolyam elvégzésére, a vezető1 és vezető6 társaságában. Kompetenciájuk alapján ők minősülnek a legjobb készségekkel rendelkező vezetőknek a vállalatnál. Coco lefuttatása nélkül nem derült volna fény a második helyen szereplő két vezető készségeire és enélkül nem lettek volna alkalmasak a továbbképzésben való részvételre. A vezetők hátrányban lettek volna az első helyen lévő vezetővel szemben.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

 • A fent említett költségek, fix költségek, tehát változásuk nem elképzelhető, ezért a reális haszon a 4050 forint lesz.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok