Ifjusagkutatas

A Miau Wiki wikiből

Forrás

XLS

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Önkormányzati döntéshozatal racionalizálása

A feladat előtörténete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával egy székesfehérvári szociológusokból álló társaság (Echo Innovációs Műhely) 2001 óta elkészít egy kutatást, melyben 10000 székesfehérvári15-19 éves embert kérdeznek meg. Ez az anyag jelenti a döntési folyamatokhoz a segédletet az önkormányzat bizottságai és közgyűlése számára a döntések meghozatalában. (vö: [1])

1. ábra: Az egyes szabadidős helyszínek látogatási gyakorisága (forrás: [2] (26. oldal)

Munkámból kifolyólag a döntések által közvetlenül érintve vagyok, és évek óta küzdök a problémával, hogy a döntéseket nem racionálisan hozzák, hanem egy-egy a kutatásból kiragadott adat alapján döntenek valami ellen vagy mellett. Azt vitatni se merjük már, hogy a saját felméréseink, illetve tapasztalataink mást mutatnak, mint a tanulmányban leírtak. Így foglalkoztatott a probléma, hogy lehet racionalizálni a döntéshozatalt.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

Az XLS fájl J1:Q10 mezőiben bemutatjuk a potenciál csillag módszert (http://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Potenci%C3%A1l-csillag_m%C3%B3dszer), melyben bizonyításra kerül, hogy az egyes problémák súlypontjainak változtatásával, könnyű szerrel befolyásolni lehet az eredményt. Ez bárki számára kipróbálható, amennyiben a táblázatban a súlypontok sor (J1:Q1) számait változtatja, akkor bizonyos szám beírásával már a döntési eredmény is változni fog.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Az xlsx metaadatbázisában tárolt, a pivot munkalapon előállított és a solver munkalapra átemelt objektum attribútum mátrix táblázatában található sorokat (objektumokat) az ifjúságkutatásból nyertük, az értékeket pedig véletlen- szám-generátorral, hiszen csak demó feladatot végeztünk. A táblázatban található elemek a demó által kiválasztott önkormányzati cselekvési programokat tartalmazza.

Objektumok (sorok)

Tévéműsor készítés Ifjúsági műsor indítása a Fehérvár Televízióban. Mely heti egy alkalommal 25 percben mutatna be a fiatalok számára elfogadható stílusban az önkormányzat által megadott tematika mentén tartalmakat.
Cikksorozat szerkesztés Cikksorozat készítése a Fejér Megyei Hírlapban, mely heti két alkalommal 4 hasáb terjedelemben hozna le a fiatalok számára elfogadható stílusban az önkormányzat által megadott tematika mentén tartalmakat.
fehervar.hu ifjúsági rovat létrehozása Ifjúsági rovat indítása a fehervar.hu –n, mely heti több alkalommal hozna le a fiatalok számára elfogadható stílusban az önkormányzat által megadott tematika mentén tartalmakat.
Sportolási lehetőségek bővítése Nyitott tornaterem program bővítése: tehát ingyenes sportolási lehetőség nyújtása tornatermekben a hét 4 napján 7 sportágban.
Könyvklub létrehozása Ifjúsági Könyvklub indítása az adott területen, melyen a résztvevők saját megállapított szabályaik és tematika alapján szerveznék meg a beszélgetéseket, foglalkozásokat.
ifjúsági klub fejlesztés Művészeti tematikájú klubok indítása, melyen a résztvevők saját megállapított szabályaik és tematika alapján szerveznék meg a beszélgetéseket, foglalkozásokat.
Önkéntesség elterjesztése Önkéntességet propagáló kampány indítása a célcsoport számára.
Ifjúsági közmunka program Fiatalok bevonása a városi közmunka programba, tehát olyan a városért végzett munkát végeznének, melyért támogatásban részesülhetnek.
Party busz indítása Szórakozó helyekről a város több részére közlekedő ingyenes buszjárat indítása.

1. táblázat, Az objektumok legfontosabb jellegzetességeinek áttekintése (forrás: saját ábrázolás)

Attribútumok (X, Y oszlopok)

Naponta (%) Annál többet kérhet a pályázó, minél jobban csökkenti a napi függőséget (1: solver munkalap B12) A forrásdokumentumban megadott rendezvénylátogatási gyakoriságot 100%-nak tekintve hány %-ra tervezi a pályázó változtatni a tervezési időhorizonton belül a napi függőséget.
Hetente (%) A pályázó szemszögéből ez egy semleges elérés (0: solver munkalap B12) A forrásdokumentumban megadott rendezvénylátogatási gyakoriságot 100%-nak tekintve hány %-ra tervezi a pályázó változtatni a tervezési időhorizonton belül a heti függőséget.
Havonta (%) A pályázó szemszögéből ez egy semleges elérés (0: solver munkalap B12) A forrásdokumentumban megadott rendezvénylátogatási gyakoriságot 100%-nak tekintve hány %-ra tervezi a pályázó változtatni a tervezési időhorizonton belül a havi függőséget.
Ritkábban (%) A pályázó szemszögéből ez egy semleges elérés (0: solver munkalap B12) A forrásdokumentumban megadott rendezvénylátogatási gyakoriságot 100%-nak tekintve hány %-ra tervezi a pályázó változtatni a tervezési időhorizonton belül a kéthavi függőséget.
Fiatalkorú bűnözés csökkenése (fő) A pályázó szemszögéből ez egy semleges elérés (0: solver munkalap B12) A forrásdokumentumban megadott rendezvénylátogatási gyakoriságot 100%-nak tekintve hány %-ra tervezi a pályázó változtatni a tervezési időhorizonton belül a fiatalkorú bűnözést
Kábítószer használok körének csökkenése (fő) A pályázó szemszögéből ez egy semleges elérés (0: solver munkalap B12) A forrásdokumentumban megadott rendezvénylátogatási gyakoriságot 100%-nak tekintve hány %-ra tervezi a pályázó változtatni a tervezési időhorizonton belül a kábítószer használók körének csökkentését
KTG (e Ft) A pályázó szemszögéből ez egy semleges elérés (0: solver munkalap B12) A különböző programok megvalósítási költségei.

2. táblázat, Az attribútumok legfontosabb jellegzetességeinek áttekintése (forrás: saját ábrázolás)

A feladat által érintett célcsoportok

Sorszám Célcsoport megnevezése Miért hasznos a célcsoport számára
1. Székesfehérvár M.J.V. Önkormányzatának képviselői A kutatás alapján racionalizálják a döntéseiket a bemutatott módszer alapján
2. Ellenzéki képviselők Bizonyíthatják, hogy eddig hibásan születtek a döntések
3. Média Be tudják mutatni, hogy milyen folyamatok mellett született a döntés
4. Pályázók Mert a valóban jó pályázatot benyújtó pályázó nyeri a megrendelés
5. Lakosság A közpénzek valóban hatékonyan kerülnek elköltésre.

3. táblázat, Az célcsoport legfontosabb jellegzetességeinek áttekintése (forrás: saját ábrázolás)

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

Média: A kutatás eredményeit bemutató ötflekkes cikk elkészítése és megjelenítése az ellenzék által szerkesztett lapban. A honorárium várhatóan a lap belső szabályzata szerint flekkenként bruttó 3.800 Ft, tehát összesen 19.000 Ft.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

A jelenlegi helyzet értékelése c. fejezet kritikai pontjainak mentén. Az ifjúságkutatás táblázata alapján valósítottuk meg a kutatást, amelynek a lépései az alábbiak: A feladat során modelleztük, miként lehetne racionálisan segíteni a döntést, vagyis keressük a legjobb ár-teljesítmény viszonyú pályázatot. Ugyanabból a OAM-ből indultunk ki, mint a best practice esetében(bár lényegében az egyes állapotváltozások közötti abszolút változásokat nem hasznosítjuk)

Az excel tábla segítségével rangsoroltuk (solver munkalap B14: G22), attribútumonként mely vállalt eredmények a leghasznosabbak a város ifjúsági koncepcióját (irányok) figyelembe véve.

Ebből az excel solver kiszámolta, hogy a változások milyen költségekkel járhatnak maximum (solver munkalap A24:G34). Majd a végső táblázatban (A36:K46) megszületett az eredmény, mely programot lehet megvalósítani a legköltséghatékonyabban, ezt a táblázat K sorában kapjuk meg százalékos formában.

Eredménynövekedést bemutató táblázat elkészítése, annak feltöltése véletlen generátorral. Az eredménynövekedés rangsorolása figyelembe véve a meghatározott koncepcióba illeszkedő növekedési preferenciát. Solver segítségével megalkottuk egy táblázatot melyben az Excel kiszámolta, hogy az elérés növekedése milyen arányban áll a rá fordítandó összegekkel. Majd a solver segítségével megalkottuk a döntési táblát, melyben látható, hogy mennyit ér a megfogalmazott eredmény és mekkora összeg szerepel az ajánlatban és ennek a különbségéből származik az eredmény.

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

Rangsor Cselekvési program Eredmény (%)
1. Ifjúsági klub fejlesztés -7
2. Önkéntesség elterjesztése -5
3. Ifjúsági közmunka program 0
4. Könyvklub létrehozása 0
5. Sportolási lehetőségek bővítése 0
6. fehervar.hu ifjúsági rovat létrehozása 0
7. Tévéműsor készítés 0
8. Cikksorozat szerkesztés 5
9. Party busz indítása 6

4. táblázat, A hasonlóságelemzés eredményének áttekintése (forrás: saját ábrázolás)

Az abszolút győztes a Party busz indítása, mely 6% -al több eredményt generál, mint amennyibe kerül, míg a második helyezet a cikksorozat készítése, mely 5% -al több eredményt produkál, mint amennyit fizetünk érte.

A további sorokban látható, hogy 3-7. –ik sorban található ajánlatok pont annyi hasznot hoznak a konyhára, mint amennyibe kerül.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

A fejezetben összevetjük a hasonlóság elemzés által hozott eredményeket az előző fejezetben bemutatott best practice által született eredményekkel.

A Best practice eredménye:

Rangsor Cselekvési program Eredmény (%)
1. Önkéntesség elterjesztése 0,27
2. Cikk sorozat szerkesztés 0,25
3. Party busz indítása 0,07
4. Tévéműsor készítés 0,06
5. Könyvklub létrehozása 0,05
6. Ifjúsági klub fejlesztés -0,15
7. fehervar.hu ifjúsági rovat létrehozása -0,17
8. Sportolási lehetőségek bővítése -0,42
9. Ifjúsági közmunka program -0,45

5. táblázat, A best practice eredményének áttekintése (forrás: saját ábrázolás)

A táblázatokat összevetve jól látszik, hogy csak néhány ponton született azonos eredmény, ennek oka, hogy esetünkben csak irányt határoztunk meg, míg a potenciál csillag módszernél lehetőség volt súlyozásra is ez által csak egy érték súlyának jelentős növelésével győztessé lehetett avatni egy olyan tevékenységet is, mely eredményei a magasan súlyozott értéket kivéve igen alacsonyak és az ára is magasabb a generált eredményeknél.

A példa azt mutatja, hogy a hasonlóságelemzéssel, egy jóval összetettebb folyamatértékeléssel született eredményt kapunk, mely a best practicehoz képest kizárja az egyszerű manipulálás, súlypontozás lehetőségét, így a feladat azt mutatja, hogy a hasonlóság elemzés a nyertes a demó feladatban, hiszen egy objektív eredményt hirdet ki. Az eredmény még mindig megengedi a szabad döntést a döntéshozók számára, hiszen adott esetben és ideális körülmények között mindig lesz olyan eredménypáros, ami csak egy kicsivel rosszabb a másiknál.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

Az ellenzéki lapba készített 5 flekkes cikket a szerkesztők elfogadták és a megjelenést követő nyolc napon belül a honoráriumbért is kifizették, tehát a tervezett hasznosság a média csatornán azonos a realizált hasznossággal.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

vö. xlsx szr munkalap

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

nyilatkozat és kitöltési segédlet