Jutalom

A Miau Wiki wikiből

Forrás

XLS

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

McDonald's Kft. éttermének diákmunkásaiból a legrátermettebbet ösztöndíjjal jutalmazni összehasonlításos módszerrel

A feladat előtörténete

Hat éve dolgozom diákmunkásként a Mcdonald’s Kft. egyik éttermében. Amikor azon gondolkoztam, hogy miről szóljon a beadandóm, jött a sugallat munka közben, hogy választási terület nálunk is van minden évben. Az első McDonald's Dolgozói Ösztöndíjat 2006 tavasszal írta ki a gyorsétterem hálózat, elsősorban azért, hogy anyagi támogatást nyújtson a munka mellett tanulmányokat folytató munkatársainak. A személyenkénti 100 000 forintos támogatás a 2006-2007-es tanévre szólt, és éttermenként egy, a céghez 2006. januárja előtt csatlakozó diák pályázhatta meg. A pályázati feltételek között szerepelt a tanulói jogviszony mellett a jó munkahelyi teljesítmény és a minimum 3,5-ös tanulmányi átlag. Azon szerencsések között lehettem, akik átvehették ebben az évben ezt a díjat, és az elsők között lehettem. E program mind a mai napig tart, és ez adta az ihletet, hogy az egyik évi pályázatot táblázatba foglaljam. Az adatok, amelyek kiolvashatók a táblázatból egy étteremre vonatkoznak és fiktívek. A fő kérdéskör, hogy ki kapja meg 2010-ben az ösztöndíjat?

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

Az ösztöndíjra alkalmas jelöltet e módszer nélkül az étteremben dolgozó vezetők szavazatai alapján lehetne eldönteni, azaz ki kapná a legtöbb szavazatot. A szavazással felmerülhet az a probléma, hogy túlzottan szubjektív, és egyáltalán nem biztos, hogy helyes döntést hozunk egy egyszerű szavazással. Úgy gondolom, hogy 100 000 Ft jutalom kiosztásához gyűjtsünk össze "bizonyítékokat", hogy valóban az arra legérdemesebb ember kapja meg. Így azt kapnánk eredményül, hogy az a diákdolgozó, kapná meg a jutalmat, akire 8 vezető közül 4-en szavaztak.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

A feladat vizsgálata során felhasznált attribútumok egy része rendelkezésre állnak a vállalatnál, egy vizsgált adat az iskola által kiadott papírból derül ki, és van olyan pont ahol vezetői szubjektivitást igényelt.

Objektumok (sorok)

A vizsgálatot a McDonald's Kft. egyik éttermében végeztem. Kiválasztottam 6 személyt név nélkül, s hozzájuk rendeltem kizárólag fiktív adatokat. A 6 személyt elneveztem:

 • O1: diák dolgozó a McDonald's éttermében
 • O2: diák dolgozó a McDonald's éttermében
 • O3: diák dolgozó a McDonald's éttermében
 • O4: diák dolgozó a McDonald's éttermében
 • O5: diák dolgozó a McDonald's éttermében
 • O6: diák dolgozó a McDonald's éttermében

Attribútumok (X, Y oszlopok)

 • 1. Hány éve dolgozik a cégnél?

Ennek mértékegysége évben van kifejezve. Az iránya pedig 0, ami azt jelenti, hogy minél több éve van a cégnél az adott dolgozó(minél nagyobb értéket képvisel az X), annál (nagyobb lesz az Y) több az esélye annak, hogy az illető lesz aki megkapja az ösztöndíjat.

 • 2. Munkahelyi teljesítményének értékelése. (A=2 B=1)

Ennek a feltételnek nincs mértékegysége. Az iránya 0, ami azt jelenti, hogy minél nagyobb az X, annál nagyobb lesz az Y. Azaz, megkülönböztetünk kétféle teljesítményt, az A jelzésű dolgozó kiváló teljesítményű, a B jelzésű dolgozó csak jó teljesítményű. Az a dolgozó esélyes az ösztöndíjra, aki A jelzésű értékeléssel rendelkezik.

 • 3. Havi átlagos ledolgozott órák száma.

Ennek mértékegysége órában van kifejezve. Az iránya 0, ami azt jelenti, hogy valaki minél több órával rendelkezik, annál nagyobb eséllyel lesz kiválasztva az ösztöndíjra.

 • 4. Iskolai átlag (min. 3,5)

Ennek a feltételnek nincs mértékegysége. Az iránya 0, ami azt jelenti, hogy valaki minél nagyobb iskolai átlaggal rendelkezik, annál több esélye van az ösztöndíjra.

 • 5. Kapott-e már ösztöndíjat? (Igen=1 Nem=2)

Ennek a feltételnek nincs mértékegysége. Az iránya 0, ami azt jelenti, hogy aki még nem kapott ilyen ösztöndíjat, ahhoz magasabb számot rendeltem a táblázatba, mert azt részesítem előnybe, hogy legalább egyszer mindenkit jutalmazhassunk, így ők fognak nagyobb eséllyel a jutalomhoz jutni.

 • 6. Kapott szavazatainak száma. (8 vezető)

Ennek a mértékegysége darabszám, ugyanis a vizsgálat során 8 vezető lett felkérve, hogy szavazzanak, ők kiknek adnák az ösztöndíjat. Az iránya az attribútumnak 0, mert minél több szavazattal rendelkezik valaki, annál több esélye van, hogy őt jutalmazzák.

Az Y oszlopban láthatunk megadva egy sztenderd számot, amely a 100. Ez a szám fogja mutatni nekünk, hogy mihez viszonyítsuk majd a kapott értékeket. Aki e felett található, az lesz az esélyes, s aki a legmagasabb közülük, ő fogja megkapni az ösztöndíjat.

Dátumként megadtam azt a napot, amikor az utolsó simításokat végeztem az adatokon, azaz 2011. január 6-án.

Források fiktív adatok.

Rögzítője jómagam vagyok, ahova beírtam monogramomat, azaz P.N.

A feladat által érintett célcsoportok

A feladatban, amely egy kiválasztás folyamatát mutatja be, a munkaadó a megrendelő, azaz a McDonald's Kft. éttermének vezetője, s az érintett célcsoport maguk azok a munkavállalók, akik diákként vannak itt. Továbbá szerepet játszanak az étteremben vezetői munkakörben dolgozó személyek, akik mint attribútumok is feltűnnek a feladatban, azaz ők is egy tényezőjük annak, hogy kiválasszuk a legideálisabb jelöltet.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

Azoknak a munkavállalóknak, akik közül a kiválasztás történik a havi átlagkeresetük netto 50000-70000 Ft közé esik. A dolgozók óradíjban vannak leszerződtetve, és keresetük a ledolgozott órák arányában változik. Akik bekerültek a táblázatba, átlagosan ők dolgoznak a legtöbbet, vagyis ők tudnak annyit vállalni óraszámba, hogy a csapatért a legtöbbet tegyék. Mivel tanulmányaikkal párhuzamosan teszik ezt, s eredményeik azt mutatják, hogy kiváló összhangban van a munka és a tanulás, érdemes egy módszer segítségét is kihasználni a kiválasztásban, hogy a végső döntés helyes legyen, s a legmegfelelőbb ember kapja az ösztöndíjat. Mivel a felsoroltak közül mindenki megfelelne, ezért nehéz a döntés, így gazdaságilag megengedhető, hogy belefektessünk pénzt abba, hogy jogilag is az arra megfelelő embert válasszuk ki. A döntés helyességét ellenőrizni leginkább félév után derül ki, hogy a felsorolt attribútumoknak ugyanúgy eleget tesz, s a cégnél marad minimum még 1 évig.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

 • 1. Adatok gyűjtése
 • 2. Objektum-attribútum mátrix készítése
 • 3. PIVOT tábla készítése
 • 4. Sorszám függvény elkészítése
 • 5. COCO-online táblázat elkészítése
 • 6. Solver elkészítése
 • 7. Az eredmények kiértékelése

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

A COCO eredmények alapján (pn.xls, COCO-online munkalap) kiderül, hogy többnyire a dolgozott évek száma, a vezetői szavazatok száma és a teljesítmény értékelések befolyásolták, hogy ki kapja az ösztöndíjat. A feladat során az is kiderült, hogy nem befolyásolták az eredményt a következő attribútumok:

 • ledolgozott órák száma, mert majdhogynem azonosak,
 • az iskolai átlag (COCO alapján).

Visszaigazolódtak-e a befolyásoló tényezőknél kifejtett irányok?

A kapott szavazatok számánál pontosan visszaigazolódott, a teljesítményértékelésnél szintén visszaigazolódott. A ledolgozott évek számánál ugyanakkor más eredmény jött ki, mert nem az lett a nyertes, aki a legrégebben dolgozik a cégnél.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

Mindkét módszernél végső győztesként, azaz aki megkapja a 100.000Ft ösztöndíjat, az O2-es dolgozó jött ki eredményül.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

Hasznosság szempontjából a két módszer jelen vizsgálat során, mivel eredményül ugyanazt kaptuk, így a feladat végén azt mondhatjuk el, hogy nem szükséges ezen módszert alkalmazni. De legalább duplán biztosak lettünk, hogy amit egy szavazással döntöttünk volna el, ugyanazt az eredményt adta ki, amit egy kifejlesztett módszer határozott meg számunkra.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

nyilatkozat és kitöltési segédlet https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/2008:Jutalmak