Katonakivalasztas

A Miau Wiki wikiből

Forrás

http://miau.gau.hu/oktatas/2010osz/fn.xls

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Szakaszvezetők kiválasztása a katonaságon belül. A legjobb eredményeket elért személyek előléptetése a lehetséges jelöltek sorából.

A feladat előtörténete

Idősebb generációktól gyakran hallottam a kötelező sorkatonaságról és az ott elsajátított tudás hasznosságáról. Sajnos a kötelező sorkatonaság megszűnt, így nekem már nem lehetett részem benne, de mindig is érdekelt a katonaság hierarchiája, illetve az, hogy a katonaságon belül milyen módszerekkel választják ki az előléptetésre alkalmas katonákat. Ezért vettem számba néhány fontos tényezőt, amely segíthet a kiválasztásban.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete(best practice) és ennek értékelése/kritikája

Mivel idáig még nem találkoztam hasonlóságelemzéssel, teljesen más módon próbáltam volna megközelíteni a katonai kiválasztás problémáját. Elsősorban a kiképzőtisztek véleményezése, befolyásolta volna döntésemet akár pozitív akár negatív irányba, de ezen felül más szubjektív hatások is torzíthatták volna döntésem végkimenetelét, hogy kik lettek volna a szakaszvezetővé előléptethető személyek, továbbá azon tartalék, akiket egy későbbi előléptetési szűrés során esélyesnek látok a szakaszvezetői pozícióra. A hasonlóságelemzés módszerével viszont objektívebb információt nyerhetek a kiválasztás meghozatalához. E módszer használatának levezetése megtalálható az XLS dokumentumom elemzés című munkalapján. Kiképzőtiszti véleményezés alapján a következő katonákat léptettem volna elő:

1. J18

2. J23

3. J26

Továbbá tartalékba helyeztem volna előléptetési alkalmasság szempontjából a következő katonákat:

1. J4

2. J12

3. J27

Ezen rangsor bár szubjektív, mégsem másítottam volna meg, hiszen nem ismertem jobb módszert a kiválasztásra. Bíznom kellett tehát abban, hogy a szakaszvezetők jobban képesek mérlegelni a katonai tulajdonságok fontosságának súlyát.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Sokat gondolkodtam, hogy milyen tulajdonságok alapján válasszam ki azokat a közkatonákat, akiket elő akarok léptetni szakaszvezetővé. Vita volt, hogy vezető kiválasztásnál be kellene e tennem az attribútumok közé a "fizikai erőnlét értéke" és "célzási pontosság" attribútumokat, elvégre a vezetői tulajdonságoknál ezen tulajdonságok háttérbe szorulhatnak. Arra a következtetésre jutottam, hogy bár vezető kiválasztásról van szó, de a szakaszvezetőnek a terepen kell teljesítenie, így mindenképpen jónak láttam, ha felveszem őket az attribútumok sorába.

Objektumok (sorok)

 • J1
 • J2
 • J3
 • J4
 • J5
 • J6
 • J7
 • J8
 • J9
 • J10
 • J11
 • J12
 • J13
 • J14
 • J15
 • J16
 • J17
 • J18
 • J19
 • J20
 • J21
 • J22
 • J23
 • J24
 • J25
 • J26
 • J27
 • J28
 • J29
 • J30

Attribútumok (X, Y oszlopok)

 • Empatikus teszt érték (pontszám) Irány: 0, azaz minél magasabb pontszámot ér el, annál esélyesebb az előléptetésre
 • Konceptuálsi készség értéke (pontszám) Irány:0, azaz minél több pontot szerzett a teszten annál esélyesebb az előléptetésre
 • Improvizációs készség értéke (pontszám) Irány:0, azaz minél több pontot ért el a felmérés során, annál kreatívabb, annál valószínűbb hogy előléptetésre számíthat
 • Stressztűrő képesség értéke(pontszám) Iárny:0, azaz minél magasabb az érték, annál jobban bírja a stresszt, annál esélyesebb előléptetésre
 • Pszichológiai teszt értéke (pontszám) Irány:0, azaz minél magasabb pontszámot ért el a teszt során, annál valószínűbb az előléptetés
 • Fizikai erőnlét értéke (pontszám) Irány:0, azaz minél magasabb az érték, annál jobb a fizikai erőnlét, és annál esélyesebb az előléptetés
 • Célzási pontosság értéke (pontszám) Irány:0, azaz minél magasabb az érték, annál pontosabban céloz, annál valószínűbb az előléptetésre

A feladat által érintett célcsoportok

 • Magyar honvédelem vezérkara
 • Nemzetközi katonai szövetségek vezetői
 • Rendfenntartó erők vezetői
 • Különleges alakulatok vezetői

Elsősorban azért ők az érintett célcsoportok, mert ők az illetékesek akik alkalmazhatják ezen katonai kiválasztási rendszert, illetve a legtöbbször nekik kell fontosabb döntéseket meghozniuk kiválasztás szempontjából. A kiválasztási folyamatok korszerűsítésére szolgálhatna ez a kiválasztási módszer. Továbbá az attribútumokat specifikus igényeknek megfelelően lehetne módosítani, nem csak közkatonák kiválasztására, hanem akár vezetői pozícióba való kiválasztási eljárásként is. A katonaság hierarchiáján belül széleskörűen át lehetne alakítani a rendszert szakaszvezetők kiválasztásától, akár vezérkari tagok kiválasztásáig.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

Remélem, hogy minél rövidebb idő alatt megoldást tudok találni arra, hogy kiket is lehetne előléptetni szakaszvezetővé. Úgy szeretném megtalálni a jelölteket, hogy azok a hadsereg számára a lehető legnagyobb hasznosságot jelentse, és a hadsereg is meg legyen elégedve a kiválasztott személyekkel. Megfelelő kiválasztás esetén a választott személyek a felmerülő problémákat gyorsan, pontosan és hatékonyan fogják tudni megoldani. A katonák megfelelő irányítás alatt szintén hatékonyabbak lesznek, és a bevetések során vélhetőleg a halálozási arány is kevesebb lesz. Forintosítva az összegeket, amelyek felmerülnek a feladat során, a következők lehetnek (nettó összeg):

 • Módszer kidolgozása adott katonai megbíónak: 100.000 Ft
 • Előléptetett személy havi bére: 140. 000 Ft
 • Cafetéria: 9000 Ft
 • Lakhatási támogatás havonta: 80.000 Ft
 • Katona halála esetén:
  • Temetés finanszírozása: 120.000 Ft
  • Gyermeknevelési támogatás/ gyerek: 23.850 Ft

Ezen összegek azt mutatják, hogy milyen költségek léphetnek fel egy szakaszvezetőnél, illetve a katonák elhalálozása esetén. A felsorolt költségek csupán alapköltségek, melyek rangtól, és egyéb tényezőktől függően nőhetnek. Jogos tehát a feltételezés, hogy megfelelő kiválasztás esetén a halálozási arány csökken, ezáltal csökkennek a hadászati kiadások is. Kiválasztási rendszerem alkalmazásával tehát nagyobb az esélye a beválásnak, így a kiválasztási eljárás költséghatékonyabb, illetve nem kell többszörösen megismételni a kiválasztást, nem megfelelő személyek lefokozásánál. A kiválasztásnál a költségekben már megmutatkozik a saját hasznom, amely az egyénenkénti kiválasztásra tett 20%-os felár, továbbá a módszer beválása esetén a rendszer know-how eladásával további haszonra tehetnék szert.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

 • Első lépésként készítettem egy alap táblázatot, amely tartalmazza a szakaszvezetői pozícióért induló személyeket, illetve a szempontokat, amik alapján a kiválasztás történt.
 • Második lépésben készítettem egy meta adatbázist a jobb átláthatóság és összehasonlíthatóság végett.
 • A következő lépésben készítettem egy darabra vonatkozó kimutatást, hogy megbizonyosodjam arról, hogy minden objektumnál, az adott attribútumhoz csak egy értéket rendeltem hozzá. Így például nem fordulhat elő, hogy a "célzási érték" attribútumhoz két tesztérték lett rögzítve.
 • Ezt követően készítettem egy értékre vonatkozó kimutatást.
 • Legvégül elkészítettem az elemzés munkalapon egy rangsorolást, majd ebből kiindulva elkészítettem a Coco Online-t, ami alapján kiválaszthatom azt a három szerencsés személyt, akit elő lehet léptetni szakaszvezetővé. Továbbá a jövőbeli kiválasztásokra gondolván tartalékba helyeztem a második három legjobbat, a majdani szakaszvezető pozícióba léptetéshez.


 • Meg kell jegyeznem viszont, hogy az alapadatokhoz vettem egy Y0 értéket, amely 100 pontot ért. Ez adta meg a lehetőséget, hogy midnenki egyenlő esélyekkel induljon a szakaszvezetői posztért, illetve hogy megtudjuk azt, hogy a jelöltek mennyire hasonlítanak az idealizált személyre.

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

Az elemzés során nyolc főt azonnal ki lehetett zárni, mert az eredményeik signifikánsan gyengébbek voltak a többiek eredményeihez képest. (y*=101>y=100) Én azt az első három személyt kerestem, illetve tartalékban a második három személyt, akik nemcsak a becslés értékét halladták meg, de a legjobb értékkel rendelkeztek a többiekéhez képest.

Az eredmények az XLS dokumentumom, elemzés munkalapján találhatóak a Coco mátrix című táblázatban.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

A szubjektív szakaszvezetői vélemény alapján hozott döntés egértelműen eltér a hasonlóságelemzés által kapott eredménytől. A szubjektív kiválasztás során előfordult, hogy több jelölt is ugyan olyan pontszámot ért el, ezáltal a szerencsére bízva is elvégezhettük volna az előléptetést, de ez az eredmény nem elfogadható. A hasonlóságelemzés ezzel ellentétben egyértelműen megmutatta a jelöltek közötti különbségeket, mely alapján kiválaszthattam az első három legjobb jelöltet előléptetésre, akik a következőek voltak:

 • J24
 • J12
 • J9

Továbbá kiválaszthattam a jövőre vonatkozóan a következő három legjobbat, akik majdani előléptetésre számíthatnak:

 • J18
 • J27
 • J26

Egyértelműen látható, hogy a best practice- nél feltűntetett eredmények signifikánsan eltérnek az objektív összehasonlító elemzés eredményeitől. Számomra ezen döntés így már elfogadható, illetve igazságosabbnak tartom, és felelősség vállalás szempontjából jobban alátámasztható, dokumentummal indokolható.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

A megoldás során arra a következtetésre jutottam, hogy az összehasonlító elemzés megfelelően alkalmazható nagyobb számú objektumok elemzésekor is, illetve bár az elemzésem fiktív adatok alapján készült, megfelelő eredményekre jutottam. Némely jelöltek értékei között nem voltak olyannyira signifikáns különbségek, ám így is megfelelő különbségek alakultak ki a jelöltek értékei között a döntés meghozatalához. Az eljárás során sikeresen ki tudtam jelölni azt a három személyt a harminc főből álló jelölt sokaságból, akiket elő lehet léptetni szakaszvezetővé, továbbá jövőbeli előléptetéshez tartalékba is tudtam helyezni további három jelöltet, így számomra teljes mértékben megérte a feladat elvégzésére fordított idő, melyet így rendkívül hasznosnak vélek.

Mivel eredményesen lezajlott az elemzés, ki tudtam jelölni három előléptethető és három jövőben előléptethető személyt, így megállapítható, hogy a megrendelő katonai szervnek megérte a beruházni az elemzésre. Rentgeteg költséget megtakarít az elemzésemmel, továbbá sikerült elérni a tervezett hasznosságot. Tehát kifizetik számunkra a módszer kidolgozásának díját (100.000 Ft), valamint a kiválasztott személyekhez kapcsolódó díjakat is, amelyeket felsoroltam a várható hasznosságnál.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok