Kilépés

A Miau Wiki wikiből

Forrás

XLS

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Munkatársak kilépési veszélyeztetettsége. Egy multinacionális termelő vállalat felmondott dolgozói adatainak elemzése, mely segíti a HR osztály munkáját.

A feladat előtörténete

A magas kilépési ráta miatt a vállalatnál több ízben készítettek elégedettségi felméréseket, és bevezették a kilépési interjú alkalmazását is. Így kialakult egy álatlános kép arról, hogy melyek azok a területek ahol legnagyobb a fluktuáció, illetve hogy mit tehet a szervezet alkalmazottai elégedettségi, elkötelezettségi szintjének növelése érdekében. Számos intézkedést vezettek be: emelték a béreket, bevezették a lakhatási támogatást, több tréningre küldték el az alkalmazottakat, de a kilépettek száma nem csökkent az elvárt mértékben.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

A felhasznált elégedettségi kérdőívek egy általános képet rajzoltak a vállalatról. Rávilágítottak az adott szervezet gyengeségeire alkalmazottai meglátásában, csoportokra, melyek különböző területeken kimagaslóan elégedettek vagy jelzésszerűen elégedetlenek valamivel. Azonban arra a kérdésre nem tudtak konkrét választ adni, hogy az adott helyzetben mely munkavállalók azok akik biztosan el fognak menni, bármilyen módosítás bevezetése mellett, és melyek azok akiknek kilépése még megelőzhető. A kilépési interjúk bevezetése részben segített pontosabban feltárni a cégen belüli problémákat, de ettől az ezköztől sem kapott kielégítő választ a cég. A feladat célja megállapítani a munkatársak kilépési kockázatát a már kilépett munkatársak rendelkezésre álló adatainak elemzése segítségével.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

A feladatban szereplő nevek és adatok fiktívek. A pontozás véletleszerű. A feladat megoldása során olyan adatokat gyűjöttem, melyeket valós foglalkoztatás során a munkaadónak tudni kell a munkavállalóról. Ezek a következők: Név Születési idő Lakcím Nem

Az adott pozícióhoz szükséges további adatok: Végzettség Bér Túlóraszám

Ezek az információk szükségesek a kilépési kockázat megállapításához, az általam említetett munkavállalók és adataik azonban fiktívek, a képzelet szüleménye.

A feladat által érintett célcsoportok

A kutatás konkrét csoportja egy a magyar piacon kis múlttal rendelkező termelő multinacionális vállalat felmondott emberei. A modell bármely vállalat esetében alkalmazható, mely gondos figyelmet fordít alkalmazottai megtartására. A szükséges információk a munkatársak céghez való belépésekor rögzített adataiból nyerhetők. Véleményem szerint a módszer egy szélesebbkörű felhasználásra adhat alapot. Segítségével nemcsak előre tudjuk jelezni a várható felmondásokat, de a cég számára egy optimális rendszer kidolgozására is lehetőségyet nyújt. Meg lehet állapítani, hogy az adott szervezeti kultúrához, felépítéshez, munkastílushoz mely végzettség, életkor, fizetési sáv, tréningmennyiség a megfelelő.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

Az eddig egy viszonylag szubjektív megítélés alapján történő változtatások bevezetése helyett egy újítási, megtartási programban alátámasztott objektivítás dominálhat.

A válaszokat befolyásoló tényezők

Az objektum a 6, csak kezdőbetükkel jelölt fiktív kilépett munkavállaló. Attributum: Nem (nő, vagy férfi), Életkor (27 és 43 között), Lakóhelyi távolság (munkahelytől való távolság km-ben), Végzettség (középfokú, főiskola, egyetem), Bér, Túlóra száma (éves túlóraszám), Tréning (tréningen eltöltött órák száma), Cégben maximálisan eltöltött idő hanyad részét töltötte a vállalatnál.

A fent említett adatok fontos szerepet játszanak az előrejelzésben. A modell olyan számszerűsíthető adatokat vesz igénybe, melyeket a munkavállalók belépésekkor minden vállalat rögzít. Legfontosabb befolyásoló tényező a kimutatás készítése, az adatok helyes értelmezése, a COCO-online hozzáférése és használata. Az általam kiválasztott mutatók fontos szerepet játszanak a vállalati érték kialakításában, de nem szabad elfelejteni, hogy ha valóban felelősségteljes döntést akarunk hozni, figyelembe kell vennünk a vállalat egyéb paramétereit is (kultúra, imázs, lehetőségek)

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

I. Adatbázis készítése 1.Alapadatok felvétele: személyek és adataik 2. A keletkezett adathalmazból objektum-attributum mátrix készítése II. PIVOT tábla szerkesztése 1. Pivot tabla készítése 2. Pivot tábla segítségével alapellenőrzés 3. Adattábla elkészítése a számított értékekből III. COCO tábla elkészítése IV. Az eredmények alapján a kilépési kockázat elemzése

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

A fúzió alapján létrehozott táblázat szerint, az adott multinacionális termelő vállalat esetében, az a munkavállaló fog leghamarabb felmondani aki:

1) átlagos bérben részesül, legalábbis alacsony bérezésű

2) nagyon fiatal vagy a szervezetnél a legidősebb kategóriába tartozik

3) a legtöbb képzésben részesült

4) a legtöbbet dolgozik (túlóra száma a legmagasabb).


A megoldásból látható, hogy a legmeghatározóbb szerepe a kilépés kockázatában a bérezésnek és az életkornak van. E két attribútumnak a hatását erősítheti vagy gyengítheti a többi tényező, mint például a lakóhelyi távolság, a tréningeken való részvétel, vagy a túlórák mennyisége.

Egyáltalán nem játszik szerepet a döntésben az egyén végzettsége.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

Az elemzés eredménye értelmében az adott fiktív vállalat vezetősége oda kell figyeljen az arányok megfelelő felállítására.

A táblázat segítségével meg tudja állapítani, hogy munkavállalói, az adott körülmények között, hányad részüket töltötték el a szervezetben maximálisan eltöltendő idejükből. Az is kiderül, hogy mely faktorok veszélyesek rájuk, melyeket időben ki lehet küszöbölni, és ezáltal maradásra ösztönözhetők.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

nyilatkozat és kitöltési segédlet