Kilépés2

A Miau Wiki wikiből

Forrás

XLS

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Egy termelő vállalat kilépett dolgozók adatainak elemzése, mely segíti a HR munkáját. A vizsgálat célja, a mezőgazdasági idénymunka hatása a szakképzetlen dolgozók kilépésére.

A feladat előtörténete

A magas kilépési ráta miatt a vállalatnál több ízben készítettek elégedettségi felmérést, és bevezették a kilépési interjút. Így kialakult egy általános kép arról, hogy melyek azok a területek ahol a legmagasabb a fluktuáció, illetve melyek azok az időszakok amikor kimutathatóan megugrik a kilépők száma. A munkabéreknél ugyan bevezették a ledolgozott idő arányában történő béremelést, de a kilépettek száma lényegesen nem csökkent.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

Az elégedettségi kérdőívek elemzése nem adott konkrét választ arra a kérdésre, melyek azok a munkavállalók akik nagy valószínűséggel el fognak menni, illetve bármilyen módosítás bevezetése mellett (pl. kafetéria rendszer bővítése) melyek azok a dolgozók akiknek kilépése még megelőzhető. A kilépési interjú bevezetésével sem kapott kielégítő választ ezekre a kérdésekre a vállalat irányítás. Ellenben, felmerült egy vizsgálandó szempont: a mezőgazdasági idénymunka hatással van-e a szakképzetlen dolgozók kilépésére? A feladat célja, megállapítani a munkatársak kilépési kockázatát, a már kilépett dolgozók rendelkezésre álló adatainak elemzése segítségével.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Egy konkrét termelő vállalat munkaügyi adatbázisának felhasználásával a dolgozói törzs állományból kiindulva állnak rendelkezésre adatok.(adatvédelmileg biztosított a nevek anonimitása, így a védett adatok valós forrása nem feltárható) '''''ADAT1'''''- a kilépett dolgozók adat állománya -NÉV (anonimizált) -ÉLETKOR (év) -MUNKÁBAN ELTÖLTÖTT IDŐ (ledolgozott hónapok száma) -NEM (kód típusú adat: 1-férfi, 2- nő) -BESOROLÁSA (kód típusú adat: 1-szakképzelen, 2-szakképzett)(a vizsgálati szempontok szerint kialakított kód) -KILÉPÉS DÁTUMA (2007 januártól eltelt idő, hónapokban megadva) (A feladatnak megfelelően ez mutatja meg, hogy a dolgozó idénymunka idején lépett-e ki.) '''''ADAT2'''''- Az adatok struktúrája megegyezik az ADAT1-el, kibővítve az állományt a még aktív dolgozókkal. Így vizsgálható ezen munkavállalók kilépési valószínűsíthetősége. (Ennek érdekében a kilépési dátum az ő esetükben „99” –re módosul.

A feladat által érintett célcsoportok

A kutatás konkrét csoportja egy magyar piacon termelő vállalat felmondott dolgozói és aktív állománya. (A vállalat közvetlen környezetében mezőgazdasági munkalehetőség van. A termelési folyamatok legnagyobb részéhez nincs szükség szakképzett munkaerőre.) A szükséges információk a munkatársak céghez való belépésekor rögzített adatokból nyerhetők.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

A feladat kiértékelése után a vezetőség információt kaphat a HR állapotáról. Az itt levezetett hasonlóság elemzés rámutat, további módszerek bevonását, változtatások bevezetését teheti szükségessé a termelés hatékonysága érdekében. Rávilágít a feladat az esetleges átszervezés, bérezési-kompenzáció szükségessége, bizonyos dolgozók esetében.

A válaszokat befolyásoló tényezők

A feladat kiértékelése után a vezetőség információt kaphat a HR állapotáról. Az itt levezetett hasonlóság elemzés rámutat, további módszerek bevonását, változtatások bevezetését teheti szükségessé a termelés hatékonysága érdekében. Rávilágít a feladat az esetleges átszervezés, bérezési-kompenzáció szükségessége, bizonyos dolgozók esetében.

  • kora (irányultság: ???)
  • munkában eltöltött idő (irányultság: ???)
  • neme (irányultság: ???)
  • besorolása (irányultság: ???)


Az irányultság arra mutat rá, vajon a kilépés dátuma (Y) és a befolyásoló tényezők között egyenes, fordított arányosság, esetleg valamilyen optimum jellegű összefüggés vélelmezhető...

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

I.- Adatbázis készítés: 1. alapadatok felvitele: személyek, adatok 2. A keletkezett adathalmazból objektum-attributum mátrix készítése 3. Ellenőrzés, a kimutatás varázsló segítségével 4. A megfelelő irányok meghatározásával, sorszám függvény alkalmazásával, sorrend felállítása 5. COCO-tábla készítése az F-keres függvény segítségével

II.- Bővített adatbázis készítése: 1. Az alap alapadatok kibővítése az aktív dolgozókkal, 2. 2-5 lépések ismétlése az új adatbázissal.

III.- A kapott eredmény kiértékelése

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

A COCO – elemzés lefuttatása is megerősítette a feltételezésünket; A szakképzetlen, 35 év alatti dolgozóknál az év első felében (3.-4.- hónapban, a „tavaszi idénymunkák idején”) az átlagnál nagyobb intenzitású a kilépők aránya. A feladat tovább fejlesztett változata, az aktív dolgozókkal bővített adatállománnyal lefuttatott hasonlóság elemzés egyértelműen kimutatja az aktív dolgozóknál a kilépés esélyeit. A szakképzetlen dolgozóknál 50% körülire becsüli a program ennek esélyét.


Milyen XLS-munkalapok mely cellái alapján tudja az Olvasó bizonyítottnak elfogadni a fenti eredményeket?

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

Mivel valós vállalati adatokkal dolgoztunk, az eredmény egyértelművé teszi, hogy a cég vezetésének és a HR-nek komolyan foglalkoznia kell az adott probléma kezelésével. A módszer alkalmazásával, már belépéskor valószínűsíthető, melyik dolgozónál lehet számítani a rövid munkavállalásra, kilépés veszélyére. Ennek ismeretében a termelési folyamat olyan részére kell alkalmazni a dolgozót (a próbaidőre) ahol a hirtelen felmondás, a munkaerőpótlás a legkisebb veszteséggel jár.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

Megérte-e elvégezni az elemzést?

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

A feladat megoldása során nem találtam kapcsolódó, vagy konkurens megoldásokat.

nyilatkozat és kitöltési segédlet