Kilépő dolgozók

A Miau Wiki wikiből

Forrás

http://miau.gau.hu/nappalos/2008osz/hr/csa.xls


A feladat előtörténete

Cégünk kiválasztási folyamatának egyik eredménymutatója a felvett munkavállalók elégedettsége, és ezáltal a legnegatívabb visszajelzés, ha egy új munkavállaló viszonylag rövid időn belül elhagyja a céget. Ennek okai sokszor olyan paraméterekben gyökereznek, melyek már az önéletrajz alapján kiszűrhetők lennének, és így maga a kiválasztási folyamat is meggyorsítható lenne. Ilyen paraméterek például a munkahelytől való távolság, a fizetési igény és a ténylegesen kapott fizetés közti különbség, a gyermekek száma (ezesetben rendszerint releváns az adott kolléga neme), és sok esetben az is, hogy melyik csoportba, területre kerül cégünkhöz. Hasznos lenne egy olyan rendszer kialakítása, mely a meglévő adatbázis és annak frissítése alapján a beérkező önéletrajzok vizsgálatakor a fenti és egyéb paraméterek leszűrésével százalékos arányban megadná, hogy az adott jelölt milyen eséllyel marad hosszútávon a cégnél.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

A feladat megoldásához első lépésben összegyűjtöttem a 2008-ban belépő dolgozókat (azokat is, akik még nálunk dolgoznak, és akik már elhagyták a céget), illetve az ő következő paramétereiket: fizetési igény és fizetés közti különbség, lakóhely távolsága a munkahelytől, gyermekek száma, a cégnél eltöltött idő (számszerűsíthetőek); továbbá nemük, végzettségük foka, munkacsoport. A kilépők és az összegyűjtött paraméterek száma viszonylag kevésnek bizonyult ahhoz, hogy látványosan bizonyítsa a tényt, hogy akik nem kapják meg az igényelt juttatást, messze laknak a cégtől és több gyermekük van, korábban távoznak a cégtől. Ezt azonban a tapasztalat mutatja, és – bízom benne –, hogy az adatok számának növekedésével létre fog jönni ez a kimutatás, melyet még lehet korrigálni a nem számszerűsíthető fenti paraméterekkel, melyek szintén befolyásolják a fluktuációt.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Objektumok (sorok)

A 2008. évben belépett dolgozók neve.

Attribútumok (X, Y oszlopok)

A 2008-ban belépett dolgozók következő adatai: fizetési igény és tényleges fizetés közti különbség, lakhely távolsága a munkahelytől, gyermekek száma (X), a cégnél eltöltött idő napokban (Y)

A feladat által érintett célcsoportok

A feladat a kiválasztással foglalkozó HR szakemberek munkáját hivatott segíteni, a kiválasztási folyamat előszűrési fázisától.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

Megfelelő méretű adatállommány megléte esetén a kiválasztási folyamatok hasznos segítője lehet a feladat a kiválasztás folyamat előszűrési fázisától kezdve, az önéletrajzok által adott paraméterek felhasználásával.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok