Kiválasztás

A Miau Wiki wikiből

Forrás

XLS

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Kiválasztási folyamat támogatása. A kiválasztást különböző módszerek segítik, melyek nagyon sok szubjektív elemet tartalmaznak. Kérdőívek alapján a különböző kompetenciák összehasonlítása, a kiválasztással foglalkozó szakemberek számára.

A feladat előtörténete

A kiválasztás örök dilemmája, hogy megfelelő ember kerüljön a megfelelő munkakörbe. Kiválasztás nagyon fontos tényező, és sokszor figyelmen kívül hagyjuk, hogy komoly költségekkel, veszteséggel járhat ha a kiválasztás félre siklik. Kiválasztás folyamán sok a szubjektív tényező, - sok helyen e szerint is döntenek - de különféle módszerek segítik az objektivitást is, úgy mint a tesztek sokféle fajtája, különféle informatikai megoldások, melyek a kiválasztás folyamatában arra hivatottak, hogy segítséget nyújtsanak azon eszközök használatában, melyekkkel elkerülhető a téves kiválasztás. Feladatomban én is szeretném az objektív összehasonlítást segíteni, erősíteni.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

Feladatomat cégünknél egy éppen megüresedett munkakörre beérkezett jelentkezések kapcsán készítettem el. Egy kérdőívet prezentáltam, mely azokat a kompetenciákat tartalmazza, melyek fontosak, és szükségesek a munkakör betöltéséhez. Ezek a kompetenciák a tanulmányokra, nyelvtudásra, számítógépes ismeretekre, munkaügyi információkra, készségekre, képességekre vonatkoznak.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Adatgyűjtés a kitöltött kérdőívek alapján történt. Tizenegy fő jelölt töltötte ki a kérdőívet az interjú előtt. Majd ezután következett a személyes beszélgetés. A kitöltött kérdőíveket összegyűjtöttem majd egy adatbázisban rögzítettem. Az összehsonlítás ez alapján történt. A kérdőív az xls file első munkalapján található.

A feladat által érintett célcsoportok

Az érintett célcsoportok a cégeknél human területtel ezen belül a kiválasztással foglalkozó szakemberek, továbbá azon vezetők akiknek döntési felelőssége van a kiválasztás kapcsán, hogy ki fogja majd betölteni a megüresedett pozíciót. Az Ő munkájukat, a jelöltek kiértékelését tudja elősegíteni ez a fajta összehasonlítás.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

A kiválasztás döntésének elősegítése, hogy a munkakör elvárásainak megfelelő legideálisabb jelölt tudja majd betölteni a munkakört.

A válaszokat befolyásoló tényezők

A kitöltött kérdőívek esetében a következő befolyásoló tényezőket vettem figyelembe:

- születési dátum, - végzettség foka, - angol nyelvtudás, - Mikrosoft Word, - Mikrosoft Excel, - SAP, - szakmai tudás és tárgyi tudás, - problémákat és célokat kifejteni, - bruttó fizetési bérigény.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

'Objektumok melyeket figyelembe vettem, az a tizenegy jelölt, akik a kérdőíveket kitöltötték. természetesen a nevüket csak két nagy betűvel jelöltem. CT, GC, JK, MA, MD, NÁ, SM, ST, SV, SZ, ZI.

Attribútumoknál a következőket vettem figyelembe. - angol nyelvtudás, Mikrosoft Excel, Mikrosoft Word, Munkatervezés és struktúrálása, Problémákat és célokat kifejteni, SAP ismeret, Szakmai és tárgyi tudás, Születési dátum, Végzettség foka, Bruttó fizetési bérigény.

Gyakorlati lépések:

- kérdőív készítése, - adatbázis elkészítése, - primer adattábla elkészítése, - pivot adattábla elkészítése, - COCO tábla készítése az F-keres függvény segítségével, - Kapott eredmények kiértékelése sorozatösszeg és HA függvény segítségével. - Kiegészítő számítások Átlag és Szórás függvény segítségével.

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

A COCO lefuttatása három féle eredményt hozott. Becsléshez képest a C.T és G.C jelölteknek a bruttó fizetési bérigénye magasabb, mint a becslés által meghatározott összeg, tehát ők drágák, ami azt jelenti, hogy nem tudunk nekik annyit fizetni, mint amennyit ők igényelnek. Kettő jelöltnek ( N. A és S.M) a becsléshez képest a bruttó fizetési bérigénye alacsonyabb, mint a becslés által meghatározott összeg, tehát ők olcsók, ami azt jelenti, hogy a becslés által meghatározott összegig tudjuk kielégíteni bruttó fizetési bérigényüket. A többi jelöltünknek a bérigénye kiegyenlített, ami azt jelenti, hogy az általuk kért bérigény és a becslés öszzhangban van, tehát kiegyenlített. A COCO online eredményében egy másfajta megközelítés hozott eredményt. A COCO online szerint az összes attribútum zaj, az SAP kivételével, tehát csak ebből számolt. A kiválasztással foglalkozó kolléga érdekesen szemlélte az eredményt. ' A kiválasztási folyamat időigényes, nagyon oda kell figyelni az egyes kompetenciáknál, - ami már igen szubjektív - ezek a kompetenciák fontosak, de a kollégának nem a legfontosabb volt az SAP tudás, tehát Ő más kompetenciát tartott a legfontosabbnak.''''

Megj.: Az online eredményben az SAP-tudás nem a legfontosabb, hanem ez az a tulajdonság, mely leginkább összhangban van a bárigénnyel, vagyis a jelentkezők azt gondolják, ha van ilyen képességük, többet érnek! A solver a szakmai tudást emelte ki hasonló módon, minden egyéb tulajdonságot zajnak tekintve! De mindkét közelítés ugyan azon objektumokat érezte alul- és felülértékeltnek!

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

Végeredményeket figyelembe véve a kiválasztással foglalkozó kollégámnak a következőket tanácsoltam: válassza azokat a jelölteket további bemutatásra, akinek van innovatív tulajdonsága, mert a tizenegy jelölt közül csak egy rendelkezik ezzel a kompetenciával ( problémákat és célokat kifejteni ) továbbá, azt a jelöltet ahol a becslés és a bruttó fizetés között a legnagyobb a különbség mínuszban. SAP ismeretekkel rendelkező jelöltek közül pedig azt a kettőt akik mint alkalmazottak jelentkeztek. Ezeket a jelölteket érdemes bemutatni majd a következő interjúnál.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

A hagyományos kiválasztási folymatok, az interjúk, ahol személyesen találkozunk a jelöltekkel, esetleg teszteket íratunk velük, majd találkozunk még velük többször is, ahol különböző szintű és döntési folymatban részvevő kollégának mutatjuk be a jelölteket. Ez rettentő időigényes, nagyon sok pénzbe kerül. Az interjúk során felhalmozott információk alapján, természetesen csak azon információk amit a jelöltek átadnak az interjúztatóknak, próbálják a legmegfelelőbb jelöltet kiválasztani. Az általam elkészített összehasonlítás segítséget ad abban, hogy a különböző attribútumok felhasználásával megtaláljuk a legjobb objektumokat vagyis a jelölteket akikkel érdemes további beszélgetéseket folytatni. Ezzel a módszerrel sok időt és pénz takaríthatnak meg a cégek.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

HA a munkatervezés és struktúrálása 4, ÉS a problémákat és célokat kifejteni 3, ÉS a SAP 4, ÉS a szakmaitudás és tárgyitudás 4, ÉS a születési dátum 1, ÉS a végzettség foka 2, AKKOR a bruttó fizetési bérigény 200.001.-Ft - 300.000.-Ft között van.

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

Feladatom megoldása során nem találtam kapcsolódó illetve konkurens megoldásokat. Igaz vannak informatikai megoldások, de ezek kész programok. Lásd NEXON nexONHR modulja, elsősorban a HR adminisztrációs hátterének megtermtésében, és jelentősen egyszerűsíti a toborzás-kiválasztás teljes folyamatának nyilvántartását, menedzselését.