Legjobbeu

A Miau Wiki wikiből

Forrás dokumentum megadása

http://miau.gau.hu/oktatas/2013tavasz/legjobb_eu_orszag.xlsx

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Melyik a legélhetőbb ország az Európai Unión belül?

A feladat előtörténete

A hírekben nagyon sokat hallani arról, hogy melyik a legélhetőbb ország a Földön. Ez felkeltette az érdeklődésemet, és megpróbáltam megkeresni a választ arra a kérdésre, hogy az Európai Unión belül vajon hol a legjobb élni.

A feladatmegoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

 • Az elemzés menetét mutatja a forrásdokumentum gondolat menet munkalapján található ábra, mely megkönnyíti az elemzés értelmezhetőségét. Amennyiben nem ismerkedem meg a tantárggyal, akkor az alábbi elemzések készültek volna el:
 • A szükséges alapadatok munkalapon található az elemzéshez szükséges társadalmi és gazdasági mutatók, melyek a ksh.hu oldaláról kerültek letöltésre.
 • Az összesített adatok munkalapon került összesítésre valamennyi ország összes mutatója.
 • Mivel nem minden ország nyújtott teljes adatszolgáltatást, ezért az elemzés kétféle adatból készült el:
  • A módosított adatok munkalapon szereplő hiányzó adatok Trend függvénnyel becslésre kerültek, a becsült adatok sárgával jelölve, és egy kockázati preferencia (hiányos adatszolgáltatás miatt) „büntető pont” (P oszlop) beszúrásra került.
  • A módosított adatok 2 munkalapon törlésre kerültek azok az országok, melyeknek hiányos volt az adatszolgáltatásuk. Valamennyi elemzés során ezen törölt országok a rangsorolás során az utolsó, 27. helyet érték el.
 • Az első elemzés során a módosított adatok munkalapon megadásra került a „józan paraszti ész” szerinti irányvonalak megadása (2. sor). Ez alapján az irányvonal alapján az OAM_1 munkalapon rangsorolásra kerültek az országok (T1:V28), ez az ösztönös megoldás 1.
 • A második elemzés a módosított adatok 2 munkalap adataival számol. Ez alapján került rangsorolásra az OAM_2 munkalapon az új sorrend az előző elemzéssel megegyező irányvonalakkal. Az elemzés alól kizárt országok 297. helyezést "értek" el (T1:T28). Ezek az országok: Olaszország, Lettország Görögország, Luxemburg, Málta, Svédország, Belgium, Bulgária, Hollandia, Dánia, Finnország, Franciaország, Szlovákia. Ez alapján került újra rangsorolásra a 27 ország, mely az ösztönös megoldás 2 (S1:U28).
 • A folyó fizetési mérleg egyenlegének %-át a GDP arányában mutató az első két esetben oly módon lett figyelembe véve, hogy minél nagyobb, annál jobban biztosítja a megfelelő életszínvonalat (ld: 5.2 pont első elemzés). Viszont az is reális elvárás lehet a folyó fizetési mérleg egyenlegétől, hogy minél közelebb legyen a 0%-hoz. Ezen gondolaton alapulva az adatok oly módon kerültek átszámolásra, hogy a negatív értékek megszorzásra kerültek (-1)-gyel, és az irányvonal megváltozott 0-ról 1-re (ld: 5.2 pont OAM_3 elemzés).
 • A módosított adatok 3 munkalapon található adatok a módosított adatok munkalap adatai alapján kerültek kialakításra oly módon, hogy a folyó fizetési mérleg negatív adatai (I oszlop) megszorzásra kerültek (-1)-gyel, a többi adat megegyezik a módosított adatok munkalap adataival. Az irányvonalakat a 2. sor mutatja, a megváltozott irányvonal pirossal jelölve. Az OAM_3 munkalap sorrendje ezen adatokból került kialakításra. Az ösztönös megoldás 3 a T1:V28 tartományban található.
 • A módosított adatok 4 munkalapon található adatok a módosított adatok_2 munkalap adatai alapján kerültek kialakításra oly módon, hogy a folyó fizetési mérleg negatív adatai (I oszlop) megszorzásra kerültek (-1)-gyel, a többi adat megegyezik a módosított adatok_2 munkalap adataival. Az irányvonalakat a 2. sor mutatja, a megváltozott irányvonal pirossal jelölve. Az OAM_4 munkalap sorrendje ezen adatokból került kialakításra. Az ösztönös megoldás 4 a S1:U29 tartományban található. Az elemzés során törölt országok a 27. helyezést érték el.
 • Figyelembe véve a fenntartható fejlődést az élve születések száma, a mezőgazdasági termelés volumene, az ipari termelés volumene, a feldolgozóipar termelés volumene, valamint az egy főre jutó orvosok száma irányvonala megváltoztatásra került (ld: 5.2 pont OAM 5 elemzés). Az új irányvonalakkal a fenti 4 módosított adatok kerültek elemzésre.

A további elemzés a fenti gondolatmenetet folytatja:

 • OAM_5
  • A módosított adatok munkalap adataiból rangsorol.
  • Az irányvonal a 2. sorban található (a megváltozott irányvonalak pirossal jelölve).
  • Az ösztönös megoldás 5 a T1:V29 tartományban található.
 • OAM_6
  • A módosított adatok_2 munkalap adataiból rangsorol.
  • Az irányvonal a 2. sorban található (a megváltozott irányvonalak pirossal jelölve).
  • Az ösztönös megoldás 6 az S1:U29 tartományban található.
 • OAM_7
  • A módosított adatok_3 munkalap adataiból rangsorol.
  • Az irányvonal a 2. sorban található (a megváltozott irányvonalak pirossal jelölve).
  • Az ösztönös megoldás 7 a T1:V29 tartományban található.
 • OAM_8
  • A módosított adatok_4 munkalap adataiból rangsorol.
  • Az irányvonal a 2. sorban található (a megváltozott irányvonalak pirossal jelölve).
  • Az ösztönös megoldás 8 az S1:U29 tartományban található.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Az elemzéshez szükséges adatok a ksh.hu oldaláról kerültek letöltésre.

A 13 különböző gazdasági és társadalmi mutató - melyek a szükséges alapadatok munkalapon találhatóak - összesítésre került az összesített adatok munkalapon.

objektumok (sorok)

Objektumok azon európai országok, melyek 2010 évben az Európai Unió tagjai voltak: Ausztria Belgium Bulgária Ciprus Csehország Dánia Egyesült Királyság Észtország Finnország Franciaország Görögország Hollandia Írország Lengyelország Lettország Litvánia Luxemburg Magyarország Málta Németország Olaszország Portugália Románia Spanyolország Svédország Szlovákia Szlovénia

attribútomok (X,Y oszlopok)

 • Az első elemzés során (OAM_1 munkalap) a gazdasági-társadalmi adatok irányvonalai az alábbiak szerint kerültek megadásra:
  • élve születések aránya (x1): ezer lakosra - minél magasabb az élve születések aránya, annál magasabb az életszínvonal az adott országban, iránya - 0
  • halálozás aránya (x2): ezer lakosra - minél alacsonyabb a halálozás aránya, annál magasabb az életszínvonal az adott országban, iránya - 1
  • születéskor várható élettartam (x3): év - minél magasabb a várható élettartam, annál magasabb az életszínvonal az adott országban, iránya - 0
  • a 15-64 éves népesség foglalkoztatottsága (x4): % - minél magasabb a népesség foglalkoztatottsága, annál magasabb az életszínvonal az adott országban - iránya 0
  • kutatási-fejlesztési kiadások a GDP %-ában (x5): % - minél magasabb a kutatási-fejlesztési kiadás a GDP%-ában, annál magasabb az innováció fejlődése - iránya 0
  • egy főre jutó GDP vásárlóerő paritás alapján (x6): % - minél magasabb az egy főre jutó GDP, annál magasabb az életszínvonal az adott országban - iránya 0
  • a folyó fizetési mérleg egyenlege (x7): a GDP %-a - pozitív fizetési mérleg egyenlege biztosítja a magasabb életszínvonalat - iránya 0
  • a fogyasztói árak változása (x8): az előző évhez képest %-ban - a fogyasztói árak minél alacsonyabb változása biztosítja a magasabb életszínvonalat - iránya 0
  • a mezőgazdasági termelés volumenének változása (x9): az előző évhez képest %-ban - a mezőgazdasági termelés növekedése biztosítja a magasabb életszínvonalat - iránya 0
  • az ipari termelés volumenének változása (x10): az előző évhez képest %-ban - az ipari termelés növekedése biztosítja a magasabb életszínvonalat - iránya 0
  • a feldolgozóipar termelés volumenének változása (x11): az előző évhez képest %-ban - a feldolgozóipar termelés növekedése biztosítja a magasabb életszínvonalat - iránya 0
  • a 15-64 éves népesség munkanélküliségi adatai (x12): % - minél alacsonyabb a munkanélküliség, annál magasabb az életszínvonal - iránya 1
  • orvosok száma (x13): százezer lakosra - minél több orvos jut százezer lakosra, annál egészségesebb a társadalom, annál magasabb az életszínvonal - iránya 0
  • kockázat preferencia (x14): a hiányzó adatok esetén kerültek megadásra, minél magasabb, annál hiányosabb az adatszolgáltatás - iránya 1
  • Y0 (fiktív konstanst): azaz keressük az Európai Unió "legjobb" országát az x-ek és a rájuk vonatkozó irányok alapján - 10000
 • A második elemzés során(OAM_2 munkalap) az irányok nem változtak. (Kockázati preferencia nincs)
 • Az OAM_3 munkalapon végzett elemzés során vélelmezve, hogy a folyó fizetési mérleg egyenlege a gazdaság és ezáltal az életszínvonal szempontjából akkor megfelelő, ha annak abszolút értéke közelít a nullához, annak irányvonala megváltozott, a többi megegyezik az OAM_1 elemzés során végzett irányvonalakkal:
  • a folyó fizetési mérleg egyenlege (x7): a GDP %-a - minél közelebb van az értéke a nullához, annál biztosabb a megfelelő életszínvonalat garantálása - iránya 1
 • Az OAM_4 munkalapon végzett elemzésének irányvonalai megegyeznek az OAM_3 munkalapon végzett elemzéssel. (Kockázati preferencia nincs)
 • Az OAM_5 elemzés irányvonalai - figyelembe véve a fenntartható fejlődést, újra átgondolásra kerültek az irányvonalak:
  • élve születések aránya (x1): ezer lakosra - minél kisebb az élve születések aránya, annál magasabb az életszínvonal az adott országban, így megtartva a fenntartható fejlődést, iránya - 1
  • halálozás aránya (x2): ezer lakosra - minél alacsonyabb a halálozás aránya, annál magasabb az életszínvonal az adott országban, iránya - 1
  • születéskor várható élettartam (x3): év - minél magasabb a várható élettartam, annál magasabb az életszínvonal az adott országban, iránya - 0
  • a 15-64 éves népesség foglalkoztatottsága (x4): % - minél magasabb a népesség foglalkoztatottsága, annál magasabb az életszínvonal az adott országban - iránya 0
  • kutatási-fejlesztési kiadások a GDP %-ában (x5): % - minél magasabb a kutatási-fejlesztési kiadás a GDP%-ában, annál magasabb az innováció fejlődése - iránya 0
  • egy főre jutó GDP vásárlóerő paritás alapján (x6): % - minél magasabb az egy főre jutó GDP, annál magasabb az életszínvonal az adott országban - iránya 0
  • a folyó fizetési mérleg egyenlege (x7): a GDP %-a - pozitív fizetési mérleg egyenlege biztosítja a magasabb életszínvonalat - iránya 0
  • a fogyasztói árak változása (x8): az előző évhez képest %-ban - a fogyasztói árak minél alacsonyabb változása biztosítja a magasabb életszínvonalat - iránya 0
  • a mezőgazdasági termelés volumenének változása (x9): az előző évhez képest %-ban - a amennyiben a mezőgazdasági termelés nem haladja meg az elfogyasztható mennyiséget, az biztosítja a fenntartható fejlődést, ezáltal a magasabb életszínvonalat - iránya 1
  • az ipari termelés volumenének változása (x10): az előző évhez képest %-ban - az ipari termelés nem haladja meg az „elfogyasztható” mennyiséget, az biztosítja a fenntartható fejlődést, ezáltal a magasabb életszínvonalat - iránya 1
  • a feldolgozóipar termelés volumenének változása (x11): az előző évhez képest %-ban - a feldolgozóipar termelés nem haladja meg az „elfogyasztható” mennyiséget, az biztosítja a fenntartható fejlődést, ezáltal a magasabb életszínvonalat - iránya 1
  • a 15-64 éves népesség munkanélküliségi adatai (x12): % - minél alacsonyabb a munkanélküliség, annál magasabb az életszínvonal - iránya 1
  • orvosok száma (x13): százezer lakosra - ha kevesebb orvos jut százezer lakosra, feltételezzük, hogy nincs szükség annyi orvosra, mert a lakosok egészségesek, tehát magasabb az életszínvonal - iránya 0
  • kockázat preferencia (x14): a hiányzó adatok esetén kerültek megadásra, minél magasabb, annál hiányosabb az adatszolgáltatás - iránya 1
  • Y0 (fiktív konstanst): azaz keressük az Európai Unió "legjobb" országát az x-ek és a rájuk vonatkozó irányok alapján - 10000
 • Az OAM_6 elemzéshez szükséges irányvonalak megegyeznek az OAM_5 elemzés irányvonalaival. (Kockázati preferencia nincs.)
 • OAM_7 elemzésének irányvonala:
  • élve születések aránya (x1): ezer lakosra - minél kisebb az élve születések aránya, annál magasabb az életszínvonal az adott országban, így megtartva a fenntartható fejlődést, iránya - 1
  • halálozás aránya (x2): ezer lakosra - minél alacsonyabb a halálozás aránya, annál magasabb az életszínvonal az adott országban, iránya - 1
  • születéskor várható élettartam (x3): év - minél magasabb a várható élettartam, annál magasabb az életszínvonal az adott országban, iránya - 0
  • a 15-64 éves népesség foglalkoztatottsága (x4): % - minél magasabb a népesség foglalkoztatottsága, annál magasabb az életszínvonal az adott országban - iránya 0
  • kutatási-fejlesztési kiadások a GDP %-ában (x5): % - minél magasabb a kutatási-fejlesztési kiadás a GDP%-ában, annál magasabb az innováció fejlődése - iránya 0
  • egy főre jutó GDP vásárlóerő paritás alapján (x6): % - minél magasabb az egy főre jutó GDP, annál magasabb az életszínvonal az adott országban - iránya 0
  • a folyó fizetési mérleg egyenlege (x7): a GDP %-a - minél közelebb van az értéke a nullához, annál biztosabb a megfelelő életszínvonalat garantálása - iránya 1
  • a fogyasztói árak változása (x8): az előző évhez képest %-ban - a fogyasztói árak minél alacsonyabb változása biztosítja a magasabb életszínvonalat - iránya 0
  • a mezőgazdasági termelés volumenének változása (x9): az előző évhez képest %-ban - a amennyiben a mezőgazdasági termelés nem haladja meg az elfogyasztható mennyiséget, az biztosítja a fenntartható fejlődést, ezáltal a magasabb életszínvonalat - iránya 1
  • az ipari termelés volumenének változása (x10): az előző évhez képest %-ban - az ipari termelés nem haladja meg az „elfogyasztható” mennyiséget, az biztosítja a fenntartható fejlődést, ezáltal a magasabb életszínvonalat - iránya 1
  • a feldolgozóipar termelés volumenének változása (x11): az előző évhez képest %-ban - a feldolgozóipar termelés nem haladja meg az „elfogyasztható” mennyiséget, az biztosítja a fenntartható fejlődést, ezáltal a magasabb életszínvonalat - iránya 1
  • a 15-64 éves népesség munkanélküliségi adatai (x12): % - minél alacsonyabb a munkanélküliség, annál magasabb az életszínvonal - iránya 1
  • orvosok száma (x13): százezer lakosra - ha kevesebb orvos jut százezer lakosra, feltételezzük, hogy nincs szükség annyi orvosra, mert a lakosok egészségesek, tehát magasabb az életszínvonal - iránya 0
  • kockázat preferencia (x14): a hiányzó adatok esetén kerültek megadásra, minél magasabb, annál hiányosabb az adatszolgáltatás - iránya 1
  • Y0 (fiktív konstanst): azaz keressük az Európai Unió "legjobb" országát az x-ek és a rájuk vonatkozó irányok alapján - 10000
 • Az OAM_8 elemzéshez szükséges irányvonalak megegyeznek az OAM_7 elemzés irányvonalaival. (Kockázati preferencia nincs.)

A feladat által érintett célcsoportok

Az Európai Unió területén a munkavállalók szabad mozgása biztosíthatja az egyéni jólét elérését. A feladat segítséget nyújthat azoknak, akik így szeretnének maguk és családtagjaik részére biztosítani egy magasabb életszínvonalat az Európai Unió egy másik államában. A munkaerő szabad mozgása azonban a „fogadó” államokban problémaként is jelentkezhet: nem csak a jól képzett, gyakorlattal rendelkező, „hiányt” jelentő munkaerő áramlik, hanem a kevésbé keresett foglalkozást űzők is, ami akár munkanélküliséghez is vezethet. Ezt a problémát megoldhatja az ország a vízum engedély bevezetésével. Annak eldöntésében, hogy mely országokkal szemben vezetnek be vízum kényszert, segítséget nyújthat ez az elemzés.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznossága

 • ösztönös megoldás esetén:
  • adatgyűjtés költsége (beazonosítás, értelmezés, strukturálás)
   • bérköltség: 3.000,-Ft/óra
   • munkaigény: 3 óra
  • szakértői munkadíj (rangsorolás, irányok meghatározása, újragondolása)
   • bérköltség: 3.000,-Ft/óra
   • munkaigény: 3 óra
  • az internet költsége: 50,-Ft (adatok feltárása)
  • programhasználati díj: 0,-Ft (open office használata esetén)
  • az összes költség: 18.050,-Ft
  • az ösztönös értékelés kivitelezéséért 20% hasznot realizálnánk
  • piaci értéke várhatóan: 21.660,-Ft
 • tananyag szerinti megoldás esetén
  • adatgyűjtés költsége (beazonosítás, értelmezés, strukturálás)
   • bérköltség: 3.000,-Ft/óra
   • munkaigény: 3 óra
  • szakértői munkadíj (rangsorolás, irányok meghatározása, újragondolása)
   • bérköltség: 4.000,-Ft/óra (az ösztönös megoldás kompetencia szintjéhez képest speciálisabb tudás igényeltetik, tehát a magasabb óradíj indokolt)
   • munkaigény: 4 óra
  • az internet költsége: 50,-Ft (adatok feltárása)
  • programhasználati díj: 0,-Ft (my x free program ingyenes)
  • az összes költség: 27.050,-Ft
  • a tanagyag szerinti értékelés kivitelezéséért 40% hasznot realizálnánk
  • piaci értéke várhatóan: 37.870,-Ft


 • Az ösztönös értékelés és a tananyag szerinti megoldás különbsége:
  • az ösztönös értékelés és a tanagyag szerinti megoldás költségének különbözete: 9.000,-Ft
  • két módszer várható piaci értéke alapján a tanagyag szerinti módszer értékesítésével 16.610,-Ft-ot spórolhatunk meg.
  • Ennek értelmében 25.610,-Ft reményében kezdem el a tanagyag szerinti feldolgozást

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

 • Az elemzési sorrendet a gondolat menet munkalap ábrázolja. Gondolat menet.jpg
 • A ksh.hu oldalon talált 13 táblázat egyesítése után megállapításra került az attribútumok irányvonalának "józan paraszti ész" szerinti helyzete. Ez után a táblázat hiányzó adatai miatt kétféle elemzés következett.
  • Az első elemzés során a hiányzó adatok becslésre kerültek, és beszúrásra került egy kockázati preferencia oszlop, ahol azon országok kaptak annyi "rossz pontot", amennyi adatot nem közöltek.
  • A második elemzésnél a nem teljes adatszolgáltatást nyújtó országok törlésre kerültek az elemzendő országok közül, és a törölt országok a 27. helyet érték el (azért nem a 15. helyet, mert az középmezőnynek minősül a 27 ország közül).
 • A következő elemzés során átgondolásra került a folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP%-ában adatainak megítélése (irányvonal megváltozott) és ez alapján kerültek elemzésre:
  • valamennyi országot tartalmazó adatok
  • a teljes adatszolgáltatást nyújtó ország adatai
 • Végül figyelembe véve a túlnépesedés valamint a túltermelés kockázatát az élve születések aránya, a mezőgazdasági-, ipari- és feldolgozóipari termelés volumenének továbbá az orvosok számának iránya megváltoztatásra került. Ez alapján került elemzésre:
  • teljes (és becsült) adatok "józan paraszti ész" szerinti irányvonalakkal
  • a teljes adatszolgáltatást nyújtó adatok "józan paraszti ész" szerinti irányvonalakkal
  • teljes (és becsült) adatok a folyó fizetési mérleg egyenlegének irányvonalának megváltoztatásával
  • a teljes adatszolgáltatást nyújtó adatok a folyó fizetési mérleg egyenlegének irányvonalának megváltoztatásával
 • Gyakorlati lépések az egyes elemzések során:
  • a módosított adatok - az elemzés alapjai - kialakítása
  • az irányvonalak és az OAM rangsor kialakítása (ösztönös megoldások)
  • az OAM rangsor lefuttatása a COCO Y0 programon (hasonlóság elemzés)
  • inverz_OAM kialakítása
  • inverz_OAM lefuttatása a COCO Y0 programon
  • hitelesség vizsgálat
  • a futtatás "jóság pontjaiból" kimutatás készítése
  • az eredmények összefoglalása


A tantárgy megismerését követően a fenti elemzést (ld. A feladatmegoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése) az alábbiak szerint került folytatásra:

 • Az OAM_1 rangsora lefuttatásra került a COCO Y0 programon, melynek eredménye a futtatás_1 munkalapon található. Az elemzés alapján felállított hasonlóság elemzés 1 sorrendje a W366:Y393 tartományban található. Az ellenőrzés végett kialakításra került az inverz_OAM_1 munkalap, ami lefuttatásra került a COCO Y0 programon (inverz_futtatás_1). A hitelesség vizsgálat a T366:T663 tartományban található. A "nem hiteles" eredmények származhatnak a nem elégséges adatszolgáltatásból eredő becsült adatokból. Ezekben az esetekben "nem hiteles" eredmény vizuálisan nem indokolt, mert a delta értékek nem egyenlők nullával. A futtatás_1 munkalap "jóság pontjaiból" készült kimutatás a kimutatás_1 munkalapra. Kiszámolásra került a "jóság pontok" meredeksége (N oszlop), a minimuma (O oszlop), a maximuma (P oszlop) és szórása (Q oszlop). A statisztikai számítások eredménye rangsorolásra került: meredekség (R oszlop) irányvonala 0, minimum (S oszlop) irányvonala 0, maximum (T oszlop) irányvonala 0, szórása (U oszlop) irányvonala 1. A 4 statisztikai adat rangsorolása alapján kiszámolásra került az átlagos rangsor (V oszlop), majd ezek az átlagok kerültek rangsorolásra (W oszlop), hasonlóság elemzés 1_1.
 • Az OAM_2 munkalap sorrendi adatai kerültek lefuttatásra a COCO YO programon. Az elemzés eredménye a futtatás_2 munkalapon található. Az elemzés alapján felállítható hasonlóság elemzés 2 sorrendje a V223:X250 tartományban található. Az elemzésből kizárt országok egységesen 27. helyet kaptak a rangsorban. Ellenőrzésképpen kialakításra került az OAM_2 rangsor ellentetje az inverz_OAM_2, a futtatás eredménye az inverz_futtatás_1 munkalapon található, mely alapján elvégzésre került a hitelesség vizsgálat (inverz_futtatás_1 T:366:T663). A "nem hiteles" eredmény vizuálisan nem indokolt, mert a delta értékek nem egyenlők nullával. A futtatás_2 munkalap "jóság pontjaiból" kimutatás készült a kimutatás_2 munkalapra, mely kétféle módon került elemzésre.
  • Az első esetben (A3:W18 tartományban) valamennyi objektum adataiból került kiszámolásra a "jóság pontok" meredeksége (N oszlop), a minimuma (O oszlop), a maximuma (P oszlop) és szórása (Q oszlop). A statisztikai számítások eredménye rangsorolásra került: meredekség (R oszlop) irányvonala 0, minimum (S oszlop) irányvonala 0, maximum (T oszlop) irányvonala 0, szórása (U oszlop) irányvonala 1. A 4 statisztikai adat rangsorolása alapján kiszámolásra került az átlagos rangsor (V oszlop), majd ezek az átlagok kerültek rangsorolásra (W oszlop), a hasonlóság elemzés_2_1.
  • A második esetben törlésre kerültek azon objektumok, ahol az ellenőrzésként "nem hiteles" eredmény jött ki. A törölt országok (melyek pirossal jelölve vannak az A3:A19 tartományban): Ciprus, Észtország, Lengyelország, Németország, Spanyolország, Szlovénia. Kiszámolásra került a "jóság pontok" meredeksége (N oszlop), a minimuma (O oszlop), a maximuma (P oszlop) és szórása (Q oszlop). A statisztikai számítások eredménye rangsorolásra került: meredekség (R oszlop) irányvonala 0, minimum (S oszlop) irányvonala 0, maximum (T oszlop) irányvonala 0, szórása (U oszlop) irányvonala 1. A 4 statisztikai adat rangsorolása alapján kiszámolásra került az átlagos rangsor (V oszlop), majd ezek az átlagok kerültek rangsorolásra (W oszlop). A végső rangsorban az elemzés elején kizárt országok a 27. helyet érték el, a kizárt országok 14. helyet értek el, hasonlóság elemzés_2_2.

 • Az OAM_3 munkalap sorrendje lefuttatásra került a COCO Y0 programon. Az elemzés eredménye a futtatás_3 munkalapon található. Az elemzés alapján felállítható sorrend, a hasonlóság elemzés 3 a W366:Y393 tartományban található. Ellenőrzésképpen az inverz OAM_3 munkalapon fordított sorrend került kialakításra, a futtatás eredménye az inverz futtatás_3 munkalapon található. A hitelesség vizsgálat a T366-tól található. A "nem hiteles" eredmények származhatnak:
  • A nem elégséges adatszolgáltatásból eredő becsült adatokból. Ezekben az esetekben "nem hiteles" eredmény vizuálisan nem indokolt, mert a delta értékek nem egyenlők nullával.
  • Ciprus esetében véleményem szerint megkérdőjelezhető az adatok valódisága, ezért a futtatás_3-ból képzett kimutatás elemzése során ez az ország kizárásra került.
 • A futtatás_3 munkalap "jóság pontjaiból" kimutatás készült a kimutatás_3 munkalapra. Kiszámolásra került a "jóság pontok" meredeksége (N oszlop), a minimuma (O oszlop), a maximuma (P oszlop) és szórása (Q oszlop). A statisztikai számítások eredménye rangsorolásra került: meredekség (R oszlop) irányvonala 0, minimum (S oszlop) irányvonala 0, maximum (T oszlop) irányvonala 0, szórása (U oszlop) irányvonala 1. A 4 statisztikai adat rangsorolása alapján kiszámolásra került az átlagos rangsor (V oszlop), majd ezek az átlagok kerültek rangsorolásra (W oszlop), hasonlóság elemzés 3_1.Ciprus - adatainak megkérdőjelezhető volta miatt - az elemzésből kimaradt (az ország a kimutatás_3 munkalapon piros színnel jelölve), a rangsorolásnál 27. helyet kapott.
 • Az OAM_4 munkalap sorrendje lefuttatásra került a COCO Y0 programon. Az elemzés eredménye a futtatás_4 munkalapon található. Az elemzés alapján felállítható sorrend, a hasonlóság elemzés 4 a V223:X250 tartományban található. Az elemzésből kizárt országok 27. helyet értek el. Ellenőrzésképpen az inverz OAM_4 munkalapon fordított sorrend került kialakításra, a futtatás eredménye az inverz futtatás_4 munkalapon található. A hitelesség vizsgálat a T223:T377 tartományban található. A futtatás_4 munkalap "jóság pontjaiból" kimutatás készült a kimutatás_4 munkalapra, mely kétféle módon került elemzésre.
  • Az első esetben (A3:W18 tartományban) valamennyi objektum adataiból került kiszámolásra a "jóság pontok" meredeksége (N oszlop), a minimuma (O oszlop), a maximuma (P oszlop) és szórása (Q oszlop). A statisztikai számítások eredménye rangsorolásra került: meredekség (R oszlop) irányvonala 0, minimum (S oszlop) irányvonala 0, maximum (T oszlop) irányvonala 0, szórása (U oszlop) irányvonala 1. A 4 statisztikai adat rangsorolása alapján kiszámolásra került az átlagos rangsor (V oszlop), majd ezek az átlagok kerültek rangsorolásra (W oszlop), hasonlóság elemzés_4_1

  • A második esetben törlésre kerültek azon objektumok, ahol az ellenőrzésként "nem hiteles" eredmény jött ki. A törölt országok (melyek pirossal jelölve vannak az A3:A19 tartományban): Ciprus, Észtország, Lengyelország, Magyarország, Németország, Spanyolország, Szlovénia. Kiszámolásra került a "jóság pontok" meredeksége (N oszlop), a minimuma (O oszlop), a maximuma (P oszlop) és szórása (Q oszlop). A statisztikai számítások eredménye rangsorolásra került: meredekség (R oszlop) irányvonala 0, minimum (S oszlop) irányvonala 0, maximum (T oszlop) irányvonala 0, szórása (U oszlop) irányvonala 1. A 4 statisztikai adat rangsorolása alapján kiszámolásra került az átlagos rangsor (V oszlop), majd ezek az átlagok kerültek rangsorolásra (W oszlop). A végső rangsorban az elemzés elején kizárt országok a 27. helyet érték el, a kimutatás_4 munkalapon kizárt országok 14. helyet értek el, ez az eredmény a hasonlóság elemzés 4_2.
 • Figyelembe véve a fenntartható fejlődést az élve születések száma, a mezőgazdasági termelés volumene, az ipari termelés volumene, a feldolgozóipar termelés volumene, valamint az egy főre jutó orvosok száma irányvonala megváltoztatásra került (ld: 5.2 pont OAM 5 elemzés). Az új irányvonalakkal a fenti 4 módosított adatok kerültek elemzésre.

A további elemzés a fenti gondolatmenetet folytatja:

 • futtatás_5
  • OAM_5 lefuttatása a COCO Y0 programon.
  • Hasonlóság elemzés 5 a W366:Y393 tartományban található.
 • inverz_OAM_5 - az OAM_5 ellentétje
 • inverz_futtatás_5
  • Az inverz_OAM_5 lefuttatása a COCO Y0 programon.
  • Hitelesség vizsgálat az U366:U663 tartományban.
 • kimutatás_5
  • A futtatás_5 jóságpontjaiból készült kimutatás.
  • Hasonlóság elemzés 5_1 a W4:W32 tartományban
 • futtatás_6
  • OAM_6 lefuttatása a COCO Y0 programon.
  • Hasonlóság elemzés 5 a V223:X250 tartományban található.
 • inverz_OAM_6 - az OAM_6 ellentétje
 • inverz_futtatás_6
  • Az inverz_OAM_6 lefuttatása a COCO Y0 programon.
  • Hitelesség vizsgálat a T223:U377 tartományban.
 • kimutatás_6
  • A futtatás_6 jóságpontjaiból készült kimutatás.
  • Hasonlóság elemzés 6_1 a W4:W19 tartományban.
  • A „nem hiteles”-nek minősített országok nélküli hasonlóság elemzés_6_2 a W22:W27 tartományban.
 • futtatás_7
  • OAM_7 lefuttatása a COCO Y0 programon.
  • Hasonlóság elemzés 7 a W366:Y393 tartományban található.
 • inverz_OAM_7 - az OAM_7 ellentétje
 • inverz_futtatás_7
  • Az inverz_OAM_7 lefuttatása a COCO Y0 programon.
  • Hitelesség vizsgálat az T366:T663 tartományban.
 • kimutatás_7
  • A futtatás_7 jóságpontjaiból készült kimutatás.
  • Hasonlóság elemzés 7_1 a W4:W32 tartományban
 • futtatás_8
  • OAM_8 lefuttatása a COCO Y0 programon.
  • Hasonlóság elemzés 5 a V223:X250 tartományban található.
 • inverz_OAM_8 - az OAM_8 ellentétje
 • inverz_futtatás_8
  • Az inverz_OAM_8 lefuttatása a COCO Y0 programon.
  • Hitelesség vizsgálat a T223:U377 tartományban.
 • kimutatás_8
  • A futtatás_8 jóságpontjaiból készült kimutatás.
  • Hasonlóság elemzés 8_1 a W4:W19 tartományban.
  • A „nem hiteles”-nek minősített országok nélküli hasonlóság elemzés_8_2 a W21:W25 tartományban.

Eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

 • Az eredmények összehasonlításra kerültek az eredmény munkalapon, összesítésre kerültek az összesítés munkalapon.
 • A rangsorok a jobb értelmezhetőség kedvéért színekkel került kiemelésre:
  • Sötét zöld-világos zöld színnel kerültek jelölésre a 27 ország közül azok, melyek megközelítőleg az első harmadban végeztek. (Sötét zölddel került jelölésre az első helyezett.)
  • Sárga-barna színnel került jelölésre a második harmadban végeztek.
  • Míg az utolsó harmadban lévő országok narancssárga-piros színnel kerültek megjelölésre. (Sötét piros az utolsó helyezett.)
 • Az eredmény munkalapon található sorrendek az A31:AD57 tartományban rangsorolásra kerültek. Ezek az adatok, valamint ezek inverze lefuttatásra került a COCO Y0 programon. A két futtatás alapján megállapítható az eredmény hitelessége, mely az AH154:AH181 tartományban található. Csehország valamint Luxemburg nem hiteles eredménye arra utal, hogy ezen országok eredményeit nem lehet figyelembe venni a végső sorrend kialakításában.
 • Annak megítélése, hogy az Európai Unió államai közül melyik a legélhetőbb függ attól, hogy az elemzéshez milyen módszert alkalmazunk, mely gazdasági és statisztikai adatokat veszünk figyelembe az elemzés során és hogyan kerülnek azok értelmezésre, továbbá függ az egyén megítélésétől annak tekintetében, hogy számára mi biztosítja a magas életszínvonalat. Tehát mivel az eredmény eset specifikus, ezért nem állapítható meg egyértelműen az az ország, amely a legélhetőbb az EU-ban.
 • A fentiek miatt az eredmény munkalapon található sorrend sem minősülhet véglegesnek, hiszen ha az elemzésből kihagyunk egy mutatószámot, vagy kicseréljük egy másikra, újragondolva az irányvonalakat akkor újabb és újabb eredményeket kaphatunk.
 • Tényként viszont elmondható, hogy az elvégzett elemzések alapján a legtöbb első helyezést Ausztria érte el (ötször) (összesítés munkalap B2 cella - zölddel jelölve), míg az elvégzett valamennyi elemzés - figyelembe véve a minimum, maximum, szórás és átlagos helyezés - rangsorait az Egyesült Királyság nyerte (összesítés munkalap AM8 cella - zölddel jelölve)

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

A hasonlóság elemzés nem hozott egyértelmű eredményt, nem sikerült határozottan megállapítani, hogy melyik a legélhetőbb ország az Európai Unióban. Ez többek között annak köszönhető, hogy rengeteg gazdasági-társadalmi statisztikai mutató került elemzésre, többféle gondolat alapján, többféle elemzési módszerrel, viszont az egyes eredmények nagyon eltérőek egymástól. Az összesítés munkalapon – ami valamennyi ország helyezéseit mutatja (A1:AB28 tartomány) – látható, hogy az elvégzett elemzések során (AC30:AE57):

 • 11 országnak lett a legjobb eredménye első helyezés (Ausztria, Ciprus, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Írország, Litvánia, Magyarország, Németország, Románia, Szlovénia)
 • 2 országnak lett a legjobb eredménye második helyezés (Görögország, Portugália)
 • 5-5 országnak lett a legjobb eredménye harmadik és negyedik helyezés (Csehország, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Svédország valamint Dánia, Luxemburg, Málta, Olaszország, Spanyolország)
 • 1-1 országnak lett a legjobb eredménye ötödik, hetedik, kilencedik valamint tizedik helyezés (Lettország, Szlovákia, Belgium, Bulgária)
 • 1-1 országnak lett a legrosszabb eredménye a 17., 21., 22. valamint 23. helyezés (Portugália, Írország, Ausztria, Szlovénia)
 • 3 országnak lett a legrosszabb eredménye a 24. helyezés (Egyesült Királyság, Lengyelország, Magyarország)
 • 1 országnak lett a legrosszabb eredménye a 25. helyezés (Németország)
 • 2 országnak lett a legrosszabb eredménye a 26. helyezés (Csehország és Spanyolország)
 • 17 ország végzett az utolsó helyen (Belgium, Bulgária, Ciprus, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Olaszország, Románia, Svédország, Szlovákia)

Az elemzések valamennyi eredményének rangsorolása hozhat egy végleges eredményt, amely alapján az Egyesült Királyság az első helyezett. Figyelembe véve, hogy az elvégzett elemzések eredményeinek szórása (pl: Egyesült Királyság esetén 5,1) nagy, jelentős különbségek vannak az egyes országok legjobb és legrosszabb helyezései között (Egyesült Királyság esetén a legjobb az első helyezés, a legrosszabb a 24. helyezés) nem állítható teljes bizonyossággal, hogy az Egyesült Királyság a legélhetőbb ország az Európai Unión belül.

A fentiek alapján megállapítható, hogy ahhoz, hogy megtaláljuk a legélhetőbb országot, pontosítani kell, hogy:

 • személyek esetén mely mutatók preferálhatóak, azaz az elemzés nem általánosan készül el, hanem személyre szabottan az egyéni igények alapján
 • országok esetén (pl. vízum engedély bevezetésének felméréséhez) mely mutatók szükségesek az elemzéshez, aminek alapja egy nemzetközi "migrációs szokásokkal" kapcsolatos felmérés lehet.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

A fenti elemzés számos végeredményt hozott.

Az ösztönös megoldások eredményei valamint a tantárgy keretein belül tanult módszerek alapján készült elemzések eredményei különbözőek, ezért el kell dönteni, hogy melyik eredmény a megbízhatóbb:

 • az ösztönös megoldások
  • eredményeinek szórásának átlaga (eredmény munkalap AL30 cella) 7,16
 • a tananyag szerinti elemzési módszer
  • eredményeinek szórásának átlaga (eredmény munkalap AM30 cella) 7,07
  • az egyes eredmények tovább elemzésével (minimum, maximum, meredekség és szórás vizsgálat) összetettebb, mint az ösztönös megoldás

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tanagyag szerinti megoldás beváltja a hozzá fűzött hasznosságot, amennyiben az Ajánlások megfogalmazása c. pont utolsó bekezdésében leírtak szerint készül el az elemzés.

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

A miau.gau/mediawiki honlapon rákerestem az életszínvonal szóra (vélelmezve, hogy ilyen és ehhez hasonló elemzéseket találok). A keresés 6 eredményt hozott. Ezen elemzések közül egyik sem foglalkozik az Európai Unió valamennyi országának elemzésével. (A legközelebb álló elemzés 7 országot vizsgál, melyek közül 4 tagja az Európai Uniónak, de az elemzésre került attribútumok teljesen mások. )

Plágium-gyanút firtató elemzés jegyzőkönyve:http://miau.gau.hu/oktatas/2013tavasz/plagium/plagium_001.docx