Machiavelli

A Miau Wiki wikiből

Forrás

http://miau.gau.hu/oktatas/2010osz/machiavelli.xlsx

A felelősségteljes adatkezelésről szóló nyilatkozat

Alulírott <Burányi Beatrix Eszter, Neptun kód:A0RF5R> ezennel kijelentem, hogy az általam készített, a <feladatterv URL-je> internetes címen elérhető önálló feladat és mellékletei kapcsán feldolgozott minden egyes adat esetén helyesen adtam meg ezek forrását és státuszát (közhasznú, ill. valós, de anonimizált), illetőleg messzemenőkig gondoskodtam arról, hogy az anonimizálás érdekében tett lépések eredményeként a védett adatok valós forrása ne legyen feltárható. Egyben kijelentem, hogy az érintett szervezeteket és személyeket a feladatról és az adatok felhasználásának fentebb megadott módjáról tájékoztattam, s az érintettek hozzájárulásukat adták adataik anonim közzétételéhez. Az adatok hiányos védelméből fakadó mindennemű kárigényért teljes mértékben felelősséget vállalok.

Alulírott <Burányi Veronika, Neptun kód:T13353> ezennel kijelentem, hogy az általam készített, a <feladatterv URL-je> internetes címen elérhető önálló feladat és mellékletei kapcsán feldolgozott minden egyes adat esetén helyesen adtam meg ezek forrását és státuszát (közhasznú, ill. valós, de anonimizált), illetőleg messzemenőkig gondoskodtam arról, hogy az anonimizálás érdekében tett lépések eredményeként a védett adatok valós forrása ne legyen feltárható. Egyben kijelentem, hogy az érintett szervezeteket és személyeket a feladatról és az adatok felhasználásának fentebb megadott módjáról tájékoztattam, s az érintettek hozzájárulásukat adták adataik anonim közzétételéhez. Az adatok hiányos védelméből fakadó mindennemű kárigényért teljes mértékben felelősséget vállalok.

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Igaza van-e Machiavellinek, vagyis igaz-e, hogy annál nagyobb a GDP, minél nagyobb a bűnözés?

A feladat előtörténete

Mindenkit érdekel a gazdasági fejlődés, mindenki tapasztalja a bűnözés negatív hatásait. Úgy gondoljuk, hogy mindkettő kihat és befolyásolja az emberek hétköznapjait, életét.

Testvéremet és engem is mindig érdekelt ez a téma, de mindkettőnket más-más okból kifolyólag. Egyikünket a család miatt foglalkoztatja ez a téma, kamaszkorú fiamnak hogyan mutassam meg azt a világot, ahol a bűnözés negatív hatásai még nem uralnak mindent, hogyan próbáljunk meg becsületesek maradni. Másikunkat a munkahelye miatt foglalkoztatja ez a téma, egy élő kaszinó, ahová különböző emberek, különféle pénzekkel járnak be, és pl. a szenvedély motiválja a bűnözésre, vagy a bűnözés hozza magával a szenvedélyt?

Kérdések, melyekre keressük a válaszokat:

 • Megéri a becsületesnek lenni, vagy kifizetőbb az erkölcstelenség?
 • Munkába járás vagy ferde utak?
 • Érdemes példát mutatni a gyereknek?
 • Szabálytalan közlekedés?
 • Adózzunk, vagy csaljunk?

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

 • Ki mondja meg, hogy mit és hogyan kell, tenni? – a törvényalkotóknak talán sikerül?
 • Mit rontunk el, amiért nem működnek a dolgok?
 • Merre van a helyes út?

Ezek olyan kérdések, amelyek szorosan kapcsolódnak a gazdasági fejlődéshez és a bűnözéshez.

A GDP-vel és a bűnözéssel kapcsolatban témánként külön rengeteg elemezés, tanulmány, kimutatás foglalkozik, és találhatunk is bőven az interneten, az újságokban, a híradásokban. Néhány példa:

A bűnözők is megtámogatják a magyar GDP-t [1] A 168 óra, magyar közéleti hetilap cikkével kapcsolatban a véleményünk a következő: Tisztában vagyunk vele, hogy az új európai számítási szabályok változása miatt kerültek a fekete pénzek a GDP statisztikákba, azt is tudjuk, hogy nem csak Magyarországon, hanem szinte mindenütt benne vannak az illegális tevékenységek. Ettől függetlenül nem értünk egyet vele, mert a feketegazdaság hozzájárulását a GDP-hez, csak becsülni lehet, nem lehet pontosan megmondani az arányt. Nem tartjuk helyesnek, hogy a olyan dolog is szerepeljen a nemzeti számlák készítésekor, amelyről nincs pontos adat, csak találgatás. Az illegális tevékenységek, a fekete gazdaság, a bűnözés hasznot hoz egy országnak, és ezt el is ismerik. Véleményünk szerint ahelyett, hogy a kártékony mivoltját hangsúlyoznák, a felszámolására kellene törekedniük.

GDP helyett boldogságindexet használnának a britek [2] A Napi gazdaság, független üzleti és pénzügyi hírlap írásához a hozzászólásunk: A valóságban az életünk minőségét romboló tevékenységek, köztük a bűnözés is hozzájárul a gazdaság növekedéséhez. A GDP szerint, ha több a bűnözés, a gazdaság növekedik, ha kevesebb a bűnözés, akkor a gazdaság visszaesik. Sajnos a GDP-t elferdítve, arra használjuk, hogy a fejlődést mérjük vele. Nagy hiba, hogy a GDP szerinti gazdasági növekedést együtt emlegetjük a jóléttel. Hatalmas tévhit a társadalmunkban, hogy "minél több, annál jobb." Minél többet termelünk, kereskedünk és költünk, annál inkább növekszik a GDP, és azt hisszük, ez egyúttal azt jelenti, hogy jobban élünk. De ez nem fedi a valóságot, mert növekedési statisztikáink nem tesznek különbséget az olyan tevékenységek között, amelyek hozzájárulnak a jóllétünkhöz, illetve amelyek ártalmasak. A GDP nem való a jólét mérésére. Megoldás lehetne a GDP helyett egy jóléti mutató, amely a tényleges fejlődést mutatja meg, hiszen szükséges, a gazdaság átláthatósága, az elemzések érhetősége, a kimutatások, számítások pontossága.

K.A. nyugalmazott rendőr dandártábornok szerint(Kacziba, 2003) szoros összefüggés mutatható ki a társadalom tagjai és az "eredendő bűn" között. "Az emberiség a kezdetek óta küzd bűnei ellen, azért, hogy félelem és kiszolgáltatottság nélkül élhessen, megőrizhesse közösségének integritását és biztosítsa azok rendezett működését. A bűnös emberi magatartás burjánzásai, a közmorál koronként visszatérő válságai jól olvasható nyomokat hagytak történeti tudatunkban, a kultúra, a jog világában és a társadalom szocializációs rendszereinek működésében is. A bűn és bűnhődés dialektikája döntő befolyást gyakorolt a bűnügyi tudományok fejlődésére és a politizálás irányaira is, amelyek folytán a szakadatlanul megújuló kriminalitás kezelésének igénye új stratégiákat szült." (Kacziba. 2003:31.) Kacziba Antal írásával egyetértünk abban, hogy az emberiség és a bűn összefügg egymással, de úgy gondoljuk, hogy az emberek egy része napjainkra erkölcsi szempontból tévútra tévedt és ennek meghatározó szerepe van a bűnözés mértékére.

F.Zs. szociológus szerint(Ferge, 1999) a GDP igenis hatással van a szegénységre. "A szegénység növekedésének közvetlen okai a GDP zuhanása és csak lassan meginduló növekedése, ezzel a jövedelmek, bérek, nyugdíjak csökkenése, a munkanélküliség növekedése,illetve az aktivitási arány romlása, és olykor önálló tényezőként is az infláció. Ez utóbbi azt jelenti, hogy azok az árak emelkedtek az átlagnál sokkal gyorsabban, a szegények vagy betegek jövedelmével teljesen aránytalanul, amelyek kikerülhetetlenek és – a ruházkodástól vagy akár élelmezéstől eltérően - szinte összenyomhatatlanok." (Ferge. 1999:9.) [3] Ferge Zsuzsa szociológus írása hiteles képet ad a szegénységről és annak kiváltó okairól. Nem tudunk vitába szállni Ferge Zsuzsa írásával, mert egyetértünk az ok-okozati összefüggésekkel.

Kutatásaink során nem találtunk olyan elemzést, amely a GDP és a bűnözés szoros kapcsolatát bemutatja, vagy vizsgálja. Mivel a feladatunk eléggé összetett, így csak a hasonlóságelemzés bizonyul a legjobb módszernek a téma kivizsgálására.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

A feladat megoldásához szükséges adatokat online forrásból gyűjtöttük össze:

Felhasználtuk a HVG internetes forrását: A magyarországi helyzet, és az elmúlt években végbement változások megismeréséhez:[4].

A Központi Statisztikai Hivatal honlapján található adatokból:

 • Az egy főre jutó bruttó hazai termékek értékét 1995-2008. év között.

[5]

 • A lakónépesség korcsoport szerinti megoszlását 2001-2011. év között. [6]
 • A magyarországi bűnözési helyzet és bűnözési statisztikai adatok megismeréséhez a következőket:

[7]

[8]

[9]

A témához kapcsolódó adatgyűjtés során nehézséget okozott, hogy nem találtunk a GPD-vel és bűnözéssel közös statisztikai adatot, külön-külön témánként kellett összegyűjteni az adatokat, mert a GDP-vel kapcsolatos statisztikai adatokat leginkább a termeléssel, a mezőgazdasággal, a lakossággal hozzák összefüggésbe.

Az viszont elmondható, hogy a bűnözési statisztikai adatok, és a GDP statisztikai adatok mennyiségében nincs hiány.

Objektumok (sorok)

A megyék és az évek kombinációi, azaz 19*2 = 38?!

Megyék:

 • 1. Baranya
 • 2. Bács-Kiskun
 • 3. Békés
 • 4. Borsod-Abaúj-Zemplén
 • 5. Csongrád
 • 6. Fejér
 • 7. Győr-Moson-Sopron
 • 8. Hajdú-Bihar
 • 9. Heves
 • 10. Komárom-Esztergom
 • 11. Nógrád
 • 12. Pest
 • 13. Somogy
 • 14. Szabolcs-Szatmár
 • 15. Jász-Nagykun-Szolnok
 • 16. Tolna
 • 17. Vas
 • 18. Veszprém
 • 19. Zala

Év:

 • 1. 2003
 • 2. 2008

Attribútumok (X, Y oszlopok)

 • 1. Betörés-lopás (db) (X)
 • 2. Ismertté vált (db) (X)
 • 3. Közszeméremsértés (db) (X)
 • 4. Testisértés-gyilkosság (db) (X)
 • 5. GDP nagysága megyénként (%) (Y)

A feladat megoldásához felhasznált adatok, mind statisztikai jellegűek. A feladat elvégzéséhez Olap megközelítés szükséges.

A 19 megyében (objektumokban) 5 tényezőt (attribútumot) vizsgáltunk.

A vizsgálat szerint:

Irány:

 • 0 = minél nagyobb bűnözés, annál nagyobb a GDP.
 • 1 = minél kisebb a bűnözés, annál kisebb a GDP.

A feladat által érintett célcsoportok

 • a Magyarországon működő Rendvédelmi - és Pénzügyi szervezetek.
 • a magánszférában a találhatóak, mint Érdekvédelmi-, Non- profit- és Civil szervezetek.
 • azok a munkanélkülivé vált emberek érintettek, akik a családjuk fenntartása érdekében esetlegesen bűnözővé válhatnak.
 • jogalkotók?
 • jogfilozófusok?
 • gazdasági szakértők, stb…

A felsorolt szervezetek és személyek mindegyikét érzékenyen érinti a gazdasági fejlődés és a bűnözés is. Egyesek a statisztika adatokkal, mások pedig a bűnözök elfogásával foglalatoskodnak.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

A feladat hasonlóságelemzéssel történő megválaszolása esetén várható hasznosság lehet:

 • Költségmegtakarítás
 • Infrastruktúra minimalizálása (vö. outsourcing)
 • HR-költségek csökkentése (vö. „percdíjas szakértés”)
 • Döntések helyességének növelése
 • Objektivitás szintjének növelése (több „biztonság”)
 • Hibaarány csökkentése
 • Életminőség javítása

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

A megoldás lépései:

 • 1. lépés: a feladat alapjául szolgáló statisztikai adatok táblázatban való összesítése
 • 2. lépés: az objektum-attribútum mátrix alapján egy Pivot táblázat elkészítése
 • 3. lépés: a rendelkezésre álló adatok, és preferenciák alapján sorszám függvénnyel rangsorolás
 • 4. lépés: coco táblázat elkészítése FKERES függvénnyel
 • 5. lépés: solver program alkalmazása, ellenőrzés (hiba kiküszöbölése)
 • 6. lépés: a kapott eredmények értékelése, a feladat értelmezése, feltöltése szöveges információkkal

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

Hipotézisünk szerint annál nagyobb a GDP, minél nagyobb a bűnözés.

 • A két vizsgálatunk ezt alá is támasztotta, valamint azt is, hogy ez fordítva is igaz,hogy annál kisebb a GDP, minél kisebb a bűnözés.

Mind a két összefüggésünk:

 • az "annál nagyobb, minél nagyobb (ANMN), és
 • az "annál kisebb, minél kisebb (AKMK)összefüggésünk stabil képet mutatott.

Mert sem a 0-ás munkalap H216-H253 közötti sorok értékei, sem a az 1-es munkalap H217-H254 közötti sorok értékei között nem találunk nulla értéket.

A modellhiba:

 • nagyobb, abban az esetben, ha minden irány egy,
 • kisebb, abban az esetben, ha minden irány nulla.

Mert az 1-es munkalap H217-H254 értékeinek összege nagyobb.

38 objektumot (2x19 megyét) és 4 attribútumot (betörés-lopás, ismertté vált, közszeméremsértés, testisértés-gyilkosság, valamint tény és becsült adatot (GDP nagysága) vizsgáltunk.

Konkrét számszerű adatokból leolvasható következtetések:

A modell_0 és a modell_1 összehasonlításával arra jutottunk, hogy a két modell nem erősíti egymást, nem tükörképei egymásnak.

A modell_0 szerint:

 • a legmagasabb értékre a betörések-lopások futottak ki,
 • a legkisebb értéket a közszeméremsértések adják,
 • az ismertté vált bűncselekmények száma megegyezik a testi sértések-gyilkosságok számával.

A modell_1 szerint:

 • a legmagasabb értékre a betörések-lopások futottak ki,
 • a legkisebb értéket az ismertté vált büncselekmények adják,
 • a közszeméremsértések a testi sértések-gyilkosságok alatt maradtak.

Látható, hogy megváltozott a bűnözés szerkezete, és az is, hogy nagymértékben csökkent az ismertté vált bűncselekmények száma, azaz csökkent a napvilágra kerülő esetek száma, tehát romlottak a felderítési mutatók.

Véleményünk szerint a nehéz gazdasági helyzet, az emberek elszegényedése miatt növekedett nagymértékben a betörések-lopások száma, hiszen az összes bűncselekmény több, mint 50 százalékát teszik ki.

Hipotézisünket, amely szerint annál nagyobb a GDP, minél nagyobb a bűnözés, az elemzésünk is alátámasztotta.

Vizsgálatunkból az alábbi következtetéseket szűrtük le:

 • Az elemzést követően a kapott adatokból megállapítottuk, hogy a 19 megyéből, az összes megyében eltérés mutatkozik a tényleges megyei GDP nagyság és a becsült megyei GDP nagyság között.
 • Az optimalizálás célja az eltérés minimalizálása, minél kisebb az eltérés, annál előnyösebb.
 • Ezáltal az abszolút hiba szám is minél kisebb, annál előnyösebb.
 • Megfigyeltük a szempontok (betörés-lopás, ismertté vált, közszeméremsértés, testisértés-gyilkosság) és a GDP nagyságának arányát.
 • Ha a szempontok gyakoriságának száma csökkent, a GDP nagysága is csökkent.
 • Ha a szempontok gyakoriságának száma növekedett, akkor a GDP nagysága növekedett.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

Ha mi lennénk a célcsoportként megadott döntéshozók/szakértők, akkor az eredmények alapján elhinnénk, hogy igaza volt Machiavellinek, hogy annál nagyobb a GDP, minél nagyobb a bűnözés. Hiszen a COCO modellel vizsgált hasonlósági elemzés objektív és kézzelfogható. Számszerűsítve és konkrétan mutatja meg a helyzetet. Mindenképpen érdemes a teljes szubjektivitás helyett a COCO elemzéssel összehasonlítható tulajdonságokat elemezni, hogy a döntést, a lehető legtöbb ismeret tudatában hozhassuk meg.

 • A vagyon elleni bűncselekmények a legmagasabb értékre futottak ki: mert nagy valószínűséggel a recesszió okozta munkanélküliség eredménye, hogy már olyan társadalmi rétegek is bűnözésre adják a fejüket, akik régebben nem tartoztak a bűnözési körbe.
 • Véleményünk szerint megoldás lehetne: természetesen csak a megélhetési bűnözök esetén, új munkahelyek teremtése. A nagystílű bűnözök esetében, pedig a büntetések szigorítása.
 • Lássunk példát: Jó példa, hogy Bakács Tibor Settenkedő is büntetést kapott a téliszalámi lopásért.
 • Jó intézkedésnek tartjuk, ha valaki a megélhetési bűnözés miatt pénzbírságot kap, akkor azt kiválthassa közmunkával is.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

A bűnözés gyors növekedésével párhuzamosan a bűnözésen belül strukturális átalakulás zajlott, amely a vagyon elleni bűncselekmények arányának jelentős emelkedését eredményezte. A bűnözés növekedésével párhuzamosan eddig nem tapasztalt mértékben csökkentek a bűncselekmények felderítési mutatói. A nyomozás hatékonyságának értékelésekor fegyelemmel kell lenni arra, hogy jelentősen növekedett a bűnhalmazatok gyakorisága. Mindezek érdekében fokozni kell a felderítés eredményességét.

A közbiztonságérzet csökkenése és a bűnözés megváltozott szerkezete társadalmi elvárást keletkeztet, amelyre az állami büntetőpolitikának reagálni kell. Az állami büntetőpolitikusok emellett gondot kell fordítani a bűnözés, okozta sérelmek, a bűncselekmények elszenvedői és az emiatt életminőségében veszélybe került személyek társadalmi, morális és anyagi sérelmeinek enyhítésére.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

Felhasznált irodalom:

Kacziba Antal(1995-2006): A szabadság rendje In: Belügyi szemle ISSN:1218-8956, 2003. (51.évf.) 2-3.sz. 31-46. p.

Ferge Zsuzsa(1995-2006): Szegénység és bűnözés, azaz: van-e dezintegrációs és decivilizációs veszély? In: Belügyi szemle ISSN: 1218-8956, 1999. (47. évf.) 2. sz. 3-27. p.

Elektronikus:

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_wdsd004a.html?1210

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_qpt014b.html

http://www.police.hu/megelozes/bunmegelozes

http://www.bunmegelozes.hu/

http://tisztautakon.dunaujvaros.hu/

http://www.fergezsuzsa.hu/docs/szegenyseg_es_bunozes.pdf

http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=test1

nyilatkozat és kitöltési segédlet