Nyugdíj

A Miau Wiki wikiből

Forrás

XLS

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Egy rendészeti szerv átszervezése kapcsán távozó állomány elemzése a vezetők és a humán osztály munkájának segítésére.

A feladat előtörténete

Egy rendészeti szerv átszervezése kapcsán sok szakember távozott a szervezetből. Fontossá vált a távozások konkrét okának feltárása az állomány megtartása, a kilépők számának csökkentése érdekében.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

A fluktuációs előrejelzések nem adtak konkrét választ arra, hogy az adott helyzetben mely munkavállalók azok, akik biztosan el fognak menni. Döntésüket befolyásolja a versenyszférában elérhető jövedelem is. A feladat célja megállapítani a munkatársak kilépési valószínűségét, a már kilépett dolgozók rendelkezésre álló adatainak elemzése segítségével.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

A feladatban szereplő nevek és adatok fiktívek. Az adatokat a munkáltatónak a foglalkoztatás során ismernie kell.

 Név

 Iskolai végzettség

 Életkor

 Munkában eltöltött idő

 Szakterület, amelyben a munkavállaló dolgozik

A feladat által érintett célcsoportok

A feladat célcsoportja a szervezet vezetői és a humán szakemberek. Így tehát döntéseik megkönnyítéséhez ad segítséget a hasonlóságelemzés.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

A szervezet vezetősége a hasonlóságelemzés kiértékelését követően kaphat megfelelő információt arról, hogy mely szakterületről volt nagyobb elvándorlás. Ennek következtében hol szükséges az utánpótlás biztosítása és kiszámítható, hogy milyen gazdasági következményei vannak. Egy ember kilépésének a költségei, valamint az a szolgálati idő, amely alatt megfelelő gyakorlati tapasztalatra tehet szert az új munkatárs.

A válaszokat befolyásoló tényezők

Az objektum a 6 kitalált, fiktív munkavállaló. Attributum: Iskolai végzettség (középfokú, egyetem vagy főiskola), Életkor (35 év és 50 év között), Munkában eltöltött idő (a beszámítható munkaviszony években), Szakterület (b. szolgálati ág, k. szolgálati ág). A fenti adatok fontos szerepet játszanak az előrejelzésben/modellezésben. Az adatokat a munkavállalók belépésekor minden munkáltató rögzít. A megfelelő döntés meghozatalánál figyelembe lehet még venni egyéb más paramétereket is, mint például áthelyezés esetén felmerülő lakáskérdés megoldhatósága...


A figyelembe vett tényezők esetén, melyik hogyan (pl. egyenes vagy fordított arányban) hat az Y-ra?

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

I. Adatbázis készítése.

  1. Alapadatok felvétele: személyek és adataik. 
  2. A keletkezett adatbázisból objektum-attributum mátrix készítése. 
  3. Adatok ellenőrzése Excel kimutatás varázsló segítségével. 

II. COCO tábla elkészítése.

III. A kapott eredmények alapján a kiértékelés.

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

A kapott hasonlóság elemzés kiértékelése után megállapítható, hogy a szervezetből való távozás szempontjából irreleváns az iskolai végzettség. Fontos figyelembe venni viszont az életkort, különösen a 40 év alattiak esetében. Az eredmény elemzése rámutat, hogy a távozók nagyobb hányada a b. szolgálati ágból kerültek ki.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

Célszerű átgondolni a szervezet vezetőinek, hogy a hatékonyabb munkavégzés eléréséhez milyen munkaszervezési módszereket alkalmaz, különös tekintettel az átszervezés alkalmazására. Kell-e feltétlenül ezt a módszert alkalmazni vagy elég az átirányítás, vagy a munkaidőrendszer változtatása, vagy egyéb más módszer.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

Megért-e elvégezni az elemzést? Jobb-e most a helyzet, mint az eddigi best pracitce? Többe került-e ezen elemzés elkészítése, mint az eddigi megoldások?

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

A feladat megoldása során nem találtam kapcsolódó megoldásokat.

nyilatkozat és kitöltési segédlet