Onkomm 2014

A Miau Wiki wikiből

Tartalomjegyzék

Felkérés együttműködésre

Levelezős Hallgatók

Kedves Hallgatók!

A félévi kooperáció előkészítése érdekében mindenkitől köszönettel várom postafordultával a szakdolgozata címét/témakörét...

Emellett hasznos lenne, ha mindenki megosztaná velem, s majd rajtam keresztül anonim módon a világgal (vö. online oktatási segédanyag), milyen online kommunikációs formákat, csatornákat milyen gyakorisággal, milyen célra használt eddig, tervez használni a jövőben?

Ezt a kérdéskomplexumot fel lehetne tenni természetesen kérdőív formájában is, de a cél éppen az, hogy a szabad szöveges, gondolatban a Hallgatótársaknak, mint célcsoportnak címzett, stílusosan (azaz átfogalmazás nélkül szépen) fogalmazott, helyesírás szempontjából gondosan ellenőrzött rövidebb-hosszabb "szakmai lelkiismeret-vizsgálat megalapozza egymás anonim ismeretét az önálló feladatok érdekében tervezett csoportalkotás előzményeként.

A kapott - ismételten kihangsúlyozva teljesen anonim - dokumentumokat (terv szerint: minden változtatás nélkül) összefűzve a tananyag oktatási segédanyagaként fogjuk használni a MIAU-WIKI-re, mint a tervezett félévi csoportmunkák keretrendszerébe (azaz ide) feltöltve...


Határidő: 2014.01.26.24.00

Terjedelem: nincs megadva

Eredmények online megosztása: 2014.01.27

Konzultáció: 2014.01.29.

Köszönettel és üdvözlettel

a tárgyfelelős

Nappalos Hallgatók

Kedves Hallgatók!

Ezúton szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy az online kommunikáció című tárgy 2014 tavaszi félévét érintő eddigi levelezős aktivitásokat és fontos híreket az alábbi URL-en érhetik el. https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Onkomm_2014 Mivel a levelezős és a nappalos képzések egyenértékűségét garantálni kell, így ezúton kérek mindenkit, hogy az ott olvasható felkérésnek legyen szíves eleget tenni 2014.02.12.16.00-ig, ill. az ott közölt információkat legyen szíves értelmezni az első órára (2014.02.13. csütörtök). Amennyiben valaki vélelmezi, hogy csoporttársai/évfolyamtársai nem kapták meg ezen üzenetet, úgy kérem, legyenek szívesek egymást is értesíteni arról, hogy a tantárgy jellegének megfelelően a jövőben rendszeresen érkezni fognak a neptun-on belül tantárgyi üzenetek.

Sikeres és hatékony kooperáció reményében,

üdvözlettel

tárgyfelelős

A felkérésre érkezett reakciók értelmezése

 • Nem érkezett egyetlen egy, a felkérés szövegét bármilyen módon kifogásoló, megkérdőjelező észrevétel - noha elvileg a személyes online kommunikációs gyakorlatokat bemutató szövegek változatlan online közzététele hordozhat veszélyeket magában - még anonim módon is...
 • Senki sem kifogásolta, hogy a MIAU-WIKI-hez miért nem kap senki azonnal belépési jogosultságot, bár elvileg ez lett volna az online közös munkafelületet feltételezve minden érintett számára a logisztikailag legelőnyösebb megoldás...
 • A beérkezett rövid beszámolók olyan sok személyes utalást tartalmaztak, hogy az oktató saját hatáskörben döntve el kíván tekinteni ezek változtatás nélküli közzétételétől, mert az információ-bróker munka alapszabályai értelmében a hulladékadatokból jelentős pontosságú személyiségprofilok építhetők...
 • A válaszok egy része első email-ként csak a szakdolgozat címét adta meg, más esetekben a felkérés minden rétege egyszerre került megválaszolásra.
 • A beszámolók egy része az elektronikus levél testében, egy része csatolmányként érkezett meg, ill. egy esetben Google-Drive/Docs hozzáférés formájában.
 • Az alábbiakban közölt szakdolgozati címek és a beszámolók sorrendje esetleges - vagyis a későbbiekben a dolgozat szerzőjének kideríthetősége után sem tudható, ki milyen online kommunikációs szokásokat mutatott ki...
 • A válaszokban a kérdés általában szó szerint visszatükrözésre került...
 • ...

Szempontok az online kommunikáció értékeléséhez

Az első kommunikációs "szerepjáték" tanulságai:

 • gyorsaság (pl. milyen gyorsan válaszol valaki a felkérésekre)
 • nyelvhelyesség (pl. mennyire gondosak a válaszok a szabatos nyelvhasználat, a helyesírás szempontjából)
 • strukturáltság (pl. a feltett kérdésre válaszol-e a megkérdezett)
 • ...

Szakdolgozatok címe

 • Társadalmak megjelenése posztapokaliptikus sci-fi filmekben...
 • Kulturális sokk (I): az ERASMUS program bejövő hallgatóinál...
 • Az érzelmi intelligencia munkahelyi vonatkozásai...
 • Kulturális sokk (II-III)...
 • A média kultúraközvetítő szerepe, avagy bulvárosodási tendenciák a hírek interpretációjában...
 • A 2014-es magyarországi országgyűlési választásokon induló pártok politikai kommunikációja...
 • Az egészséges életmód online kommunikációja...
 • A szuper szervezett társadalom ábrázolása a művészetekben...
 • Az egyházi kommunikáció (a történelmi egyházak külső kommunikációja)...
 • A média hatása a társadalomra és annak bizonyos csoportjaira...
 • Az olvasó választása – Gutenberg-galaxis vagy Hart-univerzum?
 • A termékelhelyezés, mint új marketingeszköz lehetőség...
 • Az NFL, az Észak-amerikai profi futball liga kommunikációja (Az NFL csapatait övező marketing és kommunikációs tevékenység elemzése)...
 • Az energiaital, mint élelmiszer társadalmi elfogadottsága és az azt övező viták...
 • A Social Media szerepe a krízishelyzetekben, és azok kommunikációjában...
 • A vezetői stílus hatása a munkavállalói elégedettségre...
 • A kulturális sztereotípiák munkahelyi környezetben...
 • Digitalizációs folyamat a printmédiában...
 • A Magyarországon élő japánok kommunikációs nehézségei...
 • A tömegmédia hatásának vizsgálata a negatív testkép és a táplálkozási zavarok kialakulásában...
 • Miképpen befolyásolja a zene és a sport a későbbi pályaválasztást?
 • A közszolgálatiság változása a hazai médiában...
 • PR eszközök használata egy vállalat kommunikációjában...
 • A valóságshow-k vizsgálata...
 • Kommunikáció az állami intézményekben...
 • Főiskolai-, egyetemi hallgatók olvasási szokásai: okok és következmények...
 • Közösségi média használati szokások a 15-45 éves korosztály körében...
 • A média hatása a gyermekek fejlődésére... (vö. tömegmédia vs. testkép, ill. média-használati szokások, ill. zene/sport vs. fejlődés)
Az ideális Hallgatók egymásról tudnak, egymás munkáit figyelik, értékelik, 
s csoportokba tömörülnek, pl. hasonló témák közös megvitatására...?!
 • Nemzetközi kommunikáció: az európai országok kulturális különbségei...
 • Az érzelmi intelligencia és a kommunikáció szerepe a munkahelyen...
 • 17-21 éves fiatalok pályaorientációja...
 • ...
Már kiforrott téma-lehatárolások:
 • Ki az a személy, aki leginkább alkalmas rendfenntartói pályára adott jelentkezők közül?, ill. Helyesen gondolja-e adott személy magáról, hogy ő a leginkább alkalmas a rendfenntartói pályára a többiekhez képest?
 • ...

Anonim helyzetjelentések

 • Az alábbiakban véletlenszerű sorrendben következnek a Hallgatók online kommunikációs szokásait leginkább jellemző gondolattöredékek a teljes jelentés személyes részeinek elhagyásával...
 • Formálisan 54 főt érintenek az online kommunikációs tárgy kurzusai...
 • Az alábbi merítés felfogható egy strukturálatlan interjú-sorozatnak, mely értelmező feldolgozása önmagában is egy lehetséges önálló feladat, különösen, ha további vizsgálatok célja, módszertana is felvázolásra kerül...
 • Egy ekkora merítéssel már jól érzékelhetővé válik, ki mit gondolt legalább egyszer is fontosnak... (eszköz, szolgáltatás, kompetencia, attitűd, részletesség, pontosság, indokoltság, helyesség, stb.)
 • S az is tanulságos, mi az amiről egyetlen profil sem beszél, mégis online és elvileg fontos??? (mailto:pitlik@iau.gau.hu)
 • Tanuljanak egymástól: ami valakinek adott helyzetben már fontos volt, lehet, hogy egyszer Önnek is fontos lesz...

Profil No.1

 • ...nincs túl nagy tapasztalatom az informatika terén. Felhasználói szintű ismereteim vannak, ezáltal az online kommunikációs csatornákat tekintve is korlátozott számú alkalmazást használok...
 • ...Munkahelyemen a kommunikáció, illetve a munkakörömhöz kapcsolódó folyamatok 80%-a elektronikus formában történik, a kapcsolattartás túlnyomó részt e-mailen, valamint WebEx-en zajlik – ez utóbbi egy „chat”-szerű rendszer...
 • ...Az interneten leginkább híreket olvasok és „internetbankolok”, a közösségi média tekintetében pedig a Facebook-ot használom napi rendszerességgel, ...sok alkalmazás létezéséről sem tudok vagy pedig csak hallomásból ismerem őket, ez utóbbiak közé tartoznak például a Skype vagy a Google bizonyos funkciói...
 • ...Sokáig lázadtam a modern technikai berendezések ellen, mondván, gyerekkoromban még vezetékes telefonunk sem volt és mégis életben maradtunk, szóval minek is nekem például okostelefon...aztán csak beadtam a derekam és most már talán azt is mondhatom, hogy megkedveltem – igaz, sosem fogom megérteni, hogy élhet át valaki lelki és fizikai kínokat, ha fél óráig nem nézheti meg, mi történt a Facebook-on...
 • ...Az okostelefonon nem szeretek internetezni, mivel számomra áttekinthetetlen, még megfelelő nagyítás mellett is. Itt jegyzem meg, hogy az „okostévén” viszont nagyon pozitív élményeim vannak ezzel kapcsolatban. Egyébként én, aki az X generációhoz tartozom, bámulatosnak tartom, hogy egy wi-fi router segítségével egy televízión tudok internetezni és meg tudok nézni akár egy ’30-as években készült filmet is e két eszköz segítségével...
 • ...amit kényszer hatására használok időnként...az egy online pénztárgép...
 • ...A jövőben az említett csatornák és eszközök használatát továbbra is folytatni kívánom, illetve amennyiben olyan alkalmazásokat ismerek meg, amelyek akár munkámban, akár a magánéletben megkönnyítik a mindennapokat, úgy örömmel válok használójukká...

Profil No.2

 • ...napjainkban az online kommunikáció kiemelkedő jelentőséggel szerepel a mindennapjainkban, így az enyémben is. ...vannak, akik esetleg jobban szeretnek online kommunikálni, mint életben. Beszélgetés, testbeszéd, hanghordozás mind extra nehézséggel jár. Online kommunikációban sokkal jobban elengedheti magát az ember. Olyanokat is kimondhat, amiket talán személyes kommunikáció alkalmával nem tenne meg, ezzel az extra információval már gazdagabb és talán nyíltabb, őszintébb lehet a beszélgetés. Ugyanez lehetséges ennek a visszáján, amikor kevesebb az info. Könnyebb nemet mondani, nem reagálni, elhallgatni dolgokat....
 • ...preferálom az online kommunikációt, pl. ügyintézésre, baráti kapcsolattartásra a mai rohanó világban, akár emlékezetes napok, születésnap, névnap könnyebben követhető, ami nagy mértékben megkönnyíti a mindennapokat...
 • ...manapság: Facebook, Skype, Viber, Hotmail, Twitter, ...
 • ...jövőben: 3 az egyben, képes telefonbeszélgetéseket lebonyolítani, data transzfer elérhető rajta, egyben televízióadást is közvetít....

Profil No.3

 • ...az életemet nagymértékben átszövi az online kommunikáció. Személyes kapcsolataimban gyakran használom a facetime (videotelefon), a skype, a viber, és a facebook messenger alkalmazásokat, valamint sűrűn e-mailezek,...
 • ...másokkal a skype alkalmazást használjuk...
 • ...ha csak szöveges üzenetet vagy fényképet akarunk egymásnak küldeni, akkor azt viber-en tesszük... vagy a facebook messenger-en keresztül beszélgetünk...
 • e-mailezni is szoktunk ... ha bonyolultabb vagy hosszabb információt szeretnénk átadni egymásnak. E-mailt egyébként az mobiltelefonomon keresztül is gyakran küldök...
 • ...mindezek mellett aktív tagja vagyok egy életmód fórumnak, ahol szinte naponta osztom meg a sporttal és az egészséges táplálkozással kapcsolatos tapasztalataimat másokkal...
 • ...az említett alkalmazásokat már több mint egy éve használom, és úgy gondolom, hogy a jövőben is ezeket fogom használni. Továbbá tervezem egy saját blog indítását, de ennek a pontos témája egyelőre még nem forrt ki teljesen...

Profil No.4

 • ...A jelenleg használt leggyakoribb online kommunikációs csatorna a mindennapjaimban a Facebook, és a Gmail rendszeren található chat,...néha viber...
 • ...hivatalos(abb) hangvételű üzeneteket, illetve az idetartozó kommunikációt minden esetben e-mailes formában intézem...
 • ...a csoporttal közösen használunk egy virtuális tárhelyet, ahol az eddigi összes hasznos információt elmentettünk a képzéssel kapcsolatban. Határidők, fontos tudnivalók félévekre, tantárgyakra bontva. Ez nagyon hasznos, mert itt minden egyben megtalálható, könnyen követhető, strukturált rendszerben...
 • ...rendszeresen használom a Nike Running Plus alkalmazást, amikor a szabadban futok. Tervezem a kiegészítő chip beszerzését, amit a sportcipőbe kell rögzíteni, hogy még pontosabb adatokat kapjak az egyes edzésekről...
 • ...alapvetően több internetes felület, illetve online megoldás (applikáció) is előkerül egyes alkalmakkor, adott élethelyzettől/szituációtól függően. Ezek – a teljesség igénye nélkül: prezi.com, instagram.com, LinkedIn, Lync, Twitter, Pinterest, iStockphoto, Sutter Stock, Mammutmail, impericon stb.

Profil No.5

 • facebook
 • linkedin
 • twitter

Profil No.6

 • ...az internetet napi rendszerességgel használom. Mind az iskolai tanulmányaim során, mind pedig az ismerőseimmel való kapcsolattartásban jelentős szerepet játszik. A külföldön élő barátaimmal vagy rokonaimmal skype-on keresztül tartom a kapcsolatot, ami nagyon megkönnyíti a kommunikációt, hiszen bárhol is van az illető a világban ha van megfelelő internetkapcsolat, akkor nincsenek határok. Az internet elterjedésével felgyorsulhatott az információáramlás ez által bizonyos szempontból megszűntek a nemzetek közötti határok is...
 • ...egyre kevesebb alkalommal hívok fel ismerősöket telefonon, inkább megírok pár e-mailt mert, így több embert tudok elérni. Az internet egyre gyakoribb használatával egyre inkább háttérbe szorulnak a személyes megkeresések és beszélgetések. Az ember hajlamos az egyszerűbb és kevésbé időigényes kapcsolattartási módszerek használatára. Az internet kényelmessé és kevésbé igényessé teszi az embert...
 • a Facebook-ot szintén napi rendszerességgel használom, de nem azért mert szükségszerű lenne, vagy nagyon hasznos csak egyszerűen napi rutinná vált. Ha belegondolok, hogy csak pár éve létezik ez a közösségi portál ( és előtte tökéletesen megvoltam nélküle is) nem is értem miért használom naponta többször is. A jövőben nagy valószínűséggel csökkenteni fogom a Faceboook használatának a gyakoriságát és remélhetőleg töröltetni fogom magam. Mivel amennyi „kis időket” naponta elrabol tőlem, annyi hasznos dolgot nem ad hozzá a mindennapjaimhoz. Nem beszélve arról, hogy mennyiféle személyiségi jogot sértenek meg azzal, hogy figyelik a mindennemű aktivitásodat...
 • ahhoz, hogy interneten csevegjek és levelezzek már géphez sem vagyok kötve, mióta okos telefonnal közlekedek. Az online kommunikáció terjedésével mára már „mindent az ember szájába tesznek és meg is rágják helyettünk”!...

Profil No.7

 • ...irodában dolgozóként folyamatosan on-line kommunikációs formákat kell használnom. Alapvetően PC-n futó alkalmazásokat veszek igénybe, nem hang-alapú kommunikációhoz, interperszonális, csoportos, szervezeti, közéleti és tömegkommunikációs formákban egyaránt. A legfontosabb formát, az e-mailt, eleinte kliens nélkül, majd Mac/PC-kliensekkel, mostanában pedig már mobil eszközön is, a kezdetektől fogva folyamatosan használok magán- és munkacélra egyaránt...
 • ...a kezdeteket évtizedekkel ezelőtt a telefonos BBS, majd az UNIX-teminálokon futó “talk” parancs alkalmi használata jelentette - egész egyszerűen nem túl sokan akadtak, akikkel akkoriban lehetett ily módon kommunikálni. A '90-es években már minden, akkor elérhető on-line módot napi szinten használtam, főleg telnet-et baráti beszélgetésekhez, illetve a newsgroup-ok is ugyanerre szolgáltak. Később jött az Internetto Aréna-felülete és beszélgetőcsoportjai, meg a Hollósi-féle HIX-rendszer levelezőlistái és chat-felülete, RSS-newsfeed, majd a webszerverek elterjedésével az online hírforrásokat olvasom. Ez ugyan egyoldalú, szimplex kommunikáció, de számomra mégis jelentős mind a mai napig...
 • ...jelen időben ugyanezekhez nyúlok folyamatosan, természetesen WWW-túlsúllyal: hírportálokat és tematikus szakmai oldalakat olvasok. Emellett modern közösségi médiát (Facebook) és üzenetküldő alkalmazásokat használok folyamatosan. ... Ezek részben PC-n (Skype), részben mobil eszközökön (WhatsApp) futnak. A két felületet a Google chat és a Facebook chat köti össze nálam, amelyek platformfüggetlenek. Emellett olyan Web 2.0 alkalmazások, mint a Zoho, MS SkyDrive, Facebook, hubiC és Google Drive szolgálnak dokumentumok, munkaanyagok megosztására. Régebben bloggerként dolgoztam magánblog-felületen, illetve munkahelyem elektronikus, a külvilág felé irányuló nyilvános kommunikációját a honlapunkon keresztül intézem. Ezen kívül még tanulmányi rendszert (Neptun), banki rendszerek lakossági részét és web-boltokat, on-line aukciós szájtokat használok heti rendszerességgel...
 • ...újabb csatornákat egyelőre, ha nem kényszerülök rá, nem szeretnék igénybe venni - éppen elég a meglévők áttekintése és koordinálása....

Profil No.8

 • ...a "médiában" dolgozom, így az online kommunikációs csatornák nagy részével élek, gyakorisága mindennapi, nélkülözhetetlen a munkámhoz is. A legtöbb partnerrel e-mailen keresztül tartom a kapcsolatot, melynek előnye, hogy rendkívül gyors és maradandó, azonban számomra kissé zavaró, hogy ez az írott forma sem túl személyes...
 • ...közösségi oldalak tekintetében a Facebook-ot használom legtöbbször, sajnos beszippantott engem is, azonban tény és számomra nagy lehetőség, hogy olyan ismerőseimmel tudok ezen a csatornán keresztül beszélgetni, akikkel egyébként évente egyszer vagy kétszer tudnánk találkozni, külföldön élnek, vagy épp csak vidéken. Ezen kívül sok esetben ezen a felületen keresztül értesülök a legfrissebb hírekről, szinte megkerülhetetlen. Ehhez kapcsolódóan a Skype használata talán még erősebb, napi szinten beszélgetek ott külföldi ismerősökkel, barátnőkkel, és ugye mindezt ingyen megtehetem. A videómegosztók kategóriájában a Youtube-ot előszeretettel használom, valamint a Vaterán is szeretek termékeket böngészni...
 • ...a jövőben- amennyiben lehetőségem nyílik rá – szívesen élnék képmegosztókkal, egyebek mellett a Flickr-el...

Profil No.9

 • ...munkaidőm nagy részét külső területeken töltöm és csak a maradék kb. napi 2-3 óra, ami irodai tevékenység. Ekkor használok online kommunikációs formákat, főleg szakmai oldalakat. Az irodában végzett munkám nagy részében műszaki jellegű árajánlatok bekérésével, szakmai felülvizsgálatával foglalkozom, amelyek a céges Lotus Notes 7 levelező rendszerünkön keresztül érkeznek. Az árak összehasonlítására, keresésére sokszor használom a Google-t...
 • ...jelenleg az építéshatósági munkában bevezetésre kerülő e-napló használatát igyekszem elsajátítani, amely felváltja a máig használt papír alapú építési naplót...

...szabadidőmben főleg hírportálokat olvasok, illetve magán célra használok levelező rendszereket (Gmail; CitroMail). Ezen kívül közösségi oldalt a Facebook-ot látogatom, valamint a Neptunt mint tanulmányi rendszert...

 • ...bár nem használok túl sokat, de a jövőben nem kívánok más online kommunikációs formákat használni, csak ha arra rákényszerülök...

Profil No.10

 • ...online kommunikációs eszközök alkalmazása, viszonylag hosszú ideig, kimaradt az életemből...
 • ...email, iwiw...(Rendszeresen akkor sem használtam.)...
 • ...facebook, minden hasznos és kevésbé hasznos funkciójával együtt. Ennek az oldalnak már rendszeres használója voltam...
 • ...a főiskolára is az eduline.hu oldalon keresztül jelentkeztem. Az oldal nagyon sokat segített. Ha esetleg valamit nem töltöttem ki a regisztráció alatt, akkor a rendszer figyelmeztetett. A felvételi eljárás alatt, szintén nagyon hasznos volt, hogy az aktuális határidőkre figyelmeztetett...
 • ...a sikeres felvételi után a főiskola első napjaiban a csoporttársaimmal közös facebook csoportot hoztunk létre. Ennek a csoportnak a működése, az információk, hírek megosztása ezen a csatornán keresztül nagyon sokat segített nekem az elmúlt 2 és fél évben, és bízom abban, hogy a következő fél évben is sok hasznát veszem majd...
 • ...a főiskolai tanulmányok elkerülhetetlen része a neptun rendszer. Így ezt is rendszeresen használom...
 • ...Az egyik félév során, ... tanár úr egyik feladata kapcsán, regisztrálni kellett különböző oldalakra. Ezek között szerepelt a twitter is. A regisztráció óta ezt az oldalt egy-két alkalmat kivéve nem használtam...
 • ...a skypot nem rég kezdtem gyakrabban használni. Az egyik külföldön élő barátnőmmel rendszeresen ennek a szolgáltatásnak köszönhetően tartjuk a kapcsolatot. Eleinte ódzkodtam tőle, de kezdem egyre jobban kedvelni...
 • ...a telefon előfizetésemmel kapcsolatos ügyeket is a szolgáltató internetes oldalán intézem. Ezzel sok időt sikerül megtakarítani, ami a mai korban nagy érték...
 • ...szinte már elképzelhetetlen a google, a wikipedia oldalak használata. Ez alól én magam sem vagyok kivétel. Ezek a felületek nagyon sokat segítenek a tanulásban, információszerzésben. Kikapcsolódásként a youtube szolgáltatást szoktam igénybe venni. Újságot szinte csak online formában olvasok. Ezeket változó intenzitással. Fontos előnye számomra, hogy megkönnyíti a szelektálást. Ha csak egy valami érdekel az adott újságból, nem kell megvenni az egész lapot, mert lehetőség van arra az egyre kattintani.
 • ...az említett online kommunikációs oldalak, szolgáltatások hátteréről semmilyen ismeretem nincs. Az, hogy ez probléma vagy sem, azt nem tudom, de hiányát még nem éreztem. Úgy vélem, hogy az általam használt oldalak jelenleg elegendőek a számomra, de ha a későbbiekben munkám, vagy tanulás során szükség lenne újabb alkalmazások használatára, akkor képes lennék alkalmazkodni hozzá...

Profil No.11

 • ...e-mail, konkrétan G-mail: naponta többször, a mindennapi és fontos kommunikáció lebonyolítása érdekében használom. A jövőben ugyanígy naponta többször is használni szeretném, hiszen gyors és fontos tartalmakat küldhetek és fogadhatok, valamint könnyebben elérhető vagyok általa...
 • ...közösségi oldalak, konkrétan Facebook: naponta használom, az ismerőseimmel történt fontosabb események nyomon követésére. Másodsorban természetesen a velem történt jelentősebb események másokkal való megosztására is használom, ezen kívül pedig a kapcsolattartásra. Csoportok által szorosabbá tudjuk tenni a kommunikációt, ezáltal személyesebb és tárgyilagosabb is, mint ha egymás üzenőfalára írnánk posztokat...
 • ...a Facebook chat által gyorsan tudok üzenetet váltani az általam kiválasztott személynek és fordítva. A közösségi oldal ezen szolgáltatásait a jövőben is használni szeretném, hiszen merőben megkönnyíti a kommunikációt – akár még a telefonnál is gyorsabb. Ezen felül csak úgy, mint az e-mailnél, sokkal könnyebben elérnek mások, mint például sokszor telefonon...
 • ...a Facebook csoportok segítségével civil csoportokban, sportcsapat csoportjában és a munkahelyi, valamint az iskolai csoportokban is külön-külön tudunk egymással kommunikálni csoporttagokként. Ez azért is jó, mert amennyiben úgy szeretnénk, a többiek is láthatják kommunikációnkat, és ez hasznos is lehet számukra, tudunk egymásnak üzenni is, illetve privát üzeneteket is tudunk egymással váltani. A jövőben ezért is szeretném a Facebook csoportokat használni...

Profil No.12

 • ...munkámmal összefüggésben az e-mail használata az elsődleges online kommunikációs csatorna...
 • ...emellett rendszeresen töltök fel munkaanyagot belső közös tárhelyre, weboldalra...
 • ...mivel az informatika behálózza életünket elengedhetetlennek tartom az egyre megújuló kommunikációs csatornák, lehetőségek alkalmazását, megismerését. Fontosnak tartom azt is, hogy a modern világ műszaki ismereteivel felhasználói szinten foglalkozzunk...
 • ...a magánemberként is szívesen tartom a kapcsolatot barátaimmal, rokonaimmal e-mailen keresztül...
 • ...a közösségi weboldalakhoz való csatlakozás gondolata sosem vonzott...

Profil No.13

 • ...az interneten sokféleképp kommunikálhatunk másokkal: közösségi oldalakon illetve chaten írhatunk egymásnak, videókat és képeket oszthatunk meg, elektronikus levelet küldhetünk, stb. Természetesen az előnyök mellett megvannak a hátrányai is, így például teljesen ismeretlen, nem feltétlenül jó szándékú emberek juthatnak hozzá olyan adatainkhoz, melyekkel vissza lehet élni.

Részemről nagy lehetőségnek tekintettem a közösségi oldalakat (iWiW, Facebook), illetve az MSN Messenger chatprogramot, megjelenésük óta. Ismerőseimmel ingyen kommunikálhattam, képeket, videókat oszthattam meg velük. Mára már csak a Facebook-ot használom, mivel az MSN és Iwiw felhasználói profilomat sajnálatos módon többször is feltörték. A Facebook-ot sokoldalú, viszonylag biztonságos programnak tartom, a fentebb felsorolt jó tulajdonságokon kívül egy fontos tulajdonságát használom még: a zárt csoportokat. Itt írhatok csak a közeli ismerőseimnek, egyetemi csoporttársaimnak, illetve a munkám is ide köt valamilyen szinten: általában a zárt csoportba kerül leközlésre a beosztás, a munka helye, jellege, időtartama, stb...

 • ...fontosak még az elektronikus levelezést biztosító honlapok, én a gmail-t és a freemail-t használom. A gmail-nek az elektronikus levelezésen kívül használom néha a chat funkcióját, illetve a google drive-ot is, mivel rögtön a gmail-ből elérhető, és a letöltendő tartalmakat itt tárolhatom...
 • ...használom a youtube-ot is, videók megosztására, véleményezésére (kommentelés), illetve lejátszási listák összeállítására. Főleg inkább szórakozási célzattal, ritkábban keresem fel a videó-megosztó portált...
 • ...sajátos formáját használom még az online kommunikációnak: a pc játékok közben folytatott kommunikációt. Ez általában a játékok viszonylag „primitív” chat-programjaira utal ( a játékhoz illetve chat-programjukhoz használatos kódnyelv birtokában természetesen több lehetőségünk van), néhány játéknál van viszont lehetőség élőbeszélgetésre, csak a megfelelő programot kell letölteni (Xfire, Teamspeak), illetve asztali gép esetén mikrofonnal is kell rendelkeznünk. A játékokban való kommunikáció rendkívül fontos, mivel a játszó felek legtöbbször nem ismerik egymást, így semmilyen más lehetőségük nincs a kommunikációra....
 • ...mivel a számítógép előtt töltött időm nagy részét leginkább játékokkal töltöm és a Facebook-on, ezért ez a pár program igényeimet tökéletesen kiszolgálja, nem jellemző, hogy más programokat használok online kommunikációra, esetleg nagyon ritkán, évente egyszer...

Profil No.14

 • ...a manapság legismertebb közösségi oldalak napi használata. (Twitter, Facebook)...
 • ...e-mail használat, folyamatos elérhetőség az okos telefonnak és mobilinternetnek köszönhetően...
 • ...Viber, skype, face time kommunikációk használata...

Profil No.15.

 • ...a nyomdaipar érintettjeként számos online kommunikációs eszközzel találkozom, használom őket...
 • ...elsősorban az email-ben történő kommunikációt tartom a legfontosabbnak és leghasznosabbnak munkám során. Az ügyfelekkel, alvállalkozókkal történő megrendelések visszaigazolása cégünknél email formájában történik...
 • ...ezen kívül nagyon nagy szükségem van az „okos telefonomra” (egy Iphone 4s készülék) mivel ezzel a készülékkel nagyon sok időt spórolhatok meg, nem beszélve arról, hogy sokat kell tárgyalnom általában az irodámtól távol eső helyeken, ezért az aktuális történéseket azonnal nyomon tudom követni...
 • ...fontos még a skype, hiszen nem mindig tudok jelen lenni személyesen a tárgyalásokon, ezért egyre többször fordul elő, hogy konferenciabeszélgetés keretein belül vitatjuk meg a felmerülő kérdéseket, problémákat...
 • ...végezetül ott vannak az online „csevegő” alkalmazások, úgy mint a Viber, Hangouts, Facebook messenger amik segítségével díjtalanul és gyorsan bonyolíthatok le párbeszédet bárkivel, legyen szó munkahelyen belül, vagy akár a magánéletben...

Profil No.16.

 • ...elég bizalmatlan vagyok a sok technikai újítással szemben, ami meg is látszik az online kommunikációs szokásaimon. Az egyetlen közösségi oldal amit használok a Facebook, ezt is csak a legminimálisabb módon, az egyetemi csoporttársakkal való kapcsolattartásra. Ezen kívül mostanában néha a skype alkalmazást használom, mivel vőlegényem munkája miatt sokat tartózkodik külföldön, a kapcsolattartást pedig így tudjuk a legköltséghatékonyabban megoldani...
 • ...az internetet leginkább tájékozódásra használom, híreket és más érdekes cikkeket olvasok. Emailezni gyakran szoktam távolabb élő ismerőseimmel, mivel a munkám miatt leginkább csak este jutok a géphez, így chatelni nincs lehetőségem...
 • ...munkám során is nagyjából napi 8 órát ülök a számítógép előtt, kollégáimmal a céges Outlook levelező rendszeren illetve a lynch chaten keresztül tartjuk a kapcsolatot. Okostelefonom nincs, így ezzel kapcsolatban túl sok tapasztalattal nem rendelkezem...
 • ...a jövőben is muszáj leszek, valamilyen szinten alkalmazkodni az új kommunikációs formákhoz, hiszen a világ fejlődik, ettől már el sem lehet zárkózni. Természetesen az elzárkózás nem is áll szándékomban, de úgy gondolom, hogy az én életemben továbbra is a személyes kapcsolatok és a személyes kapcsolattartás fogja a fő szerepet játszani...

Profil No.17.

 • ...számítógépet közel 15 éve használok, internet-elérésem kb. 9 éve van. Ezalatt volt alkalmam több web2.0-s, és más internetes forrásokkal megbarátkozni. Felhasználói szintű ismeretek mellett volt alkalmam mind a szoftveres, mind a hardveres háttér-információkat, tudást elsajátítani. ECDL szintű ismeretekkel rendelkezem, bár vizsgát nem tettem belőle. Számítástechnikai érettségivel nem rendelkezem...
 • ...a leggyakrabban használt online kommunikációs felületeim a gmail, a facebook, és régebbi, iWiW-es és MyVIP-es regisztrációm is van. Emellett széles érdeklődési körömből fakadóan rengeteg online fórumon van regisztrációm, a legtöbbet nap, mint nap használom...
 • ...a konvencionális médiának már hosszabb ideje nem vagyok felhasználója, televíziót ritkán nézek, és rádiót is interneten hallgatok. Főbb hírforrásaim a mindennapokban az online kommunikációs portálok teszik ki (pl. Index, Hírstart, stb). Gyakran keresek érdekes, számomra izgalmas információkat, és kevesebb időt töltök olyan média fogyasztásával, amely a televízióból származik, pl. a televíziós riportok internetes portálokon való megjelenítésének megtekintése helyett szívesebben olvasok szöveg formátumú médiát, hiszen kevésbé feldolgozott, gyengébb szerkesztési hatás alatt lévő információkhoz jutok hozzá belőle...
 • ...számítógépes játékokkal is szívesen töltöm az időmet, többnyire többjátékos módban. Eközben élő „voicecomm”-ot használunk barátainkkal. A régi programokkal (pl. Roger Wilco), még működő programokkal (Ventrilo, Skype), és a jelenleg populáris programokkal (TeamSpeak) is tartjuk játék közben a kapcsolatot...
 • ...az online kommunikáció széleskörű használata mindennapi tevékenységem fontos eleme. Sokat ülök számítógép előtt, és többirányú kommunikációt végzek, így mondhatom, hogy az online kommunikációs szokásaim személyiségem szerves részét képezik...

Profil No.18.

 • ...az első és egyben legfontosabb általam használt kommunikációs forma az e-mailes levelezős rendszer. Az itt megalkotott e-mail címmel lehet regisztrálni további online felületekre, mint például a facebook, twitter, instagram, stb. A Gmail-es e-mail cím megléte révén szinkronizálhatom az adatokat a mobil telefonkészülékemmel...
 • ...leggyakrabban a Gmailt és a Facebookot alkalmazom, mint elsődleges információforrás. A Gmailes platformról értesülök a neptun üzeneteimről, a telefonom használt alkalmazások további lehetőségeiről, valamint a tantárgy felelősökkel is itt folytatom a levelezéseket. A Facebookot nem csak információs forrásként használom, de események megszervezésére, kapcsolattartásra is bőven megfelel a számomra...
 • ...prezentációk, előadások készítése céljából a Prezi.com-os felületet alkalmazom. Ha volt olyan prezentáció, amely elnyerte a tetszésem, megjelölhetem magamnak és a későbbiekben felhasználhatom az innen szerzett ötleteket, tippeket a minél kreatívabban elkészített előadásaimhoz...
 • ...az Instagram nekem nagyon tetszetős, mint kép megosztó portál, ám ebben kimerül a használata. Alkalmanként töltök fel rá egy-egy pillanatot az életemből...
 • ...korábban költségvetés tervezésre és a bevétel-kiadások számontartására is alkalmaztam internetes felületet Cash Control címen. Nagyon hasznos volt, ám rájöttem, hogy az Excel program legalább ilyen jó erre a célra, és nem kell attól tartani, hogy más tudomást szerez az aktuális pénzügyeimről...
 • ...régen nagyon sokan chat-eltek Windows Messengeren (MSN) keresztül, ahogy én is. Mára már kikopott ez a beszélgetős platform, helyettük itt van a Skype és a Viber. Az előbbinél lehetőség van csoportos, konferenciahívás jellegű kapcsolattartásra, az utóbbi wifi jelenlétével ingyenes telefonálást biztosít két ember között...
 • ...a jövőben továbbra is alkalmazok olyan internetes felületeket, mint a prezi.com, instagram, facebook, és gmail. Kérdőív készítése céljából, a teendőim és a napi rendem számon tartásához elboldogulok a Google adta lehetőségekkel. Beszélgetés végett a skype-ot, és viber-t továbbra is alkalmazni fogom...

Profil No.19.

 • ...a legtöbb ilyen jellegű forma, amit használni szoktam azok a közösségi oldalak, de ezek közül is a leginkább használtabb a facebook. Ezt azért is használom napi rendszerességgel, naponta több órán keresztül mert nagyon sok ismerősömmel munka illetve iskolai kapcsolatot itt tartok. Illetve több barátommal is, - akikkel nem egy helyen lakunk, a rohanó világunkban személyes találkozóra egyre kevesebb időnk jut és,- így tudjuk tartani a napi kapcsolatot...
 • ...a másik ilyen felület, amit napi rendszerességgel használok az a freemail.hu. Több iskolai és üzleti levelet küldözgetek napi szinten. Ezért fontos a levelező program a számomra. Több online eladásban és vásárlásban veszek részt, amit szintén mailen keresztül intézek...
 • ...illetve még a Neptun az amit gyakran nézek ugyan nem napi szinten, de hetente legalább kétszer- háromszor rápillantok, hiszen sok információt kaphatunk tanulmányinkkal kapcsolatban...
 • ...a felsoroltak közül a facebook-ot és a freemail-t is biztosan a jövőben is elég sokat fogom használni, mert mint említettem nagyon sok üzenetet kapok ezeken keresztül...

Profil No. 20.

 • ...nem mondom, hogy minden zegzugát ismerem az online kommunikációnak és az internet világának, de úgy gondolom, hogy még kortársaimhoz képest is viszonylag “ sok “ online kommunikációs eszközt használok a mindennapokban. Legalább is a közösségi médiumok terén...
 • ...természetesen, mint mindenki más aktív facebook felhasználó vagyok. Több kérdőívben is találkoztam már olyan kérdéssel, hogy “ naponta mennyi időt tölt el a facebookon” . Saját felhasználási szokásomat nem tudnám behatárolni például napi öt órára mivel , okostelefonnal rendelkezem, valamint mobilnet eléréssel. Ebből kifolyólag mindig elérhető vagyok a facebookon, akár éjszaka is persze, akkor nem figyelem mivel alszom, de ha napközben vibrál a telefon, akkor az esetek többségében rögtön ellenőrzöm, hogy mi történt. Amikor otthon vagyok, gyakorlatilag akkor is folyamatosan fenn vagyok a facebookon, de mellette lehet, hogy mást csinálok a számítógépen, de az is lehet, hogy porszívózom.... Hetente nagyjából tíz-húsz alkalommal osztok meg tartalmat, ez lehet youtube link, újságcikk, kép, vagy saját állapotom, például sikerült xy vizsgám, vagy valami számomra érdekes dolog történt velem. Az “ alap “ facebookon kívül több helyen is találkozom beágyazott facebook alkalmazással, például egy netes újságon, ahol kommentelésre van lehetőség. Olykor Én is csatlakozom a vitákhoz, de ez ritkább, azonban az eset nagy százalékában, elolvasom a kommenteket is , hiszen időnként érdekesebbek mint maga a tartalom ami miatt odakeveredtem...
 • ...a facebook mellett természtesen a google alkalmazásokat is használom, vegyük például a jelenlegi alkalmat, mivel újra kellett telepítenem a számítógépemet és még nem telepítettem MS Office-t így a google docs, / google drive segítségével készítem el a szöveget. Egy - két évvel ezelőtt rendszeres felhasználója voltam a google docsnak, mivel egy hallgatói szervezetben tevékenykedtem, ahol elengedhetetlen volt az online kooperáció...
 • ...az előbb említett platformok mellett, regisztrált tagja vagyok a LinkedIn-nek, ( ezt nem sűrűn használom, tudom, hogy a jövőbeni sikeres karrierhez szükséges lenne frissítenem, és karbantartanom, de egyelőre nem tudtam magam rávenni...
 • ...naponta használom a Soundcloudot. Mivel hobbi szinten zeneszerkesztéssel ... foglalkozom, így ez az egyik legideálisabb oldal a számomra. Ezen keresztül könnyedén megoszthatom ismerőseimmel, és a “ Világgal “, hogy éppen min dolgozom, .... Emellett követhetem azokat a zenészeket akik inspirálnak az alkotás során, vagy pusztán szeretem a zenéjüket. Véleményem szerint egy roppant hasznos oldal a “ szakmában “...
 • ...az instagramra is regisztráltam, havonta 4-5 képet szoktam megosztani, másokét nem igazán szoktam nézegetni. Valójában a beépített szűrők miatt szoktam használni, mivel egy perc alatt feljavíthatom a feltölteni kívánt képet...
 • ...a tumblr-en regisztráltam, de nem különösebben foglalkozom vele...
 • ...próbálkoztam már blog írásával, de nem merültem el benne igazán...
 • ...nem régiben regisztráltam a Disqus nevű oldalra ami gyakorlatilag különböző blogok chatelését valósítja meg. Véleményem szerintem jobb megoldás mint a facebookos beágyazás, mivel ezen keresztül akár képeket is megoszthatunk így, könnyedén terjedhetnek a sokak által kedvelt / gyűlölt meme-k...
 • ...mint említettem a blogokat, írni nem írok azonban olvasni szoktam őket. Mostanság főként a 444.hu-t olvasom, naponta többször is...
 • ...ritkán Skype-ot is használok, valamint Vibert. Régebben sokat használtam az MSN messengert is...
 • ...összességében elmondható, hogy az összes fent említett oldalt összekötöttem a facebookommal, így ha például megosztok valamit Soundcloudon, az egyenest landol a falamon. Nem tartom túl biztonságosnak az online aktivitásomat, alkalmanként talán túl sok “ lábnyomot “ hagyok magam után, amik nem feltétlenül pozitív képet adnak rólam. ... a facebook, youtube és társai személyre szabott reklámokkal bombáznak, amit ... sokszor meg sem nyitok, ... Az előző sorokban kifelejtettem, így a végére fűzném, hogy a Twitteren is regisztráltam, hasonlóan összekötöttem a többi oldalammal, ezen időnként szoktam nézelődni, hogy például egyes politikusaink milyen nagyszerű gondolattal, csapták ki a köztudat kulturális biztosítékát...

Profil No.21.

 • ...minden nap használom az internetet. Pár közösségi oldalon is fent vagyok: Facebook (Minden nap használom.), Twitter (Hetente több alkalommal használom) Google Gmail (Minden nap használom), Instagram (Minden nap használom), Tumblr (Minden nap használom) Youtube (Mostanában csak ... miatt használom)...
 • ...a Facebook-ot, én arra használom, hogy a barátaimmal, a szüleimmel levelezzek. A T-mobile ingyenesen is elérhetővé teszi a Facebook-ot. Igaz, hogy "kicsit" lebutított változata elérhető így, de üzenetek írására, fogadására ez is elegendő. Mikor még nem volt internet a telefonomon, akkor azt használtam, már a fizetőset. De még így is olcsóbb az, ha ott írunk üzenetet, mint ha hosszú telefonálással megemelem a számlámat...
 • ...a Twitter-t, Instagram-ot azért kezdtem el használni, mert ... zenét hallgatok, és ilyen felületeken (pontosítva ezen a kettőn) fent van több olyan személy (zenész) is, akiket szívesen hallgatok, és oda tesznek fel magukról képeket, információkat...
 • ...a Google-t pedig az iskolai tanulmányaimhoz használom, keresésekre, illetve kutatásra. Ennek a keresőnek a levelezőrendszerét használom, levelezések szempontjából. Illetve van egy telefonos alkalmazása is, a Google Csevegő, ami szintén szívesen használok családtagokkal való rövidebb levelezésre...
 • ... a Youtube-ot pedig videók, filmek, sorozatok megnézésére, számok meghallgatására használom. De ezt kevesebb alkalommal...
 • ...a Tumblr-t minden nap használom, nagyon sok kép van fent, amiket nagyon szeretek nézegetni...
 • ...amire szeretném használni még a jövőben az internetet: jelen pillanatban a szakdolgozatommal kapcsolatos anyagok keresésére hasznosítom. Illetve a kérdőívet is online felületen csináltam meg - ami a dolgozatomhoz kapcsolódik-, Google kérdőív segítségével.
 • ...a Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr weboldalakat is szándékozom továbbra is látogatni. A Facebook-ot főleg azért, mert szándékozom külföldre utazni a diploma megszerzése után, és a szüleim is tudják használni ezt a felületet, így ott tartanám levelezéssel a kapcsolatot velük. Illetve Skype segítségével. Ezt a programot jelenleg nem használom, de azzal megoldható, hogy láthassam is őket. A munkám során is szeretném alkalmazni....

Profil No.22.

 • ...az online kommunikáció különböző formáit mindennap igénybe veszem. Talán nem is meglepő, ha elsőként a facebook közösségi oldalát említem. Elsődlegesen nem saját célra használom, hanem a munkámhoz tartozik, hogy bizonyos facebook oldalakat kezeljek...
 • ...jelenleg egy ... nevű honlapot vezetem. A honlap nem régen lett létrehozva, ezért még nem nagy a látogatottsága. Ennek növelése érdekében különböző facebook oldalakon promóciózom az általam vezetett honlapra felkerülő tartalmakat. A facebook használatom másik formája természetesen személyes célú: barátokkal, ismerősökkel való kapcsolattartás. Továbbá az iskolával kapcsolatos, a csoporttársak közötti információk terjedésének is ez a színtere...
 • ...a facebookon kívül élek a különféle levelezőprogramok nyújtotta lehetőségekkel. Régebb óta használom a citromail levelező rendszerét, ezt ismerem a leginkább. Ennek ellenére az utóbbi időkben egyre inkább a google különféle alkalmazásait, például a google drive-ot preferálom és egyre inkább kezdek áttérni a gmail levező programjára. Az által, hogy a google egy sokkal összetettebb alkalmazást kínál, ezért egyre többen ezt használják. Leginkább az online kommunikációnak ezeket a formáit használom a mindennapjaimba...
 • ...természetesen néha rátévedek a fórumra is, de ezen alkalmak száma nem érdemes nagy figyelmet...
 • ...ha online kommunikációnak számít, akkor elég gyakran használom a Skype programját .... Azért tartom ezt a kommunikációs formát némiképpen jobbnak a telefonon történő kommunikáció formától, ugyanis itt a Skype a vizuális igényeinket is kiszolgálja. Persze ennek a programnak is megvannak a maga hátrányai, de mégis hatékonyan szolgálja a kommunikálni kívánó emberek igényeit...

Profil No.23.

 • ...körülbelül 10 éve rendelkezem számítógéppel és 8 éve interneteléréssel. Rendelkezem ECDL vizsgával és jeles informatika érettségivel...
 • ...általában 4-6 órát üzemel a laptopom egy nap, de ez nem folyamatos használatot jelent, fél óránként odafordulok a géphez, ha éppen eszembe jut valami, hírt olvasok, vagy üzenetet írok valakinek...
 • ...az elmúlt 4 évben a leggyakrabban használt kommunikációs felületem a Facebook oldala. Sokakkal ellentétben nem napi gyakorisággal töltök fel fotókat és nem osztom meg a nagyvilággal pillanatnyi érzéseimet, hanem, ezen a csatornán keresztül kommunikálok ... barátaimmal és az egyetemi csoporttársaimmal. Azért teszik ez a „szolgáltatás”, mert ingyenes, könnyen elérhető, gyors és áthidalja a távolságokat...
 • ...emellett még napi rendszerességgel használom a gmail-t és a youtube-ot is, utóbbin, leginkább zenét hallgatok...
 • ...1-2 hetente skype-on keresztül beszélek külföldi ismerőseimmel...
 • ..tag vagyok az iwiw-en és myvip-en is, de félévente egyszer lépek be az oldalakra...
 • ...általában számítógépemen internetezem és érem el a felsorolt csatornákat, de olykor, „okostelefonomon” is igénybe veszem őket. Ez heti 1-2 alkalom, iskolában, vonaton stb...
 • ...e-mail-es szokásaim is vannak. Van egy címem, ami a nevemet tartalmazza, ezen kommunikálok hivatalos ügyekben. És van több e-mail cím, ami nem a nevemet tartalmazza, ezekkel regisztrálok különböző oldalakra, gyűjtöm a hírleveleket (azaz kapom, ha kérem, ha nem)...
 • ...egy két fórumon is tag vagyok, ezeken technikai kérdésekre keresek választ, vagy kérdezek: PlayStation témában (játékok, szerviz,hardverek)...

Profil No.24.

 • ...számítógéppel közel 10 éve rendelkezem és 6 éve állandó internetes hozzáférésem is van...
 • ...alapvető felhasználói ismeretekkel rendelkezem, ezáltal a bonyolultabb műveletek problémát okoznak. Jövőben tervezem a számítástechnikai ismereteimet bővíteni és otthonosabban mozogni ebben a témakörben, akár egy ECDL vizsgát tenni. Mind szoftveres mind hardveres ismereteim alapfokú...
 • ...leggyakrabban használt internetes felületeim a freemail, a google, a facebook és a régebbről használt már elavult MyVIP és iWiW. Emellett gyakran használok online fórumokat tájékozódás szempontjából, valamint online hírportálokat(Index,hvg)...
 • ...hagyományos médiának gyakori felhasználója vagyok, rendszeresen nézek Tv-t(Rtl,M1,TV2), és rádiót is hallgatok nap mint nap(MorningShow)...
 • ...számítógépet többnyire az évek alatt játszásra használtam, online felhasználója voltam évekig a (WoW-nak) ezalatt az idegen nyelvi tudásom nőtt, játékostársaimmal angolul, németül kommunikáltunk írásban és hanggal(Teamspeak,Ventrilo)...

Profil No.25.

 • ...Az általam leggyakrabban használt online kommunikációs csatornák közé tartozik a facebook közösségi hálózat, melyet mindennap használok, itt követem az ismerőseim által megosztott információkat, történéseket, beszélgetéseket folytatok barátaimmal, emellett folyamatosan kezelem és karbantartom saját adatlapomat. Valamint alkalomszerűen információkat osztok meg magamról az ismerőseim számára....
 • ...emellett mindennap használom a viber nevű alkalmazást, mellyel szintén barátaimmal, ismerőseimmel folytatok beszélgetéseket, ezt az alkalmazás formát nagyon hasznosnak tartom, mivel ingyen küldhetek üzeneteket, valamint kezdeményezhetek hívásokat...
 • ...a harmadik, általam leggyakrabban használt online kommunikációs csatorna, melyet rendszeresen használok a youtube. Rengeteg zenét szoktam hallgatni ezen a kommunikációs csatornán, valamint érdekes vagy akár vicces videókat nézni. Illetve szeretek videókat megosztani különböző témákban...
 • ...mindennapi használatra alkalmazom még, mint online kommunikációs forma az e-mailt, melyet azért tartok nagyon hasznosnak, mert ezen keresztül kapcsolatot tudok létesíteni vagy éppen fenntartani ismerőseimmel, vagy éppen tanáraimmal, valamint egyéb hivatalos kapcsolattartásra is alkalmas, például egy állásra való jelentkezésnél az általam megpályázott munka adó vissza tud jelezni, hogy be kíván e hívni egy interjúra...
 • ...a jövőt illetően úgy gondolom, hogy az előzőkben leírt célokra fogom használni vagy éppen alkalmazni ezeket az online kommunikációs formákat...

Profil No.26.

 • ...ECDL vizsgával rendelkezem, így széles a tudásom a számítástechnika területén. Az alapvető funciókat a Windowsba magas szinten tudom kezelni. (Word. PowerPoint, Excel,Publisher, Access, )...
 • ...az internetet is színesen használom kommunikációs szempontból, de a közösségi oldalakat kerülöm. Ezeket a szükség miatt heti egyszer megtekintem, hiszen manapság mindenki először ott keress, ha azon a felületen nem reagálok talán e-mail és utána hív/ír…. de persze ott is ingyenesen Viber-t, WhatsApp-t, Imessage-t,Facetime vagy Skypet használva. Így minden olyan program mindennapi használatban van nálam, amely elérhető az úgynevezett okos telefonokon. Így röviden minden program elérhető számomra, de lázadásképpen a Facebook-ot kerülöm és semmi információt nem osztok meg magamról...
 • ...számomra nem csak a számítógép vagy az okostelefon van mindennapi használatba. A Laptop-ot már nem is említeném külön, hiszen én ezt használom asztali számítógép helyett. A manapság divatos Tablet, nálam kiemelkedő szerepet kapott. Már arról olvasom kedvenc magazinjaim, online felületeim és információs portáljaim. Egy helyen elfér, elegáns és fát sem kell kivágni. Fotótárként is remekül funkcionál, amelyen bármilyen élményem bárhol be tudom mutatni remek minőségben (míg telefonon prezentált élménynél nagymamám erősen hunyorog….) Sokan mondják, hogy felgyorsult a világ és a technika fejlődése. Szerintem mostantól olyan radikális változás már nem lesz. Az alapvető dolgok szerintem maradnak, mint a számítógépnél a billentyűzet. Lehet a kivitele változni fog, de mint funkció megmarad...
 • ...a jövőben nagyban befolyásolja, mit fogok használni, mely termékek és lehetőségek lesznek olcsóbbak. Míg ma ingyenesen wifit használva ingyen tudok videotelefonálni Facetime használatával, addig ezt használom. Amint ezt fizetőssé teszik vagy egy jobb programot fejlesztenek, ki ingyenesen erre a funkcióra akkor természetesen váltok. Számomra fontos, hogy a távolság vagy az időhiány ne tudja befolyásolni az emberi kapcsolataim minőségét. Tudjak, elmélyült és hosszú beszélgetéseket folytatni a számomra fontos személyekkel akkor is, ha erre fizikálisan történő kapcsolat lehetetlen. Tehát nem tudunk egy időben egy helyen lenni...

Profil No.27.

 • ...online kommunikáció tekintetében nem sok weboldalt használok, de azokat napi gyakorisággal. A Facebook-on ismerőseimmel, barátaimmal tartom a kapcsolatot, képeket osztok meg, valamint több csoportban (pl. egyetemi évfolyami csoport) is tag vagyok, így könnyebb megbeszélni az adott közösségen belüli teendőket, eseményeket...
 • ...emellett, a Gmail-t használom, amelyen keresztül a hivatalosabb jellegű levelezéseimet intézem...
 • ...a jövőben sem tervezek több ilyen jellegű oldal szolgáltatását igénybe venni, kivéve, ha nem leszek rákényszerülve (pl. a munkám miatt)...

Profil No.28.

 • ...napjainkban az online felületek, melyeket igénybe veszek: Google: Általános keresés, informálódás, illetve egyéb felvetett kérdések és gondolatok kielégítését szolgálja. Facebook: Személyes kapcsolatok ápolása, informálódás (másodlagos hírcsatorna), és az e-mail funkció kiváltására alkalmas eszköz. Tumblr: Személyes emlékek, élmények és emocionális háttérrel rendelkező képek digitális napló formátumban való tárolása. Youtube: Szórakoztató funkciókat lát el, emellett hasznos elemekkel rendelkezik, például: oktató- és tanító célzatú videók.

Profil No.29.

 • ...online kommunikációs formák, amelyeket használok: számítógépen: közösségi média (Facebook, Twitter,Instagram) - ezeket barátokkal, ismerősökkel való kapcsolattartásra használom, naponta; levelezőrendszer (G-mail) - munkatársakkal, tanárokkal való kapcsolattartásra, illetve munkával kapcsolatos megkeresésekre használom, szintén naponta...
 • ...telefonon: Kakao Talk (ingyenes sms és híváslehetőség), naponta-kétnaponta, közeli ismerősökkel tartom rajta a kapcsolatot...
 • ...a jövőben szintén ezeket tervezem használni...

Profil No.30.

 • ...on-line kommunikációs formák amiket használok: rendelkezem én is okos telefonnal, többször használom mint a számítógépes felületet. Első sorban a Facebook közösségi oldalt látogatom sűrűn, családommal, barátaimmal, az egyetemi csoport társaimmal tartom itt a kapcsolatot. Ha hivatalosabb formát kell használom, akkor a Freemail nevű levelező rendszert veszem igénybe. Több közösségi felületet nem használok, híreket a televízióból szerzek vagy újságból...

Profil No.31.

 • ...a google, facebook és youtube csatornákat használom minden nap. Nagy általánosságban ismereteim bővítésére, olyan alternatív hírforrásokat próbálok rajtuk keresztül elérni, melyeket a fő sodrású média nem korlátoz le. Másrészt a szórakoztatói funkciókat is gyakran használom...

Profil No.32.

 • ...online-kommunikációs formák amiket használok: youtube, facebook, google, gmail ezeket napi szinten használom...

Profil No.33.

 • ...online kommunikációs csatornák közül többet is használok. Egyik a gmail, ill a munkahelyem saját webmail rendszere. Ezen bonyolítom levelezéseim jelentős részét. Kapcsolattartásban skype-ot és vibert használok, előbbit videokonferencia lebonyolításához, utóbbit telefonon keresztüli online kommunikációhoz. File-ok megosztására saját belső tárhelyet, webtransfert és toldacuccot szoktam használni, a file-ok méretétől és jellegétől függően. Prezi.com-ot tudok használni, de a cégnél a hagyományos ppt formát kérik, ezt általában google drive-on szoktuk megosztani. ... a rendezvények promociójához facebook-ot és youtube-ot használunk... Ezeket az online felületeket használom, napi rendszerességgel...

Profil No.34.

 • ...az online kommunikációs csatornákról: Régebben használtam az Msnt, iwiwet. Ezeket ma már egyáltalán nem. Amit napi rendszerességgel használok az a Gmail és a rendszerében található chat. A Gmailt mobiltelefonon is szoktam használni...
 • ...emellett a Facebookot, a Twittert, és a Skype-ot használom, utóbbi kettőt nagyon ritkán. A Facebook használatát is igyekszem minimálisra csökkenteni. Azonban vannak előnyei, ami miatt használom, ha nem is napi szinten. A külföldi ismerőseimmel, vagy már külföldre költözött ismerőseimmel elsősorban így tartom a kapcsolatot. Emellett mivel egy egyesületnek is tagja vagyok, ha valamilyen információt nagy tömegekhez szeretnék eljuttatni, akkor arra a leggyorsabb megoldás a Facebook oldal.

Viszont ennek is vannak hátrányai. Talán pont a túl sok információnak köszönhetően, de nem egyszerű felkelteni az emberek érdeklődését, és úgy tapasztalom kevesen olvasnak végig valamit. Ezt úgy értem, hogy elolvassák és meg is értik, értelmezik, amit olvasnak, nem csak átfutnak rajta. Sajnos, ha néhány sornál többet kell olvasni, inkább nem foglalkoznak vele, vagy többször egymás után teszik fel ugyanazokat a kérdéseket, amire egyébként megtalálnák a választ a szövegben. Nem szívesen használom a Facebookot az úgynevezett "netharcosok" miatt, akik az interneten élik ki magukat. Itt a trágár, bunkókra gondolok elsősorban. Egész egyszerűen nincs hozzájuk türelmem, és nem szeretem pocsékolni rájuk az időmet. Valamint, nem egyszer fordult már elő (sőt, sajnos egyre gyakoribb jelenség), hogy egész egyszerűen nem sikerült értelmeznem írásokat, a helyesírási hibák, elütések miatt. Nem egy-két apró hibára gondolok, hanem arra, hogy egyetlen szót nem képesek sokan leírni helyesen. De vannak, akikkel könnyebb online kommunikálni, saját ismerőseim körében is van olyan, akivel személyesen nem igazán sikerült még soha pár szónál többet váltani, mert bezárkózik, és főleg eldöntendő kérdésekre kapok csak választ. Az interneten viszont egy teljesen más ember...

 • ...nem tervezem, hogy több időt töltsek ezek közül bármelyikkel, nem is nagyon szeretnék több alkalmazást használni, a személyes kommunikációt részesítem előnyben. Viszont az előnyei miatt, továbbra is használni fogom ezeket, amiket eddig...

Profil No.35.

 • ...életem során nagyon fontosnak érzem a különböző online kommunikációs módszereket.Munkám és magánéletem során is alkalmazom őket, fontosnak tartom például az e-mail használatát. Mivel marketing igazgatója vagyok egy cégnek, így az információ azonnali megszerzése illetve mások tájékoztatása elengedhetetlen számomra. Ez nemcsak a munka hatékonysága miatt fontos, hanem „nyoma is marad” az információknak...
 • ...ezen kívül a chat (facebook, gmail) alkalmazását is elengedhetetlennek tartom. Ez azért fontos, mert egy bizonyos esetben szükségem van a gyors reagálásra, mind a munkahelyen, mind magánéletben. Nem beszélve arról a fontos tényről, hogy több emberrel is tudom egyszerre tartani a kapcsolatot...
 • ...mivel okos telefont használok, ezért a telefonon is találhatóak különböző alkalmazások...
 • ...fontos például a VIBER, ugyanis bárhol és bármikor (természetesen ha van internet) ingyenesen tudok telefonálni, chatelni...
 • ...ami elengedhetetlen számomra még az a skype. Mivel cégünk exporttal és importtal is foglalkozik, ezért nem mindig van időm és lehetőségem személyes tárgyalást lebonyolítani a partnercégekkel. Ilyenkor skype tárgyalást szoktam alkalmazni, hiszen a partner arcát látom, információt azonnal megtudok róla és természetesen többen is becsatlakozhatnak az ilyen jellegű tárgyalásokba...

Profil No.36.

 • ...közösségi oldalak közül csak egyet használok mindennapos rendszerességgel. Korábban több különböző oldalon is fenn voltam, ilyen pl. az Iwiw és a Myvip. Jelenleg csak a Facebook nevű oldalon vagyok regisztrálva. Elsősorban arra használom, hogy az ismerőseimmel, barátaimmal kommunikáljak. A chat alkalmazását egyáltalán nem használom, mindig offline módban vagyok fenn. Úgy vélem, hogy sokkal jobb egy hosszabb hangvételű tartalmas levelet küldeni valakinek, mint chatelni. Sajnos ebben a rohanó világban nem jut igazán idő arra, hogy minden barátommal és rokonommal találkozzak. Nagyon örülök az internet adta lehetőségnek, hogy legalább itt rá tudok írni a számomra fontos személyekre. Tudok érdeklődni felőlük, levelet küldeni, látom az adatlapjukon, ha valami változás történik az életükbe, ezekre tudok reagálni. A tetszik gomb segítségével pozitív visszajelzést tudok adni az ő általuk feltöltött képekre és bejegyzéseikre. Az állandó kapcsolattartás mellett még arra használom ezt az oldalt, hogy én is meg tudjak osztani bizonyos dolgokat, melyek örömet okoznak nekem, vagy csak egyszerűen kifejezik az egyéniségem. Továbbá munkakeresésre is használom. Nagyon sok olyan információt tudok megszerezni és a jó az egészben, hogy minden egy helyen van, csak megfelelően kell keresni...
 • ...továbbá amit még rendszeresen használok az a google, youtube, gmail, és a skype....a google elsődlegesen keresésre használom... Iskolai feladataimban segít sokat. Youtube-t zenehallgatásra, filmek megtekintésére, illetve az általam készített „videó” összeállításaim feltöltésesre használok. (Ezeket az alkotásokat a Windows live movie maker program segítségével készítem el). Gmail fiókom elsősorban azért van, mert itt küldöm el az önéletrajzom különböző munkára, itt bonyolítom le a hivatalos levelezéseim. Skype program segít abban, hogy videó hívás segítségével csökkentsem a telefonszámlám havi költségét és tudjam tartani a kapcsolatot a külföldön élő rokonaimmal és barátaimmal. Én is sokat tartózkodom külföldön és remek lehetőség, hogy ingyenesen hazatelefonáljak...

Profil No.37.

 • ...

Profil No.38.

 • ...

Profil No.39.

 • ...

Profil No.40.

 • ...

Kapcsolódó hivatkozások

 • Feladatajánlások 2014 - pl. miau/myx a facebook-on?!
 • http://miau.gau.hu/miau2009/index_2u.php3?x=e07wiki&string=onkomm
 • https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/MIAU_WIKI_mashol_is
 • http://www.youtube.com/watch?v=3Nh_2FJxWHY&feature=youtu.be (Új egyetemi PR film: Hallgatóink segítségével elkészítettünk egy kisfilmet, amely egy kis ízelítőt ad a felvételi előtt állóknak arról, milyen is intézményünkben egyetemistának lenni. Terveink szerint tavasszal egy hosszabb PR filmet is készítünk, mely lehetőséget ad arra, hogy a hangulatfelvételek mellett többet megmutassunk a karainkon folyó életről. Ötleteiket örömmel várjuk a kommunikacio@szie.hu e-mail címre. Köszönjük, hogy Ön is továbbküldi a linket, és ezzel is segíti egyetemünket népszerűsíteni!)<--feladatok: más intézmények hasonló objektumainak begyűjtése, értékelési szempontok feltárása, szempontonkénti értékelések/mérések objektivizálása, több szempontú értékelés kivitelezése, értékelés minőségbiztosítása - ill. potenciális üzenetek megfogalmazása, üzenetek átviteli erejének mérhetővé tétele, üzenetek helyességének bizonyítása,...avagy tekintsünk az alma mater-re úgy, mint egy tanműhelyre, s amit tudunk, magunkon alkalmazzuk elsőként...

Emlékeztetők

2014.01.29. 10.45-16.15 (konzultáció)

  • A legaktívabb Hallgató saját teljesítménye és a csoport általánosan magas szintű hozzáállása miatt a konzultáció keretében nyújtott teljesítményéért jelest kapott azonnali hatállyal.
  • A Felek közösen megállapították, hogy a konzultációról készült hang- és képanyagok NEM kerülhetnek felhasználásra egyetlen egy Hallgató által közöltek kapcsán sem a keletkezés szerinti (vágatlan) állapotban. Vágott állapotban minden nyilatkozó maga dönt saját véleménye publikusságáról a jövőben is.
  • A vendégelőadás keretében fény derült arra, milyen jellegű online kommunikációt érintő fejlesztések tűnnek piac képesnek, mely szint egyben jegyszerző önálló munkák szintjét is jelenti.
  • A jegyszerzés A-verziója az önálló feladat-alapú jegyszerzés, a Hallgató(k) és az oktató közös feladatkijelölése alapján.
  • A jegyszerzés B-verziója (Hallgatói kérdésre/kérésre) azok számára, akik nem érzik képesnek magukat szuverén alkotásra: részvétel az alma mater érdekében álló online kommunikációs részfeladatok irányított kivitelezésében (pl. TDK-katalógus fejlesztése, MTMT adatbázis import-alapú feltöltéséhez közlemények és hivatkozások/idézetek gyűjtése, strukturált rögzítése - vö. http://miau.gau.hu/tki/matarka_pl.ris).
  • Azok, aki szakdolgozati témája nem került tételesen és plenáris egyeztetésre a konzultáció keretében: preferáltan online (skype, email), indokolt esetben offline (személyes) egyeztetésre jogosultak előzetes időpont-kijelölés alapján egyedileg vagy csoportosan.
  • Azok, akik számára még nem került kiadásra DVD, ezt a miau@miau.gau.hu címen igényelhetik a képzésre érvényes szabályok alapján.
  • Az aláírás megadásának feltételeként megszabott feladatoknak nincs érdemi határideje az oktató által kijelölve - minden határidő tekintetében a képzés általános szabályai a mértékadók.
  • Ajánlások: a MIAU és a MIAU WIKI egy több-ezer elemű példatárként is funkcionál. Érdemes mindenkinek saját (tervezett, közösen kijelölt) témájának kulcsszavai kapcsán kereséseket végezni hasonló megoldások feltárására: https://miau.gau.hu/mediawiki/
  • Fontos/érdekes hírek az oktatásról: http://miau.gau.hu/miau2009/index_2.php3?x=i01
  • Fontos/érdekes szakmai hírek: http://miau.gau.hu/miau2009/index_2.php3?x=i01
  • Tudnivalók a DVD-ről: http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=dvd
  • C-terv: aki a tananyag üzeneteit bármilyen ponton, színvonalas ellen-bizonyítás keretében megkérdőjelezi, szintén jeles kap!
  • ...

2014.02.09. (neptun)

  • A nappalos csoportok értesítése ezen wikiszócikk létére
  • és felkérés az itt felsorolt feladatok teljesítésére
  • az itt közöltek megismerésére az első csoportszintű gyakorlatok előtt (2014.02.13.)
  • annak érdekében, hogy az ideális Hallgató profilja közelíthető legyen...
  • Ideális az a Hallgató, aki minden kontaktórára előzetes felkészülés után és azért jön, hogy az autodidakta módon már elő-értelmezett tananyag homályosabb részleteit megvitassa a többiekkel és az oktatókkal...
  • Ajánlott irodalom: https://docs.google.com/document/d/1gkIvK-cIs1lk5CHEcpgbcFu0qnZT032dugkIxSaaKTA/edit?pli=1 (a 2014. február 4-én megtartott „Innovatív oktatási módszerek” c. szakmai műhely rendezvényének anyagai: TEMPUS: TÁMOP-4.2.4B/1-11/1-2012-0001 / Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary)

2014.02.10. (vezetői döntés)

2014.02.13. (első nappalos konzultációs nap)

 • D-terv: órai jelenlét, heti egy minőségi jegyzőkönyvvezetés utógondozással, kötelező irodalom ismerete
 • A tárgy célja: a saját szakdolgozatunkhoz kapott segítség felhasználása, az egyéni szakdolgozói munka elősegítése.
 • A szakdolgozat megírásának során a közös munka elősegítése a tárgy egyik célja.
 • A MIAUWIKI = "Közös online munkafelület" - a követelményrendszer része (melyet nem igazán említettek ezen szócikk profil-fejezetei, mint munkatér, s nem mint olvasható lexikon)
 • NEPTUN - a félévre vonatkozó követelmények helye.
 • A félév során a NEPTUN-rendszerben érkezett üzenetektől indul a közös munka.
 • A teljes tananyag DVD-formátumban elérhető (legalábbis elvileg elérhető), amelyről szintén a NEPTUN-rendszeren keresztül kapunk további információkat.
 • Aláírás: a kötelező irodalom feldolgozásának és elsajátításának bizonyítása, ebből asszociációk előállítása.
 • Ebben a wikiszócikkben nincs említés arról, hogy bárki is online adatvagyonokat használna: pl. TEIR-t, céginformációs adatbázist (vö. Creditrefom-GTK együttműködés) - egyéb hiányokról később (pl. online szakértői rendszerek)
 • TEIR: "Területi információs rendszer", amihez a jogosultságot az Ügyfélkapu-azonosítóval lehet megkapni, aminek megléte az aláírás feltétele volt korábban, de a csoport egy része számára előrelátható áprilisi zárás miatt ez idén csak ajánlás... (TEIR bemutató a következő alkalommal)
 • Jegyszerzési feltételek / lehetőségek:
  • (A.) a szakdolgozat "rendszerének" sikeres újra-értelmezése,
  • (B.) az egyetem által kijelölt, vagy bármely más fontos tevékenységnek tartott "CSR" tevékenység végzése,
  • (C.) a tananyag bármely részének kritikus elemzése, vagy
  • (D.) D-tervben ismertetett követelményeknek való megfelelés.
  • (E = jövőben): gamification?!
 • Lehetőség: pl. a MIAU Facebook-ra való importálása egyéni vagy csoportmunkaként.
 • FONTOS: a jegyszerzés végletekben zajlik, köztes jegyek nem szerezhetőek.
 • FONTOS: A megítélés érvelés-alapú, a megfelelően érvelt munka elismerése nem függ a munka mennyiségétől, csak csiszoltságától.
 • Az első óra anyagának fontosabb pontjai:
  • NORMA: egyfajta elvárás (a DVD alapján autodidakta módon értelmezendő, matematikai háttere csak az érdeklődők számára kerül napirendre).
  • "Mindenki másként egyforma" (anti-diszkriminatív) elv (Y0_MIN): az egyediség, minden és mindenki egyediségének elismerése... (Az objektumok közötti differenciálást diszkriminatív elvek alapján lehet elkészíteni (pl. Y0_MAX, ill. standard adatbányászati szoftverek)...
  • GooGle Squared (példa): egy fajta "táblázat-kitöltő" alkalmazás, ami a többrétegű keresések alapján táblázatokat készít, és egy helyen strukturáltan és előértelmezve mutat meg nagyobb mennyiségű keresett adatot.
  • Egyéni szakdolgozati témák bemutatása, és témák közös elemzése.
  • Első elemzés: Régió-fejlesztési terv. Gondolatok:
   • Szakemberi alapok egyik legfontosabbika kommunikáció-szakosként, hogy a gondolatok minden szavát tökéletes indoklással kell ellátni.
   • Mindennek, amit kijelentünk, állítunk, fix, stabil megalapozottsága kell, hogy legyen.
   • A logikai háttér, és a rendszer is meg kell, hogy állja a helyét.
   • Hasonló fontossággal bír a megfogalmazottság is, ami fontos annak tekintetében, hogy szemantikailag megfelelő, és mások által elfogadható is legyen.
   • Szövegbányászat: "Corpusok", azaz szövegtestek szószámainak, a szavak távolságának és egyéb adatainak számszerűsítése.
  • Második elemzés: szakdolgozat alapvető elemei, és optimális konstrukciója egy vállalkozó Hallgatóval folytatott pódium-beszélgetés keretében
   • Ideális helyzet: a dolgozatnak legyen célcsoportja, aki, ha elolvassa a művet, elvileg fizetni is képes érte, mert van olyan döntési helyzet legalább egy, melyben a dolgozat nyomán a jobb döntésen keresztül megosztható hasznosságtöbblet keletkezik
   • Olyan feladatot ne vállaljunk, amit mások előre tudhatóan jobban csinálnak pl. kamu merítéssel kamu kérdőívezés (vö. miau oktatás online hírek: kérdőívezés előtt I. és II.), ha mások reprezentatív módon rendszeresen tudnak a témához nyúlni...
   • Google Trends: hogyan áll pl. a Facebook öt országot kiválasztva? (vö. felszálló, telített, leszálló karakterisztikák)
   • Mérések, megfigyelések nélkül nehéz tényszerűen kommunikálni...
 • 1. óra vége
 • 2. óra: egyedi feladatkonzultáció
  • Online letölthető irodalmi naplók (és vagy interjúk alapján) alapján személyiségek, sport- és zenei impulzusok pályaválasztásra gyakorolt hatásának feltárása
  • Érzelmi intelligencia fogalomterének (7 fő réteg, rétegenkénti indikátorok, indikátoronként mutatószámok) megalkotása
   • ahol csak az a fogalom fontos és helyes, mely kapcsán eldönthető: a minél kisebb, vagy a minél nagyobb érték vezet-e magasabb EQ értékhez mutatószámonként, indikátoronként, rétegenként, mindösszesen (vö. https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Eq2_kj)
   • pl. felelősség,
    • állattartás kapcsán
     • mennyi házi kedvenc elpusztulásáért érez valaki felelősséget? (minél nagyobb, annál felelősségteljesebb?)
     • stb.
    • barátokkal szemben
     • nem feltétlenül helyes, hogy akinek több barátja van, az felelősségteljesebb (vö. elaprózottság, felszínesség)
     • nem feltétlenül helyes, hogy akinek kevesebb barátja van, de az a barátság tartós, az lenne az ideális (=1 fővel élethosszon át?)
     • talán helyes, ha a barátságok számát szorozzuk ezek átlagos tartamával és ezt maximalizáljuk?! (de kérdés: kinek mi a barátság?)
    • családdal szemben
     • nem tudni, hogy a családban töltött idő maximalizálása helyes-e? (pl. aki nem szakad ki, magáért nem vállal felelősséget?)
     • de pl. minél több az nem kikényszerített visszatérések száma, az így családdal töltött idő, annál felelősségteljesebb az egyén...
     • stb.
    • vállalt munkafeladatokkal szemben
     • pl. minél kevesebb a határidősértés annál felelősségteljesebb a munkavégzés
    • stb. (csak olyan mutatószám kell, ami a próba-adatfelvételezés esetén is értelemmel bír: vö. jelenlévők tesztválaszai)
  • Fogalmak filozofikus megértésének szintje alatt zömmel csak intuitív kommunikációs "maszatolás" folyik (vö. pl. Heller Ágnes New York nosztalgia 11. fejezet: minőségi, de talán még így sem teljesen zárt gondolatok a barátság, szerelem, stb. fogalmak egymáshoz képesti lehatárolhatóságáról...
 • ...
 • Jegyzőkönyvvezető: Egy, a D-terv szerint jegyet szerezni kívánó Hallgató (neptunkód= ...) és korrektúrában az oktató

2014.02.20. (2. nappalos konzultációs nap)

Korábbi alkalom

Felmérés: követik-e a Hallgatók:

 • ezen szócikk laptörténetét
 • ezen szócikk tartalmát
 • az oktatási híreket
 • a kutatócsoport híreit

Hiánypótlás:

 • TEIR-bemutató
 • neptun alatt tárgyleírás részleteinek bemutatása
 • ennek kapcsán feladat: miért nem látható, ha tényleg nem látható ezen információ-sorozat a Hallgatók neptun-nézetében
 • neptunos email-kommunikáció ellenőrzése

Logisztika:

 • feladatválasztás
 • jelenléti ív az órai munkát választóknak
 • közös email-címlista kialakítása
 • jegyzet-rendelés

Az online profilokból hiányzó online kommunikációs formák bemutatásának folytatása:

 • OLAP (pl. Curie-adatok alapján értelmes riportok kialakítása)
 • online szakértői rendszerek (pl. ingatlan-értékbecslés)

Tanmesék:

 • szultán és az 1002. éjszaka
 • Lorenz és az intelligencia
 • Sokk és intuíció

A strukturált gondolkodás gyakoroltatása

 • Hallgatói példaválasztás
 • alap: Einstein idézet a kutatócsoport hírblokkjából (a világ azok miatt veszélyes, akik teret engednek a veszélyforrásoknak...)
 • cél: bizonyítani, vajon a "nihilizmus" trendje növekvő vagy csökkenő?
 • objektum-attribútum-érték tripletek felismerése a gondolkodási mintázatok alapjaként
 • a minden lehet másként egyforma elv felismerése véletlen számok és valós jelenségek pivot alapú vizualizálására támaszkodva
 • következp alkalomra: élő számpélda azt ezt vállaló által bemutatva, majd közösen kijelentéssé formálva...

Későbbi alkalom

Érzelmi intelligencia témakör

 • szimulációs rendszer vázának közös kialakítása
 • ahol a kerethelyzet pl. egy bértárgyalás
 • a befolyásoló tényezők érintik a feladatot magát pl.
  • a vállalat bennfentes információit
  • a dolgozók élethelyzetének nem publikus rétegeit
  • a vezetés dolgozókat érintő statisztikákról alkotott képét
  • a dolgozók vállalatra nehezedő versenyről alkotott képét
  • a béralkuk nemzetközi alakulását
  • stb.
 • a munkaadó/vezető habitusát
 • és a munkaadó/vezető kommunikcióját
 • a dolgozó/szakszervezeti vezető habitusát
 • és a dolgozó/szakszervezeti vezető kommunikációját
 • valamint az ezek követvkezményeként előálló alku kiindulási pozíciókhoz képesti alakulását, létét
 • cél tetszőleges feladat, tetszőleges munkaadó és tetszőleges szakszervezeti képviselő kölcsönhatásának levezetni tudása a megegyezés létére, tartalmára vonatkozóan...
 • jövő hét: pontos attribútumkészlet feltárási kísérlete
 • elvárt eredmény: szakdolgozat egy év múlva, akár többféle tárgyalási helyzetre is kiterjesztve a tantárgyi jegy érdekében az itt felvázolt helyzetsor kapcsán kialakított szimulációs rendszert...

A média óvodásokra gyakorolt hatása témakörben

 • humánetológiai kísérlet
 • melyben óvodások megnéznek egy hétköznapi, nekik való filmet
 • majd a plüs-játék skálán választhatnak egy aggresszivitásra utaló, egy semleges vagy egy lelki békére utaló plüstárgyat
 • majd egy nem feltétlenül óvodásoknak gondolt film következik
 • s ismét plüstárgyat lehet választani
 • ill. a válaszott tárgy elvételére fellépő reakció pl.
  • beletörődés
  • harc került megfigyelésre,
 • a filmek filmesztétikai szempontok alapján leírásra kerülnek
 • cél: tetszőleges filmek után torzuló plüs-index modellezni tudása...
 • jövő hét: filmesztétikai elemzések feltárása és plüs-objektumok felvázolása
 • elvárt eredmény a félév végén (áprilils): filmhatás-szimulátor

2014.02.27.

Korábbi alkalom

A Hallgatók által választott nihilizmus absztrakt fogalmának tény-alapú értelmezése Hallgatói prezentáció és oktatói demo keretében (vö. http://miau.gau.hu/oktatas/2014tavasz/ nihil*.*)

 • a tartalmi vita strukturális elemeinek leválasztása a tartalomról, pl.
 • logikai buktatók feltárása a kiselőadásban és a hozzászólásokban (vö. ha a nihilista jól elvan magában, akkor miért lesz pl. öngyilkos)
 • logikai riposzt lehetősége: pl. idődimenzió rendelése statikus ellenérvekhez (vö. a nihil állapotának fejlődése)
 • "technokrata elemek":
  • objektumok és attribútumok beazonosítása kereséssel/szövegelemzéssel/szövegbányászattal (pl. tüntetések)
  • egy-egy attribútum értékeinek átvétele csak egy (konszolidált forrásból)
  • attribútum-irányok megértése manuális szövegelemzéssel/robotizált szövegbányászattal
  • ösztönös/intuitív objektum-összehasonlítás (best practice)
  • hasonlóságelemzés (képalkotó hermeneutika)
  • oktatási hírek az ideális szócikkről, az szakdolgozatírást támogató öntesztről!

Későbbi alkalom

Bértárgyalások OAM-nézetének tételes felmérésére alkalmas kérdéssor kialakítása (=szakdolgozat-konzultáció pure)

2014.03.06.

Korábbi alkalom

 • Terv: a nihilizmus témakörében elvárt esszé megvitatása (nyers szöveg, korrektúra, vita)<--elmaradt
 • Terv: új témakör (pl. ValóVilág és a versengő TV-műsorok információkeresleti értékelése: melyik a leginkább "bunkó" objektum?)

<--http://miau.gau.hu/oktatas/2014tavasz/vv_v1.xlsx

  • Az adatminőség ellenőrzése
  • Az adatminőség hatása
  • A naiv és a módszeres gondolkodás feszültsége
  • Lehet-e minden műsor másként egyforma
  • Közérdekű hirdetés közbeszerzés-jellegű kihelyezése a legkevésbé negatív műsornak
 • Olvasási szokások kapcsán felismerhető gondolkodási mintázatok
  • interjúnál jobb a kérdőív, de annál is jobb pl. a könyvtárak olvasási szokásainak adatbázisa
  • ha csökken az olvasók száma adott időszakban adott ország a keretfeltételek függvényében, attól még lehet egy ország az olvasás zászlóshajója
  • vö. https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/Idotoltes

Későbbi alkalom

 • Terv: a bértárgyalások adatbázisának közös értelmezése<--kérdőíves tényfeltárás, kérdőív kérdések buktatói (pl. milyen hangulatúnak ítélhető egy bértárgyalás: kinek mikor meddig, ill. mennyi az őszinteség és a szerepjáték?)
 • Terv: új szakdolgozati témakör elemzésre alkalmassá tehető részletének feldolgozása
 • A weben elérhető sort-zene-naplók papír-alapú értékelésének előkészítése a pdf-állományok keresést akadályozó beállításai miatt (vagyis a szövegbányászat esélyének minimalizálódása mellett)
 • Filmek gyermek-agresszióra utaló hatásának felmérése (be nem fogadott óvodai kísérlet helyett): saját ismerősök anonim értékelése
 • Az ideális szakdolgozat-készítés elvei
  • Először szakirodalmi feltárás és a konzultációk alapján: egy jó kérdést illik találni...
  • Utána dolgozni kell, eredményeket produkálni és üzeneteket megfogalmazni célcsoportok számára....
  • Csak ezután jön az összefoglalás
  • Majd a szakirodalom feltárása az összefoglalás által sugallt kulcsszavakra (megfelelő arányban, sorrendben)
  • Egy-egy idézet esetén meg kell adni azt is, miért fontos (jó, rossz a dolgozat üzenetei szempontjából - indoklással)
  • Itt érinteni kell a módszereket is... (miért pont így és nem másként)
  • A saját munka esetében a módszertani rész már a saját paraméterbeállításokról szól csak - az általános ismertetők a módszertani részben maradnak...
  • Az eredmények több modell esetén keveredhetnek az anyag-módszer fejezettel.
  • ÖNTESZT: http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=test1
  • (Megj: kérdőívezni nem kell feltételnül, hiszen pl a Google Search/Trends is egy fajta kérdőívezés jellegű adatfeltárás)

2014.03.13.

Gondolkodásmódszertan

A normál órát megelőző mini-kurzus keretében

 • kérdőívek modell-alapú értelmezéseinek lehetősége került feltárásra
 • a kérdések potenciális zavarai mellett
 • ahol az egyik modell célja pl. egy cég dolgozóinak minősítése lehet az elsődlegesen nem anyagi eszközökkel való motiválhatóság kapcsán
 • a másik modell a Való Világ megkérdezettek általi átlagos nézési időtartamát kívánja levezetni...
 • a harmadik modell a papír-alapú vs. online kommunikáció arányainak becslését érintette

Korábbi alkalom

 • Terv: demo-vizsga: DVD-előszó (aláírás)
 • Szakdolgozatot támogató elemzés lehetőségének feltárása (rnd-adatok alapján közösségi média-fogyasztási adatok alapján kockázati tényezők bekövetkezésének pl. munkahelyelvesztés levezetése)
 • Szociológiai jellegű elemzések szakdolgozatként való befogadása és megvitatása
 • Terv: demo-vizsga: DVD-kritika (jegyszerzés)
  • szóbeli bemutató nem volt

Későbbi alkalom

 • 14-18 évesek TV, olvasás és internet fogyasztási szokásainak kapcsolata az agresszióval
 • bértárgyalások szimulációs rendszere

2014.03.20.

AZOK SZÁMÁRA, AKIK 2014.03.31-IG KÍVÁNNAK JEGYET SZEREZNI: A SAJÁT, NYERS TELJESÍTMÉNYEK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2014.03.23.24.00

Kiegészítő konzultációk (vö. Gondolkodás-módszertan C-tárgy 08.00-12.00)

Korábbi alkalom

Egyéni feladatok plenáris egyeztetése: pl.

 • szakdolgozatok korrektúra-elveinek vitája
 • előszó-kritika feladatpár elveinek egyeztetése
 • adott cég adott motivációs eszköztárának leginkább megfelelő munkavállalók kiválasztásának teljes elemzési folyamata (inkl. matematikai alapok érintése és hermeneutikai támogatás - vö. http://miau.gau.hu/miau/120/online_komm_v1.doc)

Későbbi alkalom

Egyéni feladatok plenáris egyeztetése

2014.03.27./2014.04.03.

Korábbi alkalom

A 114-es teremben külföldi út miatt egész nap nem lesz ügyelet. Helyette: skype-alapú egyéni vagy csoportos konzultáció 2014.03.28. 08.00-10.00 (ill. egyéni megállapodás szerint) ill. folyamatosnak remélt email-kapcsolat minden érdeklődővel

Későbbi alkalom

A 114-es teremben külföldi út miatt egész nap nem lesz ügyelet. Helyette: skype-alapú egyéni vagy csoportos konzultáció 2014.04.07. 08.00-10.00 (ill. egyéni megállapodás szerint) ill. folyamatosnak remélt email-kapcsolat minden érdeklődővel

2014.04.10/17/24

2014.04.09.

SPECIÁLIS FELADAT: "Kedves Hallgatók! Képzeljék el egy pillanatra, hogy minden adattal együtt az általam használt notebook eltűnik, elromlik, megsemmisül... Remélem, mindenkinek tanulságos lesz az a felvetés, hogy a megszerzett aláírásokat, jegyeket csak akkor írnám be ebben az esetben, ha a levelezésünk Önöknél lévő példányát vissza tudják nekem küldeni arról, mikor és milyen eredményt igazoltam le Önök felé már írásban... Gyakorlásképpen: köszönettel várom mindenkitől, akinek már van aláírása és/vagy jegye, hogy az ezt igazoló email-emet legyen szíves nekem azonnal megküldeni... Hasonlóképpen érdemes elgondolkodni azon is: mit tennének, ha Önöknek sem lenne meg a szóban forgó email?! Üdvözlettel (PL)"

(((A feladat kapcsán a bizonyítási képesség magas szintű volt...)))

Korábbi alkalom

Évzáró egyeztetések órarend szerint

Későbbi alkalom

Évzáró egyeztetések órarend szerint

2014.05.01.

Ünnepnap

2014.05.08/15/22/29

Jegyszerző konzultációk egész nap a 114-es teremben, ill. online...

Félévi feladatok felsorolása és eredményei

Webes jelenlét

Címek, háttéranyagok