Példa:SZR:Kollégium

A Miau Wiki wikiből

Az alkalmazás/megoldás címe

Kollégiumi elhelyezésre várók lehetőségei, adott feltételek mellett.

A forrásdokumentum URL-je

http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=22159

A KÉRDÉS-re adható válaszok

A kérdésre négy különböző válasz adható:három ágyas, két ágyas, felújított három ágyas, felújított két ágyas.

A KÉRDÉS által érintett célcsoportok

A vizsgálat a kollégiumi elhelyezést igénylő diákok figyelmébe ajánlható.

A KÉRDÉS megválaszolása kapcsán várható hasznosság

A kérdés megválaszolása során, a helyes opciók kiválasztásával kiderül, milyen típusú kollégiumi szobát kaphat, vagy egyáltalán kaphat-e kollégiumi elhelyezést a hallgató.

A válaszokat befolyásoló tényezők

A kollégiumi elhelyezést befolyásoló tényezők a következők:

- Kar (GMK, MKK, GTK).
- Kollégiumi épület( "A", "B", "C", "D", FAHÁZ).
- Tanulmányok finanszírozási módja( államilag finanszírozott, önköltséges).
- Nem( fiú, lány).

A vizsgált kombinatorikai tér mérete

A vizsgált kombinatorikai tér mérete:3*5*2*2=60

A vizsgált jelenségek térbeli kötődései

A vizsgálat a gödöllői ATE kollégiumára vonatkozik.

A vizsgált jelenség időbeli kötődései

A vizsgált adatok 2002-2003-as évből származnak.

A megoldás gyakorlati hasznosságának értékelése

A feladat megoldása átmeneti megoldás, mivel a kombinatorikai tér nem teljes. Teljes körű vizsgálat elemzéséhez a kollégiumi elhelyezést befolyásoló tényezők teljes körét bele kellene venni a vizsgálatba, azonban a feladatban a kollégiumi elhelyezésre leginkább ható tényezők kerültek felsorolásra. A kollégiumi elhelyezés időnként szubjektív, mivel a kollégiumi évfolyam felelősök egyéni véleménye, és a szociális helyzet is befojásolja azt.

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

http://miau.gau.hu/sitemap/index.html ezen belül a oktatás ~ Komplex feladatok (COCO-SZR-PIVOT-WAM), ill szakértői rendszer feladatok.

Feltárt pontatlanságok

A szakértői rendszer nem veszi figyelembe a távolságot a hallgató lakhelye és a kollégium között, amely 2006-tól hozzájárul az elhelyezés elbírálásához.