Sport

A Miau Wiki wikiből

Forrás

http://miau.gau.hu/oktatas/2011osz/sport_msc2.xlsx

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Sorszámok meghatározása

A feladat előtörténete

Manapság az élet minden területén találkozhatunk a jó marketing adta érvényesülési lehetőséggel, így a sport terén is számottevő ez a jelenség. Feladatom problémája abban nyilvánul meg, hogy egy röplabda csapat új játékost szeretne igazolni, arra törekedve, hogy kiszűrjék a fent említett hatást, így a sportolók számszerűsíthető adataiból kívánja meghatározni azt, hogy melyik játékos leigazolásával járhatnának a legjobban. A feladatom téma választásának alapmotivációja, hogy én is ezt a sportágat űzöm, így könnyedén megtudtam határozni, hogy melyek azok a tényezők, amik által a játékosok összehasonlíthatóak, és úgy gondolom, hogy a legjobb kiválasztásának problémájával az élet számos területén találkozhatunk, így az alapkoncepció több választásnál is alkalmazható lesz.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

A röplabda játékosok kiválasztása a saját módszerem szerint az Ösztönös munkalapon található meg. Első lépésként súlyoztam az egyes jellemzőket (Ösztönös munkalap, 2-es sora), aszerint, hogy mennyire tartom fontosnak őket a csapatba bekerülés során. A legfontosabb jellemző 8-as súlypontot, míg a legalacsonyabb 5-ös súlypontot kapott. Ezután meghatároztam, hogy az egyes jellemzőknek milyen az iránya, vagyis, hogy a játékosok besorolásába az adott attribútum vizsgálatánál az érték annál jobb minél magasabb (1-es irány), vagy annál jobb, minél kisebb értéket vesz fel (0-irány). Következő lépésként Sorszám függvénnyel határoztam meg az egyes jellemzők egymás utániságát (A25-L45), így látható, hogy melyik játékos milyen eredményt ért el az egyes kategóriákban a többiekhez képest. Az M-oszlopban a játékosok által elért összes pontszám összegét láthatjuk. Itt már leolvasható, hogy a saját megoldás során a 6-os játékosra esne a választásunk, hiszen ő érte el a legalacsonyabb sorszámot, így ezek szerint vele járna legjobban a csapat. Ezután készítettem egy súlyozott sorszám táblázatot is, ahol beszoroztam a megadott súlypontokkal (2. sor) az egyes játékosok által elért jellemzők sorrendi meghatározását, vagyis az A25-L45-ig tartó sorrendet maghatározó táblázatot. Ennek az értékei a Z-oszlopban összeadásra kerültek, ami alapján szintén az 6-os játékos érte el a legkevesebb pontot, így őt választaná be a csapat a játékos gárdába.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Az adatokat a meccseinken készített statisztikai elemzések összesítésével nyertem, ami igaz az ütés, nyitás és a fogadási százalékra. Úgy gondoltam, hogy igazságtalan lenne egy meccsen nyújtott teljesítmény alapján elemezni a játékosokat, így 10 meccsen elért százalékuk átlagával dolgoztam. A játékosok paraméterei, mint a magasság súly és testzsír százalék egy másik összesítésből nyertem ki, amik a csapatunk egyes tagjaira vonatkoznak. Mivel nem saját játékosaink vizsgálatát tűztem ki célul, úgy használtam fel az adatokat, mintha a leigazolásra váró játékosok adatai lennének. A játékosok árának meghatározása fiktív, mivel azok titkos adatok.

Objektumok (sorok)

A sorokban húsz potenciális játékos szerepel, akikkel az egyesület tárgyalást folytat, és kellő információval rendelkeznek róluk, annak érdekében, hogy az alaptáblázat könnyen létrehozhatóvá váljon.

Attribútumok (X, Y oszlopok)

Kor (év)

A játékosok korát tartalmazza.

Magasság (cm)

A játékosok magasságát tartalmazza.

Súly (kg)

A játékosok súlyát tartalmazza.

Testzsír %

A játékosok testzsír %-át tartalmazza.

Kezdő játékos-e?

Azt mutatja, hogy az adott játékos a jelenlegi csapatában kezdőként vagy csereként szerepel.

Lejátszott meccsek száma

Azt mutatja, hogy az adott játékos hány extraligás meccset játszott eddig.

Fogadó játékos-e?

Megmutatja, hogy a játékos jelenlegi csapatában szokott-e nyitást fogadni.

Ütő %

Megmutatja, hogy a játékosnak milyen a támadás befejezési százaléka ütésből. Ez az adat az utolsó 10 meccsének teljesítményét átlagolja.

Nyitás %

Megmutatja, hogy az adott játékosnak mennyire támadó jellegű a szervája. Ez az adat az utolsó 10 meccsének teljesítményét átlagolja.

Fogadás %

Megmutatja, hogy az adott játékos nyitás fogadása mennyire pontos. Ezt az értéket csak a nyitást fogadó játékosoknál vettem figyelembe, és az utolsó 10 meccsük fogadási százalékának átlagát vettem alapul.

Y-változó, Ár

Ez az adat szerepelt a feladatomban "KO" feltételként, ami azt jelenti, hogy ez határozta meg, hogy miért ezeket a játékosokat vizsgáltam. A feltétel az volt, hogy a csapat vezetősége 200 ezer forintnál többet nem hajlandó költeni egy játékosra.

A feladat által érintett célcsoportok

A feladat célcsoportjának annak a csapatnak a vezetőségét tekintem, amelyben jelenleg is játszom, a Gödöllői Röplabda Clubot, viszont potenciális célcsoportként fogható fel a többi konkurens csapat vezetősége is.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

Kiadások tekintetében mindkét módszernél azonos:

Adatvagyon beszerzése

Az elnökségi tagok közül, tárgyaló csoport kialakítása, minimum 3 fő. Fizetésük nincs, viszont plusz költséget jelent a játékosok megkeresése (telefon számla), tárgyalásokra való utazás, főleg ha a játékos otthonába kell menniük.

A játékosok esetleges utazásának költsége, távolság szerint változó.

Hosszadalmas tárgyalások időértéke.

A játékosokról gyűjtött adatok nehéz hozzáférhetősége.

Ha a csapat maga szeretné beszerezni a kívánt információkat:

Datavolley stáb kiszállása és értékelése, 100 Euro/meccs + utazási költségük. Ez azt jelenti, hogy 28700Ft/meccs + utazási költség. 20 játékos vizsgálata esetén, úgy, hogy mindegyik más és más csapatban játszik, és hogy az ingadozások kiszűrése érdekében 10 meccsen keresztül figyeljük meg őket, így 28700*10*20= 5740000 Ft + utazási költség. E helyett a horribilis összeg helyett jobban megéri megvásárolni a szoftvert, így később is rendelkezésére fog állni a csapatnak. Ára: 328000 Ft.

Excel program (vagyis Microsoft Office programcsomag) megléte

beszerzési értéke: 121.171 Ft

Mindkét módszer azonos munkafeltételekkel rendelkezik.

Tényleges hasznosság

Az adatok elemzésével az egyesület elérheti azt a célt, hogy minden évben az egész játékosállományból azt a játékost választhatják ki, amelyik a legnagyobb haszonnal bír a csapat részére, így elkerülhető, hogy a csapat számára nem megfelelő játékosokat igazoljanak. A beruházás csak az első évben lenne költséges, hiszen a szoftverek megléte után, már csak minimális költségekkel kell számolni, ráadásul az évek során meg is térülne ezeknek az ára, mivel a megfelelő játékos igazolása esetén várhatóan nem kell év közben újakat szerződtetni.

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

Sorszámok munkalap

Ezen a munkalapon a kiinduló adatok találhatóak egy kétdimenziós táblázat formájában (A6-L27). Amelyekhez az "ösztönös" munkalapon bemutatott módon súlyokat (7. sor) és irányokat (4.sor) rendeltem. Az Ár tényező az Y-változó. A következő táblázatban (A30-L50) Sorszám függvénnyel került meghatározásra az egyes játékosok jellemzőinek egymáshoz való viszonya, az Y-változó esetében nem rendeltem hozzá sorszámot. Ezt követően a meghatározott súlyokkal (7.sor) szoroztam be a sorszám táblázatot (A30-L50), így kaptam meg az O31-Y50-ig tartó táblázatot. A korrelációs érték kiszámolása következett, ami az AA30-as cellában található. A 3-as sorban a korrelációk meghatározásával leolvashatóvá vált, a J3 és a K3-as cellában mutatott érték alapján, hogy a nyitás% és a fogadási% túl nagy hatást gyakorol a játékosok besorolására.

Online munkalap

A Sorszámok munkalapon szereplő adatokat (B31-K50) a MY-X alkalmazás COCO STD segítségével kinyert adatokat az Online munkalap tartalmazza.

A Coco futtatásával öt táblázatot kapunk, melyből az első maga a rangsor táblázat, ami az alapadat táblázatban keresi meg az adott oszlopban betöltött rangsorszámát a megadott irányok alapján. A második táblázatban a lépcsők találhatók, melyet kezdetben 0-kal kell feltöltenünk, hogy a Solver eredményt tudjon generálni. A Solver esetében nem tudtam bevinni az összes korlátozó feltételt, hiszen közel százat képes feldolgozni a rendszer, így a lépcsők számának csökkentésére kényszerültem. 11 lépcső korlátozói feltételeit tudtam bevinni a vizsgálat során. A Lépcsők táblázat mellé célszerű fel venni egy újabb táblázatot, hogy redukálni lehessen a Solver futtatásában a feladatok mennyiségét - ezt a plusz táblázatot kell majd megadni a Solverben korlátozó feltételként. A Lépcsők táblázat melletti plusz tábla értelemszerűen eggyel kevesebb sort tartalmaz, mivel a Lépcsők táblázatra hivatkozva vonja ki az egymás alatt lévő értéteket (mintegy lépcsőket képezve). A 3. táblázat a Coco tábla, melyben az alapadatok oszlopai mellett az első oszlop (jobbra) a "Tény" értékét jelöli, ami megegyezik az alapadat-tábla Y oszlopával. A "Becslés" oszlop a COCO tábla Fkeres függvény által képzett értékeit összesíti (szumma), majd az "Eltérés" oszlopban a "Tény" és "Becslés" különbsége kerül kiszámításra.

A Solver futtatása

A Solver célcellájaként a "Becslés" oszlop legalsó értéke utáni cellát jelöljük ki. Módosuló cellák mezőben a Lépcsők táblázatot adjuk meg, a "Min" pedig a legkisebb eltérés elérését szolgálja. A Korlátozó feltételeknél azt a követelményt kell beírni, hogy a következő lépcsőfok a felette lévőnél nem lehet nagyobb. A Solver minél többszöri lefuttatásával eljutunk a legkisebb eltérésig.


Visszatérve a MY-X által kapott eredményekhez, a COCO tábla mellett a „Delta”=„Becslés”-„Tény”, a „Delta/Tény” értelemszerűen a névben is megadott értékek hányadosa.


A „Check” (P77-P96) tartomány azt tartalmazza, hogy a COCO munkalapon kapott „Delta” értéke mennyiben tér el az Inverz online munkalapon szereplő „Delta” értékétől. Amennyiben a két érték szorzata nagyobb, mint nulla, úgy nem releváns az adott játékosról kapott érték, vagyis értékelhetetlen a vizsgálat szempontjából, így kiesik az elemzésből.

Inverz tanulási minta

Az Inverz tanulási minta munkalap szinte megegyezik a Sorszámok munkalappal, azzal az eltéréssel, hogy ezen e a munkalapon ellentétes irányok vannak megadva, így itt az számít a legjobb játékosnak, aki a legmagasabb pontszámot éri el.

Inverz online

Az Online munkalaphoz hasonló elven épül fel, azonban az eltérés az alapadatokból fakad, mivel az egyes attribútumokhoz rendelt irányok ellentétesek az Online munkalapon szereplő adatokéval.

Adatbázis munkalap

A munkalapon szereplő adatok az Ösztönös munkalapon szereplő adatokkal teljes mértékben megegyeznek, mindösszesen annyi az eltérés, hogy itt az objektumok és az attribútumok egy egydimenziós táblázatba foglalva láthatóak.

Pivot munkalap

Az Adatbázis munkalapon szereplő adatokból egy Pivot kimutatás által generált adatállomány található.

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

Coco-Solver megoldás

Az Online munkalapon HA függvénnyel került maghatározásra (P74-P93), az hogy mely játékosok azok akikkel egyáltalán érdemes tárgyalnia a vezetőségnek, ezek a potenciális tárgyaló felek OK jelzést kaptak, míg azok akikkel nem érdemes fáradni hmm jelzést. Azok a játékosok, akik OK jelzést kaptak 16-an vannak, míg azok akik hmmm jelzést kaptak 4-en.

Ösztönös megoldás

Az Ösztönös munkalapon található megoldás alapján is kizárhatóak játékosok, de nem ugyanazok, akik a Coco-s megoldás alapján zárhatóak ki. Így lehet, hogy olyan játékosokkal való tárgyalásról mondott volna le a vezetőség, akik a későbbiekben még hasznos csapattagokká válhattak volna.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

Az általam bemutatott két módszer között idő és költség tekintetében nincs különbség, ellenben a kapott eredményben annál inkább. Az ösztönös munkalapon bemutatott eredmény szubjektív véleményem alapján jött létre, így elég magas benne a hiba lehetősége. A MY-X alkalmazás futtatásával kapott eredmények, visszaellenőrizhetőek, és kiszűrhetőek a nem releváns adatok.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

Az általam készített feladatban már a kezdetekben több dolgot megkérdőjelezhetnénk. Nem hasonlíthatóak össze az egyes játékosok aszerint, hogy ki a kezdő játékos, és ki a csere, kinek milyen nyitás, ütés és fogadási %-a, ki az aki fogadó játékos és ki az aki nem az, hiszen ezek az adatok relatívak egymáshoz viszonyítva. Nem mindegy, hogy a megfigyelt játékosok melyik bajnokságban, milyen osztályban, milyen csapatban játszanak. A vizsgálatba rengeteg változót bevonhatnánk még, ami a csapatok szempontjából szintén fontos lehetne, mint például a játékosok sérülékenységi mutatója, vagy az edzésmunkájuk megítélése, csak ezek nehezen felmérhetőek, és ha nincs róla megfelelő adat feltételezhető, hogy a tárgyalás során a játékosok a legjobb színben igyekszenek feltüntetni magukat.

A vizsgálat mindenképpen eredményhez vezetett, mivel ha egy csapat az adott bajnokságban eredményt szeretne elérni, akkor ismernie kell a kiválasztott játékosok képességeit, nem vásárolhatnak zsákbamacskát.

A vizsgálat lefolytatása során kiválasztott játékos eredményessége már az első meccseken is megmutatkozhat, és ha közvetlen haszonnal nem is jár, esetleg néhány szponzort odavonzhat a csapat, illetve a sportág környékére.

Mivel Y változóként a játékosok által remélt fizetést határoztuk meg, így látható, hogy melyek azok a játékosok, akik megérik a pénzüket, és az is, hogy kik azok, akik jóval túlértékelik magukat annál, mint amennyit játékteljesítményük alapján valóban érnének.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

Az interneten nem találtam az enyémhez hasonló elemzéseket sport témakörben. Ez érthető, hiszen a csapatok nem teszik közzé a belső információikat, sőt sok helyen nem is vezetnek ilyenek, annak ellenére, hogy a mai élsportban már elengedhetetlen a felkészültség az ellenfél illetve a saját játékosok terén is. Több eléggé költséges program is rendelkezésére áll ebben a sportágban, melyek közül a legjobban használható a datavolley, ami statisztikákat készít a meccsen készített videó felvételek alapján, és annak alapján rajzokat készít az egyes játékosok fő ütőirányairól is, így kiismerhetőbbé válik az ellenfelek játéka, és jobban megismerhető a saját játékosok erőssége illetve gyengesége is.

nyilatkozat és kitöltési segédlet