Teljesítményértékelés

A Miau Wiki wikiből

Forrás

XLS

A tervezett alkalmazás/megoldás címe

Egy fiktív vállalkozás üzletkötőinek értékelése kiemelt magatartási követelmények alapján, hasonlóságelemzés segítségével, mely segíti az emberi erőforrás gazdálkodási osztály munkáját.

A feladat előtörténete

Az esedékes szakdolgozatom egyes fejezeteiben foglalkozok a teljesítményértékelési módszerekkel és lehetőségekkel. Mivel a személyügyi informatika feladat szempontjából a konkrét gyakorlati példa nem biztosított, ezért a tanult megoldást egy fiktív vállalkozás, fiktív értékelt személyein keresztül mutatom be.

A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése

A teljesítményértékelés meglehetősen összetett tevékenység. Ahhoz hogy az emberi erőforrás gazdálkodás stratégiai feladatai eredményesen és hatékonyan megvalósuljanak egyik elengedhetetlen eszköznek tekintjük. A teljesítményértékeléshez eszközül szolgálnak különböző minősítő skálák, rangsorolás, összehasonlítás, önértékelés, interjú, AC stb. módszerek. Ezeknek az eszközöknek az informatikai támogatása, a különböző integrált személyügyi szoftverek megjelenésével és fejlesztésével biztosítottnak tekinthető. Ugyanakkor a hasonló szoftverek bevezetése meglehetősen költséges feladat. Azoknál a szervezeteknél, ahol a szoftveres támogatás nem megoldható gyakran "papíralapon" oldják meg a feladatot, melynek idő ráfordítsa magas. Másrészt a teljesítményértékelési rendszer szakszerűtlen működtetése miatt, mellőzve az objektivitást gyakran torzító tényező kerül előtérbe (logikai hiba, értékszempontok hibás kiterjesztése, előítélet, projekció, nimbusz hatás, árnyék hatás). Feladatunk, hogy üzletkötőket értékeljünk, kiemelt magatartási követelmények alapján, egy 5 fokozatú skálán, ahol 5 jelenti a legjobb pontértéket 1 pedig a legrosszabb pontértéket /ALAPADATOK munkalap/. A legjobban és legrosszabbul teljesítőket a kapott pontszámok egyszerű összegzésével határozzuk meg.

Az eredmény:

Kiemelt magatartási követelményekre kapott értékek (fiktív adat)
Név Rendelkezésre állás Együttműködés Gondosság Szabálykövetés Beszámolás Kommunikáció Lojalitás Tisztelet Hatékonyság Össz.
Üzletkötő1 4 3 4 3 4 4 4 3 3 32
Üzletkötő2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 25
Üzletkötő3 4 5 5 4 5 5 4 4 3 39
Üzletkötő4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 43
Üzletkötő5 3 4 3 4 4 4 4 5 3 34
Üzletkötő6 5 5 4 5 4 5 5 5 5 43

Ha az eredményeket pénzértékben szeretnék kifejezni és jutalmazni a munkavállalók ösztönzése szempontjából, nem biztos hogy a legobjektívabb megoldást választjuk, hiszen a 4-es 6-os üzletkötő egyformán jól teljesít így megegyező pénzértéket kapnának jutalomként. Szükséges lenne az eredményeket tovább árnyalni.

Fiktív vállalkozásunk pénzügyi erőforrásai nem engedik meg, hogy túl magas összeget fordítson különböző informatikai rendszerekre. Ezért, számunkra egy költségkímélő, könnyen kezelhető, gyors, objektív, de mégis hatékony megoldás keresése szükséges.

A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)

Fiktív adatgyűjtés, fiktív eredményei, mely üzletkötők teljesítményét mutatja kiemelt magatartási követelmények szerint

Objektumok (sorok)

-Üzletkötő1

-Üzletkötő2

-Üzletkötő3

-Üzletkötő4

-Üzletkötő5

-Üzletkötő6

Attribútumok (X, Y oszlopok)

-Rendelkezésre állás/pont

-Együttműködés/pont

-Gondosság/pont

-Szabálykövetés/pont

-Beszámolás/pont

-Kommunikáció/pont

-Lojalitás/pont

-Tisztelet/pont

-Hatékonyság/pont

irányultság: 0

A feladat által érintett célcsoportok

Teljesítményértékelés eredményei felhasználhatók oktatás-képzés, karriertervezés, kompenzáció, teljesítményjavítás, munkaerő-biztosítás területeken, illetve az adott feladatot ellátó személy részére.

A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság

A hasonlóság elemzés segítségével ki tudjuk küszöbölni az értékelő helyzetéből/személyéből eredő eredmény torzító tényezőket, rövid idő ráfordítással, alacsony áron

A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)

1. Alapadatok összegyűjtése /ALAPADATOK munkalap/

2. Adatbázis elkészítése /ADATBAZIS munkalap/

3. Kimutatás készítés(érték és darab nézetes egyaránt), kimutatás varázsló segítségével, az adatbázis alapján /PIVOT munkalap/

4. Online hasonlóságelemzés elkészítése /MYX munkalap/

4.1. Alapadatok összeállítása /hivatkozás PIVOT munkalapra/

4.2. Rangsor meghatározása /excel-ben, alapadatok alapján, sorszám függvény segítségével/

4.3. COCO online standard

4.3.1. Méretezés /sorok:6 oszlopok:9 lépcsők:6 eltolás:0/

4.3.2. Feltöltés /rangsor értékek feltöltése/

4.3.3. Futtatás /Y0-modell/

5. Megoldás SOLVER segítségével /SOLVER munkalap/

5.1. Alapadatok összeállítása /hivatkozás PIVOT munkalapra/

5.2. Rangsor meghatározása /excel-ben, alapadatok alapján, sorszám függvény segítségével/

5.3. Lépcsők, COCO, Segédtábla el(ő)készítése

5.4. SOLVER futtatása

5.4.1. Módosuló cellák: lépcsők táblázat/

5.4.2. Korlátozó feltételek: lépcsők táblázat >=1

5.4.3. Célcella: Összes eltérés (szorzatösszeg függvény)

Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)

Az online és a solver elemzés is egyaránt a 4-es és a 6-os számú üzletkötőt hozta ki győztesnek míg a legrosszabbul tejesítő a 2-es számú lett, azzal az eltéréssel, hogy különbséget tett a 4-es és a 6-os üzletkötő között, a kezdeti megoldáshoz képest. Így a legjobban teljesítő a 4-es üzletkötő.

Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)

Sem a hasonlóságelemzés sem pedig a személyügyi szoftverek nem helyettesíthetik teljes körűen az értékelő személyét, ugyanakkor kiváló eszközök a célok megvalósításának érdekében. A teljesítményértékelő folyamat természetesen nem csak magatartási követelmények elemzéséből áll. Elmaradt a munkavégzés eredményének értékelése vagy az értékelő interjú. Ugyanakkor a hasonlóság elemzés rámutatott arra, hogy hogyan járulhatunk hozzá a szervezeti célok megvalósulásához, akár "otthoni" körülmények között.

Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)

Az hasonlóságelemzés segítségével a számszerűsített magatartási követelmények alapján, sikerült a legjobban és a legrosszabbul teljesítő üzletkötőt meghatározni, relatív rövid idő alatt, alacsony áron a szubjektumok kerülése mellett.

Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba

Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok

nyilatkozat és kitöltési segédlet