Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 3HU ISSN 1419-1652

<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS>

<IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK>
<NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK>

GATE GTK. I. szekció

AGRÁRGAZDASÁGI, AGRÁRÖKONÓMIAI SZEKCIÓ

 1. Baráth András: A privatizáció nemzetközi jellemzõinek ismertetése és magyar sajátosságainak bemutatása az állami gazdaságok magánosításán keresztül
  GTK. IV. évfolyam, GATE GTK Közgazdaságtani tanszék
 2. Jancsok Zsuzsanna: Concordia Közraktár Kereskedelmi Részvénytársaság (Concordia Warehouse Trading Company Limited)
  GTK. IV. évfolyam, GATE GTK Agrárgazdaságtani Tanszék
 3. Joború Margit: A Takarékszövetkezetek szerepe az agrárfinanszírozásban
  (The role of Saving-cooperatives in Agro-financing)

  GTK. IV. évfolyam, GATE GTK Közgazdaságtani tanszék
 4. Kiss Hajnalka:Földalapú jelzáloghitelezés lehetõségei az agrárfinanszírozásban (Possibilities of land-based mortgage loans in agricultural financing.)
  GTK IV. évfolyam, GATE GTK Üzemtani tanszék
 5. Molnár András: Egy energianövény (miscanthusxgiganteus) gazdasági hasznosításának néhány kérdése (Related questions about the economic utilization of an energy plant (MISCANTHUSxGIGANTEUS))
  III. évfolyam, GATE GYFK Közgazdaságtani Tanszék
 6. Nagy Henrietta: A hegyközségek kialakulása és átalakulása a történelem folyamán, a jelenlegi forma mûködése Mádon (The formation and the changes of the viticultural communities in the history, the functioning of the present form in Mád)
  GTK III. GATE GTK Agrárgazdaságtani Tanszék
 7. Pércsi Kinga: A minõség szabályozás közgazdasági kérdései a sertéságazatban, az EUROP minõsítés alapján történõ sertés-értékesítés kapcsán (The economic questions of quality control in connection with pig-sale happening on the basis of EUROP classification)
  GTK V. GATE GTK Agrárgazdaságtani tanszék
 8. Szûcs István: A földjelzálog-hitel elvi és gyakorlati kérdései.
  III. évfolyam, GATE GYFK Vállalatgazdaságtani Tanszék

GATE GTK. II. szekció

EURÓPAI INTEGRÁCIÓ, KÜLGAZDASÁG SZEKCIÓ

 1. Csík Lívia: Az Európai Gazdasági és Monetáris Unió - a századvég legfontosabb pénzügyi újítása (Economic and Monetary Union - the most important financial innovation in the end of the century)
  GTK. V. évfolyam, GATE GTK Agrárgazdaságtani Tanszék
 2. Hárs Titanilla: A PHARE segélyprogramja Magyarországon; különös tekintettel mezõgazdasági programokra (Phare programme in Hungary; special emphasis on the aid programmes related to agriculture)
  GTK, V. évfolyam, GATE GTK Agrárgazdaságtani Tanszék
 3. Jónás Rita: Az USA, az EU és Magyarország agrárpolitikájának és agrártámogatási rendszerének néhány összefüggése az EU-hoz való csatlakozás jegyében (The relation of the agricultural policy and subsidiary system of the USA, the EU and Hungary concerning the accession)
  GTK. V. évfolyam, GATE GTK Üzemtan Tanszék
 4. Leitmann Álmos Péter: Az EU élelmiszertermelésével történõ harmonizáció különös tekintettel a tej- és tejtermékekre (The harmonization of food production with EU regulations, with special regards to milk and dairy products)
  GTK. V. évfolyam, GATE GTK Agrárgazdaságtani Tanszék
 5. Mészáros Andrea: A kis- és középvállalkozások helyzete Magyarországon és lehetõségeik az EU csatlakozás után (The situtation of small and medium enterprises in Hungary and their possibilities after the EU accession)
  GTK. V. évfolyam, GATE GTK Agrárgazdaságtani Tanszék
 6. Németh Péter: Az agrártámogatások szerepe a mezõgazdaság finanszírozásában (Role Of Agricultural Subsidies in Finance of Agriculture)
  GTK IV. évfolyam, GATE GTK Közgazdaságtani Tanszék
 7. Török Anett: A kedvezõtlen adottságú mezõgazdasági területek támogatása az Európai Unióban (Support of less-favoured farming areas in European Union)
  GTK V. évfolyam, GATE GTK Agrárgazdaságtani Tanszék
 8. Vásáry Viktória: Kommunikáció-stratégia a magyar agráriumban az EU-csatlakozás tükrében (Communication strategy in the hungarian agriculture in view of the eu-integration)
  GTK IV. évfolyam, GATE GTK Agrárgazdaságtani Tanszék

GATE GTK. III. szekció

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI, TERMÉSZETVÉDELMI, TÉRSÉGFEJLESZTÉSI SZEKCIÓ

 1. Benedek Kinga: Káros környezeti hatások és azok rehabilitációja a tatai Öreg-tavon és az Által-ér vízgyûjtõn (Detrimental environmental effects on the ”tatai Öreg-tó” and the ”Által-ér” watershd and their rehabilitation)
  GTK IV. évfolyam, GATE GTK Agrárszociológia Tanszék
 2. Farsang Andrea: A multinacionális vállalatok beruházási stratégiája és a gödöllõi gyakorlat (Investment strategy of multinational companies and the done in Gödöllõ)
  GTK. III. évfolyam, GATE GTK Közgazdaságtani tanszék
 3. Gerencsér Balázs: Egy "bontakozó" nemzetközi régió: a Bécs-Pozsony-Gyõr régió (A region unfolding: the region of Wien-Bratislava-Gyõr)
  KTI. IV. évfolyam, GATE GTK Agrárszociológia Tanszék
 4. Mokos Béla: Budapest munkaerõpiaci vonzáskörzetének térszerkezete
  GTK V. évfolyam, GATE, GTK, Agrárszociológia Tanszék
 5. Kaszuba Piotr, Sinkovits Szilvia: A Kárpátok Eurorégió és a vidékfejlesztés (The Carpathians Euroregion and rural development)
  GTK. V. évfolyam, GATE GTK Agrárszociológia tanszék
 6. Ritter Krisztián: Városfejlesztési koncepciók és irányvonalak Gödöllõn (Town development and policy in Gödöllõ)
  GTK, V. évfolyam, GATE GTK Agrárszociológiai tanszék
 7. Szabó Zsolt: Kockázati tõke szerepe a vidékfejlesztésben (The Role of Venture Capital in Rural Development)
  GTK V. évfolyam GATE GTK Agrárszociológia Tanszék

GATE GTK. IV. szekció

MARKETING, HUMÁN ERÕFORRÁSOK,TQM SZEKCIÓ

 1. Hegyi Tamás: A marketingkampány kommunikációs eszközeinek hatékonyságvizsgálata (Efficiency Analysis of the Communication Tools in the Marketingcampaign)
  GTK. V. évfolyam, GATE GTK Agrármarketing Tanszék
 2. Konkoly Mihály, Geönczeöl Attila: Hungaricum vagy világfajta? (Hungaricums or world-wide known varieties of grapes?)
  GTK V. évfolyam, GATE GTK Agrármarketing Tanszék, MTK Kertészeti Tanszék
 3. Regõs Diána: Az italcsomagolás marketingértékelése (Marketing Evaluation of Beverage Packaging)
  GTK. V. évfolyam, GATE GTK Agrármarketing Tanszék
 4. Szilágyi Ákos, Vanczák Emese: A conjoint-analízis alkalmazása a marketingkutatásban (The application of conjoint analysis in marketing research)
  GTK. V. évfolyam, GATE GTK Agrármarketing Tanszék
 5. Záborszki Norbert: eMARKETING (eMarketing)
  GTK V. évfolyam, GATE GTK Agrármarketing Tanszék
 6. Vígh Zita: A mezõgazdasági termékekhez és élelmiszerekhez kapcsolódó hagyományok és az eredet védelme (Traditions connected to agriculture commodities and food and protection of origin)
  GTK V. évfolyam, GATE GTK Agrárgazdaságtani tanszék
 7. Fekete Rita: Az emberi erõforrás menedzsment szerepének vizsgálata a teljes körû minõségirányítás bevezetésében : a Herbária Rt. a TQM felkészültségi index tükrében (The Role of the Human Resource Management in the Induction of Total Quality Management The Herbaria Co. and its TQM Readiness Index)
  GTK. V. évfolyam, GATE GTK Vezetéstudományi Tanszék
 8. Tóth Katalin: Vállalati kultúrafejlesztés (Compony of organization culture)
  GTK V. évfolyam,

GATE GTK. V. szekció

PÉNZÜGY-SZÁMVITELI, VÁLLALATGAZDASÁGTANI SZEKCIÓ

 1. Androvics Brigitta: Bankkártya-forgalom elemzése az ÁÉB Rt.-nél (Analysis of credit card traffic in GBT Co. Ltd.)
  GTK IV. évfolyam, GATE GTK Üzemtani tanszék
 2. Halmosi Tímea: Közraktárak mûködése, szerepük a vállalat készletgazdálkodásában és számviteli elszámolásuk rendszere (Functions of the warehouse in the reserve economy, and it' s clearing system of accounts)
  GTK V. évfolyam, GATE GTK Pénzügyi és Számviteli Tanszék
 3. Kerekes Margit: Az FVM tulajdonosi felügyelete alá tartozó gyümölcs- és dísznövénytermesztési kutató- fejlesztõ gazdasági társaságok 1997. évi gazdálkodásának elemzése (The analysis of economy of bruits and ornamental plants breeding researching and improving economic companies of FVM in 1997.)
  GTK. IV. évfolyam, GATE GTK Számviteli- és Pénzügyi Tanszék
 4. Dévényi Krisztina: A Józsefmajori Kísérleti- és Tangazdaság növénytermesztési ágazatainak összehasonlító értékelése (Comparative analysis of crop producing branch at Józsefmajor Experimental Farm)
  GTK IV. évfolyam, GATE GTK Üzemtani Tanszék
 5. Horváth Zoltán: A Kereskedelmi és Hitelbank Rt. szervezeti felépítésének változása és alkalmazkodása a változó piaci környezethez (Changes in the hierarchical stucture of the Kereskedelmi és Hitelbank Rt. And its approximation to the varying market circumstances)
  GTK. V. évfolyam, GATE GTK Üzemtani Tanszék
 6. Kese-Nemes Áron: Szakértõi rendszerrel feltöltött Monte-Carlo-Módszerrel támogatott takarmányadag optimalizálás alkalmazásának lehetõségei a mezõgazdasági szaktanácsadásban (Expertsystem for Parametersetting and MCM for Optimizing of Fooderration in field of Extension Systems)
  Csíkszeredai képzés, V. évfolyam, GATE GTK. Gazdasági Informatika Tanszék
 7. Mikáczó Andrea, Nagy Andrea Katalin: A minõségbiztosítás, az informatika és a controlling kapcsolatának komplex elemzése vállalatgazdaságtani megközelítésbõl -HAJDU-BÉT Rt. Debrecen (The complex analysis of the relation ship between the quality insurance, information system and controlling-HAJDÚ-BÉT LTD. Debrecen)
  GTK. V. évfolyam, GATE GTK Üzemtani tanszék
 8. Petky Tamás: Piaci kockázat alapú tõkekövetelmény számítás a hitelintézeteknél és befektetési vállaltoknál (Market risk capital requirment for the credit institutions and investment firms)
  GTK IV. évfolyam

DOC version

Az utolsó módosítás: 2005.05.29.
© miau