Üdvözöljük az E-gazság internetes honlapján!

"E-gazság" mutatói egyfajta indexek állításaik és a tények tükrében. "Azaz melyik párt hány százalékban mond igazat."

Az oldal célja, hogy az interneten szabadon fellelhető politikai vonatkozású hírek igazság, vagy a honlap nevéhez igazodva: "E-gazság" tartalmát felfedje.

Vagyis minden megtalált hír, amely rendelkezik mögöttes adatbányászat útján fellelhető adatbázissal, kielemzésre kerül. A hírek különböző portálokról kerülnek begyűjtésre és feldolgozásra, a forrásukkal együtt feltüntetve. A hírforrások minden esetben valamely párt által képviselt álláspontot tükröznek, és a pártban dolgozó idézetére építenek. A munka ez alapján két részre tagolódik:

1. Az idézetek alapján egy értékelés készül, elemezve az idézet mondanivalóját és szándékát.

2. A hírhez kapcsolódó adatbázis feltárása, mely kellő alátámasztással szolgál és megállapítható, hogy a párt színében nyilatkozó "E-gazságra" vagy simán gazságra törekedett. A tanulmány motivációját és apropóját az idén esedékes országgyűlési választások adják. Az eredményeket a főoldalon is megtalálható táblázat tartamazza. A táblázat oszlopfejléceiben a pártok találhatók, melyek "E-gazság" mutatói egyfajta indexek állításaik és a tények tükrében. "Azaz melyik párt hány százalékban mond igazat."

Az interneten fellelhetők egyéb megoldások is, melyek témájában ugyan osztoznak jelen E-gazság honlappal, de módszerükben merőben eltérőek.
Ilyen honlap a http://amieveink.blog.hu/, melyen egyrészt nemzetközi statisztikákkal kerül összevetésre Magyarország, másrészt mindezt audiovizuálisan is bemutatják egy videók keresztül. A multimédiára helyezve a hangsúlyt. Az itt fellelhető elemzésekkel ellentétben azonban a befolyásoló körülményeket nem veszi számításba, nem egységes EU szinten gondolkodik, csak néhány országgal veti össze hazánkat és ezen néhány sem feltétlenül európai, nem alkalmazza a hasonlóságelemzés módszertanát vagy egyéb matematikán alapuló számításokat, nem végez benchmarkingot és így következtetése, javaslata sincs.
A másik a http://www.szavazatszonda.hu/, egy szakértői rendszerre épülő honlap, mely megmutatja igénybevevőjének, hogy melyik az a párt, amelyik a leginkább támogatja elképzeléseit, mely párttal azonosulhat leginkább. Az ilyen rendszerek előnye, hogy több felhasználónak tud egyidejűleg eltérő, felhasználó-specifikus választ adni. Ez a honlap 30 kérdéskört feszeget, ezzel szemben az E-gazság, amellett, hogy folyamatosan bővül, ennek többszörösét és forrásai szinte kimeríthetetlenek. Fontos megjegyezni, hogy a szavazatszonda és az E-gazság két eltérő vetület. Utóbbi eredményei ugyanis később ugyanúgy szakértői rendszerbe foglalhatók, a háttérben azonban nem politikai álláspontok és kijelentések szerepelnek, hanem tetszőleges, a GVAM I-es és KMT-s hallgatók bevonásával készült elemzések eredményei, melyek számokkal támasztják alá a tetszőleges kérdéskörben vizsgált teljesítménymutatókat. Ebben az esetben a pártok értékét nem szavaik ereje, hanem a számokban mérhető tetteik bizonyítják.

((Vissza))